Forum voor Democratie lijkt het wetenschappelijk instituut van de PVV

Op de laatste dag van het jaar was het dan eindelijk zo ver. Forum voor Democratie (FvD) bracht als laatste serieuze partij haar concept verkiezingsprogramma uit. Gisteren kwam de kandidatenlijst uit en in januari volgt een congres. De vijf kernstandpunten (bindende referenda, bijvoorbeeld over TTIP, macht terug van Brussel naar Den Haag, restrictief immigratiebeleid, aanpakken van de zorgverzekeraars en het saneren van de publieke omroep) waren al wat langer bekend, maar er was nog geen boekje. Nu dus wel.

Het verkiezingsprogramma heeft 27 pagina’s en bestaat naast een inleiding en conclusie uit 21 hoofdstukken van een enkele pagina, waarin ieder onderwerp in zo’n drie tot vijf concrete standpunten uiteenvalt. Zo wil FvD bijvoorbeeld een bindend referendum over de voortzetting van het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (p. 9).

Belastingen
De eerste vijf hoofdstukken van het programma gaan eigenlijk over het recht op zelfbeschikking. Volgens FvD moeten we af van de partijkartels (p.5), moet er directe democratie komen (p. 6), de minister-president moet direct gekozen worden (p. 7), soevereiniteit wordt het uitgangspunt, dus handelsverdragen moeten worden heroverwogen (p. 8) en er moet een Nexit-referendum komen (p. 9).

Het FvD wil verder de overheid saneren en het belastingstelsel vereenvoudigen (p. 10) en daarnaast -heel opvallend- wil men de uitkeringen verhogen bij ontslag, om zo naar Deens model de arbeidsmobiliteit hoog te houden. De focus in het programma ligt op het midden- en kleinbedrijf (p.11). Qua belastingen valt op dat de schenk- en erfbelasting gaat worden afgeschaft en dat de kinderbijslag voor maximaal twee kinderen geldt (p. 12). Daarnaast wil het Forum een digitale adviesraad oprichten die zich gaat buigen over een breed internetbeleid voor Nederland, waarbij ook vraagstukken rondom privacy aan de orde zullen komen (p. 13). Ook wil men een nultarief op concepten die passen binnen de deeleconomie (p. 24).

Onderwijs, ouderen en de omroep
De voorliefde voor Scandinavië gaat verder dan slechts Denemarken. Het onderwijs moet namelijk worden ingericht volgens Fins model: onderwijs op maat voor ieder kind. Artikel 23 mag worden behouden, maar er moet wel streng op kwaliteit worden toegezien. Ook moet de basisbeurs weer worden ingevoerd: iets dat goed ligt bij de vele studenten die vaak te vinden zijn aan de Herengracht 74, het partijbureau van het Forum. Werken moet altijd lonen en er moet streng op uitkeringsfraude worden gecontroleerd (p. 22). Op het gebied van ouderenzorg is de heilige graal voor FvD het stimuleren van generatiewoningen (p. 23).

De club van Thierry Baudet is niet vies van trots zijn op Nederland. Onder het kopje cultuurbeleid (p. 15) staat: “al die mooie dingen die het Westen heeft voortgebracht weer onderwijzen, uitdragen en promoten” en “stoppen met het subsidiëren van segregatie en weg-met-ons projecten”. De nationale staatszenders moeten echter gesaneerd worden. FvD constateert grote vooringenomenheid in de publieke media (p. 16) en presentatoren moeten ook maar eens bekend gaan maken tot welke partij ze behoren.

Immigratie
De grenscontroles moeten terug en de straffen moeten omhoog voor delicten (p. 17). Het asielbeleid moet worden vormgegeven volgens Australisch model. Nederland bepaalt zelf wie hier worden opgevangen. Waar de assimilatie mislukt, wordt remigratie bevorderd. Het valt op in deze paragraaf, dat er niet wordt gesproken over de islam en ook dat er niet specifiek migranten uit bijvoorbeeld Marokko worden benoemd. Wel verliezen dubbele paspoorthouders hun Nederlandse paspoort bij ernstige misdrijven (p. 18). Tot slot krijgen immigranten de eerste tien jaar van hun verblijf in Nederland geen uitkering (p. 22).

De uitgaven voor defensie moeten omhoog tot 2% van het BBP en bij voorkeur komt er een militair als minister van Defensie (p. 19). Qua geopolitiek beleid moet de relatie met Rusland worden genormaliseerd en moet er meer steun komen voor christenen in het Midden-Oosten. Er wordt vanuit Nederland niet meer meegedaan aan de regime change in het Midden-Oosten, de lokale bevolking heeft er vaak een slechtere situatie voor teruggekregen.

Potentie
Bij het lezen van het partijprogramma bekroop me de gedachte dat ik eigenlijk de wetenschappelijk onderbouwing van 80% van de ideologie van de PVV aan het lezen was. En dat is verklaarbaar. Al in 2013 (interview HP/De Tijd) hoopte Baudet dat de idealen van Wilders binnen afzienbare tijd gemeengoed zouden zijn. Op vrijwel alle punten (bijvoorbeeld immigratie of Nexit) is het FvD-programma veel beter uitgewerkt en meer genuanceerd dan het PVV-A4’tje. Wel is het opdelen vrij abstract (“behoud van een goed vangnet voor wie dat echt nodig hebben”, p. 22), waarbij de praktische uitwerking ontbreekt.

Zo’n 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft een wetenschappelijke opleiding genoten. Onder hen bevinden zich ook potentiële PVV-stemmers. Ik denk dat juist zij zich meer aangesproken zouden moeten voelen door het FvD dan de PVV. Daarnaast moet FvD ook goed liggen bij de rechtse VVD-ers. Desalniettemin denk ik dat door de concurrentie vanuit GeenPeil en VNL niet bijster veel zetels behaald zullen worden. Ook speelt de (jonge) leeftijd van de partij mee, waardoor de fijnmazige organisatie in de regio en daarmee slagkracht ontbreekt.

Toch zou het goed zijn als de zelfbenoemde, rechtse intellectueel Baudet en de scherpe Hiddema in de Kamer zouden komen. Het niveau mag namelijk wel zes trapjes omhoog aan het Binnenhof. Daarnaast kan de PVV wel een intellectuele sidekick gebruiken.

De combinatie van locatie (grachtengordel), het ontbreken van een financiële doorrekening, kandidatenlijst met veel wetenschappers en de inhoud (nuance, maar theoretisch) van het programma leiden tot de conclusie dat het Forum voor Democratie eigenlijk het wetenschappelijk instituut van de PVV is.

=========================================
Foto: screenprint homepage forumvoordemocratie.nl
=========================================

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.