Amerikanen zullen altijd wapenbezitters blijven

Als er één onderwerp is waarover Europeanen zich blijven verbazen als het gaat om Amerika, is het wel wapenbezit. Het is niet zozeer dat Europeanen het daarmee oneens zijn, al zijn ze dat wel degelijk, het is vooral onbegrip, voortkomend uit onwetendheid en een gebrek aan oprechte interesse.

Enkele uren ten noorden van New York ligt een staatje waar je vanaf je zestiende een wapen mag dragen – open of verborgen – en daar geeneens een vergunning voor nodig hebt. Het is een staat waar bijna de helft van de huishoudens een wapen in huis heeft. En het is de staat met veruit de laagste misdaadcijfers van Amerika. We hebben het over het progressieve Vermont: de staat van Bernie Sanders.

Dit betekent niet meteen dat linkse Amerikanen óók van wapens houden, maar wel dat A) meer wapens niet automatisch meer misdaad betekent en B) dat de discussie over vrij wapenbezit veel dieper gaan dan simpel linksrechts-denken. Het is niet in eerste instantie politieke voorkeur die je houding ten opzichte van wapens bepaalt, het is of je in de stad woont of op het platteland. Of je ermee bent opgegroeid of niet.

Moreel superieur
In Europa besteden we onze veiligheid liever uit aan de overheid. Dat is een keuze. Maar waarom zouden we dan meewarig naar Amerika kijken? Is je laten beroven of verkrachten en daarna verhaal doen bij de politie moreel superieur aan zo’n crimineel meteen lik op stuk te geven?

In de VS is de steun voor soepele wapenwetgeving fors toegenomen. Het percentage Amerikanen dat gun control belangrijker vindt dan gun rights, is sinds 2000 gedaald van 67 naar 46 procent. Het aandeel Amerikanen dat gun rights belangrijker vindt, steeg in die periode van 29 naar 52 procent.

Nederlanders denken vaak dat het verbieden van wapens een mogelijkheid is. Vergeet dat maar. Het Tweede Amendement op de Amerikaanse Grondwet garandeert het recht op wapenbezit. Maar dit recht ligt zelfs nog dieper in de samenleving verankerd: het Tweede Amendement bevestigt slechts het recht op wapenbezit, maar creëerde dit niet. Amerikanen droegen altijd al wapens en kregen dit recht niet van de overheid – ze zijn ermee geboren. Ze worden natural rights of God-given rights genoemd. In de Onafhankelijkheidsverklaring staat dat Amerikanen het voor ‘vanzelfsprekend’ houden dat ‘we rechten hebben gekregen van onze Schepper’ en dat deze ‘onvervreemdbaar’ zijn. Duidelijke taal.

Complot
De angst van veel wapenbezitters voor een overheid die wapens komt afpakken, wordt door links vaak afgedaan als een ongefundeerde complottheorie. Maar als dat zo is, waarom geven Democraten ze daar dan zo vaak aanleiding toe? Neem Hillary Clinton. Zij weigerde tot twee keer toe te zeggen dat wapenbezit een grondrecht is. Zij vindt het confisqueren van wapens, zoals in Australië is gebeurd, ‘het overwegen waard’.

Desalniettemin zullen wapens nooit verboden worden in Amerika. En links Amerika weet dat ook dondersgoed. Nog los van dat het wettelijk gezien niet eens mogelijk is: waar zouden ze moeten beginnen? Er bestaat geen wapenregistratie; niemand weet wie wapens heeft en hoeveel. Zelfs kleine restricties, zoals beperkingen op magazijngrootte, weigeren veel sheriffs te handhaven; ze hebben wel belangrijkere dingen te doen. Daarnaast zijn het er simpelweg te veel. Volgens schattingen meer dan 350 miljoen. Zelfs in Californië, de staat met de strengste wapenwetten, worden er dit jaar al een miljoen pistolen en geweren verkocht.

Vertrouwen
En dat is prima. Met een verbod zouden we wel naar andere middelen grijpen om elkaar het leven zuur te maken: bommen (Boston), een auto (Apeldoorn), een truck (Nice), of stiekem toch geweren (Parijs).

Een wapen is een middel in de hand van degene die het gebruikt. Niemand kijkt gek op van een pistool aan de heup van een politieagent of van een lid van de marechaussee op Schiphol. Die geven we blijkbaar vertrouwen. In Amerika, een land waar burgers sowieso veel meer op zichzelf zijn aangewezen, krijgen burgers dat vertrouwen ook.

En dat zal, onze verontwaardiging ten spijt, altijd zo blijven.

===============================================================
Foto: Free State Project – PorcFest 2009 – Open Carry by Lucio Eastman is licensed under CC BY 2.0
===============================================================

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.