Wonen in een hel vanwege Windpark N33

Bezwaren en klachten van omwonenden structureel genegeerd

Titelfoto bij artikel Wonen in een hel vanwege Windpark N33 Ines van bokhoven opiniez

Titelfoto: Werkgroep Tegenwind N33

De Groningse werkgroep Tegenwind N33 heeft tevergeefs geprobeerd de aanleg van Windpark N33 tegen te houden. Nu daar al twee jaar 35 enorme windturbines draaien zijn de nadelige gevolgen voor de omwonenden niet kinderachtig. Bovendien stoot dit windpark – net zoals alle windparken – veel ‘zeer zorgwekkende stoffen’ uit waarover nauwelijks iets bekend is, maar vragen van de werkgroep gebaseerd op eigen onderzoek worden steevast afgewimpeld. Ines van Bokhoven doet verslag.

“We willen gewoon kunnen slapen,” zei de aardige mevrouw tegen me. “Dat is alles: dat we gewoon weer kunnen leven en slapen.”

Het klinkt heel simpel en voor de hand liggend, maar een gesprek met deze mevrouw en de rest van de werkgroep Tegenwind N33 uit Groningen maakte me duidelijk dat ‘gewoon kunnen slapen’ niet zo eenvoudig is als je in de nabijheid van een windpark woont. En daar zijn heel wat redenen voor aan te wijzen.

 

Windpark N33

In Groningen loopt een autoweg, de N33, en vlak bij die autoweg staat het Windpark N33. Een park met maar liefst 35 kolossale windturbines, verdeeld over drie zones, waarvan er twee ieder vier turbines bevatten, en eentje de 27 andere. En dit park maakt mensen het slapen onmogelijk en het dagelijks leven tot een hel.

De werkgroep is al opgericht in 2010 om de plaatsing van dit windpark te voorkomen. Het park bleek niet te voorkomen te zijn: het ouwe liedje van het niet luisteren naar bezwaren van omwonenden speelde uiteraard ook hier een grote rol. En de bezwaren die deze werkgroep had bleken niet alleen gegrond: nu het park inmiddels een feit is en al dik twee jaar draait, zijn de nadelige gevolgen voor de omwonenden niet kinderachtig.

 

Vervuilende windmolens

Ik meldde al eerder in verschillende columns dat windmolens helemaal niet zo schoon zijn als doorgaans wordt beweerd. Dat ze zelfs ernstig vervuilend zijn en een gevaar vormen voor zowel onze gezondheid als het milieu. Dat ze negatief bijdragen aan klimaatverandering en bodemuitdroging. Het bleek dat ik met mijn columns nog maar het topje van de ijsberg heb beschreven.

Want deze werkgroep maakte er ook echt werk van: hun onderzoeken gaan diep en hebben nog veel meer negatieve kanten van deze vorm van energieopwekking blootgelegd. De komende tijd zal ik u geregeld op de hoogte houden van de avonturen van deze groep, die in feite een dwarsdoorsnede toont van wat alle windparken in Nederland en elders teweeg brengen, en het is niet kinderachtig. Het is gevaarlijk. En het is ondemocratisch.

 

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Om nog maar eens terug te komen op de ZZS-en (Zeer Zorgwekkende Stoffen), stoffen die worden gezien als buitengewoon schadelijk voor mens en milieu, omdat ze bijvoorbeeld kanker kunnen veroorzaken, of voedselketens kunnen vervuilen waar ik al eerder op wees: deze werkgroep deed onderzoek en kwam met harde cijfers.

Op de pagina van het RIVM schrijft men hierover: “Het doel van overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren”. De praktijk wijst uit dat dat niet noodzakelijk zo is. Het onderzoek van de werkgroep toont aan dat de vervuiling zorgen zou moeten baren. “Het windpark N33,” schrijft de groep in hun eigen rapportage, “heeft een jaarlijkse emissie van ± 1.170 kg BPA en microplastics, ± 1000 kg urethaanharsen, ± 1330 kg glas-en koolstofvezeldeeltjes (een nieuw soort asbest) en ± 2.261.301 kg reactorproducten.”

 

Reactorproducten

Wat zijn reactorproducten? Dit zijn stoffen die vrijkomen door een reactie die op de wieken ontstaat met waterdamp en fijnstof van allerlei aard dat waterdamp nu eenmaal met zich meedraagt, want onze lucht is behoorlijk verontreinigd zoals we al vrij lang weten. Die reacties doen weer andere stoffen vrijkomen, zoals ammoniumnitraat. Zeker als het gaat om een reactie met stoffen als stikstofoxiden of ammoniak – en onder het windpark in Groningen staan redelijk wat mestbassins waarin mestproducten staan te ontgassen. En die gassen zijn rijk aan precies die twee stoffen. Op deze foto ziet u er twee van:

Verder beschrijft men de emissie van stoffen als salpeterzuur, waterstofnitriet en meer vervuilende en giftige zaken, die er in flinke hoeveelheden van af slijten. En al die rommel komt los tijdens een proces dat Leading Edge Erosion wordt genoemd. De foto’s ervan zijn gemakkelijk te vinden: windturbinewieken met gerafelde, afgesleten randen. Dan is er de 4-tBP (een zeer giftige antioxidant die veel wordt gebruikt in verf, lijm en epoxyharsen) op de monopiles (de palen van de turbines) die in het water staan: ernstige vervuiling terwijl (zeker zout) water die stoffen doet vrijkomen en verspreiden.

Dat is behoorlijk ernstige vervuiling voor een enkel windpark met ‘maar’ 35 turbines. Als we bedenken dat er in de rest van de wereld veel grotere parken verrijzen, zoals eentje die gepland staat in China met maar liefst 7000 turbines, dan is de vervuiling van deze vorm van energieopwekking niet iets gerings om je druk over te maken, lijkt me zo.

 

Aanfluiting

De werkgroep las de resultaten van de quickscan, een rapport dat is opgesteld door het RIVM in opdracht van het SodM (het Staatstoezicht op de Mijnen), om het toxicologisch gehalte van een windpark in zee te onderzoeken en het effect van een dergelijk park op de omringende ecologie, en vond het een aanfluiting. Terecht: het rapport is, als je het ontdoet van de irrelevante illustraties, op krap 9 A-4tjes te printen. Het onderzoek, dat ‘voor intern beraad’ door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werd aangehouden en geredigeerd, heeft het amper over het toxicologisch gehalte van windturbines, en werd dan ook ruim zeven maanden later opgevolgd door een nieuwe quickscan, met geannoteerde datum van de eerste scan.

 

Geen antwoorden

Probleem is alleen dat dat vervolgonderzoek evengoed geen antwoorden biedt op vragen die dringend zijn, en kunnen worden samengevat in een simpele vraag: hoe giftig en gevaarlijk voor mens en milieu zijn windturbines nu eigenlijk? Het antwoord: men weet het niet. Het vervolgonderzoek staat bol van opmerkingen die roepen om ‘meer inzicht’, ‘meer onderzoek’, of die simpelweg stellen dat bepaalde data niet beschikbaar zijn. En als het gaat om de erosie van de bladen van de turbines tast men helemaal in het duister: het is nog niet bekend waar die uit zullen bestaan.

De werkgroep nam dus contact op met SodM, om terecht te vragen waarom men niet met de fabrikanten van de turbines om de tafel gaat zitten om samen te bepalen wat er gebouwd gaat worden, en hoe. Om op die manier dus greep te kunnen houden op wat er geplaatst wordt, en aan de hand van onderzoek de productie bij te sturen. Daarnaast zit het gebrek aan onafhankelijk onderzoek de werkgroep in hoge mate dwars, met de ervaringen die men inmiddels heeft met de gaswinning in Groningen, de immense schade die er is ontstaan en de omgang van de overheid met dat drama.

 

Afwimpelen

Het mag geen verbazing wekken dat er op dat voorstel geen enkel antwoord is gekomen van het SodM, terwijl juist het samenwerken met een werkgroep als deze zo verstandig lijkt te zijn. Deze mensen lijken wel antwoorden op sommige van de vragen te hebben gevonden, en het zijn antwoorden die niet bepaald geruststellen. De correspondentie tussen werkgroep en SodM wordt gekenmerkt door enigszins alarmistische e-mails van de werkgroep, boordevol met feiten, kennis, data en onderzoeksresultaten, die vrij afwimpelend worden beantwoord. Men verwijst naar de quickscan voor antwoorden op vragen – maar de quickscan heeft die antwoorden niet en stelt eigenlijk precies dezelfde vragen. En ook SodM moet toegeven dat er meer data nodig zijn om tot concrete antwoorden te kunnen komen, al is de algemene houding er vooral eentje van ‘maakt u zich toch niet zo druk, dat komt heus allemaal wel goed’.

Burgers lijken niet meer welkom te zijn bij de organisaties die hun wereld inrichten – ook aan de Klimaattafels waren enkel belanghebbenden aanwezig. Burgers werd niets gevraagd en mochten niets inbrengen. Het maakt niet uit in hoeverre een burger in staat is dingen te zien die de overheid over het hoofd ziet of soms zelfs bewust negeert: u zult worden afgewimpeld, maakt niet uit hoe zorgwekkend uw vragen zijn of hoe concreet en gefundeerd uw antwoorden.

 

Toxicologische gevolgen

En samenvattend kunnen we dus over de gigantische windparken die nu gebouwd worden, zoals in de Noordzee en elders, zeggen dat we amper weten wat de toxicologische gevolgen voor milieu en gezondheid gaan zijn – en het lijkt wel alsof men er ook niet erg in geïnteresseerd is om daar achter te komen. De beide quickscans zijn dure en hilarische aanfluitingen die niets concreets bieden voor de bezorgde burger, die nu wel eens wil weten wat al die windturbines in de wereld nu eigenlijk met z’n gezondheid en het milieu doen.

 

Trillingen

De werkgroep ontdekte nog veel meer, zoals de trillingen die windturbines voortbrengen en hoe een windpark als een pijporgel lawaai kan staan maken, maar ook hoe die trillingen op allerlei frequenties schade kunnen aanrichten. In het volgende stuk zal ik daar meer over uitleggen.

Mijn dank gaat uit naar de werkgroep Tegenwind N33: deze mensen doen werk waar we notie van moeten nemen. Het is belangrijk. U hoort ervan!

 

Vond je dit artikel goed? Steun Ines van Bokhoven via inesvanbokhoven.backme.org

Over de auteur

Ines van Bokhoven
Ines van Bokhoven
Schrijfster van historische romans, vrouw met een mening en liefhebber van 'common sense’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
28 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
22 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Het is allemaal bekend: trillingen, slagschaduw, geluid, erosie, vogelgehakt, verbruik schaarse grondstoffen, ‘begraven’ van niet te recyclen wieken, op zee elektromagnetische verstoringen van de oriëntatie van vis (na explosief en langdurig heien in de zeebodem) verstoring van natuurlijke (zand) stromingen door enorme betonnen voeten, verstoringen van de luchtmassa door wervelingen….
Allemaal niet van belang voor partijen die uitdragen dat ze het toch doordrammen voor behoud van de aarde en de biodiversiteit. Ammehoela.
Het is overduidelijk dat Mammon heerst. De Orsteds c.s.

julier
julier
22 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change is SF6 een klimaatkiller. Het is 26.087 keer schadelijker voor het klimaat dan kooldioxide.

Zwavelhexafluoride is een gas dat door industriële bedrijven wordt beschouwd als de perfecte isolator, en hoewel het door vele andere productiesectoren is verboden, wordt het nog steeds op grote schaal gebruikt in windturbines, voornamelijk in elektronische schakelapparatuur, d.w.z. de “knooppunten” waarin de elektrische energie wordt gedistribueerd. Wanneer er weinig ruimte is om mee te werken, zoals in windturbines, zorgt het gas voor een uitstekende isolatie terwijl het extra ruimte biedt voor vitale machines en onderdelen.

Zodra deze stof in de atmosfeer terechtkomt, duurt het meer dan 3.000 jaar voordat SF6 weer is afgebroken en inert is geworden, aldus een verslag van de Duitse Taggeschau.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
22 dagen geleden
Antwoord op reactie van  julier

Dank u. Ik ben volkomen a-technisch en natuurkundig analfabeet, maar om de waanzin die zich letterlijk voor onze ogen voltrekt te zien is dat niet nodig. Het is echt onbegrijpelijk dat men deze doodlopende weg blijft inzetten.
Wat er nog bij komt, is dat de hiermee opgewekte energie, zelfs al zou er altijd wind en zon zijn, nooit afdoende zal zijn om de groeiende vraag te dekken. Er is echter niet altijd zon en/of wind, dus de leveringsbetrouwbaarheid is alleen al daarom volstrekt onacceptabel. In ieder geval onacceptabel in het licht van tegelijkertijd de dwang om alles elektrisch te moeten doen. We zien nu al dat de problemen plenty zijn en groeiende.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
21 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
22 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Waar je dus vroeger een energiecentrale had die een grootgebied van energie kon voorzien, hebben we nu heel veel windmolens verspreid over Nederland (en het zijn er nog niet genoeg) die dus ook een groot oppervlakte beïnvloeden.
Over vervuilende impact wordt niet eens gesproken. Wij moeten maar aannemen dat die er niet zijn. Horizonvervuiling wordt gewoon weggewuifd.
Ook op zee hebben we dezelfde problemen.

Andre
Andre
22 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

De kern van dit verhaal is het deel waarin Ines concludeert dat de burger er niet meer toe doet, niet meer gehoord wordt.
Het klimaat en de daarmee verbonden energietransitie zijn boven alles verheven.
Net zoals vroeger de klassenstrijd en de wereldrevolutie voor links heilige huisjes waren, zo is het nu met energietransitie.
Want energietransitie kan bewerken waar links vroeger niet in geslaagd is. Het zal de-industrialering afdwingen, want er zal gewoon niet genoeg stroom zijn voor industrie. We zullen in de winter drie truien moeten aantrekken, want er zal niet elke dag genoeg stroom zijn voor verwarming. We zullen moeten leven als in een derdewereldland, want dat is wat onze linkse tirannen ons willen opdringen in hun drang tot nivellering op wereldschaal. Dat gaat bij hen vóór alles en energietransitie is alleen maar een middel.

Marien
Marien
21 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ja, DAT is het probleem. Er wordt soms terecht gescholden op multinationals en hun miljardenwinsten, maar linkse plannen zijn nog vele malen slechter. En de linkse top wil natuurlijk lekker warmpjes er bij zitten met alle voordelen van dien. Alleen de massa mensen er ‘onder’ mag creperen.

Andre
Andre
21 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marien

De miljardenwinsten van Shell zijn geen gelden die Shell zomaar kan besteden aan leuke dingen. Winst is bedrijfsresultaat dat overblijft na voldoening van alle schulden en is bedoeld om verdeeld te worden onder de aandeelhouders. Zonder winst zouden aandeelhouders snel afscheid nemen van Shell en een ander bedrijf opzoeken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
20 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Denk in dit verband ook aan de titel ‘koninklijke…..’

Ni28
Ni28
22 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Het laatste stukje wildernis werd vervangen door een natuur begraafplaats en vijf windmolens. Die mensen hebben bewust gekozen voor hun laatste rustplaats maar nu mogen ze genieten van de trillingen en afval wat weinig met natuur te maken heeft. Natuurlijk voelen zij niets van maar het gaat om het idee en hoe mee omgegaan wordt. Zelfs na de dood heb je geen rust. Over respekt gesproken.

Laatste aanpassing 22 dagen geleden door Ni28
J-P
J-P
22 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Omdat ze niet op natuurlijke basis bezig zijn. Het draait alleen maar op geld. Maar ze kunnen die windmolens niet een recyclen, Zonder de fossiele brandstoffen kunnen ze nog niet eens maken en oplossingen hiervoor zijn er niet, maar daar hoor je Jette niet over. Het is een grote farce, die zijn weerga niet kent. Net zo goed als waterstof auto’s e.d. waar gaat al dat vocht naar toe. Oh ja dat gaat de lucht in, zie je niet maar helpt wel nog sneller het klimaat te veranderen. Dat vergeten ze er bij te zeggen. Zijn rijdende bommen.

Andre
Andre
22 dagen geleden
Antwoord op reactie van  J-P

Een waterstof auto rijdt op het verbinden van waterstof met zuurstof, zodat het eindproduct water is. Het water word vervolgens opgenomen in de planetaire waterkringloop. Als het waterstof is onttrokken aan bijv. methaan, dan neemt de hoeveelheid water toe. De waterstof kan ook uit water zijn gehaald dmv elektrolyse. Hoe dan ook de hoeveelheid water die ze toevoegen aan het geheel is onmeetbaar klein vergeleken met de enorme hoeveelheid water die er al is.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
22 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Even cynisch: Zouden we niet beter weer kunnen overgaan op hout- en oliekachels en stookolie-verbrandingsmotoren? De roet die dan uitgestoten wordt kan een smoglaag over de aarde leggen, waardoor de zonnestraling tegengehouden wordt. Iedereen gewoon weer een masker op dan is het best te doen.

Dik van der Keur
Dik van der Keur
21 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Als ik daar zou wonen zou ik die dingen ‘omzagen’/’omleggen’ of wat dan ook. Als de overheid die dingen zonder inspraak neerzet en ik ’s nachts geen oog meer dicht doe dan zou ik totaal niet twijfelen. Kom op zeg dit lijkt wel een dictatuur….. oh wacht die 13+ jaar Rutte-kabinetten waren ook letterlijk een dictatuur! En nu zit het volgende kabinet en vooral WIJ BURGERS opgescheept met een miljarden-begrotingstekort. Ik snap nog steeds niet dat Mark Rutte zo zonder enig serieus tegengas zijn gang kon gaan. Misschien dat er daarom de afgelopen maanden zoveel kamerleden opgestapt zijn??? Maar ja waarom hielden al die opgestapte kamerleden dan hun mond toen ze hem open hadden moeten doen! Kijk naar Pieter Omtzigt die de Toeslagen-affaire samen met Renske Leijten aanzwengelde en daarna door zijn eigen CDA compleet kapot is gemaakt. Hoe dan? Nee voor mij is één ding duidelijk en dat is dat niemand nog écht heeft verteld voor de tv-camera’s wat voor ongelofelijke dictator Mark Rutte was tijdens zijn periode als MP van Nederland. Het enige dat ik ooit over hem gelezen heb is dat hij als een schreeuwend beest tekeer kon gaan achter gesloten deuren. Nou dat had hij bij mij dus echt niet moeten doen. Als ik Mona Keijzer was geweest had ik het ontslag toentertijd – https://nos.nl/artikel/2399189-cda-staatssecretaris-keijzer-ontslagen-na-uitspraken-coronatoegangsbewijs – absoluut niet geaccepteerd en was ik gewoon op mijn post blijven zitten. Ik blijft het totaal bizar vinden hoe Nederlandse MP’s (herinneren jullie je Dries van Agt, Balkenellende, etc. nog) zo hun gang kunnen gaan. Democratie? We zijn gewoon al tientallen jaren een dictatuur niets meer en niets minder!

Laatste aanpassing 21 dagen geleden door Dik van der Keur
cor
cor
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Ines,

Je slaat de spijker op zijn kop. Wat betreft de overheid en het doordrukken van de windparken in Nederland gaan ze heel ver, zelfs zover dat ze de Europese regelgeving m.b.t. windparken, het zogenaamde unierecht, totaal negeren. De burgers zijn daar de dupe van. Zelf ben ik inwoner van de Veenkolonien in Drenthe en wordt zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde van mijn woning ingesloten tussen 2 rijen windturbines. Een opgestelde beleidsnota voor windernergie gaf als randvoorwaarde aan dat er geen dorpen of woningen ingesloten mochten worden door windturbines.

In de rechtszitting voor de Raad van State was op een kaart mijn dorp verdwenen, die bestond niet. Toen er een echte kaart werd getoond met daarop mijn dorp kwam het argument, er zit een strook bos tussen die de effecten van windturbines stopt. Let wel de windturbines zijn de hoogsten met tiphoogte van 214 meter. En een strook bomen van 25 meter hoog kan er dus voor zorgen dat de effecten worden weggehaald. Iemand met gezond boeren verstand zou zeggen, er is geen grotere onzin dat dit verhaal. Maar helaas de mensen doen er niet toe.

Ines wanneer je meer wil weten wil ik het hele verhaal wel met je delen.

jan glazema
jan glazema
22 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens “factsheet windmolenpark N33” is de capaciteitsfactor 38%. Volgens het CBS is het maximaal 25% op land. Ik heb het vermoeden dat ook daar mee gesjoemeld wordt. Is dat een onderzoek waard?

rico
rico
21 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Nu Franske toch weer in het land is hoop ik dat ze het manneke er eens goed over doorzagen.

Marien
Marien
21 dagen geleden
Antwoord op reactie van  rico

reken dan maar niet op nieuwsuur of ‘kritische’ journalisten die ingelezen zijn om de vragen te formuleren. Zeker niet als het vragen voor Franske zijn.

Alex Delarge
Alex Delarge
21 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Conclusie: Er is weer eens goed nagedacht over de gevolgen op de lange termijn.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
21 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Alex Delarge

Er is de afgelopen decennia wel nagedacht, én gerapporteerd, over negatieve gevolgen van overheidsbeleid, maar dat is genegeerd en verzwegen als het niet in de waan van de dag of de heersende hype paste. Vooral D66 deed dat. Bovendien werden kritische geluiden van vakmensen en wetenschappers belachelijk gemaakt, uit de media geweerd, of gecancelled. Zelfs op universiteiten.

Marien
Marien
21 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Misschien kan mw van Bokhoven haar stuk aan Omtzigt en PVV en BBB sturen. Misschien ook aan Yesilgoz en Brekelmans. De rest van de VVD heb ik niet zo hoog.

Andre
Andre
21 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat Omtzigt op dit onderwerp iets zou ondernemen. Omtzigt stemt altijd pro-EU in de TK en voor de EU is energietransitie een heilig huisje. Ze hebben ingestemd met de Grean Deal van Timmermans.
Ik schat in dat Omtzigt in het kader van zijn streven naar ‘goed bestuur’ hooguit aandringt op ‘vervolgonderzoek’ .

Maarten
Maarten
21 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

De bedenkers van deze smeerlapperij zijn helemaal niet geïnteresseerd in mensen. Die hebben ze liever dood. Overigens kunnen met bepaalde middelen spectaculaire successen worden geboekt. Liggende windmolens veroorzaken nu eenmaal veel minder last

Henri
Henri
21 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Ines, dank dat je dit heikele onderwerp opnieuw aan de kaak stelt en ik hoop dat je erop kunt dóórpakken, temeer omdat het voor de meesten een ingewikkelde materie is gezien de scheikundige en natuurkundige aspecten. Jetten heeft er in ieder geval geen onderzoek naar gedaan. Hij wordt sowieso niet gehinderd door kennis van zaken, en zijn klimaattafelgenoten – die vermoedelijk wel deskundig zijn – houden hun kaken op elkaar vanwege de dollartekens in hun ogen.

Veel succes met jouw verdere onderzoek!

Marien
Marien
21 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

vreselijk. dit wordt een ramp voor de regio. hoop dat bbb en Omtzigt hier iets aan kunnen veranderen. met timmermans gaat het nog verder verkeerd.

Joost Visser
Joost Visser
21 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Redders van het klimaat doen dit t.k.v. milieu, flora en fauna.

Realist1966
Realist1966
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Zoals bij zoveel onderwerpen blijkt de regering wederom liever ten hele te dwalen dan ten halve te keren. Ze bijten nog liever hun tong af dan toe te geven dat ze het misschien wel mis zouden kunnen hebben. Dus over enkele jaren weer een enquêtecommissie waar men zal verklaren dat ‘met de kennis van nu’ deze besluiten niet zo zouden zijn genomen. Ach, ook deze commissies bestaan uit dezelfde lieden die aan het roer hebben gestaan, toch ook weer een leuk baantje voor de carrousel. Consequenties heeft het toch niet, die zijn voor de burger.
En de burger, die zwoegde voort en stemt in november gewoon weer in meerderheid op het oude vertrouwde en door de msm begunstigde gespuis.

Joan Maas
Joan Maas
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Geweldig werk Inez!

28
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen