Open brief aan Femke Halsema over haar afwezigheid op Indië-herdenking Amsterdam

Verkeerd beeld van daden Raymond Westerling

Op de Indië-herdenking vandaag in Amsterdam wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. Burgemeester Femke Halsema heeft zich teruggetrokken omdat zij het niet eens met de keuze voor de dochter van de ‘omstreden’ kapitein Raymond Westerling als spreker. Halsema zou haar besluit moeten herzien, omdat zij van een verkeerde voorstelling van zaken betreffende Westerling uitgaat. Een open brief van mr. Bauke Geersing. 

Geachte mevrouw Halsema,

U hebt vorige week de media gezocht en daarin verklaard dat het woord gunnen aan de dochter van Raymond Westerling, mevrouw Palmyra Westerling, zeer ongepast en pijnlijk zou zijn op een dag waarop we alle slachtoffers herdenken, niet alleen die aan Nederlandse zijde. U zei het niet eens te zijn met de keuze voor een spreker die pleit voor ‘eerherstel en erkenning’ van de omstreden kapitein Raymond Westerling.

 

Inclusief

U zou juist wél moeten deelnemen aan wat u aanduidt als een inclusieve Indonesië-Nederland herdenking, op 15 augustus 2023 op het Olympiaplein, waarbij verschillende groepen niet tegenover elkaar staan, maar de gedeelde koloniale en oorlogsgeschiedenis centraal staat.

U gebruikt het containerbegrip ‘inclusief’, dat betekent dat alle standpunten aan de orde komen. U sluit echter, zonder precies te weten wat mevrouw Palmyra Westerling gaat zeggen, haar standpunt uit. Dat kan maar tot één conclusie leiden, de herdenking waar u voor kiest is niet inclusief.

Zoals u weet wordt op 15 augustus het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië herdacht, een oorlog die in het bijzonder de mensen trof die in kampen werden ondergebracht, die door de Japanners in dwangarbeid zijn weggevoerd en daarbij zijn omgekomen en andere bevolkingsgroepen die hebben geleden onder het Japanse schrikbewind. Zoals u wellicht weet zijn tijdens dat schrikbewind ook tienduizenden Javaanse dwangarbeiders omgekomen, die mede door toedoen van Soekarno tot arbeid werden gedwongen, ik doel hier op de romusha’s.

In de aankondiging voor de 15 augustus-herdenking staat: ‘Op 15 augustus staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en herdenken we alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.’ In de tekst op de website staat het woord ‘alle’ vetgedrukt.

Uw opmerking dat deze herdenking niet alle slachtoffers betreft is dus onvolledig en dus onjuist.

 

‘Ongepast’

Uw opvatting dat een optreden van mevrouw Palmyra Westerling zeer ongepast en pijnlijk zou zijn, motiveert u slechts door u uit te spreken tegen iemand die het woord gaat voeren en eerherstel en erkenning voor Raymond Westerling gaat bepleiten. U spreekt zich hierdoor niet alleen uit tegen de vrijheid van meningsuiting, maar u laat ook zien niet op de hoogte te zijn van de historische gebeurtenissen in de historische context, die Raymond Westerling betreffen. U volstaat met het gebruik van het woord ‘omstreden’, terwijl dat een door activistische historici gecreëerd negatief beeld is, dat in strijd is met de historische werkelijkheid.

 

Wat zijn de feiten over Westerling?

Ik noem de belangrijkste historische gebeurtenissen.

1. Voor zijn optreden op Sumatra werd Westerling voorgedragen voor de hoge militaire dapperheidsonderscheiding De Bronzen Leeuw.

2. Zijn optreden op Zuid-Celebes (december 1946-maart 1947) is door drie onderzoekscommissies nauwkeurig onderzocht. Daaruit blijkt het volgende:
2.1. Het optreden van Westerling was gezien de noodsituatie – de Staat van Oorlog en Beleg was afgekondigd – geboden om aan de uit Java, door de groep Soekarno & Hatte geregisseerde rood-witte terreur een eind te maken; (Cie-Enthoven 1948)
2.2. Het optreden van Westerling was evenwichtig en beheerst, zijn methode werd aangeduid als een plechtige methode die diepe indruk op de bevolking maakte, Westerling werd een betrouwbare en uitstekende commandant genoemd (Commissie-Van Rij/Stam 1954)
2.3. In de Excessennota (1969) werd Westerling van blaam gezuiverd.

3. Voor zijn optreden tot 1948 in Nederlands-Indië werd Westerling voorgedragen voor de hoogste militaire dapperheidsonderscheiding, de Militaire Willemsorde. Deze onderscheiding werd niet uitgereikt omdat het kabinet Drees de repercussies van de groep Soekanro & Hatta vreesde. Deze angst wordt dan geformuleerd als ‘vanwege politieke motieven’, een dergelijke formulering zal u als politica niet vreemd voorkomen.

 

Terreur

De context waarin Westerling moest opereren was die van de ‘rood-witte-terreur’ die vanuit Java werd geregisseerd en erop was gericht om de in gang zijnde oprichting van een zelfstandige deelstaat Oost-Indonesië te blokkeren. Terwijl de groep Soekarno & Hatta tijdens de onderhandelingen over het Linggadjati-akkoord voorstander van een federatie was. In politieke temen heet dat ‘dubbelspel spelen’.

Deze terreur was verantwoordelijk voor meer dan 2.000 geweldsaanslagen en meer dan 2.000 slachtoffers, lokale bevolking en Nederlanders, die op wrede wijze werden vermoord.

Westerling handelde in opdracht van de hoogste politieke en militaire leiding. Zijn militaire operaties waren gebaseerd op een operatieplan dat de goedkeuring had van de regionale militaire commandant, kolonel De Vries. Op basis van het mandaat dat generaal Spoor had verleend aan kolonel De Vries werd Westerling gemandateerd tot het uitoefenen van het standrecht. Dat was destijds een gebruikelijke maatregel in (contra)guerrilla-acties en juridisch niet verboden.

Door de hoogste justitiële autoriteit werden de acties van Westerling bestempeld als ‘een noodzakelijke militaire actie gegrond in het noodrecht’.

 

Niet omstreden

Toen Westerling op 3 maart 1947 vertrok van Zuid-Celebes nam de lokale bevolking, die massaal was opgekomen, feestelijk afscheid van hem. Mohammed Sajid, die namens de lokale bevolking Westerling toesprak zei: “Wij bewonderen u als soldaat en wij houden van u als vriend. Wij zullen u nooit vergeten! Onze kinderen zullen uw daden aan hun kinderen doorvertellen, opdat ons nageslacht zich de topi merah, de rode baret, herinneren zal.”

Het optreden van Raymond Westerling was dus helemaal niet omstreden. Dat optreden is omstreden gemaakt, te beginnen met de groep Soekarno & Hatta die hun woordvoerder Nico Palar in 1947 in de VN-Veiligheidsraad liet verklaren, dat Westerling verantwoordelijk was voor de dood van 30-40.000 onschuldige burgers. Er werd zelfs een neprapport overgelegd. Dat hier sprake was van leugenachtige propaganda blijkt ook uit de brief van de TNI luitenant-kolonel prof. dr. Matsir Said d.d. 15 april 1977.

 

Zondebok

In de Nederlandse activistische historiografie is echter die propagandalijn doorgetrokken. De Nederlandse politiek had belang bij een zondebok en gebruikte daarvoor Westerling.

Het dekolonisatieonderzoek, Gert Oostindie maakte deel uit van de leiding, gebruikt die negatieve propaganda over Westerling om hun conclusies over het beweerde excessieve geweld van de Nederlandse militairen te onderbouwen.

Ik heb vastgesteld dat in het boek dat aan dat onderzoek ten grondslag ligt (De brandende kampongs van Generaal Spoor, Rémy Limpach , 2016) tenminste vijftig fouten staan in diens beschrijving van het optreden van Westerling op Zuid- Celebes. Allemaal fouten in het nadeel van Westerling. Die fouten staan al geruime tijd op de website van Elsevier Magazine, daar is tot nu toe niet op gereageerd. Sommige fouten duiden zelfs op wetenschapsfraude.

Het dekolonisatieonderzoek is op dat onderdeel niet gebaseerd op de (volledige) historische wekelijkheid van destijds. Deze historische gebeurtenissen logenstraffen uw standpunt, dat het pleiten voor erkenning en eerherstel van Raymond Westerling zeer ongepast en pijnlijk zou zijn. Het tegendeel is het geval.

 

Onjuist voorgelicht

Mevrouw Halsema, ik besef dat u in een kwestie als deze mede afhankelijk bent van uw adviseurs, omdat niet kan worden gevergd van u als burgemeester dat u van al deze relevante feiten op de hoogte bent. U bent onjuist voorgelicht.

Ik heb in mijn bestuurlijke functies geleerd dat het maken van fouten, afhankelijk van de omstandigheden, vergeeflijk kan zijn. Het niet herstellen van fouten, als die duidelijk blijken, is dat niet.

Ik geef u daarom in overweging om alsnog deel te nemen aan de herdenking op 15 augustus a.s. op de Dam en uw excuses aan te bieden aan mevrouw Palmyra Westerling voor uw uitlatingen in haar richting. Indien u dat niet zou doen zou immers sprake zijn van belediging, dat hebt u zeker niet bedoeld.

Vanzelfsprekend tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Mr. Bauke Geersing

Voormalig directeur NOS, voormalig lid van de RvC KLM, auteur van drie boeken en tientallen artikelen over de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945-1950, coördinator van het Onafhankelijk Onderzoekgenootschap AURORE

Over de auteur

Bauke Geersing
Bauke Geersing
Jurist. Auteur van ‘Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en Werkelijkheid’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
26 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jos
Jos
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Excuses? Gaat ze niet doen. Deze mevrouw is namelijk geheel overtuigd van haar eigen morele superioriteit. Een idealiste. En weet, idealisten en ware gelovigen zijn de de meest gevaarlijke mensen op aarde. Hun eigen verheven doel heiligt alle middelen. Altijd inclusief behalve als zij het er niet mee eens zijn. Levensgevaarlijk, deze lieden.

Jos
Jos
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Bedoelt u dit, meneer Bauke / redactie?

Laatste aanpassing 1 maand geleden door Jos
Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Lijkt op de communistische putch in Praag 1948.
Alleen het applaus was veel langer maar dat is kwestie van ontwikkeling. Hoe meer onzin hoe langer applaus. Heel links.

els
els
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Een eyeopener dit filmpje. Die club zit nog crimineler in elkaar dan ik tot nog toe dacht. Het wordt tijd dat ook zij de aftocht gaan blazen. Hopelijk helpt de komst van Frans Timmerman daarin mee.

Jos
Jos
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Jos

ps. Dit is m.i. een perfect filmpje om tegen de verkiezingen massaal te delen, met als doel de ogen van potentiële GroenLinks/Pvda stemmers te openen.

els
els
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Maar via welke kanalen?

J. de Ruiter
J. de Ruiter
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  els

Probeer eens:
https://www.iex.nl/Forum/Topic/1397323/Koffiekamer_Verkiezingen-2023.aspx?page=5
Als je niet te beledigende taal gebruikt (en vooral het woord ‘neger’ vermijdt, in welke historische context dan ook) laat men daar vrij veel toe.

Al snap ik niet goed wat men tegen het filmpje zou kunnen hebben. Alles lijkt mij op feiten gebaseerd. De details rond Duivendak kende ik al. Bij anderen was het filmpje een eye-opener voor mij.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Jos

In het filmpje mistte ik de naam Hanneke Groenteman (mogelijk niet GL, maar PvdA?). Bij de gewelddadige rellen in 1980, waarin Duivendak een hoofdrol speelde, had ook deze nu NPO-coryfee een kwalijke rol. Als betrekkelijk jong journaliste versloeg zij bij stadsradio A’dam de rellen met een duidelijke ondertoon van sympathie. Indirect aanmoedigend tot geweld zou je het ook kunnen noemen.

Als jong vader met hele kleine kinderen in de provincie zat ik machteloos te luisteren en te kijken. Is dit mijn land??
Mijn buurman, een brave wijkagent, moest toen af en toe als ME-er verkleed de ME in A’dam gaan helpen. Over die kroningsdag in 1980 zei hij: “Ik heb voor mijn leven gevreesd. Ze gooiden dakpannen van zeshoog naar onze hoofden.”
Opgehitst door o.a. Duivendak, begreep ik later.

In die week in 1980 heb ik alles wat -uit sociale betrokkenheid- links in me was voor eens en altijd afgezworen.

Wil
Wil
15 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Jos

schokkend en helder verhaal, dit willen we toch niet? een wolf in schaapskleren is de beste karakterisatie van dit clubje. Mijn vader had t toen al door; blijven communisten. en we weten hoe dat afloopt. nooit goed. Inderdaad zeer bruikbaar materiaal om de verlinksing van NL te stoppen en Timmerfrans te blokkeren want dan is de beer helemaal los. nou dalen de zetelaantallen in de peilingen al maar je weet t nooit.
goed verhaal overall en ook de analyse van dat amsterdamse dametje. eerst een boek schrijven dat je niet aan pluche moet blijven hangen maar daarna een slim geregisseerde campagne om burgemeester te worden van notabene Adam. tja….. wat is haar woord waard?

Hannah
Hannah
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Jos

De moreel hoogstaande Mevrouw Halsema laat in de opvoeding van haar zoon ook nog wel eens een steekje vallen.
Juist zij zou moeten kunnen begrijpen dat de dochter van Raymond Westerling haar vader verdedigt, afgezien van het feit of ze het gelijk aan haar kant heeft of niet.

Bert
Bert
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Wat kun je anders verwachten van een overtuigd marxist?.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Mensen zoals Halsema wijzen graag met hun vinger naar anderen om eigen problemen te verdoezellen zoals in eigen gezin die de vrijheid blijheid op eigen manier interpreteerd. Zij rende ook snel naar de Dam waar de omgekomen zwarte crimineel voor volle zaal zorgde door het toedoen van slechte blanken maar bleef stil toen de zwarte agenten zich aan dezelfde vergrijp schuldig maakten door hun rasgenoot af te tuigen. De Dam bleef leeg. Selectief links winkelen is deze Groenlinkse vedette eigen. Dat de Amsterdammers het nog goed vinden zegt meer over hunzelf. Kennelijk zijn ze uit dezelfde hout gesneden.

Wim Beerman
Wim Beerman
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Goede brief. Uit het hart. Maar ik vermoed dat de burgemeester van Amsterdam zich hier niets aangelegen laat liggen.

Peter
Peter
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Wim Beerman

De burgemeester van Amsterdam leest deze brief niet.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe laf, hoe verkeerd ‘politiek correct’, hoe weinig divers, wat een indirecte poging tot censuur door Halsema. Als een burgemeester bij zo’n plechtigheid aanwezig is, hoeft dat toch nog niet te betekenen dat hij/zij het met elk woord daar gesproken eens is? Ik vind eigenlijk dat Halsema met haar wegblijven een groep oudere (Indische) Nederlanders aan het cancellen is.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Maar het kan nog erger. De vorige week werd een ‘deskundige’ (een historica ohgv Ned. Oost-Indië) op NPO-Radio 1 alvast geïnterviewd over de Indië-herdenking in deze week. Op een bepaald moment ging het over de ‘baboes’ (huishoudelijke hulpen, nanny’s, verzorgsters) in de 20-40-er jaren op Java, voor en na de Japanse bezetting.
Die deskundige bestond het hen “tot slaaf gemaakten” te noemen, natuurlijk niet geïnterrumpeerd door de ‘politiek correcte’ interviewer. .
Een belachelijker omschrijving is er niet. Pure geschiedsvervalsing. En een belediging van echte slaven.
Je mag over het vroegere kolonialisme van NL denken zoals je wilt, noem het mijn part uitbuiting, maar baboes slaven noemen is te gek voor woorden, zeker in het geval van 20ste-eeuwse baboes.

DPmar
DPmar
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Eindelijk een eerlijk, niet gepolitiseerd, verslag. Heer Geersing, dank hiervoor! Helaas verschijnen dergelijke verslagen niet in de MSM want ‘men mag niets anders weten dan alleen de linkse riedel. Ik weet dat het klopt wat u schreef want ik heb veel mensen gekend uit het vroegere Indië.
Een andere schandalige be(mis)handeling als Westerling moest ook Jack Boer ondergaan! Hij was de man die ca. 2.400 mensen redde uit de Werfstraatgevangenis in Soerabaja eind 1945. Ik heb ooit enkele slachtoffers gesproken die nu helaas niet meer leven om te getuigen. Toen ik een keer in Soerabaja liep heb ik de sporen zelf gezien van het gat dat bij de bevrijding in de gevangenismuur was geschoten.

Maarten Vasbinder
Maarten Vasbinder
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Valsema heeft van ideeén nog nog nooit iets kunnen onderbouwen. Ze gelooft in fabeltjes.

Andre
Andre
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Het woord ‘inclusief’ is voor links mensen een codewoord om hun ideologie op te leggen aan anderen. Zelf zijn ze niet ‘inclusief’ ten aanzien van rechts en trouwens ook onderling is er voortdurend een richtingen strijd aan de gang over welke variant van links nu ‘de ware’ is. Linkse mensen zijn fanaten, ruziezoekers, stokers – Trotski noemde dat ‘permanente revolutie’, dat klonk beter. Links kan niet inclusief zijn, omdat ze steeds een vijand nodig hebben om zichzelf als moreel superieur te etaleren.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Dank.
Het gaat zo zoetjesaan tijd worden dat we als volk gaan afdwingen dat ‘kwesties’ van alle kanten en op basis van feiten ook belicht gaan worden in de media/MSM voor het grote publiek.
De eenzijdige berichtgeving daar, je zou het vaak zelfs regelrecht propaganda kunnen noemen, bereikt helaas veel meer massa dan een met feiten onderbouwd relaas zoals dit stuk.
Verspreiden dus mensen, zo breed mogelijk.

Nyong
Nyong
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

NOS Indië Herdenking 15 augustus 2023. Interview met een bangsat besar (grote schurk).ene de Vroedt, die liet een door NOS ingefluisterde stinkende kentoet (Scheet)
Vraag NOS: Wat vond u van de beslissing van Halsema niet te verschijnen.
Bangsat: Volkomen terecht. Geen eerherstel voor Westerling. Die liet iemand van het balkon in een hotel springen. Typisch voor hem, een sadist.
Het beeld werd gevormd, dat naadloos past in de linkse NOS-propaganda.
Het feit dat duizenden inheemse mensen in Zuid Celebes (Sulawesi Selatan SulSel) hem dankbaar uitgeleide hebben gedaan, omdat zij niet beestachtig waren afgemaakt door de rode extremisten. Deze vonden dat de andere 3 grote eilanden zich niet los mochten maken van het Javaanse Juk.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Nyong

En dat laatste vindt Jakarta nog steeds van West-Papua (Nw-Guinea). De Javanen gedragen zich daar als echte ouderwetse en uitbuitende kolonisatoren, zonder enige inspraak van de oorspronkelijke bevolking. Papua-opstanden worden er hard onderdrukt.
Sommigen spreken van genocide. Dat is misschien wat overdreven, maar van een zekere culturele en economische genocide zou je wel kunnen spreken.

Om de haverklap spreekt ‘Den Haag’ (incl. koninklijk huis) excuses uit over van alles en nog wat. Tot nu toe mis ik excuses naar de papua’s, over hoe we hen rond 1960 in de steek hebben gelaten, en dat sindsdien nog steeds doen door elk kritisch woord naar de allesbehalve ‘democratische’ republiek Indonesia coute-que-coute te vermijden.

Ik weet waar ik het over heb. Ik ken de verhalen van mijn dochter, zij heeft vele jaren tussen papua’s gewoond en met hen gewerkt. Haar man nog veel langer.
Nee, niet in de chr. zending of missie, al is daar niks mis mee. Gewoon in de koffie- en cashewnoten-teelt. Dat kunnen de papua’s en de westerse importeurs alleen wel af, daar hoeven Javanen niet tussen te zitten.

Nyong
Nyong
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

1962 was de overdracht. Van K.Luns mochten de marine vliegtuigen ook geen bewapening meevoeren.
In Roermond was de infanterie
opleiding voor Nieuwe Guinea.
De ABOHZIS werd bij de selectie gehanteerd.
Algemeen
Bovenste ledematen (armen en handen)
Onderste ledematen (benen en voeten)
Horen
Zien
Intelligentie (Dit werd de hoofdfactor I met lage waarde)
Stabiliteit

Overal waar de Nederlandse Vlag wapperde werd de Republik Indonesia.
Dus de andere helft van Nw,G, Borneo en Timor tierlik niehiet..

Hier verguist van Heutz!. Voor Nasution Legerhoofd zijn grote voorbeeld.
Ook hij werd geconfronteerd met onderlinge twisten tussen diverse bevolkingsgroepen. In de tijd van van Heutz was de Marechaussee of de Kompenie

Bernardo A.
Bernardo A.
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Als je die brief om een baksteen wikkelt en die bij haar door het raam van haar woning gooit, maak je een goede kans dat de brief wordt opgemerkt. Wel te verstaan, de brief als vel papier, niet inhoudelijk.
Zal waarschijnlijk leiden tot een aangifte bij de politie die -geheel in tegenstelling tot anders- ineens effectief blijkt te kunnen werken. Als je van de gevolgen van linkse hobby’s wegkijkt, is je blik per definitie gericht op rechtse strapatsen.

Deze vrouw is net zomin als haar linkse vrindjes voor reden vatbaar.

C. E. Fredriksz
C. E. Fredriksz
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Prachtig verwoord hr. Geersing, dit historisch gebeuren zou heden op onze scholen moeten worden onderwezen! Zou het helpen dat de doorsnee Nederlander ervan leert? Den het niet, zelfs mijn kinderen en kleinkinderen vinden het maar gezeur van al die “oude” mensen. Ook mijn schuld en zeker van mijn vader die zijn oorlogsjaren pas op 95 jarige leeftijd kon verwoorden. Zelf was ik al bijn 70 en mijn kinderen naderden de 50 jaar, dus het was te laat. Als kind wel de bersiap bewust meegemaakt en vaak door mijn moeder er op uitgestuurd met mijn zus eten (groenten) te stelen. Menig pak rammel ondergaan en gelukkig is alles na jaren terecht gekomen. Mevr. Halsema is geen goed voorbeeld voor onze toekomstige politici, u Hr. Geersing Bedankt voor uw reactie aan haar, met vriendelijke Groet Eddy Fredriksz

Nyong
Nyong
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Een ander Eerherstel.
Lees en huiver: COLOMBO TRAGEDIE.
78 jaar na dato nog steeds geen bereidheid
bij de verantwoordelijke bewindslieden
om onrecht recht te zetten.

Alle pogingen rehabilitatie te verkrijgen
voor de wijlen drie oud-oorlogsvliegers van Oranje
destijds deel uitmakend van het voormalige.

Dit Proces had nooit mogen plaatsvinden.

In negatieve zin betrokken een commandant die het SPOOR bijster was.

26
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen