Woke NPO-offensief tegen Ongehoord Nederland

Onafhankelijk denken in medialandschap is niet welkom

Titelfoto bij artikel Woke NPO-offensief tegen Ongehoord Nederland Bauke geersing opiniez

Foto:

Nederland kent een unieke, open publieke omroep. Als sprake is van voldoende aanhang en een eigen, onderscheidend verhaal kan een organisatie tot dat bestel toegelaten worden en geld krijgen voor het maken van radio- en televisieprogramma’s. Zo kwam ongeveer een jaar geleden Ongehoord Nederland (ON) als nieuwe omroep binnen. Vanaf het begin was duidelijk dat deze omroep op grond van dwars denken de andere kant van het ‘gelijk’ aandacht zou geven. Oud-NOS directeur Bauke Geersing over het woke offensief van de NPO tegen ON.

Een beginnende kleine omroep moet natuurlijk wennen en de nieuwe positie invullen. Weldra bleek dat ON zijn toezeggingen ging waarmaken en met programma’s kwam die andere omroepen hadden laten liggen. Ook politieke partijen als FVD en PVV, die al jarenlang worden geconfronteerd met een cordon sanitaire, werden door ON toegelaten in de programmering. Aanvankelijk wat onwennig, maar ON was bereid te leren en zijn programma’s te verbeteren.

 

Tegenreactie

Over essentiële onderwerpen als racisme, discriminatie, stikstof, COVID en vaccins, klimaat, energietransitie en slavernijdiscussie brengt ON het andere verhaal. De omroep heult niet mee met de meerderheidsopvatting, komt niet met woke denkbeelden en is kritisch over de ‘elite’ in ons land. Dat heeft geleid tot een forse tegenreactie vanuit de leiding van de NPO, gevestigde omroepen en de woke-gemeenschap in ons land. Zij zoeken een stok om ON als hond uit het publieke omroepbestel te slaan.

Op 15 september jl. werd een uitzending van ON geframed als racistisch en discriminatoir. De MSM, omroepen en de leiding van de NPO doen mee met ON zwart te maken. Ook de Ombudsman voor de NPO, een objectieve instantie, zingt mee in dit partijdige koor.

 

Klachten Ombudsman

Die Ombudsman heeft zich op 30 november jl. in een rapport uitgesproken over de uitzending van Ongehoord Nederland van 15 september. Deze uitzending heeft geleid tot ruim 2.000 klachten, waarvan het merendeel is verstuurd door strafrechtadvocaat Max den Blanken. Dat lijkt te duiden op een georganiseerde actie richting ON. De Ombudsman onderzoekt niet of dit zo is. Zij meent dat ‘alle klachten gelijk zijn’ en ziet het niet als haar taak klachten nader te onderzoeken op betrouwbaarheid en juiste onderbouwing.

In haar verklaring van 30 november dit jaar roept zij het beeld op dat ruim 1.700 klachten over racistisch en discriminerend beeld- en taalgebruik in het bewuste ON-programma de reden waren voor haar onderzoek. Zij schrijft dat de meeste klachten gaan over ‘racisme en discriminatie, onjuiste informatie, gebrek aan onpartijdigheid of onafhankelijkheid en schokkende beelden’.

In het rapport is geen inhoudelijke analyse te vinden van deze klachten. De uitgebreide en goed onderbouwde reactie van Ongehoord Nederland op vragen van de Ombudsman staat in een bijlage van het rapport. Die toont overtuigend aan dat er geen sprake was van racistisch en discriminerend taalgebruik in de uitzending van 15 september jl.. De Ombudsman heeft de reactie van ON slechts spaarzaam, selectief en onevenwichtig in haar rapport opgenomen.

 

Verboden woorden

Zij schrijft verder dat er weliswaar voor de Journalistieke Code geen verboden woorden bestaan, maar dat bepaald journalistiek taalgebruik wel als in strijd met die Code gezien kan worden. Een tegenstrijdig woke standpunt. Zij wijst in dit verband op het gebruik van het woord ‘neger’. Instemmend haalt zij een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens aan, dat dit een zeer beledigende term is. De context waarin dit College deze uitspraak deed was echter fundamenteel anders dan in het ON-programma. Voor Van Dale is neger een persoon met een donkere huidskleur. De Ombudsman vermeldt ook niet dat in de Angelsaksische taal een onderscheid is tussen nigger en negro, waarbij alleen het eerste een scheldwoord is. Het gebruik van het woord neger is niet bij wet verboden. Toch maakt zij ON hier een verwijt.

 

Vooringenomen beoordeling

De beoordeling van de Ombudsman heeft vooringenomen trekken. Zij vindt dat het tonen van de (vooraf als schokkend aangekondigde) beelden, waarin een donkere persoon een blanke persoon aanvalt, niet ‘in de juiste context’ was gebruikt. Dat staat zo niet in de Journalistieke Code. Die heeft het over de context van het onderwerp. Het onderwerp ging er nu juist over dat deze vorm van racisme weinig wordt belicht. Gebruikelijk in de programma’s van de publieke omroep is dat het omgekeerde wordt getoond: blanken die gekleurde mensen geweld aandoen. Dan mag het dus wel? Om haar gelijk te halen stelt de Ombudsman dat er geen bewijs van racistische motieven was in die beelden.

Maar naar die bewijzen wordt ook niet gevraagd in het omgekeerde geval. Die worden gewoon aangenomen. De suggestie van de Ombudsman dat er sprake was van een onjuiste context is dus ten onrechte gewekt. De ingediende klachten over racisme en discriminatie hebben dus geen basis en kunnen niet worden gebruikt om ON terecht te wijzen.

 

‘Onjuiste informatie’

De Ombudsman behandelt de klachten die zij categoriseert onder het kopje ‘onjuiste informatie’ op een bijzondere manier. Uit de vragen die zij hierover aan ON stelt, blijkt dat zij uitgesproken opvattingen heeft over racisme, discriminatie, vrijheid van meningsuiting, woordgebruik, COVID, vaccinatiebeleid en stikstof. Opvallend is dat zij van ON eist dat men de kijkers ‘zo volledig mogelijk’ informeert als standpunten worden verkondigd die afwijken van de heersende meerderheidsopvatting. Dat legt zij uit op een manier die van ON een haast wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing vraagt. Als een dergelijke eis zou worden opgelegd aan het NOS-Journaal, zou dat moeten stoppen totdat ze een wetenschappelijke staf hebben aangetrokken om dit te realiseren.

 

Vreemde uitleg Journalistieke Code

De Ombudsman legt de Journalistieke Code zo uit dat ON dus slechts een afwijkende mening mag verkondigen als die wetenschappelijk is onderbouwd. Daar komt nog bij dat zij de moralistische opvatting neerlegt ‘dat wat juridisch mag niet altijd gedaan hoeft te worden’. Dit is woke in optima forma. Niet de wet is uitgangspunt voor de journalistieke vrijheid, maar do no harm. Dat is het einde van kritische journalistiek.

Over de bewuste uitzending van 15 september hebben de MSM en enkele omroepen ten onrechte beweerd dat die racistisch en discriminerend zou zijn. De voorzitter van de NPO verklaarde zelfs dat de ‘grens van de Mediawet’ was bereikt omdat het programma zou aanzetten tot ‘haat en geweld’. De voorzitter van de NPO stelde ook dat ON zich niet hield aan een bindend besluit van de Raad van Bestuur van de NPO tot samenwerking. Feit is dat juist andere omroepen deze samenwerking opzegden. Zij lijken daarover niet te zijn aangesproken door de voorzitter van de NPO.

 

Uit het bestel

Alles wijst erop dat men vanuit de NPO de staatssecretaris wil verzoeken ON uit het bestel te zetten. Rechtsom of linksom: ON moet zich aanpassen aan de meerderheidsopvattingen, aan woke opvattingen, zo niet dan moet ON het zwijgen worden opgelegd en uit het omroepbestel worden verwijderd. Het is bedenkelijk dat een publieke omroep, die bij uitstek het dwarse denken en de andere kant van het gelijk zou moeten bevorderen, het omgekeerde doet en die elementen juist wil uitschakelen.

 

Andere omroepen buiten schot

Er is ook wel wat aan te merken op het toepassen van de Journalistieke Code bij andere omroepen en het NOS-Journaal. Recent bevorderde een BNN/VARA-uitzending illegaal gedrag door uit te leggen hoe je woonruimte kunt kraken. Geen onderzoek van de Ombudsman. Zaken als slavernij, stikstof, klimaat, milieu, biodiversiteit en energietransitie worden vooral belicht vanuit de heersende opvattingen en critici komen niet of onvoldoende aan het woord. De Ombudsman zet haar microscoop niet op deze omroepen. Juist in deze tijd van nogal wat crises in Nederland lijkt het mij van belang dat de omroepen en het vlaggenschip van de informatie, het NOS-Journaal, worden getoetst aan de Journalistieke Code en de juiste journalistieke koers varen. Het is van groot belang voor het Nederlandse publiek dat de tv-journalistiek evenwichtig en zo volledig mogelijk verslag doet over ook de andere kant van het gelijk.

De concentratie van zoveel negatieve aandacht op een beginnende kleine omroep met zeer beperkte zendtijd en weinig ervaring, die als uitgangspunt heeft om de Ongehoorde Nederlanders aan het woord te laten, lijkt in dit verband grotesk.

 

Woke denken

Woke heeft vaste voet gekregen binnen de NPO en ondermijnt het dwarse, kritische denken dat we ook lezen in de werken van Erasmus. Diens gedachten en opvattingen hebben geleid tot de Verlichting. Het is de omgekeerde wereld dat vanuit de NPO het dwarse denken wordt aangevallen. De publieke omroep is er om een vrijhaven te zijn voor dat denken. Door dat te willen uitbannen, legt men de bijl aan de wortel van het eigen bestaansrecht.

Over de auteur

Bauke Geersing
Bauke Geersing
Jurist. Auteur van ‘Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en Werkelijkheid’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
46 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ronald
Ronald
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het is overduidelijk dat de woke NPO zoekt naar iedere mogelijkheid ON onderuit te halen. Op zich mag dat niet eens verwonderlijk heten. We kennen onze pappenheimers van de eenzijdige en verwrongen nieuwsgaring inmiddels wel. Met een D66-er op iedere machtsplek, zou mijn advies zijn in ieder geval voorlopig wat omzichtig en slimmer te opereren. Dat kan prima, zonder de gewenste inhoud te kort te doen. Wees dus op je hoede, ON, ze doen er alles aan jullie te slopen. Wees dus slim(mer).

Netty meelen
Netty meelen
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Prima artikel en blij met de maker ervan!
De NPO is totaal verwoked en verD66’tigd. De NPO zou totaal gereorganiseerd moeten worden.
Hun ombudsman is een duidelijk gevalletje van de slager die haar eigen vlees keurt.
Dat zat er bij voorbaat al in, net als de heksenjacht op ON!
Dit alles ligt weer in het verlengde van de uitsluiting en het bashen van Wilders en Baudet.
En niet te vergeten al die Nederlanders die de hele woke toestand, het
regeringsfalen, de
overheersende, oorlogzuchtige EU, de VN het WEF etc spuug zat zijn en dit luid en duidelijk op Facebook en Twitter uiten. Ook zij worden door de links regenteske deug/woke kliek continu veroordeeld en uitgekotst.
Dit zal voorlopig niet stoppen ben ik bang.
Dus STEM HEN WEG!

Ni28
Ni28
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een ombudsman hoort objectief te handelen maar ook dat is verleden tijd. De klachten tegen ON lijken op de klachten tegen Wilders voor zijn minder, minder uitspraak. Nu is het opgefokte woord neger die zwart betekent. Ik vraag mij af hoe noemen ze zwarte mensen in Spanje, negro of negros? De bepaling van het context is naar linkse normen van parafrasering aangepast waarin wat beweert wordt nooit zo gezegd is. Journalistieke code is bepaald door een superlinkse opleiding die nooit objectief genoemd kan worden. Het geldt overigens voor basisonderwijs ook die beheerst wordt door GL en D66 typen. Het woord waarheid is in deze elitaire coalitie een Ongehoord woord.

Marien
Marien
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Wij leven in een linkse woke cultuur.

Ni28
Ni28
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Dat is duidelijk een feit.

Maenhout
Maenhout
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Nikker is een pejoratief, neger niet. Behalve in de ogen van verongelijkte racisten-van-kleur.

Ni28
Ni28
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Maenhout

Het zit hun te dicht bij elkaar maar het is natuurlijk onzin zoals alles in woke. Hoe doen de Spanjaarden dat eigenlijk met het woord negro?

Jan Roovers
Jan Roovers
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Niets toe te voegen aan dit artikel. Goede analyse en volledig eens met de conclusies.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

We hebben laten gebeuren dat D66 c.s. zich tot in de haarvaten van alle domeinen heeft kunnen wringen.
Iets veranderen, of dat nu bij de NPO, politiek, scholing en wetenschap, justitie en politie, nou ja, noem maar op, is….. onmogelijk zolang we dit blijven tolereren.
Zg. onafhankelijke controle-instituten zitten helaas blijkbaar ook vuistdiep in deze D66 dystopie.
Ik vrees dat alleen met langdurige massale protesten( met miljoenen! en vreedzaam!) de wal het stuurloze schip kan keren.

Wil
Wil
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Met een protest kun je dit niet oplossen, hervormen zal langere tijd nodig hebben.
Het infiltreren door “die” partijen heeft namelijk ook veel tijd gekost…..dat hebben ze dan wel goed gedaan….rest is natuurlijk poep…rechtspraak in nederland…tja zo de wind waait…waait me d66 jasje of het wef tasje, rutte is dan ook eigenlijk net als hermans een soort van tasjesdrager.

Een partij die woke vertegenwoordigt…hoort hier niet…moeten juist deze “mensen”de zwarte piet toespelen.

Op de barricaden gaan staan….kijk naar de corona protesten……genoeg lui heten dan plotseling romeo.

Een 1e stap, stem niet op coalitie partijen of meeheulers ( groenlinks, pvda, sgp,volt of andere eurofiele partijen) bij de provinciale verkiezingen…..die uitslag is bepalend voor senatoren in de 1e kamer.

Het kabinet is al bang aan het worden…proberen er in een zo kort mogelijke tijd allerlei wetgeving door te drukken……hopelijk kan er veel van worden teruggedraaid.

Daar kan een 1e begin gemaakt worden om dit griezel (rutte) schwabinet een soort van halt toe te roepen…snap sowieso niet hoe het mogelijk is geweest dat rutte er voor de 4e keer zit…2x demissionair, leugens, toeslagaffaire etc etc en nog steeds door blijven liegen omdat het gewoon kan….er is echt iets mis in het zgn. bestuur van ons land….zou toch geen fraude zijn?

Kijk naar het stemgedrag van bepaalde partijen…..
Uitschakelen van deze partijen kost tijd en durf…..veel mensen stemmen gewoon op de partij die opa en oma ook stemden……veel mensen vinden de politiek dan ook maar lief voor wat het is…het overtuigen van deze mensen gaat niet makkelijk worden.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Wil

Het stemgedrag van het volk is blijkbaar nauwelijks te sturen, en áls er dan niet-links gestemd wordt, zorgen de machthebbers er wel voor dat de dominion telmachines nog wat formulieren tellen in de andere richting. Of, zoals in NL gebeurde, stemt het volk rechts en gaat de politiek vervolgens gewoon over links. Schijt aan het volk. Democratie? Ammehoela.
De mensen zijn bovendien met drama bovenop crisis bovenop leugens bovenop achterstelling eigen bevolking zo murw, dat ze níet meer gaan stemmen. Ik hoor het overal om me heen. ‘Helpt toch niets’.
Terwijl links mét de machtigingen van pa en ma en opa en oma uiteraard wel gaan.
Dus via verkiezingen, die democratisch zouden moeten zijn maar dat blijkens de laatste formatie helemaal niet zijn, gaan we het tij niet keren.

Bernardo A.
Bernardo A.
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Wat mij verbaast is dit. Vroeger, tot minder dan 10 jaar geleden waren D66’ers voornamelijk linksige wereldvreemde mensen met lichtelijk debiele trekjes. Een D66’er reed bijvoorbeeld Saab. Nou, daar had je het al.
Maar in de afgelopen 10 jaar zijn deze mensen veranderd in satanisch adderengebroed.
Ik vraag me daarom af of D66 dit ooit bewust zo heeft gecreëerd. Het waren vooral PvdA’ers en GL’ers die de lange mars door de instituties hebben doorlopen.

Overigens zou ON ook via andere kanalen verder kunnen gaan. De staatsomroep moet het voornamelijk hebben van oude seniele mensjes, waarvan het leeuwendeel binnnen 10 jaar doodgaat.

Laatste aanpassing 5 maanden geleden door Bernardo A.
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

D66 is gewoon de stropop van WEF. Samen met inmiddels VVD, Volt, GL en
PvdA. NL moet het centrum van TriStateCity worden. Koste wat het kost.
En de figuren in die partijen die dat ondersteunen hopen op een ’topbaan’.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

ON moet helemaal niet perse via andere kanalen. Zij hebben het volste recht op een plek in het omroepbestel. Al ben je oud, dan ben je nog lang niet seniel trouwens. Niet iedereen geniet van swipen, streamen enz. Sommigen willen gewoon lekker ouderwets voor de buis. Daar betalen we tenslotte voor, ook de ouderen.

Ni28
Ni28
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

D66 heeft de PvdA gevolgd in het bezetten van alle instanties die onze leven beheersen. Dat lieten de rechtse partijen gewoon gebeuren. En nu draaien zij nog naar links ook. De vroegere evenwicht tussen links en rechts is volledig weg.

Andre
Andre
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Gaaf artikel. Ik kwam tot de volgende zin:
“De voorzitter van de NPO verklaarde zelfs dat de ‘grens van de Mediawet’ was bereikt omdat het programma zou aanzetten tot ‘haat en geweld’. ”
Als er wordt opgeroepen tot haat en geweld, dan is het toch wel tegen: Forum, PVV, autobezitters, mensen die niet gevaccineerd willen worden, mensen die tegen staatscontrole zijn, mensen die liever ook andere media gebruiken dan alleen maar gelijkgeschakelde media.
Alleen die oproepen tot haat en geweld worden door het establishment gedaan en dan is het plotseling ok. Die oproepen worden in een gecamoufleerd woordgebruik geuit.
Met dreigementen van uitsluiting, ‘geen begrip’ van de minister, misschien geen medische behandeling, baanverlies, allemaal signalen die betekenen: die mensen deugen niet, die mogen we discrimineren.
Steeds weer wordt er via de media drang en psychologische dwang uitgeoefend op mensen om minder vlees te eten, korter te douchen, een warmtepomp te kopen, elektrisch te rijden – terwijl het voor het beoogde doel totaal niets uitmaakt.
Nogmaals: dit is psychologisch geweld om mensen murw te maken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De spijker op zijn kop, het is psychologisch geweld van de roverheid m.b.v. de horige media.

Wil
Wil
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Door het verbieden van bepaalde omroepen die niet voldoen aan het “narratief” is het gewoon duidelijk dat censuur, desinformatie of zgn. complottheorie enkel maar uit 1 richting komt…..de overheid en niet de nadenkende mens.

De overheid is de grootste betaler van npo salarissen…..dan moet er toch een lichtje gaan branden?….iets met betalen en bepalen

Anders denken dan de “massa” maakt iemand niet tot een “complotdenker”….
Kijk je naar wob verzoeken, komt er steeds meer zgn. complottheorie als waarheid boven water.

Die “massa” heeft een soort van “probleem” met de tv, radio of met de ogen…niet verder willen kijken dan dat je neus lang is…wat rutte zegt is “gewoon” waar…huh??

Zijn liegende neus is al zolang geworden dat je met deze neus al een goede bezemsteel hebt met bijpassende bezem om de kamer mee “schoon”te vegen…inclusief de “eigenaar” van de steel…..wel frappant dat het woord “steel” meerdere betekenissen kan hebben.

Die steel zal wel weer “kwijt” zijn geraakt….het is dan ook een “steel” zonder actieve herinnering.
Waarschijnlijk is dezelfde “steel” incl. bezem gebruikt door een ministerie… die ruim 5 miljard kwijt is…tjonge tjonge tjonge …hugo de jonge…was ik ook maar een tovenaar.

Mooi voorbeeld…….. nos berichtgeving over de oorlog in oekistan (door het westen veroorzaakt) pagina groot als oekistan terrein wint….dat de oeki’s daar veel terrein verliezen en oorlogsmisdaden plegen…hoor of zie je niet…..corrupte clown zelenski blijft maar doorzeuren over wapens (die je later op internet tegenkomt)…daar is dus geen aandacht voor.

Dat amerika 1 van de grootste profiteurs is van deze oorlog…lees je ook nergens… censuur of bedrog?

Cornelia
Cornelia
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

“De Ombudsman onderzoekt niet of dit zo is. Zij meent dat ‘alle klachten gelijk zijn’ en ziet het niet als haar taak klachten nader te onderzoeken op betrouwbaarheid en juiste onderbouwing.”

Samengevat is er dus sprake van één enkele klacht die door een actiegroep door zoveel mogelijk verschillende -al dan niet gefingeerde- “gedupeerden” gebracht wordt.

Probeer je met dezelfde techniek zelf een klacht te poneren dan wordt je meteen afgerekend en worden de klachten niet eens in behandeling genomen.

Nederland is verrot, het is corrupt en de bejubelde rechtspraak wordt als pressiemiddel tegen de eigen bevolking ingezet.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

50 jaar geleden wist iedereen dat we nooit ruimte zouden geven aan het ongelijkheidsdenken. Fascisme zou nooit meer de ruimte mogen krijgen, ‘… waar het ook vandaan komt’, zoals de gevleugelde uitdrukking toen was.

Twintig jaar geleden, na lezing van de koran, was het voor mij daarom volstrekt duidelijk dat het islamitisch ongelijkheidsdenken om die reden geen enkele ruimte mocht krijgen. De kort daarop volgende talloze moordaanslagen op willekeurige burgers vanuit islamitisch motief bevestigde mij in die opvatting. Ik ging er daarom zonder meer van uit dat de overgrote meerderheid van de bevolking op zijn minst kritisch zou staan ten opzichte van de islam.

Edoch, na de moordaanslag op Van Gogh, de bedreigingen van zijn moordenaar ten aanzien van toenmalig parlementslid (nota bene) Ayaan Ali en haar veroordeling van de islam om redenen van o.a. fascisme werd zij door de meerderheid van correct Nederland weggezet als raciste (nota bene, nota bene: een zwarte dame, die zelf slachtoffer was van ‘medisch ingrijpen’ door diezelfde islam).

Even onbegrijpelijk was de toenmalige veroordeling door diezelfde politiek correcte meerderheid in ons land van Wilders toen hij sprak van islamo-fascisme en de koran als licence to kill: Wilders werd uitgemaakt voor fascist.
Nooit heb ik kunnen begrijpen hoe iemand die een partij beschuldigd van fascisme, juist vanwege die beschuldiging zelf uitgemaakt wordt voor fascist. Want het is duidelijk dat niet beide waar kunnen zijn. Volgde op deze tegenstelling een maatschappelijk inhoudelijk debat? Nee. Wel een onberedeneerd verwerpen van wat in feite een verdediging van democratie en maatschappelijke orde was.

Hoe de overgrote meerderheid van de bevolking, incluis NPO, duidelijk maken dat het mentaal finaal van het padje af is?

Youp
Youp
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De term publieke omroep is goed gekozen en doet vermoeden dat het een omroep is van en voor de mensen. Niets is minder waar. De publieke omroep wordt gefinancierd middels belastinggeld – sommigen noemen dat afgeperst geld – en brengt volgens verwachting informatie waarover de politiek (hun financiers) tevreden mag zijn. Hoe kun je wat anders verwachten? In ruil daarvoor ontvangen ze een royale beloning en een vorstelijk pensioen. Klachten kun je indienen bij de Ombudsman, die vanzelfsprekend ook wordt gefinancierd met belastinggeld. Van enige onafhankelijkheid kan geen sprake zijn. En dat is precies wat we al tijden zien: een inteelt wereldje waarin staatspropaganda gemaakt wordt.
Waarschijnlijk is het nooit anders geweest. Misschien waren de jaren 70 en 80 een uitzondering toen activistische journalisten in het kader van ‘de lange mars door de instituten’ met name rechtse politici het vuur aan de schenen legden.
Het lijkt dan ook nogal naïef te zijn van ON te denken dat ze aanspraak kunnen maken op een plek in het omroepbestel en daar netjes behandeld zullen worden.
Gelukkig kijken steeds minder mensen TV en wordt de aandacht verplaatst naar het Internet waar niet alleen Joe Rogan maar ook Tucker Carlson kijkers de kijkcijfers van de MSM verpulveren.comment image
De volgende stap voor de elites zal dan ook zijn om de toegang tot dat Internet te reguleren. Waarschijnlijk zul je een toegangscode daarvoor krijgen vooropgesteld dat je kredietscore voldoende hoog is. Te veel op Opiniez.com rondhangen zal er niet meer bij zijn.

Vin
Vin
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De verontwaardiging en daarop volgende hetze door msm en ander linkse woke bendes is het beste bewijs dat ON toegevoegde waarde heeft. ON is broodnodig in nederland. Hoop dat ze snel aangevuld wirden met blckbx

Nyong
Nyong
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De artikelen van deze meneer Geersing lees ik met het allergrootste genoegen en instemming. Die artikelen over het gebeuren van de duimzuigende Belg “Revolusi” en de film De Oorlog. Met de regisseur Taihuto dewelke eerste lettergreep de man al juist typeert. Tai is in het “maleis” voor strond.
Desinformatie legt meneer Geersing volledig bloot.
Off Topic:
Bij mij in de buurt werden twee jonge kinderen ettelijke jaren geleden door een dodelijk verkeersongeval van hun moeder vol wees. De moeder had géén schuld aan het ongeval. De grootmoeder van die beide kinderen (moeder van de moeder) stelde financiële eisen op voor de schadeloosstelling van het verlies van hun moeder. De verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijk gestelde partij vond deze eisen buitensporig.
Hun reactie: HET IS NU OOK WEER NIET DE BEDOELING, DAT DE BEIDE KINDEREN AAN DE DOOD VAN HUN MOEDER VERDIENEN.
Deze reactie riep bij mij hetzelfde beeld op dat bij mij opkwam bij die “ËXCUSES AAN SURINAME”, Wat geldt daar nu? Ze willem meer dan alleen maar die excuses!!!
Die lieden aldaar willen domweg verdienen aan wat de overgrootouders is overkomen. Dat zijn dus lieden zonder enige ruggegraat!!!!

Wil
Wil
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Nyong

Het gaat ze daar ook enkel en alleen maar om het geld…..terwijl er genoeg aan delfstoffen in de bodem zit (olie, gas, bauxiet, goud)……..maar dan moeten ze er wat voor doen.

Met de opbrengsten hiervan zal suriname zelf heel goed de broek kunnen ophouden.

Indien nodig of mogelijk (het land zeurt om geld uit nederland )..onder curatele stellen ….weg met het corrupte bestuur.

En de delfstoffen opbrengsten gebruiken om je land “beter” te maken en niet verkwanselen aan multinationals…..o.a shell heeft veel interesse in de olie voor de kust.

Een gebied waar olie in de zeebodem zit is inmiddels ook door petrobras uit brazilie “gevonden”.

Ligt naast het gevonden veld van suriname……die gaan dit wel gebruiken, brazilie heeft lak aan het klimaat akkoord.

Het klimaat akkoord van parijs is echter een grote stok in het wiel……

Volgens een krant zouden rijke landen arme landen moeten betalen om hun olie- en gasvelden niet in productie te nemen en kan Nederland daar als voormalig kolonisator een cruciale rol bij spelen.

Klimaat gaat dus boven welstand…ook al is je land “arm”…1 ding scheelt….de kachel om het warm te krijgen hoeft daar niet te branden…om er warmpjes bij te zitten….

Nyong
Nyong
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Wil

Ooit had ik gelezen, dat bij een firma in Nederland een Surinamer luid en vol trots aangaf, dat het daar beter zou gaan worden. Toen hem werd gevraagd of hij dan terug wilde gaan om er mee helpen zijn land op te bouwen werd het MUISSTIL

Gussel
Gussel
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Natuurlijk probeert de NPO ON van de buis te krijgen. Ze krijgen meer dan 1 miljard jaarlijks van ons belastinggeld en dan wil je de regering graag ter willen zijn.

Theo Prinse
Theo Prinse
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

10 jaar geleden speelde de discussie al die Bauke Geersing hier beschrijft en toen dacht iedereen dat het samenhing met de tanende klassieke pers en dat ‘spoedig’ de patriotten op de nieuwe media weer een zuil zouden oprichten die politiek zoden aan de dijk zou zetten. Maar dat duurt maar en duurt maar. Links heeft weliswaar 80 jaar miljarden geïnvesteerd en is de linkse media in een zakelijke concentratie gekomen met Media huis met een jaar omzet van 1 miljard. De NPO en de RTL groep nemen de rest van de Woke indoctrinatie voor hun rekening. President Trump was een lichtpuntje en nu MP Georgia Meloni. Benieuwd of Elon Musk de klauwen van de CIA van Twitter kan verwijderen en politiek voor de Amerikaanse Patriots kan inzetten.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

BX is al voorbereidingen aan het treffen om Twitter onder Musk te verbieden in de EU.
VdL heeft ‘sancties’ aangekondigd.

Andre
Andre
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

“In haar verklaring van 30 november dit jaar roept zij het beeld op dat ruim 1.700 klachten over racistisch en discriminerend beeld- en taalgebruik ”
Waarschijnlijk zijn deze 1700 klachten gerecruteerd onder de medewerkers van anti-discriminatiebureau’s, leden van GL en D66.
Ik denk dat als ze lezers van diverse fora zoals Opiniez en elders ook op deze manier zouden werken het aantal van 1700 makkelijk overtroffen kan worden.

Jan
Jan
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een goed onderbouwd juridisch betoog. Maar wat er in staat is volstrekt irrelevant voor #DDR66 en #NPO adepten. Marxistische en Stalinistische propagandatechnieken (want die gebruiken de NPO en gelieerde omroepen) kun je alleen op soortgelijke wijze weerleggen. En dat vraagt om een ongelimiteerd budget (zoals de omroepen dat wel hebben) en gelijkgestemde ‘rechtse’ operators. Die vindt je in de linkse Democratische Republiek Nederland niet meer.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Denk dat het minstens 5 jaar geleden is geweest dat ik een NPO programma helemaal uitgezeten heb.

Jan de Jong
Jan de Jong
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

20

kees claassen
kees claassen
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het wordt steeds duidelijker dankzij dit soort artikelen. Nu nog proberen het bij de juiste mensen te brengen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  kees claassen

De ‘juiste’ mensen lezen het echt wel hoor. Reken maar! Alleen hebben ze er volkomen maling aan en bedrijven op enorme schaal machtsmisbruik.

Meine
Meine
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De propaganda voor het Kalergi-plan, en het manipuleren gaat steeds ergere vormen aannemen.

Kijk eens naar de reclame, het lijkt of 60% van NL een “POC” is….. En we moeten het normaal vinden. Kijk eens naar de TV-series die Hilversum inkoopt.. Steevast is er een “POC” in een leidinggevende en een pseudo- intelligente functie. Kijk eens naar de films van tegenwoordig, ook weer geheel “omgevolkt”

En kijk dan eens naar de praktijk. Diverse keren meegemaakt dat een “POC” middels omgekeerde discriminatie op een functie zat, en er een puinhoop van maakte. Kijk eens naar de Beta-studies, die zijn behoorlijk selectief…. Kijk eens naar de gevangenis-bevolking, die is ook “selectief” ..

In d66-taal: “..dat moeten we niet willen met z’n allen….”

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Meine

In veel Nederlandse wijken is 60% of meer POC.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Waaraan ik nog wil toevoegen: ik ben een POCO (Person Of Caucasian Origin). Tijd dat we als POCO’s in NL ook wat activistischer worden.

Marien
Marien
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Heel goed stuk. Ja, dit land is ziekelijk woke. Enige normale programma is Vandaag Inside

Peter
Peter
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Deze Journalistieke Code?

– Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist
– Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van faire commentaar en kritiek.
– De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.
– Bij het verkrijgen van nieuws, foto’s en documenten zal hij op faire wijze te werk gaan.
– Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten.
– Hij zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien van de bron van in vertrouwen verkregen informatie.
– De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sex, sexuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst.
– Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen: plagiaat, laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen; het aanvaarden van steekpenningen, in welke vorm ook, tot het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie.

Iedere journalist die deze aanduiding waardig is, beschouwt het als zijn plicht bovenstaande beginselen oprecht in acht te nemen. Met inachtneming van de algemene wetgeving van zijn land zal hij in beroepszaken slechts de rechtspleging van zijn vakgenoten erkennen; hij verwerpt elke tussenkomst van overheidspersonen of anderen.

Aangenomen door de IFJ tijdens congres in Bordeaux, april 1954

Hkr
Hkr
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Misschien een klein beetje aan de zijlijn. De publieke omroepen en NPO promoten volop de kerstman. Deze kerstman laat zijn cadeautjes maken door slavenkinderen, hetgeen in nagenoeg alle films met de kerstman uitgebreid aan de orde komt. Maar protest? Nee hoor. Alleen maar blanke kinderen. Protest? Nee hoor.
Hoe veel duidelijker kan objectiviteit uitgebeeld worden.
Overigens, heb ik niets met de kerstman. Dus, mocht ie langskomen, dan zal ik roepen: ho, ho.

Ronald
Ronald
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hkr

Dit lijkt me wartaal.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ronald

Een trol.

Wil
Wil
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hkr

Net zo als met sinterklaas…de kerstman mag ook niet “zwartwerken”

Ni28
Ni28
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hkr

Het is opvallend hoe dit jaar de nadruk op de Kerst wordt gelegd na jaren wanneer het bijna Winterfeest werd. Afleidingsmanouvre voor de Sinterklaas en Zwarte Piet? Een christelijke feest mag nu ineens wel. Dat het dus geen zwarte feest is mag wel duidelijk zijn.

Laatste aanpassing 5 maanden geleden door Ni28
Wil
Wil
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Woke voert hier de boventoon…..is te herleiden naar de politieke partijen die volop liegen in den haag en anderen voor fascist kunnen of willen uitmaken (spiegel ontbreekt bij dit soort partijen)…

Kijk naar een debat vanuit de 2e slaapkamer en het is volkomen duidelijk welke partijen dit zijn, rattje kuiken is er ook 1…..zum kotzen…lijstje zal te lang worden om alle “meelopers” te benoemen.

De enigste b@llen die deze partijen hebben hangen dan ook in die boom…

Hoop dat het tij nog is te keren…..kunt beter een berg beklimmen dan in de afgrond donderen.

Ni28
Ni28
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Wil

Noot gedacht dat ik nog in een domme wereld zou belanden. Het tegendeel is waar.

46
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x