‘Fatsoen’ en ‘respect’: de progressieve munitie tegen andersdenkenden

Over vileine beschadiging van mensen met de verkeerde mening

Titelfoto bij artikel 'Fatsoen' en 'respect': de progressieve munitie tegen andersdenkenden sonja dahlmans opiniez

Foto:

Opiniemaakster Eva Vlaardingerbroek werd zaterdag vergeleken met Eva Braun, de vrouw van Hitler, en kreeg het etiket ‘melkmeisje’ van Volkskrantcolumniste Loes Reijmer. Virologe Marion Koopmans vond deze karaktermoord prachtig. Heel wat ‘progressieven’ misbruiken woorden als ‘fatsoen’ en ‘respect’ om andersdenkenden verdacht te maken. Het laagje beschaving bij deze progressieve, hoogopgeleide fatsoenslakeien blijkt echter flinterdun, vindt Sonja Dahlmans.

Zaterdag was #EvaBraun (de vrouw van Adolf Hitler) opeens trending op Twitter. Er zijn van die momenten dat je eigenlijk niet wil weten waar het over gaat, maar tegen beter weten in toch gaat kijken. Mijn intuïtie kreeg gelijk. Eva Vlaardingerbroek wordt vergeleken met Eva Braun en dat gebeurt inmiddels zo vaak, dat het trending is. Het gaat nog verder, want er verscheen in de Volkskrant een column van Loes Reijmer waarin zij Vlaardingerbroek een ‘melkmeisje’ noemt en haar ervan beschuldigt de Apocalyps aan te kondigen. Reijmer schrijft: “Vlaardingerbroek werd er een dromerig melkmeisje van, een dromerig melkmeisje dat in één ademteug de apocalyps afkondigde.”

 

Seksistisch

In die ene column slaagt Reijmer erin Vlaardingerbroek seksistisch te bejegenen (de term ‘melkmeisje’ wordt echt niet zomaar gebruikt, maar is een pornografische verwijzing) en tegelijkertijd te insinueren dat Vlaardingerbroek naar Zweden toog om “immigranten van verkrachting te beschuldigen.” Voorts wist Reijmer te suggereren dat zij iets met de oplichter Sywert van Lienden te maken heeft door hen beiden in één adem te noemen en door haar een soort religiewaanzin in de schoenen te schuiven, door het gebruik van het woord apocalyps (dit schrijf je met een hoofdletter, maar soit). En passant wordt nog even de indruk gewekt dat Vlaardingerbroek een geldwolf is die nergens om geeft, behalve haar eigen portemonnee. Ook schrijfster Saskia Noort deed een vileine duit in het zakje door Eva te vergelijken met een filmpersonage dat aanzet tot verkrachting.

 

Karaktermoord

Nergens worden feiten benoemd of waagt Reijmer een poging inhoudelijk te weerleggen wat Vlaardingerbroek bij Tucker Carlson van Fox News heeft gezegd. Wat Vlaardingerbroek hiervoor heeft gedaan (zij is rechtsfilosofe) wordt niet genoemd, de nadruk wordt gelegd, door middel van insinuaties, op haar vermeende onkunde, slechte karakter en opportunisme. Daar is een woord voor: karaktermoord. Dit wordt gevolgd door de opmerking dat Reijmer stopt met columns schrijven, omdat “wij in een krankzinnige tijd leven” en zij achter haar bureau vandaan wil en mensen wil spreken. Want, zo sluit Reijmer haar column af, “een melkmeisje dat de apocalyps aankondigt, zoiets wil je begrijpen toch?”

Het lijkt mij sterk dat ze ‘zoiets’ gaat begrijpen door allereerst een ander zijn of haar motieven zelf reeds in te vullen, nog voor er überhaupt een gesprek heeft plaatsgevonden, maar goed, we gaan het meemaken. Overigens betekent Apocalyps (het Griekse woord voor het Bijbelboek Openbaring) ontsluieren van kennis, die tot dan toe onbekend of verborgen was. Vaak ging het daarbij om kennis over het goddelijke en werd er niet per se gewaarschuwd voor het einde der tijden, maar voor hel en verdoemenis. Johannes ziet in Openbaring wel een paard dat de dood, honger, oorlog en het zwaard meebrengt, maar Apocalyps is een veel omvattender literair genre.

 

Twee kampen

De westerse maatschappij lijkt te bestaan uit twee kampen, die elkaar totaal niet begrijpen of willen begrijpen, maar wel grif labels plakken op de ander. Progressieven versus conservatieven, linksgekkies versus wappies, ontkenners versus drammers, realisten versus deugers en ga zo maar door. Dat totale onbegrip voor elkaar werd wrang geïllustreerd door Sigrid Kaag, toen zij verzuchtte: “Wie zijn die mensen?” Een retorische vraag, want haar afkeer is duidelijk merkbaar in het gebruik van het aanwijzend voornaamwoord ‘die’, waarmee zij de afstand tussen haar en een deel van de bevolking zelf belichtte.

Die mensen, mensen waar zij niets mee te maken heeft, mensen die zij niet kent, mensen die zij niet begrijpt, vul in wat je wilt. Het zou interessant zijn wanneer journalisten haar hier eens over zouden ondervragen. Helaas is de polarisatie ook niet aan de journalistiek voorbij gegaan en duiden die niet meer het nieuws van alle kanten, maar maken er zelf onderdeel van uit.

 

Aanspraak op fatsoen

De polarisatie zit wat mij betreft vooral in de aanspraak op fatsoen. We moeten op de toon letten, ‘zo’ gaan wij niet met elkaar om, woorden gaan een grens over, enfin, we hebben het allemaal de voorbijgaande jaren zien langskomen. En precies dit, deze aanspraak op fatsoen door een bepaald deel van onze maatschappij, is het eigenlijke probleem. De aanspraak op fatsoen wordt gedaan, denk maar aan Clinton die een deel van de Amerikaanse stemgerechtigden deplorables noemde, om je te distantiëren van een bepaald deel van de bevolking. Duidelijk maken dat ‘zij’ niet jouw soort mensen zijn, dat jij wel ten allen tijden je fatsoen kunt houden en geschokt bent van zoveel vertoon van wangedrag.

Fatsoen is de meetlat geworden waarlangs alles gelegd wordt wat in het publieke domein plaatsvindt. Fatsoen wordt geëist, fatsoen wordt gebruikt om niet te hoeven luisteren, fatsoen wordt ingezet als middel een Kamerlid spreektijd te ontnemen, fatsoen, fatsoen, fatsoen.

 

Beschaving

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans claimde op Twitter dat de kerntaak van de Universiteit Leiden is studenten te beschaven. Voordat zij afstuderen drommen ze daar in groten getale binnen, je ziet ze in gedachten aankomen, spitvork in de ene hand, de andere hand in de broek om te krabben terwijl ze luidop boeren en winden laten. Meer dan wat eenlettergrepige klanken kunnen de nieuwbakken studenten niet uitstoten, maar gelukkig is daar Voermans. Vol tevredenheid glimlachend laat hij zijn – inmiddels beschaafde – studenten vier jaar later gaan, een traantje van ontroering wegpinkend.

Het waren zware jaren en het docentenkorps moest soms echt diep gaan, zoals altijd, maar de Universiteit Leiden heeft het dan toch maar weer mooi voor elkaar. Alweer is het hen gelukt een deel van de maatschappij wat beschaving bij te brengen. Het is een zware taak, maar deze is bij Voermans in goede handen, weet het dankbare volk. Soms echter lukt het blijkbaar niet een student ’te beschaven’ en dan mogen alle registers worden opgetrokken om je misnoegen te uiten. Zoals Voermans deed tegen Raisa Blommestijn. Inmiddels heeft Voermans zijn beledigende tweets verwijderd en een soort excuus aangeboden, maar toch.

 

Institutioneel racisme

Natuurlijk is bovenstaande sterk overtrokken, maar het fijne van stijlfiguren is dat je juist door overdrijving het belachelijke ervan zichtbaar kunt maken. Helaas staat het niet zover van de werkelijkheid af en dat stemt mistroostig. In de Verenigde Staten, maar inmiddels ook naar Europa overgewaaid, wordt door academici, journalisten en politici beweerd dat het land ‘institutioneel racistisch’ is. Standbeelden die herinnerden aan de Trans-Atlantische slavernij of kolonialisme werden van de sokkel getrokken, sporters knielden voor aanvang van een wedstrijd neer om onderdanigheid aan de nazaten van tot slaaf gemaakten uit te beelden of solidariteit te tonen met de BLM-beweging. Witte privileges moesten aan de kaak worden gesteld, er moesten herstelbetalingen komen voor de Trans-Atlantische slavernij, kortom, het debat was luid, het was fel en overal.

Nou komt mijn familie uit Suriname en zodra het woord ‘beschaven’ valt, krijg ik een heel hoog spiegeltjes-kraaltjes-gevoel daarbij. De moral high ground van de beschavingen die de wereld over trokken om anderen fatsoen bij te brengen, maar daarbij kolonies stichtten, mensen tot slaaf maakten en dit rechtvaardigden omdat zij zichzelf superieur waanden. Laat dit, het kolonialisme, nu precies zijn waartegen deze fatsoenlijke mensen altijd ageren, maar hun eigen houding ten aanzien van andersdenkenden geeft te denken.

 

Uncle Tom

Toen bijvoorbeeld het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot de uitspraak Roe vs. Wade terug te draaien en abortus niet meer in de Federale grondwet was verzekerd, mochten alle remmen los op de enige zwarte opperrechter, Clarence Thomas. Hij werd een ‘dumb field N…’ genoemd – het zogenaamde N-woord werd niet meer geschuwd – , een coon, een Uncle Tom (en de variant daarop Uncle Clarence) naar het hoofdpersonage uit De Negerhut van Oom Tom van Beecher-Stowe.

De mensen die hem uitjouwden waren nu juist niet de deplorables, maar de racistische drek kwam met name vanuit progressieve hoek. Hier op OpinieZ schreef ik reeds eerder, ook toen over de haat richting Eva Vlaardingerbroek, dat het idee leeft dat vrouwenrechten, lhbtq-rechten, de rechten van minderheden en mensen met een beperking het beste worden verdedigd door progressieve partijen. Het masker van beschaving valt zodra een vrouw, een homoseksueel of iemand anders uit een zogenaamde groep van ‘onderdrukten’ zelfstandig meent te mogen nadenken of eigen (lees: andere) afwegingen maakt.

 

Verdachtmaking

De echte racist, mysogynist of homohater laat ineens het ware gezicht zien. D66 dat altijd de mond vol heeft over vrouwenrechten, stopte een klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de doofpot. Joe Biden meende dat Afro-Amerikanen die niet op de Democratische Partij stemden ‘niet zwart’ waren. Klaver van GroenLinks karakteriseerde de woorden van collega-Kamerlid Van der Plas als ‘vergif.’ Voorbeelden te over van mensen die woorden als fatsoen en respect steeds gebruiken om anderen recht op spreken te ontnemen of verdacht te maken, maar zelf alle remmen losgooien op het moment dat een andersdenkende ineens een podium krijgt, of neemt.

 

Dun laagje vernis

Het zogenaamde opkomen voor kwetsbare minderheden is een dun laagje vernis. Er is slechts het minzaam neerkijken op minder bedeelden, die enkel als decoratief beeldmateriaal dienen om de fatsoenlijke inborst van henzelf te illustreren. Het gaat om symbolisme, beeldvorming en niet om de oprechte wil dat minderheden zich emanciperen zodat zij zich niet langer gemarginaliseerd voelen.

Dit symbolisme, deze beeldvorming, kweekt maar één ding en dat is oneindige afhankelijkheid van minderheden die zich telkens loyaal moeten tonen. Wie dat niet doet, krijgt een enorme lading onsmakelijke, vileine insinuaties en beschuldigingen te verwerken. Ook dat dient maar één doel: het toont anderen die wellicht afvallig zouden willen worden dat dit niet zal worden geduld. Daar is niets fatsoenlijks aan, het is simpelweg het in stand houden van de pikorde. Met een nieuwe bestuurscultuur, beschaafde omgangsvormen of tolerantie heeft het niets te maken.

 

Beroep op ‘de’ wetenschap

Gebruik ik zelf woorden als omvolking of Nieuwe Wereld Orde? Nee. Ik geloof er ook niet in. Dat is ook volstrekt onbelangrijk in deze discussie. Je mag er namelijk wel in geloven en je mag kritische vragen stellen of domme, wat mij betreft, maar houd op voor te wenden dat er zoiets als DE wetenschap bestaat die één homogene, allesomvattende en vaststaande realiteit zou inhouden. Wetenschappers verschillen met elkaar van mening, interpreteren feiten anders, trekken andere conclusies gebaseerd op wat op dat moment bekend is en, net als topsporters, maken zij juist op die manier elkaar sterker, dagen zij elkaar uit nog beter beslagen ten ijs te komen.

 

Spreekverbod

Geen tegenspraak dulden, autoritair of hautain alles wat een ander zegt direct verdacht maken en de ander gebrek aan fatsoen verwijten zodat je niet hoeft te luisteren en met elkaar te praten, zou echter elke wetenschapper, politicus of bestuurder onwaardig moeten zijn. Het is zeer triest dat een rapport onlangs concludeerde dat steeds meer jonge studenten vinden dat strenge restricties op de vrijheid van meningsuiting wenselijk zijn. Meer dan 40% van de studenten gaf aan dat sprekers die ‘kwetsende’ dingen zeiden, een spreekverbod op de universiteit moesten krijgen. Bijna 40% vindt dat docenten ontslagen moeten worden wanneer hun lesmateriaal ‘beledigend’ of ‘kwetsend’ is en maar liefst 86% van de ondervraagden vindt dat trigger warnings een goed idee zijn. Dat is de grimmige sfeer waarin wij beland zijn, sommige studenten zijn nog fanatieker in de leer dan hun docenten.

Wanneer je mensen marginaliseert omdat zij de verkeerde mening hebben, hun woordvoerders de mond snoert vanwege zogenaamd gebrek aan fatsoen, zal de vlam op een gegeven moment in de pan slaan. Wij hebben leiders nodig die hun ego opzij kunnen zetten en iedereen in z’n waarde laten, niet nog meer hoogopgeleide lakeien die dictatuur verheerlijken.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
69 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Marco
Marco
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Al lezende, denk ik, waar zijn we in beland? Het schaakbord uit de kast gehaald en heb de zetten van die huisschilder uit Oostenrijk nog eens bekeken. Ik zag dat zijn spelstijl verdacht dicht in de buurt kwam van de wereldspelers nu. Pion Rutte denkt een nieuw stuk binnen te gaan halen, maar hij weet amper hoe de paarden rennen en dat zal hem duur komen te staan. De vraag is hoe lang duurt het nog voor deze pion van het schaakbord verdwijnt….

Petert
Petert
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marco

Was geen huisschilder hoor, was een kunstschilder.

Youp
Youp
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het is inderdaad opmerkelijk dat er nooit argumenten op tafel gelegd worden. Als je zo zeker van je zaak bent moet het toch een peuleschil zijn om snel, kalm en overtuigend iemands positie te ontkrachten. Nee, meteen naar de argumenten ad hominem met de impliciete duiding: jij hoort niet bij ons, jij bent een slecht mens, een nazi, wij staan aan de goede kant van de geschiedenis. Het lijkt wel een waarschuwing te zijn naar anderen die mogelijk overwegen het globalistische narratief de rug toe te keren.

Het doet tegelijkertijd denken aan de massavormings theorie van Mattias de Smet waarin de gehypnotiseerden zich zeer sterk binden aan de nieuwe groep waarbij eveneens argumenten geen enkele indruk meer maken. Sterker nog, hoe onredelijker, hoe beter. Omdat het je de kans geeft je totale toewijding te tonen. Het meedoen, erbij horen, is alles. Op die manier lijken onze globalistische elites massaal in een psychologische crisis beland te zijn. Het wordt steeds intrigerender wat Klaus Schwab en zijn kornuiten daar op hun bijeenkomsten uitspoken.

Bert van Heemst
Bert van Heemst
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

De getoonde minachting is een duidelijk teken dat de elite het volk niet meer ziet als mensen, maar als iets daaronder. Ze zouden eigenlijk niet meer moeten kunnen stemmen, of pas na een IQ-test. En die elitisten laten – nog zo’n steen des aanstoots- een omvolking gebeuren. Ze moeten hier wel keihard tegenin anders is met een paar eenvoudige denkstappen duidelijk dat men zelf doet waarvoor men bepaalde andere partijen veroordeelt.

Over het neerhalen van beelden in de VS valt nog te verzuchten: haalden ze maar standbeelden neer van ECHTE slaveneigenaren, maar ze pakken vooral de beelden van blanken die een meer algemene historische waarde voor de VS vertegenwoordigen. De echte slaveneigenaren-beelden laten ze staan, want dat zijn allemaal Democraten. Geen enkele Republikein heeft ooit slaven gehad.

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Heemst

Goede bijdrage van Youp en ook van Bert. Niks aan toe te voegen.

Laatste aanpassing 8 maanden geleden door Marien
henk fokkema
henk fokkema
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Heemst

Exact. Je slaat de spijker op de kop!
M.a.w. : Right on!

Andre
Andre
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De mensen die het fatsoen opeisen zijn dezelfde mensen die het monopolie op de juiste mening hanteren, die weten wat sociale rechtvaardigheid is en dat een sociale samenleving de toekomst is.
Ze gebruiken deze woorden om mensen te dwingen het met hen eens te zijn. Want zij zijn de goede mensen, het zijn altijd anderen die on-fatsoen tonen, die a-sociaal zijn, die on-rechtvaardig zijn. En die dus keihard aangepakt mogen worden. Ze gebruiken deze woorden om geweld tegen andersdenkenden te rechtvaardigen. Verbaal geweld, zoals tegen Eva, uitsluiten, vermoorden zoals Pim Fortuyn.
Dit wordt het Nieuwe Fatsoen. En wat betreft de Nieuwe Wereldorde: die is er allang, alleen de laatste verzetshaarden moeten nog opgeruimd worden.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

In Shri Lanka kun je zien hoe de Nieuwe Wereldorde er uit gaat zien.

Els Schwencke
Els Schwencke
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Maar ook dat opstand mogelijk is!

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Els Schwencke

Waar is het alternatief.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Els Schwencke

Honger doet wonderen. Zelfs in Nederland.

Jan Smelik
Jan Smelik
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

En linkse mensen mogen natuurlijk wél WW2 vergelijkingen maken! Maar o wé als anderen dat doen, dan zijn de rapen gaar. De suggestie dat Vlaar iets gemeen heeft met Eva Braun houdt dat haar ex een bruinhemd zou zijn (Thierry Baudet dus). Want daar wordt op terug gegrepen. Walgelijk!

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

ja, Koopmans en die Reijmer en van Noort zijn eigenlijk kwaadaardig bezig m.i. Eva zegt niets wat niet klopt. Kennelijk zijn die 3 dames gehersenspoeld om vervolgens mensen van mw Vlaardingerbroek te gaan demoniseren. ZEER gevaarlijke ontwikkeling.

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Van=als…..ik zie het net pas. Maar correctie gaat na een tijdje niet meer.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De wetenschap is over het hoogtepunt heen, er worden geen ontdekkingen meer gedaan. Nieuwe ontdekkingen moeten eerst getoetst worden aan de moraal en de lat ligt hoog.
Natuurlijk vinden we nieuwe dingen, maar een relativiteitstheorie of een evolutieleer liggen buiten onze horizon van deugdzaamheid.

Frank de Greef
Frank de Greef
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Sorry hoor, maar dit is grote onzin: ˮDe wetenschap is over het hoogtepunt heen, er worden geen ontdekkingen meer gedaan.ˮ
Op het gebied van de celbiologie bijv. worden elk jaar vele honderden nieuwe dingen ontdekt aan de miljarden biochemische reacties die plaatsvinden in een lichaamscel. Het maakt het begrijpen van ziekte en gezondheid groter. De ontdekking bijv. van de exosomen opent een compleet nieuw onderzoeksveld. Zoals ook de ontdekking van de rol van het microbioom in de darmen (meer speciaal de functie van de darmbacteriën binnen ons immuunsysteem) een compleet nieuw onderzoeksveld heeft geopend.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Frank de Greef

Dat zeg ik ook.
Maar een relativiteitstheorie of een evolutietheorie zijn openbaringen die een werkelijkheid veranderen. Zoals ook de ontdekking dat de aarde niet het centrum van het heelal is. Dat hebben ze overigens nog vrij lang tegen weten te houden.
Dat is niet bij deze ontdekkingen. Je vind gewoon iets nieuws.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Overigens weet de wetenschap nog steeds niet wat zwaartekracht is bijvoorbeeld, of hoe je uit anorganische stof leven weet te maken.
Eigenlijk is de mensheid nog behoorlijk primitief.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

En laten we het vooral niet hebben over hoe je nieuwe energiebronnen aanwendt.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Gooi oude sloffen niet weg voordat je nieuwe hebt.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Als wij Jules Verne aanhouden is de reis naar de maan al gelukt maar de reis naar de middelpunt der aarde nog niet. Gek eigenlijk dat je niet “thuis” begint maar ver daarbuiten.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het is lastig om je een andere werkelijkheid voor te stellen. Neem de evolutietheorie. In een keer moest de bijbel in een heel ander licht worden gezien. Voor die tijd geloofde men letterlijk dat de mens door een god in elkaar was geknutseld. Toen kwam Darwin.
Uiteraard voelden de religieuzen zich uiterst bedreigt.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Darwin heeft niet eens het kerk echt bedreigd. Evolutietheorie gaat niet eens over het ontstaan van de mens zelf maar voortplanting en natuurlijke selectie van soorten.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Door Darwin kwam het hele scheppingsverhaal op losse schroeven te staan.
Zelfs nu nog weigeren religieuzen de evolutietheorie te accepteren.

AAA
AAA
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

“Toen kwam Darwin…” en de missing link!😂; sindsdien is er nog geen enkel! filmpje gepost waar evolutie in bewezen wordt.
Terwijl er toch al voor miljoenen jaren content is ge-upload. Degeneratie is er wel, volop.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  AAA

U begrijpt duidelijk niet hoe wetenschap werkt. De evolutietheorie is nooit bewezen. Er is echter nog geen betere theorie aangetoond.
Maar als u in het scheppingsverhaal wilt geloven is dat uw goed recht.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Een regering kan hard vallen zonder tussenkomst van zwaartekracht. Bepaalde ideologie kan te zwaar blijken om te blijven zweven.

Laatste aanpassing 8 maanden geleden door Ni28
Jan Smelik
Jan Smelik
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Frank de Greef

Wel eens van sarcasme gehoord?

AAA
AAA
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Frank de Greef

“Het maakt het begrijpen van ziekte en gezondheid groter”. Zolang in de hele studie geneeskunde slechts één! dagdeel over de relatie tussen voeding en gezondheid gaat, dan denk ik dat het genoemde ‘groter begrijpen’, microscopisch begrepen dient te worden 🧐🤓.

Els Schwencke
Els Schwencke
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend uitgelegd door Sonja Dahlmans! Deze zogenaamde “fatsoensmensen” zijn in en -inslecht, hypocriet en smeerlappen daarbij; ik kende de betekenis van “melkmeisje” niet: wat een smeerlapperij!

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Els Schwencke

ja, het is het laagste van het laagste wat ze kunnen doen. Intens gemeen zijn die smerige vrouwen. Druk bezig met demoniseren van mw Vlaardingerbroek. Echt hypocriet en ZEER laag bij de grond wat die vrouwen doen.

Marien
Marien
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Die Marion Koopmans denkt ook dat ze de wijsheid in pacht heeft. Dat heeft ze duidelijk niet en beschaving heeft ze ook niet.
Eva Vlaardingebroek is een nuchtere, frisse , intelligente jonge vrouw en vrouwen als Koopmans, van Noort en die Reijmer kunnen niet aan haar tippen qua integriteit.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Hypocrisie is het sleutelwoord wanneer links rechts aanvalt en en beledigd door kreten uit de nazi tijd te gebruiken. Hun eigen leugens worden altijd verbloemd en ontkent if door stilte gepasseerd. De nieuwe zender die hierop wijst moet zonodig van de baan in plaats van dat links hun ongelijk bewijst tijdens een dialoog. Bang voor de waarheid en gebrek aan fatsoen. Dan maar liever brullen en beledigen. Let ook op de nodige decibels. Eigenschap van links.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

In ieder mens zit een heimelijke inquisiteur.
Probeer hem te herkennen. Voor de een wat makkelijker als voor de ander.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Hier gaat het om een algemene ideologie waarbij een groep bepaalde standpunt inneemt en tegenspraak weigert zonder dialoog en die mensen mond snoert. Dat deed de inquisitie ook. Daar heeft men niet van geleerd.

H.J.
H.J.
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik hoop het als oudere Nederlander nog mee te mogen maken, dat de gehele club Linkse demoniserende kneuzen, in een denkbeeldige hoek worden gedreven en daar een jaar lang mogen worden vernederd tot op het bot, door de door hun gedemoniseerde groep.
EEN JAAR LANG.
Ik doe mee.!

Gussel
Gussel
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Ik sluit me ook aan.

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

DAT zou heel prettig zijn. Links Nederland die ‘humble pie’ moet eten.

karton
karton
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte, op reis als ramptoerist in Oekraïne, zag de schade die aldaar was aangericht en berichtte : “Dit heeft niet met beschaving en fatsoen te maken !” Gelijk heeft tie.
Maar………wat te denken over wat de man zélf in Nederland heeft aangericht met o.a. de Toeslagenaffiare, Groningse Gas Debacle enz.
Ik vraag me dan af : “Hoe kan iemand het lef hebben om de woorden “beschaving en fatsoen” in de mond te nemen terwijl hij niet weet wat de woorden
écht betekenen”?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn grootste held is Giordano Bruno, een vrijdenker uit de tweede helft van de 16e eeuw. Hij opperde dat sterren zonnen zouden kunnen zijn waar werelden omheen draaiden waar intelligente wezens leefden. In de tweede helft van de 16e eeuw!!!
Hij had ook andere ideeën waar vooral de vrijheid van denken storend waren.

Hij is op de brandstapel gezet met een ijzeren staaf door zijn kaak gestoken omdat hij vooral zijn kop moest houden.
Tegenwoordig doen we dat op andere manieren.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Toen was de aarde het middelpunt van het heelal en nu is klimaat verandering aan de orde. Alleen de inquisitie veranderd niet.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Volgens mij benoemt u daar exact het probleem.
Veranderde de inquisitie maar.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Kennelijk gaat meer om macht dan wetenschap.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Wetenschap is in al deze gevallen het ondergeschoven kindje.
Het is niet alleen om macht. Een nieuwe werkelijkheid is uiterst bedreigend voor mensen die vast geloven in de oude werkelijkheid.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Het is niet altijd makkelijk om nieuwe werkelijkheid te accepteren zeker als deze lijkt op iets negatiefs wat je al eerder meegemaakt hebt.

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Macht en geld. Vaak is dat hetzelfde.

Max Staudt
Max Staudt
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Heel, heel goed gezegd allemaal: met humor en de hier gepaste verontwaardiging. Dank je wel. Eén troost: deze waanzin houdt geen stand. Alleen, wat voor ellende er is aangericht voor de boel in elkaar gezakt is… Maar doorgaan met het aan de kaak stellen versnelt hoe dan ook het proces.

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het patroon is steeds hetzelfde.
Demoniseren van andersdenkenden is tot norm en het hoogst haalbare verheven.
Marion Koopmans c.s. zijn niet eens in staat om zelfstandig en onafhankelijk hun eigen mening te vormen, ze praten elkaar het allemaal na en zwelgen het liefst hierin.
Nogal infantiel.

Laatste aanpassing 8 maanden geleden door nanko55
Marien
Marien
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

ik vind D66 en Groen Links HEEL enge clubs. Echt, dat zijn nagels aan ons aller doodskist, met hun megalomane ideeen en hun onfatsoen ( Klaver)

John Zoetebier
John Zoetebier
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Loes Reijmer vertelt gewoon wat haar bazen willen horen. Zo werken de Mainstream Media. Zag een interessante video van Jimmy Dore op YouTube waarin schokkende cijfers naar voren komen over hoeveel vertrouwen de Amerikanen nog hebben in TV nieuws en kranten. Inmiddels beginnen steeds meer mensen door te krijgen hoe enorm veel propaganda er uit de officiële nieuws kanalen komt.
De titel van de video is: Poll: Confidence In TV News In Toilet
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ofzC7yVCba8

peter klein
peter klein
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk, complimenten !
Narcistische lichtgeraaktheid en geloof in de eigen (on)werkelijkheid , heersen

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Hypocrisie is het sleutelwoord wanneer links rechts aanvalt en en beledigd door kreten uit de nazi tijd te gebruiken. Hun eigen leugens worden altijd verbloemd en ontkent if door stilte gepasseerd. De nieuwe zender die hierop wijst moet zonodig van de baan in plaats van dat links hun ongelijk bewijst tijdens een dialoog. Bang voor de waarheid en gebrek aan fatsoen. Dan maar liever brullen en beledigen. Le
t op de decibels. Eigenschap van links.

HenkyPanky
HenkyPanky
6 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Prima stuk Sonja! Ik ben dol op “het melk meisje”. Één van de weinige jongeren die de politiek door heeft en zich niet laat manipuleren.

nanko55
nanko55
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De typerende herkenbare reactie van Links is altijd hetzelfde: op de man spelen, nooit met valide argumenten komen, hiermee de discussie doodslaan.
En dan blijkt steeds maar weer dat het strooien met de bekende labels/frames/beschuldigingen juist met name door henzélf worden gedaan, lasterlijke aantijgingen worden razendsnel verwijderd zodra er commotie ontstaat, laf.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Tja….. Maar goed op een dag in 2002 schuift de ziekenhuishygiëniste aan bij een lab-vergadering en zegt: “De OK’s (= Operatie Kamers) die net weer open waren na een zeer grondige schoonmaak zijn weer gesloten want er waren weer patiënten overleden aan ziekenhuisinfecties die ze hadden opgelopen tijdens een routine-operatie.” Ik stel dus de enige juiste vraag en zeg: “Ik neem toch aan dat jullie een swab hebben genomen van de huid van de chirurg(en).” Ze keek me schuin aan met een zéér cynische blik en antwoordde: “Nee kom op zeg Daan dat is stigmatiseren!” Toen wist ik genoeg en dat is dat al die (10-15) patiënten overleden zijn VERWIJTBARE ziekenhuisinfecties. Ik ben toen naar de ziekenhuisdirecteur (ook een arts) gestapt en confronteerde hem ermee en binnen 5 seconden werd hij letterlijk LIJKWIT. Dat is de enige keer in mijn leven dat ik iemand lijkwit heb zien worden in luttele seconden. Zowel Jaap van Dissel als de ziekenhuisdirecteur hebben deze hele zeer ernstige medische calamiteit in de doofpot gestopt. Een arts is VERPLICHT om een medische calamiteit te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dus heb ik het toen maar gemeld onder mijn eigen naam en niet anoniem want dat vind ik laf. Ik ben toen volledig kapot gemaakt zoals altijd gebeurt met klokkenluiders. Tja zo gaan die dingen en ook Marion Koopmans vindt dit volkomen legitiem. Bedenk wel dat geen van de naasten/familieleden te horen heeft gekregen dat hun geliefden zijn overleden aan een VERWIJTBARE ziekenhuisinfectie. Dat je dan nog elke avond rustig kunt slapen…. tja iets met géén geweten hebben soms….

Daan van der Keur
Daan van der Keur
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Tja fatsoen………………. het grote vriendje van Marion Koopmans genaamd Jaap van Dissel weet alles van fatsoen. NOT!!! Ik heb van 1984-1986 twee jaar in dezelfde laboratoriumruimte van het Laboratorium voor Experimentele Infectieziekten van het LUMC gewerkt met de promovendus waar ik voor werkte. Mijn promovendus werkte elke dag keihard mee op het laboratorium maar Jaap was er vaker niet dan wel. De analiste van hem heeft zeg maar gerust al het werk voor zijn proefschrift gedaan. En oh wat vond Jaap het elke keer weer leuk de promovendus waar ik voor werkte te vernederen, dag in dag uit. Tja dat zegt toch ALLES over deze man. Nou er is nog meer want van 2000-2002 heb ik twee jaar onder hem gewerkt. Hij was intussen professor van het Laboratorium voor Experimentele Infectieziekten geworden. Hij was dikke vriendjes met de voormalige professor Ralph van Furth (ook net zo’n verschrikkelijk mens) want toen ik er in 2000 kwam zei een wetenschapper die ik nog kende uit de periode 1984-1986 en er nog werkte dat Jaap alleen maar professor is geworden vanwege vriendjespolitiek want er waren véél betere kandidaten zei hij tegen mij.

Frank de Greef
Frank de Greef
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Eva Vlaardingerbroek, ꞌopiniemaakster,ꞌ twitterde o.a.: ˮIt’s very simple: No farmers, no food.ˮ
Daarmee suggereert ze dat met de stikstofmaatregelen alle boeren in Nederland zullen verdwijnen en dat is ophitserige onzin, een totaal verkeerde voorstelling van zaken.

H.J.
H.J.
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Frank de Greef

Ik zie het om mij heen, het is duidelijk aan het kantelen, ik denk dat geen akkers geen vreten, heel dicht tegen de waarheid aan zit.
Als de grote jongens in de agrarische sector sneuvelen, zitten we in de hoek waar het WEF ons in wil hebben, de meelwormen cultuur.
Dat is het doel van de Ruttes in de wereld.
Zaai verwarring en onrust onder de jeugdige agrariërs en laat zien wie de baas is en gebruik gewoon dwang en of geweld.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Frank de Greef

Men zegt dat alleen 30 % van productie voor eigen gebruik is. Maar kan een bedrijf van die 30% blijven bestaan? Zo verdwijnen zij allemaal tenzij ze worden zwaar gesubsidieerd zoals meerdere groene ideeën. Wat is dan de winst? Hoe zijn tekorten aan werknemers ontstaan in andere beroepen? Precies zo, niet aantrekkelijk meer. En vergeet niet de snel groeiende bevolking die 30% wordt ook steeds groter terwijl aantal werkenden zakt. Je hoeft geen econoom te zijn om dit te zien gebeuren. Dit is afbraak van hoge beschaving. In de stenen tijdperk waren er weinig mensen op aarde dat kan met onze getallen niet meer.

Frank de Greef
Frank de Greef
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Als je serieus denkt dat met de stikstofmaatregelen de landbouw in Nederland compleet zal verdwijnen, ben je geschift. Toch was dit precies wat Eva Vlaardingerbroek in feite suggereerde met haar woorden: ˮIt’s very simple: No farmers, no food.ˮ

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Frank de Greef

De uitspraak is correct. Geen boeren, geen eten. Daar zijn de Chinezen met de grote sprong voorwaarts mee de mist in gegaan.
De landbouwhervormingen ingevoerd door voorzitter Mao waren een grote mislukking. Ongeveer 50 miljoen mensen zijn van honger omgekomen.
Uiteraard denken we nu het allemaal beter te weten, maar ik heb toch echt de gedachte dat het stikstof probleem verzonnen is en absoluut vergelijkbaar met de mussencampagne tijdens de grote sprong voorwaarts. Toen dachten ze ook het heel goed te weten.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Frank de Greef

Hap! U doet precies wat ik Links Nederland verwijt. U gaat niet in op het onderwerp legt niets uit maar valt de opponent aan met harde worden. Precies zoals bij ON omroep gebeurd. Ik kom uit een socialistische maatschappij dus ben wat gewend maar leg eerst uit waarom het niet zo is voordat je iemand geschift noemt. Misschien krijgt u nog gelijk, wie weet?

Laatste aanpassing 8 maanden geleden door Ni28
Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Over fatsoen en respect gesproken.

Jan Smelik
Jan Smelik
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Nederland is een grote exporteur van agrarische producten, maar dat houdt niet automatisch in dat we zelfvoorzienend zijn. We importeren ook heel veel wat hier niet wordt verbouwd en veel agrarische producten zijn geen voedsel (bloemen). Om zelfvoorzienend te zijn is ongeveer 1.800 m2 land per inwoner nodig, Zoveel landbouwgrond hebben wij bij lange na niet.

Het is sowieso van de zotte om in deze tijd, met zoveel dreiging van voedseltekort wereldwijd, kostbare landbouwgrond uit productie te halen. En dat gebeurt zeker niet alleen in Nederland, maar in meer landen in Europa en ook in de VS. Toeval? Ik ben bang van niet.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

We moeten toch ook accepteren dat wij een stukje armer worden?
Met al die groene plannen en overbevolking.

Gussel
Gussel
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Frank de Greef

Sorry maar uw opmerking, dat ze daarmee suggereert alle boeren in Nederland zullen verdwijnen, is uw eigen interpretatie en vind ik dat u hiermee een totaal verkeerde voorstelling van zaken benoemt.

Frank de Greef
Frank de Greef
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

ˮNo farmers, no food,ˮ betekent ˮGeen boeren, geen voedsel.ˮ
Ze suggereert dus dat er straks geen boeren meer zijn en ook geen voedsel.

Gussel
Gussel
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Frank de Greef

No farmers, no food is juist, maar daarmee suggereert ze nog steeds niet dat alle boeren in Nederland moeten verdwijnen.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

“No farmers, no food”.
De uitspraak suggereert een mogelijkheid, geen feit.

69
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x