Klimaatmars bood alle ruimte aan Israëlhaat en antisemitisme

Joden krijgen nu ook de schuld van de klimaatcrisis

Bij de klimaatmars afgelopen zondag in Rotterdam ontbrak ook de pro-Palestinalobby niet, getooid met de leuzen “From the river to the sea Palestine will be free” en “Zionisme = ecocide”. Dit nauwelijks verhulde antisemitisme met de Joden als eeuwige zondebok voor allerhande rampspoed en kwaad is overal zichtbaar. Zelfs goede dingen van Israël erkennen, zoals de tolerantie voor LHBTQ’ers, is verdacht en heet pinkwashing, omdat het de aandacht wegneemt van alle vermeende mensenrechtenschendingen, schrijft Sonja Dahlmans.

Zondag was er in Rotterdam een klimaatmars. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, hadden allerlei groepen (lees: identities) zich solidair verklaard met het klimaat door vooral te wapperen met vlaggen die de eigen zaak moesten promoten. Van deze bijeenkomst heb ik geleerd dat protesteren tegen Zwarte Piet en opkomen voor transrechten aan de klimaatcrisis verbonden zijn. Ik zou bijna een traantje van ontroering wegpinken bij zoveel inclusie, maar helaas bleef het niet bij bovenstaande solidariteitsverklaringen. Selbstverständlich nicht.

 

Ecocide

Geheel volgens de spelregels van de inclusie en diversiteit was er – uiteraard – namelijk ook een bordje waarop te lezen stond ‘Zionisme = ecocide.’ Natuurlijk sta ik ook nog even stil bij de verbintenis met de ‘Palestijnse zaak’ en de klimaatcrisis. Als Palestina van de rivier tot aan de zee vrij is en alle Joden die in dat gebied leven zijn weggevaagd, zal Palestina vrij zijn en klimaatneutraal. Inclusie door het promoten van genocide, daar zal het klimaat van opknappen zeg!

 

Palestijns slachtofferschap

Dit alles is niet nieuw en er hebben tijdens tal van demonstraties al heel wat vlaggen en protestborden de revue gepasseerd: Queers for Palestine, in het kielzog van de Black Lives Matter benadrukte men dat ook Palestine Lives ertoe doen en ook tijdens de zogenaamde Women’s March van 2019 in Amsterdam wapperden tal van Palestijnse vlaggen. Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of Palestijnse rechten op het wegvagen van de staat Israël worden en passant opgeëist.

Dit zijn natuurlijk niet zomaar willekeurig gekozen bijeenkomsten. Door zich aan te sluiten bij talloze vrijheidsstrijders en emancipatoire bewegingen heeft de pro-Palestinalobby zichzelf en hun slachtofferschap op de kaart van de progressieve bewegingen gezet. Dat mag, we leven in een vrij land en demonstreren is een recht. Houd lekker bordjes omhoog of zwaai met vlaggen en cultiveer je eigen boosheid of verongelijktheid tot een dappere daad van verzet. Be my guest.

 

Rassenhaat

Wat echter niet mag, en dat weten ze daar natuurlijk donders goed, is rassenhaat promoten. Vandaar de verhullende tekst op rijm: From the river to the sea, Palestine will be free. De meeste meelopers hebben geen idee wat ze zingen, maar het is voor iedereen hoor- en zichtbaar en daar gaat het om. Jezelf op de agenda zetten, heet dat. Hetzelfde hoorden we in Rotterdam, Amsterdam, Hamburg, Antwerpen, Malmö en talloze andere Europese steden de afgelopen jaren wanneer er gescandeerd werd dat Joden zich Khaibar moesten herinneren, omdat het leger van Mohammed terug was. Omdat de meeste mensen geen idee hebben (lang leve ons onderwijs) wat er, in het Arabisch, wordt geroepen, staan we erbij en kijken ernaar.

Khaibar was het begin, stond model voor het dhimma-systeem waarbij Joden en christenen zich moesten onderwerpen aan de islam en belasting moesten betalen om hun eigen hoofd een jaar langer op hun lichaam te mogen dragen (Mark Durie, The Third Choice). Vandaar – met deze geschiedenis in hun collectieve geheugen geramd – dat er tijdens die betreffende pro-Palestina demonstratie ook te lezen viel dat men geen tweestaten-oplossing wilde, maar een staat in de vorm van een kalifaat. Hoe dat voor de Joden die er nu leven zal uitpakken, mag u zelf invullen.

 

Zondebok

Wat al deze demonstraties met elkaar verbindt (ik blijf binnen het thema van de inclusie, voelt u wel?) is dat Israël, de Joden of het Zionisme de schuld krijgen van alles wat er mis is op de wereld. Professor Klaas Smelik schreef over dit fenomeen, antizionisme als excuus voor antisemitisme, een boek met als titel ‘Maar wij noemen hen Joden.’

Hoe ironisch is het dat het woord zondebok uit de Hebreeuwse Bijbel komt. Juist de religieuze gebruiken van hen die door de eeuwen heen overal de zondebok waren, de Joden, leverden het woord dat exemplarisch werd voor het beschuldigen van een groep van alle denkbare rampspoed. Joden zouden gierig zijn, onrein en de hele wereld domineren.

 

Maurice de Hond

Nog maar een jaar geleden vond een cartoonist van de Volkskrant het nodig om Maurice de Hond af te beelden als poppenspeler met een duidelijke verwijzing naar nazipropaganda uit de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw. Het was de weekendredactie, zo luidde de verontschuldiging in eerste instantie, maar later volgde dan een echt excuus van hoofdredacteur Pieter Klok. Of wat daarvoor door moest gaan. De tekenaar had een gebrek aan historisch besef. Toch voldoende historisch besef om nu juist die tekening als inspiratiebron te gebruiken bij, alweer toevallig, kritiek op een Jood.

Dat Joden volgens de Verenigde Naties schuld hebben aan huiselijk geweld in de Palestijnse gebieden beschreef ik reeds in een eerdere column.

Keerzijde van deze medaille was dat de nazi’s opdracht hadden geen seksuele relatie met Jodinnen aan te gaan, met of zonder toestemming van de vrouw, omdat Joden onrein waren (Na’ama Shik in Brutality and Desire; War and Sexuality in Europe’s Twentieth Century). De mannen die in 2021 in de Joodse wijk van Noord-Londen schreeuwden: “Fuck the Jews, rape their daughters” hadden daar dan weer minder moeite mee, naar ik aanneem.

 

Joden krijgen de schuld

Maar goed, ik wil maar zeggen dat er niets nieuws is onder de zon. Joden krijgen nu de schuld van de klimaatcrisis, ecocide, huiselijk geweld onder Arabieren in de Palestijnse gebieden en van nog veel meer. Vroeger kregen zij de schuld van het verspreiden van de pest, het slachten van christelijke kinderen om met hun bloed brood voor het Pascha te bakken, en woekerrentes te vragen over leningen en mensen daarmee financieel uit te knijpen. Ze werden met ongedierte (ratten) vergeleken door de nazi’s, Joden waren onrein, achterbaks, gierig en bovendien onderweg naar eeuwige verdoemenis in de hel. Leest u Shakespeare er nog maar eens op na.

 

Ontmenselijking

Wanneer je een specifieke groep, in dit geval de Joden, vergelijkt met ongedierte, dan is dat een vorm van ontmenselijking. Mensen kunnen een ander de ergste dingen aandoen of toewensen wanneer die ander in hun ogen geen (mede)mens is, zo leert de geschiedenis en het heden ons. Een groep collectief ergens de schuld van geven maakt dit gemakkelijker, want uiteraard is een groep met een eenvoudig beschrijvend etiket gemakkelijker te dehumaniseren dan een individu. Iemand die je kent, met wie je een persoonlijke relatie onderhoudt, kun je veel moeilijker ontmenselijken. Ziehier mijn grootste bezwaar tegen de huidige identity politics, maar dat is voor een andere keer.

 

Hakenkruizen

Precies zo maakt in een groep meelopen anoniem. In een grote stoet marcheren terwijl om je heen hakenkruizen fier worden gedragen of mededemonstranten roepen: “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas.” Jij bent niet persoonlijk aanspreekbaar, want je kan toch niet op iedereen letten, je hoorde het niet, er waren er te veel die wat riepen, een ander dan jijzelf hield die vlag omhoog. Excuses te over en zo blijft de antisemiet lekker anoniem en zonder persoonlijke verantwoordelijkheid. Lekker makkelijk: Wir haben es nicht gewußt.

 

BDS

Ik kom terug op de goed getimede en bewuste aansluiting van de pro-Palestinabeweging op allerlei progressieve, idealistische demonstraties en aanverwante zaken. Zoals ik in een eerdere column reeds schreef, was er een manifest dat door verschillende academici werd ondertekend om geen contacten meer te hebben met Israëlische wetenschappers. De verwijzingen die in het manifest stonden om te ‘bewijzen’ hoe slecht het gesteld was met de rechten van Palestijnen in Israël kwamen bijna allemaal bij BDS (een internationale organisatie die oproept tot verzet tegen Israël door Boycot, Desinvestering en Sancties) vandaan. Let op die D in het midden, BS zou wat mij betreft toepasselijker zijn, maar ik heb die naam dan ook niet bedacht. Dezelfde club, BDS dus, staat ook vooraan bij het beschuldigen van Israël van wat ‘pinkwashing’ wordt genoemd.

 

Pinkwashing

Ik hoor u denken: “Sonja, wat is in hemelsnaam pinkwashing?” Er bestaat een theorie dat wanneer je zegt dat Israël een van de weinige landen in het Midden-Oosten is waar lhbtq-rechten worden gerespecteerd, je meedoet aan het wegkijken bij andere mensenrechtenschendingen in het land. Pinkwashing zou door Zionisten worden misbruikt om te doen voorkomen dat Israël mensenrechten respecteert, omdat homoseksuelen daar niet van een hoog gebouw worden gegooid. Homorechten als rookgordijn voor andere mensenrechtenschendingen. Of in de woorden van BDS:

“Pinkwashing is een propagandastrategie van de Israëlische regering die op cynische wijze de LGBTQIA+-rechten uitbuit om een ​​vooruitstrevend imago te projecteren, terwijl het het Israëlische bezettings- en apartheidsbeleid dat de Palestijnen onderdrukt, verhult.”

 

Kolonialisme

Maar het kan echt nog gekker, lieve lezer, want pinkwashing is een symptoom waarvan de wortelziekte kolonialisme is. Wij moeten pinkwashing herkennen als vorm van koloniaal geweld, zodat wij kunnen begrijpen hoe de staat Israël op basis van gender en seksualiteit Palestijnen onderdrukt, verdeelt en uitwist. Althans, zo moeten wij geloven.

Uiteraard zijn er – hoe kan het ook anders als het Israël aangaat – ferme voor- en tegenstanders. Niets wat uit Israël komt wordt genuanceerd bekeken. Er is dus pinkwashing en anti-pinkwashing. I kid you not. Zelfs wanneer Joden iets goed doen, mag je dat niet benoemen, want het zou kunnen afleiden van al hun wandaden. Dat is kortgezegd wat het begrip pinkwashing inhoudt. Dat zien de bedenkers en aanhangers ervan uiteraard anders, maar #iswelzo.

We hebben dus de bizarre situatie dat Joden van alles de schuld krijgen, ook van wat ze niet hebben gedaan (zie tal van voorbeelden hierboven) en nu krijgen ze ook de schuld wanneer zij iets wel goed doen, want het leidt zo af van de rest. En er zijn hordes die hierin meelopen, die dit geloven en er alles aan doen om dit idee onder de aandacht te brengen en te houden. Vandaar dus die borden, spandoeken en aanverwante zaken met de tekst ‘Queers for Palestine.’

 

Wrang

Dat ‘Queers voor Palestine’ is net zoiets als ‘Kalkoenen voor Thanksgiving’ of ‘Kippen voor McNuggets.’ Voor alle duidelijkheid wat cijfers. Een artikel van de BBC waarin zij de landen of regio’s opsommen waar homoseksualiteit bij wet is verboden. En jawel, de Palestijnse gebieden/Gaza worden vermeld. Uit een rapport over gevluchte homoseksuelen uit de Palestijnse gebieden naar dat land waarvan benoemen dat ze daar veilig zijn pinkwashing wordt genoemd: homoseksuelen in de Palestijnse gebieden kunnen te maken krijgen met marteling en dodelijk geweld door de Palestijnse autoriteiten, hun familie of de bredere gemeenschap. Uiteraard is er kritiek op Israël dat zij deze mensen niet voldoende opneemt en hoor je wat minder herrie over de reden dat zij de Palestijnse gebieden moeten ontvluchten vanwege hun seksuele geaardheid.

 

 

Arrestaties en verboden

In 2019 meldde een belangengroep dat arrestaties en ontvoeringen van ‘pro-queeractivisten’ recentelijk waren toegenomen in de Palestijnse gebieden. Al eerder, in augustus van datzelfde jaar, hadden de Palestijnse autoriteiten alle activiteiten van lhbtq-groepen verboden. Maar kijkt u vooral niet hier, hier is niets aan de hand.

Toch nog even over dat idee dat Israël een van de weinige landen in het Midden-Oosten zou zijn waar het voor de lhbtq-gemeenschap best gezellig toeven is. Saudi-Arabië en Qatar haalden speelgoed, kleding en andere artikelen met de regenboogvlag uit de winkels omdat dit ‘on-islamitisch’ zou zijn. Hotels in Qatar weigerden homoseksuele voetbalfans of vertelden hen zich ‘minder gay’ te gedragen. Ik zou nog van alles kunnen zeggen over de rechten van de lhbtq-gemeenschap in Iran, Irak, Turkije en nog een zwik andere landen in die regio, maar het lijkt mij duidelijk.

 

Jodenhaat

Pinkwashing of niet: Israël is het land in het Midden-Oosten waar rechten van de lhbtq-gemeenschap zijn gegarandeerd. Dat hele pinkwashing heeft niets te maken met mensenrechten, lhbtq-rechten of Israëlische staatspropaganda. Het is onvervalst antisemitisme, Jodenhaat pur sang, waarbij niets positiefs over Joden mag worden vermeld, omdat zij de zondebok moeten blijven, voor altijd en voor iedereen zichtbaar gebrandmerkt.

Onthoud de woorden van de profeet Jesaja (62:1): “Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat haar gerechtigheid opkomt als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt.”

Want wie zwijgt stemt toe.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
26 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De klimaatmars in Rotterdam had met alles te maken behalve het klimaat zelf die ook racistisch bleek te zijn volgens een leuzen.Een grote Marxistische manifestatie van jongeren die nog geen cent hebben verdient maar gekregen van ouders die vast het klimaat voor hun hebben verpest. White supremacy, het boord gedragen door jonge witte menigte. Laatst zag ik een programma over Oases in het Middenoosten waarin de schuld voor verpeste klimaat de blanke landen werd aangerekend door een Arabier vanuit zijn grote SUV. Hypocrisie viert onafgebroken haar feest. Wat bleef over na de manifestatie was enorme rotzooi op de grond van de groene deelnemers.De gemeentewerken mochten de troep opruimen terwijl de jeugd kon volgende dag uitslapen. En uiteindelijk zijn het weer de Joden die je schuld van alles kan geven. En geen woordje kritiek vanuit de politiek en MSM.Wat een gaaf land is toch Nederland geworden.

Laatste aanpassing 11 maanden geleden door Ni28
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Hallo Ni28,
Punten voor u. De hypocrisie is inderdaad overal, en het zwijgen der ‘elites’ ook.
We zullen toch echt moeten zien te bereiken dat met name uit onze kinderen de indoctrinatie weggezuiverd wordt. In de zin dat van élke kwestie alle aspecten genoemd en bediscussieerd mogen worden. Want daar begint het: op school, voortgezet onderwijs, uni’s, overal de wokegekte, de klimaatarmageddonaankondigingen, de letterbakidiotie die hen opgedrongen wordt. Dan moeten we het niet gek vinden als ze zg. voor de planeet de straat opgaan, maar geen benul hebben van wat ze eigenlijk allemaal nog meer uitkramen.
Om nog maar te zwijgen van de egocentrisch achtergelaten rotzooi.

Ni28
Ni28
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Met uw reactie verdient u ook punten. Ik ben het met u helemaal eens. Vooral omdat alles begint met de hersenspoeling op scholen die maar een mening toelaten.

Marien
Marien
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Heel veel (zo niet de meeste) jongeren in NL zijn in betrekkelijke weelde opgegroeid. Hebben nog NIETS gepresteerd, maar WEL overal een ongenuanceerde foute mening over. DAT is wat ik van de NL studentenwereld vind.

Ni28
Ni28
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Als ik terugkijk op de jaren 60 waren wij niet beter. De jeugd weet het eenmaal beter totdat zij hun leven moeten bekostigen. Sommigen doen het niet en blijven schreeuwen. Ervaring van ouderen is eenmaal moeilijk overdraagbaar aan jongeren die opgroeien in een ideologie. De zaken van de jaren 60 waren peanuts in vergelijking met die nu aan orde zijn. Spelletjes met klimaat, oorlog en volksverhuizingen zijn hard stuff.

Peter
Peter
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Na de voor Macron rampzalig verlopen verkiezigsuitslag kunnen we zien dat dit soort figuren zoals ook Rutte,die denken een eigen politieke koers te kunnen volgen en meer met buitenlandse politiek en globalisering bezig zijn,dan wat er in eigen land aan de hand is,de mensen plots helemaal klaar zijn met hun geheime zaakjes ,en voor degene die denken dat gebeurd niet,nou dat dachten die ministers ook in Frankrijk ,maar ze zijn niet meer nodig,CDA,CU,ook deze partijen kunnen zeggen wat ze willen,maar zouden ze uit het kabinet stappen ,kunnen ze zich meer bezig houden met zaken waar het echt om gaat ,en dat is antisemitisme,huizen betaalbaar voor de jeugd ,er zijn voor de boeren,criminaliteit aanpakken,en stoppen met de asielinstroom.
Allemaal zaken die op het kies programma stonden van de VVD,maar Pinokkio heeft een geheugen van 1 dag,en daar moeten we vanaf.

Ni28
Ni28
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Zo erg zelfs dat de nederlaag van Macron niet eens in het acht uur journaal kwam. Informatie achterhouden is ook desinformatie.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Dan is Rutte de opperdesinformateur!!

Ni28
Ni28
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Netjes uitgedrukt.

Piltdown
Piltdown
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

In een rechtstaat zouden zulke leuzen zijn aangepakt. Dus niet in Nederland want het klimaatcamouflage “deugt”. Ook de puur racistische leus “White supremacy kills people & planet” mag zomaar. Probeer eens met een spandoek “BLM kills people &planet” daar te lopen. Dan zat je nu nog in voorarrest.

Zeus
Zeus
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Piltdown

Dan druk je het nog zachtjes uit

h.keur
h.keur
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Israel is de steen, waaraan de hele wereld aanstoot neemt. Hoewel er nog een zeer zware tijd gaat volgen, zal uiteindelijk de wereld zich stuk bijten op Israël. Het armageddon is niet zomaar een kreet uit een zogenaamd achterhaald boek, want de wereld zal weten, aan wie zij zich vergrepen heeft. De Bijbel is actueler dan ooit.

Auke51
Auke51
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekende analyse en samenvatting Sonja. HAMAS leiders wentelen zich in westerse luxe en houden de eigen mensen arm en strijdend. Iran zit hier achter en zal nooit toestaan dat er enige toenadering tussen Israel en Palistijnen komt eneen betere toekomst voor de Palistijnen onstaat. Israel biedt gezondsheidszorg aan waar mensen die in eigen land niet geholpen worden en jonge Palistijnen werken soms in Israelische high tech bedrijven. De politici zijn corrupt en houden de status qua in tact zodat het nooit beter wordt voor het volk. Ik zie elementen van de eindtijd doorbreken

H.J.
H.J.
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De media is de grote schuldige die weigeren om deze uitwassen te benoemen.
Verschrikkelijk Nederland is een K..land geworden.

Wouter1965
Wouter1965
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

We liepen er op een gegeven moment tussen zo’n groepje.

Wat een stel sneuneuzen die niet serieus te nemen zijn.

Lopen met spandoeken tegen fossil fuel, maar wel een rugzak en jas aan van Northface.
Protesteren tegen vlees eten, maar wel op hun leren schoentjes lopen.

Ik verzin dit echt niet.

Ni28
Ni28
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Wouter1965

En die rotzooi die deze groene jeugd achterliet. Daar kunnen zij van de boeren leren hoe die de Malieveld hebben achtergelaten.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik wist niet dat die BDS en die Palestina lui er nog toe doen.
Waarschijnlijk dat ze daarom in een klimaatmars meelopen, anders hoort niemand ze nog.
Overigens hoorde ik dat er besprekingen zijn tussen de EU en Israël over het leveren van gas.
Kunnen die BDS jongens hun tanden in zetten.

Drs. A.G van Schilt
Drs. A.G van Schilt
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

antisemitisme heeft altijd bestaan en zeker te midden van Israel vijandig gezinde landen, voornamelijk vanwege andersoortig religieus bijgeloof, zal dit niet veranderen. In West Europa bestond al vroeg na de kruisiging van Jesus, ook een Jood maar met eigen dominant geworden sekte, een virulent antisemitische gedragscultuur, zeker niet minder kwalijk dan de slavenhandel die veel korter van duur was..

Ni28
Ni28
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een fijn land waar gedemonstreerd mag worden zei Van der Wal die zich vervolgens niets van aantrekt en gewoon doorgaat.
Tjeerd de Groot wil dat voor stikstof een plan B moet komen die de plan A doordrukt.
Yesilgoz laat alle boeren die de snelweg namen beboetten.
Caroline.v.d.Plas die het voor de boeren opnam wordt voor plat populiste uitgemaakt en oncollegiaal gedrag verweten door Klaver e.a.
Overigens mag haar plan toch niet van Brussel dus waar praten wij nog over?
Vrijheid van demonstratie in een democratie is goud waard.
Alleen hebben wij inmiddels geen democratie meer.

Zeus
Zeus
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

U is ook wakker geworden, het is een puinhoop inmiddels

Ni28
Ni28
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Zeus

Wakker ben ik al jaren nu nog de hersen gespoelde deel.

Job
Job
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend artikel. Goed dat deze haatzaaiende leugens openlijk worden benoemd en aan de kaak gesteld. Het verbaast me echter wel dat de organisatie van de Klimaatmars hier niet tegen is opgetreden. En dat dit hier niet meer ruchtbaarheid aan is gegeven in de pers maar ook bijvoorbeeld in de politiek.

AAA
AAA
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

…heil als een fakkel, die brandt.

Opnieuw: verassend voor LGBTQIAPXYZ+-‘rechten’.

Jan
Jan
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dit soort gekken beter compleet negeren want die lui zijn het niet waard om op te reageren. Blijft wel weer oorverdovend stil vanuit de MSM, maar eerlijk is, die zaten wel in vergadering over hoe ze de boeren moesten framen.

Marien
Marien
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Bij linkse mensen viert de hypocrisie hoogtij.

Ni28
Ni28
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Linkse mensen willen een samenleving waar iedereen gelijk is. Die gedachte al is hypocriet omdat men weet dat het onmogelijk en het begint al bij de leiders. Samenleving van gelijken kun je alleen opleggen en dan heb je een dictatuur.
“Eigendom maakt men onvrij”, zoals Lenin zei en nu door links vertaalt als “Bezit maakt je niet gelukkig”.

26
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x