Woke wetenschappers eisen boycot van Israël

Academische variant van “Koop niet bij Joden”

Titelfoto bij artikel Woke wetenschappers eisen boycot van Israël Sonja dahlmans opiniez

Titelfoto: Fighting BDS door Honest Reporting, gepubliceerd onder CC BY-SA 2.0.

Een groep academici werkzaam aan Nederlandse universiteiten heeft luidruchtig stelling genomen tegen “de voortdurende ontheemding, bezetting en oorlog waaraan de staat Israël Palestijnen onderwerpt”, alsmede tegen “apartheid” en ‘kolonisatie’. Niet gehinderd door enige kennis, laat staan wetenschappelijke kennis, streven zij hun eigen politieke doelen na. Een absurde brief, die lachwekkend zou zijn als het niet zo in- en intriest was, stelt Sonja Dahlmans.

Met stijgende verbazing las ik de brief waarin ruim 500 aan Nederlandse universiteiten en hogescholen werkzame wetenschappers en docenten vragen om een totale wetenschappelijke boycot van Israël. Ik heb geen enkel bezwaar tegen wat voor brief dan ook, ooit tekende ik zelf een brief tegen de cancel culture. Van mij mag iedereen ondertekenen wat hij/zij wil, op persoonlijke titel of in naam van de wetenschap. Wel voel ik de behoefte op deze brief te reageren, vanwege de absurditeit van de inhoud ervan. Of liever gezegd: het gebrek aan inhoud en de manier waarop een complexe situatie, overvol van emotie, voor politieke doeleinden wordt gebruikt.

 

Eenzijdig

De wetenschappers nemen middels hun brief stelling tegen wat zij noemen: “de voortdurende ontheemding, bezetting en oorlog waaraan de staat Israël Palestijnen onderwerpt.” In de afgelopen week stelde de OCHA van de Verenigde Naties dat er meer dan 10.000 mensen in Niger ontheemd zijn geraakt vanwege jihadistische dreiging en aanvallen. Ook in Nigeria en andere, met name Noord-Afrikaanse, landen zijn er duizenden ontheemd geraakt. Het zou verheugend zijn te mogen vernemen dat de dappere ondertekenaars hier ook eens iets van zouden vinden. Al was het maar om de schijn van partijdigheid te vermijden. Maar, zoals vaker, is de blik eenzijdig op Israël gericht en nergens anders op.

 

Joodse vluchtelingen uit islamitische landen

Daar komt bij dat ook deze groep academici de blik vooral gericht heeft op Israël vanuit een westers denkraam. Israël als land, waar Europese vluchtelingen van de Shoah, die de waanzin van de vernietiging door de nazi’s hadden overleefd, zich hebben gehuisvest. Er zijn destijds echter ook honderdduizenden Joden gevlucht uit landen in Afrika en het Nabije Oosten, zoals Irak, Marokko, Jemen, Algerije en Tunesië. Er zijn meer Joden destijds uit de omringende landen gevlucht, ongeveer 900.000, dan Palestijnen. Zo’n 650.000 daarvan kwamen in Israël terecht, omdat geen enkel ander land hen wilde opnemen.

Tot 2003 werden zij niet geholpen noch erkend als vluchteling. Niet door de Verenigde Naties en ook niet door de UNRWA. Het Amerikaanse Congres erkende in 2003 voor het eerst het Dual Middle East Refugee Problem. Waar de vluchtelingenstatus van de Palestijnen altijd wel op tafel is gelegd tijdens onderhandelingen over vrede, werd de situatie van deze vluchtelingen nooit besproken. Ook niet tijdens de vredesbesprekingen op Camp David in juli 2000.

 

Geen vluchtelingenstatus

Ontheemd raken is geen permanente status. Dat geldt ook voor de vluchtelingenstatus. Behalve als het om Palestijnse vluchtelingen gaat, hun vluchtelingenstatus is permanent volgens de VN. De 900.000 Joodse vluchtelingen uit de omringende Arabische landen kregen nooit de vluchtelingenstatus. Terwijl zij twaalf jaar als vluchteling in kampen woonden, eerst in tenten, later in houten huisjes. Ze ontvingen geen hulp van de UNRWA, noch van enig andere internationale organisatie. Dit gebeurde pas in 2003 toen het Amerikaanse Congres het Dual Middle East Refugee Problem erkende.

Avi Beker (The Forgotten Narrative: Jewish Refugees from Arab Countries) beschrijft hoe het narratief de afgelopen decennia zo veranderd is, dat de New York Times, die in 1948 nog kopte: Jews in Grave Danger in all Muslim Lands in 2003 de kop plaatste:Are Jews who fled Arab Lands Refugees too? De verschuivingvan een groot, dreigend gevaar voor Joden naar de vraag of zij eigenlijk wel slachtoffer zijn. Het kan verkeren.

 

Genegeerd

Volgens de Irakees-Joodse Semha Alwaya, die een deel van haar jeugd doorbracht in een vluchtelingenkamp in Israël, zijn er sinds 1949 meer dan honderd resoluties de revue gepasseerd in de Verenigde Naties. Allemaal over de Palestijnse vluchtelingen en geen enkele over de Joodse vluchtelingen uit Arabische landen. Het recht terug te keren of compensatie voor geleden verlies te ontvangen geldt blijkbaar uitsluitend voor Palestijnen, niet voor de Joodse vluchtelingen: “Ons narratief wordt grotendeels genegeerd door de wereld, omdat ons verhaal ongemakkelijk is voor diegenen die Israël overal de schuld van willen geven.” Volgens Alwaya zijn de Joodse vluchtelingen uit de Arabische wereld goed voor meer dan de helft van het aantal Joodse inwoners van het land.

Pas nadat eerdere besprekingen waren mislukt vroegen de Israëli na 2000 welke rechtvaardigheid de Joodse vluchtelingen uit Arabische landen konden verwachten. Zowel Carter als Clinton vroegen aandacht voor beide vluchtelingengroepen, maar dit was slechts oppervlakkig. Een echte poging de rechten van Joodse vluchtelingen op de agenda te krijgen kwam er tot nu toe niet.

 

Antisemitisme

Al voor de oprichting van de staat Israël, in 1947, werd tijdens een vergadering van de VN gewaarschuwd dat men niet uit het oog moest verliezen dat het stichten van de staat Israël een groot gevaar zou kunnen zijn voor de miljoenen Joden die destijds nog leefden in Arabische landen. En dat het een vorm van antisemitisme zou creëren die nog moeilijker zou zijn uit te roeien dan dat van de Nazi’s. In Syrië bijvoorbeeld groeiden antisemitische sentimenten, nadat de Nazi’s aan de macht waren gekomen in Duitsland. In 1947 bijvoorbeeld was er een pogrom tegen de Joden in Damascus.

 

Deportaties

Joden uit Jemen waren in groten getale al eerder gevlucht, tussen 1923 en 1945, dus voor de oprichting van de staat Israël. In december 1947 werden in de Jemenitische hoofdstad Aden in drie dagen tijd veel Joden vermoord en het Joodse kwartier platgebrand.

In 1941 was er in Irak de zogenaamde Farhud: de opkomst van een pro-Duitse regering in het land zorgde voor een steeds dreigender situatie voor de Joden van Irak. De invloed van de Nazi’s en antisemitisme waren reeds wijd verspreid in het land. Mein Kampf was in het Arabisch vertaald door Yunis al-Sab’awi. Hij organiseerde ook de Futtuwa, een soort pre-militaire training voor de jeugd, geïnspireerd door de Hitler Jugend.

Tijdens de Farhud werden tussen de 150 en 180 Joden vermoord en raakten er 600 gewond, veel vrouwen werden verkracht. In 1951 had het grootste deel van de Irakese Joden het land verlaten voor een nieuwe toekomst in Israël. In Marokko en Algerije waren werkkampen voor Joden. Zij werden bovendien van hun bezittingen beroofd, inclusief hun huizen en inkomsten. Er waren martelingen, deportaties en zelfs executies. Uit Tunesië zijn vergelijkbare verhalen.

 

Pogroms

Al voor de oprichting van de staat Israël was er geweld tegen Joden in het VN-mandaatgebied Palestina. Zo waren er bijvoorbeeld pogroms in 1920 en 1921, waarbij Arabieren Joden in Jeruzalem vermoordden. De voornaamste aanstichter hiervan, Haj Amin al Husseini, vormde een gewelddadige jihad in 1929 om islamitische heilige plaatsen te ‘verdedigen’ tegen Joden. In 1936 was er een anti-Joodse gewelddadige campagne door heel Palestina heen, geleid door Groot Mufti Husseini.

Het was dus niet overal in de Arabische wereld pais en vree tussen Joden en moslims, hoewel het zeker zo is dat het ook tijden wel goed is gegaan. Het is een zeer complexe situatie, met veel oud zeer van meerdere kanten, die al lang voor diepe wonden binnen de gemeenschappen zorgt. Westers partij kiezen heeft geen zin en vergroot de problemen alleen maar, terwijl wij momenteel in ons eigen deel van de wereld ook niet bepaald vrij van ellende en polarisatie zijn, om maar een understatement te gebruiken.

 

Fixatie op Israël

Dat niet iedereen al deze kennis paraat heeft, is begrijpelijk. Van academici echter zou je meer terughoudendheid mogen verwachten, voordat er zo duidelijk stelling genomen wordt, bovendien enorm gefixeerd op het conflict tussen Israël en de Palestijnen en niet of nauwelijks op andere brandhaarden in de wereld. De situatie in Nigeria bijvoorbeeld dateert ook al van decennia terug. Alleen al de afgelopen vier maanden zijn er bijna 1500 mensen vermoord door terreurbewegingen en ruim 2000 werden ontvoerd.

 

Apartheid

De ondertekenaars beschuldigen Israël ook nog van apartheid. Nu is het zeker zo dat er nog wel wat te winnen valt voor gelijke kansen voor alle inwoners van Israël. Zo is bijvoorbeeld maar een klein percentage van de studenten op het hoger onderwijs Arabisch. De grootste kritiek hierop komt overigens uit het land zelf en er is in 2007 een wet gekomen, die moet waarborgen dat iedereen binnen de staat Israël toegang krijgt tot hoger onderwijs. Gelukkig is er wel een stijgende lijn te bemerken; vanaf ongeveer de jaren ‘70 van de vorige eeuw vinden steeds meer Arabische jongeren hun weg naar het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

 

Dekolonisatie

Er wordt door de briefschrijvers een parallel getrokken tussen de situatie in Israël en die van Nederland als voormalige koloniale macht. Als doel hebben zij voor ogen een “integraal onderdeel van een breder proces van dekolonisatie.” Zie hier de politieke winst waarover ik in mijn inleiding schreef. De situatie van voormalige kolonies van Nederland is verschillend. Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen hebben een ander verleden en een andere relatie met Nederland en ten opzichte van elkaar. Dat op één hoop gooien is al niet te doen, laat staan dat de telkens vastlopende onderhandelingen tussen Palestina en Israël erbij gebaat zijn dat wij in het Westen voor de zoveelste keer onze eigen situatie als Leitmotiv voor hun problemen gebruiken. Over koloniaal denken gesproken, zou ik willen zeggen.

 

Janneke Stegeman

Een van de ondertekenaars van de brief is de theoloog Janneke Stegeman. In een interview uit 2017 met NieuwWij geeft zij zelf kritiek op die voortdurende westerse bemoeienis met andere landen: “Wij snappen de wereld, wij weten hoe het werkt en wij kunnen interpreteren. Wij gaan jou wel uitleggen hoe het zit, ook als het jouw eigen geloof betreft, want ik heb altijd een scherper perspectief op jouw wereld dan jijzelf!” Dat lijkt mij een heel gezond uitgangspunt, maar helaas brengt zij het zelf hier niet in praktijk. 

 

Geweld tegen vrouwen

In hetzelfde interview geeft Stegeman ook aan dat zij zich zo verbonden voelt met Anja Meulenbelt, omdat zij “zich inzet voor rechtvaardigheid voor Palestijnen, vrouwen en tegen islamofobie en racisme.” Prachtig!

Wellicht dat mevrouw Stegeman zich ook eens kan uitspreken tegen het huiselijk geweld waaraan veel Palestijnse vrouwen en vrouwen elders in de islamitische wereld, bloot worden gesteld. Uit onderzoek blijkt dat van de vrouwen, Joodse zowel als Arabische, die naar een opvanghuis komen de Arabische vrouwen minder steun ontvangen van hun familie dan de Joodse vrouwen. Bovendien zijn zij vaker slachtoffer van fysiek geweld en kunnen de daders binnen die gemeenschap eerder aan wapens komen. Het aantal meldingen bij de politie van huiselijk geweld is echter hoger bij de Joodse vrouwen dan bij de Arabische vrouwen.

Detail: Israël (31) staat hoger op de ranglijst van gendergelijkheid dan Nederland (37). Dit in schril contrast met de situatie voor vrouwen in de omringende landen: Jordanië op plaats 98, Egypte 99, Algerije 96, Iran 95 enzovoort. Maar laten cijfers en statistieken de wetenschap vooral niet in de weg zitten. De recente lachwekkende toetreding van landen als Iran tot de Commissie voor Vrouwenrechten van de Verenigde Naties is eenieder welbekend. En het is dezelfde VN die juist Israël er steeds van beschuldigt vrouwenrechten te schenden, I kid you not.

 

Joden krijgen de schuld

Maar ook dat zal, geheel in stijl, wel weer de schuld zijn van Israël. Want zo bizar is het: de VN beschuldigt Israël ervan de veroorzaker te zijn van de erbarmelijke toestand, waarin Palestijnse vrouwen slachtoffer worden van geweld als eerwraak, huiselijk geweld en seksueel misbruik. Dat er in de Palestijnse Gebieden discriminatie van vrouwen en meisjes is en dat zij niet voldoende worden beschermd en bovendien nauwelijks een eerlijk proces krijgen wanneer zij over misstanden klagen, de VN vond dat dit allemaal de schuld van die vermaledijde Joden was.

 

Antisemitisme

En dat brengt ons weer terug bij antisemitisme, want een specifieke groep tot zondebok verklaren voor alles wat mis gaat, is de kern van racisme. Datzelfde racisme dat de ondertekenaars nu juist zeggen te willen oplossen, hier in Europa, in de Arabische wereld en delen van Afrika.

Hoe je als academicus tegen contact met andere wetenschappers en/of hun onderzoek kunt ageren, is mij sowieso een raadsel. Laat staan wanneer je dit uitsluitend doet gebaseerd op waar ze vandaan komen of tot welk ras zij behoren. Een boycot van Israëlische academici, producten etc. doet denken aan alles wat ik hierboven reeds beschreef. 

Overigens is de boodschap van deze brief gelijk aan de doelstellingen van de BDS-beweging, die het bestaansrecht van Israël ontkent. Niet voor niets verwijzen bijna alle links die gegeven worden om hun argumenten ‘kracht’ bij te zetten naar BDS-bronnen. Namelijk: “Koop niet bij Joden”. Die brief zou lachwekkend zijn als het niet zo in- en intriest was.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
27 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
pedro dos
pedro dos
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Sonja, volledig mee eens, maar voel jij je ook niet net een roepende in de woestijn?
Deze “academici” zijn niet alleen ziende blind, maar bewust kwaadaardig, wolven in schaapskleren.
Hopelijk komt er een moment in de tijd dat zij hierop worden afgerekend, helaas zal het bij ijdele hoop blijken denk ik zo, het worden er namelijk steeds meer en de horden lijken werkelijk niet meer te stoppen…
Tot die tijd hieraan maar aandacht blijven besteden, blijven schrijven en roepen, al is het maar in de woestijn…

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er zijn wel twee voordelen aan deze brief.

1. Het laat zien hoe ‘wetenschap’ gepolitiseerd is. Laat wetenschappers zich bezighouden met wetenschap dat is al lastig genoeg.
2. Tevens staan de namen van deze trieste sukkels onder de brief.

Nee ik heb totaal geen vertrouwen meer in dit zieke land.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

En kijk eens naar die namen gelukkig allemaal Hollandse namen en sommige zelfs hebben blijkbaar twee keer ondertekend. (/sarc)

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heel kwalijk. Wat ik nog erger vind, is dat deze ‘academici’ onze jeugd met hun ‘feiten’ en antisemitisme infecteert en daartoe van ministerie en besturen ook volop de gelegenheid en ruimte krijgt. Pure indoctrinatie, deze honderden academici veroorzaken duizenden en vermoedelijk zelfs tienduizenden antisemieten, die op hun beurt hun omgeving en kinderen infecteren. We moeten de meest idiote en onzinnige dingen doe en laten om corona geen kans te geven. Welke maatregelen treft onze regering om deze indoctrinatie te voorkomen?
Het is echter stil aan de overkant…

Jan
Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er was haast geen ophef (vreemd want er is tegenwoordig bij het minste of geringste ophef) over de openlijke Jodenhaat in de Europese steden. Je zou als proef eens dit soort teksten over Moslims moeten scanderen. Het land zou te klein zijn en de kranten raakten er niet over uitgesproken. Links en hypocrisie… breek me de bek niet open.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In alle nieuwsberichten die ik heb gelezen (NOS, France2, Al Jazeera) wordt Israël systematisch als de agressor neergezet.
Dat werkt met behulp van volgorde (oorzaak-gevolg) en benadrukking.
.
Volgorde: eerst worden de aanvallen van Israël vermeldt in het nieuwsbericht, pas tien of twintig zinnen verderop een wat nonchalante mededeling ‘Hamas heeft weer raketten op Israël afgeschoten’ (NOS, artikel “Onzekerheid over bestand Israël-Gaza duurt voort, aanvallen gaan door”) (donderdag 21 mei)
Hiermee wordt gesuggereerd dat Israël begon en Hamas reageerde, want in het artikel wordt een tijdlijn gesuggereerd en dus een oorzaak-gevolg reactie. Het uiteindelijke resultaat is verdraaiing van de werkelijke situatie, omkering zelfs.
.
Benadrukking: in de kop van het artikel staat ‘aanvallen gaan door’. Vervolgens wordt er eerst uitgeweid over de aanvallen van Israël (die eigenlijk als verdediging zouden moeten worden neergezet). Hier wordt dus op twee niveau’s benadrukt dat Israël de agressor zou zijn: eerst door de te algemene kop, vervolgens door het artikel te beginnen met de ‘aanvallen’ van Israël. Omdat de kop de kern van het artikel wordt geacht te bevatten, benadrukt de kop van het artikel de (vermeende) rol van Israël.

De kop van het artikel had ook kunnen luiden:
“Onzekerheid over bestand Israël-Gaza, Hamas blijft aanvallen”
Dat zou het perspectief totaal veranderen.

Willem
Willem
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Het was mij ook al opgevallen, dat de NPO nogal de focus op tegenacties van Israël liet zien en pas op de tweede plaats de acties van Hamas, terwijl deze organisatie toch als terroristisch bekend staat.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er ontstaat een gevaarlijke mix in de westerse wereld. Linkse academici, linkse MSM, linkse politieke partijen en grote aantallen migranten met anti-Joodse opvattingen. Gooi deze ingrediënten bij elkaar en de uitkomst is Jodenhaat op grote schaal. Iets soortgelijks gebeurt ook met het rechtse/conservatieve gedachtegoed. Dit soort brieven, maar ook uitlatingen op het Binnenhof en bij recente demonstraties zijn tekenen aan de wand. De wereld wordt er niet mooier op.

Johan Cramer
Johan Cramer
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De grote meerderheid van de namen onder deze brief zijn namen van buitenlandse origine. Mensen, die naar ik aanneem in Nederland gastvrijheid genieten, werken, wonen. Ik vraag me af waar hun solidariteit dan het meest naar uitgaat, maar in ieder geval bewijzen ze hun gastheren een slechte dienst.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je zou verwachten dat juist wetenschappers een grotere denkvermogen hebben om zich niet laten misbruiken voor propaganda doelen. Het verschaft hun kennelijk een betere positie of andere voordelen. Maar de opleiding bepaald niet hoe je bent als mens.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Ni28
Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Mijn ervaring met academici is dat velen van hen zo zelfvoldaan zijn en blij zijn met hun eigen intellect, in hun ogen onfeilbaar, dat zij de mening van iemand die dat opleidingsniveau niet heeft niet serieus nemen of er zelfs op neerkijken. Laat staan iets kunnen of willen met gezond boerenverstand. Met dergelijke oogkleppen op valt het niet mee de realiteit waar te nemen.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Mijn kijk op academici is door eigen ervaring bijgesteld. Als je hun vakkennis vergeet zijn het net mensen.

s.f.hoekstra
s.f.hoekstra
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

toen ik dit las was mijn eerste gedachte : hebben al deze deug-wetenschappers nuttig werk ?! Zouden het allemaal gamma-heel-hoog-opgeleidden zijn ?! En is er een overschot aan deug-wetenschappers waarop we Pieter Omtzigt af moeten sturen ?!
Door de vele buitenlandse namen is het meer dan ooit een halszaak om slechts 1 nationalteit te gelasten , dat eten van 2 walletjes hoort niet bij wetenschappers , ha ha

Rob
Rob
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Snap je waarom Kaag met 5 partijen wil regeren, kan ze een Israël nog verder onderuit halen, met haar linkse vrienden, GL en PvdA, kijk maar wat ze gedaan heeft met de miljoenen steun aan de UNWRA, met alle connecties die ze heeft bij de VN, kan ze “diplomatiek” idealen doorvoeren, wolf in schaapskleren

Arie
Arie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wel samenwerken met mensen uit islamitische dictaturen, maar niet met mensen uit de enige democratie in die regio…
Even los van de totale hypocrisie, die alleen met extreme jodenhaat verklaard kan worden. Wat is er “wetenschappelijk” aan het boycotten van joden?
Stel dat joden morgen met oplossingen komen voor wereldproblemen zoals hongersnood, pandemieën, structurele brandstoftekorten, klimaat, etc. Moeten we dan toch maar doormodderen want “bij joden kopen mag niet”?

Dat de linkse kerk antisemitisch is, is een ding.
Maar wetenschap hoort waardevrij te zijn. Wetenschappers die het bestaan van Israël en de joden afwijzen omdat joden zowel in het socialisme als in de islam verboden zijn, zijn geen echte wetenschappers.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Uitstekende reactie!!

H.J
H.J
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een zielige club “academici” passend in het Rutte tijdperk van angst en tweedracht zaaien.
Zielige figuren.

Peter
Peter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ruim 500 aan Nederlandse universiteiten en hogescholen werkzame wetenschappers en docenten vragen om een totale wetenschappelijke boycot van Israël. Zouden deze zogenaamde wetenschappers en docenten wel weten waar de computer uit bestaat?en waar de delen die er voor zorgen dat hun handy het doet vandaan komen,niet een van die flapdrollen die een van de twee het raam uit gooit,flink doen voor de buitenwacht ,maar zelf zo hypocriet als de pest .

Rien E
Rien E
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Ik denk dan altijd maar : zijn vast en zeker geen techneuten want elke logica in hun stelling ontbreekt

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Waar gaan we naar toe als deze woke bewegingen de overhand krijgen. Zelf onderzoeken en gezond verstand gebruiken komt daar haast niet voor. Merk steeds meer, dat afwijkende meningen niet getolereerd worden en dat discussiëren een tegen de wand praten wordt. Waarom opperen de woke bewegingen bijvoorbeeld geen importstop van olie uit de moslimlanden en producten uit Afrika, waar de mensenrechten met voeten worden betreden?

dick orwell
dick orwell
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ben je in de eerste plaats wetenschapper of activist? De “wetenschap” die de mensen op deze lijst bedrijven, kunnen vanaf nu niet meer serieus genomen worden, aangezien ze zelf aangegeven hebben in eerste plaats activist te zijn. Je kunt dan niet volhouden dat je louter objectief wetenschap bedrijft.

Eric
Eric
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Stel je hebt 1 miljoen Moslims, en je hebt 1 miljoen mensen die Joods geloof aanhangen. Zou het dan net zo’n puinzooi zijn in de grote steden?

Ron
Ron
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dag mevrouw Dahlmans,
De overvloed aan collectivistisch activistische berichtgeving is zo overweldigend dat het tot je nemen al een verzoeking is laat staan er op te reageren, het te weerleggen: toch is en blijft dit nodig, dank daarvoor.
-Het hoofdstukje: Eenzijdig, had u wat mij betreft weg kunnen laten omdat het daar gestelde niet voor Israel geldt en dus ook niet als context kan dienen om uw bezwaar tegen de brief te onderbouwen.

groeten, Ron

Friesecanadees
Friesecanadees
2 jaren geleden

Het holle land is totaal verziekt , get out while you still can!

Corry van Liempd
Corry van Liempd
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hier wordt je stil van. Hoe is het mogelijk!!! We hebben net 4 mei dodenherdenking gehad. Is het papegaaien gedrag? Is het ondanks hoge opleiding toch dommigheid?
Hier moet iemand héél erg boos worden en vragen waar zij denken mee bezig te zijn.
Ik begin met:”Hier wordt je stil van” maar we mogen NOOIT stil zijn. Dat in Nederlandse straten:”Dood aan de Joden”, klinkt is afgrijselijk. NOOIT mogen we dit tolereren. In Nederland en in Europa mogen we dit niet toestaan.
Hebben academici ook al spontaan last van geheugenverlies? Het lijkt er wel op.
Iedereen kan alles opzoeken en de juiste informatie krijgen. Wetenschappers hebben een goed stel hersens gekregen, ga ze eens gebruiken. Wordt er nu naar geschiedvervalsing geluisterd? Je kunt van alles uit gummen en er een persoonlijke geschiedenis van maken. De geschiedenis blijft zoals het was omdat het geschiedenis is. Veranderen geeft armoede aan kennis. Dat is wat jullie aan studenten nu geven. Eens leren ze de waarheid kennen maar niet dankzij het onderwijs waar ze recht op hebben en zeker niet dankzij de universiteiten op deze manier. Wat een afgang!
Hamas vuurt honderden raketten op Israël. Natuurlijk, logisch toch, dan moet je niets doen en het laten gebeuren. Dat is schijnbaar het antwoord van hoog opgeleide Nederlanders. Belachelijk.
Met Iran voorop bestaat er voor Hamas maar één doel: vernietigen van de staat Israël. Dat is toch geen verrassing. Universiteiten het gaat om intense haat. Er is maar één oplossing: haat veranderen in iets van liefde. Haat maakt blind, doof en monddood. Haat wil maar een ding, andere vernietigen en uiteindelijk vernietigd het ook jezelf.
“Als Hamas stopt met raketten afvuren kan er een oplossing komen, als Israël stopt met afvuren van raketten dan bestaat Israël niet meer”.

Verduin
Verduin
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Corry van Liempd

Het meerendeel wat getekend heeft, is van buitenlandse origine, waaronder veel mensen die hier tijdelijk zijn.

Willie
Willie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uw reactie is verwijderd wegens overtreding van onze spelregels. Zie: https://opiniez.com/opiniez-reactie-spelregels/

27
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x