Inflatie, renteverhoging en Oekraïnecrisis brengen einde euro dichterbij

Astronomisch steunpakket voor Italië dreigt

De inflatie stijgt snel. De Europese Centrale Bank zal weinig anders kunnen dan de rente te verhogen. Italië met zijn enorme schuldenberg komt daardoor in de financiële problemen. Wordt er dan, net als bij Griekenland indertijd, een enorm bail-out pakket opgetuigd? En zal Duitsland daarvoor de helft van het Bruto Binnenlands Product (BBP) willen betalen? Johannes Vervloed betwijfelt dat ernstig en ziet het einde van de euro dichterbij komen.

Met minder afname van olie en gas uit Rusland en een gedecimeerde oogst in Oekraïne, de graanschuur van Europa, zal de inflatie in Nederland volgens de Nederlandse Bank over het gehele jaar kunnen oplopen richting de 10%. Voor de gehele eurozone zal dit percentage waarschijnlijk niet veel verschillen. Bij grote inflatie zal de Europese Centrale Bank (ECB) haar goedkoop-geld-beleid – waarmee de torenhoge staatsschuld van Italië al die jaren kon worden gefinancierd – moeten opgeven. Zij zal de rente moeten verhogen om de uit de hand lopende inflatie te bedwingen. Italië zal daardoor in zwaar financieel weer komen en op een staatsfaillissement afkoersen. Tenzij de rest van de EU, net als in het geval van Griekenland in 2012, een gigantisch bail-out pakket optuigt.

 

Inflatie

Nu de inflatie ook daadwerkelijk de kop opsteekt en verder wordt aangejaagd door de Oekraïne-oorlog komt een doemscenario in beeld. De eerste tekenen van een valutacrisis dienen zich al aan. De eurozone-lidstaten worden vooralsnog door de ECB uit de wind gehouden. Zo koopt de ECB alle Italiaanse obligaties op en houdt de kunstmatig laag gehouden rente de staatsschuld van het land financierbaar, maar niet-eurozone EU-lidstaten komen al in de problemen. De ECB heeft hen inmiddels een reddingsboei toegeworpen. Zo krijgt Polen tien miljard euro om de zloty te stabiliseren.

 

Renteverhoging

Het is een voorbode van wat de eurozone-lidstaten zelf te wachten staat. Wanneer de ECB haar opkoopbeleid en lage (negatieve) rentebeleid niet langer kan handhaven vanwege uit de hand lopende inflatie, zal zij gedwongen worden de rente te verhogen. Het risico op hyperinflatie via een loon-prijsspiraal wordt anders te groot. Hoewel het gemiddelde van de staatsschuld in de eurozone-landen inmiddels boven de 100% BBP is gestegen, is Italië met 155,3% het grootste zorgenkind. Italië kan met de huidige rentestand van 1,9% de staatsschuld nog financieren. Maar bij een renteverhoging door de ECB van 5% komt het land echter in grote problemen.

Dan is het betalen van rente en aflossing op de staatsschuld niet meer houdbaar. Als de inflatie in de eurozone richting de tien procent gaat, dan valt een dergelijke renteverhoging door de ECB niet uit te sluiten. Het zal in stappen gebeuren, maar met aanhoudende en zeker met nog toenemende inflatie zal de 5% volgend jaar al een feit kunnen zijn.

Als Italië in de problemen komt, komt ook de euro in de problemen. Italië is echter niet Griekenland. Dat land kon met veel moeite worden gered. De Italiaanse economie is tien keer die van Griekenland, met een BBP van 15% van het eurozonegebied. Too big to fail.

 

Steunfonds

Als dit scenario zich ontvouwt, zal naar ik inschat een nieuw steunfonds à la het Corona Herstelfonds in het leven worden geroepen, ook al heeft minister-president Rutte gezegd dat dit een eenmalige exercitie was. Nederland zal uiteindelijk toch meedoen met een reddingsactie. Een opt-out in een dergelijke situatie, zoals onder meer door Pieter Omtzigt bepleit, is niet realistisch. Je bent lid van de eurozone of niet.

Een ‘beetje lid’ zal door de anderen – en met name Duitsland, dat het verschil zal moeten betalen als Nederland niet meedoet – niet worden geaccepteerd. Dan resteert slechts een Nexit, waarvoor onvoldoende steun bestaat in zowel het parlement als bij de Nederlandse bevolking. Want alléén een vertrek uit de euro, een euro-exit, is volgens de huidige EU-verdragen niet mogelijk. Daarvoor is een verdragswijziging nodig.

 

Bail-out pakket

Het is te verwachten dat Italië een steunpakket zal krijgen, mogelijk gefinancierd met eurobonds. Maar het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. De staatsschuld van Italië is zo hoog, dat een steunfonds geen soelaas kan bieden. De Europese Raad zal dan – net als indertijd bij Griekenland – een speciaal voor Italië in elkaar getimmerd bail-out pakket optuigen. Een alternatief is er niet, want de financiële markten zitten niet stil. Zij ruiken net als voorheen bij de Griekse eurocrisis bloed en een speculatie tegen de euro zal op gang komen. Want niet alléén Italië zal een probleem hebben. Ook Spanje en uiteraard Griekenland en zelfs Frankrijk zullen hun staatsschuld van meer dan 100% van het BBP vanwege de gestegen rente nauwelijks meer kunnen financieren.

 

Lagarde

Staat ECB-president Lagarde dan op en zegt zij, evenals haar voorganger Draghi, dat zij whatever it takes zal doen om de euro te redden? Ik vermoed dat de voorzitter van de ECB er ditmaal alleen met woorden niet meer mee wegkomt. De financiële markten zullen boter bij de vis willen zien. Waar het op neerkomt is dat de EU-leiders en de ECB de portemonnee zullen moeten trekken. En niet met een klein bedrag. Geschat wordt dat een bail-out van Italië 2.100 miljard euro zal kosten, van Spanje 850 miljard en van Frankrijk 1.800 miljard. Dat zijn andere bedragen dan de 273 miljard die indertijd voor Griekenland moest worden uitgetrokken om de euro te redden.

Zullen Duitsland, Nederland en andere lidstaten deze enorme bedragen kunnen en willen betalen? Vooral Duitsland, want als economisch sterkste land met het hoogste BBP (3.846 miljard euro) zal Duitsland het overgrote deel van zo’n pakket op moeten hoesten. Is het daartoe bereid? Is het redden van Italië – en daarmee van de euro – de Duitsers 2.100 miljard euro waard, want zoveel gaat het zeker kosten. Het gaat om een bedrag ter grootte van de helft van het BBP van Duitsland, waarbij het Corona Herstelfonds van 800 miljard verbleekt.

 

Einde euro?

Ik denk dat Duitsland daartoe niet bereid zal zijn; aan de solidariteit met andere lidstaten zit een grens. Als Duitsland het overgrote deel van de 2.100 miljard voor het behoud van de euro dreigt te moeten betalen, is dat een no go. Het is gigantisch veel geld en bovendien is er geen garantie dat het daarbij blijft. Ondanks het Corona Herstelfonds, dat de zuidelijke lidstaten zou moeten dwingen te hervormen en daarmee hun economieën competitiever te maken, divergeren de economieën van Noord- en Zuid-Europa nog steeds. De noordelijke economieën zijn sterk, de zuidelijke zwak. En hoe verder ze uit elkaar groeien, hoe hoger de schulden in het Zuiden zullen oplopen.

Zonder een gigantisch bail-out pakket komen de financiële markten in beweging. De spread tussen de Italiaanse en Duitse obligaties zal groter worden (de Italiaanse worden duurder, waardoor het voor de Italiaanse overheid kostbaarder wordt om hun schuld te financieren) en een herhaling van de Europese schuldencrisis zal plaatsvinden. Ditmaal echter op een veel grotere schaal, een dermate grote schaal dat het redden van de euro niet langer mogelijk is.

Dat zou dan ook het einde van de euro betekenen.

 

Doemscenario

Is dit doemscenario wel reëel, zullen velen van u zich afvragen. Ik zou de vraag anders willen stellen: kan de val van de euro nog voorkomen worden? Want zonder ingrijpende wijzigingen in de relatie tussen de EU en de lidstaten zal het geschilderde scenario zich mijns inziens voltrekken.

Zo’n ingrijpende wijziging zou bijvoorbeeld de mutualisering van alle schulden van de individuele lidstaten kunnen zijn. Een ‘Hamilton moment’. De toenmalige minister van Financiën onder president George Washington kreeg het groene licht om de schulden van de Staten over te nemen en onder beheer van de Federatie te brengen. Als de EU iets dergelijks zou doen – waar federalisten als Sigrid Kaag voor pleiten – wordt het probleem van een dreigend faillissement van Italië niet langer een bijna exclusief probleem voor Duitsland, maar voor de EU als geheel. De EU kan dan op grote schaal obligaties uitgeven – eurobonds – en met dat geld de gemutualiseerde schuldenberg (her)financieren.

Maar ja, dat kan alleen als de EU een heuse federatie wordt, een politieke unie, die dergelijke bevoegdheden heeft.

Daarvoor is draagvlak nodig en een wijziging van de verdragen. Het eerste, laten vele peilingen zien, is er niet en het tweede gaat voorlopig niet plaatsvinden. Tijdens de laatste Algemene Raad hebben twaalf lidstaten, waaronder Nederland, besloten dat de bijna afgelopen Conferentie over de Toekomst van de EU niet tot verdragswijziging mag leiden. Dat is een blokkerende meerderheid.

Zijn er nog andere scenario’s mogelijk? Wellicht, maar ik zie ze niet.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
32 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Yvonne
Yvonne
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De enigste optie waarbij we eindelijk verlost worden van het loodzware juk is uit de euro en uit de Eu!En ja,dat kost geld,maar niet oneindig en steeds meer zoals nu.Sinds de euro en de Eu zijn we er op bijna alle fronten op achteruit gegaan.We hebben niks meer te vertellen;niet over ons land,niet over de grenzen,niet over ons eigen geld:te gek voor woorden!

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Yvonne

Maar Yvonne de opdracht van het Rutte Kartel is bijna volbracht.

De omvolking is bijna voltooid, de Afrikanen, Afganen, Oekraïners en Russen ronden de omvolking naar wens van de EU af.

De inflatie in Nederland is de hoogste in de wereld, want gratis bestaat niet.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Die omvolking is volgens mij compleet mislukt. Je zou -bijvoorbeeld- in Nederland geen Nederlandse identiteit meer moeten hebben omdat het land een mengelmoes van allerhande mensen hebt.

En dat blijkt niet te werken. Er is enige menging, maar het leeuwendeel zondert zich af in eigen culturele groepen. Hetzij Marokkanen, hetzij Turken, wat logischerwijze niet mixt. We hebben Afrikanen en we hebben blanke Nederlanders. En alles trekt zich voornamelijk in eigen kringen terug.

Wat omvolking had moeten zijn is meer en meer een explosieve mix aan het worden van bevolkingsgroepen die een hekel aan elkaar hebben.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Mislukt Ernie in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft ca 55% een migratie-achtergrond.
De ramadan is deze gehele maand April de belangrijkste gebeurtenis in Nederland.
Neem anders eens de moeite, om op een Zaterdag het terrein van een amateur voetbalclub te bezoeken.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Het proces van omvolking is niet afhankelijk van vermenging door middel van huwelijk. Omvolking kan ook bereikt worden doordat de migrantenpopulaties hogere geboortecijfers hebben dan de autochtone populaties. Een hoger geboortecijfer betekent meestal ook dat de generatie korter duurt, doordat de vrouw haar eerste kind op een jongere leeftijd krijgt (bijv. 25 jaar tegen autochtone vrouwen op 30 jaar). Daarbij een constante stroom van elk jaar nieuwe migranten en je hebt 3 factoren die de omvolking aanjagen.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Wat in de reacties gesteld wordt is allemaal juist. Alleen brengt de massale immigratie niet de “gewenste” mix van mensen zonder culturele achtergrond. Er ontstaan parallelle samenlevingen, waardoor bij de Nederlanders de Nederlandse cultuur overeind blijft.

Waar die Nederlandse cultuur wordt aangetast is door links onderwijs, linkse bestuurders en linkse media, die hun uiterste best doen om ons van onze culturele bewustzijn af te helpen.

Helena Berger
Helena Berger
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Zie USA , Australie, New Sealand en Canada. In de grote steden hebben je een Chineese, Indiase, Pakistan etc. etc. wijken. Zie nu op dit moment in Windsor Ontario. Laatste 5 jaar opeens een hele wijk met Arabische sprekende mensen. Zodra een huis vrij komt in de wijk word het opgekocht door familieleden en zo komt een nieuwe familie lid in dat huis wonen. En de Europeanen hebben het nakijken. Zo simpel werkt. het geld komt weer van overseas. Geen idee hoe ze het doen!!

joep de kat
joep de kat
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Yvonne

Uit de euro en de EU spreek je al Russisch?

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  joep de kat

En jij spreekt trolls

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De euro was de grootste flop binnen de EU. Het lijkt toch lucratief te zijn om als lid van de EU geen lid van de eurozone te zijn want de ECB laat die landen toch niet vallen. Geen last van de euro hebben maar wel van de euro leven, goed gezien!

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe dan ook, er komen steeds meer signalen dat burgers in de financiële problemen raken.
Hoe lang denkt de overheid deze situatie te kunnen volhouden? Tot er werkelijk een crisis uitbreekt? De inflatie staat nu op 12%. en er zitten misschien energietekorten aan te komen.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

ja, dit baart mij ook grote zorgen. Heb nu nog wel 2 jaar vaste prijs energie, maar gaat het weer snel normaliseren? En hoe moet je je toekomstplanning nu doen als de overheid niets doet om ons te beschermen tegen enorme kosten? Hoe denken ze al de geplande miljarden in te zetten als de burgers aan de grond zitten.

Rudy
Rudy
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Het is veel meer ik denk rond de 20% of misschien zelfs 25%. Ik ken producten die nog veel duurder zijn geworden.

Joost
Joost
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Even een correctie. Griekenland is niet gered, de banken die een vordering op Griekenland hadden, zijn gered.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb veruit onvoldoende kijk op deze zaak.

Bij een overeenkomst zijn er rechten en plichten. Als één van de partijen zijn verplichtingen uit die overeenkomst niet nakomt, kan deze de andere niet meer houden aan uitvoering van die overeenkomst. Stop maar eens met het betalen van een abonnement op de krant; op een dag krijg je ook geen krant meer.

Het kan zijn dat de andere partij de nadelen die voortvloeien uit het schenden van de afspraken van die overeenkomst nog enige tijd gedoogt. Maar op enig moment is het over en uit.

Bij de invoering van de Euro zijn duidelijke afspraken gemaakt. Diverse Europese landen zijn hun verplichtingen uit die afspraken niet nagekomen, of hebben zelfs bedrog gepleegd om in die overeenkomst te worden toegelaten.
Dat zou landen als Nederland en Duitsland toch het recht moeten geven om op enig moment uit die overeenkomst (Euro / EU) te stappen?

Het is mogelijk dat ik hier naief reageer. Is er iemand die hier duidelijkheid over kan verschaffen?

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Ja, het is een naïeve reactie. Duitsland heeft als eerste het stabiliteitspact geschonden toen ze het nodig vonden erg veel geld in het voormalige Oost-Duitsland te investeren agv de hereniging. Verder menen politici (ex de populisten) dat ze het belang van Nederland dienen door NL te laten opgaan in supranationale structuren. Ze begrijpen in ieder geval dat dit erg goed is voor hun eigen loopbaan. NL gaat dus never nooit niet uit de euro stappen en ook de massa-immigratie gaat never nooit niet ophouden. Tenzij de populisten de verkiezingen winnen wat never nooit niet gaat gebeuren. Je moet gaan denken aan parallelle samenlevingen waar je je eigen ruilmiddel gebruikt, misschien wel een cryptomunt van het een of ander.

Toegift: overigens moet je er rekening mee houden dat het waardeverlies van de euro eveneens gepland is. Eerst de wereldeconomie meer dan een jaar lang platleggen vanwege een zogenaamde pandemie waar 99,8% niet aan sterft en dan massief gelddrukken wereldwijd om de economie te ‘redden’; waarna we verbaasd zijn over inflatie en de noodzaak de rente te verhogen waarna, geheel voorspelbaar, het hele kredietbubbel kaartenhuis instort. Wat overigens deflatoir gaan zijn. Met als gevolg dat alle banken failliet gaan en we genoodzaakt worden om een rekening bij de centrale bank te openen waar ze net de euro-CBDC hebben klaarstaan voor ons. Je lijkt nog te denken dat politici er voor de mensen zijn. Het is andersom: jij bent er voor de politici.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Youp
Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Heel lief Youp, maar je gaat niet inhoudelijk in op mijn vraag. In 2010 was met de kredietcrisis duidelijk, dat het schenden van de afspraken rondom de € schadelijk was. In de afgelopen 12 jaar heeft de EU hoegenaamd geen maatregelen genomen om dit probleem op te lossen. Dat is verwijtbaar en dat brengt de € nu in de gevarenzone. Dat was te voorzien.
Bijdrukken doet de ECB al jaren en dàt heeft niet geleid tot inflatie.
Wat wel leidde tot deze inflatie was een sterk oplopende energieprijs vanwege het mismanagement in de energietransitie en tekorten aan materialen omdat de aanvoer stokte door Covid.
De oorlog in de Oekraine versterkt dit. Ik doe de boodschappen thuis en ik kan je melden dat die rap duurder worden en dat nogal wat levensmiddelen heel wat harder in prijs stijgen dan die 12%.

Dat je met de huidige kartelpolitici niet uit de € kunt stappen is mij ook wel duidelijk. Houdt er wel rekening mee dat heel wat Nederlanders politiek anders gaan denken zodra ze fors aan koopkracht inleveren en hun woningen niet meer kunnen verwarmen. En dan volgt de optelsom van wat er allemaal meer is verkloot in 070.
En dat gaat onvermijdelijk leiden tot een grote verandering in ons politieke bestel.

Binnen dat kader moet je mijn vraag lezen.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Vanzelfsprekend is het schenden van afspraken schadelijk, anders zijn die afspraken niet nodig. Duitsland is zelf begonnen met het schenden ervan (onder Schroder en Fischer als ik mij niet vergis) door flink te investeren in het oostelijke deel. Uiteraard meenden ze dat een dergelijke uitzonderlijke situatie hun handelen rechtvaardigt. Vervolgens willen er meer de regels overtreden. Maar dan is het voor Duitsland, en daarmee de EU, wat moeilijk om te gaan vingerwapperen. Bovendien stond in 2008 het complete financiële systeem op instorten omdat de schulden veel en veel te groot zijn geworden. Dit geldt niet exclusief voor de euro trouwens. Gevolgmatig moesten landen en banken gered worden omdat er anders wel heel veel omvalt. Na 2008 is er weinig veranderd omdat het financiële stelsel de facto failliet is. Het is niet op te lossen met het naleven van een paar regeltjes. De USD staat ook op instorten. Niet in de laatste plaats omdat er wel heel veel geld is bijgedrukt tijdens covid. In de US iets van 40% van alle dollars ooit. Bij ons zal het niet veel anders zijn geweest.

Sinds het verlaten van de goudstandaard doen we aan monetair experimenteren. Eerst, na Bretton Woods, de goudwisselstandaard, waar alle valuta gewaardeerd worden versus de USD die als enige gedekt is door goud. Na 1971, het vlottende wisselkoersen systeem toen de koppeling tussen goud en de USD is losgelaten. Binnen dat experiment van vlottende wisselkoersen, wat net 50 jaar bestaat, is de euro een nieuw experiment waarin geprobeerd wordt om een uniform monetair beleid te voeren voor een pluriform gebied. Straks krijgen we een CBDC, wat ook weer een experiment zal zijn. Ditmaal hopen ze dat het beter zal gaan omdat ze meer gericht monetair beleid kunnen voeren; bv alleen horeca stimuleren.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Youp
Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Mooi geschreven Youp, veel tekst ook. Maar inhoudelijk ga je nog steeds voorbij aan mijn punt; kunnen we uit de € stappen nu duidelijk is dat EU landen de boel systematisch bedonderen. Met alle ellende van dien.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Natuurlijk kun je uit de euro stappen. Gaat alleen niet gebeuren. Je kunt ook uit de EU stappen, uit het Schengen akkoord. Wat je maar wilt.

Michel
Michel
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De enige mogelijkheid is het verlaten van de EURO als geheel en over te gaan op een nieuwe munt. Laat die toevallig al klaar staan in de vorm van een CBDC waarmee op individueel niveau CO2 uitstoot kan worden gemeten en gecontroleerd. Een potentieel totaal verlies van onze vrijheid. En reken er maar op maar dat dit de bedoeling is.

Vin
Vin
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De Britten rollen over de grond van het lachen. Die hebben het op tijd ingezien

Roberto
Roberto
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Yvonne!!! volledig mee eens, en blijkbaar is er 1 die zegt van als je uit de EU stapt dat je dan ineens onder Rusland valt, merkwaardige opmerking. Feit is dat we allemaal achter Oekraïne MOETEN!!!! staan, anders wordt je weg gezet als gekkie ook zoiets triest en kinderachtig, anyway : de EU is een gebed zonder end. We hobbelen van de ene schuld naar de andere schuld. En de netto betalende landen -waar Nederland onder valt- zal straks weer de beurs moeten trekken en dokken. Terwijl de armoede in Nederland rap toeneemt en de welvaart afneemt. Natuurlijk moeten we zo snel mogelijk deze instabiele schulden unie(EU) verlaten. De kosten stijgen alsmaar en de opbrengsten worden alsmaar minder. Helaas zal dat met deze slappe hap regering niet gebeuren. Daarom hoop ik dat een ander netto betalend land de middelvinger op steekt naar Ursula en zegt : bekijk het maar, Zuid Europa moet zichzelf maar redden en wij zijn er (terecht) niet verantwoordelijk voor?? het is HUN!!!! probleem en niet de onze. Gevolg is dat de EU als een kaartenhuis in elkaar valt en dat een schok teweeg brengt onder de EU lovers, federalisten en globalisten. Achteraf hebben de NIET EU landen en dus de landen met een eigen munteenheid het heel slim bekeken. Om nooit en te nimmer toe te treden tot de EU en de Euro. Zij lachen zich natuurlijk rot want zij vallen buiten deze belachelijke regeling. De EU en Euro berust op een illusie, weg met deze vet overbetaalde Europarlementariërs.

Jan b
Jan b
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De euro laten ploffen en vervangen door de nieuwe digitale eu munt waarbij spaartegoeden/vermogen/pensioenen lager gewaardeerd worden net zoals vroeger bij de invoering van de D-Mark.
Resultaat kan zijn dat alle hypotheken opgeëist kunnen worden en dus alle bezit terugvalt naar de eu-staat. Zoals het wef graag ziet .

Vin
Vin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan b

Is dat een wettelijke mogelijkheid of iets wat in de meeste voorwaarden staat?

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Spot On van Vervloed !

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zelfs iemand met 1 hersencel had nog kunnen bedenken dat de euro never ever nóóit zou gaan werken. En zie hier meer dan 20 jaar later de rokende puinhopen veroorzaakt door politici met minder dan 1 hersencel onder het schedeldak. Dit typische vasthouden aan een eenmaal ingezette foute weg waarvan iedereen wist dat ie dood zou lopen zie/zag ik overal. Onder andere ook op al mijn vorige werkplekken. Ik heb ik weet niet hoe vaak gewaarschuwd voor problemen van een te snelle groei van een laboratorium waar ik gewerkt heb. Niemand wilde luisteren want de universitair geschoolden wisten het beter maar achteraf kreeg ik altijd keihard gelijk. Maar dan was ik al vertrokken want ik had geen zin om in een naderende puinhoop te blijven werken. Ik ben blij dat ik met vervroegd pensioen ga dit jaar. En dan pakt deze jongen misschien wel zijn motor en gaat de de rest van zijn leven de hele wereld over reizen. Mijn AOW + pensioen is buiten de EU vele malen meer waard dus ik kan er prima van leven. Nee in de puinhopen van de EU blijven wonen NEELAMAAR!!!

Vin
Vin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Zou graag willen weten hoe je dat aanpakt zonder vaste verblijfplaats in Nederland.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ja, ik denk ook dat het einde van de euro dichterbij komt. Om meteen vervangen te worden door de digitale euro, wat een CBDC zal zijn. En alle West-Europese landen gaan die gebruiken. De euro is dood. Lang leve de euro!

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Dat lijkt leuk, maar daarmee schuif je het huidige probleem hooguit een paar jaar voor je uit. Er zijn afspraken gemaakt om de munt solide te houden, maar die heeft men grof geschonden. Dat had in 2010 een crisis tot gevolg. In de 12 jaar daarna hebben de zuidelijke landen niets, of veel te weinig gedaan om alsnog aan de afspraken te voldoen en de EU vond het prima. Die drukte gewoon duizenden miljarden Euro’s bij. En zelfs bij 10% inflatie i.c.m. 0% rente pleit Clubmed voor een soepeler begrotingsdiscipline.

De financiën zijn het slagveld, maar het probleem is een onoverbrugbaar mentaliteitsprobleem binnen diverse EU landen. Daar gaat ook CBDC niet helpen.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Ik denk dat je mijn cynisme gemist hebt. Overigens meen ik dat het nu een goed moment is om roebels aan te schaffen. Is nog niet zo eenvoudig trouwens.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Youp
Rudy
Rudy
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Of Bitcoins

32
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x