Kabinet Rutte-IV knielt voor Kaag en Klaver

Coalitieakkoord negeert bevolkingsgroei

In het Coalitieakkoord vliegen de miljarden je om de oren om alle problemen op het gebied van klimaat, stikstof, zorg, onderwijs, defensie en veiligheid als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen. Voor achterstallig onderhoud en voor de genoegdoening van wanprestaties in het verleden wordt royaal de portemonnee getrokken. Maar de olifant in de kamer – door immigratie veroorzaakte bevolkingsgroei – blijft weer onbenoemd, schrijft Freek van Beetz. 

Gisteren werd het Coalitieakkoord gepresenteerd, na maandenlange moeizame gesprekken en onderhandelingen. Een muur van ongenoegen en wederzijds wantrouwen moest worden geslecht. Uiteraard ligt er een compromis, maar wel eentje met een wrange nasmaak: de VVD betaalt een hoge prijs voor continuering van de coalitie.

 

Op de knieën

Er is in dit akkoord wel heel weinig terug te vinden van al die zo krachtig verwoorde beloftes in het verkiezingsprogramma van de VVD. Rutte is op de knieën gegaan voor de ambities van Kaag. Het kabinet voert, in de woorden van Kaag, een ‘progressief’ programma uit. Klaver had zo bij het kruisje kunnen tekenen. De vraag is of de kiezers zich in dit akkoord zullen herkennen. Een recente peiling laat een ander beeld zien:

Het coalitieakkoord voor het kabinet Rutte IV bevat wel veel mooie woorden: OpinieZ-collega Rutger van den Noort noemde die in zijn recente OpinieZ-column ‘Wezelwoorden’ of ‘lawaaitaal’: verhullend jargon dat gebrek aan daadkracht en concrete inzet, met afrekenbare doelen, moet maskeren.

 

Ronkende teksten

De miljarden, al dan niet structureel, vliegen je om de oren en geven de illusie dat met geldsmijterij alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Klimaat, stikstof, zorg, onderwijs, defensie, veiligheid, enzovoort. Voor de oplossing van al die crises, voor al dat achterstallig onderhoud, voor de genoegdoening van wanprestaties in het verleden wordt royaal de portemonnee getrokken. Je kunt het zo gek niet bedenken of op al die terreinen zal nu eens eindelijk doeltreffend beleid worden gevoerd en worden ons aansprekende resultaten in het vooruitzicht gesteld. Tenminste, als we de ronkende teksten uit het akkoord mogen geloven.

 

Prijskaartje

Zoals bij het klimaatbeleid, waarmee we de opwarming van de aarde met maar liefst 0,0003 graden gaan terugbrengen…. Prijskaartje: Klimaatfonds 35 miljard… Nederland moet “koploper in Europa” worden bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. “Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpen we het doel voor 2030 in de Klimaatwet aan tot tenminste 55% CO2 reductie.” Geen idee waarom we gidsland zouden moeten zijn, waar dat goed voor is en waarom we de doelen nog een paar treden hoger stellen.

Ook voor het stikstofbeleid wordt een fonds opgetuigd: 25 miljard. En dat voor een onderwerp waarvan je je moet afvragen of er werkelijk wel van een echt probleem sprake is. Tal van deskundigen – die je in de media overigens zelden zult tegenkomen – hebben daar fikse vragen bij gesteld, zoals een tijd terug al in de kolommen van OpinieZ bleek.

 

 

Geconstrueerd probleem

Volgens prof. Rabbinge (lid van de Stikstofcommissie, voormalig senator (PvdA) en emeritus hoogleraar duurzame ontwikkeling) mag best wel eens kritisch naar ‘de natuur’ worden gekeken. De omvang van een aantal van de stikstofgevoelige natuurgebieden is volgens hem wel erg klein. “Daarvan kun je haast niet volhouden dat het om echte natuurgebieden gaat. Ook zijn in Nederland wel heel veel natuurtypen gedefinieerd die beschermd moeten worden. Het is de vraag of dat niet wat minder kan.’’ Maar het kabinet is in de ban van de dromers en een ‘eco-lobby’ die een geconstrueerd probleem (stikstofcrisis) tot milieuramp heeft weten op te blazen. Plasterk schrijft hierover in De Telegraaf:”(….) de stikstofcrisis, maar die crisis bestaat niet. Het is een bureaucratische werkelijkheid, een door ambtenaren gecreëerd probleem.”

 

Bureaucratische werkelijkheid

Maar los je met bakken geld wel problemen op? Of koop je die af? En is het ook de meest effectieve en efficiënte aanwending van publieke middelen? De overheid heeft niet zo’n geweldige naam als het gaat om de aanwending van geld voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken: hoe vaak moet niet na afloop worden vastgesteld dat gestelde doelen niet gehaald zijn? Zo constateerde de Algemene Rekenkamer onlangs dat, ondanks 30 mln. aan subsidies voor het behoud van weidevogels, tussen 2001 en 2020 het aantal broedparen grutto’s zo’n 65 procent afnam. We moeten het dus allemaal nog maar zien…

 

Windmolenwoud

Vorige week reed ik weer eens door de polders naar Friesland. Ik herinner me dat we destijds, eind jaren ’70, over de plaatsing van de (inmiddels opgeblazen) radiozendmasten in de buurt van Zeewolde, breedvoerig discussieerden: zou de plaatsing van die hoge masten niet teveel horizonvervuiling veroorzaken en het landschap wreed verstoren?

Dat vlakke polderland, waar je ooit tot in de verre verte kon kijken, is in korte tijd volstrekt verwoest door een woud aan windmolens. Ook elders is in ons land het karakteristieke Nederlandse landschap verkracht door lukraak geplaatste windturbines, opslaghallen en distributiecentra en lijkt er ook geen eind te komen aan de verdere verstening van ons land.

 

Minister van VRO

En nu komt er dan weer een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening (VRO), die de regie mag gaan voeren over de inrichting van ons land, “zowel ten aanzien van verstedelijking als ten aanzien van andere opgaven met een sterke ruimtelijke component.” Dat werd tijd, er is al veel, te veel onheil aangericht en het is nog maar de vraag of er nog wat te herstellen valt. Maar de olifant in de kamer: bevolkingsgroei – ik schreef daar al vaker over – blijft ook nu onbenoemd. Nederland zal naar verwachting groeien naar twintig miljoen inwoners en de politieke dromers willen terug naar de ‘natuur’ uit de tijd van Ot en Sien. Zo zie ik het ongeveer.

 

Bevolkingsgroei genegeerd

Het inmiddels demissionaire kabinet Rutte-III had zich begin 2020 voorgenomen bevolkingsgroei als ‘Speerpunt” op de agenda te zetten. Dat werd tijd, maar de Coronapandemie strooide roet in het eten. Het is er niet meer van gekomen. Toch is de bevolkingsgroei nog steeds het onderwerp waarover men niet spreekt, ook niet in dit Coalitieakkoord. En die nog steeds onstuimige bevolkingsontwikkeling is bepalend voor al die conflicterende (beleids-)ambities op het gebied van economie, zorg, klimaat, natuur, infrastructuur, woningbouw, enzovoort.

Die Nederlandse bevolkingsgroei is best opmerkelijk, zeker als je die vergelijkt met andere kleinere landen. Denemarken, wat groter dan ons land, telt al decennialang ruim 5,5 mln. inwoners. Nederland en België hadden rond 1900 resp. 5 en 6,7 mln. inwoners. Rond 1935 hadden België en Nederland elk ongeveer 8,5 mln. inwoners. België heeft nu een bevolkingsomvang van 11,5 mln. bereikt, een aantal dat wij begin jaren zestig van de vorige eeuw registreerden. De teller staat bij ons nu inmiddels op ruim 17 mln.

Ik schreef eerder dat politici de gevolgen van die bevolkingstoename en de daarmee samenhangende problemen hebben gebagatelliseerd of onder het tapijt hebben geschoven. “Immigratie is ons overkomen”, liet Henk Kamp zich niet lang geleden ontvallen. Hoezo? Zitten ze in Den Haag dan met z’n allen te slapen?

 

Brussel bepaalt

Het Vluchtelingenverdrag, de Schengenovereenkomst, de Dublinafspraken en Brusselse oekazes blijven ook nu weer onaantastbaar en richtingbepalend. Zolang politici, beleidsmakers en opinievormers de demografische feiten niet onder ogen willen zien, zal de immigratie, en zeker de asielimmigratie, blijven groeien, wordt de ruimte schaarser, zal de woningbouw achterblijven bij de vraag en zullen schier onontwarbare problemen als de stikstofcrisis ons blijven beheersen.

Ik moet nog zien of de geldsmijterij daar een dam tegen opwerpt. Want zolang wettenmakers kennelijk geen wetten kunnen of willen wijzigen of aanpassen aan een veranderde werkelijkheid, zoals Denemarken dat wel deed, zullen al die mooie woorden uiteenspatten op het graniet waarin die wetten en regels kennelijk zijn gehouwen.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
30 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland koploper in Europa? Laat me niet lachen, op geen enkel terrein is Nederland koploper, alleen op ongebreidelde immigratie, en het volstrekte onvermogen om ongewenste binnenkomers de deur te wijzen.

Theo
Theo
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

En belasting innen

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo

Jep. We leven in een belastingbetaalparadijs.

Auke51
Auke51
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Op meerdere tereinen zij we koploper maar anders dan de politiek het voorstelt. Criminaliteit, drugslabs, incompetentie van politici, immigratie Covid19, overbevolking en geen echte problemen oplossen. Bedroevend hoor

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Auke51

Demoniseren en het uitsluiten van de anders denkenden.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De afstand tussen de overheid en de burger groeit met het uur.
Dat blijft niet zonder gevolgen.

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe kun je de gestelde klimaatdoelen ooit halen wanneer je toestaat dat de bevolkingsgroei elke maand toeneemt?

Jos
Jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

We dweilen wel, maar sluiten de kraan niet.
Zowel mbt woningtekort, zorg, justitie en politie, pensioenen, betaalbaarheid sociale zekerheid. Wegkijken is de norm. De olifant niet benoemen en hetgene besproken zou moeten worden tot TABOE verklaren.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Jos
Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Gladde tong, versleten knieën, lange neus zicht zonder visie.
Dat is onze minister president klaar voor de vierde termijn.
Na enkele maanden zal een enquête uitwijzen dat de Nederlander zeer gelukkig volk is en het kan niet anders dan dankzij deze man zijn. De kiezer zal het later vast waarderen.

Yvonne
Yvonne
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Als we nog een leefbaar leven willen moet dit ego-trippende horrorkabinet weg.En nieuwe verkiezingen om deze plucheplakkers voorgoed uit hun stoel te trekken!

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De autochtone vrouw krijgt maar 1,7 kind. Dit betekent dat de autochtone bevolking elke generatie (ca. 30 jaar) met een kwart afneemt. Concreet houdt dat een autochtoon kind dat nu geboren is, rond 2080 deel zal uitmaken van een minderheid. Er zullen dan namelijk nog maar een kleine 7 miljoen autochtone Nederlanders zijn.
.
Als de prognoses uitkomen (en de prognoses waren bijna altijd te laag, ook daar is onderzoek naar gedaan) dan zal Nederland in 2080 ongeveer 20,5 miljoen inwoners hebben (Bron CBS: Prognose: Bevolking blijft komende 50 jaar groeien).
.
Waar komen die andere 13,5 miljoen inwoners vandaan?

Piet Karbiet
Piet Karbiet
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik blijf het opmerkelijk vinden dat Nederland een regeerakkoord heeft, pal nadat er in Duitsland na 1 maand een nieuwe regering was gevormd. Werd daar op gewacht? Intructies? Er zijn talloze (verzonnen) crisis. Voor de woningnood en stikstof miljarden beschikbaar maar tijdens deze mondiale pandemie bijna niks extra voor de zorg. We worden bedonderd.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

Ik zie het meer als een staatsgreep van het Rutte Kartel, wie dit Rutte Kartel tegenspreekt, moet zich bij een D’66 rechter verantwoorden.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Deze club is knettergek, zij geven via, via hun fiat in Zeewolde, aan een stroomslurper die ca 115 windmolens nodig heeft, om te kunnen draaien.
Nederland heeft op dit moment ca 1200 zwaar gesubsidieerde windmolens, dus gaat deze stroomslurper ca 10% hiervan gebruiken.
Er is op dit moment een giga tekort aan vakmensen in de bouw, dus gaat waarschijnlijk de woningbouw op een laag pitje.
Er zijn al signalen, dat er nog een 15-20 tal van dit soort stroomslurpers in de wachtkamer zitten.
De kolen en gascentrales moeten allemaal dicht, dus.?
Wie gaat al deze stroom leveren.?

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Nog 4 jaar van leugens en bedrog.
En veel dingen waar men geen weet meer van heeft.
Johan gaf het een aantal maanden geleden al aan, Nederland is een …land.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk Rutte heeft van Nederland, een angstig en verdeelt land gemaakt.
Zomaar een voorbeeld van vandaag, om angst te zaaien aangaande corona, kijkt hij naar de UK en Denemarken, terwijl half Nederland op dit moment in onze directe buurlanden Duitsland en Belgie verblijven, om de Kerstmarkten te bezoeken en uit te gaan.
Hou vol Rutte, de Jonge en Grapperhaus hebben de prijs al ontvangen nu jij nog.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Er zijn nog altijd genoeg politici die denken dat de veranderende klimaat de schuld van de mens is maar tegelijk steunen zij de rigoureus groeiende populatie en bewijzen daarmee dat elementaire logica hun zwakste punt is.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
Eddie
Eddie
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

We stevenen af op een sociale ramp van epische proporties, gecombineerd met de aanstaande medische surveillance- en politiestaat, kunnen we nog “lachen”, in de toekomst…

Nyong
Nyong
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte Gutte wat die keuvelt
Binnenkort is hij die sneuvelt.
Dit is reeds voorop gezet.
Rutte 4 even voor de pret.
Volgens plan nu mw. al Qaq
Inshallah. Opgeruimd die grote zak

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Nyong

Lees op TPO het briefje van Jan aan mw. Al Qaq. Weet met wie je te maken hebt.

Nyong
Nyong
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Die mw. Qaq zet binnenkort met gemak het oude Nederland te kak en maakt ervan een islam-tak.

J. van Roekel
J. van Roekel
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Coalitieakkoord geschreven door technocraten. Ontelbare voorlichters en ambtenaren die het werk hebben gedaan De fractieleiders van de partijen weten niet eens goed hoe de vork in de steel zit. Stikstofcrisis is een mooi voorbeeld: ze zijn verkeerd voorgelicht. Maar ooit hebben ze gekozen voor de politiek en kunnen moeilijk stoppen en wat anders gaan doen.

Iemand vroeg eens aan Stalin waarom hij maar doorging met moorden tijdens de Grote Zuivering. Zijn antwoord; ”Ik kan niet stoppen want dan ben ik zelf de pineut. Gevolg 1,2 miljoen doden.

Joost
Joost
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Al de genoemde problemen worden vanzelf opgelost met het boosteren. Helaas moet ik die conclusie trekken.

Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Rutte is op de knieën gegaan voor de ambities van Kaag.”

Neen, neen, neen. Driewerf neen. Het is niet zo dat Rutte een klassiek-liberaal of conservatief-liberaal is gelijk Frits Bolkestein en eigenlijk dit beleid helemaal niet wil. Rutte en ook de rest van de VVD top vinden dit prachtig beleid. De globalistische agenda is exact wat zij ook willen. Vandaar dat ze het al zeker 10 jaar uitvoeren.

top of flop
top of flop
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het merendeel van de politici, waar we het mee moeten doen, zijn gesjeesde studenten, die hun minderwaardigheidscomplex het beroep lulmajoor in hebben geschoven.

Caranzan
Caranzan
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het kabinet Schwab 1

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Afgaande op de peilingen van De Hond is deze coalitie inmiddels 20 zetels kwijt.
Hoewel virtueel, duidt dit erop dat dit kabinet geen mandaat heeft. En daar is het debacle van de lockdown nog niet in verwerkt.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Om te beginnen: NEXIT.

Juan Bastos
Juan Bastos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Klopt wat betreft de bevolkingsgroei. Op zich is dat de grootste milieuramp.
Niet akkoord wat betreft de inspanningen van Nederland in de green deal.
Dat is nieuwe business en dat zal dan waarschijnlijk geexporteerd kunnen worden.

Jean
Jean
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Juan Bastos

Als je als land,.je Grenzen uitgumt, en je alle Gelukzoekers ter wereld, binnen laat,
met een sterke voorkeur voor Islamitische Gelukzoekers, regel je op termijn je ondergang.! Als je Geest zo ziek is, is het volgende een logisch gevolg.!
Wij hadden ooit eigen volk, met gesloten grenzen.
Eigen Normen en Waarden. Eigen identiteit, en zelfrespect.! Kortom: Samenhang en Sociale controle.!!
Al deze,.voor een goed functionerende Maatschappij,.noodzakelijke Waarden, zijn al als sneeuw voor de zon verdwenen.! Deze Waarden, maakten de inwoners tot het
” VOLK”.! Dit Volk,..bestaat niet meer.! 17 Miljoen individuën, geen enkele Macht meer.! Geen Samenhang meer.! De Elite doet wat ze willen.! geen volksopstand meer.!
Dit resulteert in een verloederd land, waar Criminelen, en Zieke Geesten, niet meer gehinderd door Normen en Waarden,..en Sociale Controle,.hun vernietigende gang gaan.! Totale Verloedering, betekent Verloedering tot in de haarvaten van het land.!
Dus ook de Overheid.! Zie: UVW,..CBR,..en recent,..Onze Belastingdienst, met de Toeslagen affaire, die je zelfs ook nog “Crimineel” mag noemen.!
Ja, zelfs de Opvoeding krijgt zijn deel.! Hoezo,..messtekende jeugd.?
Daarnaast nog onze, aan Massahysterie lijdende Milieudrammers.! Massahysterie is een van de levensgevaalrlijke Eigenschappen van de Mens. Daar is niets, ook het Gezonde Verstand niet, tegen opgewassen.! Dodelijk.!!
Wie herinnert nog de Jaarwisseling 1999 / 2000.? Heel de wereld ging waanzinnig uit zijn bol,…want,..jawel,..de nieuwe Eeuw was aangebroken.!! Vuurwerk alom, en een grote Euforie.!! ook hier géén gezond verstand.! Ieder grote Kleuter met verstand, zou geweten hebben, dat de nieuwe Eeuw pas een jaar later zou beginnen.!
Het verhaal is niet af, maar mag niet verder.! Helaas.!!

30
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen