Requiem voor Forum voor Democratie?

De dood of de gladiolen

Titelfoto bij artikel Requiem voor Forum voor Democratie? Henk strating opiniez thierry baudet

Titelfoto: Screenshot video ON Binnenhof Report door Ernst Lissauer

De derde afsplitsing van Forum voor Democratie in twee jaar wordt door sommigen gezien als de politieke doodverklaring van de partij. Henk Strating vindt dat het nog lang niet zover is. Hij verplaatst zich als gedachte-experiment in de huid van Thierry Baudet en probeert onder woorden te brengen waardoor hij wordt gedreven.

Natuurlijk is Thierry Baudet niet dood. Integendeel! Hij liet de kersverse Tweede Kamer-voorzitter Vera Bergkamp, die hem de zorg over zijn vermeende coronabesmetting overbrengt, weten ‘zich kiplekker te voelen’. “Ik heb met griepverschijnselen op bed gelegen. Koortsig, grieperig en daarna was ik weer kiplekker.”

 

Politieke doodverklaring

Waarom dan toch een requiem? Omdat Baudet na de zoveelste afsplitsing van zijn partij Forum voor Democratie door velen politiek dood gewaand of gewenst wordt. Daar zijn Baudets eigen uitspraken debet aan. Zoals zijn vergelijking van het coronavirus met een ‘gewone’ griep. En het kruisje achter het jaar 2020 op de door hem gesteunde Bevrijdingsdagposter. Ik heb de afgelopen jaren op OpinieZ veel over Thierry Baudet geschreven. Daar kan een requiem ter gelegenheid van zijn politieke doodverklaring niet aan ontbreken.

 

Fenomeen Baudet

Over één ding zijn vriend en vijand van Thierry Baudet het vaak wel eens: hij is een fenomeen in de Nederlandse politiek. In elk geval in één van de vele betekenissen van het woord: een vreemd, bijzonder, buitengewoon, uniek, begaafd of geniaal verschijnsel. Daarover valt veel te schrijven. Dat deed ik op OpinieZ. Over zijn boeken, over zijn opvattingen en taalgebruik (en de aanvaringen daarover met voormalig Tweede Kamervoorzitter Arib), over zijn verkiezingsoverwinning (die bijna 15.000 keer werd gelezen), maar ook over zijn (politieke) tegenstanders die hem als ‘bron van alle kwaad’ aanmerken. Die staan vooraan in de rij van hen die Baudet na de laatste afsplitsing van Van Haga c.s. politiek dood of bijna doodverklaren… Maar is dat terecht?

Om die vraag te beantwoorden waag ik me aan een gedachte-experiment. Ik probeer me voor te stellen dat de idealen van Baudet mijn idealen zijn die ik met mijn eigen politieke partij probeer te realiseren. Hoe zou ik dat aanpakken? Hoe zou ik mijn tegenstanders tegemoet treden? En mijn aanhangers?

Ik probeer voor de rest van dit artikel in de huid van Thierry Baudet te kruipen, zijn gedachten weer te geven en door zijn ogen te kijken.

 

Ideaal 1: Migratie

Wat zijn mijn idealen in dit gedachte-experiment? Migratie, klimaat en Europese samenwerking. Mijn uitgangspunt voor migratie is opvang in de eigen regio en terugkeer naar het land van herkomst zodra dat mogelijk is. Immigratie in Nederland is alleen mogelijk als de migrant beschikt over competenties voor onvervulbare vacatures, bijvoorbeeld in de zorg, waarmee in het eigen levensonderhoud en in dat van het gezin kan worden voorzien.

 

Ideaal 2: klimaat

Klimaat verandert altijd, vroeger, nu en in de toekomst. Onvermijdelijke klimaatverandering wil ik niet met allerlei dure klimaatmaatregelen, die een groot negatief effect op onze welvaart hebben, tegengaan. Ik wil onze kennis en ervaring inzetten om ons tegen de gevolgen ervan te beschermen. Door dijkenbouw, kustbescherming, rivierbeheer en gewasontwikkeling. Dat kan wereldwijd ook een Nederlands exportproduct worden.

 

Ideaal 3: Europese samenwerking

Nederland is een handelsland en we verdienen veel geld over de grens. Daarom wil ik samenwerken met alle landen in Europa en daarbuiten. Maar in een ander verband dan de EU. Op basis van bilaterale en multilaterale verdragen tussen sterke natiestaten zonder centralistische bureaucratie vanuit Brussel. Daarvoor wil ik het lidmaatschap van de EU verruilen voor dat van de EVA, de Europese Vrijhandelsassociatie en die verder uitbouwen.

 

Taboes en frames

Bij het uitdragen van mijn idealen, migratie, klimaat en Europese samenwerking stuit ik op taboes en daaraan verbonden frames. Vanwege mijn migratie-ideaal wordt mij vreemdelingenhaat – xenofobie met een duur woord – verweten. Ik word een racist en een fascist genoemd. En alles wat ik doe om mijn ideaal uit te leggen wordt gebruikt als ‘bewijs’ dat ik vreemdelingen haat en op zijn minst racistische en fascistische denkbeelden koester.

Bij het uitdragen van mijn klimaatideaal gebeurt iets soortgelijks. Mij wordt verweten dat ik de vervuiling en de opwarming van de aarde ontken. Mijn idealen zouden niet duurzaam zijn en ik zou de aarde ermee vernietigen. Ik word een klimaatontkenner genoemd. En bij het uitdragen van mijn ideaal voor Europese samenwerking word ik een enge nationalist genoemd, die ‘niets van de oorlog geleerd heeft’. Sterker nog: ik stort Nederland en Europa in een nieuwe oorlog met mijn pleidooi voor sterke natiestaten.

 

Inbinden of doorzetten?

Mijn idealen, de taboes en de frames die daar door mijn tegenstanders op worden geplakt stellen mij voor de keuze: inbinden of die taboes en frames doorbreken. Als ik mijn idealen afzwak kan ik met mijn partij misschien wel samenwerken met andere partijen. Ik zou me dan neer moeten leggen bij de blijvende migratie waartoe Nederland zich in internationale en Europese verdragen en afspraken heeft verplicht met misschien een verlaging van de aantallen als tegemoetkoming.

Ik zou me neer moeten leggen bij de maatregelen waartoe Nederland zich heeft verplicht in de klimaatakkoorden die zijn gesloten met misschien kernenergie als mogelijke aanvulling. En ik zou mijn idealen voor Europese samenwerking binnen de open grenzen van de interne EU-markt moeten realiseren.

Zó zou ik mijn partij salonfähig en geschikt voor samenwerking met andere partijen kunnen maken. Misschien wel in een kabinet. In de Nederlandse partijpolitiek betekent dat: invloed! Maar wat blijft er dan over van mijn idealen? Niets! Als ik die wil realiseren moet ik de taboes waar ik op stuit en de frames die daarop worden geplakt doorbreken. Dat wordt mij niet in dank afgenomen, ook niet door mijn aanhangers.

 

Taboes doorbreken

Want hoe doorbreek je taboes? Het taboe van ‘eng nationalisme’ heb ik geprobeerd te doorbreken door te laten zien dat natiestaten juist kunnen leiden tot vrede en de eenwording van Europa tot oorlog. Iets vergelijkbaars heb ik geprobeerd met het klimaattaboe. Door aan te tonen dat er geen versnelde opwarming van de aarde is als je een wat langer tijdspad overziet en dat CO2 juist leidt tot vergroening. En dat fossiele brandstoffen sowieso nog duizenden jaren voorhanden zijn.

En dan het taboe van vreemdelingenhaat, racisme en fascisme. Tegenstanders die de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog in stelling brengen als ze mij vragen: “Oh, wilt u dat de treinen weer gaan rijden…!?” Dáárvoor was de Bevrijdingsdagposter zo belangrijk! Daarmee zeiden we: ‘de oorlog is niet van jullie’. Wij mogen Bevrijdingsdag op onze eigen wijze invullen. De volgende keer dat tegenstanders de oorlog tegen mijn idealen inbrengen staan zij zélf te kijk – want je mocht de oorlog toch niet ‘politiseren’?

 

Ophef is onvermijdelijk

Het doorbreken van taboes kan niet zonder ophef en gaat daar onvermijdelijk mee gepaard. Mijn verdediging van de natiestaat, mijn weerlegging van het klimaat- en duurzaamheidsgeloof en niet in de laatste plaats de Bevrijdingsdagposter hebben tot veel ophef geleid. Ook onder mijn eigen aanhang. Ze zeiden tegen me: blijf nou weg bij de achterliggende fundamentele discussies over nationalisme, over vervuiling, opwarming en duurzaamheid en haal de oorlog er nou niet bij.

“Don’t mention the war”. Dat is ook het argument waarmee mijn verkiezingsmaatje Wybren van Haga zich nu met twee andere fractiegenoten heeft afgesplitst:

 

Maar ik geloof dat ophef nodig en onvermijdelijk is om de taboes en de daarbij behorende frames die mijn idealen in de weg staan te doorbreken. Daarom moet ik het verlies van aanhang en zelfs van fractiegenoten helaas voor lief nemen. Wie zijn eigen idealen volgt, zal misschien maar weinig volgers overhouden. Toch zijn er inmiddels 23 leden in de Eerste en Tweede Kamer van het Parlement die mijn idealen onderschrijven…

Het is de dood of de gladiolen!

 

Naschrift

De dood of de gladiolen betekent ‘ik waag het erop: het wordt een mislukking of een glorieuze overwinning’, ‘alles of niets’. De uitdrukking komt waarschijnlijk uit het wielrennen. De kopman die tijdens de koers nog wordt geholpen door zijn ploegmaten, maar gaandeweg, de één na de ander, ziet terugvallen in het peloton. Waardoor hij er op het eind alléén voor staat en alléén wint of verliest…

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
32 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Tan Lan Ing
Tan Lan Ing
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Knap gezien, Henk Strating! Thierry is om de dooie dood niet dood! Velen wanen of wensen hem dood, hij is de bron van alle kwaad. Ze zijn bang voor deze- zoals u zegt – vreemde, bijzondere, buitengewone, unieke, begaafde man, dit geniaal verschijnsel. Je weet niet wat “het” gaat doen.
Zijn strijd voor de vrijheid zal onverminderd doorgaan. Goed gezegd: het is voor Thierry Baudet “de dood of de gladiolen”.

john
john
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Misschien is het veel simpeler als u allen denkt.
Ja21 en FvD hebben samen 3+8 = 11 zetels in de kamer.
Was JA21 niet afgesplitst van FvD dan hadden ze samen 11 zetels, en voor elk onderwerp in de kamer 1 x spreektijd. Door de afsplitsing hebben ze nu 2 x spreektijd.
Nu de groep Haga is ontstaan, hebben de 11 zetels 3 x spreektijd. FvD heeft nog 5 zetels, daar kunnen er weer 2 of 3 zich afsplitsen, dan hebben de 11 zetels 4 x spreektijd.
Als elke afsplitsing ook nog weer zijn financiering vanuit de 2 e kamer krijgt, dan is dit eigenlijk nog helemaal niet zo’n gek idee. Als dit de opzet is, dan kunnen ze zelfs de 11 zetels nog opdelen in 11 partijen. Moet je zien wat ze dan een spreektijd krijgen in de 2 e kamer. Ministers zijn er vaak meesters in om niets zeggende antwoorden te geven. Ze geven gewoon een antwoord op een vraag die niet gesteld is. Je zou vanuit die 11 partijen dan een marathon ondervraging kunnen organiseren aan de onwillige minister. Stel je voor je mag 3 vragen stellen, en je krijgt maar geen antwoord op je vraag. Dan kun je 11 x 3 = 33 keer een minister een vraag stellen. Partij 1 stelt 3 vragen, geen antwoord. Partij 2 gaat verder waar partij 1 ophield, nog geen antwoord? Hup, partij 3 gaat verder waar 2 ophield. Leuk!! Of zo’n minister 33 keer een niet gestelde vraag kan beantwoorden? lijkt me niet.

Foaak
Foaak
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  john

Klopt! En bovendien kan de media niet al die partijtjes effectief demoniseren. Momenteel is Baudet een bliksemafleider voor PVV, JA21, groep van Haga en BBB. Onze media is echt een ramp, het totalitaire van de coronawetgeving missen maar wel Baudet uitmaken voor facist.

Edward
Edward
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  john

Precies dit is ook mijn gedachte.
Scheelt weer typwerk 🙂
In de hoofdlijnen zijn ze het met elkaar eens, dus ik voorzie roerige tijden voor de rest van het gespuis.

Ron
Ron
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  john

Dag John,
Flink ontregelen, is nodig dunkt mij, zonder last of ruggespraak.

dolphin
dolphin
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  john

Ze gaan de regels gewoon veranderen wanneer het te vervelend wordt. Je kunt er op wachten.

Wim Holst
Wim Holst
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ze zijn als de dood voor Baudet. Hij is als enige in de politiek authentiek. Ze kunnen geen vat op hem krijgen.

Foaak
Foaak
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik hoop dat van Haga inziet dat hij fout zat en terugkeert naar FvD. Voor mij zijn de covid maatregelen een grove aanslag op onze vrijheid en een opmaat naar een verstikkende dictatuur. Wat mij betreft is die poster van Thierry Baudet dat we in 2020 onze vrijheid kwijt zijn met een verwijzing naar WO2 meer dan terecht. De krokodillentranen over dat je deze crisis niet met de oorlog mag associëren zijn totaal hypocriet.

Johanna
Johanna
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Foaak

Ben ik het helemaal mee eens. Rutte en consorten kunnen niet tegen Baudet op. Hij is hen intellectueel volledig de baas. Jaloezie speelt ook een rol. Ik blijf fvd trouw.

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het Overton venster moet richting zogenaamd ‘extreem rechts’. Dat gaat nu eenmaal niet zonder ophef. Ik blijf met genoegen FVD lid.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mooi dat de schrijver ven het stuk Baudet niet laat vallen. Ik vrees toch dat zijn invloed samen met Wilders onvoldoende zal zijn om het tij te keren. De weglopers zijn te weinig standvast om op te kunnen vertrouwen. Zij zijn precies die compromissenmakers waar Baudet (geheel terecht) niet aanwil. Verder is het overwegend klapvee wat daar in de Tweede Kamer rondhangt, net als in Brussel trouwens en alle andere parlementen. Thierry wil de natiestaat redden, maar ik vrees dat dit niet gaat lukken. Je kunt de klok immers niet terug draaien. Je kunt alleen doorgaan. De natiestaat zal vallen. Maar ik geloof evenmin dat de globalisten hun plannetjes uitgevoerd krijgen. Waar het precies misgaat is moeilijk in te schatten. Misschien dat het blokken van de zon toch wat veel collateral damage oplevert. Misschien dat de neveneffecten van de vaccincascades oncontroleerbaar uit de hand lopen. Misschien dat te veel economische kracht verloren gaat bij de onvermijdelijke crash en bijbehorende transitie naar een CBDC. Het meest waarschijnlijk lijkt me dat West Europa en de VS uit elkaar vallen en fragmenteren, beter balkaniseren, in kleinere klusters waar mensen samenhokken naar ras, religie en politieke overtuiging. Politici zijn dan allemaal gevlucht naar Nieuw-Zeeland.

Paul
Paul
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Thierry Baudet is fantastisch Natuurlijk willen ze hem niet Logisch toch !

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De afscheidingen bij Forum betekenen m.i. niets meer dan dat die gekozen volksvertegenwoordigers niet voldoende stevig zijn om voluit hun electoraat te vertegenwoordigen. De aanleiding, de poster met 75 jaar tekst, is niet meer dan een voorwendsel.
Het is nu eenmaal zwaar om taboes te doorbreken en niet iedereen heeft daarvoor de wil en de moed. Baudet heeft die in ruime mate. Gelukkig zijn er nog van dat soort mensen. Die begrijpen wat zelfbeschikkingsrecht betekent. Die begrijpen dat landen en volken alleen kunnen samenwerken op basis van vrijwilligheid en betrokkenheid, twee voorwaarden die door het EU-directoraat dagelijks worden vertrappeld.
Baudet is prima bezig. De afscheiding van Haga moeten we zien als een fase in een langdurig proces.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben een bewonderaar van Thierry Baudet, zowel de persoon als de politieke figuur. Maar waar hij het Binnenhof ooit opkwam als wonderkind, is hij zo te zien toch wel beschadigd door de enorme weerstand tegen hem. En laten we eerlijk zijn, ze hebben ook werkelijk pogingen gedaan om hem politiek af te maken. En persoonlijk is hij gedemoniseerd. Ik heb hem vaak met verwondering zien kijken naar wat in de politiek als “normaal” wordt gezien. Alsof hij gevangen zit in een film. Thierry Baudet is wereldvreemd in de politiek en zijn tijd ver vooruit.

Hij heeft laten zien dat hij een briljante denker en politicus is. De FVD is de gestolde essentie van Baudet’s hersenen. Daarmee is het zijn kindje, zijn ziel. Maar je omringen met (ongeveer) gelijkgestemden is niet genoeg. Baudet kan de fractie niet bij elkaar houden en niet van muiterij afhouden. En dat is jammer. Hij is zeker niet politiek dood, ik hoop dat hij een vorm kan vinden waarin de FVD kan groeien zonder die beschamende scheuringen. Hij zal misschien moeten leren om niet alleen geestelijk vader te zijn, maar ook politiek leider. Maar het is de vraag of dat binnen zijn visie past.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vind het toch een verlies, die afsplitsingen. Nodig is wat meer geduld, wat meer strategie, wat meer diplomatie. Je kan geen ijzer met handen breken. TB is waarschijnlijk te gretig, ziet teveel, snapt alles veel beter, loopt zo teveel voor de muziek uit. Ik hoop dat hij zichzelf overleeft, en dan rustig verder bouwt aan een basis waar echt iets mee te bereiken valt.

rob esveldt
rob esveldt
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Thierry ziet het goed, mensen zien je pas als je zaken hyperbolisch brengt. Dan pas vallen zaken op en gaan mensen kijken als ook de MSM. Zo krijg je in elk geval gratis reclame.

In het geval van de poster zie ik er absoluut niet het kwaad van in. Mensen die dat betrekken op de situatie van voor de Bevrijdingsdag die moeten echt bij hun zelf te rade gaan. Zij zien dingen die er niet zijn.

De poster had echt een verwijzing naar de vrijheid waarvoor gevochten is en daarom ook Bevrijdingsdag. Nu wordt de vrijheid en grondrechten door onze overheid overboord gegooid. Dan kan je afvragen welke betekenis Bevrijdingsdag nog heeft want vrij zijn we niet meer. En de Corona Vaccinatie/Test Paspoort voor Binnenlands gebruik is ook al in aantocht en dat is niet meer dan medische apartheid.

Apartheid waar de Nederland zo zwaar op tegen was, wordt hier nu ingevoerd. Mensen zonder paspoort achterin de bus. Bordje bij bedrijven alleen toegang met een Corona Vaccinatie/Test Paspoort. Toegang verboden voor ………

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Iedere nieuwe partij krijgt bezoek van mollen.
Voor de een is een mol schadelijk en voor de ander een nuttig diertje.
Vroeger kreeg je een paar cent voor een huidje.

E. Vreeland
E. Vreeland
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Dat vind ik onzin. Het zijn geen mollen. Zelfs Otten niet. Ik denk dat de 3 scheuringen nu al, te danken zijn aan het feit dat Baudet vrij compromisloos is. Daardoor kun je geen gezamenlijke lijn uitzetten met de partijtop. Die partijtop bestaat eigenlijk niet. De partij is Baudets geestes kind. Bedankt voor dit uitstekend artikel. Goede invalshoek !

Elvi
Elvi
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Fijn artikel Henk Strating, ik zie dit ook zo en sta pal achter Baudet. Trouwens, die frame om de poster te linken aan de tweede wereldoorlog is feitelijk onjuist. Baudet heeft het over 1945 tot nu. Dat is na de oorlog en daarmee klopt het gewoon. We hadden vanaf dat moment vrijheid en hebben dat nu niet meer. Wat klopt hier niet aan? De hele media, door hun partijdige weergave, is gif voor de samenleving en hopelijk worden steeds meer mensen wakker.

h.keur
h.keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Velen gaan er nog steeds van uit dat in de Tweede Kamer vak K de k van kabinet is. Maar in de oude en nog steeds actuele politiek verwijst die K naar de Knoppen, waaraan ons kabinet draait, hoe alles moet verlopen. Zij beseffen niet, dat we voor het licht aandoen, geen draaiknoppen meer gebruiken, maar druktoetsen en ook een mengpaneel bestaat voor het merendeel uit schuiven voor hoog en laag. Ik moest er aan denken, toen het CDA jaren geleden de ‘schuivende panelen’ als doelstelling poneerde. Hier een pietsie hoger, daar een pietsie lager voor een miniscuul ander geluid, maar voor de meesten niet merkbaar. Dat probeert Baudet te doorbreken. Terug naar alleen aan of uit en dan vervolgens het gewenste effect toevoegen. Pas dan merk je wat er gebeurt, tenminste als je er kennis van hebt, want anders wordt het niks. Zo zouden we ook politiek moeten filteren voor meer zuiverheid. Komt gelijk naar boven, of die degenen, die nu nog aan de knoppen draaien, er echt verstand van hebben, of alleen maar interessant doen, zonder te beseffen, waar ze echt mee bezig zijn.
Ook deze bijdrage is een poging, om door vergelijk meer duidelijk te maken, hoe mis het is in ons land.

Helena
Helena
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Thierry houdt zijn rug recht en probeert taboes te doorbreken. Dat doet hij op een controversiële manier en dat genereert aandacht, hoe wil je anders bereiken dat het overkomt? De manier waarop hij dat doet daar hou ik van, geen compromis sluiten omdat er ophef van zou kunnen komen maar: pàts pak maar aan! En dàt zijn ze niet gewend bij de msm, dat moet en zal meteen de kop ingedrukt worden! Nog voordat men de kans krijgt om er over na te gaan denken dringt de staatsomroep het plebs al een mening op die ‘natuurlijk’ politiek correct moet zijn! Een en al verontwaardiging! Foei, wat een kwetsenden poster!! De afsplitsers kozen het hazenpad, wilden niet met de poster worden geassocieerd, of konden de druk niet aan, en namen hun – dankzij het FvD – verkregen zetel(s) mee dus weer een rel! Maar na (sch(e)uring komt glans en met een enorm zelfvertrouwen en kiplekker trad de FvD leider zijn opponenten tegemoet. De poster is juist briljant, en een mens met nog gezonde hersens begrijpt de bedoeling er van. We zijn vanaf maart 2020 onze vrijheden steeds meer kwijtgeraakt en ja, de avondklok, lock-downs, het moeten lopen met een gezichtsluier (waar hint dit op?) het isoleren van mensen, het afstand houden, het beboeten en arresteren en mishandelen van ‘overtreders’ van de maatregelen, het zijn manieren om een bevolking te knechten! Wie gelooft er dan nog in vrijheid, die zijn we toch kwijt? Gisteren was de eerste van een nieuwe reeks bijeenkomsten van de FvD Vrijheidskaravaan, deze startte op het Malieveld in Den Haag. Het was weer een verademing om erbij te zijn en tussen enthousiaste zelf denkenden te vertoeven in de buitenlucht, heerlijk!! Het was stralend weer, ook dat, en de opkomst was enorm juist door de ophef 🙂

Roberto
Roberto
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een politieke partij steun je altijd in goede en slechte tijden. Johan Derksen bijvoorbeeld was eerst FVD lid maar naar aanleiding van de uitspraken van Baudet is hij weer terug bij de VVD van Mark Rutte. Als ik nou eens opsom wat Rutte allemaal wel niet op zijn kerfstok heeft, daar is Baudet nog niks bij vergeleken. Derksen is ook weer typisch zo’n kiezer die alleen kijkt naar z’n eigen situatie en NIET!!! wat Rutte allemaal wel niet heeft veroorzaakt in 10 jaar tijd. Hij kijkt niet naar de slachtoffers van de toeslagen affaire. Maar wel de moraalridder uit hangen als het om mensen rechten in Qatar gaat en kritiek leveren op Frank en Ronald de Boer omdat zij in Qatar niet keken naar de bittere armoede in Qatar. Derksen doet in feite hetzelfde als Frank en Ronald de Boer, dit terzijde. Waar de FVD voor staat daar ben ik het in grote lijnen mee eens en al helemaal met “Europa” Waldemar beweerd dat hij het niet red om de natiestaat te redden. Nou op termijn wordt die aanval gepareerd en een federaal Europa komt er ook niet omdat er ook nog echte leiders met ruggengraat zijn (Viktor Orban) en Oostbloklanden die zich niet laat sollen door de EU en die opkomen voor hun soevereiniteit. Dat is het grote gebrek in Nederland : een slappe leider ( schoothondje van Angela Merkel) Merkel samen met Macron ook al zo’n slappe leider. Macron die bij z’n aantreden grote woorden had over de EU hij zal het wel even aanpakken, nou dat is uitgedraaid op een illusie. Baudet probeert met z’n uitspraken taboes te doorbreken dat gaat niet zonder slag of stoot. Met die poster had hij er beter aangedaan om voor 1958 een kruis te zetten. !958 is het jaar dat Nederland lid werd van de EU. Die vrijheid zijn we al 63 jaar kwijt. De echte vrijheid heeft maar kort geduurd van 1945 t/m 1957.

Marten
Marten
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zovelen hoopten op een echt Forum voor democratie. Dat zou de belangrijkste taak moeten zijn.Helaas is er weer onderlinge strijd die het eenheidsverlangen verstoort.
Allemaal partijen met een D van democratie erin: VVD, CDA, D66 enzovoorts maar de praktijk? ver te zoeken, hoofdzakelijk kijken waar men het niet met elkaar eens is i.p.v. constructief overeenstemmingen te gebruiken.

rico
rico
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben het er wel mee eens en tot nu heb ik hem het voordeel van twijfel gegeven. Ik provoceer ook wel eens en dat kan grappig zijn maar ik doe het wel met wel met knipoog. Ik vraag mij af hoe effectief de handelswijze van Thierry is. Als er zoveel mensen blijven weglopen vrees ik dat het niet zo heel erg effectief is. Een beetje minder en de kans op 20 zetels is volgens mij heel goed mogelijk ik vind het dus eigenlijk wel een beetje zonde dat het zo moet. Het is heel jammer dat het blijkbaar zo moeilijk voor hem is om de gulden middenweg te vinden.

rob esveldt
rob esveldt
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  rico

De gulden middenweg dat betekend hetzelfde als iemand waar je helemaal niets aan hebt. Het is het zelfde als wees jezelf. Je moet juist niet de gulden middenweg of jezelf wezen, want dan bereik je helemaal niets en blijf je op de achtergrond en verander je niets.

rico
rico
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  rob esveldt

Wat heeft hij dan bereikt, behalve dat hij iedereen van zich vervreemd nog niet zo veel. Ik heb niets tegen provoceren maar weet wel tot hoe ver je kan gaan anders krijg iedereen een hekel aan je en neemt niemand je meer serieus.

rob esveldt
rob esveldt
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  rico

Wat hij heeft bereikt zie je niet direct, daar gaat een tijd overheen en zie je pas als daar een peiling naar gedaan is. En iedereen, dat is de linkse MSM dat sowieso tegen een ander geluid is en mensen verkeerd voorlicht.

rico
rico
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  rob esveldt

De peilingen wijzen uit dat hij weer gehalveerd is. Overigens geloof ik niet zo in peilingen, Ik weet niet of die er nu zijn om de mening van de bevolking te peilen of om die juist te beïnvloeden. Gezien de vraagstelling van sommige peilingen ga ik vooralsnog voor het laatste.

E. Vreeland
E. Vreeland
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  rico

Precies. Dan wordt je net als de PVV. Niemand luistert naar je. En je kan wachten tot je 76 zetels haalt , wat nooit gaat gebeuren.

trackback

[…] Henk Strating Henk Strating De derde afsplitsing van Forum voor Democratie in twee jaar wordt door sommigen […]

cs daily-plaza
cs daily-plaza
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

FVD is tegen Crowd Control

Crowd Control betekend in goed Nederlands Controle over Menigte c.q. een groep personen.
De Nederlandse regering bij monde van Mona Keijzer, zij is Staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat, erkend dat het 5G netwerk ingezet kan en zal worden voor Crowd Control.
Het 5G netwerk heeft goede eigenschappen maar ook die minder leuk zijn, zo zij ze in een interview.

De vragen die oprijzen zijn dan ook onmiddellijk waarom:
Of Nederland blijkbaar een Crowd Control, voor o.a. surveillance (toezicht) mogelijkheden, nodig heeft?
Is het in Nederland al zover dat het noodzakelijk is om elke burger in zijn verplaatsingen te monitoren?
Laat onze grondwet een dergelijk systeem van surveillance (toezicht) toe?
Waarom zou je überhaupt een systeem optuigen die geen leuke eigenschappen heeft?

Als wij kijken waar de Nederlandse regering inmiddels al gebruik van maakt om hun burgers onder toezicht te houden dan schrik je gewoon.
Toezichtmogelijkheden:
Onze telefoon gegevens moeten door providers beschikbaar gesteld worden.
Disproportioneel gebruik van telefoon taps.
Het grootschalig aftappen van Internet data.
Het wettelijk toestaan van het, door politie, hacken van computers.
De grondwettelijke niet toegestane koppeling van data zoals, belasting, justitie, basisregistratie, derde partijen, etc.
Laatstelijk is daar bijgekomen de zogenaamde Corona App.
In de maak, maar al wel Europees besloten, een Corona paspoort, waar mogelijk de individuele gezondheidsinformatie aan zal worden gekoppeld.

De lijst is makkelijk nog uit te breiden, deze opsomming doet vermoeden dat wij in een politiestaat leven. De Nederlander, in het algemeen, is echter nog steeds van mening dat wij in een democratie leven.

In wat voor een maatschappij zijn wij beland?

Kees Rooke
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De analyse van Strating is terecht. Maar de vraag is wat de aanhangers van Thierry, van Haga en Wilders opschieten met hun onversneden denkbeelden. Er zijn nu 25 zetels naar PVV en FvD-gerelateerde partijen gegaan. Invloed: nul. Er is een rechtse meerderheid maar we worden nu rechtstreeks een links kabinet ingerommeld. Ik wil hiermee niet zeggen dat de drie kernpunten van “beleid” (klimaat, immigratie en Europa) door deze partijen dienen te worden losgelaten maar zoals het nu gaat blijft de grote verliezer van de verkiezingen, Jesse Klaver, uiteindelijk de grote winnaar.

32
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x