Terug naar normaal met een zakenkabinet

Ons landsbestuur moet worden gederadicaliseerd

Vrijwel ons volledige landsbestuur lijkt geradicaliseerd met de invoering van disproportionele coronamaatregelen. Daarom moet ons demissionaire kabinet direct vervangen worden door een zakenkabinet met kundige mensen uit het bedrijfsleven, dat de lockdown zo snel mogelijk opheft. Om bedrijfssectoren en het MKB van de ondergang te redden en de jeugd weer een toekomst te geven. Terug naar normaal, betoogt Hans van Tellingen.

Tot vorige maand had ik het standpunt dat de verkiezingen gewoon op 17 maart moesten plaatsvinden. Niets mag namelijk de democratie stoppen. En als ons kabinet had besloten de verkiezingen uit te stellen, dan was dat een wezenlijke inbreuk geweest op de democratische rechten van de burgers. ‘Twitter sprak er schande van’, van alleen het idee al. En terecht. En ik deed daar ook aan mee. Ik ben echter aan het twijfelen gebracht de laatste weken. En dat komt door de ontknoping van de ‘toeslagenaffaire’. En het feit dat het kabinet uiteindelijk –terecht- aftrad. En sindsdien als demissionair door het leven gaat.

 

Disproportioneel

Maar nu denk ik dat ook dít demissionaire kabinet dient af te treden. De regering – en in het kielzog daarvan de Eerste en Tweede Kamer – lijkt namelijk geradicaliseerd. Of beter: vrijwel ons volledige landsbestuur lijkt geradicaliseerd. Dit vanwege de invoering van disproportionele coronamaatregelen. Daarbij is er nog nauwelijks sprake van oppositie. En in het kielzog van het landsbestuur is soms ook het lokale bestuur extremer geworden. Er zijn burgemeesters, zoals die van Amsterdam, die de opdracht geven onnodig hard te handhaven bij vreedzame demonstraties op bijvoorbeeld het Museumplein.

En terug naar het landsbestuur: ons kabinet lijkt soms tot weinig nuttigs meer in staat. En zit vaak volledig vast in een tunnelvisie. Die ten koste gaat van economie, mens en maatschappij. Het feit dat er sprake is van de nakende verkiezingen doet tevens de verdenking ontstaan dat er niet altijd de juiste keuzes worden gemaakt.

 

Deradicaliseer het landsbestuur

Dus ja, wat doe je eraan? Aan dit deels geradicaliseerde bestuur? Het is vrij eenvoudig. Een dergelijk bestuur dient mijns inziens gederadicaliseerd te worden. Het liefst zo snel mogelijk. Ik stel daarom voor dat het kabinet wordt vervangen door een zakenkabinet. Teneinde de maatschappij te deradicaliseren. En de lockdown volledig op te heffen in een tijdsbestek van hooguit twee maanden (maar het liefst nog veel sneller). Opdat wij in mei, of eerder al, weer terugkeren naar ‘normaal’.

Dit om de economie te redden. Om de maatschappij te redden. Om de extreme standpunten die in het virusdebat zijn ontstaan te normaliseren. Zodat voormalige tegenstanders elkaar weer (letterlijk) de hand kunnen schudden. Om het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting weer een boost te geven. Om, kortom, weer te mogen ‘leven’.

 

Dus: een zakenkabinet

Met ingang van volgende week graag. Een apolitiek orgaan. Zonder oogmerk om verkiezingen te willen winnen. Ik wil namelijk mijn land terug. Ik wil liever niet in deze draconische versie van de maatschappij wonen waarin het landsbestuur zich heeft afgewend van rede, ratio en nuance. Een bestuur dat vaak weigert om oplossingen te vinden. Een bestuur dat met name juist problemen creëert.

Er resteren twee mogelijkheden. Óf de verkiezingen uitstellen tot juni. Óf de verkiezingen nu in maart wél door laten gaan, maar dan deze in het najaar nóg een keer overdoen. Waarom? De maatschappij moet namelijk eerst genormaliseerd worden. Ontdaan worden van partijpolitiek. Tevens moeten bedrijfssectoren en vrijwel het volledige MKB (Midden- en Kleinbedrijf) van de ondergang gered worden. Zoals de middenstand, de horeca-ondernemers, de culturele ondernemers, de kermisbedrijven, de reisbranche, de evenementbedrijven, et cetera. Alles wat dicht was moet weer open. Maar ook grote winkelketens als Blokker, Action en HEMA verdienen het om weer goede omzet te kunnen draaien. Want steunpakketten zijn aardig. Maar ze zijn bij lange niet voldoende om te kunnen overleven. Alleen omzet creëren helpt.

Daarnaast moet de jeugd gered worden van een jaar eenzaamheid en onderwijs van onvoldoende niveau. Er moet dus ook een plan komen (en onmiddellijke uitvoering daarvan) om onderwijs en jeugd weer op de rails te krijgen. Het credo ’de jeugd heeft de toekomst’ is door het beleid van het afgelopen jaar vakkundig om zeep geholpen.

 

Pas daarna weer partijpolitiek

Want leuk hoor, zon RTL-debat van afgelopen zondag. Maar alle onderwerpen vallen in het niet bij hét onderwerp van nu, namelijk hoe we zo snel mogelijk uit het moeras van coronamaatregelen kunnen komen en de lockdown kunnen opheffen. Pas als dat is gebeurd, kunnen we weer gezellig kissebissen over ‘links’, rechts’, ‘progressief’, ‘conservatief’ en ‘liberaal’. En kunnen we inhoudelijk ingaan op belangrijke thema’s als de Europese Unie, immigratie, woningbouw, economie, klimaat, stikstof, onze boeren, onderwijs, (vermeende?) achterstellingen van bevolkingsgroepen, et cetera.

 

Pas daarna weer campagne voeren

Bijkomend voordeel van een zakenkabinet is dat er vanaf mei ook écht campagne gevoerd kan worden. Omdat dan het ‘normaal’ is teruggevonden. De maatschappij ‘doet het dan weer’. En dan kunnen veel mensen er ook achter komen dat er veel is misgegaan. Dat er onnodig veel mensen zijn overleden in de verpleegtehuizen bijvoorbeeld. Dat vroegtijdige medicatie ingezet had kunnen worden om veel mensen te redden. En dat de maatregelen, in ieder geval vanaf april 2020, onnodig draconisch zijn geweest. En al helemaal vanaf half oktober 2020.

Als het stof van dit alles is neergedaald kunnen de politieke partijen zich ook goed presenteren. Kan er ‘echt’ (en niet digitaal) campagne worden gevoerd. Zodat de kiezers een weloverwogen keuze kunnen maken. Waarbij het coronabeleid van het afgelopen jaar kan worden meegewogen. ‘Nooit meer lockdown bij een sterftepercentage/IFR van 0,23% (bron: WHO) zou op deze wijze met de verkiezingsuitslag kunnen worden afgedwongen.

 

Waarom?

Nu was en is COVID een reden tot zorg. Maar geen reden voor een lockdown. Want lockdowns werken niet. Helpen vrijwel geen besmettingen te voorkomen. Maar zij leiden wel tot erg veel nevenschade. Dat blijkt onder andere uit deze peer reviewed studie van Stanford University.

SARSCoV2 zorgt voor een bezetting van iets meer dan 1.900 ziekenhuisbedden (0,01%), waarvan iets meer dan 500 IC-bedden (0,003%), op een bevolking van bijna 17,5 miljoen. Vreemd als het land daarvoor op slot moet. En dat terwijl ons kabinet de ziekenhuiscapaciteit weigerde op te schalen naar een niveau dat past bij een rijk land als Nederland.

Daarbij komen de mensenrechten in het geding. En dat zegt niet zomaar iemand, dat zegt de baas van de Verenigde Naties, António Guterres.

 

Hoe los je het op?

Als COVID een killer virus was (zoals Ebola) dan waren ‘boetes’ of strafrechtelijke vervolgingen niet nodig als mensen elkaar ‘de hand schudden’ of onvoldoende afstand houden. Want in dat geval hadden mensen zich voor 100% aan de maatregelen gehouden. De realiteit echter is dat ventilatie helpt, dat vroegtijdige medicatie (Ivermectine bijvoorbeeld) veel mensen geneest én dat je ouderen moet beschermen. Al kun je ze wél, mits voorzichtig, bezoeken.

Als je verder vaak de deur uit gaat en alleen binnen blijft bij ‘symptomen’ (want alleen dan ben je besmettelijk volgens dit peer reviewed artikel in Nature) ben je er in feite al. En verder: vaccins kunnen ook helpen, maar verplicht ze niet. Opschalen, ook qua verpleegkundig personeel, van de ziekenhuiscapaciteit is verder een must. En mensen testen? Hou daar ook mee op. Of beter: test alleen iemand als hij of zij ziek is. Want dan kan het zin hebben. Anders niet. Lees er onderbouwd alles over in dit blog.

 

En natuurlijk moet de avondklok worden opgeheven. Net als de spoedwet. Ook zal de onafhankelijke rechtspraak weer in ere hersteld dienen te worden. Want bij het hoger beroep over de avondklok is er geen goede belangenafweging geweest, mijns inziens. Last but not least zal het demonstratierecht als grondrecht dienen terug te keren.

Nog niet overtuigd? De rechter in Duitsland heeft in een vonnis vastgesteld dat alle COVID-maatregelen onrechtmatig en ongrondwettelijk zijn, dat het aantal slachtoffers van de maatregelen groter is dan de aantallen ‘geredde’ levens en dat de ‘democratie in groot gevaar’ is. De situatie is dus aan het schuiven. En in feite zei onze eigen voorzieningenrechter in Den Haag hetzelfde.

En kan dit zomaar, staatsrechtelijk gezien?

 

Oplossingen

Denk niet in problemen, maar denk in oplossingen. Als bestuurder is dat je heilige plicht. Een bestuurder is voor de burgers. De burgers zijn er niet voor de bestuurder. Eenieder die weigert oplossingen te vinden in deze door beleidsmakers gecreëerde crisis is onderdeel van het probleem. En de oplossing betreft niet ‘méér lockdowns’. De lockdowns zijn het probleem.

En dat zakenkabinet? Dat kan alleen als onze huidige ministersploeg aftreedt (al dan niet onder dwang van het parlement). Zodat het bestuur over wordt gelaten aan kundige mensen uit het bedrijfsleven. Die ons dan gezwind ‘terug naar normaal’ loodsen. Een meerderheid in het parlement voor (tijdelijke) toestemming hiervoor is een randvoorwaarde. Noem de ministers en de premier dan vooral ‘waarnemer’. Om de tijdelijke situatie helder aan te duiden.

 

Een alternatief

Uit een representatieve opiniepeiling van Strabo en Factsnapp van 22 februari jl. bleek dat 73% van de Nederlanders meer wil versoepelen en dat 90% de winkels open wil hebben. Later die week volgden nieuwe studies van EenVandaag Opiniepanel en het RIVM waaruit ook bleek dat de steun voor de coronamaatregelen snel afbrokkelt. Is het niet Rutte zelf die heeft gezegd dat de coronamaatregelen eindigen als de mensen deze niet meer willen?

 

Hopelijk houdt onze demissionaire premier nu wel woord. En besluiten hij en zijn demissionaire ministersploeg (met steun van het parlement) om alsnog versneld te versoepelen. Als dit in gang wordt gezet en de lockdown volledig wordt opgeheven vanaf mei, heeft hij alsnog mijn voorlopige steun. Waarbij het dan wél noodzakelijk is om, na de aankomende verkiezingen in maart, in het najaar nieuwe verkiezingen te houden. Waarbij dan weer de reguliere thema’s aan bod komen. Dat verdient Nederland. Dat verdienen de burgers. Zodat zij weer vertrouwen kunnen krijgen in de samenleving.

 

Nederland wordt geheeld

Na de Spaanse griep van 1918 en 1919 volgden de Roaring Twenties. Een decennium van optimisme, hoop en een feestelijke stemming. Precies hetzelfde gaat nu ook gebeuren na het COVID-jaar 2020. Het is de menselijke natuur. Een mens wil andere mensen ontmoeten. Een mens wil consumeren. Een mens wil zelf spullen bezitten. Zoals ik hier al schreef. De maatschappij wordt ‘geheeld’.

We moeten weer leren om naar elkaar te luisteren. Elkaar lief te hebben. Of op zijn minst elkaar te respecteren.

Over de auteur

Hans van Tellingen
*) Hans van Tellingen is sociaal geograaf en is directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv. Hij is hoofdauteur van ‘Waarom Stenen Winkels Winnen’. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Hans publiceert vrijwel wekelijks artikelen in OpinieZ, De Ondernemer, EW (Elsevier Weekblad), Retailtrends, Emerce, Stadszaken en anderen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
42 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Iedere dag opnieuw, blijkt dat de gehele Corona hype, rondom is verankert door en met leugens.
Wat er echt aan de hand is (geweest), komt over een aantal jaren boven drijven.

Neem de moeite eens om bv de vaccinatie en de vaccins de revue te laten passeren, iedere dag verandert de strekking het nut van deze vaccins, leugens en nog eens leugens.

Maar wat doen deze vaccins per middel nu echt, de wetenschappers buitelen op tv over elkaar heen, als ze maar in beeld zijn, is goed voor hun (eigen) waarde.

Schandalig en mensonterend.

Bedankt Rutte dit komt compleet op jouw conto.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Opvallend in mijn omgeving is dat gevaccineerden die toch (nog) corona oplopen, doodziek zijn terwijl de ongevaccineerde mensen – in dezelfde woning of binnen hetzelfde gezin – van opgelopen corona amper last hebben.
Heeft iemand hier die ervaring ook of weet ervan?

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

In de staalwereld zeggen wij vaak tegen elkaar, het ene tuinhek roest harder als het andere.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Toch apart dat de gegalvaniseerde tuinhekken harder roesten dan de niet-gegalvaniseerde.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Inderdaad Realist 1966 het buitenste schilletje bepaalt vaak de duurzaamheid.
Corona sloopt ons land al één jaar en de oplossing is nog steeds niet gevonden, terwijl wij in Nederland wel de beste drugslabs ter wereld bezitten.

Peter
Peter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hans geweldig,promoot dit al jaren,het moet afgelopen zijn met het mediakartel die samen met de huidige politiek regeren alsof zij Keizer zijn ,niks kunnen ,overal iets van te zeggen hebben en als een perfecte manager alles in een puinhoop achterlaten ,degene die in de 2e kamer zitten ,en werkelijk iets gedaan hebben op de werkvloer zijn op een hand te tellen ,allemaal mooipraters,beetje op hun handy spelen tijdens de debatten,en mensen uitlachen die iets zinnigs zeggen ,of de kamer uit rennen bij belangrijke beslissingen ,zodat er geen meerderheid bestaat ,commisariaten hebben ze genoeg dus de belangenverstrengeling is enorm,en het is altijd de burger die het moet ophoesten .Mensen op posten die verstand van zaken hebben ,goed kunnen rekenen,dus geen Klaver, Dijksma,Jetten ,of meer van dit soort stuntels,met een kiesdrempel zouden we er in een klap vanaf zijn .
Ik wil dit kabinet graag een applaus geven ,maar dan moeten ze nooit meer terugkeren .

pedro dos
pedro dos
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Hans, allemaal leuk en aardig dit roepen van langs de zijlijn, maar HOE dan een zakenkabinet installeren?? Denk je werkelijk dat “ZE” dat zullen toelaten? Denk je werkelijk dat “ZE” een stapje opzij zullen doen? Denk je werkelijk dat onze dames en heren politici van alle niveaus hiertoe bereid zijn? NATUURLIJK NIET!
Het is triest om te constateren, maar zonder werkelijk ingrijpen met macht en kracht (dit schrijf ik zo omdat anders de censuur toeslaat) gaat er ECHT NIETS veranderen en prutst men gewoon verder op het ingeslagen pad.
Dus, jouw ideeën allemaal leuk en aardig geroepen vanaf de zijlijn, het heeft geen enkele waarde als je er dan ook niet werkelijk de consequenties aan verbindt en het niet alleen bij woorden houdt.
Geen woorden maar daden in dit geval dus!
Ben benieuwd naar de reacties en hoe men denkt jouw oproep te kunnen realiseren…

Peter
Peter
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  pedro dos

Dit kabinet zorgt er voor dat er dagelijks honderden mensen zonder werk komen,en blijven ,het moet toch mogelijk zijn om de veroorzakers hiervan ,slechts 150 man een schop onder hun kont te geven en de boel opnieuw in te richten,mensen staan te popelen om aan de slag te gaan ,en die onbekwame managers houden dit alles tegen .

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Demissionaire kabinet zou altijd door een zakelijke kabinet vervangen moeten worden. Zoals nu regeert het kabinet gewoon verder. Het kabinet zo laten vallen zoals nu gebeurd is een goed bedachte schijnbeweging om gewoon door te kunnen gaan. De machtswellust van Rutte is gigantisch. Hij gaat desnoods over de lijken om te kunnen blijven. In tien jaar tijd heeft hij de medische en ouderenzorg om zeep geholpen door rigoureuze besparingen zodat bij een epidemie zoals nu het tekort aan bedden heel ver oeg optreedt.
Het debacle van de EU met de goedkope producten van Astra Zeneca loopt in de papieren en nu wordt deze voor ouderen mindere vaccin gebombardeerd tot een effectieve om de kosten te dekken en aan de man gebracht om de schadepost te beperken.
Alles wordt tot de laatste cent doorberekend behalve de migratie kosten. De migratie uit niet westerse en Oost-Europees landen heeft in 25 jaar 400 miljard gekost zonder dat er iets voor terug komt. Want alleen in dit geval worden mensen niet aan geld gekoppeld. Voor ouderen en zieken in eigen land geldt deze regel kennelijk niet.
Laten we alvast het kabinet Rutte 4 verwelkomen die nu helemaal over links zal gaan om deze verschillen nog meer te vergroten. Dat worden nog eens Roaring Twenties die wij niet snel zullen vergeten.

h.keur
h.keur
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ik ben 72, kerngezond behoudens 2 heupprotheses, gebruik geen medicijnen en kom nooit bij de dokter. Wat schetste mijn verbazing. Ik ontving op 12 februari van GGD GOHR een SMS dat ik voor een afspraak voor vaccinatie mocht bellen. Omdat het Pfizer alleen voor ouderen met problemen was, kwam ik in aanmerking voor het AstraSenica vaccin. Telefoonnummer en afzender gechecked en ja hoor. Helemaal correct. Hoezo gezonde mensen moeten wachten en hoezo je weet niet welk vaccin is toegewezen.
Weet je. Juist het vaccin met de ergste bijwerkingen is voor mij gereserveerd.
Mijn conclusie: ze willen mij bewust ziek maken en besmetten, omdat ik helemaal gezond ben en er niets valt te verdienen aan mij. Ik bewaar het SMS bericht uiteraard goed en gebruik het zodra de Jonge vervolgt gaat worden, omdat ik een hekel heb aan manipulators.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door h.keur
Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Het is duidelijk dat het debacle met de Astra-Zeneca vaccine goedgemaakt moet worden. Eerst was deze helemaal niet geschikt voor ouderen en nu ineens zal blijken dat ie uitstekend is en de mensen deze terecht weigeren willen zij hem toch verplicht slijten. Mocht het zo ver komen ga ik deze weigeren. Ik hoef geen mogelijke slachtoffer worden van het falen van de EU. Hier blijkt weer dat de EU alleen goed is om politieke machinaties en collecteren van geld maar blijkt de onvermogen in een crisis situatie. Goedkoop is duurkoop maar geld voor de burger als het nodig is hebben zij niet over.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Met vermoedelijk diezelfde opmaat richting een nieuwe wereldoorlog in de jaren na deze ‘roaring twenties’.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Wie zal het zeggen? Steeds meer landen gaan vaker hun eigen weg in aankoop van vaccin omdat de EU niet capabel blijkt om dit te doen in een crisis situatie. Hier zit de achilleshiel van de EU, het werkt niet waar nodig maar is geschikt alleen om geld te collecteren en oppompen naar zwakke landen die hun best niet doen. Hoe wil de EU oorlogen in Europa voorkomen als zij zelf een brandhaard voor oorlogen vormt door dit soort polarisatie? En dan hebben wij het niet eens over het massamigratie gevaar. Het zullen zeker geen Roaring Twenties van de vorige eeuw zijn.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Ni28
Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Nederland zal natuurlijk als de braafste jongetje van de klas zich naar Brussel schikken en niet als Denemarken en Oostenrijk samen met Israël vaccins gaan inkopen/produceren. Dat zijn de verstandige landen.

Jemaintiendrai
Jemaintiendrai
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Niets is uitgesloten idd.
Als je een optelsom maakt van alle rotzooi die onze bestuurders hebben gecreëerd, dan is het zelfs onvermijdelijk.

Ik denk aan het klimaat,
ik denk aan de toeslagen affaire,
ik denk aan immigratie,
ik denk aan de EU…

Allemaal dingen, die geen meerderheid vinden in de maatschappij.
De kosten zijn exorbitant hoog..

400 miljard in 25 jaar immigratie. (netto kosten)

nanko55
nanko55
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte heeft ons, aan het begin van de Corona pandemie, beloofd dat het nooit meer wordt zoals vroeger.
Dit keer liegt Rutte niet, helaas.
Daarnaast heeft Rutte gezegd dat de Corona pandemie een unieke kans is om een nieuwe, betere, schonere en eerlijker wereld te creëren.
Dat is wat ons te wachten staat.
Verkiezingen of niet.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  nanko55

Tja, hij heeft er niet bij gezegd voor wie die betere, schonere en eerlijker wereld is. Ik vermoed niet voor mij en mijn mede-Henken en Ingrids…

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Hoeft u niet te vermoeden, ben er zeker van.

P. Schmidt
P. Schmidt
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hulde voor deze constructieve analyse. Mensen als de heer Van Tellingen graag in een zakenkabinet. Voeg daar aan toe dr. Marcel Levi voor gezondheidszorg en mr. Sven Hulleman voor justitie. (Het resterende probleem is/zijn de media!).

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

We zitten nu eenmaal vast aan volksvertegenwoordiging, want dit is een democratie (niet lachen, mensen). Een zakenkabinet kan dus niet zomaar benoemd worden en dan nog de vraag: waar haal je de mensen vandaan die dat bemannen moeten?
Stem op de oppositie, dan zijn we niet alleen verlost van Rutte, maar dan krijgen we ook mensen aan het roer die de werkelijkheid onder ogen durven te zien.

Hesa
Hesa
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vandaag in Heerlen geweest om fvd zou spreken. Zonder enige reden moest Baudet weg.
Er waren teveel mensen gekomen.

Daarom: stem fvd, pvv of lijst 30. Zodat ze weggestemd worden.
Gewoon lockdown opheffen , iedereen kiest of ze een leugekapje of niet opgezet

Jack van Soest
Jack van Soest
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kan me helemaal vinden in uw mening. De maatregelen zijn disproportioneel en zorgen voor enorme sociale en economische schade.
De regering – nu demissionair – laat zich slechts leiden door de discutabele data van het RIVM. Ook de MSM volgen slaafs de informatie van de overheid en stellen GEEN ENKELE kritische vraag tijdens een persconferentie.
Samenvattend, ben het helemaal met u eens, maar hoe breng je dit onder IEDERS aandacht, zodat het een sneeuwbaleffect krijgt …

h.keur
h.keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

We kunnen ook beginnen met maatregelen, die de bedenkers rechtstreeks in de portemonnee raken.
Een voorbeeld: de veiligheidsregio Twente had een campagne bedacht zodat mensen zich beter aan regels gingen houden. In bushokjes en dergelijke werden leuzen geplakt zoals: 0 bier voor tafel vier. ( de horeca was toen nog open.) Dus moest het pamflet weer weg. Nog meer stompzinnigs was er bedacht. Resultaat was een totaal mislukte campagne. Kosten €185.000,00.
Deze rekening dient door de bedenkers, zijnde de betrokken burgemeesters en assistenten te worden betaald. Maar nee hoor, de rekening wordt bij bevolking neergelegd. Schandalig. En daarom blijft deze overheid terroriseren, omdat het hun alleen maar vet geld oplevert. En die bestuurders mogen handhaven en boetes opleggen?

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door h.keur
Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Ja, dat is inderdaad een ondoordachte geldverspilling van gemeenschapsgeld.

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

De zoveelste blunder kost elke keer belastinggeld en onze bestuurders komen er elke keer weer mee weg.

Robert Driessen
Robert Driessen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed en helder verhaal met bronvermelding.
Ik sta er persoonlijk hetzelfde in, en denk dat een onafhankelijk zakenkabinet slagvaardiger te werk zal gaan dan ons demissionaire kabinet.

HenkyPanky
HenkyPanky
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prima verhaal Hans. Een zakenkabinet is inderdaad de beste oplossing.
Maar dat zal niet gebeuren. Het beroep politicus is tenslotte vandaag aan de dag het beste beroep.
Gegarandeerd inkomen en je bent niet hoofdelijk aansprakelijk.
Laten we hopen dat 17 mrt. de Nederlandse bevolking (1x in de 4 jaar) hun stemrecht belangrijker vindt dan voetballen.

Joke van Ammers
Joke van Ammers
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben sterk voorstander van zelfbestuur middels denktanks op de vakgebieden. Er zijn heel veel deskundige mensen in Nederland die nu niet gehoord worden. Het MKB en bedrijfsleven kan zichzelf prima redden. Minder regels, meer vrijheid. De gulden terug in een paralelle economie, te beginnen bij het MKB, als ruilmiddel zonder speculatie. Geen geld maakt geld. Minder managers. Meer gehoor geven aan de werkvloer. Een kleine overheid waar nodig. Leidend de vraag: heeft het nut en/of is er een noodzaak.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Na een carrière van 34 jaar in de Gezondheidszorg, waarvan een groot gedeelte op het LUMC=Leidsch Universitair Medisch Circus, heb ik alles wel gezien en maak ik me nergens druk meer om. De 4 jaar met (1984-1986) en onder (2000-2002) Jaap van Dissel waren toch wel jaren waarvan ik nu nog denk hoe kan het dat iemand daarmee (= ernstige medische calamiteiten = vele verwijtbare doden) wegkomt? Ik heb in de medische wereld nog nooit één integere en goede leidinggevende gehad vandaar de benaming Circus. Alles draaide om macht en status en de patiënt was slechts een onderdeel van dat Circus.
Ik werk sinds 1-11-2017 als Technisch Onderwijs Assistent op een grote Internationale school en heb voor het eerst in mijn leven een dijk van een leidinggevende. Eerlijk, competent, sociaal en noem het allemaal maar op. Ik zing dat wel uit tot mijn pensioen en wat er om mij heen gebeurt in de maatschappij zal mij echt helemaal mijn reet roesten. Ik heb 12 weken vakantie per jaar en trek er dan lekker op mijn motor op uit helemaal in de zomervakantie want dan maak ik altijd een verre motorreis. Als ik zie dat we al net zo’n http://www.apen.land zijn geworden als dit land dan is er geen hoop meer. Op het Binnenhof lopen alleen maar totale http://www.watbenjedan.nl types rond en daar heb ik alles mee gezegd. I rest my case!

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Teveel mensen zeggen I rest my case en mede daardoor zal er weinig veranderen.
Financieel en sociaal heb ik geen klagen en zou dat ook kunnen zeggen. Mijn rechtvaardigheidsgevoel staat dit niet toe en maak mij ernstig zorgen voor de toekomstige generaties.

Aad van der Zee
Aad van der Zee
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Lijkt mij een goed verhaal. Ik zie vanaf het begin van de crisis dat er niet geleerd wordt, echter dat er vastgehouden wordt aan eerder ingenomen standpunten. Het lijkt wel een nederlaag om te leren van de inzichten die opgedaan zijn. Dat we dan zouden gaan twijfelen aan het OMT. Het tegendeel zou waar zijn geweest. Wetenschap is indiscussie gaan en zonodig de conclusie aanscherpen of bijwerken.

Hubertus Vicus
Hubertus Vicus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel hr. van Tellingen waarvoor dank.

Ik zou al blij zijn als er een regering komt die weer eens “ouderwets” PRO Nederland is en niet CONTRA!
Hetzelfde geldt voor het merendeel van 1e en 2e Kamer PluchePlakkers…

Het Lands- en Volksverraad is al “ietsje” langer aan de gang maar onder Rutte 1, 2 en3 is dit meer en meer “Gangbaar en Normaal” geworden…

Nou, daar moeten we inderdaad van af… we zijn over Links verdwaald en moeten stante pede Rechtsomkeert maken…

Anita Franken
Anita Franken
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben het helemaal met je eens, onze regering is van god los en dat vanwege een ander doel dan dat ons wordt voorgelegd, de naam Covid-19 geeft al reden om te twijfelen aan de eerbaarheid van onze regering. Al heb je een jarenlange planning achter de rug en ook al denken de politici dat de ingeslagen weg de juiste weg is dan moeten we concluderen dat dit allesbehalve juist is. Er moet een keerpunt komen en wel spoedig we zijn al bijna te laat.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vind zo een zakenkabinet ter overbrugging een geweldig idee. Alleen acht ik de kans dat ik morgen al in een gloednieuwe Rolls Royce rijd aanzienlijk groter dan de kans op een zakenkabinet. En de kans dat ik die Rolls ga rijden is naar boven afgerond 0.

Ik wil overigens niet uitsluiten dat er ooit wel een zakenkabinet zou kunnen komen, maar de tijd (voor de acceptatie daarvan) is nog niet rijp. Een zware economische crisis, liefst in combinatie met een ingrijpende gebeurtenis als het uiteenvallen van de EU, zal een goede reden zijn voor een zakenkabinet.
Om de simpele reden, dat dan iedereen is doordrongen van het feit dat er adequaat gehandeld moet worden en dat allerhande hobby’s als o.a. genderneutraliteit, antiracisme en milieu plotsklaps ondergeschikt worden aan het grote probleem; overleven.

Het idee is goed, maar de tijd lijkt mij niet rijp te zijn.
Eén troost Rutte en zijn kartelvrindjes werken wel keihard naar dat moment toe. Dat moet ik ze nageven.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben het er wel helemaal mee eens.

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Radicaal is prima, d.w.z. verstandig radicaal.

Pieter
Pieter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Gek, een tiental jaren geleden zou ik een zakenkabinet ‘met kundige mensen uit het bedrijfsleven’ een werkbaar idee vinden. Blijkt de invloed van kundige mensen uit het bedrijfsleven op de afgelopen kabinetten al groot (grootste voorbeeld wellicht de dividend kwestie), tijdens Corona is het echt de vraag wie het beleid bepaald. Zijn het de kundige zorgverzekeraars, de kundige ziekenhuiskoepels, de kundige medisch specialisten virologie, de kundige farmaceuten, kundige big-tech jongens die juichend ‘einde-privacy’-oplossingen aandragen? Combineer dat met slappe politici, al dan niet bewust of aangespoord door communicatiestrategen, spindoctors en hijgerige fan-pers, en je hebt de situatie waarin we nu zitten.

De premier heeft laten lekken dat de avondklok zal blijven. Waarom weet niemand. Waarschijnlijk om de schijn van ernst in stand te houden. We moeten immers nog wel die testen testen testen en prikken blijven afnemen. Of om karaktervast te blijven; het woord van Rutte is immers niets waard.

Zakenkabinet? Liever niet. Liever radicaal andere politiek. Keuzes mogen maken als bevolking.

Dat is best dringend nodig eigenlijk. Zodat het bijvoorbeeld zinvoller wordt naar elkaar te luisteren als iemand roept; ‘Houd de dief!’ als miljarden weggegeven worden aan kundige mensen die het klimaat beweren te helpen redden, miljarden worden weggegeven aan kundige mensen die ons tegen één (ja eentje maar) virus zeggen te gaan beschermen als dat virus maar een beetje hetzelfde belieft te blijven, als miljarden worden weggegeven aan kundige mensen die beweren nu hun landsboekhouding wel op orde te brengen. En dan wel luisteren, he. En tot aanhouding overgaan.

trackback

[…] Hans van Tellingen Hans van Tellingen Vrijwel ons volledige landsbestuur lijkt geradicaliseerd met de invoering van […]

piet12345
piet12345
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Leuk al die proefballonen, beetje afleiding en het volk is weer stil of heeft even hoop. Het maakt geen enkel verschil of we wel of niet een kabinet hebben. De zaken die er echt toe doen worden door big corporate en Ngo´s bepaald de rest is gerommel in de marge. Maar ga vooral stemmen, dat zal ze leren; we stemmen ze weg. Zucht.

Inge-Willem Noordergraaf
Inge-Willem Noordergraaf
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prima plan, maar ik denk niet dat de machthebbers van nu het gaan doen – vrijwillig macht afstaan is sowieso al ongebruikelijk maar met de NWO-‘Great’Reset als achtergrond moeten gebleken prutsers als Rutte en Kaag vooral in het zadel blijven, of de burgers dat nu willen of niet. Helaas stemmen er nog steeds suffende personen op dit dictatorsregime.

Maenhout
Maenhout
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vergeet het maar. Het kartel wil geen zakenkabinet, het wil de macht, de centjes en de baantjes zelf houden.

V. R.
V. R.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een zakenkabinet is een leuke fantasie maar niet reëel. Wie gaat namelijk bepalen wie er in dat kabinet komt? Worden alle burgers vertegenwoordigd of alleen de ondernemers?

Kan men kiezen wie er in het kabinet komt? Uit wie dan? Hoe kom je in aanmerking voor zo’n positie? Bijvoorbeeld: hoeveel omzet moet je als zzp-er hebben gedraaid om in aanmerking te komen voor een positie in het kabinet? Wie bepaalt dat? Als je enkele jaren voor Unilever hebt gewerkt pleit dat voor of tegen je? Of kom je in aanmerking als vaak bij Harry Mens te gast bent geweest?

Gaan die mensen ook hun plannen presenteren via de media waardoor de burgers een keuze kunnen maken? Komt er een evenwichtige verdeling tussen bijvoorbeeld non-food, horeca en kapper vertegenwoordigers in het kabinet?

Een zakenkabinet is dus flauwekul als je over het selectieproces gaat nadenken. Fantaseren over een zakenkabinet is een vorm van mentale onanie.

Heeft Opiniez trouwens geen redacteuren in dienst die zo’n stuk redigeren voordat het geplaatst wordt? Dat je een paar zinnen in een artikel met ‘En’ begint, dat kan. Je kunt een opsomming ook als stijlmiddel gebruiken, maar hier schiet het door.

42
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x