Het inhoudelijke democratische debat is verdwenen

Het belang van gewone mensen moet voorop staan

Titelfoto: Premier Rutte door Ministerie van Buitenlandse Zaken, gepubliceerd onder CC BY-SA 2.0.

Democratie is een groot goed, maar er sluipt iets ongemakkelijks in de laatste tijd. Het lijkt wel of mensen vastgeroest zitten in hun eigen mening en niet meer willen luisteren naar argumenten van anderen. Het debat is weg. Illustrerend hiervoor was de discussie bij het klimaatakkoord vorig jaar.

In de Tweede Kamer en in de media kwamen de argumenten van de ‘tegenstanders’ niet of nauwelijks aan bod, of werden genegeerd. Sterker nog: zij werden weggezet als ‘klimaatontkenners’ of als ontkenners van ‘de wetenschap’. Dit terwijl er plausibele vragen zijn te stellen over bijvoorbeeld de haalbaarheid van het doel van het akkoord en de enorme kosten, afgezet tegen het resultaat. Het is tenslotte geld dat maar één keer uitgegeven kan worden.

Niet dat de uitslag van de stemming er per se anders had uitgezien, maar het luisteren naar elkaars argumenten en daarop reageren met tegenargumenten is toch wel het minste wat verwacht mag worden bij de behandeling van een onderwerp met deze enorme impact en grote financiële gevolgen. Het klimaatakkoord is maar één voorbeeld. Er zijn tal van onderwerpen op te noemen waarbij het echte inhoudelijke debat ontbrak. Terwijl er niks mis is met het verschillen van mening over een onderwerp.

Sterker nog: het op basis van argumenten debatteren verrijkt juist de geest en geeft je een bredere kijk.

 

Rechten en plichten

Het is misschien geen leuke boodschap, maar een democratische rechtstaat geeft je niet alleen rechten, maar brengt ook plichten met zich mee. Individuen of groepen die continu hun rechten opeisen, mogen ook op hun verplichtingen gewezen worden. Het functioneren van een gezonde democratie heeft dan ook vooral met gedrag te maken, niet alleen in de Tweede Kamer of andere vertegenwoordigende organen, maar ook bij talkshows op televisie en bij gesprekken thuis, op school of op het werk. Niet je oren dichtstoppen als iemand met een andere mening zijn of haar argumenten op tafel legt.

Het is bovenal ook een kwestie van opvoeding. Wat geven we onze kinderen mee? Dat werken en jezelf ontwikkelen lonen? Dat het niet alleen om jouw rechten gaat, maar dat er ook plichten tegenover staan? Dat spijbelen wel akkoord is als het jouw agenda dient, maar niet als het tegen jouw wereldbeeld ingaat? Dat we mensen niet beoordelen op achternaam of kleur, maar alleen op daden en gedrag? Dat verschillen van mening mag?

Democratie moet iets van ons allemaal zijn, door iedereen gedragen. Speel geen spel met de democratie.

 

Hardste schreeuwers

Op landelijk, maar zeker op Europees niveau lijkt de democratie verworden te zijn tot een bizar spel. Het beïnvloeden is tot kunst verheven, het abstractieniveau is ongekend. Onbeperkte schulden voor het redden van de economie en het klimaat worden als onontkoombaar verkocht, de plannen worden onaantastbaar en megalomaan en weinigen vragen zich af of er wel een haalbaar beleidsdoel mee kan worden bereikt. In Nederland lijkt onze democratie het exclusieve domein van de hardste schreeuwers, de racisme-roepers, de best-georganiseerden, de schuld-aanpraters, de hoogopgeleide binnenstadbewoners, de veel verdienende globalisten.

 

Behapbaar

Ondertussen bestaan er in Nederland miljoenen mensen die helemaal niet zitten te wachten op grote woorden over racisme, excuses voor zaken waaraan zij part nog deel hebben gehad, megalomane klimaatplannen, steeds meer macht naar Brussel of de voelbare dwang om per se hoger opgeleid te moeten zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij. Mensen in de dorpen en steden op het platteland, mensen in de periferie van de grote steden, mensen aan de randen van het land. Mensen die niet alle aandacht opeisen, maar die onze samenleving graag behapbaar willen houden.

 

Realistische plannen

Wij hebben belang bij een heldere discussie op basis van argumenten. Wij hebben baat bij realistische en overzichtelijke plannen en besluiten. Wij zijn vooral op zoek naar een zinvol leven met een relatie en misschien kinderen, en naar zinnige interacties met mensen in ons dorp of onze wijk. Wij willen een stabiel inkomen en goed voor onszelf en anderen kunnen zorgen. En we hopen dat, mochten we wat minder gezond zijn of worden, er voor ons gezorgd zal worden. Deze mensen zien we niet in de dagelijkse talkshows, maar democratie gáát over deze mensen. Democratie gaat over ons.

 

Op naar een correctief referendum

In het verleden ben ik nooit een groot voorstander geweest van een correctief referendum. Immers, de inwoners van ons land kiezen hun volksvertegenwoordigers met hun partijprogramma en daarmee mandateren zij hen voor maximaal vier jaar. Sinds een paar jaar ben ik echter om: onze democratie moet dichter bij de mensen komen te staan. Het abstractieniveau moet omlaag.

Partijen, fracties, Kamerleden: ze moeten de hete adem van de gewone mensen in hun nek voelen. Ze moeten hun besluiten uit kunnen leggen aan de kiezers en niet bang zijn voor een correctie door het volk. Dan leeft de democratie! Bovendien komt het voor dat partijen en Kamerleden voor de verkiezingen A zeggen over een bepaald onderwerp, maar als het erop aankomt B doen, en dan hopen dat dat bij de volgende verkiezingen weer is vergeten. Het gezonde verstand van de inwoners van ons land moet weer prevaleren.

 

Gezond verstand

Ik wil graag een Nederland waarin realisme en gezond verstand de boventoon voeren. Geen dictatuur van de meerderheid, maar met elkaar in gesprek blijven. Minder paternalisme (‘we leggen het de mensen nog een keer uit’), maar het belang van de gewone mensen voorop stellen. Het onstoffelijke moet weer stoffelijk worden, het onbehapbare weer behapbaar.

Onze democratie moet weer gaan leven!

Over de auteur

Ronald Dijksterhuis
Ronald Dijksterhuis
Schrijft op persoonlijke titel. Openbaar bestuur en maatschappij. Gemeentesecretaris van beroep.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
24 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Vee
Vee
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel. Raakt de kern van veel van de huidige problemen die voor veel polarisatie zorgen.
wel twee opmerkingen bij dit relaas. In de eerste plaats, democratie mag nooit dictatuur van de meerderheid zijn maar heden ten dage is het de ductatuur van de minderheid.
ten tweede. Dat er geen inhoudelijke discussie meer is in de kamer komt door de partijdiscipline. De eigen achterban hoeft niet meer overtuigd te worden en het wordt ook niet op prijs gesteld dat zij ook maar de geringste wijzigingen in een wetsvoorstel inbrengen. Het ‘debat’ is dus puur voor de buhne. Wat dat betreft heeft Baudet gewoon gelijk. Er zou een nieuw systeem moeten komen om de leden van de 2e kamer weer onbezoldigd te laten stemmen. Pas dan is er weer sprake van democratie. Wellicht zou het apart kiezen van regering en 2e kamer een optie zijn. Desnoods partijloos.

Patricia
Patricia
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Vee

Volledig mee eens en ook niet de ministers plaatsen uit de partijen die een coalitie hebben gevormd. Nee de beste mensen op de juiste plekken.
Heb je ontslag gekregen of genomen dan geen vriendjespolitiek meer en zorgen dat deze elders een mooi baantje als burgemeester krijgt of wat dan ook. Ontslag is niet voor niets, veelal integriteit kwesties of zelfs fraude deze personen zouden geen hoge functie elders moeten kunnen krijgen. Ben je ex PVV-er kom je negens meer aan de bak.

Youp
Youp
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Vee

Sorry hoor, maar democratie is per definitie de dictatuur van de meerderheid. Daarom zul je a) zo weinig mogelijk centraal moeten regelen, dat is via de staat en b) een cultureel en moreel homogene bevolking is een voorwaarde omdat je anders geen algemene noemer hebt volgens welke je iets centraal kunt regelen.

van Veen
van Veen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Vee

En wie van de zittende macht gaat daar aan meewerken (en waarom)?

Youp
Youp
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Vee

Er zou een nieuw systeem moeten komen om de leden van de 2e kamer weer onbezoldigd te laten stemmen. “

Of het hele Haagse circus afschaffen en je eigen beslissingen nemen. Waarom wil je zo graag bestuurd worden? Het hele probleem is toch dat andere mensen jouw beslissingen nemen en jou daarvoor laten betalen. Nu hoop je een organisatorische wijziging door te voeren waardoor jouw heersers plosteling wel beleid gaan voeren wat je aanstaat.

Het hele idee van besturen en bestuurd worden grijpt terug naar de tijd toen we nog een klassenmaatschappij waren met een daadwerkelijke elite die van jongs af aan de beste opleidingen volgde en het besturen aan de keukentafel met de papalepel kreeg ingegoten. Waarna ze leidende posities bij danwel de overheid of het grotere bedrijfsleven bekleden. In essentie heb je dan een oligarchie. Dat hoeft verder niet zo erg te zijn. alleen, wij zijn die klassenmaatschappij uit het begin van de vorige eeuw niet meer en daarmee valt het hele besturen en bestuurd worden bouwwerk met een donderend geraas in elkaar.

Sabreur
Sabreur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als de democratie niet wil sterven, dan zal er eerst een gevecht moeten plaatsvinden met de linkerkant van het politieke spectrum, die flink aan het polariseren is en alles dat niet links is demoniseert en criminaliseert. Zolang zij het debat onmogelijk maken, kan er geen sprake zijn van een democratie.
Alleen als wij ons los weten te maken van deze verderfelijke identiteitspolitiek zal er geen vrede zijn vrees ik

H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De democratie ia al jaren geleden in Nederland afgeschaft.

De Linkse Leugen Kabinetten van Rutte, hebben de doodsteek gegeven aan het democratie’s met elkaar omgaan in Nederland.

Met leugens en bedrog, is Nederland verworden tot een haat en nijd maatschappij.

Het demoniseren en het Cordon Sanitair, zijn de handelsmerken van Rutte.

Dit komt zonder een pittige tegen reactie nooit meer goed.

karton
karton
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Het inhoudelijke democratische debat is verdwenen”, helemaal mee eens. Ik ben wél benieuwd naar de échte oorzaak van dit verval v.d. democratie. Als burgers niet alléén het gevoel hebben van de teloorgang van de democratie maar óók de voorbeelden zien en horen van de huidige “democratie” in Nederland, lijkt mij dat een gevolg van het steeds meer ontbreken van democratie. Burgers voelen zich niet meer gehoord, de “overheid” bij monde v.d. politie beschermt de burger niet meer maar mept er met het grootste plezier juist op, maar wél het linkse gepeupel hun gang laten gaan. (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag enz.) De op één na grootste politieke partij van Nederland wordt in een cordon-sanitaire geplaatst, een Noodverordening dient te worden vervangen door een z.g. Noodwet, volgens de Jonge (minister) geeft deze wet de “overheid” niet méér bevoegdheden als de huidige Noodverordening, mijn vraag : waarom dan een Noodwét ? M.i. worden ons steeds meer grondrechten ontnomen ! Waarom vragen journalisten daar niet naar ? Dát is de “democratie” van Rutte en consorten.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

ja, vraag ik me ook af. Goede reactie van u.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland is onder Rutte sluipenderwijs veranderd in een volksdemocratie naar DDR-model, met dit verschil dat de afdelingen van de Staatspartij elk verschillende namen dragen. Op die manier kan de pluriformiteit naar de vorm volgehouden worden.
Deze ‘kartelpartijen’ hebben geen behoefte aan debat en dat er dus alleen komen als voldoende kiezers op de oppositie stemmen en het kartel doorbroken wordt.
In het verleden hebben de kiezers dat niet gedaan, ook al was de situatie hetzelfde. Voornaamste redenen zijn conformisme, niet out of the box kunnen denken, maar vooral de underdog mentaliteit die Nederlanders hanteren. Vooral dit laatste weet links altijd handig uit te buiten om steun te krijgen voor internationale projecten.

Youp
Youp
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het belang van gewone mensen moet voorop staan”

Dat is nog nooit zo geweest. Verder een mateloos naïef stuk waarin voortdurend geredeneerd wordt vanuit de aanname: democratie, dat ben je zelf.

Nou, nee. Als burger heb je je souvereiniteit weggegeven aan bestuurders op verschillende niveau’s. Bestuurders die nooit eerlijk zijn, altijd weer verborgen agenda’s hebben, hun eigenbelang dienen, altijd weer de speelbal zijn van lobbyisten en uiteindelijk hopen op een meer zekere functie in de baantjescaroussel. Vervolgens hebben de bestuurders in Den Haag hun souvereiniteit weggegeven aan de gobalisten. Meer dan 80% van alle wetgeving komt uit Brussel.

Verder veronderstelt een democratie een volkswil en daarmee een zekere mate van morele en culturele uniformiteit zodat gezamenlijke belangen, op een voor alle partijen acceptabele manier, gezamenlijk georganiseerd kunnen worden. In de gespleten hedendaagse samenleving is daar geen sprake meer van: links tegen rechts, globalisten tegen nationalisten, mannen tegen vrouwen, wit tegen zwart.

Wat de schrijver ook mist is dat de democratie verworden is tot een particratie, dat is een oligarchie van partijen. Ipv twee dozijn voorname families wordt het land gerund door een dozijn partijen die partijdiscipline claimen en op elk moment je carrière kunnen maken en breken. Dat gaat geen referendum oplossen.

John
John
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ik sluit me volledig bij je aan Youp.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Youp

ja, is wel zo, Youp. Ik ben benieuwd naar de verkiezingen. Ik stem op FvD of PVV, maar in elk geval TEGEN het kartel.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Youp

ja, is wel zo, Youp. Ik ben benieuwd naar de verkiezingen. Ik weet wel waar ik op stem, maar in typ het even niet, want de censuur is bezig, maar in elk geval tegen het kartel.

Patricia
Patricia
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat mooi Ronald
Democratie het is ver te zoeken, zij van links zullen anders beweren, de hardste schreeuwers en al hun eisen worden ingewilligd.
Zij die het beste uit de rol van slachtoffer zullen hun eisen voorbij zien komen in debatten.
Zij die ook roepen zullen hun debatten ook horen maar zien dat deze van tafel worden geveegd.
Toch komen deze punten tijdens partij-campagnes wel naar voren denk aan migratie en woningnood. Je denkt dat goh wat goed, we worden eindelijk gehoord. Maar bij de onderhandelingen zijn dit de eerste dingen die worden ingeruild voor de linkse zaken want ze waren slechts een stunt om kiezers te winnen dus makkelijk ruilmateriaal.
De enige manier om nog iets voor elkaar te krijgen is of je te verlagen tot het linkse volk, maar dan helpt het toch niet want de thema’s van het gewone volk staat politici niet aan.
Of een referendum.
En beginnen met een klein referendum om het gedram voor eeuwig te laten stoppen en dat is, zwarte piet en al onze tradities te laten vastleggen in een wet dat deze behouden blijven en geen racisme zijn.
Daarna willen dus inspraak hebben over het klimaat, ons maar ook politici die tegen zijn wordt verweten tegen de wetenschap te zijn maar er is wel degelijk gedegen wetenschappelijke onderzoek gedaan door ruim 30000 wetenschappers dat de klimaatdoelen geen zin hebben en dat er helemaal geen klimaatcrisis is. Er is klimaatverandering dat gebeurt iedere ca 100 jaar, daar heeft de mens geen invloed op.
Het milieu willen we allemaal aan bijdragen, plastic waar dieren aan dood gaan ja dat moet stoppen. Maar dat heeft niets met klimaatverandering te maken maar met opvoeden van de mens,

Rayenold
Rayenold
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Laten we eerst beginnen met NIET de oren laten hangen naar alles wat vanuit Amsterdam wordt gedicteerd! Er zijn nog meer opvattingen dan alleen vanuit daar of de rest van de Randstad. Het lijkt er steeds meer op dat de rest van Nederland er niet meer toe doet. Democratie is in handen van de overheid en niet van een stel wereldvreemde ‘hoog’ (-) opgeleide tunnelvisionairs.

Hesa
Hesa
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat Brussel, aangestuurd door de Vn, de Who, en de banken, driekwart procent van de regels bepaalt, is volledige scheefgroei. Want, waar blijft de bevolking dan. Daarom vraag ik mij af waar de democratie is gebleven. Zodoende is de tweede kamer alleen een uitvoerder geworden.
De vreemde regels die ons nu opgelegd worden: zie ik als een knechting. Het ondermijnen van het klootjesvolk.
Dit moet veranderen. We moeten meer op pvv of fvd gaan stemmrn zodat zij stompzinnige regels kunnen blokkeren.

Daniel
Daniel
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het Westen was in 1983 al compleet verloren. Volg het interview van Edward G. Griffin met KGB defector Yuri Bezmenov uit 1983. Actueler kan het niet. Het cultureel-marxistisch gezwel kent 4 stadia:
1. Demoralisatie (gedurende 15-20 jaar)
2. Destabilisatie (2 tot 5 jaar)
3. Crisis (4 tot 6 weken)
4. ‘Normalisatie’ (zolang als men nodig acht).
We bevinden ons momenteel tussen fase 3 en 4. Fase 4 is een Marxistisch-Leninistische dictatuur naar het model van experiment China. Veel sterkte voor de ondergang die daarna komt.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Daniel
Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

olledig mee eens. Ook in woon op het ‘platteland’. Ik heb niks met racisme om het kleurtje, maar ik beoordeel wel op gedrag, uitspraken en dan ben ik enorm blij dat ik niet in zo’n akelige grote stad woon, maar gewoon in een dorp. Maar ik erger me dood aan de grote monden van de BLM beweging en die KOZP man. Ze zijn voor mij van nul en gener waarde. Om wat ze zeggen. Ik voel mij geschoffeerd dat men van mij of namens mij excuses wil voor iets waar noch ik noch mijn voorouders ook maar iets mee te maken hadden. Dan wil IK excuses voor de grote mate van criminaliteit waar HUN kleurgenoten in zitten. Geen van hen heeft ook maar enige notie van wat slavernij is….. mijn voorouders waren arme slaven van de elite in NL. Was zo en nu gelukkig niet meer. Ze horen te zeggen dat ze er blij mee zijn omdat ze nu niet in die stammenoorlogen in Afrika zitten, maar in westerse landen zijn terecht gekomen. Is Bouterse in Suriname dan zo’n nette man? Dacht het niet.

van Veen
van Veen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Treffend beschreven, maar nu? Vooral hoe tackelen we het vergrootglas, de msm. Ik vrees wal/schip, maar dan zitten we waarschijnlijk al tot onze nek in het moeras.

H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het Linkse Rutte Kartel gaat vol voor het opschonen van de oudjes.

Het gaat goed in Nederland wat al door Rutte 1 en 2 en 3 is leeg geroofd.

Leugens en bedrog dat is wat Nederland overkomt.

logisch_denken
logisch_denken
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

welk democratische debat ? Al jarenlang hebben we een links dictaat en worden alle andere geluiden gebagatelliseerd en de verspreiders gecriminaliseerd als racisten en populisten door de linkse opportunisten

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

censuur is weer bezig. Heb al woorden veranderd, maar de totale tekst sta ik nog steeds achter.

Uri van As
Hoofdredactie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Er is geen sprake van censuur. Er zijn wel spelregels. Die kun je vinden onderaan de pagina.

24
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x