Feministen kapen Corona-crisis

Absurde claim van slachtofferschap

Foto:

De Corona-crisis raakt ons allemaal hard. Toch raakt het vrouwen harder, zo stelt de feministische taakgroep UN-Women, onderdeel van de Verenigde Naties. Op 20 maart kwamen zij met een checklist met adviezen voor zogenaamd ‘gender-sensitief’ beleid. Hun conclusie? De crisis is zwaarder voor vrouwen dan voor mannen.

Het is echter bekend – hoewel specifieke cijfers lastig zijn in dit stadium – dat vooral mannen, en niet vrouwen, disproportioneel slachtoffer zijn van deze ziekte. De ruwe schatting is dat zestig tot tachtig procent van de sterfgevallen mannen betreft. Een significante oververtegenwoordiging. In het licht van dat feit zijn opmerkingen als “crises raken vrouwen en meisjes vaak onevenredig hard”, zeker komend van volksvertegenwoordigers en hoge instituties als de VN, gewoonweg absurd.

 

Vrouwenrechten onder druk

Toch is dit idee de centrale premisse van een artikel in Het Parool op 6 april, geschreven door medewerkers van twee feministische instituties. “Corona-crisis zet vrouwenrechten wereldwijd onder druk”, luidt de titel. De auteurs beweren dat de maatregelen in de Corona-crisis gelijkheid en vrouwenrechten onder druk zetten, en dat de gevolgen van deze maatregelen niet ‘gender-neutraal’ zijn. “Vrouwen lijden zwaar onder de maatregelen”, stellen ze, alsof mannen dat niet zouden doen. Kennelijk telt het behoren tot de meerderheid van de Corona-slachtoffers niet als lijden.

 

Huiselijk geweld

Een van de punten die ook in het artikel voorbijkwamen, is een mogelijke toename van huiselijk geweld, dat volgens de schrijfsters “vooral gericht tegen vrouwen” is. De volgende dag zagen we op EenVandaag ook een item over huiselijk geweld in de Corona-crisis. We hoorden PvdA-kamerlid Kirsten van den Hul hier zeggen: “Voor veel vrouwen is het nu heel onveilig om te bellen of om in gesprek te gaan.”

“Stel je voor, je zit thuis met een gewelddadige man”, voegt de presentator nog toe. Het idee dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn van huiselijk geweld, thuis onveilig kunnen zijn, of dat vrouwen ook gewoon daders kunnen zijn, lijkt niet eens in ze op te komen.

En dat terwijl volgens het Nederlands Jeugdinstituut wel 4,7% van de mannen aangeeft hiervan slachtoffer te zijn geweest, tegenover 6,2% bij vrouwen. Een klein verschil, maar kennelijk niet klein genoeg om het relaas aan te passen. Bovendien bestaat er juist bij mannen een extra drempel om hulp te zoeken bij huiselijk geweld, vanwege schaamte en angst voor een maatschappelijk oordeel. Ik vraag me af wat de reactie zou zijn als een presentator was begonnen met “Stel je voor, je wordt overvallen door een Marokkaan.”

 

Slachtofferschap

Al deze citaten en artikelen zijn volgens mij kenmerkend voor een doorlopende tendens in de samenleving. Namelijk, de excessieve fixatie op het slachtofferschap van vrouwen. Er leeft een hardnekkige perceptie dat vrouwen als groep – zowel historisch als hedendaags – een unieke positie van onderdrukking en slachtofferschap zouden hebben. Daartegenover worden mannen gezet, die worden gezien als onderdrukkers en daders. Dit denkbeeld is bijvoorbeeld de reden dat er een UN-Women afdeling bestaat, terwijl een UN-Men sociaal ondenkbaar lijkt.

 

Zwart-wit

Een dergelijke zwart/wit verdeling, met vrouwen als onschuldige slachtoffers en mannen als daders, miskent echter de complexiteit van de geschiedenis en de maatschappij waarin we nu leven. Vrouwen hebben niet een unieke claim op slachtofferschap. Er zijn veel problemen die mannen op een unieke manier raken en ook aandacht verdienen. Dat is volgens mij ook de clue: problemen raken mannen en vrouwen op verschillende manieren.

Je kunt niet zeggen dat een van beide geslachten ‘meer’ of ‘minder’ lijdt dan het andere. Deze perceptie bestaat echter toch, en dat zien we terug in het feit dat mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld volgens sommigen kennelijk niet eens het noemen waard zijn.

 

Oorlog

Het doet denken aan een bekende – en terecht vaak geridiculiseerde – uitspraak van voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton: “Women have always been the primary victims of war. Women lose their husbands, their fathers, their sons in combat.” Kennelijk maakt het massale sterven in oorlog mannen dus niet tot slachtoffers. Dit zijn de kromme denkbeelden waar de ziekelijke fixatie op geslacht en vrouwen als permanente slachtoffers toe leidt. Mannen worden in deze conceptie totaal ontmenselijkt, tot het punt dat zelfs hun dood als minder belangrijk wordt gezien dan de ontreddering van vrouwen.

 

Feminisme is het probleem

De repliek vanuit feministische hoek is dat juist het feminisme zou trachten seksistische stereotyperingen uit te bannen en deze denkbeelden zou bekritiseren. Vaak wordt ook beweerd dat het feminisme hierin uniek zou zijn.

Deze bewering is echter erg dubieus, omdat we in al deze voorbeelden kunnen zien dat het juist linkse raadsleden, linkse kamerleden, medewerkers bij emancipatie-instituten en gender-platforms, en zelfs de VN zijn die deze beelden propageren. Het zijn juist de feministen zelf die het slachtofferschap van vrouwen centraal stellen, en het potentiële slachtofferschap van mannen totaal wegcijferen. En dat terwijl het feminisme pretendeert ‘gender-gelijkheid’ na te streven. Nee, het is niet de unieke oplossing. In dit geval is feminisme is juist het probleem.

 

Fixatie

Mijn doel is niet om mannen zielig te maken. Ik pretendeer niet dat mannen ‘meer’ slachtoffer van het leven zijn dan vrouwen. Het is belachelijk om slachtofferschap op zo’n manier te conceptualiseren. Lijden is een universeel feit des levens, en absoluut geen wedstrijd tussen de twee seksen. Het probleem is de fixatie van feministen en progressieven op het slachtofferschap van vrouwen, ten koste van mannen als groep.

In een crisis als deze pandemie leidt die fixatie tot de bizarre situatie dat mannen dus verreweg het vaakst sterven aan Covid-19, maar de media en instituties propageren dat vrouwen onevenredig zouden lijden onder de crisis. Een krom denkbeeld dat niks anders dan destructief is voor het komen tot juist beleid en juiste beslissingen. Je vraagt je bijna af hoeveel mannen er nog dood moeten gaan aan het virus voordat feministen hun fout hierin erkennen.

Over de auteur

Brent Hadderingh
Student Sociale Geografie en Planologie

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
17 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Netty
Netty
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vrouwen zijn door de eeuwen heen door de wet achtergesteld. In andere culturen en bepaalde religies worden vrouwen nog steeds achtergesteld cq minderwaardig geacht. In Nederland is dat wettelijk verboden.
Ergens midden jaren ’50 van de vorige eeuw, behoorlijk recent dus nog, werden vrouwen eindelijk algeheel handelingsbekwaam voor de wet! Dat werd de hoogste tijd, vind ik
Zelf heb in de jaren ‘6o, ’70 mijn steentje bijgedragen aan de vrouwen emancipatie en ik heb daar nooit spijt van gehad. Het heeft mij persoonlijke vrijheid opgeleverd en het gevoel als volwaardig mens, dus gelijk aan de man, gezien te worden en te kunnen functioneren.
Pas sinds enkele jaren, nu het woord feministe ineens weer “hot” is, begin ik steeds vaker gevoelens van spijt te krijgen. Niet voor mijzelf. Maar ik schaam en erger me, als ik zie hoe vooral vrouwen ter linker zijde, momenteel omspringen met feminisme.
Eigenlijk doen zij precies hetzelfde, wat mijn tweede feministische golf generatie, mannen van toen verweet.
I.p.v. gelijkwaardigheid op basis van ieders eigen mogelijkheden, kleineren feministes nu mannen en sluiten hen uit.
Ik vind dit meer op wraak dan op gelijkwaardigheid lijken.
Het toont wel aan dat een mens maar een mens is, onafhankelijk of homo, hetero of welke letter van het alfabet dan ook, van toepassing is.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Slachtofferschap wordt aangemoedigd door de sociaal-democratie. Iedereen moet immers gelijk zijn. Men spiegelt zich echter alleen aan mensen die het beter dan gemiddeld voor elkaar hebben. Anders is het niet lucratief. Slachtofferschap moet lucratief zijn, anders heeft het geen zin er energie in te steken.
Zoals in het artikel wordt uiteengezet, kan een strategie bestaan uit direct slachtofferschap (overlijden) en indirect (nadelen ondervinden door andermans overlijden). De linksdenkende mens, in dit geval feministen, hebben langs beide routes de mogelijkheid om te zwelgen in de slachtofferrol. In dit geval ligt alleen de indirecte strategie open en die pakten ze dan ook energiek op.
In de sociaal democratie wordt de mens aangemoedigd om gebrek aan succes altijd toe te schrijven aan de omgeving, het systeem, ouders, enzovoort. En vooral geen eigen verantwoordelijkheid te nemen.

H.J.
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Inderdaad Andre.
Als ik jou opmerkingen lees en dan de nieuwe gebeurtenissen rondom de oplossingen, voor de gelukszoekers in de Griekse opvangkampen, de gelukszoekers op cruiseschepen onder te brengen en ze zo over de EU landen te verdelen.
Nederland is een land geworden zonder ballen, alles gaat gebeuren zoals de Linkse Rutte Clan het heeft uitgestippeld.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

@ H.J. Volkomen met u eens
!!! 👍👍. 😷😷

Wil Bertram
Wil Bertram
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En Iran heeft een zetel in het Comité van de Vrouwenrechten…..
(Nog een voorbeeld van de idioterie bij de VN)

Netty
Netty
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Wil Bertram

Volgens mij is Saoedi Arabië voorzitter van die club. Nou dan weten we wel hoe het er voor staat bij de VN.
De VN is in mijn ogen een uitgerangeerde verknipte kliek, die bol staat van de blanken haat.

U.Hoekstra
U.Hoekstra
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mannen worden qua inkomenverlies harder getroffen.
Want die hebben volgens de feministen een hoger inkomen.
En er is geen voetbal.

Cerberus
Cerberus
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed geschreven en onderbouwd, dank! Gesteld kan worden dat deze “feministen” in het geheel niet meer de vrouwelijke +/- 50% van de bevolking vertegenwoordigen maar alleen een selecte groep vrouwen die oververtegenwoordigd is in de media, politieke partijen en andere belangengroepen. Een groep, vergelijkbaar met de “bolsjewieken” (verder femiwieken), die van “man en vrouw zijn gelijkwaardig” door middel van constant uitgezonden propaganda heeft gemaakt “man en vrouw zijn gelijk”. Gelijkheid houdt in (theorie in) dat man en vrouw met elkaar in directe concurrentie komen: bijvoorbeeld voor die prachtig betaalde en machtige CEO-baan maar ook voor fysieke banen als wegwerker. De femiwieken zijn echter alleen geinteresseerd in de “mooie” (niet fysiek belastende) banen.

Vrouwen zitten echter gemiddeld dichter bij de “top of flop” mediaan, mannen kennen meer uitschieters. Met andere woorden uitschieters naar beneden maar ook naar boven. Dat betekent dat de femiwieken voor de “mooie” banen in directe concurrentie komen met de mannelijke “top dogs”. Dat willen en kunnen ze niet aan. Als je de media en politici beheerst dan is de stap om toch die “mooie” banen te krijgen, zonder de concurrentie aan te hoeven gaan, om de slachtofferkaart te spelen. Zoals: “Vrouwen zijn per definitie slachtoffer, mannen per definitie dader” en “Vrouwen zijn perfect, maar kwetsbaar en moeten altijd geholpen worden”. De slachtofferkaart gecombineerd met allesbemoeiend overheidsingrijpen.

Vrouwen zijn inmiddels zo succesvol dat ze in de zorg, bij de overheid en het onderwijs oververtegenwoordigd zijn. Ook in leidinggevende rollen. Hoe lang kan die slachtofferkaart nog gespeeld door de femiwieken en hun croonies? Het leidt enorm af van alle problemen die jongens en mannen hierdoor hebben gekregen.

Hesa
Hesa
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

O jongens, wat een creativiteit. De paus kwam ook al met een connectie tussen het corona en het milieu.
Nu nog corona met de EU van ons fransje…

jan missoul
jan missoul
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit is gewoonweg walgelijk en bevordert alleen maar haat.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik dacht al dat de vreselijke virus toch nog iets positiefs bracht want het is stil niet allen rondom de misdaad maar ook alle actiegroepen die hun eigen wereldbeeld aan ons willen opdringen op een andere wijze. Toch is het kennelijk niet zo. VN de bakermat van acties die voor alle zielige individualisten opkomen desnoods ten koste van de hele samenleving die dan versplintert raakt. Iedereen komt voor zijn eigen recht wat eigenlijk eigen macht moet betekenen. De VN gekaapt door diverse foute lieden is goed in het polarisering van de maatschappij. Er is altijd iemand die lijdt onder de anderen te vinden al is dat lijden betwistbaar. Het gaat meestal om oude wonden in moderne jasje gestoken met het doel om iets door de oude wonden te openen uit te slaan. Want Europa is rijk en je bent gek om die kans te laten liggen. Culturele verschuivingen zijn aan de orde van de dag met de tendens om de geschiedenis over te schijven en fouten van in het verleden op huidige generaties te schuiven. Europa moet boeten. De IS ziet corona als de wraak van Allah, laten zij weten. Dat vrouwen gelijke rechten hebben blijkt nog niet altijd in de praktijk maar de echte problemen van honderd jaar geleden en daarvoor zijn in de beschaafde wereld niet meer te vinden. Dat het leven van de vrouw een zwaardere belasting ondergaat dan bij de man is evident maar ook consequent aan haar biologische rol.
Een man van nu staat de vrouw bij vele malen sterker dan in het verleden. Dat er een groep bestaat die boven de mannen wil uitstijgen is ook van alle tijden. De Amazones van vandaag hebben de holle boom gevonden bij de huidige VN. Laat de feministen zich melden bij de VN bij de Saudische gezant voor de rechten van de vrouwen. Misschien waarderen zij straks ons beschaafde wereld beter.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Dat het leven van vrouwen een zwaardere belasting ondergaat klopt niet. Waarom dacht je dat mannen korter leven? Dat komt omdat ze vaker zwaar geestelijk dan wel fysiek werk moeten uitvoeren en daarbij krijgen ze door bezuinigingen steeds meer werk op hun bord dat levert stress en regelmatig een burn-out op. Ook zijn ze regelmatig verantwoordelijk voor het geld in het lade. De vrouw vraagt met een zekere regelmaat ga eens naar je baas en vraag opslag, nog meer stress erbij.

De vrouw kan grotendeels haar tijd indelen en doordat ze over het algemeen sociaal zijn ingesteld past zorg voor kinderen en de huiselijke omgeving als ook zorg voor andere mensen meer in hun passie. Dat zie je vooral ook in Zweden waar vrouwen gevraagd worden voor hoge functies maar toch kiezen voor functies in de zorg. Ze kiezen dan ook bewust voor een minder stressvolle baan.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

U zegt het zelf, vrouwen zijn meer sociaal ingesteld en is de zorg meer hun passie dan bij de mannen. Er wordt vaker, en u doet het ook, niet gezien dat het zware werk is om een gezin te runnen. Vaak werken tegenwoordig de vrouwen nog erbij in deeltijd en dat komt er nog bovenop.Ik ga uit van eigen ervaringen met mijn vrouw maar ik zag ook hoe het vroeger ging bij mijn ouders toen de verdeling van taken nog strenger was. De meeste vrouwen uit die generatie waren fysiek meer aangetast al leefden zij iets langer dan mannen.Voor de huidige generatie vrouwen is het werk thuis lichter geworden maar het moet toch gedaan worden.Ik ben met u eens dat geestelijk werk zwaarder de gezondheid belast dan fysiek werk die ophoudt als je klaar bent terwijl het denkwerk mee naar huis gaat met de bijbehorende stress.De situatie thuis op zich is natuurlijk bij elke gezin anders, wij konden altijd goed mee omgaan en zeker met de financiën die best een tijd te wensen overlieten. Al blijft de vrouwenlogica voor een man vaak ondoorgrondelijk. Ik zie het als voordeel als de man als eerste gaat. Het is meestal financieel voordeliger en de vrouw redt zich makkelijker alleen dan een man.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het werk van de vrouw is ongeveer net zo zwaar als die van de man. Echter de stressfactor ligt bij de man veel hoger door prestatie en werkdruk en dat zorgt voor een verkorting van het aantal levensjaren. Fysiek zwaar werk is meestal gezond werk, daar wordt je lichamelijk moe van. De laatste twee zinnen klopt denk ik niet. Het nabestaanden pensioen ligt veel lager, financieel ga je er dan op achteruit of je moet je pensioen anders geregeld hebben. Dat een vrouw zich alleen makkelijker red dan een man is complete onzin. Ik ken alleenstaande mannen en vrouwen. Vrouwen vragen vaak de hulp in van een man of laten een bedrijf komen. Mannen zijn wat dat betreft veel zelfstandiger. Mannen kunnen wel meer dan alleen een spiegelei bakken mocht het daarop neerkomen.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Ik ga u niet tegenspreken, u schrijft na uw eigen ervaringen en dat doe ik ook met wat ik meemaak en wat ik om mijn heen zie. Daar mogen wij in verschillen zonder de enige waarheid te claimen. Die ervaren wij toch allemaal anders. Wat de financiën betreft zie ik wat de nabestaandenpensioenen zijn van mij en mijn vrouw en daar zit een enorme verschil in, eigenlijk nul tegen een ander bedrag. Er veranderd wel iets aan de AOW waarschijnlijk. Dat zien wij t.z.t. al de volgorde zich zal manifesteren.Daar hebben wij gelukkig geen invloed op.De nabestaande zal zich hoe dan ook moeten redden en als het moet kan men meer dan ie denkt, man of vrouw. Maar het blijft persoonlijk.

Martine
Martine
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit klinkt als een door de VN opgezet clubje dat alleen maar zorgt voor verdeel en heers en mensen klein houdt, want het lost niets wezenlijks op. Als je verbetering wilt bij bijvoorbeeld huiselijk geweld, dan moeten vrouwen en mannen in hun kracht gaan staan en besluiten om zelf weg te gaan bij een tiran. Er zijn genoeg mentaal gezonde mannen en vrouwen. Afgeven op het percentage dat niet deugt, waar je ook nog zelf een aandeel in hebt, slaat nergens op. Ook niet ten tijde van een crisis waarin je noodgedwongen thuis moet zijn. Maar veel mensen blijven liever in de slachtofferrol hangen en de media teert daar weer op.

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heel goed, maar de puzzelstukjes zullen pas op hun plek vallen wanneer mensen zich beseffen dat feminisme niet meer de gelijkheidsbeweging is dit het ooit was of pretendeerde te zijn, maar een radicale neomarxistische activistenbeweging.

Radicaal, neomarxistisch en activistisch.
Dat is wat je alsmaar ziet.

Op z’n best is het een goedbedoelde kuur, die na het behalen van het doel nu kwaadaardig aan het repliceren is, ook buiten de vooropgestelde kaders, door zichzelf om te vormen tot ‘intersectioneel feminisme’. Ook wel bekend als intersectionalisme, of de bron waarvan de meeste onzinnigheid van de laatste jaren vandaan komt.

Voorbeeld: https://www.reddit.com/r/MensRights/comments/fywrv9/promoting_equality_means_increasing_the/

17
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen