De Natuurindustrie moet op de schop

Verstikkende regels en kunstmatige landschappen

Foto: Natuurlandschap Veluwe. Bron: unsplash.com

De stikstofdiscussie en de boerenprotesten zijn dé hete aardappels in de politiek op dit moment. Om een complex probleem heel simpel samen te vatten; de door landbouw geproduceerde stikstof en ammoniak die in de lucht terecht komt, daalt op andere plekken weer neer en kan de grond verzadigen met voedingstoffen.

En dat zou een probleem zijn. Daar komt bij dat de ingevoerde beleidsregels die de uitstoot moeten doen krimpen niet goed vallen bij de agrarische gemeenschap.

In de discussie is al veel gezegd over twijfelachtige metingen en modellen, lage grenswaardes en andere twistpunten waarmee deze ‘stikstofcrisis’ aan elkaar hangt. En elke dag komen er ook weer nieuwe, gekke uitspraken in de media naar voren. Ik las recent nog een nieuwe:

 

Dat is kennelijk de nieuwste slogan van progressief-links. De agro-industrie produceert geen gezond landschap en heeft niks met natuur te maken, wordt gezegd. Sterker nog, de landbouw is schadelijk voor de echte, gezonde Nederlandse natuur. Echter, als ik dat zo lees in de context van deze discussie, dan wil ik wel eens wat weten:

Hoezo ‘natuur’? Waar hebben deze mensen het überhaupt over als zij het hebben over ‘natuur’? Waar denken zij natuur terug te vinden in Nederland?

Gemaakt landschap

René Descartes had het in de zeventiende eeuw al bij het juiste eind toen hij opmerkte dat God alles geschapen had behalve Holland. Nederland is als een van de weinige landen in de wereld vrijwel volledig door mensen ingericht. Zeker als het op water aankomt kennen de meeste mensen dit verhaal goed. Al sinds de eerste waterschappen in 1255 begonnen we met het actief organiseren van landschapsinrichting. En zo zijn we in de loop van de eeuwen vrolijk verder gegaan. Het oprichten van dijken, drooglegging met poldermolens in de late middeleeuwen, het gebruik van de eerste stoomgemalen aan het eind van de achttiende eeuw, de Afsluitdijk, Flevoland, de Deltawerken. Bedijken, afwateren, droogleggen, inpolderen.

Ingrijpend

Niet alleen rondom het water, ook op het land hebben we ingrijpende verandering aan het landschap toegebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veenafgravingen voor turfwinning. Of het ontstaan van heide en stuifzandgebieden door begrazing en afplagging door boeren. En er is in heel Nederland ook geen natuurlijk bos meer te vinden, dankzij bosontginning, aanplant en introductie van nieuwe soorten op veel plekken.

Oerbos bestaat niet meer, de loop van rivieren is vastgelegd, dijken hebben de kust afgebakend en vrijwel alles wat wij aan groen hebben is door ons geschapen.

Als je het Nederlandse landschap zou moeten omschrijven, zou in de top drie naast de woorden ‘plat’ en ‘water’ zeker ook het woord ‘gemaakt’ moeten voorkomen.

“Natuur”

Maar nee hoor, alleen de boeren begrijpen natuurlijk niet wat echte natuur is. Échte natuur zijn namelijk die volledig door mensen aangelegde cultuurlandschappen die het labeltje Natura2000 of Ecologische Hoofdstructuur (EHS) hebben gekregen. De met keurig aangelegde fietspaden en wandelroutes doorkruiste gebieden, gevuld met bankjes, picknicktafels en infopunten waar je rustig tussen de vogeltjes je bammetje kan eten, waar uitkijktorens waken over geplante wouden en geplagde heide.

 

Het zijn de stukjes beheerd bos waar Randstedelingen eens een middagje gaan fietsen om toch een keer te kunnen zeggen dat ze nu “echt in de natuur” zijn geweest.

Dat we in Nederland nog echte natuur zouden hebben is pure kul, en zij die pretenderen de “echte natuur” van Nederland te beschermen zijn ofwel onwetend dan wel oneerlijk. Het gemiddelde Nederlandse natuurgebied is net zo kunstmatig als een boerenakker of een weiland. Maar dat erkennen vinden we kennelijk lastig.

Natuur-industrie

Zeker in de eenentwintigste eeuw, waar de maakbaarheidsdrang enorm is uitvergroot, is het woord natuur in Nederland betekenisloos. Voor elke vierkante meter hebben we in gebiedsplannen en omgevingsvisies een doeleind vastgelegd. Er groeit vrijwel niks zonder dat het door de staat gemonitord en beheerd wordt. Bossen worden deels gesnoeid, gekapt en weer aangelegd. De grond wordt onderzocht op samenstelling, grondwater, voedingsstoffen en mineralen. Dierenpopulaties worden in de gaten en onder controle gehouden. Of juist niet, zoals in de casus Oostvaardersplassen, met alle gevolgen van dien.

Er wordt enorm veel inspanning verricht om de gebieden precies in te richten, te creëren of te houden zoals ze zijn. Een ware natuur-industrie.

Identiteit

Lees hier niet in dat ik dit maakbaarheidsdenken per definitie slecht vind. In ben hier in principe helemaal niet tegen. Het feit dat wij de kennis, de vaardigheid en de technologieën hebben om onze omgeving – voor een aanzienlijk deel – naar onze wil te scheppen is juist iets wat ons als Nederland bijzonder maakt. De manier waarop wij over de loop van de geschiedenis invloed hebben gehad op onze fysieke omgeving; ik zou best durven stellen dat dat een centraal onderdeel is van onze nationale identiteit.

Maakbaarheid is een keuze

Echter, we moeten ons wel bewust zijn dat het hier gaat om keuzes. Wat de reden erachter ook moge zijn, feit blijft dat een gebied aanwijzen als ‘Natura2000’ een keuze is. Het in stand willen houden van een bepaald ‘natuur’-gebied is een keuze. Dat wij als mens zo graag een gebiedje met voedselarme grond willen beschermen tegen stikstofverbindingen die de grond voedselrijk maken, dat is een bewuste keuze. En het heeft niks te maken met natuur beschermen tegen de destructieve invloed van de mens. Het is juist de invloed van de mens die deze gebieden kunstmatig tot stand heeft gebracht.

En een bewuste keuze hoeft niet ten koste te gaan van landbouw. Want net als andere soorten grondgebruik is ook akkerbouw en veeteelt een belangrijk onderdeel van het Nederlands landschap, de Nederlandse economie en de Nederlandse geschiedenis. Een bovendien is het een sector die al enorm gewerkt heeft om de emissie met tientallen procenten omlaag te halen.

 

Wat willen we?

Met dit alles in ons achterhoofd, zouden alle ‘groene’ politici, maakbaarheidsdenkers, crisisroepers, ecologische technocraten en zogenaamde natuurbeschermers onder ons eerst even heel goed na moeten denken wie of wat ze nu daadwerkelijk belangrijk vinden en op wiens kosten hun ‘oplossingen’ zullen werken, voordat ze beginnen over stikstofcrises en de natuur in Nederland,

Want met wat voor ‘oplossingen’ komen de progressieve partijen? Verstikkende beleidsregels, bevriezing van mogelijke groei, geforceerde halvering van de sector en zelfs gedwongen onteigening van boerenbedrijven. De ene oplossing nog meer bizar dan de ander. En dit alles leidt merkbaar tot groeiende onrust en boosheid in de boerengemeenschap.

En dat alles waarvoor? Om te voorkomen dat een paar heidegebiedjes te veel verbossen, omdat we dat niet “ecologisch interessant” vinden? Interessante prioriteiten, op zijn zachtst gezegd.

Als ik een bescheiden suggestie mag doen: misschien moeten we gewoon eens de schop zetten aan de hele natuurindustrie en het Natura2000-systeem. Wellicht hoeven de bestuurders en politici zich dan niet meer te verschuilen in hun ivoren torentjes en achter monumentale, groene deuren voor de enge, boze boeren.

Over de auteur

Brent Hadderingh
Student Sociale Geografie en Planologie

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
14 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goede student. Eentje die zijn gezonde verstand gebruikt.
Ik vind wel dat de uitwassen aangepakt moeten worden.
De uitwassen van de Groenen en van de aktivisten.
Maar ook die van sommige sectoren van de veeteelt. De kalvermesterijen buisiness die in een uitzending van Zembla op 17-10-2019 is uitgezonden. DAT soort misstanden moeten weg.
Ik ben voor biologisch boeren. In Zembla lieten ze leuke boeren/agrariers aan het woord met hart voor dieren en voor hun vak. Goed dat misstanden worden aangetoond in de uitzending. Agrarische industrielen als in de van Drie groep geven het imago van de landbouw/veeteelt een naar gezicht. Dat moet wat mij betreft wel stoppen. En dat Natura 2000 gedoe moet ook weg. We moeten inderdaad ‘natuurgebieden’ hebben om te recreeeren en vogels en andere dieren te hebben omdat het leuk is en nuttig wellicht ook voor de flora, maar dat we van links geen stop op de migratie mogen zetten, toont hun kwaadaardige bedoelingen, want natuur en overbevolking gaat NIET samen. Dus de Groenen moeten HEEL gauw inbinden.

jan
jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed verhaal. Veelbelovend voor zo’n jonge student (en dat is niet badinerend bedoeld).

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Al vele decennia gaan wij massaal op vakantie naar verre oorden. Elk jaar laten wij 100.000 migranten toe uit Afrika en het Midden Oosten. Hoeveel “vreemde” zaden, larven en insecten nemen wij onbewust mee uit het buitenland? Op een zomerse avond hoor ik vele krekels in de stad. In mijn jeugd hoorde ik nooit krekels. Stokrozen, ook zo iets. In de vorige eeuw nooit gezien in steden. Of vergis ik mij? Wij hebben hier veel last van een paar fanaten van de zelfverklaarde Vrienden van het Diemerpark. Dit gecreerde park ligt op een enorme overkapte en ingepakte gifbelt. Icova heeft hier vanaf de jaren 50 tot 1982 vele duizenden vaten tolueen, benzeen en ander gif gestort en verbrand. Vanuit heel Europa, giftige vaten van DSM, Philips-Duphar, Akzo, uit het Ruhrgebied en zelfs van de NAVO. Daarna verboden gebied. In dit aangelegde park worden te grote bomen gerooid omdat de wortels het gif in het grondwater kunnen brengen. Er wordt 24/7 gecontroleerd. Maar voor de milieufanaten is het een uniek stuk “natuur”, mede door die Ecologische Hoofdstructuur. De ringslag en vennepluim moeten beschermd worden. Stilte vereist in een stadspark en de verlichting bij de aldaar gelegen sportvelden uit. Scooters en auto’s resoluut geweerd. Knettergek.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vroeger had je kleine techische scholen waar prima werd opgeleid,jongens leerden een vak,kok,electric,timmerman ,metaal ,of houtbewerker,moest plots allemaal weg ,groter en niet zo direct,wat er van overbleef is niks,zelfde verhaal voor de boeren ,20 ,30 koeien,varkens ,kippen,en kalveren ,af en toe naar de markt,voor de handel ,regering heeft dit alles opgeheven ,onder het mom ,gekke koeienziekte,en mond en klauwzeer ,voor de grote supers in de kaart te spelen ,een boer kan verkopen ,maar de doorslag is hem ontnomen ,omdat er nog maar 1 koper is overgebleven ,en die maakt zelf de prijs uit,slagers zijn er inmiddels ook niet meer,en dat is de oorzaak van Ministers die na een jaar of wat in Den Haag en drammen ,er een dik commisariaat aan overhouden bij het bedrijf waar zij zich voor warm gemaakt hebben .Nu zijn de boeren eerst op hoge kosten gejaagd ,en moeten ze de boel halveren,om de onozele , die totaal niet weten hoe het verder moet ,en waar na de verkiezingen nooit meer van horen tegemoet te komen .Gekkenhuizen,vroeger waren er heel wat,ook die zijn bijna allemaal weg,er is er nog echter 1 over ,en die staat in Den Haag .

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

@ Peter.
Goed verwoord, klopt helemaal.

htm1958
htm1958
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat in de eerste plaats op de schop moet is de perceptie van de groene maffia, over wat natuur is, en hoe de symbiose mens-natuur eruit moet zien. Niet alleen de belangen van de mens die wil genieten van het aanschouwen van zogenaamd ongerepte natuur, maar ook de belangen van de mens die wil genieten van het vormgeven aan de natuur, door de aanleg van tuinen en parken bijvoorbeeld. En ook de de belangen van de mens die zijn boterham verdient aan de natuur moeten een plaats krijgen. Op deze postzegel die Nederland heet, is de laatste jaren een onevenredig groot belang gehecht aan het ongerept laten van de natuur. Meerdere partijen hebben reeds betoogd, dat ongerepte natuur in Nederland niet bestaat.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat voor natuur door moet gaan is ook in de rest van West-Europa sterk afhankelijk van de aanwezigheid van relief (heuvels en bergen) of anderszins voor landbouw onbruikbare gebieden. Na het in cultuur brengen van de blubberzooi die we Nederland noemen, schort het nogal aan dat soort voor landbouw onbruikbare gebieden binnen onze landgrenzen. Bijna alles in de delta is bruikbaar. Alleen de zanderige stuwwallen of zandruggen uit de verschillende ijstijden (Veluwe, Hondsrug) veroordeelden kunstmestloze boeren van voor 1900 tot een armoedig bestaan. Een overzicht van de Natura2000 gebieden staat op https://www.clo.nl/nl142503. Duidelijk is te zien dat het voor meer dan 90% bestaat uit Noordzee, Wadden (de laatste oningepolderde blubber) en Veluwe. De duingebieden zijn natuurlijk van belang. Een bijzonder probleem is dat in oude armoedegebieden als Drenthe en De Peel er niet alleen veel sterk van intensieve landbouw afhankelijke boeren zijn, maar ook versnipperde natuurgebiedjes, waar ook in de 19e eeuw en ervoor geen enkele oostbrabantse of drentse boer kon overleven. Zo krijg je gebieden waar intensieve landbouw en natuur elkaar flink in de weg zitten. Als je op die laatste paar procent van Natura2000 gebieden stikstofarme natuur zou willen handhaven, natuurlijk. Tijd voor een meer genuanceerde aanpak: 1. behoud 90% van de Natura2000 gebieden voor Natura2000; 2. onttrek een groot deel van de resterende 10% aan het strenge Natura2000 regime en kies daar voor klassiek natuurbeheer, iets minder strenge normen en subsidies voor stikstofafvang dan wel vermindering. 3. stimuleer de verdere ontwikkeling emissiearme modellen voor industriele tuin en landbouw met het oog op de wereldwijde vermindering van de ecologische voetafdruk van de mens. Dat is het in vogelvlucht.

Evert Mouw
Evert Mouw
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een uitstekend artikel! Dat een aankomende planoloog en sociaal geograaf dit schrijft geeft hoop voor de toekomst. Over het heidelandschap wil ik nog wel wat aanvullen. Mijn voorouders, tot mijn vader aan toe, hebben eeuwenlang als boer en schaapherder op de Veluwe geleefd. Zo ontstond de heide, door de afgrazing. De heideplaggen werden ook agrarisch gebruikt. Het is dus een agrarisch landschap, een cultuurlandschap, ontstaan door agrarisch gebruik. Dat nu boeren moeten wijken om deze “natuur” (haha) te “redden” zegt vooral veel over de geestesgesteldheid van linkse Randstedelingen. Ze zien cultuurgrond aan voor natuur omdat ze er niets van weten. Het past natuurlijk wel in hun cultuurtje waarbij ze ook moeite hebben om het geslacht van een pasgeborene op de juiste wijze te bepalen. Dat geeft in die kringen serieuze discussies, waarvan ik er al een paar online heb gezien.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heide is hartstikke mooi, maar juist ontstaan door zaken die de “milieulobby” nu verafschuwt;
– overbevolking leidde tot ontbossing voor brandhout, woningen;
– veeteelt, met name schapen aten de lage begroeiing op;
– de regen spoelt de voedingsmiddelen uit de grond.
Als dit over het tropisch regenwoud zou gaan zou iedereen ach en wee roepen. Maar zo ontstond dus aan het eind van de Middeleeuwen het model voor de kunstmatig aangelegde natura2000 gebieden.

Als de milieulobby die kunstmatig aangelegde natuurgebieden wil behouden, dan moet zij daar zelf voor ontbossing en veeteelt zorgen. De rest van het overvolle Nederland lastig vallen met onhaalbare en onbetaalbare regels is bezopen.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met veel begrip voor het verhaal en met bewondering dat iemand die nog student is zich ontrukt lijkt te hebben aan de groene waanzin, toch een punt van kritiek.
Natuurlijk had Natura 2000 NOOIT in beweging zijn gezet. Natuurlijk is het stikstof verhaal het zoveelste bewijs dat wij geregeerd worden door actiegroepen en links activitische rechters.
Het BASIS vraagstuk is de OverBevolking. Wij leven op een postzegel waarop reeeel gezien plaats is voor 8 – 10 miljoen inwoners. LINKS heeft er 17, groeiend naar 18 miljoen opgeperst. Helaas overigens is mijn categorie vanaf 1970 mede-schuldig, ook heel klein- en klein MKB hebben toen al gevraagd ‘gast-arbeiders’ van buiten Europa toe te laten.
Zolang we het huidige aantal inwoners houden en links plus groen links rutte de immigratie door laat gaan, zullen we NOOIT meer ‘veel’ natuur hebben en VOORAL, zullen we NOOIT genoeg huizen kunnen bijbouwen. Het blijven bijbouwen leidt uitsluitend tot helemaal GEEN natuur meer binnen de ring Delfzijl, Groningen, Enschede, Maastricht.
Vergelijk? In 2013 (dus voor het hoog-verraad van Honecker kloon Merkel, had Duitsland 8 – 9 miljoen inwoners per gebied grootte Nederland……

audio1958
audio1958
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Natuurindustrie, treffender kun je het niet omschrijven. Ik woon in een gebied waar de afgelopen jaren natuur gemaakt is. Er was al een natuurgebied wat een overblijfsel is van overstromingen uit het verleden. Een prachtig gebied waar vele vogels hun thuis hebben. Toen moest er een vlindergebied komen, de vlinders werden geimporteerd vanuit Polen. De resultaten waren wisselend. Gevolg was dat een weg naast het gebied ineens niet meer onderhouden mocht worden om verstoring te voorkomen. De bermen mochten niet meer gemaaid worden. Na jaren werd besloten om het gebied uit te breiden, daardoor moesten enige boeren het veld ruimen. Gevolg is een heel groot gebied waar wat poelen zijn, gras groeit en wat bijzonder planten groeien. Het is nu een Natura 2000 gebied. En hoewel ik een ‘natuur’liefhebber ben is dit een goed voorbeeld van natuurindustrie. Toen de boeren er nog zaten zag ik kievitten, scholeksters en grutto’s. Die zie ik nu niet meer.

Frans
Frans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Die hele “stikstofcrisis” is te belachelijk om over te praten.
Het gaat om het beschermen van de (middels belastinggeld gefinancierde) onnatuurlijke tuintjes van een stelletje links gemankeerden.
Dezelfde links gemarkeerden overigens die “welkom welkom in MIJN land” staan te roepen bij elke vers arriverende lading de overbevolking (en de vervuiling) vergrotende ongewenste immigranten.
Dezelfde links gemankeerden die de natuur (en economie) verwoestende zonnepanelen, windmolens, en biocentrales promoten.
Het wordt tijd dat die linkse idioten eens terug hun hok in gejaagd worden, en gezond boerenverstand het landsbeleid weer eens gaat bepalen.

Jean-Pierre Sleurs
Jean-Pierre Sleurs
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er wordt hier uitgegaan van de verkeerde premisse. Die is niet hoe kunstmatig de ons resterende natuur is, maar wel hoe we de biodiversiteit zoveel mogelijk kunnen bewaren.

Joost mag't Weten
Joost mag't Weten
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat er over de klimaatindustrie gezegd wordt klopt als een bus. Jammer genoeg maken ze zich meer zorgen om het heideblauwtje, de rugstreeppad en zandhagedis dan om zeldzame roofvogels en vleermuizen die door windmolens tot gehakt worden vermalen, zonneweides waar nog geen sprietje gras kan groeien en complete oerbossen die worden opgestookt in energiecentrales. Raar eigenlijk dat de natuurlobby niet met de klimmatlobby overhoop ligt. Wat beide clubjes in ieder geval wel met elkaar gemeen hebben is dat ze de oorlog hebben verklaard aan plantenvoeding.

14
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x