Het taboe van de discussie over demografische transformatie

Bevolkingsgroei veroorzaakt door immigratieoverschot

Titelfoto bij artikel Brent Hadderingh op OpinieZ.com “Het taboe van de discussie over demografische transformatie”

Foto: Station Rotterdam Centraal.

De bevolkingsgroei in Nederland komt momenteel grotendeels voor rekening van immigratie. De CBS-cijfers daarover zijn duidelijk. Het is opvallend en onbegrijpelijk tegelijk dat op een openlijke discussie over deze ontwikkeling in ons land een taboe rust. Brent Haddering over de huidige demografische transitie.

 
Sterfteoverschot, bevolkingskrimp, migratiesaldo. Als student Sociale Geografie kom ik deze woorden zelf wel vaker tegen, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen inzicht zal hebben in deze demografische termen of in hoeverre zij in verband staan. Laat staan de demografische situatie van Nederland als geheel.

Gelukkig is Nederland erg goed in het verzamelen van demografische data. Data die het Centraal Bureau Statistiek publiekelijk toegankelijk maakt via CBS Statline. Sta mij daarom toe te proberen, met behulp van deze data, de huidige demografische situatie in Nederland objectief te schetsen.

Om te beginnen, moeten we bij enkele kernconcepten in de populatiewetenschappen langs. Laten we beginnen met het meest centrale concept: het demografisch transitiemodel.

 

Demografische transitie

Zij die op het middelbaar onderwijs het vak aardrijkskunde gevolgd hebben zullen zich dit model wellicht herinneren. Een grafiek die ruwweg schetst hoe een bevolking zich over de loop van zijn bestaan zal ontwikkelen. Als het aankomt op de grootte van een bevolking gaan alle landen in hun geschiedenis door een aantal observeerbare fases heen. De overgangen tussen deze fases worden transities genoemd. Demografische transities, waaraan het model ook zijn naam ontleent. Dit is een van de meest centrale en wel onderschreven modellen in de demografie en de populatiewetenschappen.

 

Bevolkingsgroei

Pre-industriële landen bezaten zowel hoge geboorte- als sterftecijfers. Het model beschrijft hoe de bevolkingsgroei zich vanaf dit startpunt verder ontwikkelt. Door betere medische kennis en welvaart dalen eerst de sterftecijfers, wat leidt tot een geboorteoverschot en dus bevolkingsgroei. Door verder groeiende welvaart en factoren als de bredere beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen dalen later ook de geboortecijfers. Dit zorgt eerst voor een afname en later een stagnatie of afvlakking van de bevolkingsgroei. En op het moment dat de geboortecijfers onder de gestagneerde sterftecijfers zakken, treedt krimp van de bevolking op door een sterfteoverschot.

Elk land op de wereld valt te plaatsen in een van de fases van het model of in de transities tussen de fases. Dus, hoe vaart het Nederland?

 

Zelfaanvullende bevolking

Om hierachter te kunnen komen, moeten we eerst kijken naar een ander centraal demografisch concept; de reproductiecoëfficiënt. Dit coëfficiënt is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw in een land. De algemene regel is dat een gemiddelde van 2.1 kinderen per vrouw nodig is om het populatieniveau van het land natuurlijk in stand te houden. Ligt de coëfficiënt hoger, dan groeit de bevolking uiteraard. Ligt het lager? Dan krimpt hij.

Wat is het geval nu in Nederland? Volgens de cijfers van het CBS ligt in Nederland het gemiddeld aantal kinderen per vrouw in 2018 op 1.59. Minder dan de vereiste 2.1 kinderen. Te weinig dus om de bevolking natuurlijk in stand te houden. En Nederland heeft al zulke lage cijfers sinds halverwege de jaren ’70, toen het gemiddelde voor het eerst onder de 2.1 dipte. En ondanks enkele schommelingen heeft het gemiddelde nooit zijn oude niveau meer bereikt.

Dus wat hebben we nu hier? Wel, duidelijke kenmerken van de laatste fase van het demografisch transitiemodel:  stagnerende sterftecijfers en dalende geboortecijfers. Dus kunnen we een krimpende bevolking verwachten.

 

Nederland migratieland

Maar dat is helemaal niet het geval. De cijfers laten ons juist zien dat de bevolking gewoon doorgroeit. Dit komt uiteraard omdat, ondanks het feit dat de natuurlijke aanwas misschien niet voldoende is om de bevolking op peil te houden, er altijd andere factoren zijn die de grootte van de bevolking beïnvloeden. Dus welke factor houdt nu in Nederland de bevolking in stand? Dat is de migratie. Naast natuurlijke aanwas – door geboorte en sterfte – is de sociale aanwas – via migratie – de tweede factor in de ontwikkeling van de bevolkingsgroei.

 

Het CBS legt dan ook uit dat immigratie op dit moment bepalend is voor de bevolkingsgroei en dat op zekere momenten er zelfs meer mensen immigreren dan er geboren worden. In Nederland treedt bevolkingsgroei dus alleen op door aanwas door migratie, dankzij de dalende geboortecijfers van de inheemse bevolking. Er is dus een procentuele groei van de niet-inheemse bevolking en een langzame afname van de relatieve proportie van de inheemse bevolking. Dus stellen we vast dat er langzaam een demografische transformatie van de bevolking optreedt. De samenstelling van de bevolking is in shift. De inheemse bevolking neemt af en de niet-inheemse bevolking neemt toe.

De bevolkingsprognose van het CBS laat dit ook zien. Zij voorspellen in 2050 een krimp van grofweg 1 miljoen van de bevolking met Nederlandse achtergrond en een stijging van bijna 50% van de bevolking met een migratieachtergrond. Neem hierin mee dat met de afbakening die CBS gebruikt, ook mensen tot “Nederlandse achtergrond” gerekend worden, zelfs als zij misschien niet tot de inheemse bevolking horen.

 

Feitelijke observatie

Houd nu alles vast wat ik hierboven heb geschetst. Een beschrijving van het wetenschappelijk meest gangbare demografische model die weerspiegeld wordt in de demografische feiten en cijfers van de Nederlandse bevolking zoals zij nu zijn. Zoals uitgelegd, wijzen deze in een bepaalde richting; een transformatie van de demografische samenstelling van de Nederlandse bevolking.

Merk op dat ik geen verboten woorden heb gebruikt. Ik heb het niet gehad over sluwe complotten of een kliek elites die bewust de samenleving ten onder wil brengen. Ik heb het niet gehad over ras of huidskleur. Ik heb de ontwikkeling niet eens beschreven als positief of negatief. Geen waardeoordelen, geen haat. Slechts een observatie van een verschijnsel, dat door de VN in beleidsstukken gewoon Replacement Migration wordt genoemd.

 

Schrikreacties

Mijn vraag is nu simpel: Mogen we het hier over hebben?

Kunnen we dit verschijnsel – wat ik zelf maar een demografische transformatie ben gaan noemen – gewoon vaststellen als een feit en een normaal politiek debat over deze ontwikkeling en zijn gevolgen voeren? Kunnen we stoppen met schrikreacties over dogwhistles, Nazi’s en terroristen? Kunnen we stoppen met elke benoeming van een demografisch feit proberen weg te zetten als een complottheorie? Kunnen we niet verdwaald raken in een web aan semantische discussies over al dan niet passende woorden voor het fenomeen?

 

Is het nu eindelijk mogelijk om over dit feit een gewoon gesprek te hebben met bepaalde kanten van het politiek spectrum? Is dat überhaupt mogelijk? Ik zal mijn adem maar niet inhouden.

Over de auteur

Brent Hadderingh
Student Sociale Geografie en Planologie

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
35 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een dialoog over “replacement migration” is niet mogelijk want alles wat je tegen inbrengt wordt als racistisch opgemerkt en dus verworpen. Replacement migration wordt aangesterkt door de EU resolutie 1743 die het ruim opneemt voor de zwaar migrerende moslim cultuur en de tegengeluid niet duld. Dit maakt een dialoog over de omvolking bij voorbaat onmogelijk. Met deze visie is Europa totaal verloren en zal veranderen in een Midden-Oosten dictatuur want op gegeven moment wordt de blanke populatie in minderheid gebracht en heeft niets meer te vertellen. Het meest verschrikkelijke aan dit probleem is dat het in stand gehouden en gepromoot wordt door onze eigen politici
die onze cultuur verloochenen en minderwaardig vinden. Dat is een misdaad tegen de Europese mensheid en zal leiden tot een burgeroorlog. Onze democratische wetten kunnen niet gehandhaafd worden door een blanke minderheid omringd door dictatoriale islam. Europa zal ooit meemaken wat Israel nu meemaakt omringd door vijanden. Het is een enorme kortzichtigheid van de huidige politiek, een politieke misdaad die politieke correctheid heet en gestuurd wordt door een corrupte organisatie als de VN die onder steeds zwaardere druk staat van diverse schurken landen.
Het artikel is correct en heel voorzichtig geschreven maar zal toch als racistisch van aard worden opgemerkt. Niet door de lezers maar door de politieke kliek in Den Haag en omstreken.
Dat alles in het kader van de resolutie 1743 waar elke andere mening bij voorbaat verboden is. Democratie is dood, lang leven democratie!

Jonas
Jonas
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Ach, dit is een nogal “school’s en braaf artikel.
Veel betere artikelen (met vele statistieken) zijn die van Jan van de Beek, die zich – i.t.t. deze student – al vele jaren met dit onderwerp bezig houdt, hierover publiceert…..en wordt doodgezewegen door de msm.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jonas

Ik vind het verfrissend, een student die feiten naar waarheid ventileert. Ik vrees alleen voor zijn toekomst in de huidige maatschappij.

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goede diagnose. Natuurlijk weet ieder weldenkend mens dit allang en de politici eveneens. Het wordt zeer welbewust zo aangestuurd. Het grote probleem van de leiders in het westen is, dat de bevolking te mondig is geworden en zich dat niet meer laten afpakken. Zie ook op OpinieZ een recent arikel van YouriH hierover. Daarom moet deze bevolking worden ingeruild voor dommer volk. Zojuist nog een gedachtespinsel van het kabinet dat vandaag naar buiten kwam, om de economie met tientallen miljarden te stimuleren. Dan moet je natuurlijk wel zorgen, dat gepensioneerden flink uitgekleed worden en vervolgens een spuitje krijgen. Gehandicapten jaag je gewoon de dood in, door ze als oud vuil te behandelen. Jongeren ontneem je elke gelegenheid om een toekomst op te bouwen, door de huizenprijzen onbetaalbaar te maken en remmende maatregelen in te voeren, waardoor er straks alleen nog maar villa’s en landhuizen kunnen worden gebouwd. Uiteraard wordt ons een terroristische levensovertuiging opgedrongen vanwaar uit natuurlijk wel grote gezinnen ontstaan, die met zielige argumenten hier naar toe worden gehaald.
Hopelijk worden de bedenkers van dit alles zelf uiteindelijk tijdig ook geconfronteerd met de gevolgen van dit destructieve beleid, maar ik vrees voor hen dat er eerder op andere wijze wordt ingegrepen.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

H. Keur@ Villa’s, landhuizen… en moskeeën?

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

ni28@ Dat heb ik bewust weggelaten, evenals de sterk verhoogde omzet van Mercedes en BMW in Nederland waarvan niet alleen de ramen getint zijn. Ik denk dat we elkaar wel begrijpen

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Helemaal. Leuk uitgedrukt, lachen.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ H.Keur/ @ni28.
Helemaal met u beiden eens. Ik las uw reactie, @ H.Keur, betr. “het uitkleden van gepensioneerden”. Wat mij gisteren én vandaag het meest is opgevallen in de media : het tekort aan onderwijzend personeel, één van onze onvolprezen ministers verklaarde : “het is onbestaanbaar dat in een rijk én welvarend land als NL een tekort aan onderwijzers bestaat”. Vandaag hoor ik een staatssecretaris over het verdubbelde aantal daklozen in NL zeggen : “in een rijk en welvarend land als NL moeten wij ons schamen.” Ik zou hem willen toeroepen : “Niet WIJ, maar JULLIE in den Haag moeten zich schamen; doodschamen !!”
Bovendien wordt in beide gevallen eigenlijk toegegeven dat NL absoluut NIET rijk én welvarend is, in een écht rijk én welvarend land komen problemen als beide boven genoemden (onderwijs en huisvesting) absoluut NIET voor.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Het ergste is,Karton,dat onze bewindslieden VERRAST waren door de stijging van daklozen. Na negen jaar Rutte is nog meer zichtbaar en nog zit die joker daar de samenleving kapot te maken. Wat heb je aan geweldige economie als het aantal armen stijgt. Slechte of goede economie het maakt niets uit voor de burger. En straks gaat het door, zij trekken miljarden voor verbetering maar die komen uit onze zak weer. Je levert een tientje in en krijgt met groot tam-tam 2,50 terug. Tel uit je winst. Straks staat iedereen in de rij bij de voedselbank en zij zullen weer verrast worden door de cijfers.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
In “den Haag’ zijn ze : óf geschokt en/of verrast !
Wat een stelletje tuinkabouters !!

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Geschokt en verrast door eigen aanwezigheid.

Isabel
Isabel
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Taboes zijn er om doorbroken te worden. Goed opgeleide mondige oorspronkelijke bevolking van Nederland, trek je conclusies uit deze omvolking.

Bilderbergers en de 200 machtigste families van nederland vinden deze ontwikkeling dus prima, want dommer volk en goedkopere arbeid, grote winsten door grond en huizenbezit en multinationale ondernemingen.

De mondiale rijke bovenlaag is niet gebonden aan nederland, door internationale opleidingen/ werk en contacten, ruime cashflow.

Tav de weerbaarheid van de burgers:
Luister naar de podcast van Robert Jensen van deze week over wapenbezit in de VS en Zwitserland.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Beetje lang verhaal. De feiten zijn bekend: 1. oorspronkelijke bevolking krimpt; 2. totale bevolking groeit (door ongecontroleerde massamigratie dankzij EU); dus 3. samenstelling bevolking verandert; 4. samenstellingsverandering overtreft de veranderingscapaciteit; dus 5. bevolkingsprobleem, hoe je die ook zou willen noemen (omvolking, transitie etc.). Nog een paar opmerkingen: 6. immigranten gaan erop vooruit (daarom komen ze), dus die hebben geen ‘probleeem’ (nou ja, misschien toch, maar die laat ik even buiten beschouwing); 7. oorspronkelijke bevolking gaat er niet direct op achteruit, maar ervaart toch al soms een aantal problemen (kalifatisme in allerlei uiterst kwalijke vormen, huizenmarkt, kosten in de vorm van criminaliteit en belasting, algemene onaangepastheid); 8. oorspronkelijke bevolking gaat er op lange termijn wel degelijk op achteruit, maar de ideeen daarover worden weggewoven (toenemend kalifatisme in allerlei uiterst kwalijke vormen, onhoudbaarheid massamigratie maar wat gebeurt er als de onhoudbaarheid over de datum gaat?, verlies samenhang en vertrouwen in de samenleving, algeheel verlies van de leefbaarheid); en 9. en dat is misschien wel het belangrijkste: het is allemaal voorspelbaar want demografie is een mammoettanker. Lees wat Jan Latten en Jan van de Beek er over schrijven. Als er nu niets gedaan wordt is het over veertig jaar te laat, misschien al eerder. Allemaal voorspelbaar. Veertig jaar, zult u zeggen? Na mij de zondvloed, wellicht, een uitdrukking uit de kringen rond Lodewijk XV, die Frankrijk ruineerde (vandaar de revolutie = zondvloed). Toch niet leuk voor uw nageslacht (Lodewijk XVI koste het de kop). Iets om over na te denken.

Don Tessers
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Als er nu niets gedaan wordt is het over veertig jaar te laat. Het is al te laat voor Nederland na ondertekening van het Verdrag van Marrakesh zitten we nu in een tweede invasie naar Europa waarbij weer Griekenland wordt overspoeld. De derde, vierde en vijfde invasie zal de definitieve doodsklap voor Europa zijn en dat binnen 25 jaar.

Benedict Broere
Benedict Broere
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Aanvullende info. Citaat: “Van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van de immigratie.,,Uit mijn onderzoek blijkt dat niet-westerse asielzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen.Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse. Mijn stelling is: de verzorgingsstaat wordt door de massa-immigratie onhoudbaar.Als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte II is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten: voor opvang, huisvesting, bijstand, ziektekosten, toeslagen, AOW. Voor die mensen betaalt de staat immers tot aan hun dood.En als de huidige trend zich doorzet hebben we aan het eind van deze eeuw miljoenen inwoners die zich niet met Nederland identificeren…” Bron: https://zlj13051967.wordpress.com/2019/08/20/de-nederlandse-verzorgingsstaat-overleeft-een-nieuwe-immigratiegolf-nietzegt-jan-van-de-beek/

Frans
Frans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het verdien model van de aan de touwtjes trekkende elite is gebaseerd op een immer groeiende bevolking.
Een krimpende bevolking betekend voor hen minder winst.
En dus wordt alles uit de kast gehaald om deze bevolkingsgroei in stand te houden.
Of een immer groeiende bevolking voor deze bevolking zelf wel zo’n goed idee is dat mag geeneens besproken worden.
Laat ik, net als de schrijver van dit artikel, de wijze waarop men deze bevolkingsgroei in stand meent te moeten houden, en de nefaste uitwerking die dit op onze samenleving heeft en nog gaat hebben, nog maar even buiten beschouwing.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk. Duidelijk uitgelegd. En inderdaad, Brent houd je adem maar niet in, want het zal onbespreekbaar zijn. Helaas.

Theodorush
Theodorush
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Nederlande elite is alleen geinteresseerd in profit als men daar het ene volk in moet wisselen voor het ander heeft men daar geen problemen mee.Ik voel me daar niet veilig bij.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theodorush

nee, ik ook niet. Ik ga 2 september naar de Forum bijeenkomst in Zaandam.
Met mijn man een dagje uit er van maken.

RosaDeLange
RosaDeLange
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zo’n transitie lijkt me een natuurlijk en niet per se negatief proces. In een democratie verwacht je alleen dat je het hier wel over kunt hebben en dat je met elkaar afspraken maakt over wie zich onder welke voorwaarden hier mogen vestigen, wat we van hen mogen verwachten en wat zij van de gevestigde bevolking kunnen verwachten.

Dus geen afgewezen asielzoekers die krakend door de steden trekken, overlastgevende veiliglanders die je het land niet meer uitkrijgt, mensen die hier alleen kunnen overleven met generatielange staatssteun. Maar een gedegen immigratiebeleid met verantwoordelijkheden en mogelijkheden in het voordeel van alle betrokkenen. Dat maakt/houdt de samenleving leefbaar.

Henk Stuiver
Henk Stuiver
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Is het wel nodig om hierover te discussiëren? Want wat moet de uitkomst dan worden?

Dat de ‘echte Nederlanders’ meer kinderen moeten voortbrengen?

Dat er geen immigratie meer mag plaatsvinden?

Dat alle ‘niet Nederlanders’ op moeten rotten?

Waar zijn wij ‘echte Nederlands’ echt bang voor is een vraag welke meer voor de hand ligt……

De demografische transformatie zie je vooral in de Westerse landen. In China, India, Zuid Amerika doet zich dit niet of nauwelijks voor….

Prachtig, goed en geloofwaardig geschreven artikel, ik neem de gegevens tot mij met de gedachte dat het interessante tijden zijn en nog interessantere tijden aan gaan komen…. 😉

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Stuiver

Ik vrees dat er een tijd komt waarin de ‘echte’ Nederlander, goedschiks of kwaadschiks, op mag rotten… Hoop het niet (meer) mee te maken, maar vermoed van wel.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Pure kwestie van getallen. De rest regelt de democratie want de meerderheid beslist. Tot de democratie weg is. Voor vele migranten is democratie een onbekend begrip waarbij de vrijheid van democratie vooral misbruikt wordt. Velen kunnen niet eens de essentie van democratie begrijpen want alleen de harde hand gewend. Zij zijn zelfs geneigd zijn te prefereren boven de vrijheid met welke zich geen raad weten. Met andere woorden de democratie is een wanorde en harde hand is nodig. Onbekend maakt onbemind.

Frans
Frans
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Stuiver

Als je wilt weten waar de echte Nederlanders bang voor zijn moet je eens in een van de randstedelijke islam getto’s gaan kijken.
Weet je wat struisvogelpolitiek is Henk?

Henk Stuiver
Henk Stuiver
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Een beetje Nederlander is toch nergens bang voor Hans?

Ik heb dat probleem namelijk niet, ik zie de toekomst namelijk als een uitdaging en ga deze niet uit de weg.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Stuiver

Waaruit bestaat die uitdaging als ik vragen mag?

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Stuiver

Een beetje alcoholist ziet drank in het verkeer ook niet als probleem.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Stuiver

Een lichtelijk onnozele reactie op een onnozel artikel. De schrijver stelt vast dat de autochtone bevolking krimpt en dat de allochtone bevolking groeit. Waarbij immigratie een hoofdrol speelt.
Mooie statistiek, maar dat zegt niets over de maatschappelijke invulling daarvan.

Het punt is, hoe we met die omvolking (dat is samengevat wat de schrijver stelt) omgaan.
Dat wilt u tegen elke prijs voorkomen, dus slaat u elke mogelijke discussie op voorhand dood door met extremen te komen.
Wat erop duidt, dat ook ú aan uw water wel aanvoelt waar de schoen wringt.

De werkelijke discussie, die gevoerd moet worden is of wij de bevolking wel willen laten toenemen. Wat te denken van de stelling dat ons land overbevolkt is?

Met die migratie moeten we het ook eens hebben over de plichten van de migranten. Als het leeuwendeel niet aan werk komt, valt onze verzorgingsstaat om.
En over hun gedragingen.

Hoeveel ruimte geven we de algemene folklore van die migranten? Zoals de sharia. Wat te doen met inburgering.
Etc. etc.

Als je dat niet doet, dan wordt ons land onleefbaar.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Ik vind het artikel niet onnozel. Het geeft volledig aan dat een discussie over dit onderwerp bij voorbaat onmogelijk is in deze linkse en politiek correcte maatschappij.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

ZEER mee eens. Ernie van der Wal. Daarom zijn we lid van Forum en gaan we 2 september naar bijeenkomst in Zaandam. ik hoop op gedragsverandering bewerkstelligen bij degenen die het NU voor het zeggen denken te hebben. De mensen zoals wij nu hier op dit Forum zien de bui al hangen voor Nederland, maar we hebben een platform nodig dat voor ons op komt en dat zie ik wel in Forum, dus voorlopig ben ik blij met Thierry en hekel ik allen die hem in de nazi hoek wensen te plaatsen. Zo volslagen belachelijk is dat. Ik snap Rutte en al die andere zogenaamde politici ECHT niet.

Don Tessers
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Stuiver

Interessante tijden gaan komen, met andere woorden islamitische verovering is interessant en dat zullen de Nederlandse burgers nu al dagelijks merken.

Benedict Broere
Benedict Broere
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Stuiver

Bedacht moet worden dat ‘omvolking’ in de praktijk betekent: islamisering. En islamisering betekent: toenemende segregatie en polarisatie, censuur, zelfcensuur, criminaliteit, terreur, armoede, dakloosheid, gestage ineenstorting van de economie, gestage afbrokkeling van alle infrastructuur, medische zorg, onderwijs, enzovoort. De meeste mensen hebben geen besef dat dit de realiteit wordt de komende decennia, omdat de massamedia het cultuurmarxistische bevel hebben gekregen om de omvolking voor te stellen als culturele verrijking, maar de geschetste genocide is dus wat te verwachten is. Kijk naar de ontwikkelingen in Zweden. Dit land dat praktisch altijd in de top stond van de Human Development Index, is nu een koers ingeslagen richting Pakistan.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Stuiver

De knipoog is uw oplossing voor alle vraagstukken die door links al 20 jaar geleden in de taboesfeer zijn geplaatst? Ten tijde van Bolkesteijn werd ik door linkse kennissen al voor racist uitgemaakt, is dat uw definitie van normaal?
Rond 1970 is door een aantal NIET BNN’ers maar wel intelligente normale mensen (vergeef mij dat ik mijn vader, 1954 IR TH Delft als een intelligent normaal mens zie) uitgerekend dat Nederland zelf-voorzienend is, met koeien in de wei, varkens in de modder, omg Haarlem 4 uur fietsen zonder bebouwing, mensen tegen te komen, bij 9 miljoen inwoners. Bij 10 miljoen inwoners is er nog geen echt vraagstuk, NU wel. Er is GEEN oplossing voor het niet bestaande woning-tekort. Als ik de kans kreeg, vertrok iedereen die na 1970 uit Afrika of MO hier is binnengekomen en tenminste 3 winkelinbraken heeft gepleegd. Zoals u uit doodgezwegen statistieken zou moeten weten, dragen Afrikanen en MO’ers meer dan 50 % bij aan alle criminaliteit vanaf het soort wat ik hier beschrijf.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Stuiver

Wat een platitude. Hou eens op Henk. Is de Sharia ook een uitdaging? Publieke geselingen? Mutilaties van jonge meisjes? Een vuurpeloton?

Benedict Broere
Benedict Broere
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

Steniging, onthoofding, stokslagen. De algehele verachtelijking. Universiteiten worden madrassas, musea worden moskeeen, geen sport, geen humor, geen alcohol, geen honden, geen varkens, geen lhbt, geen research & development, geen behoorlijk werkend internet noch sanitair noch waterwerken, geen… de lijst is lang. Het land onderworpen aan psychopaten die zich neukend uitleven op meisjes en jongetjes, dat wordt dan de cultuur van Nederland.

35
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x