Rampzalig falen in de Coronacrisis?

Nederland negeert test-test-test-strategie WHO

Titelfoto: Premier Rutte en vice-premier De Jonge op persconferentie i.v.m. Corona (19 maart 2020). Screenshot beeld NOS. Citaatrecht ex art 15a Auteurswet.

Als je nu verkouden of grieperig bent en hoest, ben je misschien corona-patiënt. Maar weten doe je dat niet: in ons land wordt nauwelijks getest. Behalve als je ‘omvalt’ en in het ziekenhuis belandt. Waarom mogen we in andere gevallen onze diagnose niet weten? En waarom wordt er zo weinig getest?

Dat het antwoord uitblijft is gekmakend en maakt een effectieve aanpak bovendien onmogelijk. Terwijl juist een agressieve test-test-test-strategie door de WHO wordt gepropageerd. Moet je ‘leiders’ volgen die verkeerde keuzes maken?

 

Stille straten

Op straat is het opvallend stil. Zag je eerst altijd voetgangers, fietsers en auto’s passeren, nu zie je slechts een enkeling. Bij de buurvrouw werd een tasje met een maaltijd afgeleverd. De bezorger zette het, zelf een zo groot mogelijke afstand houdend, met een zwaai op de grond voor de drempel. Zij strekte haar arm zo ver mogelijk naar buiten met een bankbiljet in haar hand. Het zag er raar uit, en een beetje komisch.

De tandarts en huisarts belden hun controle-afspraken met mij af: alleen maar spoedgevallen. De kapster niet: zij neemt voorzorgsmaatregelen door maar weinig klanten tegelijk toe te laten en veel te poetsen. “Je komt toch?” Jazeker, want zeker in een crisis moet je haar goed zitten. En zij heeft maar een kleine zaak. Overleeft ze zonder klanten?

Afgaand op de stilte op straat heeft de ernstige toespraak van Rutte effect gesorteerd. Hij speelde het klaar om zijn stem een octaaf te laten zakken en geen enkele keer te glimlachen. Een heel verschil vergeleken met zijn lichtzinnige optreden eerder. Maar wat zei hij nu eigenlijk?

 

Immuniteit van de kudde

Rutte sprak over het opbouwen van groepsimmuniteit (herd immunity) en noemde als voorbeeld onze immuniteit tegen de mazelen. Inderdaad, de mazelen komt nauwelijks meer voor. Maar niet omdat iedereen die ziekte heeft doorgemaakt en vervolgens immuun is geworden. Nee, omdat iedereen wordt gevaccineerd en dat is heel wat anders. Tegen corona bestaat nog geen vaccin, zelfs effectieve geneesmiddelen ontbreken. Dàt is juist het grote probleem.

Kiest Rutte welbewust voor de strategie van groepsimmuniteit en is daar vanaf het begin al voor gekozen? Ook al is dat niet ‘gecommuniceerd’ en heeft er ook geen discussie over plaatsgevonden? Of zit er nu niets anders meer op omdat er geen tijdige maatregelen zijn genomen?

Er ontstond in elk geval grote commotie over de vele doden die het gevolg zouden zijn van zijn beleid, ook al bleef onduidelijk wat Rutte’s beleid nu precies behelst. Het virus zijn gang laten gaan zodat er ‘vanzelf’ een massa- of kudde-immuniteit wordt opgebouwd? Het virus ‘gecontroleerd’ zijn gang laten gaan? Hoe denkt hij dat dan te kunnen controleren?

 

Achter de feiten aan

Natuurlijk moet de bevolking worden beschermd, vooral de kwetsbare groepen, en natuurlijk moeten doden worden vermeden, zei Rutte daarna vroom, en benadrukte dat er door de regering al strengere maatregelen zijn getroffen. Maar die strengere maatregelen zijn vooral afgedwongen door de samenleving zelf, zoals het sluiten van scholen. De discussies gaan door over tot hoe ver lock down-maatregelen moeten gaan, terwijl in de praktijk al weer volgende stappen worden gezet, onafhankelijk van en vooruitlopend op kabinetsbeleid. Zoals het afsluiten van verpleegtehuizen.

Al met al loopt het kabinet achter de feiten aan, moet je concluderen. Het meest schrijnend blijkt dit bij het ontbreken van voldoende beschermingsmateriaal voor de zorgverleners. Alsof al niet weken uitgetekend kon worden dat daarvan enorme hoeveelheden nodig zijn. Is er eigenlijk wel beleid?

 

Onbestendig RIVM

Het RIVM adviseert het kabinet op dit terrein, bij monde van prof. Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectiebestrijding. Hij heeft tot nu toe geen verpletterende indruk gemaakt. Integendeel. In Elsevier Weekblad zijn de RIVM-bevindingen en adviezen op een rijtje gezet

Nee, het virus komt heus niet naar Nederland, is maar een griep, nauwelijks besmettelijk, aldus het RIVM in de afgelopen tijd. Het is één lange lijst van falen. Terwijl je steeds maar even op het web hoefde te surfen om de overvolle ziekenhuizen in China te zien met de overledenen in de gang, of de mensen die op straat in elkaar stortten. Vanuit Iran volgden soortgelijke beelden en satellietopnamen van een ‘voetbalveld’ dat voor het begraven van aan het Coronavirus gestorven mensen gereed werd gemaakt. En nu is Europa aan de beurt, met Italië en Spanje in de voorhoede.

En we waren steeds goed voorbereid, vertelde het RIVM ons geruststellend. Daarvan is tot op heden weinig gebleken.

 

Eensgezind

Er is van alles fout gegaan. Nee, nu is niet het moment om daar onderzoek naar te doen: “In tijden van crisis moet je eensgezind de ‘leider’ volgen”, wordt er geroepen. Maar wat nu als die ‘leider’ de verkeerde keuzes maakt en critici of politieke tegenstanders de mond probeert te snoeren?

Het is van essentieel belang om te weten of de RIVM-reeks van fouten ongewijzigd wordt voortgezet, bijvoorbeeld omdat zij heilig in de eigen onfeilbaarheid blijft geloven. Jaap van Dissel liet zich onlangs in een interview bij RTL ontvallen, dat carnaval meestal in kleine groepen wordt gevierd:

En het RIVM vindt twee dagen thuisblijven na genezen te zijn van (misschien) corona wel genoeg, terwijl WHO-experts twee weken aanbevelen.

 

Dat geeft de burger niet veel vertrouwen…

 

“Misschien Corona”

Er zijn inmiddels al heel wat mensen ziek geworden van misschien Corona. En dat ‘misschien’ is het ergste. Je wordt echt ziek, maar of het de griep is of Corona weet je niet, want je komt niet in aanmerking voor een test. Je weet dus ook niet of je alert moet zijn op besmettingsgevaar en je je contacten moet waarschuwen. Zelfs gezinsleden van Coronapatiënten worden niet getest. Voor de zekerheid moet je je daarom maar bij elk kuchje, verkoudheid of griepachtig verschijnsel gedragen alsof je Corona hebt, en zeker thuisblijven, ook al is dat misschien onnodig – àls je getest zou kunnen worden en de uitslag negatief blijkt.

 

Gekmakend

Niet alleen leidt dit ontbreken van testen tot een totaal gebrek aan inzicht in de omvang en ontwikkeling van de Coronapandemie, waardoor een effectieve aanpak niet mogelijk is; het is ook gekmakend. Zieke burgers smeken tevergeefs om een test, maar die, en dus de diagnose, wordt hen onthouden. Je hebt er geen recht meer op om te weten wat je mankeert. Zoek het zelf maar uit. En ach, de zorgen en de stress die dat oplevert, daar ligt de staat niet wakker van.

 

Waarom wordt dit zomaar geaccepteerd?

Weten het kabinet en het RIVM niet, dat ‘testen, testen en nog eens testen’ hèt credo van de WHO is? En dat door permanent testen op meerdere plaatsen en in meerdere landen het virus aan banden is gelegd? De Belgische spoedarts Ignace Demeyer deed onlangs op de Belgische tv verslag van zijn ervaringen. Hij ziet vooral mensen tussen de dertig en vijftig jaar verschijnen, met een blanco medische voorgeschiedenis. Wel hebben ze ‘griep’ gehad, zijn na een week hersteld maar hielden een droge hoest en kortademigheid. Op scans bleken ze longschade te hebben opgelopen: longblaasjes gevuld met ontstekingsvocht, soms zeer ernstig.

Weten kabinet en RIVM dat ook?

 

Meer testen

De motie van Van Haga en Baudet die de regering opriep om te zorgen voor voldoende testmateriaal en de mogelijkheid te scheppen dat burgers een test krijgen, heeft het niet gehaald. De regeringspartijen zijn tegen, gesteund door de SGP. Zouden we mogen weten wat daarvan de reden is? Heeft die motie soms de verkeerde afzenders?

 

Verkeerde pad

En zo gaan we vrolijk verder op het verkeerde pad. Omdat het zo moeilijk is om fouten toe te geven? Omdat het veel makkelijker is de discussie uit de weg te gaan of in de kiem te smoren? Iedereen weet dat beslissingen enorm aan kwaliteit winnen als zo véél mogelijk gezichtspunten, feiten en opvattingen kunnen worden ingebracht, worden besproken en afgewogen. Hiervan is al heel lang geen sprake meer in het maatschappelijke debat, en dat leidt tot pijnlijke en kostbare miskleunen, en een heleboel ellende. Daar zullen we nog heel lang spijt van hebben.

P.S. Mijn kappersbezoek is trouwens niet doorgegaan. De kapster belde op of de tijd van de afspraak kon worden verzet, want ze stond alleen in de zaak. Haar collega’s waren plotseling ziek geworden: hoesten en hoge koorts. “Ik denk Corona”, zei ze en ze was zelf ook bang voor haar gezondheid.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
70 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Hesa
Hesa
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een goede leider (leiderschap) hoort zijn bevolking gerust te stellen. Dat kan, door tests. Mensen hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn.
De bevolking moedwillig in het ongewisse laten is wreed. Geen van de linkse partijen reageert op de vraag naar de tests. Wat zijn het toch voor mensen.
Dit laat maar weer eens zien dat je niets aan hen hebt.

Christ
Christ
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Links kan ook niet klagen, erg slim om een PvdA minister aan te stellen in deze tijd.

H.J.
H.J.
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Christ

De Heer Wiegel noemde het beleid van Rutte.
DOM EN LINKS.

Henk uit Tilburg
Henk uit Tilburg
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een en ander blijft toch onduidelijk, namelijk dat Ace Pharmaceuticals uit Zeewolde 2 maanden geleden al een brief stuurde naar Den Haag met de boodschap dat ze een werkend middel hebben tegen het virus, genaamd Cloroquine.
Er is geen reactie gekomen uit Den Haag en Ace Pharmaceuticals nam opnieuw contact op met Den Haag en kregen als antwoord dat ze geen tijd hadden om het bericht van Ace Pharmaceuticals te behandelen want Druk Druk Druk.
Mij kan nog meer verteld worden over dat hele corona virus maar in Den Haag en Brussel hebben ze naar alle waarschijnlijkheid besloten dat de grote Pharma bedrijven met een medicijn moeten komen om de multi nationalen flink hun zakken te laten vullen.
Het kan niet zo zijn dat meerdere keren contact moet worden gezocht om het te laten doordringen dat er een werkend medicijn is.
Deze hele corona griepgolf is door de machthebbers omgebogen in een verdienmodel. Het medicijn uit Zeewolde is vrij van patenten en daardoor spotgoedkoop maar een goedkoop medicijn zal de bedoeling niet zijn van het corrupte zooitje in Den Haag en Brussel.

ANT
ANT
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk uit Tilburg

Beste Henk, mocht je contact hebben met dat bedrijf, laat ze asjeblieft alle correspondentie openbaren via publieke kanalen zoals Facebook of wél betrouwbare media (dus niet een NPO, een AD, een NRC, een Trouw), laat dat bedrijf de FvD en PVV aanschrijven, de énige partijen die wél tijdig maar tevergeefs actie eisten! Want dit is ongehoord!

Henk uit Tilburg
Henk uit Tilburg
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ANT

Ik heb helaas geen contact met het Bedrijf maar Ik heb het wel hier liggen.
Ik heb namelijk het bericht van Avro-tros geprint waar het bericht verspreid is

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ANT

Het bedrijf wordt nu bewaakt: het schijnt te zijn bestormd…

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk uit Tilburg

Chloroquine beschikbaar (A-CQ 100)
20 maart 2020

Verschillende nieuwsitems berichtten deze week over het effect van chloroquine tegen de ziekteverschijnselen die het nieuwe coronavirus (Covid-19) veroorzaakt. Aan de KU Leuven werd reeds in 2004 de antivirale werking van chloroquine ontdekt*.

In Nederland is chloroquine geregistreerd door Ace Pharmaceuticals (A-CQ 100® Chloroquine 100 mg tabletten, RVG 106659). Chloroquine tabletten zijn voor (ziekenhuis)apotheken beschikbaar via Ace.

*KU Leuven

Henk uit Tilburg
Henk uit Tilburg
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28
Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Voorlopig zijn de tests van deze medicijnen niet geweldig te noemen in tegendeel de bijwerkingen zijn sterker dan de genezende kracht die wel deels aanwezig is. Maar de tijd is ook nog te kort om conclusie te trekken.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het ergste is dat wij nu nogal tegenstrijdige nieuws voorgeschoteld krijgen,iets van tussen hoop en wanhoop. Alleen de virologen en epidemiologen kunnen het echt weten, vind ik.

Monteur
Monteur
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk uit Tilburg

NEW DATA: A French study has demonstrated evidence that the combination of Hydroxychloroquine & Azithromycin are highly effective in treating Covid-19.
The patients enrolled in the study showed complete viral eradication around the 5th day of treatment. https://t.co/JZzZ66w4rL

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik las bij de Dagelijkse Standaard het artikeltje over Baudet: ‘Nu een korte lockdown! Daarna langzaam weer back to normal’ en vond dit erg overtuigend. De lockdown is nodig om de verspreiding maximaal tegen te gaan en in die periode alle nodige middelen (mondkapjes, tests e.d.) te procureren (hoe dan ook en tegen welke kosten dan ook) om daarna de verspreiding zo goed mogelijk onder controle te houden. E.e.a. staat ook bekend als “The Hammer and the Dance”. Het lijkt op het Chinese, Taiwanese, Koreaans en Singaporese model en dat werkt. We zijn allemaal regelmatig verkouden en weten allemaal dat het lastig is om iets tegen virussen te doen is. Dat we na SARS en MERS (en de Spaanse Griep, ook uit China, en er was er tussendoor nog eentje, meen ik) zo onvoorbereid konden zijn is moeilijk voor te stellen. Ook al gezien de enorme economische implicaties. De coronacrisis is niet alleen te wijten aan China maar ook aan de globaliseringsgoeroes en andere gelovigen in eeuwig en altijd soepel draaiende supply chains.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vind persoonlijk de tactiek voor de bestrijding van de Coronavirus in Nederland niet toereikend. Oke, iedereen was er laat bij op enkele Aziatische landen na maar het aanpak is overals een stuk drastischer dan hier. Het is ook eenvoudiger om drastische maatregelen in te voeren in landen waar discipline veel hoger is dan hier. Hygiëne in Nederland blijkt een groot probleem te zijn gezien de meldingen in de pers. Handen wassen, waar is het voor nodig? Als je het al niet voor jezelf doet, denk dan aan anderen. Maar dat is te veel gevraagd in een land waar het woord “respect” opnieuw uitgevonden moet worden. Het credo van vroegere tijden, alles kan en alles mag en wat zijn wij daardoor gelukkig in Nederland heeft hier het meest bijgedragen. Groepjes jongeren hebben schijt aan regels en kuchen liever tegen ouderen in het gezicht want wat een leuke grap, hé? Alles kan en alles mag, tenslotte. Lang geleden ingevoerd door de progressieve blije partijen die vonden dat discipline iets voor dictaturen was. Nu plukken wij de wrange vruchten van en als iets dan toch gevraagd wordt dan wordt het toch niet gehandhaafd. Want niemand komt aan onze vrijheid.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het blijkt dat vele Nederlanders lak hebben aan voorschriften, Lagere IQ, boord voor de kop, ik weet het niet maar het zijn er veel. De oproep van Baudet en Wilders en belangrijker nog van virologen zoals Osterhaus, zal er toch moeten komen en gepaard met hoge boetes voor overtredingen. Het kan kennelijk niet anders want velen zijn niet in staat om een onzichtbare vijand met levensgevaarlijke consequenties überhaupt te begrijpen.

J-P
J-P
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Waar is Rutte nu met zijn woorden : er is genoeg aan mondkapjes en er zijn goede voorzorg’s maatregelen genomen.Blijkt dit allemaal niet waar te zijn. Wanneer er niet zoveel was weg bezuinigd zoals ziekenhuizen, personeel ed. en de bedrijven voorraad zouden mogen inslaan ( mogen ze wel maar de fiscus komt dan op het eind van het jaar weer incasseren via de B.T.W. betaal je nogmaals op je voorraad. Geen wonder dat er niets is. maar de Multi concerns, nee die worden overal van gevrijwaard. Geen wonder dat de bedrijven alles in het buitenland opslaan. Daar zijn ze niet zo dom als Rutte, die is er alleen voor zijn vriendjes de allerrijksten

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  J-P

@ J-P. Dit is wéér een grove leugen van Pias Rutte !!

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb het beleid van de overheid lange tijd het voordeel van twijfel gegeven op basis van het feit dat dat er zo weinig bekend is. Maar nu er steeds meer signalen komen, dat het tekort aan testmateriaal helemaal niet zo groot is zoals de overheid stelt, dan wordt het beleid ongeloofwaardig. En als ik in eigen omgeving waarneem de de hoeveel mensen in alle leeftijdscategorieën, die zich niet aan alle adviezen zoals voldoende afstand houden en bezoek ontvangen, oververtegenwoordigd wordt door mensen van allochtone afkomst, waartegen kennelijk nauwelijks wordt opgetreden, dan voel ik me boos worden. Opeens wordt er gerefereerd aan oer Nederlandse gebruiken als omzien en zorg voor elkaar. Nederlanders deugden toch voor geen meter volgens al die licht getinte medelanders? En nu opnieuw al provocerend de verspreiding optimaliseren?
Hierbij sluit ik natuurlijk uitdrukkelijk uit allen, die zich wel gedragen als oorspronkelijke Nederlanders en dat nu ook zijn.
De keuzes zijn moeilijk en ingewikkeld voor de overheid, dat begrijp ik, maar lieg niet tegen de bevolking en treedt op tegen het tuig dat ze zelf naar binnen gehaald.

Marcel Heilig
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

De Minister President is geen “strategisch analyticus”.Het is de verkeerde persoon, gesitueerd op de verkeerde plek.Hij reageert pas op druk, als het kalf half of geheel verdronken is. Een stabiel intellect ontbreekt hem. Hij stelt zichzelf geen kritische vragen en kan niet omgaan met “kritisch” bevraagd worden.Baas van een sterk “vergrendelde coalitie”. De “oppositie” is daarmede, vanwege zijn “eigenzinnigheid”, nagenoeg geheel uitgesloten, -van ook maar -enige invloed. De burger heeft maar te accepteren. Alle mogelijkheden om te reageren zijn de burger ontnomen. We leven nu in een dictatuur in voorbereiding.

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Juist als er zo weinig bekend is, moet je het zekere voor het onzekere nemen. Je kunt niet spelen met de levens van mensen. Ga uit van het ergste, houd rekening met de zwartste scenario’s, beter dat het meevalt dan tegenvalt. De gewone mensen begrijpen dat. Beter wc-papier en levensmiddelen hamsteren en overhouden dan erom verlegen zitten.
De overheid – die ooit wel heeft opgeroepen noodpakketen in huis te halen – snapt dat niet en daarom komen we nu beschermingsmiddelen, beademingsmiddelen en noem maar op tekort.
De rekening aan slachtoffers en geld komt achteraf.

Anna
Anna
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De mensen van het RIVM zijn “ papieren tijgers” statistici: die nu ze met testen goede statistieken zouden kunnen maken het testen totaal laten afweten.
Ze begrijpen niet dat de Chinese communistische partij een zeer agressieve benadering had omdat het een echt gevaarlijk virus is. ( stond niet in hun richtlijnen)
De Chinezen weten waar ze het over hebben; ze hebben dit dodelijk virus immers zelf in elkaar geknutseld Corona met Hiv en Sars componenten. In het F 4 laboratorium in Wuhan.
Daarom namen ze meteen zulke draconische maatregelen, maar wat voor iedereen dodelijk had moeten zijn bleek gelukkig( nog) niet zo.
En in Europa zegt men O; een griep virus variant.
Opeens heeft China op bevel van de CCP geen besmettingen meer. Surfen op het web laat ons andere dingen zien. Er zijn nog volop doden.

Er is hier veel meer aan de hand en Europa / Nederland reageert als ware het één verkoudheidje. En China…. zien zichzelf als “ de redder van de mensheid” met hun charme offensief van mondkapjes. Bovendien schuiven ze deze virale uitbraak nu in de schoenen van Amerika. Hoe ver kun je als Communistisch regime Zakken❗️

Wanneer gaan we het kwaad eens echt kwaad noemen en goed goed noemen. Wanneer stopt “ het polderen” met z’ on gevaarlijk virus nu eens echt????

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anna

Beste Anna, u heeft het mis. De Chinezen hebben het niet gemaakt. De CDC directeur Robert Redfield heeft bevestigd dat bij postmortem onderzoek van slachtoffers van de ‘griep’ epidemie in september 2019 in de VS, bij 200 mensen longschade is vastgesteld. Ze bleken ook post-mortem COVID-19 te hebben.
De epidemie brak uit na een ‘ongeluk’ in Fort Detrick [ Army Medical Research Institute of Infectious Diseases ], zogenaamd vanwege gebrek aan beveiliging van afvalwater [ https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html ]. Daarna zijn er US militairen naar de World Military Games gegaan in Wuhan [ https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Military_World_Games ].
Daar heeft besmetting plaats gevonden, maar de eerste besmettingen werden pas een maand later als een ‘nieuw virus’ herkend. Ondertussen was er intens vliegverkeer tussen Wuhan en Milaan ; daar zijn tegenwoordig de ‘sweatshops’ waar de nieuwe chinese eigenaren de luxe Italiaanse lederproducten maken [ https://www.economist.com/special-report/2018/05/17/long-term-chinese-immigrants-in-italy ]. De rest leest u dagelijke in de media.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Veluweman

Dit valt in de categorie complottheorieen. Alles kan, maar hoe waarschijnlijk is het? Ik houd het op ‘It is a Chinese virus’. Dat er veel meer luchtverkeer tussen China en Italie dan nodig is staat wel vast.

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Een complot ’theorie’ berust niet op een serie van oorzaak+gevolg in feiten. De link naar Robert Redfield is er uitgevallen. Vanwege het ontbreken van testkits was de uitkomst van de standaardtest ‘griep’ en niet ‘COVID-19’. Postmortem onderzoek heeft aangetoond dat mensen met ‘griep’ feitelijk COVID-19 hadden toen ze overleden :
[ https://youtu.be/lyrHzjg9tbQ?t=4313 ]

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Veluweman

De World Military Games Wuhan 2019 werden gehouden van 18 tot 27 oktober 2019. De uitbraak van corona werd gesignaleerd eind december. Twee maanden later. De incubatietijd van het virus is circa 3 weken. Om dit geloofwaardig te maken moet dan toch wel even uitgelegd worden waar dat virus 5 tot 6 weken heeft geslapen. Is namelijk nergens anders gebeurd. Medici willen graag weten welke techniek dat mogelijk maakt.
Aan de andere kant is het natuurlijk wel aantrekkelijk om altijd weer de VS (en daarmee ook Trump) overal de schuld van te geven.

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De uitbraak werd begin december bekend gemaakt, maar begon op 17 november , toen was het al verbreid [ https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report ]

Het is geen kwestie van ‘schuld ‘ zolang het geen bewuste aanval is. Het lek is domme pech, en wat er volgde ook. Bedenk eens hoeveel doden er misschien al gevallen zijn in de VS !

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Veluweman

Het lijkt me nog steeds onlogisch. We hebben overal gezien dat de epidemie leidt tot duizenden zieken 3 tot 4 weken na contact met een besmette groep. In het artikel waar jij naar verwijst is er slechts sprake van 1 geval 3 weken na de Military Games. De echte massale toestroom van zieken gebeurde eind december, nog weer 5-6 weken later. Als het zo gegaan is, dan zullen de doktoren graag willen weten waarom er alleen in dit ene geval zo een lange vertraging is opgetreden en in alle andere landen niet.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Veluweman

Daarbij komt dat het wel erg toevallig is dat het virus pas uitbreekt tijdens en na de Military Games en niet daarvoor al op de militaire basis in de VS. Ook erg toevallig dat het de CCP van China goed zou uitkomen dat dan de oorzaak in het buitenland gezocht moet worden en dan ook nog in de oh zo foute kapitalistische VS. Ook toevallig dat de communistische Guardian dit naar buiten brengt. En nog toevalliger dat de MSM in de VS hier niets van weten of het verzwijgen, terwijl ze anders elke gelegenheid aangrijpen om Trump een falend beleid in te wrijven.

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De sporters waren in aparte ruimten ondergebracht. Er was vrijwel geen contact met Chinezen. Waar ik vraagtekens bij zet : welke andere nationaliteiten waren bij deze spelen en zijn daar besmettingen opgetreden? U heeft het over ‘1 geval’ , maar dat is ‘ 1 geregistreerd geval ‘. In de VS hebben ze ‘nul’ geregistreerd geval tot februari 2020, terwijl de CDC toegegeven heeft dat er besmettingen waren in september 2019. Waarom staan die niet in de statistieken nu dit vastligt ? U vergeet dat de eerste besmette personen door ca. 14-20 dagen incubatie tijd heen moesten. Ze waren pas besmettelijk na 10-15 dagen. Door hen besmette mensen weer 10-15 dagen, etc. Je bent zo 4 weken verder voor je een zieke populatie hebt die opvalt.
Op de basis in de VS is het ook geweest. Alleen die cijfers zijn een militair geheim.
Zoals ik al eerder aangaf : er is geen sprake van ‘de fout’ of een ‘falend beleid’. Dit is gewoon domme pech en geeft een nieuwe basis voor het voortschrijdend inzicht. Het plaatsen van temperatuurscanners om mensen met koorts te weren zoals in China is kennelijk zeer nuttig en effectief.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Veluweman

U beweert: ” Je bent zo 4 weken verder voor je een zieke populatie hebt die opvalt.”
Dat is nu precies het punt: tussen 27 oktober en eind december, toen er opvallend veel zieken in de ziekenhuizen werden opgemerkt, liggen volgens mij 9 weken en niet 4 ?
En nogmaals: waarom hebben al die andere landen wel binnen 4 weken de ziekenhuizen vol en duurt het bij hen niet 9 weken voordat ze eindelijk iets merken?

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Stel dat er op 25 oktober een besmetting was en daarna steeds na 10 dagen een verdubbeling : 8 november, 15 november… Dan zijn er misschien 50 mensen besmet MET SYMPTOMEN. De uitbraak begon op 17 november , toen viel het op [ https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report ]

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Veluweman

Als iemand een actieve besmetter wordt, dan gaat gelden een R0 van 3 tot 4. Er treedt dus elke dag een verdubbeling op. Als de populatie ‘besmetten’ groter wordt, dan neemt de verdubbelingssnelheid iets af, omdat het aantal onbesmette mensen afneemt. Momenteel rekent de Nederlandse gezondheidszorg met een verdubbelingstijd van 3 dagen, maar zonder quarantaine moet men 2 dagen hanteren.
De verdubbelingstijd van 10 dagen is een product van uw eigen fantasie. Die blijkt niet uit de ontwikkeling van het virus en is ook onlogisch op basis van algemene kennis over verspreiding van ziekten. In werkelijkheid zijn er na de 10 dagen die u noemt al duizenden mensen besmet, waarvan een klein gedeelte ook weer een actieve besmetter wordt, maar niet in alle gevallen al vanaf de eerste dag.
Wat u beschrijft zijn de mensen die ook ernstige symptomen vertonen. De verspreiding van het virus vindt echter hoofdzakelijk plaats door mensen die (nog) geen symptomen vertonen.

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Vóór dat iemand besmettelijk is, duurt dat enige dagen. Véél meer dan de 3 á 4 dagen na besmet te zijn : “..Some spread might be possible before people show symptoms; there have been reports of this occurring with this new coronavirus, but this is not thought to be the main way the virus spreads…”
[ CDC]. Als u de grafieken bekijkt treedt de asymptoot pas op na 20 á 25 dagen. Van de site van John Hopkins University:
comment image

Van 1 december tot 31 december is de modelmatige stijging minder dan lineair.

Matig uw toon een beetje als u geen onderbouwing geeft met een bronvermelding. U gaat uit van uw fantasie ?

Symptomen na circa tien dagen, vanaf dan tot 2 dagen na herstel besmettelijk is de schatting. Maar 80% krijgt dus géén verschijnselen. Uw theorie is afkomstig van een test met een populatie van 100 ratten in één hok : niet van toepassing op mensen, die wrijven niet de hele dag tegen elkaar, paren random en eten/drinken niet uit één bak.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Veluweman

Er zijn veel mensen die het begrip exponentieel niet begrijpen. Als er elke dag een verdubbeling optreedt, betekent dat er na 10 dagen al 1000 mensen besmet zijn (en dan ga ik nog slechts uit van een R 0 van 2, terwijl die in werkelijkheid 3 tot 4 was). Mensen met symptomen hebben een infectie. Dat is een fundamenteel verschil.
Tussen 8 en 15 oktober liggen 10 dagen?
Tussen 25 oktober en 15 november liggen 21 dagen, dus dat betekent dat er op 15 november al meer dan 1 MILJOEN mensen mogelijk besmet zijn en enkele duizenden ook een infectie hebben opgelopen. Vooropgesteld dat de Military Games de oorzaak waren. Echter bij deze voorstelling van zaken moeten op 15 november al minstens duizend mensen symptomen vertoond hebben. Iets dat in werkelijkheid pas 5 tot 6 weken later geconstateerd werd in de ziekenhuizen van Wuhan door de dokter die later overleed aan corona. Het tijdsverschil van 5 tot 6 weken kan dus niet afdoende verklaard worden door deze theorie.

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

..bekijkt aub de grafiek waar het model voor iedere hollander begrijpelijk is weergegeven.. ..van 1 tot 31 december, bijna tot 10 januari zelfs, is de stijging minder dan lineair. Geen ‘faktor miljoen’in 21 dagen.

Als men mijn bron zou lezen die ik 2x noem, zou u ondertussen weten dat op 15 november de besmetting bekend was. Maar met een faktor van 0,2 met symptomen enkele honderden mensen. Geen duizend.

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Net gelezen : “..Coronapatiënten zullen in de meeste gevallen nooit weten dat ze besmet zijn, aangezien ongeveer acht op de 10 hooguit milde symptomen vertonen, schrijft de Britse Daily Mail.” . Daardoor duurde het nog langer om een ‘zieke populatie’ op te bouwen die de autoriteiten opviel : https://www.ninefornews.nl/nieuwe-studie-sterfte-door-coronavirus-schromelijk-overdreven/

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Veluweman

“Matig uw toon een beetje als u geen onderbouwing geeft met een bronvermelding. U gaat uit van uw fantasie ?”
Dit beschouw ik als een ad hominem.
Ik geef in mijn reactie nota bene aan dat iedereen uitgaat van een verdubbelingstijd van vastgestelde ziektegevallen van 3 dagen (toevallig net nog een specialist in het NPO journaal die dit zegt). Als u de materie had geanalyseerd, zou u dat allang al geweten hebben. Aangezien nog geen 10 % van alle besmette mensen symptomen krijgt en getest wordt, kun je daaruit afleiden dat de verdubbelingstijd van besmettingen op een kwart van een dag ligt . En raar maar waar dat klopt precies met de R 0 van 3 a 4 die ik al eerder vermeldde.
Voor deze zeer basale informatie heb ik geen bronnen nodig. Enig rekenkundig inzicht en het kijken naar de grafiekjes die worden verstrekt door Frankrijk, Spanje, Italie, Nederland en Johns Hopkins volstaan om deze conclusie binnen 15 minuten te trekken.

De bewering dat iemand een ander pas na 3 of meer dagen zou kunnen besmetten, is makkelijk te ontzenuwen. Iemand die in een winkel een besmet oppervlak aanraakt, kan het virus overdragen bij elke aanraking van een mens of een willekeurig ander oppervlak. In de meeste gevallen zal het virus niet of slechts matig overgedragen worden, maar het blijft mogelijk.

Als dat niet zo zou zijn, dan kan niet verklaard worden waarom het virus zo snel zo veel mensen ziek kan maken.

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

U beklaagd u over ‘op-de-man-spelen’ , ná dat u mij voor fantast uitmaakt ?

U bent onverbeterlijk. Kijk naar de figuur en beklaag u bij de John Hopkins universiteit als u het er niet mee een bent en het beter denkt te weten…. ..zucht.
Ik verspil geen tijd meer aan gebrek aan inzicht van anderen.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Veluweman

Ik zou toch wel nog even een bron willen zien voor de door u genoemde verdubbelingstijd van 10 dagen. Die kon ik namelijk niet vinden op de site van Johns Hopkins?
https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov-model-2/
Overigens schatten ze op basis van hun model dat er al in november enkele honderden gevallen waren. Dat wil zeggen ziekenhuispatienten, wat in Nederland ongeveer 10 % van de geteste personen betreft.
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
Maar ze testen alleen als de persoon zelf zich meldt en koorts heeft.
Dus het percentage van 10 % ligt feitelijk veel lager in betrekking tot het aantal zieke mensen. Die op hun beurt weer slechts een klein deel vormen van de feitelijk besmette mensen.
Dit leidt tot de conclusie dat als er in China in november volgens het model enkele honderden ‘cases’ zijn, dan betekent dat er op dat moment minstens 100.000 mensen besmet zijn.

Overigens is er in de grafiek geen asymptoot te zien.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anna

Wat een discussie hier! Steeds duidelijker wordt dat de effecten van het corona virus niet overzichtelijk zijn. De wetenschap is het onderling niet eens.
En als personen die hier reacties plaatsen eerst eens in zoveel woorden duidelijk hadden gemaakt dat ze zich afvragen of het virus werkelijk uit China komt, en ze in zoveel woorden stellen dat China als totalitair regime Uitsluitend zelf bedachte info naar buiten zal brengen, zou ik het verhaal dat het niet uit China zou komen, mogelijk een vleugje geloof geven. NU niet.
Daarmee STEL ik dat het virus uit China komt en stel dat het verhaal dat dat niet zo is, ONgeloofwaardig is.

H.J.
H.J.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik blijf het maar herhalen, want het is gewoon de waarheid.
Rutte is het slechtste, wat Nederland na de tweede wereldoorlog is overkomen.
Er is al een kreet vanuit het RIVM, als het uit de klauwen loopt is het de schuld van de burgers.
Luister naar Wilders en Baudet, sluit de grenzen, want er komen nog steeds personen Nederland binnen, waar men niets vanaf weet.

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Door volledige isolatie van huishoudens gedurende 2 incubatietijden (een voor mogelijk besmetten en nog een voor hun mogelijk besmette huisgenoten) wordt een epidemie geheel gestopt. Die tijd is een week of 3, 4.
Het zal nog even duren voor voldoende geesten rijp zijn.

ANT
ANT
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ook dit is een zeer verhelderend en een onomstotelijk geheel betrouwbaar artikel, iets wat je bij de NPO en diverse papieren media node mist omdat het journaille daar aan de leiband loopt van de politiek c.q. door wordt aangestuurd.

En ja, dat RIVM is een volstrekt incompetent instituut door een volstrekte dwaas bestuurd. Laten we hopen dat we deze viruscrisis overleven zodat na afloop degenen die de boel willens en wetens ten koste van vele doden en die die nog gaan komen hebben verzaakt, uit hun functie kunnen worden gezet en voor het gerecht gedaagd!

Dus ja, een Van Dissel, een Rutte, een Bruins, andere partijleden in de Tweede Kamer die slaafs de falende koers volgden én alle verantwoordelijke beleidsambtenaren in de departementen!

Mocht dat niet lukken dan zijn er in 2021 de verkiezingen om zowel in de Tweede Kamer als op de departementen geheel schoon schip te maken, waarna het recht alsnog kan zegevieren!
Want ja, men heeft bloed aan de handen!.

Henk uit Tilburg
Henk uit Tilburg
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Overigens moet Ik toevoegen dat in China het middel met succes is gebruikt en ook uit deUSA komen berichten dat het uitstekend werkt.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het antwoord op de vraag in de artikel kan alleen gegeven worden als we de corona-crisis niet als een incident beschouwen, maar als de zoveelste structurele crisis. We passen telkens ons gedrag ietsje aan, maar veranderen niets aan de structuur. Vandaar dat dezelfde systeemfouten telkens terugkomen.
Oorzaak 1. Nederlandse politiek is sinds 1715 gebaseerd op het volgen van de grotere naties om ons heen, met name Engeland en Frankrijk, later Duitsland. Dit heeft er toe geleid dat Nederlandse politiek uitgaat van twee vuistregels: de moraal moet uitgedragen worden op basis van internationale verdragen en de centen moeten hoe dan ook verdiend worden door open grenzen te handhaven. De combinatie van beide leidt tot het soort gewetenloze volgzaamheid die Rutte in praktijk brengt.
Oorzaak 2. De sociaal democratie die is gebaseerd op het ‘voor iedereen principe’. Krachtige besluiten zijn uitgesloten, want er zal altijd een groep benadeeld worden. In elke situatie zullen besluiten die dit risico met zich meebrengen tot het uiterste worden uitgesteld, zoals de corona crisis weer eens heeft aangetoond.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En intussen weer het belangrijkste nieuws door Corona nieuws even vergeten. Op1 verslaat Jinek, Jinek verslaat Op1. En gisteren, Rutte verslaat de Koning.
P.S. Rutte verslaat, als moet, zijn eigen volk.

ANT
ANT
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uw reactie is verwijderd. Gebruik van ongeldige e-mail-accounts is niet toegestaan. Controleer uw ingevoerde e-mailadres. Zie: https://opiniez.com/opiniez-reactie-spelregels/

Asher
Hoofdredactie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ANT

Er zijn geen reacties van u verwijderd.

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Asher

Maar van mij wel. En mijn eerdere vraag ‘waarom’ ook !

” Je reactie is goedgekeurd.

https://opiniez.com/2020/03/21/rampzalig-falen-in-de-coronacrisis/almavh/#comment-17146

U weet kennelijk niet dat u voor de opmerking ‘een stuk touw’ al 6 maanden gevangenisstraf kunt krijgen voor ‘..het bedreigen van een ambtenaar in functie..’ ? Het past ook niet binnen onze rechts- en fatsoensregels. Inderdaad heeft Rutte gefaald. Maar in 2009 vond men dat ook toen de overheid voor miljoenen aan serums inkocht na een hoax over een epidemie. Rutte ging uit van de expertise van het RIVM. Dat blijkt een grote fout. Het gevolg zal zijn [ mits de media niet de massa niet opnieuw tot ‘hosanna Rutte’ kunnen hersenspoelen..], dat Rutte ‘exit’ is in 2021 bij de verkiezingen. En de hele top van het RIVM moet weg, dat is duidelijk. Maar dat kunnen we stellen voor ál de overheids advies organen. Deze worden allemaal aangestuurd door het partij kartel om voorgekauwd ‘uit-te-braken’ wat hen past.”

juzo
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend artikel. Helemaal mee eens.

Paulus
Paulus
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik woon in Ierland en hier wil men zsm naar zo’n 15,000 tests per dag gaan (weet niet hoeveel er momenteel gedaan worden). Gisteren in NRC een bericht dat in de UK het van 6,000 naar 25,000 wordt verhoogd dus naar verhouding veel minder. Kan geen info over aantal per dag afgenomen tests in NL vinden maar dit artikel doet je het ergste vrezen.

Vee
Vee
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat zou ik graag wat vragen willen stellen aan “verantwoordelijke” personen. Er zijn zoveel zaken die niet kloppen.

Hoe hebben ze ooit kunnen beweren dat het niet naar nederland zou komen terwijl 2 a 3 keer per jaar een griep uit het verre oosten hierheen komt?

Hoe kan het dat de ziekenhuizen in stress zijn als “slechts” een derde van de ic bedden bezet zijn?

Hoe kan het dat Bruins geen idee had wat de maatregelen in de “succesvolle” Oost-Aziatische landen zijn?

Waarom testen ze zo weinig. Dan heb je toch geen idee hoe het er voor staat?

Waarom zinn alle poli’s dicht (had zelf een mri moeten krijgen met misschien wel een nare uitslag die snelle behandeling nodig heeft). Een radioloog heeft toch niets te zoeken op de ic?

Waarom geen lockdown zoals omringende landen. (is dat alleen maar om pvv en fvd geen gelijk te geven.?)

In mijn ogen faalt nederland gigantisch en dus het kabinet in het bijzonder.

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Vee

Helaas zou uit peilingen blijken – of is dat de gebruikelijke msm propaganda? – dat het vertrouwen in rutte en consorten is toegenomen tot 71%.
Nederland wil dit blijkbaar zo. Het aantal inwoners stijgt, maar het IQ daalt behoorlijk.

Martine
Martine
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat we al te laat zijn met het virus inperken door de late reactie. Het hangt van de volgende weken af of er een grote uitbraak gaat komen zoals nu in Italie, Spanje en Iran. Het lijkt er wel op maar ik hoop het niet. Testen lijkt mij ook niet meer nodig, je afvragen waarom het niet wordt gedaan kan samengevoegd worden met de vraag waarom er zolang gewacht is met een semi lockdown en waarom er geen volledige lockdown is. Het enge aan de strategie van groepsimmuniteit is dat ook jonge mensen de dupe worden van Corona. Dus die breng je dan in gevaar.

De angst van mensen zit er goed in wat betreft controle verlies en het risico dat we straks te weinig capaciteit hebben om echt zieke mensen te verzorgen en te redden.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik geloof NIET in het ‘dodelijke’ virus. Als je alle berichtgeving bij elkaar optelt is corona een zeer hevig griep-virus met een bacillengroep die een aanzienlijk heviger dodelijk effect heeft dan een ‘gewoon’ griep-virus.
Wat ik echt schandalig vindt is het machts-misbruik spelletje dat rutte speelt. Zijn grootste belang is FvD en PVV info zolang mogelijk te ontkennen en te zorgen dat de moties van die 2 partijen worden AFgestemd. Ik ben ervan overtuigd dat hij dezer weken dagelijks telefonisch contact heeft met rosenmoller en ollongren om te kijken hoelang ze menen een volgende maatregel nog te kunnen rekken.
Vlak voor de volgende maatregel kunnen Groen Links en D66 gebruik maken van voorkennis en in de media brengen hoe bezorgd ze zijn. Vervolgens kondigt rutte de volgende maatregelen aan en is DE burger alweer vergeten dat FvD en PVV het eerste initiatief namen.
DAT vindt ik HET schandaal van dit moment.
Het zal een extreem creatieve krachttoer kosten de burger te laten inzien dat FvD en PVV ALLE maatregelen 6 – 8 weken eerder voorstelden EN weggestemd werden door LInks plus VVD, CDA EN 50Plus. Ik had niet verwacht dat Henk Krol zooooo graaaag koffie drinkt met rutte.
Tenslotte, jammer redactie OpinieZ dat feitelijke waarheden over rutte ook door uw site worden verwijderd en dan kom ik niet in de buurt van woorden gerelateerd aan AH.

Asher
Hoofdredactie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

U weet heel goed dat wij onze spelregels voor reacties strikt toepassen. Dat doen wij al vanaf het begin. Niks nieuws onder de zon. Ad hominem reacties in plaats van ad causam reacties worden verwijderd. Daar zult u het mee moeten doen.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

@ Henk Albarda.
Ik las in uw reactie de naam “Krol”.
Wilt u dat nóóit meer doen a.u.b.
Als ik die naam lees krijg ik jeuk over heel m’n lijf.
Deze figuur bezit de glibberigheid van 10 padden/kikkers en/of palingen. Volkomen onbetrouwbaar, waait met álle winden mee !!

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@Karton__Als de crisis in Nederland doorzet zoals sommigen denken heeft “50+” in 2021 niet genoeg stemmen meer voor één zetel. Dan hoort u die naam ook niet meer.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

De enige 2 echte oppositie partijen hebben hopelijk al na TK 2021 en waarschijnlijker na TK 2025 meerdere partijen nodig om in een regering te komen. De partijen die het meest voor de hand liggen, zijn VVD (zonder rutte), CDA, SGP. Dat zal onvoldoende zijn. De meest voor de hand liggende is 50Plus. Tot de laatste acties die ik Krol toeschrijf, meende ik dat door voorzichtige 50Plus steun aan FvD en PVV, VVD en CDA ook makkelijker het afstand houden tot FvD en PVV zou worden doorbroken.
U begrijpt dat ook ik liever al in TK 2021 een regering met FvD en PVV zie ontstaan dan pas in TK 2025. Met de huidige koers van 50Plus zie ik voor TK 2021 geen mogelijkheden voor een regering met FvD en PVV.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er is genoeg voer voor een complottheorie. Nog onlangs heb ik de Inferno van Dan Brown gelezen voor een oplossing van de overbevolking en moest even denken over de verhouding tussen Rutte en de ouderen in Nederland. Maar interessanter is de samenhang van de grote aantal slachtoffers tussen China en Italië. Die kan ik even niet plaatsen.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Wat is de verhouding van China en Italië in deze?

Pank
Pank
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Waarom wachten totdat de regering de beslissing neemt voor een lock-down? Denk na en blijf binnen.
Vandaag heb ik de buurvrouw van 4 huizen verderop gefeliciteerd vanaf het balkon met luidspreker voluit “feliz cumpleaños…”. Één maal per week is boodschappendag. Voor ouderen in de buurt neem ik dan ook desgevraagd wat artikelen mee. Werkt perfect.
Met de groeten uit Spanje en keep safe.

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit stuk beschrijft de situatie correct:
https://brontecapital.blogspot.com/2020/03/coronavirus-getting-angry.html
Je krijgt de R0 onder 1 of niet. Meer opties zijn er niet.

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Al die testen gaan ten koste van de middelen om de banken te redden, vandaar.

Monteur
Monteur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

NEW DATA: A French study has demonstrated evidence that the combination of Hydroxychloroquine & Azithromycin are highly effective in treating Covid-19.
The patients enrolled in the study showed complete viral eradication around the 5th day of treatment. https://t.co/JZzZ66w4rL

Greet
Greet
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Monteur

Dit middel onder de Naam MMS (gebaseerd op een waterpurifier gecombineerd met een acid) is in 2012 getest in Uganda door Klaas Proesmans en gefilmd door Leo Koehof i.s.m. het Rode Kruis met een overweldigend resultaat. Helaas is het sindsdien op alle manieren tegengewerkt. hhttps://mmstestimonials.co/malaria/malaria-cured-in-hours-red-cross-study-uganda-2012-what-they-don-t-want-you-to-know.

trackback

[…] Rampzalig falen in de Coronacrisis? […]

nel
nel
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een goede leiderschap het is al tien jaar water naar de zee dragen met deze zogenaamde Rutte
De man is Mischien een goede kleuter leidster
Een land besturen kan hij niet totaal niet begaafd slap van karakter en geen ballen .
Nee een echte leider van lik me versie .
Te laat met alles wachten tot het gebeurd en dan advies vragen
want hij heeft het niet dat leiderschap.
Tijd dat deze hele club opstapt VVD D66 cda GL Cu PvdA.
Totaal geen leiders en geen ballen .
Gehakt ballen Mischien.

Henri de Groot
Henri de Groot
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als de zorg een verdienmodel is geworden, worden er hoe dan ook gèèn voorraden aan zorgmateriaal aangelegd! Deze regering zou straks door nabestaanden van coronaslachtoffers, van verzorgend personeel voor de rechter gesleept moeten worden wegens grove nalatigheid van een van haar belangrijkste taken: dat is de bescherming van de bevolking.

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden

U weet kennelijk niet dat u voor de opmerking ‘een stuk touw’ al 6 maanden gevangenisstraf kunt krijgen voor ‘..het bedreigen van een ambtenaar in functie..’ ? Het past ook niet binnen onze rechts- en fatsoensregels. Inderdaad heeft Rutte gefaald. Maar in 2009 vond men dat ook toen de overheid voor miljoenen aan serums inkocht na een hoax over een epidemie. Rutte ging uit van de expertise van het RIVM. Dat blijkt een grote fout. Het gevolg zal zijn [ mits de media niet de massa niet opnieuw tot ‘hosanna Rutte’ kunnen hersenspoelen..], dat Rutte ‘exit’ is in 2021 bij de verkiezingen. En de hele top van het RIVM moet weg, dat is duidelijk. Maar dat kunnen we stellen voor ál de overheids advies organen. Deze worden allemaal aangestuurd door het partij kartel om voorgekauwd ‘uit-te-braken’ wat hen past.

70
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x