EU-Klimaatwet Timmermans geeft activistische rechters alle ruimte

Regels liggen voor 30 jaar vast

Titelfoto: EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans (4 maart 2020). Screenshot YouTube-video, kanaal European Commission. Citaatrecht ex art 15a Auteurswet.

Klimaatcommissaris Timmermans heeft afgelopen week zijn Europese Klimaatwet gepresenteerd. Tal van politici zijn gevallen over de poging om met enkele bepalingen in dit wetsvoorstel de macht naar zijn Brusselse kantoor te verschuiven. Dat is een terecht bezwaar en verre van het enige bezwaar tegen deze absolutistische wet.

Er is nog een andere, belangrijkere machtsverschuiving die door de EU-klimaatwet wordt bewerkstelligd. Dat is de verschuiving van beslissingsmacht naar de rechter. De rechter zal het klimaatbeleid van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers gaan overnemen. 

 

Klimaatneutraliteitsplicht ‘naar iedereen’

‘Klimaatneutraliteit’ is het doel van de voorgestelde EU-klimaatwet. De wet zal een ‘verordening’ worden, dat wil zeggen dat zij direct verbindend is in alle lidstaten, zonder dat die lidstaten verder iets moeten doen. Meestal vaardigt de EU wetten uit in de vorm van een ‘richtlijn’; een richtlijn is niet direct verbindend en moet eerst door de lidstaten in nationale wetgeving omgezet worden om bindend te zijn.

De centrale bepaling van de klimaatwet stelt, in algemene zin, dat EU-emissies en verwijdering van broeikasgassen uiterlijk in 2050 in balans moeten zijn. Het verrassende is dat deze bepaling zich niet richt tot enige specifieke geadresseerde. In de juristerij wordt dat een erga omnes-plicht genoemd, een plicht die ‘naar alle’ of ‘in de richting van iedereen’ is gericht. Simpel gezegd: een plicht die voor iedereen geldt.

 

Klimaatneutraal leven

Daarmee wil de EU bereiken dat deze direct bindende bepaling zo nodig tegen een ieder kan worden ingeroepen die niet klimaatneutraal is. In de persconferentie na de presentatie van de klimaatwet heeft Timmermans al bevestigd dat deze clausule iedere lidstaat bindt, terwijl de verordening dat niet zegt. Dan zal een niet-klimaatneutraal bedrijf of burger er ook aan onderworpen zijn.

De theorie is immers dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. Richtlijnen voor de klimaatverplichtingen van bedrijven zijn er al; zelfs rechters bevelen ze aan. Voor de klimaatneutrale burger heeft de VN een handleiding opgesteld. Als de burger dan ‘klimaatneutraal’ geworden is, vraagt de VN letterlijk aan de bekeerling: “Was het nu zo moeilijk om het verschil te maken?”

Bedenk u goed dat klimaatneutraliteit het volledige leven van de burger omvat. De temperatuur in huis, hoe lang u doucht, hoe u reist, hoe lang u surft op het internet, hoeveel e-mails u verzendt, hoe u op vakantie gaat, hoeveel kleding u koopt, hoeveel vlees u eet, hoeveel u loopt, of u vitaminepillen slikt, of u een open haard heeft of van barbecueën houdt: alles heeft invloed op uw uitstoot en dus op uw klimaatneutraliteit.

 

Odysseus-wet

Er is nog iets anders dat de oplettende jurist opvalt aan de voorgestelde klimaatwet. Deze wet zal het klimaatbeleid vastleggen voor de lange termijn, voor dertig jaar en verder. In plaats van een wet had de Commissie ook een niet-bindende mededeling kunnen gebruiken. Zo’n mededeling wordt vaker gebruikt voor EU-strategieën waaraan de lidstaten zich committeren. Dat zou ook in dat geval niet minder zijn geweest dan een wet, in die zin dat de EU-wetgever een wet ook altijd kan veranderen.

Anders gezegd, een wet is weliswaar dwingend, maar kan op ieder moment worden ingetrokken of gewijzigd (bijvoorbeeld bij gewijzigde omstandigheden of gebleken ineffectiviteit). Toch gebruikt de EU een wet. Waarom?

 

Irreversibel

De EU heeft een wet gebruikt omdat het de bedoeling is klimaatneutraliteit ‘irreversibel’ (niet terug te draaien) te maken. Dat wil zeggen dat de EU-wetgever de eigen wetgevende bevoegdheid voor de toekomst opgeeft. Dit noemen we ook wel een Odysseus-clausule: omdat de EU weet dat zij in de toekomst mogelijk spijt krijgt van de klimaatwet (bijvoorbeeld bij een economische recessie), wil zij zich als Odysseus aan de mast binden.

De vraag is of dat conform de EU-verdragen is. Nog niet zo lang geleden maakte de progressieve beweging steevast bezwaar indien staten in concessie-overeenkomst met bedrijven hun regelgevende bevoegdheid beperkten ten voordele van de investeringszekerheid voor dat bedrijf.

 

Van Parijs naar Brussel

De EU-klimaatwet is voorgesteld ter uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Krachtens dat akkoord moet de EU een plan indienen om de voorspelde temperatuurstijging deze eeuw tot maximaal 2 graden C te beperken. Zo’n plan wordt een nationally determined contribution (NDC) genoemd. Het Parijse klimaatakkoord bepaalt uitdrukkelijk dat landen niet naar beneden mogen afwijken van hun NDC; een NDC mag uitsluitend meer ambitieus worden, niet minder ambitieus.

De EU zal de klimaatwet indienen als NDC om aan de verplichting van Parijs te voldoen. Dat betekent dus dat de EU-klimaatwet daarna niet meer gewijzigd mag worden, behalve indien die wijziging als meer ambitieus is aan te merken. Indien de wetgever de klimaatwet toch probeert uit te stellen of af te schaffen (bijvoorbeeld in geval de derde wereldoorlog uitbreekt), dan zal de rechter dat niet toestaan – iedere lidstaat, ieder bedrijf, iedere burger is aan de irreversibele klimaatwet tot in de eeuwigheid gebonden.

Klimaatneutraliteit is here to stay.

 

Paard van Troje

Dit wijst op nog een ander probleem. Omdat de klimaatwet een verordening is, zal deze directe werking hebben. Zoals hierboven besproken, deze verordening zal de EU, alle lidstaten, alle ondernemingen en alle burgers irreversibel binden. Indien één van hen niet aan de verordening voldoet, kan de gang naar de rechter worden gemaakt.

Lidstaten staan vooraan in de vuurlinie, maar daarna volgen al heel snel ondernemingen. Burgers worden waarschijnlijk nog wel even met rust gelaten, maar ook dat is geen zekerheid. Rechters, zonder politieke legitimatie en zonder wetenschappelijk benul, moeten dan de kastanjes uit het vuur halen en ‘klimaatneutraliteit’ afdwingen.

 

Dit opent de weg voor activistische rechters om het maken van klimaatbeleid over te nemen. Zo wordt het Paard van Troje de democratie binnengehaald. Het schrikbeeld van de rechter die de democratie onder curatele stelt, doemt op. Inmiddels weten we in Nederland wat dat betekent. In de Urgenda-klimaatzaak beval de rechter de regering het klimaatbeleid bij te stellen op basis van een onverbindende toezegging en met opzijzetting van de Grondwet.

 

Europees rechterlijk klimaatbeleid

Met de EU-klimaatwet zal dat standaard-praktijk worden in de EU. De wet zal het rechterlijke activisme, dat bij het Europees Gerechtshof al lang welig tiert, sterk aanwakkeren. Ook in de rechtbanken van de lidstaten. Het gevaar dreigt dat rechters dan ook de middelen zullen gaan dicteren die gebruikt moeten worden om klimaatneutraliteit te bereiken.

 

In de Urgenda-klimaatzaak heeft de Hoge Raad beloofd om alleen het doel en niet de middelen voor te schrijven, maar dat zal anders liggen indien het doel reeds door de wet voorgeschreven is. Op het lijstje van de rechter zal, net zoals op dat van de wetgever, kernenergie niet voorkomen. De middelen van de rechter zullen waarschijnlijk ‘meer van hetzelfde’ zijn, meer wind, meer zon, meer biobrandstof, meer biomassa, meer energie-efficiëntie, ook wanneer de marginale kosten de marginale voordelen ver overstijgen.

In lijn met het huidige beleid zal de rechter dus ineffectieve middelen blijven voorschrijven, die nooit tot klimaatneutraliteit zullen leiden. Want de enige effectief klimaatneutrale oplossing, kernenergie, wordt zorgvuldig gemeden.

 

Dikastocratie voor de eeuwigheid

Wat in Nederland met het actierecht voor groepen als Urgenda en een progressieve rechterlijke cultuur is gelukt, is kinderspel vergeleken met wat de EU voor ogen heeft. De Europese klimaatwet vestigt een irreversibele rechtersstaat, een dikastocratie, voor de eeuwigheid. Dat is een gevolg van het feit dat deze wet verplichtingen oplegt aan iedereen, en deze kunnen door onze volksvertegenwoordigers niet meer verzacht worden.

Kortom, de EU-klimaatwet van Commissaris Timmermans is een acute bedreiging voor het voortbestaan van de democratie in Europa.

Klimaatwetgeving gebeiteld in steen en dikastocratie voor de eeuwigheid verdragen zich niet met de democratische rechtsstaat.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
37 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ad van Ekeren
Ad van Ekeren
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De realiteit perfect verwoordt. Het klimaatakkoord was het begin en de EU haalt de hele democratie onderuit onder het mom vd Green Deal. Waar ze lang op hebben gewacht: de absolute macht komt dichter en dichterbij. Een waar angstbeeld. Intussen stevenen we af op een immigrantencrisis aan de Turks-Griekse grens en wordt er daadkracht verwacht maar nee Timmermans en co maken zich druk over een utopisch vergezicht. UK zal ondanks de problemen die er nog komen daar blij zijn dat ze de democratie kunnen behouden. En alles ook nog onder het mom van : de doen het voor onze kinderen en kleinkinderen. Hebben die geen recht op een democratische stem. Misselijkmakend en alles opzij voor de macht

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ad van Ekeren

ja, goed gezien. Dit gaat helemaal verkeerd.

H.J.
H.J.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Deze Timmerfrans, is het grootste gevaar voor de vrijheid in de Westerse landen.

Een PvdA speler zonder mededogen, een nietsontziende Linkse charlatan, met één doel, iedere anders denkenden kost wat kost te onderwerpen aan zijn Linkse doelstelling.

Hesa
Hesa
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uit de EU, zo gauw als er een machtswisseling heeft plaatsgevonden.
Nigel V. Zei het al: over 10 jaar bestaat er geen EU meer.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Ik hoop het!

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Nigel F(arage)…

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

De EU bestaat pas niet meer als landen massaal eruit stappen voordat het een eigen EU-leger heeft. Kijk in de wereld naar het bestaan van dictaturen / totalitaire systemen, die heffen zichzelf niet op. De klimaatwet maakt de weg naar het socialisme open en dan is gauw afgelopen met de vrijheden. Helaas zullen veel mensen lange tijd in de ontkenningsfase blijven hangen waardoor de EU de tijd krijgt om met mooie woorden een EU-leger uit de grond te stampen. En als je denkt dat dit leger niet op haar eigen burgers zal schieten, dan staat daar tegenover in elke dictatuur dat deze EU-soldaat een kort leven beschoren zal zijn.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Timmermans ontpopt zich tot de grote inquisiteur die alle macht naar zich toetrekt door de rood-groene klimaat religie en die zijn bolwerk door de (activistische)rechters beschermt. Via de green deal wordt de dictatuur ingesteld. Een weg terug wordt onmogelijk gemaakt terwijl men met iets bezig is waarvan de uitkomst onzeker is. Door de angst voor veranderende klimaat voert men verblind een strijd waarvan de consequenties groot zullen zijn in de economie die hieronder gaat lijden. Uiteindelijk is de burger de klos die met alle kosten opgezadeld wordt. Deze maatregelen staan haaks op de actuele migratieprobleem. Met steeds meer mensen op aarde wordt de productiviteit verlaagd door groene maatregelen waardoor honger zal ontstaan. Dat zal leiden tot onrust en mogelijk oorlogen Niets doen is geen optie? Nadenken over wat je doet lijkt mij de beste optie in plaats van deze paniekvoetbal. Het lijkt dat Brussel de grootste vijand van Europa is geleid door een gesjeesde Zweedse spijbelende tiener. De tijd van algemene gekte duurt voort en bedreigd onze samenleving. De green deal zou zodoende het einde van onze beschaving kunnen inleiden.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De energietransitie is onhaalbaar en onbetaalbaar. Punt.
Bovendien zal elk aspect van de energietransitie de co2-uitstoot juist verheelveelvoudigen. En een veel groter probleem dan de enorm stijgende co2-uitstoot is dat onze natuur vernietigd zal worden. Denk aan 80% van Nederland vol niet-werkende windmolenparken, terwijl wereldwijd de oerbossen omgezaagd worden voor een paar jaar “groene” biomassa.

Maar toverwoord blijft “onhaalbaar”.
De EU zou ook elk EU-land kunnen verplichten om op een roze geverfde wolk herbouwd te worden, zeg op 4 kilometer hoogte. Klinkt in ieder geval veel goedkoper, maar is waarschijnlijk bijna net zo onhaalbaar als Timmermans’ klimaatplannen.

Uiteindelijk is onhaalbaar gewoon onhaalbaar.
Ongeacht in hoeveel wetten je dat onhaalbare vastlegt.

Laten we hopen dat het einde zal zijn van de EU.
De totale achterlijkheid van zowel deze ondemocratische wetgeving als de onmogelijkheid van de gestelde doelen; met plannen die het milieu gaan vernietigen… Ongelooflijk.

Dit moet echt iedereen weten, en iedereen wakker schudden.

Martin van den Berg
Martin van den Berg
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Ik ben het helemaal met bovenstaande eens. Als ik zie en lees hoe de gemeenteraad binnen mijn gemeente Zundert bezig is met de Regionale Energietransitie (RES)dan ben ik echter bang dat zelfs de dikste knuppel niet helpt om deze lieden wakkervte schudden.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martin van den Berg

Dat klopt, een paar maanden gelden kreeg ik een Enquête van de gemeente en daaruit kon je in alle vragen zien dat ze sturen naar landerijen vol windmolens en zonnepanelen. Als ook elektrische auto’s moeten voorrang krijgen op een parkeerplek in de stad. Bij open vragen heb ik dan ook aangegeven dat ze geen echte oplossing willen als ze kernenergie buitenbeschouwing laten en dus ontzettend dom bezig zijn.

Martin van den Berg
Martin van den Berg
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

U heeft in ieder geval nog een enquete gehad.Hier wordt in de raad gesuggereerd dat er eentje is geweest onder de inwoners. Maar bij vragen omtrent de uitslag antwoordt de wethouder dat die gegevens er niet veel toe doen. Ik heb nooit een enquete gezien. Maar vandaag in BNdeStem wel een grote reportage over subsidieslurper Windcent.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Eens.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Absolutisme volgens Montesquieu is de afwezigheid van de scheiding der machten. Hoe kwam hij op het idee van de noodzaak van die scheiding: door Lodewijk ‘L’etat c’est moi’ XIV. Wat deed deze Lodewijk o.a.: het herroepen van het Edict van Nantes. Al die vrijheden van o.a. Hugenoten, dat moest maar eens afgelopen zijn. In Franrkijk zijn tussen de 2 en 4 miljoen Hugenoten omgebracht of gevlucht. De klimaatwet vermindert de vrijheden (klimaatdictaat) door de machten minder scherp af te bakenen. Daar lijkt men in Brussel geen bezwaar tegen te hebben. Er zijn geen aanwijzingen dat men ook maar twijfelt. En 30 jaar is een lange tijd. Vergelijk dat eens met de 5 jaar van de Tweede Wereldoorlog. Dertig jaar gaat veel te ver. Is er wel voldoende ruimte voor voortschrijdend inzicht? Bijv. het inzicht dat Nederland nu toch wel erg veel geld moet ophoesten voor een veel te breed geformuleerd ideaal. Dit is niet geloofwaardig. Hier past alleen een veto. En als dat geen optie is, dan is er maar een andere conclusie mogelijk.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rechters kunnen geen kant op. Door de internationale verdragen en de automatische geldigheid daarvan in Nederland, kunnen rechters alleen maar vaststellen of de verdragen correct nageleefd worden of niet. De vraag: is dit internationale verdrag wel rechtvaardig; is het wel in het nationaal belang; is het democratisch tot stand gekomen; is het wetenschappelijk verantwoord – al deze zaken liggen buiten het bereik van de rechter. Het juridische kader dat door onze linkse politiek is geschapen is één grote catch-22. Er komt altijd uit wat links wil dat er uit moet komen.
Al die kiezers die al decennia lang als makke schapen achter links aan lopen kunnen trots zijn op zichzelf. Ze zijn veroordeeld tot een toekomst van armoe, kinderloos, overspoeld door islam, geestelijk murw en dood.
Ik zie nog maar een uitweg: de mogelijkheid dat Salvini aan de macht komt in Italië of Marine in Frankrijk – en liefst beide.

J-P
J-P
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Waar zijn de rechten van een Europees land. Men kan niet zonder de grondstoffen. Het is een groote farce. Over de kinderarbeid voor de grondstoffen van het litium daar wordt niet over gesproken. Maar men zal en moet electrice rijden of wat dan ook.

Isabel
Isabel
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

T. moet en zal de baas spelen in de EU, een kabouter die de macht grijpt maar dit is geen sprookje

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Isabel

Zo is het precies. De man is megalomaan en enorm gevaarlijk.

Neef Jansen
Neef Jansen
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Diezelfde Frans Timmermans vindt ook dat de islam al 2000 jaar bij Europa hoort. We worden geregeerd door mensen die wat betreft klimaat, islam en immigratie knettergek zijn en die er op uit lijken om Europa te verarmen en te ont-modernen. Dat wil zeggen, we gaan toe naar feodale toestanden van nul moderne rechtsstaat, nul orientatie op moderne wetenschap, nul naleven van mensenrechten, en veel knikken en buigen voor nieuwe boven ons gestelden, die huizen in kastelen, en die harems hebben en slaven, en die hun waarheid verkondigen via media vol met hersenspoelende orwelliaanse newspeak.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

ja, vreselijk.

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De geschiedenis gaat zich herhalen. Over 10 jaar worden we weer bevrijd door de Engelsen en de Amerikanen. Engeland erop tijd uit, geeft ons hoop.

HPax
HPax
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

Als je die nog zo gek krijgt. Hun offers in twee wereldoorlogen lijken inmiddels verspild en nodigen niet tot een zoveelste interventie uit. En ook wat we nu meemaken: een vernietigende volksverhuizing, is typisch iets waar een Land primair zelf iets aan moet doen. We lokken die invasie toch zelf uit, bekogelen de infiltranten met ‘uitkeringen’ en – je gelooft het niet – ‘babypakketten’, en zullen daarvoor zelf de prijs moeten betalen. Met dat te doen zijn we al druk bezig: beknotting van vrijheid van meningsuiting, aanslagen, geldoffers, krimpende ruimte, Islam-onderwijs, en niemand die ons kan helpen. Maar het went, en dan valt het mee. We worden gewoon een ander Volk, of onderworpen.

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat is socialisme. Het afnemen van vrijheid van burgers ten gunste van een steeds sterker wordende staat, die burgers een utopie belooft, als ze maar hun geld en vrijheid aan hen afstaan.
Snake oil salesmen..

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vat mijn reactie in één woord samen : NEXIT !!!

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ze gebruiken het klimaat om alle souvereiniteit over te dragen aan de EU.
De EU die al een dictatuur is.
Andere landen willen niet mee doen met de klimaatgekte, dus zal Nederland weer voor alles moeten betalen.
Het volledige failliet van Nederland.
Een NEXIT is de enige oplossing, dan zijn we van alle ellende af en kan Nederland weer welvarend worden!

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ZEER goede column. En ZEER beangstigend. De dictatuur alom. bijna alles om de verkeerde redenen en met de verkeerde maatregelen. DAT is wat die van elke kennis gespeende Tmmermans aan het doen is.
Timmermans en Samsom zijn ZEER gevaarlijke lieden.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

En Wilders en Baudet die tegen deze klimaatgekte zijn worden door alle media en politici gedemoniseerd met leugens, roddel en achterklap en buitengesloten!

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Een deel van de linkse bevolking gaat voor het goede gevoel en het andere linkse deel is in paniek en deze regering samen met de EU gaat voor de absolute macht het socialisme.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geef de macht aan imbecielen,en je krijgt zoiets.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Waren het maar imbecielen. Nee, het is veel gevaarlijker en doordacht. Het is het pad naar de absolute totalitaire macht.

Piltdown
Piltdown
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het beste kunnen we de bittere pil direct slikken. Klimaatdictaat vandaag, revolutie en oorlog morgen. Dan kunnen we overmorgen tenminste aan de wederopbouw beginnen.

Eigenwijsje
Eigenwijsje
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piltdown

Ik hoor “Hotel California” : “You Can Check Out Any Time You Like, But You Can Never Leave”… Levenslang opgesloten in dit gekkenhuis.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piltdown

U hebt gelijk!

Frans B
Frans B
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hebben jullie ook het nieuws meegekregen dat energiemaatschappijen zeggen dat “iedereen van het gas af” gewoon onmogelijk is voor mensen die in een ouder huis wonen? Heeft mijn naamgenoot Timmermans daar ook over nagedacht of verwacht hij dat ik voor zijn lol binnenshuis mijn winterjas aanhoud?
Ik wil best wat doen voor een schoner milieu, afval scheiden, prima, niet het vliegtuig pakken als je ook de trein kunt nemen, ook prima. Maar als ik in huis moet gaan zitten rillen van de kou om de opwarming van de aarde te stoppen, dan klopt er iets niet.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

ja, ik hoorde het ook. huizen ouder dan 80-er jaren zijn niet goed genoeg te isoleren voor elektrisch verwarmen. het werd letterlijk gezegd door een netbeheerder en ze waren ook niet van plan om het gasnetwerk op te geven, zeiden ze gelukkig. ERGENS is nog een een netbeheerder met verstand bezig.
Ze wilden het netwerk behouden voor levering van groen gas (wat dat ook moge zijn) en evt waterstofgas, om die oudere huizen te kunnen blijven voorzien van warmte. Ik was HEEL blij met die uitspraak. Hopelijk krijgen ze gehoor en macht om deze kennis door te drukken en misschien in de hersenen van politici te proppen. Politici hebben geld zat om desnoods naar een nieuw modern huis te gaan of een kapitaal uit te geven aan isolatie, maar mensen als ik hebben niet zo’n dikke portemonnne.
Ik vind eigenlijk dat Timmermans met pek en veren door Brussel moet en daarna ergens opgesloten.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Lees ook uitstekende column van prof Eduard Bomhoff op TPO.nl waarom de maatregelen van NL verkeerd zijn en zelfs desastreus voor andere landen in de wereld. Dat geld wat we nu onder leiding van Timmermans zonder hersenen moeten verspillen was beter benut geweest om andere landen te helpen en dan waren we goedkoper uit.. lees maar eens wat Bomhoff zegt over Nederland en Bangladesh.

Azijnseikert
Azijnseikert
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je kunt het via alle wegen gaan afdwingen. Maar het KAN gewoon niet. Technisch en praktisch onhaalbaar.

37
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen