Het vuurwerkverbod als vlucht naar voren

Kernprobleem is onvoldoende optreden tegen raddraaiers

Foto:

Ieder weldenkend mens lijkt om. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor een verbod op vuurwerk, het kabinet heeft maatregelen aangekondigd en ook bij “voorstanders” begint de mening op te schuiven richting een geheel of gedeeltelijk verbod. Wouter Roorda ziet een onderliggend maatschappelijk probleem: ongewenst gedrag wordt niet gecorrigeerd.

Inderdaad kan het zo niet langer en is ingrijpen gewenst. Maar dat is al heel lang zo en het is de vraag of de excessen rond vuurwerk niet een uiting zijn van iets wat al langer scheef zit in de maatschappij. De vraag is of een verbod niet een goedkope reflex is, die bestuurders de mogelijkheid geeft bij toekomstige excessen hun handen in onschuld te wassen.

Sinds ik lang geleden als infanterist te maken kreeg met zware explosieven heb ik geen vuurwerk meer aangeraakt. Ik zou het persoonlijk niet missen, maar daar gaat het niet om. Als kind was dat anders. En ik zag dat op Oudejaarsdag terug toen ik naar een winkel ging waar ook vuurwerk werd verkocht. Vaders kwamen binnen met hun zonen én dochters om de bestelde pakketten op te halen. In de ogen van de kinderen gloeide de opwinding van het straks mogen afsteken van vuurwerk.

Als iedereen zich zou beperken tot de wettelijk vastgelegde tijden en alleen in de nacht van Oud op Nieuw tussen 22.00 en 2.00 vuurwerk zou afsteken, dan zou volgens mij de overgrote meerderheid van de bevolking daar geen probleem mee hebben.

Overlast

Wat stoort is echter dat er de hele kerstvakantie de hele dag vuurwerk wordt afgestoken, waarbij het voor sommigen de bedoeling is om zoveel mogelijk schade aan te richten, andere mensen en dieren ermee lastig te vallen en zoveel mogelijk lawaai te veroorzaken. Dat laatste dan door de aanschaf van illegaal vuurwerk.

Voor al deze overlast was in de media meer aandacht dan in voorgaande jaren. De voorstanders van een vuurwerkverbod grijpen elk incident aan om hun punt te maken en worden volop in de kaart gespeeld door de relatief beperkte groep die veertien dagen lang onbeperkt wil knallen.

Onvermogen

Het onvermogen van de autoriteiten om paal en perk te stellen aan dit ongewenste gedrag maakt dat de lieden die sowieso al een hekel hebben aan politieoptreden en handhaven een vlucht naar voren nemen richting het door hen gewenste totaalverbod.

De vraag is wie zich aan dat verbod gaan houden. Dat zijn de vaders met hun kinderen die op Oudejaarsdag naar de winkel gaan om een pakketje vuurwerk te halen en dat in de Oudjaarsnacht afschieten. Hen de mogelijkheid daartoe benemen, gaat de overlast niet verminderen want die wordt veroorzaakt door groepen van vooral jongeren die aan vuurwerk komen dat niet via reguliere verkoopkanalen zijn weg naar hen vindt. Er is dus geen reden om aan te nemen dat zij geen vuurwerk meer zullen afsteken en, belangrijker nog, hun gedrag zullen veranderen zolang dat niet wordt gecorrigeerd.

Kernprobleem

Daarmee zijn we bij de kern van het probleem. Niet alleen rond Oud en Nieuw wordt ongewenst gedrag niet gecorrigeerd, maar het hele jaar door. Een groeiende groep van met name “jongeren” heeft drommels goed door dat zij hun gang kunnen gaan en dat de kans dat er tegen hen wordt opgetreden minimaal is. En als het wel gebeurt het halfslachtig is en ze met veel zaken gemakkelijk wegkomen.

Drugs worden gedoogd

Een belangrijk verschil met ander ongewenst gedrag is dat politiek links een grote hekel heeft aan het afsteken van vuurwerk. Daarmee zijn we aangeland bij de vergelijking met (soft)drugs. Net als met illegaal vuurwerk is de werking hiervan steeds sterker geworden, zodat het verschil tussen de gedoogde softdrugs en de verboden harddrugs steeds vager is geworden.

Ook op de afzetkanalen van verdovende middelen hebben de autoriteiten nooit grip kunnen krijgen. Maar voor de doorsnee drugsgebruiker is het begrip bij met name linkse politici een stuk groter, al was het maar omdat de mening in die kringen wijdverbreid is dat je aan een verslaving weinig kunt doen. Daarom wenst links het gebruik van drugs te gedogen (en voor alle criminele activiteiten daaromheen de andere kant op te kijken) en vuurwerk te verbieden.

Linkse bestuurders

Linkse bestuurders denken dat door iets wat zij ongewenst vinden te verbieden anderen zich daaraan zullen houden. Ze denken dat gezagsgetrouwe burgers geneigd zullen zijn zich aan de wet te houden en geen andere wegen zullen bewandelen om hun behoeften te bevredigen. Het treft mensen die wat te verliezen hebben.

Vergelijk het met betaald parkeren. Het afdwingen hiervan is een van de weinige activiteiten waar steden als Amsterdam en Utrecht een heel leger handhavers op inzetten. Het treft namelijk autobezitters die in de ogen van het stadsbestuur een verfoeilijke activiteit uitoefenen. En die weinig mogelijkheden hebben zich aan gezagsuitoefening te onttrekken, welke bovendien betrekkelijk anoniem kan worden toegepast door kentekens te scannen vanuit een rondrijdende auto.

Verbod niet handhaafbaar

Dat toont meteen de zwakte van een vuurwerkverbod aan. Alleen in een strenge politiestaat kan een dergelijk verbod worden gehandhaafd, aangezien het voor overtreders gemakkelijk is om via allerlei illegale kanalen aan hun illegale waar te komen en het bovendien heel gemakkelijk is om zich aan het gezag van handhavers te onttrekken. Overtreders zijn bovendien in het algemeen geen modelburgers die maatschappelijk wat te verliezen hebben.

Hypocrisie

Het toont ook de hypocrisie van linkse bestuurders (en in hun gebruikelijke kielzog die van CDA en VVD). De argumenten die hen doen pleiten voor legalisering van drugs draaien ze net zo makkelijk om als het gaat om het verbieden van vuurwerk. Sterker nog, er zijn argumenten te noemen dat een totaalverbod op drugs makkelijker is te handhaven dan een totaalverbod op vuurwerk. Zo hebben de landen om ons heen minder tolerantie voor verdovende middelen dan voor vuurwerk, zijn de individuele bestanddelen van vuurwerk wel legaal en goedkoop verkrijgbaar en is de (gepercipieerde) individuele en maatschappelijke drempel tot gebruik lager.

Wat dan wel? Strenger straffen zal alvast niet helpen, aangezien hier de medewerking van rechters voor nodig is en die laten steeds weer zien hier geen trek in te hebben. Ook is de pakkans niet dusdanig groot dat hier een afschrikwekkend effect vanuit gaat.

Ontmoedigingsbeleid

Wat helpt is het verder stimuleren van de afnemende maatschappelijke acceptatie van vuurwerk afsteken. Dat kan door vuurwerk afsteken te behandelen als roken. De overlast door roken is sterk afgenomen de laatste decennia en dat geldt ook voor het aantal rokers, vooral onder jongeren. Door het afsteken van vuurwerk te verbieden op plekken waar veel mensen bij elkaar zijn, wordt de vuurwerkafsteker verbannen naar oorden waar het veel minder gezellig is.

Net zoals rokers zich naar buiten haasten om snel even een sigaret te roken en dan snel weer naar binnen gaan. Het rookverbod in de horeca heeft verder bewerkstelligd dat de tolerantie voor roken sterk is afgenomen en dat mensen ook veel eerder zijn geneigd er iets van te zeggen.

Keuzevrijheid

Het aanpakken van de gevolgen van bepaalde keuzes laat de individuele keuzevrijheid in stand. Het is een aanpak die een wat langere adem vergt, maar die meer zicht biedt op resultaat dan domweg verbieden. Het zal ook tot minder vuurwerk leiden in de periode tussen 22.00 en 2.00 uur, waarin het wel legaal is om vuurwerk af te steken.

Buiten die periode is vuurwerk afsteken natuurlijk nu al net zo’n overtreding als vele andere. Maar je gaat scooters toch ook niet verbieden omdat hangjongeren er met opgevoerde exemplaren mee rondscheuren in het park of omdat er veel overvallen mee worden gepleegd? Het feit dat ze vuurwerk afsteken is wellicht eindelijk een keer een goede reden om lieden die het hele jaar voor overlast zorgen aan te pakken.

Volgende stap

Je hoeft geen helderziende te zijn om de volgende stap na het verbieden van vuurwerk te voorzien. Als eind dit jaar Sinterklaasintochten door provocaties van anti-Zwarte Piet activisten weer uit de hand lopen, zullen linkse politici luidkeels gaan roepen om een verbod van Zwarte Piet, daarbij gesteund door de meeste media. Bestuurders van VVD en CDA in grotere gemeenten gaan zeggen dat het zo niet langer kan en uiteindelijk gaan ook die partijen door de bocht en is Nederland weer een traditie armer.

Maar nu eerst de Paasvuren aanpakken.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
18 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hera hear!
Waarom is vuurwerk in Polen geen probleem?

Je lost de toename van steekpartijen niet op door alle messen te verbieden. Het enige dat daartegen werkt is een combinatie van een hoge pakkans en flinke straffen voor messentrekkers. “Onze” overheid echter heeft de pakkans geminimaliseerd, en “onze” rechters leggen extreem lage straffen op bij geweldsdelicten.

Niet het gebruik van messen, maar het misbruik van messen moet aangepakt worden. Een messenverbod maakt (onder andere) koken en tapijtleggen onmogelijk, terwijl gewelddadige messentrekkers toch wel aan illegale messen kunnen komen. Los van het feit dat geweldsplegers ook honkbalknuppels, ijzeren staven, stenen of hun (gesubsidieerde!) kickboks lessen kunnen gebruiken.
Pak het geweld aan!

Ook vuurwerk is niet bedoeld als wapen. Vuurwerk wordt wel als zodanig gebruikt door randfiguren die het hele jaar hun gang kunnen gaan. Vaak gebruiken die nu ook al illegaal vuurwerk, en daarnaast flessen, stenen en molotov cocktails.
Dat vuurwerkverbod gaat voor hen niks uitmaken.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De betekenis van respect wordt steeds vager en anarchisme maakt zich steeds vaker meester van onze samenleving. En dat begint al op zeer jonge leeftijd. Tijden het regering Rutte is onze samenleving een stuk onveiliger geworden. De open grenzen en niet toereikende politieapparaat hebben hier veel aan bijgedragen.

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wouter,
Ik mis in dit stuk een belangrijk een belangrijk aspect.
Het hele zware en illegale vuurwerk wordt in Italië geproduceerd en via Europese regels door drugscriminelen met een omweg aan schooljeugd verhandeld, die er dan ook weer een flinke duit aan verdient.
Onze messentrekkende jeugd wordt hiertoe sterk gestimuleerd door een op de Europese markt vrij beluisterbare polulaire muzieksoort, die mes-steken verheft tot statusverhoging van de individu.
Op nationaal niveau is de aanpak van deze praktijken bijna niet te handhaven, maar toch wel op Europees niveau?
Maar nu hoor ik helemaal niets van een EU. Nu mag Nederland het zelf oplossen. Waar is Rutte dan nu, om te pleiten voor voor een Europese aanpak?
Als we hier vuurwerk verbieden, kopen we het vlak over de grens of bestellen het in Italië.
Hier een soort muziek verbieden, maar de buitenlandse kanalen open laten staan en de wapens gewoon binnen Europa blijven leveren aan onze jeugd?
Begin eerst de toevoer te stoppen binnen de EU, anders wordt het absoluut niets en blijven de bestuurders geschokt reageren.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Alleen de automobilist merkt iets van handhaven, het kan zelfs niet op. Typisch Nederlands, of je doet niets of je doet teveel. Het tekent de regel van het gemak van de minste weerstand. De autoriteiten hebben hun respect verloren en daarmee hun kracht want voor ome agent hoef je niet bang te zijn en dat nodigt uit. Dat geld ook voor de migratie vraagstuk waar echte regels ontbreken doordat je kunt eindeloos procederen totdat er een generaal pardon en ook dat nodigt uit tot misbruik. Eindeloos uitgaan van het goede van de mens is oliedom. Jammer maar waar.

Frans
Frans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je voorkomt handhaving en gebruikt dan vervolgens de daardoor veroorzaakte problemen als aanleiding om zaken te verbieden die in jou kraam passen maar die je normaal gezien nooit verboden zou hebben gekregen.
Dat komt allemaal rechtstreeks uit het handboek socialist.
Ik ben overigens, als niet roker, ook tegen het rookverbod.
Er waren namelijk ook veel rokers die zich wel sociaal gedroegen, die geen overlast veroorzaakten, en die zijn nu ook “de Sjaak”.
Al dat verbieden kent wel een begin maar geen einde, en het past ook gewoon niet in een “vrij” land.
Als er problemen zijn moet je die bij de wortel aanpakken, bij de meeste overlast en criminaliteit problemen in Nederland is die wortel welbekend, begint met “is” en eindigt op “lam”.
Zowel het “vuurwerk” als het “messen” probleem is eenvoudig op te lossen; gewoon de bestaande wetten handhaven, en vooral stoppen met wegkijken als de daders een kleurtje hebben.
Met verdere verboden pak je enkel de brave burgers die het probleem niet zijn, oplossen gaat dat helemaal niets.

Edelweis
Edelweis
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Ben ik met je eens. Ik ben in principe ook niet tegen een rookverbod. Waar ik wel tegen ben, is dat ik gedwongen word middels mijn basiszorgverzekering mee te betalen aan de gezondheidsrisico’s van roken: longkanker, COPD, hartinfarct, beroerte, etalagebenen en ga zo maar door. Iedereen mag zijn gang gaan zolang je de rekening van bovenstaande maar niet bij mij legt. Wat dat betreft ben ik het helemaal met Trump eens: geen verplichte, door links socialisten door mijn strot geduwd zorgsysteem. Ik beslis zelf wel over mijn gezondheid!

Frans
Frans
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Edelweis

In principe heb je gelijk, maar dat rokers de gemeenschap geld kosten is gewoon niet waar, de mensen die de gemeenschap geld kosten zijn de mensen met een gezonde levensstijl die 100 jaar oud worden.
Een roker heeft een grote kans voor zijn pensionering te sterven, betaald dus wel zijn AOW premie maar casseert niet of minimaal.
Een roker betaald zich verder ook nog eens zijn hele leven blauw aan de tabaksaccijnzen.
Een roker heeft gemiddeld een lagere levensverwachting en dus gemiddeld minder (peperdure) ouderenzorg nodig.
Ook een niet roker wordt op gegeven moment een keer ziek en gaat dan dood, en dat proces kost net zoveel geld als dat van een roker die ziek wordt en dood gaat.
Dat rokers de gemeenschap bovenmatig geld kosten is een fabeltje opgehangen door degenen die een rookverbod gerealiseerd wouden zien.
En verder ben ook ik het helemaal met Trump eens wat de zorg betreft.
Eigenlijk zijn er maar heel erg weinig dingen waarover ik het niet met Trump eens ben… 😉

Edelweis
Edelweis
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Eens, maar het gaat om het principe. Ik ga niet betalen voor iemand die willens en wetens zijn gezondheid om zeep helpt. Doe ik niet. En wat betreft AOW: ooit bedacht door socialistisch links. Wordt ook weer door mijn strot geduwd. Mogen ze ook afschaffen. Ik bouw mijn eigen pensioen op door te werken, te sparen en te investeren.

Frans
Frans
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Edelweis

Yeah, maar voor een roker hoef je dus niet te betalen, die betaald voor zichzelf…

Fluitje
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Stop met het verspreiden van leugens.
Ga beginnen met het handhaven van de wetten.
Neem geen beslissingen zonder voldoende draagvlak.
Stop de omvolking.
Stop het demoniseren.
Stop het CordonSanitair.
Maak Nederland weer Nederlands.

ludo
ludo
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als je moet handhaven, is dat een teken dat je met opvoeding en scholing te kort bent geschoten.

E. Vreeland
E. Vreeland
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit artikel heeft me wel aan het denken gezet. Als rechts conservatief persoon was/ben ik ook tegen consumenten vuurwerk. Overlast voor dieren en ouderen is voor mij reden genoeg. Ik ben er gewoon klaar mee. De enorme schade door vernielingen en brand, moet voor ieder redelijk mens de ogen toch openen.
Maar de schrijver heeft een zinnige redenatie. Behandel het als met het roken. Dan dring je langzaam de maatschappelijke acceptatie terug.

Johan Cramer
Johan Cramer
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het zoveelste verhaal dat uitvoerig zevert over dat er andere niet aan te pakken oorzaken zijn, dat er een mentaliteitsverandering moet komen, dat een verbod niet helpt, etcetera. Hou toch op, als er een totaal verbod is, scheelt dat in ieder geval 80 % van de kwetsuren. Daarenboven is handhaving eenvoudiger, iedere knal is strafbaar. Ook al zal er maar 2 % van de overtreders gepakt worden, alle beetjes helpen.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Handhaving zou eenvoudig zijn, als de overheid dat zou willen. Maar dat is nou juist het probleem.

Kijk om je heen. De politie stuurt slachtoffers van (seksueel) geweld weg. Of houdt “foei-gesprekken” met de daders; waarna vervolging juridisch lastig wordt (“daders zijn al gestraft”). Iemand die een agent total loss schopt krijgt van de rechter 120 uur taakstraf.

En dan zou de politie wel werk maken van elk rotje?
De politie kan nu ook al werk maken van elk rotje dat voor oud&nieuw wordt afgestoken. De politie doet dat niet. Je kunt een niet gehandhaafd cocaïneverbod ook niet beter handhaven door voortaan ook koffie te verbieden.

Google eens op “Sylvia Veld”. Deze vrouw werd knock out geslagen; beroofd; verkracht; en bijna gewurgd. Lijkt mij net iets belangrijker dan een vuurpijltje, maar de realiteit is dat de politie haar wegstuurde. Dankzij een app op haar gestolen telefoon kon ze de dader enkele dagen later zelf opsporen, en ze ging naar de politie. Maar het duurde nog 5 maanden voor de politie hem oppakte.
Vijf maanden!
De dader kreeg voor al dat geweld een jaar gevangenisstraf.

Frans Nijhof
Frans Nijhof
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik begrijp de politiek wel. Een vuurwerkverbod zal vrijwel zeker leiden tot gewelddadige confrontaties met zekere groepen van de bevolking met gedragsproblemen, daar hebben VVD/CDA geen trek in.

Enrico
Enrico
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Nijhof

Wat je wel bereikt is dat die gewelddadigen zich zelf labelen.
Dus kun je ze makkelijker oppakken en ook uitsluiten voor vuurwerk incidenten in de zorgverzekering. Draai maar zelf op voor de gevolgen.
Zelf zie ik niks in een deelverbod of alles of niets. Bedoel particulier verbod. Heel vroeger was er ook “centraal vuurwerk” men ging samen kijken, en er was sociale interactie op heen en terug weg… Dat zou die linkse meute toch ook moeten aanspreken.
Als slot tav al dan niet een verbod. Je kunt ook niet een beetje zwanger zijn.

HPax
HPax
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Verbod door de NL-regering op het afsteken van vuurwerk dreigt, een rite en een traditie staan op het spel. De enige vrije schietpartij die de Nederlandse burger nog collectief is toegestaan, wordt hem nu ook nog afgenomen. Het Volk mort machteloos, als gebruikelijk. Volgens enquêtes is het ‘t meest gelukkige volk ter wereld, dus het geeft allemaal niets. Alleen China moet nog mee. Daar gaan ze nog ongestoord door met het ongestraft afschieten van pijlen en rotjes. Het Internationaal Strafhof te ’s-Gravenhage staat het te wachten.

Een punt evenwel klemt. Nederland is overbevolkt. Haast nergens ruimten meer voor het onbekommerd kunnen afvuren van ‘zevenklappers’ en ‘gillende keukenmeiden’. Wij zijn een gevaar voor elkaar geworden, en dat hebben wij onszelf aangedaan.

Henk
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nu alleen de jongeren nog verbieden en alle problemen zijn opgelost….

18
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x