Van de hoofdredacteur: OpinieZ in 2020

Het gevecht met de postmoderne democratie

Foto: Europees Parlement te Straatsburg, symbool van de postmoderne democratie.

OpinieZ is begonnen in 2015 als aanklacht tegen de in politiek en media dominerende politieke correctheid. Tegen de cultuur van het in mooie bewoordingen om de hete brij heendraaien. Tegen het negeren van onwelgevallige feiten die het sprookje van de rechtvaardige, deugende samenleving verstoren.

Voor het blootleggen van de werkelijke agenda en motieven van politici, partijen en internationale organisaties. Voor het benoemen van de gevaren voor onze vrije samenleving en onze natiestaat die na eeuwen moeizaam en hard werken zijn opgebouwd.

We hebben onze pijlen gericht op het nog steeds voortwoekerende antisemitisme en op de Israëlhaat; op de linkse drammerij en hypocrisie; op de verdeeldheid zaaiende identiteitspolitiek en diversiteitsmantra’s; op de uitverkoop van ons land aan de immer uitdijende EU die Nederland tot een filiaal van Brussel maakt; op de radicale islam die onze veiligheid en vrijheid bedreigt; op de falende grensbewaking en de ongecontroleerde immigratie uit Afrika en het Midden-Oosten; op het irrationele, hysterische klimaatbeleid en op het steeds verder inperken van de vrijheid van de individuele burger.

Op al deze gebieden is het niet alleen een kwestie van keuzes qua inhoud van beleid en prioriteiten, maar het probleem zit dieper. Er is in de kern een strijd om de macht gaande, die wordt gevoerd door de politieke elites. Die strijd wordt gevoerd tegen luidruchtiger en assertiever geworden burgers, die gezien worden als bedreiging voor de coterie van politici, bestuurders en hun spreekbuizen, de gevestigde media. De burgers om wier welzijn en vrijheid de democratie als staatsvorm ooit is ontworpen via een rechtsstaat, het principe one man – one vote, scheiding der machten en bescherming tegen de willekeur van de overheid.

De mondige burger is in de postmoderne democratie van de eenentwintigste eeuw een gevaar geworden. Hij weigert zich nog langer te gedragen als braaf object in de politiek-bestuurlijke machinerie die is ingericht om hem op gebaande paden te houden. De politiek is het monopolie geworden van een kaste, een gesloten netwerk dat macht, geld en baantjes verdeelt en het volk op afstand houdt. Het oorspronkelijke thuis van de burger, de onafhankelijke natiestaat waarin cultuur en tradities worden gekoesterd, is bewust in verval gebracht en wordt geleidelijk vervangen door een Europees en internationaal, op ondemocratische leest geschoeid bouwwerk.

De politieke elites vinden elkaar over oorspronkelijke landsgrenzen heen. In de EU en in de veelkoppige organen van de VN en internationale verbanden. De burger – over wiens belangen zij geacht worden te waken – is voor hen een abstract begrip geworden, een instrument waaraan politici eens in de zoveel jaar via verkiezingen hun legitimiteit ontlenen. Dan mag de burger even zijn plicht doen om daarna weer jarenlang met valse beloften in het pak genaaid te worden. De democratie is ontspoord en verworden tot een besloten gezelschapsspel van politici, bestuurders en hun media-zetbazen.

Partijen die de burger opnieuw een stem willen geven en het gezonde verstand willen laten spreken bij het vormgeven van het beleid, worden door de powers that be effectief verketterd en buitengesloten. De ideale burger van de postmoderne democratie is een robot die zonder morren zijn werk doet, het geld verdient dat de elites nodig hebben om hun habitat in stand te houden en meeloopt langs de lijnen die voor hem zijn uitgestippeld. De democratie is niet meer het vehikel om de rechten van burgers te waarborgen, hen een veilig huis, welvaart en welzijn te geven en hen te laten beslissen over de toekomst.

De postmoderne democratie is bedoeld om een politiek-bestuurlijke elite in stand te houden die de burger beschouwt als noodzakelijk kwaad, als object. Tegen deze ontwikkeling komt OpinieZ in het geweer. We zien de democratie niet als het instrument van een professionele bestuurskaste. We zien de democratie zoals die oorspronkelijk bedoeld is en zou moeten zijn: government of the people, by the people, for the people, om in de woorden van Abraham Lincoln te blijven. Dat is onze maatstaf en de invalshoek van de stukken die wij brengen. Onze burgers hebben recht om gehoord te worden en hun invloed in de politiek te doen gelden. Daarbij is geen plaats voor taboes op meningsuiting en sturing van het publieke debat.

Onze burgers hebben recht op een eigen, zelfstandig land en op capabele politici die opereren op basis van gezond verstand en gezond nationaal belang. Dat nationale belang is geen van bovenaf opgelegd theoretisch model, maar komt van onderaf tot stand, als bundeling van de wensen en behoeftes van de burger. De natiestaat is geen zichzelf overleefd hebbend, negentiende-eeuws construct, maar een democratische leefgemeenschap die het waard is om voor te vechten.

Democratie is geen spelletje van politici, maar een bloedserieuze zaak. Democratie mag nooit de vorm krijgen van een ministerie van Waarheid, dat burgers vertelt wat zij moeten vinden en hoe zij moeten leven. We willen geen overheid als morele opperrechter die lastige, kritische media classificeert als vuilspuiters. We willen geen kabinet dat zich manifesteert als klimatologische eindtijdverkondiger, boodschapper van het immigratie-evangelie of PR-apparaat van een Europese superstaat.

Bovenal willen we ons land behouden als zelfstandige, krachtige natiestaat die zijn eigen plan trekt en de belangen van zijn eigen burgers vooropstelt. De postmoderne democratie moet van zijn globalistische verenkleed worden ontdaan.

Redactie en medewerkers van OpinieZ wensen alle lezers een voorspoedig 2020 toe. We danken u voor de blijken van waardering voor ons werk. Wij gaan door op de ingeslagen weg en hopen u met onze artikelen aan het denken te zetten over politiek, maatschappij, echte democratie en echte vrijheid.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
30 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Paul Schermers
Paul Schermers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben dankbaar voor OpinieZ. Ik lees de artikelen met grote interesse.

Aljosja Seijsener
Aljosja Seijsener
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Paul Schermers

En ook ik sluit me aan bij de woorden van Paul Schermers. Ik bezoek Opiniez dagelijks voor de mooie stukken die er worden geplaatst.

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Paul Schermers

Ik lees bijna dagelijks alles wat wordt geplaatst. Het niveau is onwaarschijnlijk veel hoger dan van de ‘beroeps journalisten’ .
Zijn de ‘beroeps ‘ allen aan de leiband ?

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik sluit me aan bij de woorden van Paul Schermers. Ik voeg er graag aan toe dat ik alle schrijvers zeer moedig vind, aangezien ze ongetwijfeld uit hun maatschappelijke omgeving vaak onbegrip zullen ontvangen.
Ik wens alle schrijvers een heel fijn 2020 en wens ons allen dat de doele ook in dit artikel weer goed beschreven tenminste theoretisch weer een stapje dichterbij komen.
Tenslotte wens ik onze joodse medeburgers een goed, fijn en gezond 2020, gezien de zeer foute ontwikkelingen die links en de islam steeds verder doorvoeren.

Fluitje
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Voor alle sympathisanten van OpinieZ , de beste wensen en gezondheid voor 2020.
En mijn privé wens is, dat de Nederlandse kiezers, zo snel mogelijk de stekker uit deze Linkse Rutte-clan trekken en we weer op een Democratische wijze, met elkaar omgaan, zonder enige vorm van een CordonSanitair.

De EU brengt meer leed als vreugde.
Stop de ongecontroleerde stroom Gelukszoekers.
Verwijder per direct, alle personen die onterecht in Nederland verblijven.
Stop de Groene gekte.

Ard Slingeland
Ard Slingeland
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ga zo door!!

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit artikel is meer omgeven met hoop dan de laatste vorig jaar. En hoop is naast de humor iets wat wij niet mogen vergeten omdat deze door elkaar gewikkeld zijn en elkaar steunen. Humor die beknot wordt door godsdienstige beperking enerzijds en politieke correctheid anderzijds. Het verschijnsel van hysterie in
allerlei vorm die wij de laatste tijd meemaken is doodeng. Enerzijds hoe sommige mensen op iets reageren wat zij niet leuk vinden en anderzijds hoe men tot snelle beslissingen komt.
Het bewijst dat onwetendheid de sleutel is die tot hysterisch gedrag leidt. Om van de komende decade een mooie “roaring twenties” te maken moet eerst gezonde verstand terugkeren. Laten wij het hopen!

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Alle beste wensen en een gezond en gelukkig 2020 gewenst voor de makers en volgers van OpinieZ,dat ze zo door blijven gaan ,en de feiten naar buiten blijven brengen die in de media schandelijk verzwegen worden,vriendelijke groeten Peter

Nora
Nora
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank voor uw artikel, waar ik het van harte mee eens ben. Gelukkig zijn er nog mensen zoals u die zich inzetten voor een maatschappij, waarin waarden worden verdedigd, die mensen aanspreken op hun verstand en hun waardigheid.

Els
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Alle medewerkers en medelezers van OpinieZ wens ik een goed en kritisch 2020 toe.
Ik hoop dat het lezersaantal in het nieuwe jaar flink zal toenemen zodat steeds meer mensen doordrongen raken van wat er werkelijk aan de hand is in Nederland, Europa en in de hele wereld.
Verder wens ik nog lang te mogen genieten van de artikelen van OpinieZ.

XWE
XWE
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Asher, hartelijk dank voor jullie inzet. Ik lees de artikelen met veel interesse en ik ben zeer blij dat er ook stromingen tegen het huidige beleid zijn. Ik spoor mijn vrienden en familie ook aan om de ogen te openen en meer artikelen te lezen. Het valt mij op dat er meer mensen wakker beginnen te worden. Popcast van Jensen, oproep ON, Opinie Z. Iedere haar eigen kijk maar wel een duidelijke mening tegen het huidige beleid en ik sluit mij daarbij aan. Een goed nieuwjaar gewenst.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In de postmoderne democratie staat het woordje “democratie” er slechts bij wijze van spreken.
We mogen blij zijn dat internet het monopolie van NPO en MSM heeft doorbroken. De verandering gaat langzaam, maar we zien inmiddels dat no-nonsense partijen een vrij constante factor in de politiek geworden zijn. De plaats van de LPF werd vrij snel ingenomen door ToN, en later PVV en FvD.

Niet alleen in NL worden mensen wakker. In België is het Vlaams Belang de grootste partij, ondanks een cordon sanitaire. In Frankrijk kon het Front Nationaal alleen verslagen worden door een samenraapsel van stalinisten, conservatieven en liberalen onder Macron. Hopelijk rekenen beide partijen wel af met racisten en antisemieten in hun midden.
En dan was er de Brexit die volgens de MSM inmiddels betreurd zou worden door de Britten; edoch, de laatste verkiezingen hebben de Brexit bekrachtigd. Ook Trump lijkt weinig hinder te ondervinden van de reeksen schijnprocessen en nep-procedures die er tegen hem en de zijnen gevoerd worden.

Ik zie de toekomst zonnig tegemoet. Ook de onhaalbare en onbetaalbare “energietransitie” die zo mogelijk nog vervuilender is dan de oude USSR-industrie, zal een keerpunt worden.
Iedereen wil een schoon milieu. Maar niemand wil terug naar de Middeleeuwse houtkachel, in ruil voor een 100 maal hogere energienota dan nu.

Beste wensen voor 2020 allemaal, en houd moed.

Henk ter Hoeven.
Henk ter Hoeven.
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Bedankt voor jullie fantastische artikelen. Ga zo door!

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat de politiek “het monopolie is van een gesloten netwerk dat macht, geld en baantjes verdeelt” is tot daaraan toe. Maar dat een Nederlands kabinet “zich manifesteert als klimatologische eindtijdverkondiger, boodschapper van het immigratie-evangelie of PR-apparaat van een Europese superstaat” gaat te ver. Dat daarnaast een dergelijk kabinet zodanig ligt ingebed in de MSM dat dit in de praktijk blijkt te dienen als overheidsapparaat voor verkondiging, boodschappen en PR gaat alle perken te buiten. Dat de processen van politieke versnippering en samenklontering zo werken dat de voorkeuren van de kiezer geen effect meer sorteren neigt naar kwaadaardige minachting. Dat Rutte III zou kunnen worden opgevat als een fluwelen staatsgreep is al door menigeen betoogd. Er komt dus een tegenreactie. Naarmate de Rutte-achtigen verder doorschieten zal die tegenreactie heviger zijn. Er zijn genoeg kamerleden bij VVD en CDA en CU die in staat moeten worden geacht om de stekker eruit te trekken, tenzij er snel voor matiging in de huidige koers wordt gekozen. Het is wel oppassen voor de schaduwcoalitiegenoot van GroenLinks. Die zou zich ook zomaar kunnen gaan manifesteren. Ondertussen bouwen we door aan de onvermijdelijke tegenreactie. “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time” (Lincoln).

Raymond
Raymond
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uit mijn hart gegrepen !!!!

Ben Steijn
Ben Steijn
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Raak! Hr. Asher. Ik ben niet van Joodse afkomst, maar ik huiver van een VN met een anti-semitische agenda. Ik gruw van de mentaliteit in de Arabisch/Islamitische wereld.
Opinie Z draag ik op handen. Allen een goed en gezond 2020.

Hein
Hein
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben het eens met de strekking van het artikel. Maar helaas, de mondige burger in de postmoderne democratie van de eenentwintigste eeuw bestaat maar mondjesmaat. De overgrote meerderheid van de burgers heeft geen idee wat er zich werkelijk afspeelt. Zij zijn kompleet geïndoctrineerd/gehersenspoeld door het linkse kartel van politiek en eenzijdige, manipulerende media. De meeste moderne burgers geloven het NPO journaal, De Volkskrant, Trouw, NRC, Pauw, Jinek en Mathijs van Nieuwkerk enz. De moderne burger heeft of niet de interesse, of meent onvoldoende tijd te hebben (te lui), of heeft niet de intelligentie om scherp na te denken en alternatieve bronnen te raadplegen. Alleen breed beschikbare, hapklaar voorgeschotelde alternatieve informatiebronnen kunnen het tij keren. Alleen met voldoende informatie gaat die burger het juiste hokje rood maken in het stemhokje. Daar gaat een uiterst moeilijk, haast onmogelijk demasqué van de nieuwsbrengers aan vooraf.

Frans B
Frans B
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ook ik ben blij met OpinieZ, maar ik wil toch wel een kanttekening plaatsen: pas op dat het niet uitdraait op preken voor eigen parochie. Laat ook eens een ander geluid horen. Op TPO, om maar eens een voorbeeld te noemen, hebben ze ook Chris Aalberts die Forum voor Democratie uiterst kritisch volgt en columns van Ronald van Raak van de SP. Thierry Baudet riep onlangs op tot een diversiteit van meningen, laat die ook hier gehoord worden, het zal de site alleen maar ten goede komen.
Gelukkig nieuwjaar allemaal!

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Frans B, ten eerste wens ik u een fijn en gezond 2020. Het is een genoegen ook uw reactie hier te lezen op van 2019 op 2020! Ook in 2020 hoop ik uw reacties weer vaak te lezen. In 2019 heb ik vaak erg bits op u gereageerd. Ook in 2020 zal dat regelmatig het geval zijn.
Vanzelfsprekend ben ik het met uw ‘Chris Alberts’ observaties behoorlijk ONeens. De ridicule en totaal inhoudsloze demonisering door de MSM (85 % van de totale media) die van ieder nieuws uitsluitend de alineas melden die in hun kraam te pas komen, en dan nog eens de inhoudsloze non-bijdrages van Chris Alberts. CA heeft nooit duidelijk toegegeven dat het NRC artikel eind maart een mes in de rug van FvD was, onder smoes dat dat kritiek op Baudet was. Robert Bor heeft met FEITEN bewezen dat Otten de kleine kas (vele tienduizenden Euros) voor eigen gewin tot een puinhoop heeft vermaakt.
En U en Chris noemen dat ‘klagen’ door ons, UW zwaktebot.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Frans B, zodra ik bijdrages van CA heb gelezen over Groen Links, D66, CU en de rutte VVD, die net zo ongefundeerd zijn als die over FvD, zal ik overwegen mijn mening over non-journalist CA te herzien. Dat Baudet een narcist is, akkoord. Dat Baudet de politiek in is gegaan voor het geld, geloof ik. Maar in ieder artikel te insinueren of openlijk te stellen dat FvD een overbodige partij is, is ongefundeerde nonsense. Een ‘journalist’ van een site als tpo die constateert zelf te vinden dat Baudet tegen extreem rechts aanschurkt? Moet terugtreden. Nu verzint CA ‘want Baudet denkt dit, Baudet denkt dat’ heeft duidelijk geen argumenten.
Ik heb met OpinieZ afgesproken dat ik geen mede-lezers persoonlijk aanval, dus probeer voorzichtig te zijn.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Frans B, ik wens u toe in 2020 beargumenteerde reacties te lezen van u en dat we reacties van u krijgen als we u weer eens stevig van repliek dienen. Als u vaker erkent dat er door lezers op dit forum goede reacties worden geplaatst, maakt u zichzelf geloofwaardiger. Schermen met CA die ook van TPO lezers aanzienlijk meer kritiek over zijn inhoudsloze artikelen krijgt, dan bijval, helpt niet.

Frans B
Frans B
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Wauw, da’s een heel verhaal. Hoe je over Chris Aalberts denkt, moet je natuurlijk zelf weten, maar daar ging het mij niet om. Het ging mij erom dat het goed is als je ook een andere stem laat horen. Het lijkt mij geen goede zaak als we in Nederland een “herzuiling” krijgen, waar rechts alleen maar naar rechts wil luisteren en links alleen maar naar links.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Frans B, Beste Frans B, onwaarschijnlijk dat u en ik het ooit ook maar bij benadering eens worden. U neemt de ook op TPO hevig bekritiseerde CA als voorbeeld van een ander geluid. Ik vind Jan Gajentaan hier op OpinieZ als ander geluid zowel als degenen die voorkeur geven aan een hervorming van de EU.
U wenst mijn boodschap niet te begrijpen, ik vind uw boodschap getuigen van ander geluid a la NRC en andere MSM.
Nogmaals, ik lees u hier graag, maar vind u vaak onredelijk a la MSM. Blijft goed u hier vaak te lezen.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wow, wat een parel weer. Alle lezers en redactie een prachtig 2020 toegewenst en blijf de Goede Strijd voeren!

Inge-Willem Noordergraaf
Inge-Willem Noordergraaf
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prima stuk over jullie bedoelingen en prioriteiten. Houd vol, verzet tegen de eenpartij-dictatuur die we tegenwoordig lijken te hebben is keihard nodig!

Hans Hamaker
Hans Hamaker
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik schaar me geheel achter het van de redactie van Asher. Veel schoten in de roos! Als OpinieZ, zoals iemand opmerkt, moet waken niet alleen voor eigen parochie te prediken, dan mag gezegd dat die parochie in Nederland ondemocratisch weinig stem krijgt, maar tegen die verdrukking in groeit. Het is belangrijk dat de zwijgspiraal van de politiek-correctheid doorbroken wordt. Onmisbaar daarbij is dat wij (het volk) geïnformeerd worden. Nepnieuws mag als een probleem gelden, maar het achterhouden van nieuws is een zeker niet geringer probleem. Ik wens OpinieZ een vruchtbaar leven toe.

Jack Rijnders
Jack Rijnders
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Eindelijk een eerlijke opinie van realiteit en waarheid, in tegenstelling tot de leugens van Rutte, EU bonzen en VN valse voorlichters. Hulde voor dit initiatief.

Cor van Dijk
Cor van Dijk
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Grotendeels ben ik het eens met de artikelen op Opiniez en lees ze ook met waardering. De MSM kan hier nog veel van leren, maar ja die worden betaald door ons als belastingbetalers via het loket de politiek (wiens brood men eet wiens woord men spreekt). Het woord democratie wordt vaak gebruikt in de artikelen, dit woord bestaat niet meer in mijn vocabulair ik heb dit woord vervangen voor kleptocratie ( stelen van de armen en verdelen onder de rijken). Of het nu het migratie probleem of klimaathysterie betreft en gaat alleen maar om geld. Kapitaal regeert de wereld.
Opiniez ga vooral zo door en stoppen is geen optie.

Matjan Tutul
Matjan Tutul
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Artikels op OpinieZ geven ons altijd weer moed, beuren ons op, zetten ons aan om vol te houden en antidemocraten van repliek te dienen. Hartelijk dank.

30
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x