Europese Superstaat marcheert richting Waterloo

Peperdure plannen en onrealistische ambities

Titelfoto bij artikel Johannes Vervloed OpinieZ.com “Europese Superstaat marcheert richting Waterloo“

Titelfoto: Beoogd EC-voorzitter Ursula von der Leyen. Bron: Newsroom EU, copyright Europese Unie. Citaatrecht ex art 15a Auteurswet.

De Europese Commissie (EC) trekt steeds meer macht naar zich toe om de droom van een Europese Superstaat te kunnen verwezenlijken. De nieuwe voorzitter van de EC, de Duitse Ursula von der Leyen, is van plan er nog een schepje bovenop te doen. OpinieZ-auteur Johannes Vervloed over een tot mislukken gedoemd project. 

 

Over de veranderende rol van de EC schreef het instituut Clingendael op verzoek van de Tweede Kamer een rapport: De Europese Commissie in balans. Het rapport is kritisch over de ambities van de EC en het draagvlak daarvoor in de lidstaten. De ultieme conclusie wordt helaas niet getrokken: de supranationale ambities van de EC, ingegeven en gesteund door Frankrijk en Duitsland, zullen naar beneden moeten worden bijgesteld.

Nu al doen de nieuwe EC-voorzitter Ursula von der Leyen en haar team alsof zij de regering van de Europese Unie zijn. Von der Leyen heeft een homogeen team: onwelkome – lees: niet-federalistische – kandidaat-commissarissen zijn afgevoerd.

 

De inzet van Von der Leyen is overduidelijk. De EU moet een Superstaat worden met de EC als regering en de Europese Raad als Senaat, een soort Eerste Kamer die op hoofdlijnen een milde vorm van supervisie uitoefent. Of Von der Leyen hiervoor de ruimte krijgt is zeer de vraag.

Franse Commissaris afgestemd

De eerste tegenslag heeft ze al te pakken.  Haar persoonlijke vriendin – de omstreden Franse kandidaat-commissaris Sylvie Goulard – werd door het Europees Parlement weggestemd. Goulard was een van de meest federale van de nieuwe commissarissen. Zo spreekt zij bijvoorbeeld regelmatig over de ‘Verenigde Staten van Europa’. De christen-democraten, die de grootste fractie in het EP vormen, waren not amused dat zij vooraf niet op de hoogte waren gesteld van haar kandidatuur. Ze maakten prompt een einde aan het onderonsje van Von der Leyen en Macron. En dat betekent ook een nederlaag voor Macron, want Goulard zou de reuzenportefeuille interne markt, industriebeleid en defensie gaan vervullen.

Frankrijk en Roemenië (waar de regering is gevallen) zullen nieuwe kandidaten moeten voorstellen. Het betekent een onverwacht uitstel waardoor de formele ingangsdatum van de nieuwe EC (1 november) waarschijnlijk niet wordt gehaald. Een tegenslag voor Von der Leyen, maar geen afstel. Haar ambitie staat nog recht overeind.

Nomen est omen

Tijdens een recent bezoek aan Brussel door een voormalige collega viel hem iets op. Bij de ingang van het Berlaymont gebouw hing een nieuw bordje. In grote letters stond vermeld: “We are the government”. Het is een onmiskenbaar teken welke ambitie de nieuwe EC heeft. Op de elfde etage waar mevrouw Von der Leyen zal zetelen zag hij dat op het bordje van de deur van haar toekomstige kamer niet meer “President of the European Commission”, staat maar “President”. Ik ben benieuwd wat er op de deur van de kamer van Charles Michel staat, de opvolger van Donald Tusk en de nieuwe President van de Europese Raad.

Ambities Juncker

Onder Juncker kregen de federale ambities vaart. De EC zag zichzelf niet langer als uitvoerder van besluiten van de Europese Raad van regeringsleiders en initiator van nieuwe wetgeving, maar als een politiek lichaam. Een soort Politbureau, hoewel ze die term zelf natuurlijk nooit in de mond nemen. Juncker bewoog zich ook veel nadrukkelijker dan zijn voorgangers op het internationale toneel. Bij de dreigende handelsoorlog tussen de VS en de EU was het Juncker en niet Tusk die naar Trump ging om de ruzie bij te leggen.

Ministersploeg

In haar eerste optreden deed opvolgster Von der Leyen er nog een schepje bovenop. Zij presenteerde haar team in het Europees Parlement als de nieuwe ministersploeg. Met haar plaatsvervanger Timmermans als vice-president en de overige Commissarissen als ministers van Buitenlandse Zaken, Economie, Mededinging, etc. Dat de Commissarissen in de vervulling van hun portefeuilles optreden als ministers is niet helemaal nieuw. Een precedent werd al geschapen door onze eigen Frans Timmermans. Hij reisde in zijn vorige functie als ‘bewaker van de Europese waarden’ naar Hongarije en Polen om te vertellen dat die landen zich toch echt beter moesten gedragen, op straffe van de artikel 7 procedure. Dergelijke ‘ministeriële’ bezoeken zullen we met het nieuwe EC-team ongetwijfeld vaker zien.

Handelingsbekwaam

Het geluid van Von der Leyen klinkt ook anders. Het nieuwe adagium is dat de EU meer ‘handelingsbekwaam’ moet worden. De EU moet zich niet de les laten lezen door de VS. Niet op het gebied van de handel, de buitenlandpolitiek en zelfs niet op het terrein van defensie. De kersverse Buitenlandchef van de Commissie, de Spaanse socialist Josep Borell, wil een eigen EU troepenmacht van 60.000 manschappen. Van het Amerikaanse Iran-beleid en een handelsconflict met China wil de Europese Commissie niets weten.

Minder budget

Op financieel gebied worden momenteel de messen geslepen. De EC wil meer geld voor nieuw beleid en de lidstaten moeten dat ophoesten. De EC wil de nieuwe EU-begroting voor de periode 2021- 2027 ophogen van 1% tot 1,11% van het EU BNP. Tevens zullen de lidstaten het verwachte wegvallen van de VK-bijdrage moeten compenseren. Vooral ‘de Groene Agenda’ van Timmermans gaat een fortuin kosten.

Hier is een tweede tegenslag voor de EC in de maak. Als de sterren niet bedriegen, zullen de lidstaten niet instemmen met het voorgestelde financiële kader. Vijf lidstaten hebben al laten weten de EU-uitgaven tot 1 % te willen beperken: Duitsland, Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk. Sowieso is er weinig belangstelling om nog eens 40 miljard extra op tafel te leggen als de Britten met een no-deal uitstappen en het ‘afgesproken’ uittredingsbedrag niet gaan betalen.

De Commissie zal het dus met een bescheidener budget moeten doen en niet al haar federale plannen kunnen uitvoeren. Nieuw beleid, zoals de Groene agenda van Timmermans, zal onvoldoende dekking krijgen. De 300 miljard die op de plank is blijven liggen omdat veel lidstaten niet over de benodigde implementatiekracht beschikten, kan niet worden ingezet. Verdragsrechtelijk moet dit geld terug naar de lidstaten.

 

Mijn verwachting is dat van de drie grote projecten van de nieuwe EC – milieu, digitalisering en democratisering – niet al te veel terecht zal komen. De EU stevent af op een periode van laagconjunctuur. In Duitsland is al sprake van een recessie. En als de lidstaten de portemonnee al zullen opentrekken, is dat voor nationaal beleid (om de eigen economie te stimuleren bijvoorbeeld) en niet om de supranationale projecten van de EC te financieren.

Lening?

De enige hoop die de EC rest is geld lenen. Dat is met het huidige ECB-beleid goedkoop. Met dat geld wil de EC enkele infrastructurele projecten, zoals een EU-hogesnelheidstreinnetwerk, te realiseren. Tevens heeft Von der Leyen persoonlijk haar zinnen gezet op een defensiebudget om een eigen EU-leger te financieren.

Ik denk dat de lidstaten geen toestemming geven voor een omvangrijke lening. Wellicht komt er geld voor EU-infrastructuur, maar zeker niet voor defensie. Zolang de lidstaten zelf nog niet aan hun NAVO-verplichting van 2% BNP hebben voldaan, is het onwaarschijnlijk dat lidstaten EU-defensieprojecten gaan financieren. Dat telt namelijk niet mee voor de 2% NAVO verplichting.

Opstelling Europese Raad

De belangrijkste reden waarom Von der Leyen’s ambitie niet zal worden gerealiseerd is de opstelling van de lidstaten in de Europese Raad. Von der Leyen wil de invloed van de (Europese) Raad weliswaar terugdringen, maar behalve Frankrijk en Duitsland en een paar kleinere lidstaten is daarvoor geen meerderheid. Landen als Polen en Hongarije, maar ook de Hanze 8 Liga willen zeker niet meer, maar vooral minder EU-beleid. En met verkiezingen in Spanje en waarschijnlijk ook Italië in het vooruitzicht – het monsterverbond tegen Salvini zal geen stand houden – neemt het aantal lidstaten dat een federale koers voorstaat alleen maar verder af.

Waterloo

De genadeklap voor de federalisten kan in 2021 met de verkiezingen in Duitsland en Frankrijk worden uitgedeeld. Als Merkel vertrokken is en Marine Le Pen de premier van Frankrijk is, zal er voor de supranationale ambities van Ursula von der Leyen en haar apparatsjiks geen geld en geen politieke steun meer zijn. Dan vindt de Europese Superstaat zijn Waterloo.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
18 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hopelijk zijn de Britten nog op tijd met hun BREXIT ! Ik gun het hen van harte. Nederland, het landje waarvoor oorlogen zijn gevoerd, waarvoor 10-duizenden mensen zijn gedood de laatste eeuwen, óók mijn voorvaderen deden daaraan mee en enkelen werden gedood “voor volk en vaderland”! En dát Vaderland is verkwanseld door onze “leiders”, die dat doen/hebben gedaan uit machtswellust, maar ze zullen óóit als stom en kortzichtig worden neergezet.
Overigens blijf ik van mening dat een NEXIT lonend zal blijken.

Frans Bierings
Frans Bierings
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Ik ben het hiermee eens.

Krumeltje
Krumeltje
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Waarde @Karton, Een Nexit zal er nooit komen, niet voor niets is met grote spoed het referendum af geschaft.
Dijselbloem vreest een brits succes verhaal wordt, en reken er maar op dat deze angst in meer regerings zetels heerst.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Krumeltje

@ Krumeltje.
Of er óóit een NEXIT komt weten wij niet, maar mogelijk komen er ooit één of meer partijen in de regering die juist wél een NEXIT zouden willen; mocht dat niet gebeuren dan heb ik mijn hoop gevestigd op een totale ineenstorting van het hele EU-maffia-gebeuren.
Ál die kleine mensjes in de “regering”zijn bang voor een NEXIT, niet alleen Dijsselbloem; en waarom zou een BREXIT géén succes kunnen worden ? Wij worden alleen maar bang gemaakt door die z.g. “elite”, omdat zij zelf steenrijk worden/zijn geworden door de EU. De EU heeft de bevolking helemaal niets goeds gebracht, alleen armoede én ellende, dus buiten de EU kan ’t niet erg veel slechter worden. Maar tuinkabouters als Dijsselbloem en meer van die schertsfiguurtjes hebben hun hoop nog steeds gevestigd op een véél te goed betaalde EU-baan.
Overigens blijf ik van mening dat er een NEXIT moet komen, en wel z.s.m. !!!

Isabel
Isabel
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit is toch poging tot tirannie, een machtsgreep en dwingen van de europese volken in het EU keurslijf, door de verblinde EU machtswellustelingen(Macron voorop)
Dit moet stoppen
NEXIT

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Isabel

@ Isabel.
Ik vind dit géén “poging tot tirannie” meer, wij, de bevolking binnen de EU worden getiranniseerd door een klein groepje dat zich “leiders en elite” durft te noemen. De EU is verworden tot een dictatuur met Adolf Macron én Adolfina Merkel in de hoofdrollen, trouw en slaafs gevolgd door o.a. Rutte en consorten. Als een “regering” als de onze het leger gaat inzetten tegen hardwerkende mensen, boeren, dan is dat in mijn ogen géén democratie meer, maar onderdrukking; ze, “den Haag” wensen hun plannen door te drukken, ten koste van álles, hierbij worden zélfs politie en militairen ingezet, alsof wij in zuid-Amerika wonen !
Nederland is een bananen-koninkrijk geworden onder charlatan Rutte.
Hoe kan een moeder óóit van een kind als Markje Rutte hebben gehouden ?
Ook ik ben van mening : NEXIT en wel z.s.m. !!!!

Isabel
Isabel
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Beste Karton,
Het lijkt erop dat je gelijk hebt
Ben gisteren bij de Boerenprotesten gaan kijken, heb zeer veel sympathie voor onze boeren.
Moeten we de barricaden op? tegen de onderdrukkers en volksverlakkers??
Ik word er in ieder geval strijdlustig van en zin op mogelijkheden….

Don Tessers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wie niet in gareel loopt, krijgt een mega boete opgelegd of wordt zelfs in de nabije toekomst opgepakt. Vanaf nu is elk slecht scenario mogelijk en zeker voor de burgers. Kijk even naar Frankrijk, met zijn proefleger waaruit de uitverkorenen zullen worden gekozen die het meest neergeslagen burgers op zijn conto heeft staan, kijk even naar Spanje waar hetzelfde door de politie wordt uitgeoefend op burgers, kijk even naar de politieke processen die gevoerd worden. Het zijn zeer slechte tekenen voor de Europese burgers.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Don Tessers

@ Don Tessers.
Politieke processen in Spanje, maar óók in Nederland. wat te denken van de heer Wilders die al 5 jaar wordt vervolgd vanwege het 3 X roepen van “minder, minder, minder Marokkanen”. Hij riep wat de burgers willen ! I.p.v. het voor een rechter brengen van échte misdadige “politici” als Opstelten, Rutte, Zijlstra, Yasser Feras alias Jesse K. Appartementje Pechtold enz. enz. probeert men iemand van de op één na grootste partij v.h. land de mond te snoeren middels rechtszaken en een cordon sanaitair. Men zal met de heer Baudet van de FvD hetzelfde gaan proberen; niets gaat dictator Rutte en z’n hielenlikkers te ver om de “macht” te behouden.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het lijkt steeds meer op dat Macron met de nieuwe Europese Commissie een putch aan het voorbereiden was. De volgende dag wordt je wakker in de Verenigde Staten van Europa. Het benoemen van von der Leyen en andere eurofiile figuren had dit het start moeten zijn, draagvlak of geen draagvlak. Maar zo werkt het niet. De afkeuring van Sylvie Goulard heeft Macron juist betiteld als wraakactie. Stijging van de begrotingskosten
worden ook niet in dank afgenomen. En omdat alles geld kost zullen de wilde en kostbare plannen, zeker die van Timmermans falen door geldgebrek. De draagvlak onder de bevolking is ook minimaal, zie de boerenacties tegen de stikstofbeleid. Met de tegenacties van Groene activistische terroristen wordt misschien een echte dialoog mogelijk nu de weerstand bij vele wetenschappers groter wordt en die nu ook mondiger worden. Zij spreken zich nu openlijk tegen de biomassa politiek. Iets wat zelfs een ongeschoolde mens zou kunnen bedenken wordt nu door het wetenschap hardop bevestigd. Wie weet,
wordt het wetenschap weer wetenschap zonder politieke doeleinden. De politieke Europa heeft vaker op de verkeerde paard gegokt en dat wordt bevestigd door de nieuwe ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Maar door dat te bekkenen zou Trump gelijk krijgen en dat mag niet. Dus blijft Europa in het duister van eigen besissingen de weg zoeken wat alleen tegen werkt.
Het foute aanpak van migratie en onzinnige klimaatgevecht zal Europese landen niet samenbrengen maar juist uit elkaar drijven.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Europese Superstaat marcheert richting Waterloo…………hopelijk vindt het dáár zijn Waterloo !!!!!
Duitsland wilde eerder al eens het “Dritte Reich” stichten hetgeen smadelijk is mislukt, nu probeert de EU het “Vierte Reich” te stichten, ook dat zal, al dan niet na enige tijd, volkomen mislukken.
Honden, koeien, schapen, lama’s en paarden stop je ook niet in één weiland en doe je ’t tóch dan slacht de één de ander af.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Merkel en Macron maken de dienst uit en de rest mag knikken en betalen, in Engeland had men dit spelletje goed door ,en die weigeren om hier verder aan mee te doen ,dat is ook de reden dat ze eruit stappen ,wij zitten met buigers ,knikkers en likkers ,dat was duidelijk te zien toen Rutte een totaal bezopen Juncker onder steunde na een “bespreking” ,dat ze nooit een compromie hebben willen maken met Engeland ,alles wat ze willen afwijzen , dat Verhofstadt ze opelijk voor alles en nog wat uitmaakt ,wat de onmacht aangeeft van deze Belg,zouden ze in Brussel nooit mogen accepteren.In het begin hebben ze daar een fles champagne open getrokken ,maar de kurk krijgen ze er met geen mogelijkheid meer op .

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

@ Peter.
Uw woorden zijn volkomen juist !
U noemt me daar ook wel een paar fraaie figuren op zeg : Verhofstadt, Zuipschuit Juncker, de lijst kan ongetwijfeld worden aangevuld met nóg eens 10-tallen namen van graaiers en ander gajes binnen de EU-“leiding”.
Z.s.m. NEXIT.

Jan
Jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik help het jou en alle reageerders hier hopen. Tot nu toe is het steeds meer, meer, meer… En nooit minder, minder, minder (dan krijg je de sociaal-fascisten van Justitie op je dak).

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

hopelijk vinden ze hun Waterloo. Dan kunnen daarna de landen het weer zelf regelen en de beste vakministers en vak organisaties laten samenwerken. Kunnen we ook weer vrij handel drijven met de Britten.

jaakjpeeters
jaakjpeeters
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik mag hopen dat de auteur gelijk krijgt met zijn voorspellingen, maar ik houd niettemin mijn hart vast. Deze EU: dat IS de Big Brother. Hannah Arendt zou ons hard gewaarschuwd hebben.

Krumeltje
Krumeltje
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Duidelijk artikel, alleen ben ik het niet eens met de door velen toebedeelde rol van Duitsland, miz doet Duitsland altijd netjes wat douce france vraagt, en Frankrijk vraagt niet minder dan de absolute macht. Frankrijk heeft altijd een wereldmacht willen zijn, Frankrijk was hooguit een grote speler, en dat doet nog steeds pijn.
Dankzij de EU , de slappe knieën van Nederland, de geld honger van de door Frankrijk de eu ingeloodste knoflooklanden, en uit uiteindelijk de wiedergut machen obsessie van Duitsland gaat het eindelijk gebeuren, Europa zal een groot Frankrijk worden.
Zie ik het donker in? Misschien, maar de ongekozenen in Brussel zullen hun macht nooit zomaar af gaan geven.

trackback

[…] [OpinieZ] window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'thumbnails-a', container: 'taboola-below-article-thumbnails', placement: 'Below Article Thumbnails', target_type: 'mix' }); Vond je deze info belangrijk? Denk er dan aan het op je social media te delen© Copyright (c) NineForNews.nl (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed? […]

18
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x