Baudet’s conservatisme nader beschouwd

Wat beweegt de FvD-voorman?

Thierry Baudet en Theo Hiddema

Titelfoto: Thierry Baudet en Theo Hiddema. Bron: homepage forumvoordemocratie.nl

 

Binnen Forum voor Democratie lijkt na de eclatante verkiezingsoverwinning een interne discussie losgebarsten. Zijn de drijfveren van de partij en van zijn leider Thierry Baudet sterk genoeg om die te doorstaan? Wat zijn zijn drijfveren? Wat bedoelt hij? Wat beweegt hem?

 

Spinozistisch begrijpen

Er is maar één manier om er achter te komen wat iemand bedoelt en beweegt en dat is het proberen te begrijpen. Dat is iets anders dan het ermee eens zijn. Maar het is ook iets anders dan het te bespotten, te betreuren of te verwensen. Nederlands grootste filosoof Spinoza schreef: “…ik heb mij beijverd het menselijk handelen niet te bespotten, niet te betreuren, noch te verwensen, maar te begrijpen…”  

Maar hoe kun je proberen iemand te begrijpen? Er wordt gezegd: …zeg mij wat u leest en ik zal zeggen wie u bent…

Ik doe een poging aan de hand van twee boeken en koos daarvoor Conservatieve vooruitgang en Revolutionair verval. Dat zijn twee verzamelingen portretten van conservatieve denkers, die door Baudet in 2010, resp. 2012 zijn geredigeerd.

 

Wat is conservatisme?

In de inleiding van beide boeken legt Baudet uit wat hij onder conservatisme verstaat. Dat is iets anders dan vasthouden aan het oude, aan de traditie. Conservatisme is niet tégen veranderingen. Het gaat juist over een bepaalde opvatting over verandering. Daarin staat conservatisme, misschien verrassend, niét tegenover progressief, maar tegenover revolutionair.

Het wil wel degelijk verandering, maar niet met grote revolutionaire sprongen, maar stapje voor stapje. Conservatisme staat sceptisch tegenover grote idealen en utopische projecten die in de geschiedenis vaak zijn uitgemond in verschrikkingen. Het gaat uit van het bestaande en wil dat langs de weg van de geleidelijkheid veranderen. Langzaam aan dan breekt het lijntje niet.

 

Tussen liberalisme of socialisme

Conservatisme laat zich niet indelen bij liberalisme of socialisme, bij rechts of bij links. Liberalisme en socialisme komen beide voort uit de idealen van Franse Revolutie. Het liberalisme omarmt de vrijheid, het socialisme omarmt de gelijkheid als de richting waarin de samenleving moet veranderen en als oplossing voor elk maatschappelijk vraagstuk.

Conservatieven vinden de waarden van vrijheid en gelijkheid niet onbelangrijk, maar zij geloven dat de wezenlijke vragen van het leven er niet – en zeker niet volledig – door kunnen worden beantwoord. Niet door de vrije markt en niet door de staat, maar alléén door de mens zélf. De eigen verantwoordelijkheid van de individuele mens staat bij het conservatisme dan ook altijd voorop.

 

Uitweg tussen twee kwaden

De vrije markt van de liberalen en de staatsbemoeienis van de socialisten lijken in ons land hand-in-hand te gaan. Onder de opeenvolgende kabinetten Rutte I, II en III nam het aantal wetten en regels volgens een recente waarschuwing van de Raad van State met meer dan 10% toe en kwamen er meer dan 1.000 nieuwe regels bij. De collectieve lastendruk steeg naar de recordhoogte van 40%. Van iedere verdiende euro gaat 40 eurocent naar de staat!

Tegelijkertijd wordt Rutte verweten dat zijn drie kabinetten de globaliserende vrije markt de vrije hand hebben gegeven, waardoor multinationale ondernemingen zich op grote schaal aan wet- en regelgeving weten te onttrekken. Conservatieven zoeken een (uit)weg tussen deze twee ‘kwaden’.

 

Heerschappij van de elite

Eén van de oplossingen die veel denkers in Conservatieve vooruitgang en Revolutionair verval aandragen is decentralisatie. De staat moet zich alléén bezig houden met aangelegenheden die niet op decentraal niveau kunnen worden geregeld. Individuele burgers moeten zoveel mogelijk bij het bestuur worden betrokken. Gebeurt dat niet, dan dreigt het bestuur in handen van een politieke elite te komen en zullen burgers zich er steeds meer van vervreemden en zich terugtrekken op hun eigen, particuliere, belangen.

Spinoza vond democratie de beste staatsvorm. Maar hij waarschuwde dat heerschappij van het volk zal verworden tot heerschappij van de elite, wanneer het wordt overgelaten aan een beperkt aantal politici. Het conservatisme wil dat voorkomen.

 

Europees conservatisme

Volkskrant-columnist Martin Sommer schreef onlangs dat Thierry Baudets Forum voor Democratie naadloos past in het nieuwe Europese conservatisme, dat in landen als Italië, Frankrijk, Polen en Hongarije sterk in opkomst is. Net zoals de inzichten van conservatieve denkers in Conservatieve vooruitgang en Revolutionair verval vormen de ideeën van deze partijen (nog) geen coherent en consistent geheel.

 

Maar er zijn wel gemeenschappelijke wortels. Teleurstelling in de staat én in de globalisering en de vrije markt. Terugverlangen naar het houvast van de tradities, de cultuur, het gezin en de natie van weleer. Wars van utopische vergezichten zoals de Europese eenwording, de multiculturele samenleving en grote duurzaamheid- en klimaatideologieën.

 

Een conservatieve toekomst?

Conservatieven zoeken een weg tussen liberalisme en socialisme, tussen links en rechts. Dat maakt het conservatisme interessant voor kiezers van rechts én van links! De stemmenwinst van Forum voor Democratie bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten was niet alleen afkomstig van rechtse partijen, maar ook van midden- en linkse partijen. Abraham Kuyper, de voorman van de linksgeörienteerde antirevolutionaire stroming die uiteindelijk binnen het CDA een plaats heeft gekregen, wordt in Revolutionair verval als een prominente conservatief geportretteerd.

De Europese verkiezingen zijn de volgende graadmeter voor de mate waarin het conservatieve denken zich in Nederland en in Europa ontwikkelt. We doen er, denk ik, goed aan het serieus te nemen en het tenminste te proberen te begrijpen.

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
25 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Isabel
Isabel
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat mij(geboren in 1952)opvalt in de nederlandse mentaliteit is dat men al te gemakkelijk alle conservatieve normen en waarden overboord gooit, “het kind met het badwater weggooien” dus en denkt dat verandering altijd beter is.
Baudet is zich wel bewust van de waarde van conservatieve uitgangspunten, bijv het pijnlijke verlies van de nederlandse soevereiniteit aan de EU, of het nederlands staatsburgerschap toekennen aan iedereen zonder noemenswaardige eisen te stellen waardoor ons land een vrijhaven is geworden voor criminelen en oorlogsmisdadigers met twee paspoorten.
Nederland devalueert zichzelf en ik ben blij dat Baudet dit ziet en wil aanpakken

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Isabel

Progressief geldt als norm voor iets goeds net als links en conservatief en rechts voor iets slechts. Dat is in de jaren een “normaal” geworden. Deze artikel brengt het weer tot de normale proporties. Verplichte kost zou ik zeggen.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend artikel en ook goed getimed. De oude boekjes van Baudet worden weer eens afgestoft om beter de spanning tussen Baudet en Otten te kunnen duiden. Het gaat natuurlijk niet om ‘het’ conservatisme van Baudet of ‘het’ pragmatisme van Otten. Het gaat om de verdere ontwikkeling van nieuwe ideeen en hun toepassing op beleidsvorming om de fouten van de afgelopen 50 jaar zo goed mogelijk tegen de hoofdstroom van middenpartijen en linkse MSM in recht te zetten. We hebben het hierbij natuurlijk over problemen veroorzaakt door federalisering van de EU, klimaatbeleid, massa-immigratie en het totale gebrek aan cultuur-historisch besef ten aanzien van de cultuurvormende elementen uit het verleden die van grote waarde zijn om het heden te begrijpen en de toekomst vorm te geven, zowel van Europa als van de wereld. En dat niet alleen in Nederland, maar ook in Belgie, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannie, Polen, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland, Italie en schoorvoetend Spanje, ofwel bijna de gehele Europese Unie, zeker qua bevolkingsaantallen. Wat velen over het hoofd zien is dat de Frans-Duitse as een funeste rol speelt. Het door WO II belaste Duitsland denkt slechts aan exporteren en Frankrijk alleen aan zichzelf. De redelijke balans in de EU ontwikkelingen wordt daardoor weggeslagen. De euro speelt daarbij een eigen rol, die zeker zo desastreus is. Sommer stelt terecht dat zowel links (multiculturisme, migratie) als rechts (vrij verkeer van arbeid en kapitaal) elkaar versterkt hebben met de nu al twintig jaar bekende gevolgen vandien. Het zou goed zijn als Henk-Jan Prosman en Bart Jan Spruyt het Opiniez-team kwamen versterken.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

kortom: De strategie, denkwijze en visie van dhr Baudet zijn HARD nodig in Nederland EN het is intens vals en gemeen van alles wat een hang naar links heeft om Baudet ZO weg te zetten als ‘extreem rechts’ want daar komt hij nog niet in de BUURT. Die stomme Nijmeegse griet met haar masker voor om niet herkend te worden die liep te roepen van ‘Baudet doodschieten’ is van ZO laag niveau dat ze eigenlijk een 10 dubbele straf verdient.
Het conservatisme van Baudet zoals het hier wordt uitgelegd, paste ook bij mensen als Joost Eerdmans, Marco Pastors en Jacques Monasch. Dhr Baudet moet met HEN verder borduren over een middenpartij voor ‘links’ EN’ rechts’.
Als dhr Monasch zijn eigen partij niet goed van de grond krijgt, kan hij beter aansluiten bij Thierry’s beweging. Monasch is ook een goed en eerlijk politicus. het is HEEL erg dat dhr Baudet al weer besmeurd is door smerige linksen inclusief de pers.
Ik vergeet ook nooit meer het intens valse interview dat die Jojanneke van den Berg van Eenvandaag met Geert Wilders had. Ze benaderde hem vals en met rotopmerkingen, liet hem niet uitspreken en probeerde niet eens om hem te begrijpen. Links kijkt altijd weg bij ernstige problemen. Zeer onprofessioneel en uiterst dom.
Ook Job Cohen heeft smerige, laagbijdegrondse opmerkingen gemaakt over Forum voor Democratie. Job heeft zelf NIETS goeds gedaan als politicus en dan het lef hebben om ook maar ENIG commentaar te hebben !!!!!!

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
“Die stomme Nijmeegse griet met haar masker voor enz. enz.”
Marien, dát zijn de meest gevaarlijke mensen in ons landje, hoewel zij zichzelf ongelooflijk “goed en sociaal” noemen.
Door dat soort “mensen” is ons landje kapot gemaakt, ik kan er geen goed woord over uitbrengen.
“Studeren” op ónze kosten om vervolgens hun leven lang aan het staatsinfuus te blijven hangen. Zo’n “stomme Nijmeegse griet” werkt natuurlijk nóóit, anders had dat wijf geen tijd om te demonstreren.
Job Cohen “GEDROEG” zich zoals bijna álle linkse politici, n.l. NIET !!

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Alle media storten zich weer als aasgieren op Baudet en FVD.
Zij creeren schandalen en blazen dat vreselijk op.
En alle media doen er aan mee.
Bij gebrek aan argumenten demoniseren met leugens, roddel en achterklap.
Dat deden ze bij Pim Fortuyn ook waardoor hij vermoord werd.
Bij Wilders deden en doen ze dat nog steeds en nu ook bij Baudet.
Het wordt steeds erger.
Wilders en Baudet moeten van links uitgeschakeld worden, op wat voor manier dan ook.
Pim Fortuyn vermoord.
Wilders buitengesloten en twee politieke processen.
Nu Baudet nog.
Helaas zijn ook het OM en de rechterlijke macht links zodat de linkse demoniserende kerk ongstraft zijn gang mag gaan!

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thijs Hoop

@ Thijs Hoop.
Eigenlijk is ’t te triest voor woorden maar……..U heeft volkomen gelijk ! In de gehele EU gaat ’t op dezelfde manier. De bevolking wordt totaal verkeerd, vals én leugenachtig “voorgelicht”. De Duitse tv. had een uitzending betr. “Armes Deutschland”. Men toonde daarin een aantal jonge gezinnen mét kinderen waarvan beide echtelieden WEIGERDEN te werken en dientengevolge waren aangewezen op de “Duitse bijstand”. Deze mensen hadden ’t niet breed maar dat was dus hun eigen keuze. De échte, onvrijwillige armen: ouderen en schuldloos werklozen met kinderen……daarover werd niet gepraat. Hetzelfde geschiedt ook in andere EU-staten, en met andere issues.
Dát is de werkwijze van de media in de “rijke” EU.
WALGELIJK !!!!!!

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thijs Hoop

Sinds het aantreden van FvD zie ik weer licht in de tunnel. Bedenk dat het er voorlopig op lijkt dat al het geblaas van links en de linkse media als resultaat heeft dat er meer kiezers sympathie hebben en krijgen voor FvD. Ongeacht de consequenties draag ik overal waar ik kom hardop uit dat ik kiezer en lid FvD ben en leg uit waarom. Op zon moment laat ik het programma van FvD lezen. Ik realiseer me dat het nog geen TK 2021 is, maar wie weet! En tenslotte, ik was beslist niet Pim Fortuyn gaan stemmen, ik bleef toen VVD. NU? Na lezing programma FvD was ik om. En reken maar dat ik tenminste 6 jaar FvD kiezer en lid blijf.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heldere uitleg van de heer Strating over conservatisme. Conservatisme wordt automatisch geplaatst in het rijtje van op de plaats rust of terug in de tijd en alles bij het oude houden. Dat is niet zo alleen hoort de vooruitgang onder controle blijven om realistisch te blijven. Dat is het grote verschil met links die utopische beelden binnen een generatie wil realiseren. Dat is revolutie en dat brengt nooit wat goeds. Het stukje over Spinoza over de heerschappij van de elite bracht mij meteen in ed Zwitserse democratie, de enige echte waar de heersers direct gecontroleerd worden door het volk door middel van referenda. Het volk wordt direct bijgetrokken om mee te beslissen in verstaanbare referenda en deze sturen de regering in de wenselijke richting. Daarom is het in Zwitserland al zolang zo rustig. Geen overheersing van kleine en vervelende minderheden, iedereen weet dat ie zich naar de meerderheid(met eigen stem) moet stellen. De representatieve democratie heeft de langste tijd gehad en vervalt langzaam in dictatuur. De politiek heeft de burger maar een dag in de vier jaar nodig. Geen wonder dat de burger zijn rug de politiek toekeert of een nieuwe partij kiest met hoop op positieve veranderingen.

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Ja, dat zou je verwachten. Alleen veel Zwitsers denken daar toch iets anders over. Zij zijn n.l. net als Noorwegen gebonden aan de voorschriften van de EU, die zij haten, omdat ze daar geen invloed op hebben! Want die voorschriften zijn niet gebonden aan referenda en het “Wer dafür ist erhebe das Schwert”.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  C.F.J. Ooijevaar

Als je je eenmaal aan de EU verbindt dan zal de tevredenheid minder kunnen zijn. Ik doel meer op hun staatsform die door de referenda democratischer is dan de onze. Maar het is waar dat zij geen zeggenschap hebben over EU kwesties. Het is een keuze die zij gemaakt hebben en dat vraagt offers.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  C.F.J. Ooijevaar

In de hoop dat u zo nu en dan deze site bezoekt….. Ik kom sinds mijn 6de levensjaar in Zwitserland, spreek sinds mijn 17de alle 3 talen van het land. De zwitsers die ik ken, stellen dat ze graag de band met de EU zo houden als die nu is en dat Zwitserland zich heel stilletjes niet veel aantrekt van vele EU regels. Woont u in Zwitserland en zoja waar?

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Wij hebben geen democratie meer omdat we geen pluriforme media hebben.
We hebben alleen nog maar linkse Staatsmedia in dienst van het linkse kartel.
De media zouden de poortwachters van de democratie moeten zijn, maar zijn in dienst van onze linkse, liegende overheid!

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thijs Hoop

U hebt helemaal gelijk. Zelfs de Elsevier laat voorzichtig af en toe al steken vallen en de Telegraaf gaat langzaam een NRC toekomst tegemoet.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nou dat begrijpen resulteert voorlopig alleen in uitsluiten. Het is Godgeklaagd dat de stem van miljoenen kiezers domweg wordt genegeerd.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

klopt, Piet. Het is absoluut onbegrijpelijk.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Nee hoor, het is gewoon een middels de democratie aan de macht gekomen dictatuur die nu weigert zich ook maar iets aan diezelfde democratie gelegen te laten liggen.
En gezien ze daar liever niet openlijk voor uit komen wordt alles op alles gezet om de slippende greep op het electoraat te herstellen.
Dat gaat dan onder meer middels het onder valse voorwendselen invoeren van allerhande vrijheidsbeperkend beleid, zoals Ollongren’s strijd tegen “nepnieuws” bijvoorbeeld.
Als je eenmaal door hebt wat voor vlees je in de kuip hebt vallen alle puzzelstukjes gewoon naadloos op hun plek…

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Piet Karbiet/Marien/Frans.
Helemaal met jullie reacties eens, echter ik vraag mij af : Hoe lang accepteren wij nog deze dictatoriale gedragingen ?
Zou daar alleen maar een einde aan gemaakt kunnen worden doormiddel van “democratische” verkiezingen ? Ik begin te denken dat dát niet meer kan, daarvoor is het linkse gepeupel té ver doorgedrongen in de diverse bestuurslagen.
Ik ben bang dat er eerstdaags iets veel ernstigers zal gaan gebeuren, revolutie bijv. Dat is nú nog niet “im Frage” maar “den Haag” roept het over zichzelf af.
(dit is zo maar een “bespiegeling”, gebaseerd op m’n eigen gevoelens. Hadden wij, in Nederland maar een heel klein beetje “Frans bloed” in onze aderen, dan liep ik a.s. zaterdag in een Geel Hesje)

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@ Karton
De vraag is of er nog genoeg Nederlandse kiezers verder gaan weten te kijken dan de NPO neus lang is voordat het Marxistische tij niet meer democratisch te keren valt, in welk geval, inderdaad, een revolutie/burgeroorlog onvermijdelijk wordt.
De gemiddelde Nederlandse kiezer is helaas zo verwend dat deze denkt dat welvaart, veiligheid, en vrijheid, onveranderbare constanten zijn.
Het hele idee dat hun eigen handelen tot grootschalige armoede en ellende, en uiteindelijk een orgie van geweld, zal leiden wijzen zij lachend van de hand.
Want als dat zou kunnen gebeuren dan was dat wel op tv geweest, toch?
En als nu enkel deze mensen zelf het slachtoffer gingen worden van hun domheid dan zat ik daar nog niet zo mee.
Maar het probleem is dus dat ze de beter wetende minderheid gaan meesleuren in hun ondergang.
Dat is waarom dit offensief van de Marxistische waanzin gestopt moet worden, hier, op het internet, want op het volgende slagveld gaan de wapens geen touchscreens en toetsenborden meer wezen.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank Henk Strating voor dit artikel.
Het enige wat ons rest is vertrouwen en stemmen op Boudet.
Links schopt en slaat omdat zij doodsbang zijn hun positie en daar mee hun inkomsten kwijt te raken.
Een groot( heel) groot Forum kan dit voor elkaar krijgen en daar voor is alle hens aan dek nodig!

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

@ Nenne.
Het is toch niet te bevatten dat nog zovele Nederlanders hun ogen én oren gesloten houden zodat zij niet zien én horen wat er in óns landje a.d. hand is.
Misschien zien of horen zij het wél maar hebben een goed leven en denken : “Iedereen zoekt het maar lekker uit, zolang het mij goed gaat vind ik álles prima.”
Tot die groep behoren vele “politici”.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte is geen liberaal en de VVD is inmiddels een extreemlinkse partij gelijk GL, PvdA en D66 wiens beleid de VVD o.l.v Rutte uitvoert!

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Voor mij is wat Baudet doet, vooral ook een kwestie van andere belangen voorop stellen.

Massa-migratie… dat is gooed, dat hoort! Voor wie is dat goed? Waarom ‘hoort dat’? Wat zijn de effecten op een samenleving? De aanname van onze Goede Multiculti Vrienden dat iedereen die hier binnenwandelt zich automatisch welwillend en democratisch gaat gedragen… klopt die wel?

De EU… soevereiniteit is wel een dingetje… dat weten de federalisten heus wel. Dus zijn ze soeveriniteit gaan omschrijven als ‘met invloed kunnen handelen’… Dat gaat dan beter in EU verband. Terwijl voor mij is soevereiniteit ‘beslissingsbevoegdheid’… het bepalen ‘doe je iets wel of niet’. en die hoort in Den Haag te liggen.

Toch denk ik dat Conservatisme een stap moet gaan maken: wat wil je? Waar gaat het heen? Hoe gaat de weg van het globalisme vandaan terug naar meer (redelijk) nationalisme eruit zien? Hoe zien samenwerkingsverbanden eruit? Welke ‘bevriende naties’ gaan we ons op richten?

Naar mijn gevoel is FvD op dit moment (gedwongen) bezig om veel op de rem te trappen. En het sterke punt van de wilde progressieve wensdromen is domweg het hebben van een wenslijstje. Gaan ze mee de boer op. Mensen vinden dat geweldig vanuit emotie of opportunisme, maar je hebt iets in handen om mensen mee te krijgen. Een soortgelijk toekomstgericht wensenlijstje vanuit rechtse hoek – hoe zou dat eruit kunnen zien? Dat vraag ik me wel eens af.

Jay
Jay
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

(Radicaal) progressivisme maakt een maatschappij kwetsbaar, omdat mensen de binding met wie ze zijn kwijtraken. Het is in feite een “leap of faith”, waarbij je alle hoop vestigt op dat je wel goed terecht komt.
Geen goed idee voor een stabiele samenleving.
Houdt een voet stevig op z’n plek, terwijl je met je andere voet voorzichtig aftast waar de volgende stap heengaat. Zo voorkom je dat je door de bodem zakt en maak je ook voortgang, maar gestaag ipv onbesuisd.
Ik ben dan ook meer klassiek liberaal, of misschien toch meer conservatief liberaal, na bovenstaand artikel zal ik er even over moeten nadenken wat de verschillen zijn tussen de twee labels.

Mathieu Cockhuyt
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben een rechts conservatieve Vlaams-nationalist en heb altijd gemengde gevoelens over Baudet. Soms volg ik hem, even vaak slaat hij er volledig naast. Mooi artikel, lichte, interessante inleiding tot conservatisme.
de Tocqeuville schreef ook al dat bureaucratisering en centralisering leidt tot mild despotisme en individualisering. Ik ben voor beperkte overheidsinmenging want ik geloof niet in de staat en aldus voor decentralisering. Een belangrijk punt bij conservatisme is inderdaad zoals u aanhaalde dat we voor evolutie en tegen revolutie zijn. Ik ben recent een blog begonnen; nieuwste artikel gaat over het mislukken van de multiculturele samenleving, oikofobie en cultuurnihilisme https://mathieucockhuyt.blog/2019/05/20/multiculturaliteit-de-prijs-van-gastvrijheid-cultuurrelativisme/

25
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen