Kabinet Rutte houdt de burgers arm

Koopkrachtcijfers kloppen niet

Minister Koolmees

Titelfoto: Minister Koolmees. Screenshot beeld Tweede Kamer

 

Ruim twee maanden geleden ging ik op bezoek bij het Nibud voor een controle van de koopkrachtplaatjes. Mijn artikelHalf Nederland gaat er in 2019 in koopkracht op achteruit” met de conclusies van het bezoek werd veelvuldig gedeeld en leidde tot Kamervragen van de Kamerleden Van Rooijen en Van Brenk (50plus) op 1 februari 2019.

Hoewel normaal gesproken Kamervragen binnen drie weken worden beantwoord, deed minister Koolmees er bijna zes weken over. Maar zes dagen voor de verkiezingen – strategisch uitgekiend – kwamen dan toch de antwoorden  binnen. Zoals verwacht werd vastgehouden aan de prognoses van Nibud op basis van cijfers van het CPB en het CBS.

 

Tweeledige basis

De kern van de antwoorden van de minister vinden we bij Kamervraag 2: “Deelt u (de Minister) de conclusie van de auteur, dat half Nederland er in 2019 in koopkracht op achteruit gaat?” Er volgt een lang en ontwijkend antwoord, maar het draait om twee zaken: de loonontwikkeling aan de ene kant én de inflatieontwikkeling aan de andere kant. Er is geen enkele reden tot zorg, volgens de Minister: 96% van de huishoudens gaat erop vooruit. Sterker nog: het CPB heeft begin maart een nieuwe raming uitgebracht en daaruit blijkt dat de mediane koopkrachtontwikkeling nog iets is toegenomen van 1.5% (Prinsjesdag) naar 1.6% (maart-cijfers).

Bij het lezen van deze antwoorden moest ik onwillekeurig terugdenken aan de persconferenties van de woordvoerder van Saddam Hoessein “Muhammad Saeed al-Sahhaf“, die zelfs terwijl de bommen insloegen in Bagdad nog keihard beweerde dat er niets aan de hand was met het regime.

 

Maandelijkse check

Met de antwoorden in de hand ga ik het koopkrachtdossier het hele jaar 2019 volgen en ook achteraf evalueren hoe mijn voorspelling is geweest. Maandelijks volg ik de loonontwikkeling en de inflatiecijfers via het CBS. Afgelopen week zijn de relevante cijfers bekend geworden over het eerste kwartaal. Afgelopen donderdag kwam Koolmees met een sussend bericht: “koopkracht hoeft niet in gevaar te zijn“. Maar wat opvalt is dat de bewegingen zoals ik deze heb voorspeld in mijn artikel wel degelijk lijken uit te komen. De loonontwikkeling valt tegen en de inflatie schiet sterk omhoog. Ik licht dit hieronder toe.

 

Loonontwikkeling valt lager uit

De raming was een loonstijging van 2.9%, maar het gaat bij lange na niet snel genoeg. Het is amper te geloven dat we dat dit jaar nog gaan redden. In het eerste kwartaal zijn de lonen gemiddeld 2.2% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. In de prognoses van het kabinet tijdens Prinsjesdag ging men uit van 2.9%. Wat opvalt is dat in februari de loonstijging 2.3% was, maar dat de stijging in maart 2.2% was.

In plaats van een stijgende trend, hebben we dus de maken met een daling. Om nog uit te komen op een gemiddelde loonstijging van 2.9%, moet er een enorme versnelling gaan plaatsvinden in de komende kwartalen naar gemiddeld 3.13%. Realistisch gezien zullen de lonen wel verder gaan stijgen is mijn verwachting, maar zelfs al zou dit in het tweede kwartaal 2.5% zijn, dan moeten in de laatste zes maanden van 2019 de lonen bijna 3.5% stijgen.

 

Te positief

Ik blijf daarom bij mijn conclusie dat de ramingen van de loonontwikkeling te positief zijn. Het CPB heeft in de ramingen van maart de loonontwikkeling naar 2.7% bijgesteld (dus 0.2% omlaag). Minister Koolmees hierover: “Er is wel sprake van een negatief effect op de koopkracht van werkenden, maar door de belastingheffing is dit effect minder groot dan bij stijging van de inflatie”.

In normaal Nederlands betekent dit: “ja, dan ga je wel minder verdienen, maar omdat de overheid nog weer de helft afpakt van je loon maakt iets minder ook maar de helft uit.

 

Te lage raming inflatie

De inflatie stijgt harder dan in de koopkrachtplaatjes voorspeld, terwijl het CPB onbegrijpelijkerwijs de verwachting juist naar beneden bijstelde. De basis voor de koopkrachtplaatjes voor 2019 was een inflatie van 2.4% over het hele jaar. In de maart-raming van het CPB is de inflatie omlaag gezet naar 2.3%. Een onbegrijpelijk besluit gezien het feit dat de inflatie over februari al op 2.6% lag en van 2.2% kwam in januari.

Er is een theoretische aanleiding om te weten dat de inflatie zou stijgen door de hogere BTW, energieprijzen, woonkosten en toch besloot het CPB om de inflatieverwachting naar beneden bij te stellen? Nu we een maand verder zijn, is het inflatiecijfer over maart ook bekend en – schrik niet – deze is verder toegenomen tot 2.8%, waardoor het gemiddelde over het eerste kwartaal is uitgekomen op 2.5%. Dat is 0.1% boven de Prinsjesdag-raming en 0.2% boven de bijgestelde raming van het CPB in maart.

Er is voldoende aanleiding om te geloven dat de inflatie dit jaar op een hoog niveau zal blijven. De energiekosten zullen niet gaan dalen, supermarkten zijn nog steeds niet klaar met hun verhogingen en ook bijvoorbeeld in de horeca zullen prijzen nog gaan doorstijgen. Het zal me niet verbazen als we al heel snel door de 3% gaan breken.

Vooruitgang?

Lonen blijven achter en inflatie stijgt harder. Je voelt op je klompen aan dat er minder huishoudens ‘op vooruit gaan’ dan het Nibud beweert.

We bevinden ons dus nu in de situatie dat lonen minder hard stijgen dan verwacht en dat de inflatie juist harder stijgt dan verwacht. Hoewel dit effect niet één op één doorwerkt in de koopkracht door belasting effecten kan iedereen op zijn klompen aanvoelen dat de projecties van het Nibud dat 96% van de huishoudens er in 2019 op vooruit gaan niet uit gaat komen. In de beantwoording is er door de minister een snelle sensitiviteitsstudie uitgevoerd, waarbij wordt gesteld dat de ramingen wel tegen een stootje kunnen en dat – mocht het tegenvallen – nog steeds 83% van de huishoudens erop vooruitgaat.

 

 

Overheid zorgt voor kostenstijging


We gaan er dus niet massaal op vooruit in 2019. Dat was voor mij in januari al overduidelijk. Natuurlijk zijn er loonstijgingen en het is goed dat er aan de inkomstenbelasting wordt gesleuteld, maar de kosten voor huishoudens stijgen de pan uit. En wie zorgt voor deze kostenstijging? Juist: de overheid zelf.

Door de verhoging van het lage BTW-tarief en de energiebelastingen vloeien alle extra inkomsten van burgers gelijk door naar de overheid. Kabinet Rutte houdt de burgers daarmee arm en zorgt voor een verschraling van financiële bewegingsvrijheid van Nederland.

 

Ouderen

In juni vindt er opnieuw een raming van de koopkracht plaats . Mijn verwachting is dat er dan een significante correctie gaat plaatsvinden. Het zal dan voor het eerst officieel duidelijk worden dat niet 96% van de huishoudens erop vooruit zal gaan in 2019. Met een beetje geluk gaat de helft van Nederland erop vooruit, zoals in schreef in januari. Maar het zal me niet verbazen als we zelfs dat nog niet halen, gezien de grote hoeveelheid ouderen in Nederland, een groep die zwaar getroffen is.

Wordt helaas vervolgd.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
27 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zonder verder te rekenen kun je gerust stellen dat zolang Rutte premier is zal de koopkracht alleen maar achteruit gaan. Die man bevestigd het altijd met zijn leugens.

peter
peter
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Openlijk toegeven dat ze zich geen raad meer weten om het steeds groeiende ambtenaren apparaat in stand te houden,en alle gelukszoekers te onderhouden met woningen en uitkeringen hier en naar het buitenland zullen ze nooit doen,maar de burgers hier slopen onder het mom van klimaat ,en BTW verhogingen hebben ze totaal geen moeite.
Het ten onder gaan van veel bedrijven is vaak te wijten aan ,dat ze vergeten hoe ze groot zijn geworden ,en daarna de “nodige” veranderingen door gaan voeren ,en dat is in de politiek niet anders .
Iedereen ziet dat ze richting ravijn rijden ,alleen de chauffeurs niet .

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  peter

ja. dat is precies zoals het is. DAT is het grote probleem. Er stroomt veel te veel geld naar buitenlandse probleemgebieden en naar mensen die hier het geluk komen zoeken. De overheid heeft niet het lef te zeggen dat wij niet iedereen kunnen onderhouden, dus modderen ze wat in de marge bij de eigen bevolking voor zover het lukt. Vreselijk volk daar in den Haag. het wordt ECHT tijd voor verandering en dat linkse mensen HIER eens goed onder de neus gewreven krijgen dat we niet de hele wereld van een uitkering kunnen voorzien.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit is nog maar het begin. De komende jaren gaat Nederland 2 enorme kostenposten voor de kiezen krijgen;
– de energietransitie; hopelijk enkele duizenden miljarden euro’s, maar waarschijnlijk meer;
– ongecontroleerde massa-immigratie; hopelijk slechts enkele honderden miljarden euro’s, maar precieze cijfers heeft niemand.

Die kostenposten gaan echt niet uit de zakken van Rutte, Harbers, Nijpels, Zijlstra of andere Groen Links-ers met VVD-lidmaatschap betaald worden. Het plebs mag straks bloeden voor de fouten van het kartel.

Onlangs bleek weer eens dat de koopkracht in Nederland nauwelijks is toegenomen sinds 2008. We zijn er dus sinds de crisis niet op vooruit gegaan, ondanks de bloeiende economie in ons land de laatste paar jaar.
Economie gaat normaal in golfbewegingen; beetje omhoog, beetje omlaag. Als wij er tijdens een groeispurt al niet in slagen om de koopkracht te laten stijgen, hoe moet dat dan als er weer een crisis komt?
Gezien het ECB-wanbeleid èn de economische problemen in Zuid Europa kan dat nooit lang meer duren.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De grote groep ouderen in dit “rijke” landje wordt het zwaarst getroffen door de armoede in dit landje. Wát die Rutte ook beweert : álles wat hij uitkraamt zijn leugens. Mede door zijn “politiek” is Nederland op ’t randje van de fin. afgrond beland. Nee, niet élke NL’er is arm hoor, de z.g. “elite” zorgt zeer goed voor zichzelf, hun familie en hun “partei-genossen” ! het begin van de EU betekende het einde van welvaart in de Europese landen. De bevolking is/wordt uitgeknepen, d.m.v. “duistere” wetgeving probeert men de bevolking “onder de knoet” te houden, angst wordt aangewakkerd (“als we uit de EU stappen, wordt NL héél arm !! Dát zijn we al, Rutte !!).
Hoogste tijd dat de bevolking “van zich gaat afbijten”!
Een eerste stap te zetten in mei bij de EU-verkiezing.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

niet alle ouderen. Diegenen met een bedrijfspensioen (en zeker als beiden bijvoorbeeld werkzaam waren in het onderwijs) hebben het stukken beter dan mensen die werken voor de kost. AOW 2 x + 2 x overheidspensioen, nou die hebben het niet slecht. Dat zijn diegenen die met een camper door Europa trekken. Ik gun het ze wel, maar er is een groep heel rijke ouderen. En dan heb ik het niet over ex directeuren van dikke bedrijven, maar m.n ook ambtenaren en zo. is vaan ook de groep die in goedkope tijd een huis kocht en dat afgelost heeft. dus daar heb ik geen medelijden mee.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Inderdaad : niet álle ouderen.
Ik ken echter maar een enkel gepensioneerd echtpaar waarvan beide echtelieden elk een pensioen ontvangt, zij hebben het echt wel goed, met hen heb ik dan ook geen medelijden.
Maar ik hoor ook steeds meer van ouderen die hun hulp en/of medicijnen niet meer kunnen betalen (een vriend van ons is apotheker). Dit komt bij jongeren , bijna, niet voor.
Inderdaad hebben veel ouderen hun huis afgelost, veelal werkten deze ouderen dan ook al vanaf hun 16-17 jaar. Veel jongeren gaan na hun studie, van een jaar of 6, een jaar op “wereldreis”, om daarna “wel eens te zien”. Maar tieren over “rijke ouderen” is hun lust en hun leven.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

(Geen idee waarom u het woord ’tieren’ gebruikt als reactie op mijn stukje. )
en nee, in mijn omgeving zie ik er toch tientallen en ik werk in een groot ziekenhuis waar mensen aardige pensioenen opbouwen en vaak ook partners hebben met een goede baan in b.v onderwijs of bedrijfsleven. Kijk nog maar eens goed om je heen. Al die campers op de snelweg zijn meestal mensen met riante inkomens EN veel vrije tijd, want anders kan je dat niet betalen.
Ik heb er geen kritiek op. Van mij mogen die mensen hun geld uitgeven zoals ze willen, maar ik wil maar zeggen dat de kreet ‘dat de oudjes het slecht hebben’ wel genuanceerd moet worden. Ik ben 60 + en altijd gewerkt. Ik moet helaas nog wel even tot tegen de 70 jaar dus ik moet NOU beetje doen wat leuk is omdat ik een stuk langer moet werken dat de generatie voor mij. Ik heb altijd gewerkt (deels parttime ) en huis nog niet vrij want laat gekocht om al plezier te hebben van spaarpot partner die zelfstandig was. Wij zijn dus niet rijk, maar ook niet arm. Als er nog mensen zijn die alleen AOW hebben klopt het dat die het wellicht wat minder hebben, maar de meeste mensen van mijn generatie zaten toch wel in een bedrijfspensioenfonds dus zou er nog wat bij moeten komen naast de AOW.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Ik gebruikte het woordje “tieren” helemaal niet als reactie op uw stukje.
Ik gebruikte “tieren” om aan te geven hoe IK het geblèr van veel jongeren t.o.v. ouderen interpreteer.
Uw reactie vind ik absoluut géén “tieren”.
Ik heb nog nooit verklaart dat álle oudjes het slecht hebben Marien, ik pas zelfs een nuance toe door te zeggen dat het mij/ons persoonlijk redelijk goed gaat, hoewel wij tot de “ouderen” behoren.
Ik ben op m’n 58ste GEDWONGEN gepensioneerd, terwijl tegelijkertijd werd geroepen vanuit “den Haag” dat we tot ons 67ste zouden moeten werken. Ik heb geen max.pensioen kunnen opbouwen, mijn echtgenote heeft géén pensioen; wij hebben géén camper.
U zult mij niet horen zeggen dat álle oudjes arm zijn, maar wel héél veel. En dát is niet hun eigen schuld.
Dat u moet werken tot uw 70ste is ook niet úw schuld maar van onze “leiders” in den Haag.
Hopelijk is de lucht enigszins opgeklaard tussen u en mij ?

Rob
Rob
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Klopt helemaal. De meeste ambtenaren hebben een uitstekend pensioen.
Heb je echter in het wat kleinere bedrijfsleven pensioen opgebouwd bij verzekeraars, dan heb je pech, er verdwijnt veel geld in “ kosten”.
Dit heb ik zien aankomen toen ik nog werkte, dus snel huis afbetaald en extra gespaard voor pensioen. Maar dan is de overheid met de vermogensrendementsheffing. Verder liggen er ook al plannen om het huis te gaan belasten in box3, dan kunnen wij het wel schudden.
Overigens is box3 maar om één reden bedacht: gunstiger voor de hoge inkomens.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank Rutger dat je de vinger aan de pols houd.
Elke week schrik ik weer van de kosten in de winkel, deze lopen behoorlijk op!
Als gepensioneerden krijg je er helemaal niets bij en er dreigt zelf een korte op je pensioen.
9 jaar Rutte als minister president heeft Nederland niets goeds gebracht denk aan immigratie,huizen markt en nu ook de idioten plannen om iedereen te verplichten om van het gas af te moeten. Het enige wat ons rest verstandig stemmen in mei! ( voor mij betekend dat minder, minder Europa)
Zie ook het artikel van Syp Wynia van deze week.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vergeet de spaarrente niet, die staat al jaren op bijna 0. Maar Rutte en zijn trawanten doen wel ieder jaar weer een greep in de fictieve rendement van je vermogen. De makke schapen op Taxfarm NL vinden dit blijkbaar prima. Ik vind het legale diefstal.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

nou, ik zag met belangstelling uit naar mijn 1e loonstrookje van 2019. ik zou er als werkende significant op vooruit gaan. Groot was ook mijn teleurstelling dat dit amper het geval leek. Omdat ik onregelmatig werk moest ik even kijken hoe dit uit te rekenen, maar brute basismaandsalaris -loonheffing zou toch netto basis moeten zijn. Dan zou ik er 14 euro netto op vooruit gaan ware het niet dat de energiekosten, de zorgkosten en de boodschappen duurder zijn geworden. De kapper ook. dus die 14 euro gaat riant op aan de verhogingen. Ergo: ik ga er op achteruit.
De stelling van Rutger van Noort klopt als een bus.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Niet zo klagen Marien, er zijn heel veel ouderen véél meer op achteruit gegaan !!! Terwijl zij dezelfde kosten maken voor levensonderhoud als u.

Sabreur
Sabreur
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@karton.
Niet mogen klagen omdat anderen het slechter hebben is zó debiel. Alsof je moet genieten van een afgezet been omdat iemand anders dood is.
Daarnaast hebben veel ouderen veel minder kosten dan werkenden omdat ze geen premies volksverzekeringen betalen, vaak een groot deel van hun huizen hebben afbetaald en geen kinderen meer op school hebben.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sabreur

@ Sabreur.
Iedereen mág klagen zoveel hij/zij wenst, maar géén onzin-verhaaltjes ophangen, dát is pas debiel.
Even van mij persoonlijk : ik ben de laatste 5 jaren er ruim €300 p/mnd op achteruit gegaan, en ontving in januari 2019 een bedrag van €10 (jazeker, wél tien !!) meer. Ouderen hebben hun huis veelal verkocht om van de overwaarde nog enigszins “normaal” te kunnen leven, u vergist u deerlijk Sabreur.
Je kijkt overal wél tegenaan maar niet erin, en dat is voor mensen als u kennelijk geruststellend.
Ik kan mij redelijk goed redden maar ik sluit m’n ogen niet voor de noden van anderen, zoals velen wél doen !!

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

u bezigt nu een rancuneuze toon en u beticht mij van onzin verhaaltjes. DAT vind ik toch wel beledigend. U kent mij niet en ik ken u niet. Ook IK ben er op achteruit gegaan omdat ik voor 2 man zorgkosten moet betalen van mijn parttime salaris of van ons spaargeld. U hebt in mijn andere reactie kunnen lezen dat mijn eens zelfstandige partner al een paar jaar maar af en toe werk heeft en toen hij zelfstandig was ging veel op aan kosten dus onze reserves zijn nog uit eerdere jaren. Dus u kunt bij mij niet aankomen met uw verhaal want in wezen is dat van ons in financieel opzicht slechter. En toch redden wij het wel door keuzes te maken in onze uitgaven of dingetjes aan te passen. Wij hadden b.v met kleine gesprekjes best nog wat belkosten op de vaste lijn, maar een KPN monteur zei tegen ons dat we waarschijnlijk op onze leeftijd onze belbundel van mobiel niet optimaal benutten en raadde ons aan uitgaande telefoontjes met de mobiel te doen. Inderdaad scheelt dat 20-30 euro per maand aan telefoonkosten van de vaste lijn. Door kleine dingetjes aan te passen redden we het. We zijn ook al jaren niet op vakantie geweest, maar fietsen in Nederland is ook leuk.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sabreur

De ouderen van nu deden vroeger hetzelfde wat nu de werkenden doen. De werkenden verheugen zich op het afbetalen van hun huis, kinderen die zich kunnen bedruipen en minder kosten hebben als zij oud worden. Is dat dan een reden om zich als je oud wordt niet te kunnen beklagen als je regelmatig niet gecompenseerd maar gekort wordt op je inkomen?

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

U hebt het kennelijk op mij voorzien. Ik werk maar parttime en ben zuinig. Ik ken geen ouderen die er zo veel op achteruit zijn gegaan als u beweert. Ik werk in de zorg en sta al jaren op de 0 lijn. En veel ouderen komen wel in aanmerking voor tegemoetkoming in de vorm van zorg toeslag en kortingen.
mijn partner was zelfstandig en is al een paar jaar zonder werk (af en toe heeft hij een klusje. Hij krijgt dit jaar zijn 1e AOW en kijkt er naar uit, want dan heeft hij meer inkomen dan hij de afgelopen 5 jaar had. En ik werk parttime en toch zijn wij zuinig geweest en gespaard om dit soort periodes op te vangen. Dus nee, ik ben geen ‘rijke oudere’, want ik moet nog een aantal jaren werken, al ben ik 60 +. Maar door rustig aan beleid in de prive sfeer en genieten van eenvoudige dingen heb ik het toch wel oke als zie ik wel op tegen die vreselijke plannen van de overheid mbt energie en dat ze ons nog tot giga kosten gaan ‘dwingen’. Zeker als je nog wat gespaard hebt, zal de overheid je alles zelf laten betalen, als ze die desastreuze plannen doorzetten. Daar maak ik me wel zorgen over. Dat spaargeld wat je spaarde om b.v iets eerder te stoppen met werken op zal gaan aan de gedwongen energie transitie. En DAT had ik niet voorzien.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Het is/was geenszins mijn bedoeling om u, of wie dan ook te beledigen; indien u zulks meent te moeten opmaken uit m’n reactie’s, dan bied ik u hierbij mijn verontschuldigingen aan.
Weet u, Marien, ik ben n.l. zélf één van die ouderen die zoveel is achteruit gegaan. Ik/wij kregen de ene ná de andere pensioenkorting opgelegd, krijgen geen zorg- of huur- of wat dan ook voor toeslag.
Ook ik zie met angst en beven het hele gedoe rondom het energie/Co2/milieu-gebeuren tegemoet.
Zoals ik al eerder zei : hoewel wij, m’n echtgenote en ik, ons redelijk kunnen redden, sluit ik mijn ogen niet voor de noden van anderen die ’t slechter hebben als wij.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

goed, dan heb ik het verkeerd geïnterpreteerd. Ik heb gekeken op mijn salarisstrook en zie dat ik wel minder loonbelasting moet betalen, maar… en daar komt ‘ie, dat bedrag gaat nou naar het ABP pensioen, want die hebben weer verhoogd…Dus eigenlijk zitten we in hetzelfde schuitje.
Ik werk niet fulltime omdat ik jaren naast mijn baan de bedrijfsadministratie van mijn partner deed en ondertussen ontdekte dat ik ineens toch jaren langer moest werken dan ik tot een paar jaar geleden dacht…. Zorg is wel zwaarder geworden, niet zozeer fysiek hoewel dat ook meetelt, maar psychisch zwaarder OOK door jonge felle collega’s die jou beetje ongewild opjagen met name met digitaal dossier en dat maakt het werk een stuk lastiger. Daarom ben ik parttime blijven werken zodat ik nu al een beetje met mijn partner soort VUT gevoel heb, door wat meer vrije tijd in te bouwen. Daarom kijken wij beetje uit met uitgaven. Echter als mijn partner zijn AOW heeft, wordt het jasje weer wat ruimer. Maar omdat wij geen kinderen hebben, zullen wij later wellicht wel hulp moeten inkopen als we fysiek minder goed worden. We hopen er het beste van.
Ik snap best dat als je steeds maar inlevert dat het niet leuk is, maar dat voel ik ook wel een beetje. Alles wat je bruto meer krijgt gaat op aan alle verhogingen veelal door de overheid zelf (zorgkosten, energieverhoging door belasting daar op te verhogen , etc etc) Heb ook op FvD gestemd omdat ik hoop dat DIE wellicht iets gaan doen aan die ongebreidelde uitgaven die de huidige coalitie maar blijft doen o.a aan buitenlandse problemen en hun weigering om iets aan de immigratie te doen. Dat mensen hier zomaar jaren blijven en dat begeleiding en opvang veel geld kost omdat de overheid niet duidelijk durft te zijn, is raar. ook graaicultuur moet aangepakt.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De kabinetten Rutte I, II en III zijn een aaneenschakeling van eindeloze belastingverhogingen en onverantwoorde bezuinigingen. De ‘markt’ moet al het werk doen, volgens marktkoopman Rutte. Onbelemmerde massamigratie, klimaathysterie en transferfederalisme maken het plaatje compleet. De jaren ’10 van de 21ste eeuw zijn de meest rampzalige in de Nederlandse geschiedenis. De verwoesting is vooralsnog onzichtbaar (denk aan de woningen die niet gebouwd zijn voor de 2,5 miljoen nieuwe nederlanders sinds 1990, islamverdoezeling, en onwetenschappelijke staatsinstellingen die slechts het de regering welgevallige deel van de feiten bestuderen op basis van selectief geshopte gegevens en zich dus schuldig maken aan juist het fakenews dat ze anderen verwijten), en het herstel zal decennia in beslag nemen. Op enkele uitzonderingen na blijkt de politieke klasse een onderklasse van baantjesjagers te zijn die het landsbelang dat ze beweren te dienen juist compleet uit het oog hebben verloren. Politiek gaat natuurlijk maar zelden gepaard met de frisse geur van limoenen, maar het is zelden zo onwelriekend geweest als op dit moment. Fortuin sprak van de puinhopen van Paars, wat we nu zien zijn de dampende mestvaalten van Rutte. Moge Rutte III een kort leven beschoren zijn, en Rutte IV nooit enige kans krijgen. Gezonde marktwerking vergt goed beleid, geen opeenstapeling van belastingen en EU overdrachten.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

@ BegrensEuropa.
Goed en duidelijk verwoord, helemaal mee eens.
+++++ !!

Peter2
Peter2
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vindt dat Koolmees het financiële toetsingskader voor het aanvullend bedrijfspensioen ten onrechte als een wapen in de strijd gooit. Hele volksstammen zoals gepensioneerden met een pensioen in de metaal, meest €500 per maand, zijn al een keer 7% gekort en lopen samen met 18,6% inflatie al 25% achter met hun pensioen op de prijzen. Als je ze dan volgend jaar nog eens 10% gaat korten is dat 35%. Dat heeft niets meer met een financieel voorspelbare oude dag te maken. Het financieel toetsingskader is nu zo voorzichtig dat de pensioenpotten sinds 2008 80% zijn gestegen na inflatie. Dat is 6% gemiddeld. Dan lijkt de ultimate forward rate, die op het moment steeds verder daalt een slecht middel om de toekomst te voorpellen

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter2

@ Peter2.
Ik vermoed, maar weet dat uiteraard NIET zeker, dat ónze pensioenpotten worden afgeroomd door onze Haagse “deskundigen”, waaronder Koolmees (tweet-tweet !) ten faveure van de levensgenieters in zuid-Europa zoals de Grieken, Italianen, Spanjaarden, Portugezen en, last but not least : de Fransen.
De Fransen hebben intussen hun “leider” Macron in een dergelijke positie binnen de EU gemanoeuvreerd, dat hij, samen met Merkel, bepaalt waar de “rijkdom” van noord-Europese landen naar toe gesluisd wordt.

W. Lamberts
W. Lamberts
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit soort bobo’s mogen van mij aan de bedelstaf beter verdienen zij niet, het zijn respectloze minister’s ze mogen vanmij verder naar de voedselbank dat moeten de minima ook.

Henedu
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

laten we elkaar (de burgerij van nederland versus de bestuurders) nou niet langer iets wijs maken !! … ben je bestuurder dan zorgt de ene dat er mooie praatjes over de burgerij wordt gestrooid en de ander daar weer overheen de ene leugen na de ander er overheen strooit.
De bestuurder naait de burger een flink oor aan !!!

27
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x