Half Nederland gaat er in 2019 in koopkracht op achteruit

NIBUD-cijfers geven veel te rooskleurig beeld

CC0

CC0

 

Op 18 januari kwam de Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) met haar jaarlijkse doorrekening van de koopkracht. De titel van het persbericht luidde “Ondanks prijsstijgingen toch meer koopkracht in 2019.” Volgens het Nibud gaan slechts vier van de 100 meest voorkomende voorbeeldhuishoudens er op achteruit.

Tegelijkertijd was #koopkracht enkele dagen trending topic op Twitter met aangrijpende verhalen van mensen die slechts €1,80 per maand meer kregen en wel hun uitgaven fors zagen stijgen. Veel mensen zijn teleurgesteld na het ontvangen van hun loonstrook van januari.

Eigen onderzoek

Deze twee werelden lijken zo haaks op elkaar te staan dat ik zelf een kort onderzoek heb uitgevoerd. Nadat ik enkele malen van het Nibud hetzelfde standaardantwoord kreeg, besloot ik te vragen of ik het berekeningsmodel mocht controleren. Woordvoerder Gabriëlla Bettonville nodigde mij vervolgens uit langs te komen op het Nibud-kantoor in Utrecht. Dit bezoek vond plaats op 28 januari in aanwezigheid van Nibud senior wetenschappelijke medewerker Jasja Bos. Ik kreeg een rondleiding en ontmoette de afdeling Webcare die de Twittervragen afhandelt. Aansluitend volgde een anderhalf uur durende bespreking waarin ik al mijn vragen heb gesteld.

Hieronder de resultaten op een rij.

 

Definitie koopkracht

Het Nibud berekent de koopkracht aan de hand van de loonontwikkeling, waarbij belastingmaatregelen worden meegenomen. Maar er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het feit dat een gezin van vijf personen waarschijnlijk een auto heeft en de kosten daarvan dit jaar sterk stijgen. Er worden wel allerlei aannames gemaakt over het huis waarin je woont, maar woninggerelateerde belastingen – zoals de onroerend zaakbelasting (OZB) en waterschapsbelasting – worden gezien als algemene uitgaven, waarop het standaard inflatiepercentage van toepassing is. Het mandje van uitgaven wordt dus niet gesplitst in grote boxen als wonen of voeding.

Voor de berekening van de koopkracht wordt een eenvoudig rekenmodel gebruikt. De 100 profielen van huishoudens zijn al jaren hetzelfde. Via een invoerspreadsheet worden er aanpassingen aan gedaan. Het Centraal Planbureau (CPB) levert het Nibud de aannames voor de loonontwikkeling (CAO-stijgingen), de inflatie en overige variabelen die aandacht behoeven.

Tekortkomingen Nibud-model

Op basis van mijn onderzoek zie ik drie tekortkomingen in de koopkrachtmethode die het Nibud hanteert:

1) De cijfers aan de inkomstenkant gaan uit van een optimistische en directe inkomensstijging van 2,9% over 2019.

2) Aan de uitgavenkant worden de feitelijke uitgaven waar burgers op dit moment mee geconfronteerd worden onderschat.

3) Het model is niet representatief voor de totale Nederlandse bevolking.

Inkomstenkant

Het Nibud-model houdt voor alle werkenden rekening met een gemiddelde CAO-loonstijging van 2,8% in 2019. Het CBS rapporteert echter 2.2% stijging over het derde kwartaal van 2018, met een voortschrijdend vier-kwartaalsgemiddelde van 1,85%. We zitten dus nog lang niet op de 2,8% loonstijging gemiddeld voor heel 2019.

Als gevolg van de belastingmaatregelen (vooral in de inkomstenbelasting) gaat bijna iedereen er netto wel op vooruit, maar lang niet iedere CAO is al per januari zo ver dat de 2,8% loonstijging is gerealiseerd. Dit zit hem zowel in het percentage als in de timing. Zo loopt de CAO van de kleinmetaal (300.000 werknemers) bijvoorbeeld af op 31 mei 2019. Per 1 januari zit er in die sector een verhoging in van 0,31% en effectief is er de afgelopen 25 maanden 4,16% bijgekomen. Wat er vanaf juni aan loonstijging bijkomt is nog onbekend, maar dit zal meer dan 5% moeten zijn om gemiddeld over het jaar nog op 2,8% uit te komen.

Uitzonderingen

Naast deze “infaseringsproblematiek” is er in veel CAOs een maximum bepaald voor periodieke loonsverhogingen, waarna er geen verdere doorgroei is. Ook zijn er bedrijven zonder CAO, waarbij er geen sprake is van loonstijging. Zo heb ik meerdere emails gehad van mensen die dit jaar slechts 50 euro meer ontvangen, wat is veroorzaakt door inkomstenbelastingmaatregelen. Verder is de situatie van vele gepensioneerden zorgelijk door de beperkte stijging (soms zelf korting) van de aanvullende pensioenen in 2019.

Op de inkomensstijging voor werkenden van 2,8% is nogal wat af te dingen. Als ik op dit moment zou moeten inschatten waar we gemiddeld over 2019 op uitkomen, dan zou ik de inkomensstijging voorzichtiger inschatten: op 2,6% gemiddeld over 2019. Te meer doordat december 2018 een hoge stijging kende en de CAO-verhogingen jaar over jaar worden gerekend. Ook gaf het CPB zelf in december 2018 aan dat de Prinsjesdagcijfers te positief waren. Dit betekent een verslechtering van 0.2% ten opzichte van de Nibud-cijfers.

Uitgavenkant

Ook aan de uitgavenkant volgt het Nibud de inschatting van het CPB. De stijging van de ziektenkostenpremie van 6,5 euro per volwassene (6%) wordt apart gerapporteerd, maar bij alle overige uitgaven wordt gerekend met een inflatie van 2,4%. Dit lijkt een te lage inschatting.

Als ik op basis van wat er nu bekend is een overzicht maak van de verwachte inflatie in 2019, dan kom ik eerder op 3,5% uit dan 2,4%. Dit is een verslechtering van de koopkracht van 1,1% ten opzichte van de Nibud-cijfers.

inflatie_Nibud

Energiekosten

De belasting op energie is verhoogd. Daarnaast is de prijs van elektriciteit is sterk omhoog gegaan. Het effect op de elektriciteitsprijs kan later ingaan als er een langlopend contract is afgesloten, maar daartegenover zijn er genoeg voorbeelden waarbij de energierekening met tientallen euro’s per maand omhoog is geschoten. De prijsstijging van gas en elektriciteit bedraagt in 2019 in veel gevallen 20-25%, inclusief de belastingverhoging.

Lage BTW-tarief

Het tweede bekende effect is de verhoging van het lage BTW-tarief van 6% tot 9%. Volgens Superscanner hebben veel supermarkten de prijs van hun producten met slechts 3% verhoogd om niet beticht te worden van misbruik van de situatie. Maar uit de historie weten we dat de “gewone prijsverhoging” van 1,5% er alsnog gaat komen vanwege vertraagde afrondingen (98 cent wordt op termijn 99 cent). Eenzelfde afronding vindt op dit moment plaats bij kappers die eindelijk kans zien om hun prijzen te verhogen.

Lagere inkomens spenderen 20% van hun uitgaven aan eten. Dit percentage neemt af voor hogere inkomens, waarbij wel weer de uitgaven voor horecabezoek toenemen. De prijsstijging van voedsel met 4,5% is bijna het dubbele van de 2,4% inflatie waar het Nibud mee rekent.

 

Woon- en autokosten

Een kwart van de huishouduitgaven gaat gemiddeld op aan wonen. De hypotheeklasten blijven in veel gevallen stabiel. Wel worden veel huren verhoogd, wat gedeeltelijk wordt opgevangen door verhoogde huurtoeslag. Wat ook toeneemt zijn de gemeentelijke kosten (OZB, Waterschapsheffing, Afvalstoffenheffing). De woonlasten voor eigenaren nemen gemiddeld met 4,3% toe en voor huurders met 5,4%. De kosten van woonverzekeringen stijgen met gemiddeld 6%.

Als je een hypotheek hebt en houdt is er geen reden voor zorg. Maar als je in 2019 wil herfinancieren of een nieuwe hypotheek afsluiten, betaal je meer doordat de hypotheekrente naar verwachting gaat stijgen. De kosten voor autoverzekeringen nemen toe door de toegenomen schadegevallen. Ook zal het lidmaatschap van verenigingen en clubs duurder worden, waarbij ook sportscholen hun prijzen zullen verhogen.

Representativiteit

Waar ik moeite mee heb is het gemak waarmee het Nibud conclusies trekt voor de gehele Nederlandse bevolking (“toch hebben we meer te besteden“). De NOS neemt de persberichten klakkeloos over en daarmee lijkt het alsof 96% van het land het in 2019 beter heeft.

Aan de inkomstenkant is daar heel wat op af te dingen. In Nederland werken ongeveer 9.1 miljoen mensen. 5 miljoen Nederlanders vallen onder CAO. Dit betekent dat 4.1 miljoen werkende Nederlanders geen CAO hebben.

Daarnaast zijn de 100 Nibud-profielen natuurlijk de veelvoorkomende profielen, maar op minstens 20% van de mensen is een andere situatie van toepassing, bijvoorbeeld omdat ze een groot gezin hebben. Ook – en dat is ernstiger – ontbreken de meer dan 1 miljoen ZZP-ers als profiel.

 

Aan de uitgavenkant zijn er ook uitzonderingen en het is daarbij met name gevaarlijk om voor iedere inkomensgroep eenzelfde inflatiecijfer te hanteren. Lagere inkomensgroepen spenderen toch echt in andere uitgavencategorieën dan hogere inkomensgroepen en de situatie van stellen zonder kinderen verschilt van die van ouders met kinderen. Een verdere verfijning van het inflatiecijfer zou niet meer dan logisch zijn.

Conclusie

Qua inkomsten gaan de meeste huishoudens er in 2019 op vooruit. Mijn verwachting is wel dat huishoudens in 2019 0,2% minder inkomsten krijgen dan verwacht en 1,1% meer kwijt zijn aan de uitgavenkant dan uit de Nibud-berekeningen blijkt. Deze twee effecten zijn beide negatief en tellen op tot een koopkrachtverschil van 1,3%.

Rekenen we deze verslechtering door, dan kan worden vastgesteld dat in 2019 slechts de helft (50) van de 100 huishoudtypen een daadwerkelijke koopkrachtverbetering (“onder aan de streep”) heeft. Als dezelfde methodiek als het Nibud wordt aangehouden, dan gaat volgens mijn analyse de helft van Nederland er dit jaar op achteruit.

Reality Check

Het Nibud doet te goeder trouw zijn werk. En hoewel het Nibud op technisch niveau frequent contact heeft met verschillende overheidsinstanties, zijn de adviezen onafhankelijk.

Over de datavalidatie moet ik wel kritisch zijn. Als je objectief en kritisch consumentenadvies wilt geven waarbij je thermometer voortdurend “in de markt” zit, dan kan je je beter richten op het voortdurend online uitvragen van actuele cijfers bij burgers en transparant daarover rapporteren. Het Nibud zou de reality check op de berekeningen van het CPB moeten zijn, in plaats van doorgeefluik. Een eerste stap hierin kan zijn dat het Nibud met een volledige uitsplitsing komt van de inflatie naar categorieën voor de verschillende profielen.

Het lijkt me evident dat de werkelijk te betalen rekeningen veel meer zeggen dan de ingeschatte papieren werkelijkheid.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
27 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit was toch zeker wel verwacht, of zijn er nog naïevelingen die denken dat Pinokkio de waarheid sprak toen hij oreerde dat “iedereen erop vooruit zou gaan” ?
En, zoals ik zojuist op de tv hoorde/zag hoeveel duizenden gezinnen van energie zijn afgesloten wegens geldgebrek, dan vraag ik mij af :
Waar is toch dat “rijke” Nederland waarover “den Haag” het bijna dagelijks heeft ?
We worden overgoten met leugens vanuit den Haag, nu gaat er aan het z.g. Kinderpardon gemorreld worden, ondanks het regeer-akkoord. Ook zo’n akkoord stelt helemaal niks voor dus.
Denk aan dit soort handelingen en door welke partij gedaan, m.b.t. de a.s. verkiezingen.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@ karton.
Het ene minnetje onder mijn reactie zal wel van Pinokkio hoogstpersoonlijk afkomstig zijn.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

ja, ik ben ook nog aan het zoeken naar DAT Nederland uit de beeldvorming van den Haag en de NPO.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Ik zie dat nu óók Buma en Jetje een minnetje plaatsten.
Trouwens : het Nederland uit de beeldvorming van den Haag en de NPO bestaat alleen in hun verziekte geest.

Burger Slaven Nummer
Burger Slaven Nummer
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Kun je lang zoeken…

Cornelia
Cornelia
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het NIBUD krijgt subsidie van de overheid, maar… dan moet het wél het overheidsbeleid goedpraten.
Het wordt zo langzamerhand schandalig welke “gerenommeerde” instituten 180 graden gedraaid zijn.
Je kunt eigenlijk NIEMAND meer vertrouwen de marxisten/gramsianen/globalisten hebben alles in hun macht, via allerlei instellingen sijpelt het marxistische gif onze maatschappij binnen.
Vroeger via linkse alternatieve actievoerders nu gewoon dagelijkse koek, onze media, het journaal, ALLE kranten, en nu ook instituten die vroeger een naam hoog hadden te houden, voor grondig, diepgaand, diepgravend onderzoek is geen plaats meer.
De gewenste uitkomst wordt kant en klaar bij het stuk geleverd, we gaan een maatschappij tegemoet waarin leugens en bedrog gewoon worden en iedereen die ook maar met kritiek of een alternatieve waarheid komt wordt aan de kant gezet.

Een schofteriger leugenaar als Rutte is nauwelijks vinden.
Hij weet al dat hij straks een vette baan krijgt in Europa, hij moet alleen nog even van de Europese Unie wat moeilijke kwesties afronden.
Vrije migratie, referendum afschaffen, multinationals die buiten schot blijven, 1000 miljard voor klimaat waanzin…

Na het kwartje van Wim Kok, ook al zo’n achterbakse oplichter nu Rutte “de man van het tientje”.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4586066/tientje-van-rutte-benzine-en-dieselrijders-financieren-elektrische

En geen woord hierover van onze linkse én rechtse partijen.
Wie kritiek heeft krijgt geen subsidie of verhalen meer, of wordt uit de fractie gezet en kan zijn verdere leven slijten als taxi of buschauffeur.

Welkom in de totalitaire wereld van het marxisme.

Hansmetiq
Hansmetiq
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

Geen benul over marxisme. Het is pure neo liberale politiek en ideologie. Niets herverdelen en hoge winsten halen. Alleen de rijken voordeel. Belast en verdeel het volk en strooi leugens. Controleer het media en koop de progressieven uit de politiek om. Vooral veel nieuwe neoliberale populistische partijen toejuichen…., verdeel en heers.

Cornelia
Cornelia
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hansmetiq

Neo liberale politiek, een scheldwoord dat volledig zijn betekenis verliest als je gaat kijken hoeveel van ons bruto nationaal product er naar het sociale domein gaat.
En drie maal raden wie in ons land -en Europa- vinden dat het nooit genoeg is.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

@ Cornelia.
Volkomen juist !!!!

Arie
Arie
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Och, weet u het nog?
De invoering van de euro leidde absoluut *niet* tot inflatie?
Jaren later gaf Zalm toe dat de overstap van gulden naar euro per 1 januari 2002 direct 10% inflatie opleverde. Het plebs zag dat toen gelijk, maar pers en politiek hebben dat jarenlang ontkend.

De huidige energiestijgingen zijn nog maar het begin. Wie zich een beetje in de “energietransitie” verdiept ziet al snel dat de energierekeningen de komende jaren gaan verveelvoudigen om onhaalbare doelen na te streven. Alle beloftes van “bedrijven belasten” en “bijspringende overheden” zijn sigaren uit eigen doos, want dat geld wordt gewoon doorberekend.

Die zogenaamde belastingverlaging is leuk voor de verkiezingen, maar op termijn niet houdbaar door het uitgavenpatroon van de overheid. En in de toekomst gaan die uitgaven nog heel veel verder stijgen door blunders van deze regering, zoals het akkoord van Marrakesh.

En over enkele jaren zullen Nijpels en Harbers vast toegeven dat ze ongelijk hadden toen ze het Groen Links verkiezingsprogramma uitvoerden. Net als Zalm dat jaren later ruiterlijk toegaf. Maar daar hebben we tegen die tijd precies niks aan.

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En alweer heeft Pinokkio de Nederlandse burgers belogen en bedrogen. Heb het uitgerekend met het zogenaamde belasting voordeel ben ik er per 1 jan 2019 alweer op achteruit gegaan. Meer zorgkosten premie, meer voorschot energie, meer verzekeringspremies, meer boodschappen kosten, meer reiskosten,in de rest van de winkels in dit land is ook alles duurder geworden. Dus ben er geen cent op vooruit gegaan maar na mijn eerste loonstrook deze maand zie ik geen vooruitgang in alles en is het besteden weer minder geworden helaas. Op jaarbasis ben ik er dus dit jaar weer behoorlijk op achteruit gegaan.Hoelang blijft deze Nederlandse bevolking nog stemmen op die genadeloze bedriegende linkse partijen.Ben er nu wel klaar mee na al die leugens wat Den Haag en die NOS uitzenden,die de mensen net zo bedriegt met hun nep nieuws als de regering zelf doet.

Fritz Berlin
Fritz Berlin
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  marjo012

Wat is er links aan het Ruttin-regime? Ex-D66 soms ? Bovenkant partij. Achterban is er wschl wel (wat) op vooruitgegaan. Op de vs na heeft nergens de top-10% zo’n groot deel van het nationaal inkomen. 68% !

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Fritz Berlin

Nou Frits als je goed oplet kan je wel zien dat de VVD binnen de regering steeds meer linkse malloten ideeen overneemt van de rest van de linkse partijen waar ze mee regeren. De enige binnen die partij die het regering akkoord wil handhaven is Dijkhof, daarvoor wordt hij nu vaak aangevallen door de rest van de meeregerende partijen. Gezien ik nooit op een linkse partij zou gaan stemmen zegt mij u antwoord heel weinig gezien de inhoud ervan.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  marjo012

@ marjo012
Volkomen met u eens.
Het besteedbaar inkomen is idd. voor de meeste NL’ers naar beneden gegaan.
Dat we wórden en wérden bedrogen door Pinokkio was toch reeds véél langer bekend ?
Zolang er nog NL’ers zijn die blijven geloven in de sprookjes theorie van Pinokkio en consorten zal er niet veel veranderen, vrees ik.
Ook ik ben wel klaar met al die leugens enz. vanuit “den Haag”, met het gezever over “democratie en rechtsstaat”; de hele democratie én rechtsstaat zijn vakkundig door o.a. Pinokkio en consorten afgebroken. (afschaffen referendum, uitsluiten andere partijen enz.)
Tijd om de Gele Hesjes niet meer voor de ramen te hangen, zoals ik onlangs in mijn woonplaats zag, maar ermee de straat op te gaan.

Cyberbabe
Cyberbabe
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat ik ook wel teleurstellend vond om te zien op mijn loonstrook is dat de maandelijks op mijn salaris ingehouden pensioenpremie ABP van €300 in 2018 naar €330 in 2019 is gegaan. Een stijging van 10%.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cyberbabe

@ Cyberbabe.
Wat ik zag was dat mijn ABP-pensioen al wéér verlaagd is in 2019.
Uw verhoogde premie komt in ieder geval NIET bij mij terecht;
ik vermoed bij al die z.g. “deskundigen en leden van de RvC, managers en deskundige beleggers” van het ABP. Er zijn n.l. pensioenfondsen die wél goed renderen.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cyberbabe

@ Cyberbabe.
Het minnetje onder mijn reactie zal afkomstig zijn van de persoon die de verhoging van úw pensioenpremie, €30,00, in zijn/haar zak gestoken heeft. Een niet-begrijpend persoon dus.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er rijzen zo vragen over de onafhankelijkheid van het Nibud. Twintig procent blijkt sowieso te worden gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en BKR. En dan zijn er nog subsidies en opdrachten. Het idee van een realitycheck moeten ze maar overnemen of extra aandacht geven. Zeker in kritische tijden als deze, waarin de waarheid geregeld het onderspit delft. Ik zou dus niet wachten tot volgend jaar, maar met terugwerkende kracht voor begin 2019 over een paar maanden een extra rapportje uitbrengen. Liefst vlak voor de verkiezingen in maart.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

@ BegrensEuropa.
Het Nibud is nét zo “onafhankelijk” als het CBS, CPB en meer van dat soort instellingen. Het zijn een aantal door de “regering”in ’t leven geroepen instellingen die zij nodig heeft om de bevolking “rustig” te houden en te laten denken : “Nou nou, die instelling (i.c. dus de “regering”) doen wel héél goede dingen voor ons !” Steeds opnieuw worden wij bedrogen en verder uitgeknepen, óóit zal dat niet meer gepikt worden.
In Duitsland is het “van ’t zelfde laken een pak.” Ook daar blért men aldoor dat het land zó rijk is, maar intussen zijn de ouderen daar nóg slechter af als in NL. Óók het Duitse leger komt voor miljarden aan voorzieningen te kort, munitie, voertuigen enz. enz. De Duitse infrastructuur in de vernieling, nét als in NL !
’t Is niet voor niks dat zowel Merkel als Pinokkio reeds te kennen gaven niet nóg een termijn “hun land te willen dienen”; zij zien de bui al lang hangen en als u wakker bent…..hebt u ’t óók gezien, daar hoef je geen “geleerde” voor te zijn.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het wordt beter. Correctie: Het was al beter. Lang geleden.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

klopt. Mijn loonstrook voldoet ook niet aan de verwachtingen. Ik had wel iets meer, maar zo te zien had ik iets meer onregelmatigheidstoeslag. Dat varieert natuurlijk per maand. Als ik bruto salaris min loonbelasting doe van december en van januari, heb ik netto 14 euro meer. Maar ja dat ben ik al kwijt aan zorgkosten premie voor 2 personen. Dan daarnaast verhoging btw, brandstof, ietsje op de wegenbelasting, de gemeentelasten zullen wel stijgen, de kapper was (maar ietsje) duurder geworden. Etc etc.
Dat ‘vooruitgaan’ per maand gaat ook nog in de achteruit omdat ze straks vakantiegeld en eindejaarsuitkering zwaarder gaan belasten. Dus per saldo gaan we er inderdaad niet zo’n klein beetje op achteruit.
Pinokkio Rutte heeft weer een leugen op de stapel gelegd.
Hij zei letterlijk dat werkenden er fors op vooruit zouden gaan. Nou ik ben een werkende (parttimer, dat dan weer wel)
daar wordt ook niet naar gekeken. Ik moet 7 jaar langer werken dan ik tot voor enkele jaren dacht (zorg ging met 60 verplicht met pensioen een aantal jaren geleden) Daarom ben ik parttime gaan werken om de energie te verdelen om die 7 jaar vol te kunnen houden. Zorg is nou niet echt een relaxte baan, zeker de laatste jaren niet met dat elektronisch zorgdossier en de hectiek die jongeren veroorzaken verbaal op je werkvloer.

peter
peter
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geweldig ,het kan mij niet snel genoeg gaan dat al die mensen die zo zijn ingesteld erachter komen wat voor onkosten dit met zich mee brengt ,waar en wat ze met het vele geld doen wat er binnen komt gaan ze u niet uitleggen ,alles is een afleiding- manoeuvre om de massale instroom van gelukszoekers te bekostigen ,hoe transparant Groen Links is zagen we deze week toen de wethouder daar zogenaamd niks wist van een nieuw asielcentrum ,we worden belazerd,op kosten gejaagd door ,politiek en media die lekker mee gaan in deze dolgedraaide onzin .
Mensen stem zo rechts mogelijk ,al het andere kruipt weer lekker bij elkaar en gaan vrolijk verder met beroven en naaien van de kiezer .

Marc Bekkers
Marc Bekkers
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ongelooflijk hoe goedgelovig Nederlanders zijn. Al zolang ik de politiek volg ben ik nog nooit eerlijk op de hoogte gesteld door de overheid. Wat voorgespiegeld werd was altijd zo goed in de markt gezet dat wij ons laafde in dominee Den Haag. Calvinisme zullen we maar zeggen. Voorbeelden te over, of je nu het kwartje van Kok neemt of de waarde bepaling van de gulden t.o.v. de Euro, of de ondoorzichtige afspraken met grote bedrijven, teveel om op te noemen. Wat nog het meest in mijn geheugen staat is dat in de jaren tachtig allerlei spaarpotjes van voorzieningen plotseling verdwenen naar de grote pot Algemene middelen. Jawel, politiek Den Haag juigde en schreeuwde het van de daken. Nederland had zijn zaken (lees begroting) op orde. Onbegrijpelijk dat we nog steeds geloven dat het beter voor ons is geworden. In tegendeel onze maatschappij eist dat we maatschappelijk meedoen, eist dat we aan allerlei nieuwe zaken moeten deelnemen. Mensen worden gedwongen om een computer en andere High tech aan te schaffen anders kunnen we niet “communiceren” met de overheid en andere instanties. Vooral de oudere Nederlander met een klein pensioentje en AOW hebben daar last van. Ik vraag mij af hoe het NIBUD zich maatschappelijk verantwoord opsteld maar het komt mij over als dat deze instelling door ambtelijk Den Haag goed geïnstrueerd is. En toen zeiden de ambtenaren tegen het NIBUD: “Elke uitkomst is goed als deze Ons welgevallig is”, en zagen dat het goed was.

Martin
Martin
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bekkers

Ik las hun laatste rapport met betrekking tot de koopkracht. Dit onderzoek vond plaats op verzoek van de 50+ fractie van de 1e Kamer. Ik was geïnteresseerd naar de koopkracht ontwikkeling van de AOW over de laatste 10 jaar en tot mijn grote verbazing las ik bij de conclusies dat de AOW in die jaren fors is verhoogd en dat uit de berekeningen blijkt dat gepensioneerden met een aanvullend pensioen tot 5.000 euro er op vooruit gegaan zijn sinds 2010 Ik schrok me rot want ik dacht dan heb ik nog wat te goed. Ik heb het nagekeken en wat blijkt: de AOW heeft gelijke tred gehouden met de inflatie die zij zelf aangeven. Het pensioen is niet geïndexeerd dus dat is een verlies volgens mijn berekening van 20% = € 1000 en dan laat ik de netto bejaardenroof van 2 a 3% maar buiten beschouwing. Het NIBUB rekent de verkeerde kant op en laat dingen weg en concludeert verkeerd in ieder geval m.b.t. tot de bejaarden. Ik hoop dat er bij die fractie 50+ wat verstandige mensen werken

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martin

@ Martin.
Úw berekening klopt volledig.
Het NIBUD is een verlengstuk van de “regering” en rekent idd de verkeerde kant op………nl de kant van de “overheid”, teneinde de bevolking zand in de ogen te strooien.
Laat u niet beetnemen !

FRANS
FRANS
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ja ,tweederde van onze inkomsten geven wij weg aan de overheid.
Iedereen wil dat de overheid nog meer voor ons moet gaan regelen.
We zijn heel boos op Amerika.
Want die zorgen slecht voor hun armen.
Bij ons moet er nog meer geld naar gezondheidszorg ,onderwijs ,huursubsidie ,hogere pensioenen ,hogere uitkeringen ,enz…..
Ja dan moeten we ook niet klagen als ons eigen salaris er op achter uit gaat!

trackback

[…] verder bij de bron, het is de oefening waard. De belangrijkste aandachtspunten: definitie koopkracht, het model, de […]

27
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen