Hoofdpunten van Trump’s State of the Union 2019

De belangrijkste onderdelen van de speech vertaald

Donald Trump tijdens de State of the Union 2019

Titelfoto: Donald Trump tijdens de State of the Union 2019

 

Gisteren hield president Donald Trump in het Congres zijn tweede State of the Union-toespraak. Daarin besprak hij de resultaten van zijn regering op verschillende beleidsterreinen en de plannen voor dit jaar. Hieronder de letterlijke vertaling van de belangrijkste onderdelen van zijn speech.

Achtereenvolgens komen aan de orde: economie, immigratie, handelspolitiek, gezondheidszorg, veiligheid en buitenlandse politiek. 

“In de afgelopen twee jaar is mijn regering met spoed en historische snelheid overgegaan op het aanpakken van problemen die vele decennia lang door leiders van beide partijen zijn verwaarloosd.

 

Economie

In iets meer dan twee jaar sinds de verkiezingen hebben we een ongekende economische bloei ingezet – een hausse die we nog maar zelden hebben gezien. Niets is zoals het is geweest. We hebben 5,3 miljoen nieuwe banen gecreëerd en, belangrijker nog, 600.000 nieuwe banen in de productie toegevoegd – iets waarvan bijna iedereen zei dat het onmogelijk was om te doen. Maar het feit is dat we nog maar net zijn begonnen.

De lonen stijgen in het snelste tempo in decennia en groeien voor arbeiders, voor wie ik beloofd heb te vechten. Ze groeien sneller dan iedereen voor mogelijk hield. Bijna 5 miljoen Amerikanen zijn verlost van voedselbonnen. De Amerikaanse economie groeit vandaag bijna tweemaal zo snel als toen ik aantrad. En we worden beschouwd als verreweg de meest bloeiende economie ter wereld.

De werkloosheid heeft het laagste percentage bereikt in meer dan een halve eeuw. De werkloosheid onder Afro-Amerikanen, Latijns-Amerikanen en Aziatisch-Amerikanen bereikte het laagste niveau ooit. De werkloosheid voor Amerikanen met een handicap heeft ook een dieptepunt bereikt. Meer mensen werken dan ooit tevoren in de geschiedenis van ons land – er zijn 157 miljoen mensen aan het werk.

We hebben een enorme belastingverlaging voor werkende gezinnen doorgevoerd ​​en het belastingkrediet voor kinderen verdubbeld. 

We hebben de successierechten – of de belasting op overlijden, zoals het vaak wordt genoemd – virtueel beëindigd voor kleine bedrijven voor veeboeren en ook voor familiebedrijven.

We elimineerden de zeer impopulaire persoonlijke strafkorting van Obamacare. En om kritiek zieke patiënten toegang te geven tot levensreddende behandelingen, hebben we, heel belangrijk, de Right to Try ingevoerd.

Mijn regering heeft in korte tijd meer regels afgeschaft dan welke andere regering dan ook. Bedrijven komen in groten getale terug naar ons land dankzij onze historische belastingverlagingen en verminderde regelgeving.

En we hebben een revolutie in de Amerikaanse energie ontketend. De Verenigde Staten zijn nu wereldwijd producent nummer één van olie en aardgas. En nu, voor het eerst in 65 jaar, zijn we een netto-exporteur van energie. Na 24 maanden snelle vooruitgang wekt onze economie de afgunst van de wereld, ons leger is verreweg het machtigste op aarde en Amerika wint opnieuw, elke dag opnieuw.

Leden van het Congres: De staat van onze unie is sterk.

Ons land is vol leven en onze economie floreert als nooit tevoren.

Op vrijdag werd aangekondigd dat we vorige maand nog eens 304.000 banen hebben gecreëerd – bijna het dubbele van het verwachte aantal. Er vindt een economisch wonder plaats in de Verenigde Staten, en het enige wat het kan stoppen, zijn dwaze oorlogen, politiek of belachelijke partijdige onderzoeken.

Als er vrede en wetgeving moeten komen, kan er geen oorlog en onderzoek zijn. Zo werkt het gewoon niet.

Immigratie

Het is nu tijd voor het Congres om de wereld te laten zien dat Amerika zich inzet voor het beëindigen van illegale immigratie en om de meedogenloze coyotes, kartels, drugsdealers en mensenhandelaars failliet te laten gaan.

Op dit moment zijn grote, georganiseerde karavanen op mars naar de Verenigde Staten. We hebben net gehoord dat Mexicaanse steden, om illegale immigranten uit hun gemeenschappen te verwijderen, vrachtwagens en bussen naar ons land laten rijden in gebieden met weinig grensbescherming. Ik heb nog eens 3.750 militairen naar onze zuidelijke grens gestuurd om me voor te bereiden op deze enorme aanval.

Dit is een morele kwestie. De wetteloze staat van onze zuidelijke grens vormt een bedreiging voor de veiligheid, de beveiliging en het financiële welzijn van heel Amerika. We hebben een morele plicht om een ​​immigratiesysteem te creëren dat de levens en banen van onze burgers beschermt. Dit omvat onze verplichting jegens de miljoenen immigranten die hier vandaag wonen en die de regels hebben gevolgd en onze wetten hebben gerespecteerd. Legale immigranten verrijken onze natie en versterken onze samenleving op ontelbare manieren.

 

 

Ik wil dat mensen in de grootste aantallen ooit ons land binnenkomen, maar ze moeten legaal binnenkomen.

Vanavond vraag ik u om onze zeer gevaarlijke zuidelijke grens te verdedigen uit liefde voor en toewijding aan onze medeburgers en ons land.

Geen enkele kwestie illustreert beter de scheidslijn tussen de Amerikaanse arbeidersklasse en de politieke klasse van Amerika dan illegale immigratie. Rijke politici en donoren streven naar open grenzen, terwijl ze leven achter muren, poorten en bewakers.

Ondertussen worden Amerikanen uit de arbeidersklasse aan hun lot overgelaten om de prijs te betalen voor massale illegale migratie: minder banen, lagere lonen, overbelaste scholen, ziekenhuizen waar u niet opgenomen kan worden, verhoogde criminaliteit en een uitgeput sociaal vangnet. Tolerantie voor illegale immigratie is niet medelevend; het is eigenlijk heel wreed.

Eén op de drie vrouwen wordt seksueel misbruikt op de lange reis naar het noorden. Smokkelaars gebruiken migrantenkinderen als menselijke pionnen om misbruik te maken van onze wetten en toegang te krijgen tot ons land. Mensensmokkelaars en sekshandelaren maken gebruik van de uitgestrekte gebieden tussen onze grensovergangen om duizenden jonge meisjes en vrouwen de Verenigde Staten binnen te smokkelen en ze te verkopen voor prostitutie en moderne slavernij.

Tienduizenden onschuldige Amerikanen worden gedood door dodelijke drugs die onze grens oversteken en onze steden binnenstromen, waaronder meth, heroïne, cocaïne en fentanyl.

De wilde boevenbende, MS-13, is nu actief in minstens 20 verschillende Amerikaanse staten en ze komen bijna allemaal aan via de zuidelijke grens. Gisteren werd een bendelid MS-13 in hechtenis genomen voor een dodelijke schietpartij op een ondergronds platform in New York City. We wijzen deze bendeleden met duizenden ons land uit. Maar totdat we onze grens beveiligen, zullen ze meteen weer binnenstromen.

Mijn regering heeft het Congres een gezond voorstel gestuurd om de crisis aan de zuidgrens te beëindigen. Het omvat humanitaire hulp, meer wetshandhaving, drugsdetectie in onze havens, het dichten van sluipwegen die kindersmokkel mogelijk maken en plannen voor een nieuwe fysieke barrière, of muur, om de uitgestrekte gebieden tussen onze grensovergangen te beveiligen.

In het verleden stemden de meeste mensen in deze kamer voor een muur, maar de juiste muur werd nooit gebouwd. Ik zal hem laten bouwen.

Het gaat om een slimme, strategische, doorzichtige stalen barrière – geen eenvoudige betonnen muur. Hij zal worden ingezet in de gebieden die door de grensagenten worden aangewezen als meest problematisch. En deze agenten zullen je vertellen dat waar muren omhoog gaan, illegale binnenkomsten sterk naar beneden gaan.

San Diego had de meeste illegale grensovergangen in ons land. Als reactie hierop werd een sterke beveiligingsmuur geplaatst. Deze krachtige barrière beëindigde bijna volledig de illegale grensoverschrijdingen.

De grensstad El Paso in Texas had een extreem hoog aantal geweldsdelicten – een van de hoogste in het hele land. Ze werd beschouwd als een van de gevaarlijkste steden van ons land. Nu, onmiddellijk na zijn bouw, met een krachtige barrière op zijn plaats, is El Paso een van de veiligste steden in ons land. Simpel gezegd: muren werken en muren redden levens.

Laten we samenwerken, compromissen sluiten en een deal sluiten die Amerika echt veilig maakt.

 

Handelspolitiek

We maken China nu duidelijk dat, nadat het land jarenlang op onze industrieën had voorzien en op het stelen van ons intellectueel eigendom, het nu afgelopen is met de diefstal van Amerikaanse banen en welvaart. Daarom hebben we onlangs voor 250 miljard dollar aan importtarieven voor Chinese goederen opgelegd en nu ontvangt onze schatkist miljarden en miljarden dollars.

Maar ik neem het China niet kwalijk dat het misbruik van ons maakt; Ik neem het onze leiders en vertegenwoordigers kwalijk dat ze deze dwaling hebben laten gebeuren. Ik heb veel respect voor president Xi en we werken nu aan een nieuwe handelsovereenkomst met China. Maar het moet echte, structurele veranderingen omvatten om oneerlijke handelspraktijken te beëindigen, ons chronische handelstekort te verminderen en Amerikaanse banen te beschermen.

Een andere historische handelsblunder was de catastrofe die bekend staat als NAFTA. Ik heb de mannen en vrouwen van Michigan, Ohio, Pennsylvania, Indiana, New Hampshire en vele andere staten ontmoet, wier dromen werden verbrijzeld door de ondertekening van de NAFTA. Jarenlang beloofden politici hen dat ze zouden heronderhandelen voor een betere deal, maar tot nu toe heeft niemand het geprobeerd.

Onze nieuwe overeenkomst tussen de VS en Mexico-Canada, de USMCA zal NAFTA vervangen en Amerikaanse werknemers zullen ervan profiteren zoals ze al lange tijd niet hebben geprofiteerd. Ik hoop dat u de USMCA in wet kunt omzetten zodat we onze productiebanen in nog grotere aantallen kunnen herstellen, de Amerikaanse landbouw kunnen uitbreiden, intellectueel eigendom kunnen beschermen en ervoor kunnen zorgen dat meer auto’s trots worden bestempeld met onze vier prachtige woorden: Made in the USA.

Vanavond vraag ik u ook om de United States Reciprocal Trade Act aan te nemen, zodat als een ander land een oneerlijk tarief op een Amerikaans product hanteert, wij hen exact hetzelfde tarief in rekening kunnen brengen op exact hetzelfde product dat zij aan ons verkopen.

Beide partijen moeten zich kunnen verenigen voor een indrukwekkende heropbouw van de afbrokkelende infrastructuur van Amerika.

Gezondheidszorg

De volgende belangrijke prioriteit voor mij en voor ons allemaal zou moeten zijn om de kosten van gezondheidszorg en op recept verkrijgbare geneesmiddelen te verlagen en om patiënten met bestaande aandoeningen te beschermen.

Al als gevolg van de inspanningen van mijn regering kenden de geneesmiddelenprijzen hun grootste daling in 46 jaar.

Maar we moeten meer doen. Het is onaanvaardbaar dat Amerikanen veel meer betalen dan mensen in andere landen voor precies dezelfde geneesmiddelen, vaak op exact dezelfde plek. Dit is verkeerd, dit is oneerlijk en samen zullen we het stoppen – en we zullen het snel stoppen.

Ik vraag het Congres om wetgeving goed te keuren die eindelijk zorgt voor billijkheid en prijstransparantie voor Amerikaanse patiënten.

We moeten ook van farmaceutische bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en ziekenhuizen eisen dat ze de werkelijke prijzen bekendmaken om zo de concurrentie te bevorderen en de kosten omlaag te brengen.

Geen enkele kracht in de geschiedenis heeft meer gedaan om de menselijke conditie te bevorderen dan de Amerikaanse vrijheid. In de afgelopen jaren hebben we opmerkelijke vooruitgang geboekt in de strijd tegen HIV en aids. Wetenschappelijke doorbraken hebben een ooit ver verwijderde droom binnen handbereik gebracht. Mijn begroting zal Democraten en Republikeinen vragen om de nodige toezeggingen te doen om de HIV-epidemie in de Verenigde Staten binnen 10 jaar te elimineren. We hebben ongelooflijke vooruitgang geboekt. Samen zullen we AIDS verslaan in Amerika en daarbuiten.

Vanavond vraag ik u ook om met me mee te doen in een nieuw gevecht waar alle Amerikanen achter staan: de strijd tegen kanker bij kinderen.

Veel jeugdkankers hebben al decennia lang geen nieuwe therapieën meer gezien. Mijn begroting zal het Congres de komende 10 jaar 500 miljoen dollar vragen om dit cruciale levensreddende onderzoek te financieren.

Om werkende ouders te helpen, is de tijd gekomen voor de wet inzake schoolkeuze voor de kinderen van Amerikanen. Ik ben ook trots dat ik de eerste president ben die in zijn begroting een plan opneemt voor landelijk betaald verlof, zodat elke nieuwe ouder de kans krijgt om zich te hechten aan het pasgeboren kind.

Om de waardigheid van elke persoon te verdedigen, vraag ik het Congres wetgeving aan te nemen om abortus in een laat stadium te verbieden voor kinderen die pijn kunnen voelen in de baarmoeder van de moeder .

 

Veiligheid

Het laatste deel van mijn agenda is de Amerikaanse veiligheid te beschermen. In de afgelopen twee jaar zijn we begonnen het Amerikaanse leger volledig opnieuw op te bouwen, met $ 700 miljard vorig jaar en $ 716 miljard dit jaar.

We krijgen ook andere naties zover om hun deel te betalen. Jarenlang werden de Verenigde Staten zeer oneerlijk behandeld door onze vrienden, leden van de NAVO. Maar nu hebben we de laatste paar jaar meer dan $ 100 miljard aan defensie-uitgaven van onze NAVO-bondgenoten weten te verwerven. Ze zeiden eerst dat het niet kon.

Als onderdeel van onze militaire opbouw, ontwikkelen de Verenigde Staten een ultramodern raketafweersysteem.

Onder mijn beheer zullen we ons nooit verontschuldigen voor het bevorderen van de belangen van Amerika.

Bijvoorbeeld, tientallen jaren geleden sloten de Verenigde Staten een verdrag met Rusland, waarin we afgesproken hadden onze raketcapaciteit te beperken en te verminderen. Hoewel we de overeenkomst en de regels letterlijk hebben opgevolgd, heeft Rusland herhaaldelijk de voorwaarden geschonden. Dat is al vele jaren aan de gang. Daarom heb ik aangekondigd dat de Verenigde Staten zich officieel terugtrekken uit het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag.

Als onderdeel van een krachtige nieuwe diplomatie zetten we onze historisch streven naar vrede op het Koreaanse schiereiland voort. Onze gijzelaars zijn thuisgekomen, atoomproeven zijn gestopt en er is in meer dan 15 maanden geen raketlancering geweest. Als ik niet tot president van de Verenigde Staten was gekozen, zouden we nu, naar mijn mening, in een grote oorlog met Noord-Korea zitten.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar mijn relatie met Kim Jong Un is goed. Voorzitter Kim en ik zullen elkaar opnieuw ontmoeten op 27 en 28 februari in Vietnam.

Buitenlandse politiek

Twee weken geleden erkenden de Verenigde Staten officieel de wettelijke regering van Venezuela en de nieuwe president, Juan Guaidó.

We staan ​​achter het Venezolaanse volk in hun nobele zoektocht naar vrijheid en we veroordelen de wreedheid van het Maduro-regime, wiens socialistische beleid die natie heeft veranderd van de rijkste in Zuid-Amerika in een staat van bittere armoede en wanhoop.

Hier in de Verenigde Staten zijn we gealarmeerd door de nieuwe oproepen om het socialisme in ons land te aanvaarden.

Amerika was gebaseerd op vrijheid en onafhankelijkheid, en niet op overheidsdwang, overheersing en controle. We worden vrij geboren en we blijven vrij.

Vanavond hernieuwen we onze vastbeslotenheid dat Amerika nooit een socialistisch land zal worden.

Een van de meest complexe uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, en die al vele jaren bestaat, is in het Midden-Oosten. Onze benadering is gebaseerd op principieel realisme, niet op in diskrediet geraakte theorieën die decennialang hebben gefaald om vooruitgang te boeken. Om deze reden erkende mijn regering de ware hoofdstad van Israël en opende ze trots de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem.

Onze dappere troepen vechten nu bijna 19 jaar in het Midden-Oosten. In Afghanistan en Irak hebben bijna 7.000 Amerikaanse helden hun leven gegeven. Meer dan 52.000 Amerikanen zijn zwaar gewond. We hebben meer dan $ 7 biljoen uitgegeven aan oorlogen in het Midden-Oosten.

Als presidentskandidaat heb ik een nieuwe aanpak beloofd. Grote landen vechten geen eindeloze oorlogen.

Toen ik aantrad, controleerde ISIS meer dan 20.000 vierkante mijl in Irak en Syrië – slechts twee jaar geleden. Vandaag hebben we praktisch al het grondgebied bevrijd uit de greep van deze bloeddorstige monsters.

Nu, terwijl we samenwerken met onze bondgenoten om de resten van ISIS te vernietigen, is het tijd om onze dappere strijders in Syrië hartelijk te thuis te verwelkomen.

 

 

Ik heb ook onze onderhandelingen bespoedigd om – indien mogelijk – een politieke regeling in Afghanistan te bereiken. De tegenstander is ook erg bereid om te onderhandelen. Onze troepen hebben met een ongekende moed gevochten. En dankzij hun moed kunnen we nu een mogelijke politieke oplossing voor dit lange en bloederige conflict nastreven.

In Afghanistan houdt mijn regering constructieve gesprekken met een aantal Afghaanse groepen, waaronder de Taliban. Naarmate we vooruitgang boeken in deze onderhandelingen, kunnen we de aanwezigheid van onze troepen verminderen en ons richten op terrorismebestrijding.

We weten niet of we een overeenkomst zullen bereiken, maar we weten wel dat na twintig jaar oorlog het uur is aangebroken om op zijn minst vrede uit te proberen. En de andere kant wil hetzelfde doen. Het is tijd.

Bovendien moeten vriend en vijand nooit twijfelen aan de macht en de wil van deze natie om onze mensen te verdedigen. Achttien jaar geleden vielen gewelddadige terroristen de USS Cole aan. En vorige maand hebben Amerikaanse troepen een van de leiders van die aanval gedood. Mijn regering heeft resoluut actie ondernomen tegen de grootste staatssponsor ter wereld: het radicale regime in Iran.

Om ervoor te zorgen dat deze corrupte dictatuur nooit kernwapens verkrijgt, heb ik de Verenigde Staten teruggetrokken uit de rampzalige nucleaire deal met Iran.

En afgelopen herfst hebben we de zwaarste sancties ingesteld die ooit door ons aan een land zijn opgelegd.

We zullen onze ogen niet afwenden van een regime dat “Dood aan Amerika” reciteert en met genocide op het Joodse volk dreigt. We moeten nooit het gemene vergif van het antisemitisme negeren, of degenen die zijn giftige geloofsbelijdenis verspreiden. Met één stem moeten we overal de confrontatie met deze haat aangaan.”

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
26 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Elvi
Elvi
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er zijn veel vergelijkbare problemen in de US. Als ik dan zie hoe anders Trump dat aanpakt, met zoveel realiteit, ook linkse invloeden of liever gezegd, humanitaire invloeden, dan kun je toch alleen maar heel veel respect voor die man hebben.
Zoveel kennis zo breed en scherp met onderbouwing inzetten.
Echt, zulke leiders zijn zeldzaam.

p.d.
p.d.
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Sja. What can you say? Trump is of een leugenaar, of een geweldenaar. Ik weet het wel, maar de massa zal wel blijven denken dat het allemaal leugens zijn – gehersenspoeld als ze zijn.
Ach, hadden wij maar één minister of leider van een politieke partij van dit formaat… dat zou al een enorme verademing zijn.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Trump heeft voordat hij president van VS luid gesproken maar intussen stilletjes veel gedaan. Hij lost een voor een zijn beloftes in. Dat heeft hem in de wereld veel afgunst en jalousie gekost en nog steeds kan de pers niet over hem objectief berichten. Zijn tegenstanders of beter gezegd vijanden hebben hem vanaf dag een gedemoniseerd om eigen zwakte te verhullen. Om door alle aantijgingen nog iets voor elkaar te kunnen krijgen moet je wel heel sterk zijn. Sterk is dat hij de organisaties zoals VN en de NAVO op de schop neemt. Al deze organisaties hebben eengrote schoonmaak nodig en zonder het geld van de VS zouden zij niet eens bestaan. Men is gewend geraakt dat de VS alles regelen maar met de komst van Trump komt het besef terug dat je zelf iets moet doen. Vrienden moet je niet schofferen maar eren. Begrijpelijk dat daar een punt achter komt. Ik denk dat Trump voor zover niet door zijn vijanden voortijdig geveld tot een van de sterkste presidenten van VS zal behoren.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe je het ook wendt of keert, het is een indrukwekkend lijstje. Laten we hopen dat er een en ander van overwaaid naar Europa. Belangrijke punten: minder belasting, dus minder bureaucratie, betere economie, dus eerlijke handel (China), wereldvrede, dus sterke defensie, vrede midden-oosten, dus steun israel, gezondheidszorg, dus overheidstaak, zorg eigen bevolking, dus migratiestop. Het is niet moeilijk. Het moet alleen wel even gedaan worden. Die wil heb ik in Brussel nog niet gezien. Daar gaat het alleen over de belangen van Duitsland en Frankrijk. Dat zie je aan bijv. miljarden kostende duikbotenbouw: eerst moet RDM kapot (Van den Nieuwenhuizen was trouwens een grote boef), vervolgens kunnen alleen Frankrijk en Duitsland die dingen leveren. Schokkend.

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wanneer komt Killery aan de beurt?

Frans B
Frans B
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ongelooflijk dat er lui zijn die alles wat die vent uitkraamt voor zoete koek slikken. Wat moet het fijn zijn om zo’n simpel wereldbeeld te hebben: alles wat links zegt is slecht, alles wat rechts zegt is goed. Nee, dat is helemaal niet fijn. Wie zich aan de linkerkant van de politiek bevindt, hoort zich bezig te houden met wat men aan de rechterkant vindt. Daarom kom ik hier. Soms ben ik het ermee eens, soms niet. En wie zich aan de rechterkant van de politiek bevindt, hoort zich bezig te houden met wat men aan de linkerkant vindt. Zo ontwikkel je je eigen ideeën.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Met het uiten van rechtse ideeën wordt u door links aan de schandpaal genageld of met veel gekrijs weggehoond. Hou daar rekening mee tijdens het ontwikkelen van uw ideeën. Links blijven is veiliger.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Je druipt Trump haat mijn beste.
Al te veel blijk je hier dus niet opgepikt te hebben.
Maar waar je helemaal de mist in gaat is in die veronderstelling dat er door rechtse mensen aan de linkse kant van het politieke spectrum wat positiefs op te steken zou wezen.
Er is namelijk niets positiefs aan links, er is niets positiefs aan “socialisme”.
Maar voel je vrij het tegendeel te bewijzen.

Theo Prinse
Theo Prinse
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Trump is met zijn tweet van 19 december om de 2.000 US militairen uit noord-Syrie terug te trekken volledig door de mand gevallen. Minister Mattis en adviseur McGurk namen ontslag en generaal Votel was niet ingelicht. Trump gaf willens en wetens het monster Erdogan vrijbrief om onder het mom van ISIS de moedige koerdische YPG strijders uit te moorden en de zoveelse volksverhuizing uit te laten voeren.
Trump verrastte ook Israel, Saudie-Arabie, Frankrijk, Engeland en Nederland en Trump laat met het machtsvacuum Rusland en Iran sterker worden.
Ook wil monster Trump, die zelf nooit in het leger heeft gediend, de helft van de 14.000 US militairen uit Afghanistan terug trekken en de Taliban aan de macht brengen.
Trump weet met 700+ dagelijke CIA rapporten sinds zijn aantreden dat Pakistan sinds jaar en dag de Taliban strijders traint in Madrassa’s en dat Pakistan met Erdogan jihadis steunen in Bangladesh. Ook Erdogan steunt jihadis in Bangladesh en Qatar en Iran blijven na Syrie hier gewoon mee door gaan.
Trump vloog op 27 december met een geheime CIA nacht vlucht naar de amerikaanse vliegbasis in Irak zonder kennis of toestemming van de nieuw gekozen Iraakse regering.
Daar probeerde Trump de Iraakse president naar toe te laten komen om hem dan mee te delen ook uit Irak te zullen vertrekken maar de Iraakse president doorzag dir en nodigde Trump uit dat in Bagdad te komen vertellen en Trump weigerde dat. Trump is een misdadiger die nooit meer is te vertrouwen. Trump weet heel goed dat de westerse linkse media zal zwijgen over de genocide die Erdogan zal bedrijven omdat de oorlog in Libie, Jemen, Egypte en Syrie is begonnen door de redevoering van Obama in Cairo in juni 2009 en zwijgt dat het westen de syrische opstandelingen en Al Qaeda hebben gesteund.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Dag mijnheer Prince,
Is het niet vooral dat Trump via economische sancties de wereldboel een beetje in toom probeert te houden?: Noord Korea lijkt goed te komen; Irak idem dito; Erdogan wordt economisch onder de duim gehouden, de lira is 30% in waarde gedaald.
In het kader van: verspil nooit een goeie crisis, wordt de liquidatie van Khashoggi, begrijp ik, gebruikt om in het Midden Oosten de machtsverhoudingen tussen stammen te sturen.
Mevrouw Haley was een verademing in de VN.
En Trump zijn verkiezingsbelofte was nu eenmaal America first en stop endless wars. Misschien een idee voor Nederland?

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

@ Theo Prinse.
Ik begrijp dat u niet zo héél veel respect heeft voor president Trump en dat u liever een nietszeggend mannetje als Obama in het Witte Huis zou zien zitten. Obama die oorlogen begon, terwijl Trump er mee stopt.
Trump die de wereld, óók ons, met de neus op de feiten heeft gedrukt en laat zien hoe ’t wél zou moeten.
Héél wat anders als onze M.P. en z’n ministers, vooral die van Defensie !
Zij bleken in staat om NL-militairen met ondeugdelijk materiaal “op missie” te sturen, hierdoor vielen zelfs doden. Militairen die zeer ernstig ziek werden ivm verbranden van materiaal worden/werden aan hun lot overgelaten. De NL-“regering” neemt/nam geen enkele verantwoordelijkheid !
“den Haag” is één stinkende doofpot, maar u voelt zich kennelijk beter thuis bij een stelletje omhoog gevallen tuinkabouters, zoals Obama en andere nietszeggende “leiders”, óók de Nederlandse, als bij een sterk optredende president.
Hadden wij maar één figuurtje met rechte rug als Trump, ik weet er geen. Een zich “minister” noemende Dekker, die niet kan rekenen, weet niet uit te rekenen hoeveel 8 x 17 is, en van dát kaliber zijn al onze “leiders” !!!!!
Maat slaapt u rustig verder, heer Prinse.

Jan van droffelaar
Jan van droffelaar
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Geachte heer Prinse,

Waar haalt u zoveel wijsheid vandaan? U kunt toch niet ontkennen dat e.e.a. ten positieve is veranderd in Amerika en daarbuiten.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan van droffelaar

@ Jan van droffelaar.
Het soort mensen als degene waarop u reageert (@ Prinse) zal nóóit ophouden met het ontkennen van enige maatschappelijke vooruitgang als die is bereikt door iemand met andere politieke opvatting. Zij klampen zich vast aan drijfhout in de hoop hun “macht” te kunnen behouden.

Walter
Walter
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Geachte Heer Prinse ,

De terugtrekking van de troepen in noord-Syrië was in overleg met Poetin ,deze vertrok ook netjes met zijn vloot om de raketaanval te ontwijken.
Voorwaarde was wel ,handjes thuis van de Koerden.
Uw vrijbrief voor Erdogan slaat nergens op daar deze zwaar heeft moeten boeten voor die actie ,de Turkse lire was slechts nog 25% van de waarde tot hij inbond ,dat zijn methodes die werken.
Trump heeft de New York Military Academy opleiding gehad en is
als kapitein naar de zakenwereld overgestapt.
Uw afkeer jegens hem zal waarschijnlijk vanwege zijn uiterlijk zijn ,inderdaad is hij niet fotogeniek maar wel doelgericht en
effectief in zijn daden.

Theo Prinse
Theo Prinse
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Walter

While in college from 1964 to 1968, Trump obtained four student deferments from serving in the military.[15][16] In 1966, he was deemed fit for service based upon a medical examination and in July 1968, after graduating from college, was briefly classified as eligible to serve by a local draft board. In October 1968, he was given a medical deferment which he later attributed to spurs in both heels, and classified as 1-Y: “Unqualified for duty except in the case of a national emergency

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

@ Theo Prinse.
Tja, je kunt hier wel proberen om te gaan koketteren door een reactie in de Engelse taal vanaf een pamfletje over te schrijven, op mij maakt dat geen enkele indruk, ’t doet eerder iets komisch aan ! Een beetje triest eigenlijk óók wel !
U bent op een Nederlands blog Theo Prins en als u zó de pest hebt aan Trump produceer dan een reactie in het Chinees of Noord-Koreaans, de taal van dat soort landen zal u toch wel beter aanstaan ?!

Frans B
Frans B
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Spreek je niet zo goed Engels, karton? Dan zal ik het voor je vertalen: de Trumpclown heeft alles gedaan wattie maar kon om onder de militaire dienst uit te komen. Make America great again!!!!

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

@ Frans B. (of bent u óók Theo Prinse ?)

Héél aandoenlijk om zó inde bres te springen voor @ Theo Prinse.
Dank voor uw dappere poging om zijn reactie te vertalen, maar zoals ik zag, ging ’t niet geheel en al voorspoedig !

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Grappig, hoeveel Nederlanders hier met een S5 rondliepen.

p.d.
p.d.
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Sja. De heer Prinse debiteert al in de derde zin van zijn stukje aantoonbare onzin. Typisch linkse truc om de helft van de waarheid te vertellen, of een klinkklare leugen. Ik heb eigenlijk nog liever het laatste. Het eerste is al bekend sinds de slang een halve waarheid tegen Eva verkondigde… voorwaar iets om trots op te zijn, meneer Prinse.
Dit is wat Trump tweette, en het laat niks aan onduidelijkheid over, temeer daar Trump ongeveer de enige politicus ter wereld is die doet wat hij zegt. (Maar, daar hebben linkse mensen geen boodschap aan. Ik ook niet aan hen, dus zoek het lekker zelf uit, en pas op dat je niet in je eigen leugens stikt.)
Trump on Twitter, 14:53 – 13 jan. 2019:
” … Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone…”
(en dan zwijg ik nog over de olie-domme opvatting – dan ben je écht te klein om mee te praten) dat er ook maar éen wereldleider is die al zijn diplomatieke, niet-diplomatieke, militaire en spionage-achtige activiteiten aan de grote klok gaat hangen zodat mannetjes als meneer Prinse op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren. Duh…)

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Trump is vast ook een hele luidruchtige en vervelende baby geweest. Wie weet riep hij dingen toen al in het Russisch, wie zal het weten. Onbegrijpelijk dat zo kind president van de VS kon worden. Een commissie instellen en uitzoeken lijkt mij op de plaats.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Of Trump een hele luidruchtige en vervelende baby is geweest zullen maar heel weinigen van ons weten.
Dat hij lichamelijk gezond is, lijkt mij wel duidelijk gezien het aantal dames die hij heeft “gehad”, volgens z’n vijanden althans.
En dát is iets dat we onze “eigen” Pinokkio niet kunnen verwijten.
Ons “aller” prins Bernhard dan weer wél, maar das een andere discussie.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Vier mensen houden niet van humor of begrijpen het doel van mijn opmerking niet. Het tweede lijkt mij waarschijnlijker.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Ik ben dol op humor !
Als ik tot de vier door u bedoelde mensen behoor……dan is mij úw humor kennelijk ontgaan, of het betreft humor waarop ik dan weer NIET zo dol ben.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Ik weet niet of u tot de 4 min-reaguurders behoort maar sarcastische humor is niet voor iedereen weggelegd, dat is mij bekend.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Er is de vijfde minnetje bijgekomen. Kennelijk zou ik mijn opmerking uitvoerig moeten uitleggen maar dat doe ik niet. Ik weet zeker dat Trump zelf zou hebben gelachen want dit kan er ook nog bij. Oei, ik heb het nu uitgelegd.

26
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x