Waarom er geen verruiming van het Kinderpardon moet komen

Opportunistische ommezwaai CDA

Titelfoto Waarom er geen verruiming van het Kinderpardon moet komen

Titelfoto: Screenshot YouTube-video, kanaal NOS Jeugdjournaal

 

Zo af en toe doet zich in ons polderland een politieke El Niño voor die de gemoederen in beweging brengt: de discussie over het Kinderpardon. Het gaat om de zogenaamde Regeling langdurig verblijvende kinderen. Kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen zonder verblijfsvergunning, kunnen proberen een beroep te doen op deze regeling om alsnog, met hun naaste gezinsleden, die verblijfsvergunning te verkrijgen. Dit wordt echter mondjesmaat toegestaan, want de regeling is sober en veel kinderen wordt een verblijfsvergunning alsnog geweigerd.

Cijfers

Volgens cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid is een groep van 1400 minderjarigen afgewezen voor een kinderpardon. En die blijven hier allemaal hangen in de hoop ooit toch nog een verblijfsvergunning te krijgen, slechts 6 procent is vertrokken. 740 minderjarigen, waarvan 130 nog een beroeps- of bezwaarprocedure hebben lopen, hebben geen verblijfsvergunning. 400 kregen die via een andere weg alsnog; van 180 (!) is niet bekend waar ze nu zijn. Die kunnen vertrokken zijn of in de illegaliteit ondergedoken; de overheid weet het niet.

CDA gaat om

Uiteraard is de discussie hierover, zowel in de politiek als maatschappij, gelardeerd met emoties. Het gaat tenslotte om kinderen en de zaken van sommige kinderen zoals Mauro in het verleden, en recentelijk de Armeense kinderen Lili en Howick, deden dan ook veel stof opwaaien. Bij CU en D66 bestond al de wens om het kinderpardon te versoepelen en het CDA, dat aanvankelijk het regeerakkoord wilde aanhouden op dit punt, kondigde recentelijk aan dat het nu ook voor versoepelen van de regeling was. Een dergelijke ommezwaai aan de vooravond van een verkiezing doet bij mij altijd een onversneden wantrouwen opborrelen, maar dat terzijde.

 

Chronische stress

CDA-Kamerlid Van Toorenburg stelde dat de partij tot ander inzicht was gekomen op grond van een rapport van Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de VU, getiteld Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen. Dat stelt dat kinderen die lang hier zijn niet meer weggestuurd mogen worden: “na vijf jaren verblijf in het gastland is de schade bij uitzetting onaanvaardbaar hoog.” Er wordt ingegaan op de overgang van een “rijke” naar een “arme” omgeving bij uitzetting, die schadelijk zou zijn voor het kind, maar tegelijkertijd wordt toegegeven dat hier nog maar schaars wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan.

Het rapport stapelt dus veel op een smalle basis. Verder wordt in het rapport precies uitgelegd hoe het allemaal komt: kinderen die aan chronische stress lijden, hebben een verhoogd niveau van cortisol (stresshormoon). Dat heeft een schadelijke invloed op de werking en ontwikkeling van bepaalde delen van de hersenen.

Net zoals bij kinderen die in residentiële jeugdzorg verblijven, is bij kinderen in de asielopvang te zien, hoe ernstig het voortdurend moeten verhuizen, ingrijpt op het gevoel van veiligheid, zelfrespect en de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen”, aldus het rapport.

Het zal iedereen die dit leest, dus duidelijk zijn dat deze passages in het rapport niet alleen opgeld doen voor asielkinderen, maar ook voor Nederlandse kinderen die in een stressvolle situatie verkeren.

 

Dubbele moraal

Maar daar spreekt Van Toorenburg niet over. Zij heeft het niet over de toestand in de Jeugdzorg, waar de laatste drie jaar 450 miljoen op bezuinigd is, en die naar berekening 750 miljoen nodig zou hebben om adequaat te kunnen functioneren. Die daardoor óók in een situatie is beland waar het cortisol van omhoog schiet en door betrokkenen als “zorgelijk” wordt omschreven.

De Jeugdzorg heeft in het najaar nog een noodkreet geuit en is naar het Binnenhof getogen, maar heeft van de minister te horen gekregen dat er geen extra geld komt. Blijkbaar interesseert het cortisolgehalte van de Nederlandse kinderen de regering niet zo. Dat de coalitie de Jeugdzorg laat stikken, maar wel pleit voor een ruimer pardon voor asielkinderen, is tekenend voor de dubbele moraal van de regeringspartijen.

Eindeloze procedures

Verder laat Van Toorenburg onbesproken dat veel van deze stress ontstaat doordat asielzoekers de mogelijkheid hebben hun uitzetting eindeloos op te schorten door het steeds weer opnieuw aanspannen van procedures; het is de overheid zelf die dit mogelijk maakt. Asielzoekers halen – en geef ze eens ongelijk – alles uit de kast en procederen jaren en jaren door in de hoop alsnog te mogen blijven. Met alle stress en onzekerheid van dien.

Misschien zouden ze zich ook eens af moeten vragen of ze daarmee wel in het belang van hun kinderen handelen. Dat asielzoekers die mogelijkheid tot langdurig procederen geboden wordt, lijkt op het eerste gezicht humaan, maar in feite is het dat niet. Een korte adequate asielprocedure met een snelle definitieve uitspraak zou deze mensen -en vooral de kinderen- veel onzekerheid en valse hoop besparen.

Uitzettingen stoppen

Intussen heeft de hele kwestie het cortisolgehalte van de coalitie ook danig verhoogd. De VVD wil, voordat er verder gedebatteerd wordt, eerst het rapport van de Commissie van Zwol afwachten, die naar verwachting voor 15 juni met een analyse omtrent de asielprocedure komt, maar CU, D66, en nu dus ook het CDA, pleiten nu al voor verruiming van het kinderpardon en vinden dat, zolang de coalitiepartijen hier geen overeenstemming over hebben bereikt, het uitzetten van uitgeprocedeerde asielkinderen moet worden gestaakt.

Bij dit laatste zijn toch wel een paar kanttekeningen te maken.

Vertrekweigeraars worden beloond

Ten eerste: met deze handelwijze  wordt in feite het signaal afgegeven ”Je krijgt geen verblijfsvergunning, maar  als je maar lang genoeg dwars ligt, krijg je hem alsnog.”

Zo worden mensen die verplicht waren te vertrekken, maar dit vertikten, beloond. En zolang de politieke discussie over verruiming van het pardon voortduurt, zullen uitgeprocedeerde kinderen en hun verwanten met geen stok te bewegen zijn tot vertrek, maar afwachten. Wederom: geef ze eens ongelijk. Maar hoe is dat uit te leggen aan de mensen die wèl het fatsoen hadden, onze wettelijke regelingen te respecteren en netjes vertrokken?

De VVD wijst voorts terecht op de aanzuigende werking die van een ruimer pardon uit zal gaan. En ongetwijfeld zal dit potentiële migranten aanmoedigen kinderen vooruit te sturen om via een pardon de weg te bereiden voor het hele gezin – met alle risico’s van dien voor die kinderen.

 

Aanzuigende werking

Ten tweede: door kinderen te pardonneren krijgt ook een aantal volwassen migranten, in het kielzog van het gepardonneerde kind, alsnog asiel.

Zou iemand in Den Haag zich realiseren dat dit in feite niet eerlijk is naar de migranten die niet het geluk hebben een kind in te kunnen zetten als “troefkaart” bij hun asielaanvraag- en dus niet mogen blijven? Zo draait het kinderpardon, hoe humaan het ook bedoeld moge zijn, uit op meten met twee maten door de overheid.

Geen oplossing

Ten derde: bij het maken van beleid worden grenzen vastgelegd. Veranderende inzichten kunnen aanleiding zijn die grenzen te verruimen.

Laten de coalitiepartijen zich echter wel goed realiseren dat het vaststellen van een nieuwe grens in dit geval de zaak niet oplost. Want met een nieuwe grens creëer je ook nieuwe grensgevallen. En dan begint het gedelibereer weer van voren af aan.

Met alle cortisol van dien.

Over de auteur

Lettie Verburg
Lettie Verburg
Altijd dwalend tussen hoop en vrees, zekerheid en twijfel, vreugde en verwondering. Door links betiteld als populiste en beschouwt dit als een erenaam.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
16 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank Lettie Verburg.
Het ontbreken van helder en duidelijk beleid is het grootste probleem van deze huidige maatschappij.
Te veel mensen (denk aan advocaten)zien daar door een hun inkomen stijgen.
Dit geld even zeer voor de hulp aan vluchtelingen, het is een verdien model geworden.
Het word vaak gebracht als vrijwilligerswerk maar ondertussen hebben zij een vorstelijk salaris.En veel van deze mensen stemmen natuurlijk groen links of D’66.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

Zeker, dat aspect komt er ook nog bij. Veel werkers in die branches zien hier in een dik belegde boterham en de Nederlandse burger moet het betalen.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zeer goed stuk. Ook omdat wordt verwezen naar de risico’s voor de kinderen. Het toelaten en zelfs aanmoedigen van illegale bootvluchtelingen leidde tot een sterke stijging van het aantal verdrinkingen op de Middellandse zee. Ook kreeg de slavernij in Noord Afrika een enorme impuls dankzij de trek vanuit zuidelijk Afrika. naar de Middellandse zee. De EU en subsidiesponjes als Seawatch hebben wat dat betreft bloed aan hun handen.

Slachtoffers waren tot nu toe meestal jongemannen; pakweg 95% van de “vluchtelingen” laat vrouw en kinderen achter in de zogenaamd onveilige gebieden.
Door nu te roepen dat het vooruitsturen van je kinderen de kans op gratis huis en levenslange uitkering veilig stelt, worden miljoenen kinderen in de handen van mensenhandelaren geduwd. Met alle risico op verdrinking en gedwongen prostitutie. De claim van veel linkse mensenhandelaren dat het “humaan” zou zijn om mensenhandel te belonen is nergens op gebaseerd.

En dat illegalen met of zonder kinderen hier jarenlang blijven zitten ligt aan degenen die elk uitzetbeleid proberen te negeren en frustreren. Dat geval met die Armeense kinderen bijvoorbeeld; die vrouw heeft letterlijk ELKE rechtszaak verloren. Maar ze bleef hier vanwege haar gratis huis, uitkering en vooral gratis rechtshulp.
Zij heeft de belastingbetaler miljoenen gekost, en haar kinderen hebben meer stress gehad dan wanneer ze direct waren teruggestuurd. Die kinderen werden zelfs ontvoerd (“weggelopen”) door zogenaamde hulpverleners.

Er zit een hele kwaadaardige industrie achter die “humane” mensenhandel.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

@ Arie.
“Slavernij in Noord-Afrika ??”
Is toch niet waar zeker ?
Dat is toch dezelfde “handeling” als die ons, blanken, verweten wordt t.o.v. ons “slavernij-verleden” ?
Ik mis de schreeuwende en beledigende “afstammelingen van de neger-slaven”; waarom hoor ik ze niet ?
(u zult begrijpen, Arie, e.e.a. cynisch bedoeld)

Nasanne
Nasanne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ben het helemaal eens met Lettie Verburg. Inmiddels heeft Amsterdam nog iets ergers bedacht nl. het voorzien van woonruimte en leefgeld voor allang uitgeprocedeerden. Geen wonder dat de IND het niet aan kan. We geven teveel middelen om eindeloos te procederen, waardoor zaken als het kinderpardon eindeloos zal voortslepen. Straks wil Ansterdam nog een illegalen pardon.

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nasanne

Het beste is snel een groot hek of muur om Amsterdam bouwen.Misschien wil Trump hier wel n steentje aan bij dragen want ik denk dat hij de rest van nederland wel zal begrijpen,dit is niet normaal meer wat er in Nederland gebeurd.Lispel lip Halsema zal zich wel in de handen wrijven dat de gewone Amsterdammer dit weer op mag gaan hoesten en de gewone Amsterdammer zelf overal het nakijken mee heeft.

Rotterdam
Rotterdam
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  marjo012

Volgens mij, niet alleen de Amsterdammer. Ook de staat,dus wij allen, zullen er wel aan meebetalen.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  marjo012

@ marjo012.
Volkomen mee eens.
’t Is schandalig om te zien hoe een nietsnut als Halalsema geheel Amsterdam heeft veranderd in een z.g. no-go-area.
Vergis u niet, marjo, ook de niet-Amsterdammers. betalen mee aan deze afgrijselijke hobby van Halalsema.
Onbegrijpelijk dat “den Haag” niet ingrijpt, bijv. door het niet meer vergoeden van de kosten van huisvesting, zorgverzekering, leefgeld enz. van de illegale z.g. “vluchtelingen”.
Kunnen we Amsterdam niet verkopen ? Oh nee, natuurlijk niet, weggéven zal nog niet eens lukken, niets of niemand wil een dergelijke totaal verziekte stad in z’n bezit hebben.
Ik vrees dat dit het voorbeeld is/wordt voor geheel Nederland.
Denk daaraan bij de a.s. verkiezingen !!!!!!!

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Daar denk ik steeds aan ook bij de laatste verkiezingen, maar gezien Nederland geen Democratisch land meer is gezien de afloop van de laatste verkiezingen, blijf ik ondanks dat op de PVV stemmen tot die corrupte en ziekmakende linkse kliek verdwenen is uit de tweede kamer.

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit moet gewoon stoppen en uitgevoerd worden zoals het afgesproken is. Geef die ouders en kinderen ervan geen mogelijkheid meer om de afwijsprocedure te verlengen en in beroep te gaan. Een keer afgewezen dan ook gelijk terug naar land van herkomst. Nog even en iedereen dumpt en komt met hun kroos naar Nederland om hier via de kinderen n verblijf vergunning te krijgen. Dit hadden ze allang kunnen stoppen en zeker dat die mensen nog in de gelegenheid gesteld worden om steeds weer beroep aan te tekenen. Vast houden aan het regeer akkoord hiermee en niet anders.CDA en GroenLinks en D66 zijn behoorlijke hypocriete partijen, blijkt wel dat ze niet in een regering thuishoren.

Ni28
Ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het probleem is dat illegaliteit gelijk is aan legaliteit in Nederland. Wat vroeger strafbaar was is nu normaal. Dat werkt aanmoedigen d en heeft aanzuigend kracht voor nieuwe gelukzoekers. Dat de werkende mensen hiervoor financieel opdraaien interesseert de politiek niet. Linkse en christelijke partijen profileren zich hiermee als humanitaire partijen maar dat zij hiermee eigen bevolking belazeren vinden zij kennelijk niet erg. Illegalen krijgen alles gratis en de belasting betalende burgers draaien voor op. Denk er aan als je gaat stemmen. Laat je niet verder belazeren met loze beloftes.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heel goed uitgelegd waarom het een slecht idee is maar door te gaan met eindeloze kinderpardonnen.
Mw van Toorenburg is een ZEER slecht politica. Ziet er ook nog onverzorgd uit met dat rare kapsel, maar dat terzijde.
Mw van Toorenburg zou EERST moeten zorgen samen met haar collega’s dat asielzoekers niet steeds procedure op procedure mogen stapelen. Afgewezen is afgewezen. En dan wegwezen.
Want inderdaad, zo blijven asielzoekers met hulp van gewetenloze zakkenvullende asiel advocaten maar doorgaan en doorgaan. Inderdaad zullen mensen uit de contreien waar ze vandaan komen, kinderen als voorposten blijven sturen. Ze malen niet om het welzijn van hun kind, maar zetten het in uit zelfzucht. En inderdaad, zo ontstaat ongelijkheid t.o.v asielzoekers zonder kinderen…….
De overheid creëert zelf een probleem doordat die mensen jaren lang mogen procederen en dan gaan hypocriete partijen als D66 GL en CDA en CU ineens willen scoren door hun ‘humaniteit’ ten toon te spreiden, maar zij zijn OOK de oorzaak dat mensen jaren in onzekerheid verkeren + dat de Nederlandse burger voor de financiële schade mag opdraaien en dat gaat dan maar eindeloos door, want als we nu WEER een pardon geven, komen er NOG meer.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Bij een steeds terugkerende probleem moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Dan is er sprake van een structureel probleem. Dit wordt veroorzaakt door trage procedures. Die procedures kunnen zonder enige twijfel versneld worden. Ook al gaan mensen bij wijze van spreken tien keer in beroep, dan nog is het mogelijk dossiers binnen een jaar af te handelen. Voor de laatste paar gevallen die dan nog over zijn en de media halen is er de discretionaire bevoegdheid. Wat opvalt is dat het hierbij steeds om armeense kinderen gaat. Iedereen snapt dat die weinig of geen aanpassingsproblemen hebben in Nederland. En op de achtergrond speelt ook nog de armeense genocide mee. Maar op een eventueel kinderpardon liften ook anderen mee, vaak uit landen waar de armeense genocide uit de geschiedenisboeken wordt geweerd of misschien wel wordt verheerlijkt. Daar hebben die kinderen natuurlijk part noch deel aan, behalve dan dat ze in diezelfde geest worden opgevoed. Ondertussen houden we ons hier natuurlijk strak aan het beginsel van gelijkberechtiging. De enige oplossing is dus: kinderpardon (nu echt voor de laatste keer) en investering in snelle procedures. Het moet dus het kan.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

@ BegrensEuropa.
Denkt u dat die “arme Armeense kindertjes” hier binnen komen
mede n.a.v. de Armeense genocide ?
Dan kan ik wel “vluchten” naar Nieuw Zeeland i.v.m. de 80-jarige oorlog.
Wel met beide benen op de grond blijven staan, BE.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Ik denk dat u een ander punt wilt maken. Overigens houdt Spanje zich wel koest voorlopig. Over Turkije ben ik minder zeker.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

@ BegrensEuropa.
Ik zou niet weten welk punt ik zou moeten/willen of kunnen maken.
Waar het mij om gaat is uw reactie, waarin u de Armeense genocide betrekt, wat heeft dat met de hedendaagse “vluchtelingen” uit Armenië te maken ?
De hedendaagse Armeense “vluchtelingen” hebben die genocide niet meegemaakt. Daarom acht ik mij “gerechtigd” om te vluchten i.v.m. de 80-jarige oorlog. Uiteraard weet ik óók wel dat dit onzinnig is, nét zo onzinnig als : vluchten i.v.m. de Armeense genocide.
Overigens : wat hebben Turkije en Spanje te maken met een eventuele verruiming van het kinderpardon in Nederland
Ik weet (bijna) zeker dat u een ander punt wilt maken.

16
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x