Klimaatvluchtelingen bestaan niet

Links slachtofferframe zonder wetenschappelijke basis

Migranten uit Midden-Afrika onderweg naar Europa

Titelfoto: Migranten uit Midden-Afrika onderweg naar Europa. Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal Newsy

In de afgelopen paar jaar is de Nederlandse taal “verrijkt” met het tot dusver niet bestaande woord klimaatvluchtelingen. Voor iemand met liefde voor de eigen taal, en tegelijkertijd als een bèta die erg van controleerbare feiten houdt, vormt dat een intellectuele uitdaging. Want wat zijn dat, die “klimaatvluchtelingen”? En misschien nog veel belangrijker, bestaan ze wel echt?

Dat het klimaat verandert behoeft geen betoog. Het klimaat is een dynamisch systeem dat met mee- en tegenkoppelingen reageert op iedere externe impuls. De waarneembare praktijk is dat het klimaat streeft naar een redelijk evenwichtige situatie binnen redelijke grenzen. Dat gaat al 4,5 miljard jaar behoorlijk goed. De alarmistische verhalen waar we vrijwel dagelijks mee geconfronteerd worden, over kantelpunten en onomkeerbare desastreuze veranderingen, worden uitsluitend ondersteund door een eenzijdige selectie uit de vele klimaatmodellen, maar nooit door directe waarnemingen. Over klimaatmodellen valt veel te zeggen en dat is ook gedaan door diverse Nederlandse gekwalificeerde fysici, maar niet dat hun voorspellende waarde erg overtuigend is.

Variatie

Elke vorm van natuurwetenschap begint met waarnemingen. Die dienen dan ook nog betrouwbaar te zijn. Een populaire grootheid in klimaatland is de gemiddelde temperatuur van de aarde, let wel, een gemiddelde over de hele planeet. Nu zijn er op aarde vele lokale klimaten die nauwelijks vergeleken kunnen worden. Het klimaat van Groenland verschilt dusdanig veel van het klimaat in de Sahara, dat het gemiddelde van beide lokale klimaten niet bijzonder betekenisvol is.

Ook de methoden waarmee temperatuur gemeten wordt, vertonen veel variatie. Men kan proberen met thermometers de temperatuur op het aardoppervlak te meten, maar dan moet je zeker weten dat die plaatsen waar je meet representatief zijn voor de aarde als geheel. Als je kijkt naar waar alle meetpunten wel en vooral ook niet gelokaliseerd zijn, is dat uitermate dubieus. Ook het Urban Island effect is zo langzamerhand berucht. Een heel andere methode, waarbij temperaturen in troposferische lagen gemeten worden, is meting met behulp van satellieten. De gemiddelde natuurwetenschapper weet wel waar hij meer vertrouwen in heeft.

Temperatuurdaling

Wat laten deze metingen zien? Uit de satellietmetingen blijkt dat sinds 1998 de aardse temperatuur niet of nauwelijks gestegen is. Sinds ongeveer twee jaar is bovendien de gemeten temperatuur aanzienlijk gedaald. In dezelfde periode is de concentratie van CO2 in de aardatmosfeer alleen maar gestegen. Ook als we terug gaan naar de Little Ice Age (LIA) en de Medieval Warm Period (MWP) blijken de klimaatmodellen te falen. Hetzelfde is het geval in geologische tijden uit een veel verder verleden. Duidelijk is dat er in het recente en verdere verleden geen correlatie is tussen toenemende CO2-concentratie en temperatuur. En zonder correlatie moet je van goeden huize komen om van een causaal verband te kunnen spreken.

Geen oorlogsgebieden

Terug naar de veelbesproken klimaatvluchtelingen. Hierbij vallen diverse zaken op. Ten eerste, de instroom van wat we maar met iets meer zin voor realiteit “migranten” zullen noemen bestaat vooral uit jonge mannen met een leeftijd tussen de 15 en 30 jaar, voor zover die leeftijden zich op basis van betrouwbare meegebrachte identiteitspapieren laten vaststellen. Het aantal vrouwen en kinderen in de instroom is getalsmatig buitengewoon ondergeschikt. Veel van deze migranten komen uit Afrikaanse landen waar bepaald geen oorlogssituatie bestaat, maar die niettemin onder het nemen van grote risico’s hun thuisland willen verlaten. De prangende vraag is waarom ze dat willen. Gaat het om het snel verslechterende klimaat in bijvoorbeeld Afrika, of zijn er andere redenen?

Vergroenend Afrika

Gelukkig laat die vraag zich op basis van de beschikbare cijfers en waarnemingen vrij goed beantwoorden. Stel u bent een Afrikaan van 30 jaar. Gedurende uw hele leven is de aardtemperatuur gestegen met maximaal een paar tienden van een graad. Zonder dagelijks op de thermometer te kijken en daar een logboek van bij te houden, was het u vast niet opgevallen. Gedurende uw leven is het CO2-gehalte van de atmosfeer gestegen, met gevolg dat de vergroening van de planeet ook in Afrika een positieve invloed op de landbouw heeft gehad. De opbrengsten van allerlei gewassen zijn beslist verbeterd. Het is daarom uitermate onwaarschijnlijk dat deze feiten voor de Afrikaan van 30 jaar oud de druppels waren die de migratie-emmer deden overlopen.

Corruptie

Niettemin wilt u ten koste van vrijwel alles uw land verlaten. Maar hoe geloofwaardig is het dat het vanwege het “klimaat” is? Zou het niet meer voor de hand liggen eens te kijken naar de corruptie, naar het totaal gebrek aan democratie, naar de zelfverrijking van de politieke elites, naar het totaal gebrek aan economische mogelijkheden voor vrijwel alle jongeren, naar de gigantische en uitzichtloze bevolkingsgroei die elke kans op vooruitgang smoort? Zou het wellicht aan dergelijke factoren kunnen liggen dat jongeren geen toekomst zien in eigen land? Wat mij betreft bevat het stellen van deze simpele vragen tevens het antwoord.

Links frame

”Klimaatvluchtelingen”? Voor iedereen die zich maar even in de betekenis van het woord verdiept, is glashelder dat het om een linkse framing gaat, die slechts dient om ons een of andere vorm van schuldgevoel aan te praten. De migranten die ons dreigen te overspoelen zijn simpelweg mensen die voor zichzelf een beter leven wensen dan hun eigen corrupte en inadequate samenlevingen hun bij ongewijzigd “beleid” binnen hun levensduur kunnen bieden. Dat is uitermate begrijpelijk, maar geen reden om ons een zieligheidscultuur op te laten dringen onder valse voorwendselen.

Om een probleem op te lossen is het binnen de natuurwetenschappen altijd essentieel om met een correcte analyse te beginnen. Een onjuiste analyse kan nooit tot een zinvolle aanpak leiden. Ik blijf het als bèta uitermate curieus vinden dat de politiek zich voortdurend meent te kunnen onttrekken aan deze simpele waarheid.

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
19 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden

Ik hoop dat prof. De Lange over een goed half jaar de 1ste kamer weer in kan, nu voor het FvD.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden

Helder betoog. Ik zie ook nooit ouderen vluchten op de snikhete en gortdroge kusten van Portugal en Griekenland. Het is een semantische spel van de linkse nep-elite; de arbeider luistert niet meer dus er moest nieuw stemvolk komen. Eerst noemden de media hen gastarbeiders, buitenlandse werknemers, toen allochtonen (ze bleken niet allemaal te werken), migranten, vluchtelingen, vreemdelingen en vervolgens statushouders, kwetsbaren, krachtparels, apothekers (Proest!) ongedocumenteerden, niet-Westerse emigranten en nu dus klimaatmigranten. Blijkbaar vergrijzen deze jonge onopgeleide moslimmannen niet, want daar hoor ik ze nooit over. Hie is het eigenlijk met die verschrikkelijke Zure Regen afgelopen?

karton
karton
4 jaren geleden

Ouderen, die lijden aan reumatische aandoeningen én pijnen, zeggen dat zij zich veel beter voelen in een land met een warm klimaat en velen van hen hebben zich gevestigd in landen rond de Middellandse Zee.
Zijn dat “klimaatvluchtelingen” ?

Maenhout
Maenhout
4 jaren geleden

De Grote Volksverhuizing en de invallen van de Hunnen zijn mede veroorzaakt door gewijzigd klimaat, dat wel, om dat nu door te trekken naar de wereld anno 2018 lijkt me erg kortzichtig. Behalve dan dat wij Europeanen de Hunnen succesvol hebben weten te weren, dat zouden wij met de Nieuwe Hunnen ook moeten doen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
4 jaren geleden

Dit artikel moet zo veel mogelijk verspreid worden.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

Het is van het grootste belang dat mensen als Kees de Lange onzinnige frames kritisch onderzoeken. Het is dramatisch dat hij daarover moet berichten in een relatief obscure nieuwssite als Opiniez. Maar ook al zou hij dat doen in de MSM, dan nog zullen dergelijke artikelen verdwijnen in de grote massa van mainstream nieuws. Het is natuurlijk denkbaar dat klimaatvluchtelingen ooit een groot deel van alle ‘vluchtelingen’ zullen gaan uitmaken. Met name Bangladesh is een kwetsbaar gebied waar het zeespiegelstijging betreft. Maar vooralsnog is hier geen sprake van. In de Sahel zijn grote droogtes geweest in de 70er en 80er jaren. Dat was overigens ver voor de klimaathype van tegenwoordig en er zijn ook in het begin van de 20e eeuw gelijksoortige droogtes geweest. Die moeten tot het normale patroon van klimaatvariaties worden gerekend. De grote problemen zijn economische groei, of beter het gebrek eraan, en bevokingsgroei, die explosief is. De vraag is dus: waarom economische groei achterblijft terwijl de bevolkingsgroei een steeds groter probleem vormt? Een complex aan factoren ligt hieraan ten grondslag. Kees de Lange vangt die onder de noemer ‘inadequate samenlevingen’. Dus zouden we moeten spreken van maatschappelijke vluchtelingen. Dan wordt het wel moeilijk, zo niet onmogelijk, om het Westen de schuld in de schoenen te schuiven en een beroep te doen op vluchtelingenverdragen. De vraag is vervolgens waarom politieke middenpartijen in Europa dat niet willen inzien. Dat zijn wel de partijen die de sleutel in handen hebben voor de oplossing van de problematiek.

Frans
Frans
4 jaren geleden

Heho, professor Kees schiet weer eens midden in de roos…
Oorlogsvluchtelingen, economische vluchtelingen, klimaat vluchtelingen, allemaal termen bedacht om op het softe westerse gemoed te werken, en om te resoneren met een ons westerlingen de afgelopen halve eeuw onterecht door de linkse media aangesmeerd schuld gevoel. En ook wat de werkelijke oorzaken voor deze massale emigratie vanuit het Afrikaanse continent betreft legt de prof. de vinger exact op de zere plek; “inadequate samenlevingen” is een heel nette omschrijving van het werkelijke probleem. Wat hij er helaas niet bij vermeld is dat deze inadequate samenlevingen al decennia lang door links gepamper in stand gehouden worden, met een explosieve groei van het probleem als gevolg. En dan heb ik het dus met name over de zogenaamde “ontwikkelingshulp” die grotendeels in de zakken van Afrikaanse potentaten klein en groot verdwijnt, om vervolgens door deze criminelen gebruikt te wordt om met geweld de status quo overeind te houden, en hun vrouwen en dochters in staat te stellen zich op de Parijse Champs Élysées met stuitend dure bling bling te overladen, terwijl het eigen volk in de goot crepeert. En al dit fijns wordt U allemaal gebracht door de politiek correct elite onder de bezielende leiding van Groen Links, en betaald uit U portemonnee.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden

Syp Wynia heeft een artikel geschreven in Elsevier met de titel Buitenlandse zaken steunt actievoerders
Waar onder dus ook die van milieu( en mogelijk ook extreem links!)
Goed om even te lezen!

ni28
ni28
4 jaren geleden

Wetenschap hoort de mens te dienen en niet de politiek.

Marien
Marien
4 jaren geleden

kortom, niet de eerste de beste.
Zelf vind ik het nogal verbazingwekkend dat, ondanks wetenschappelijke publicaties van o.a dhr de Lange en ook dhr Rozendaal en wellicht nog vele andere mensen met hersens die ook gebruikt worden, er toch nog politici wegkomen met domme uitspraken zoals Jesse Klaver o.a doet of andere linkse emo politici die alleen iets kunnen beweren door inderdaad ons valse schuldgevoelens aan te praten of op basis van dit soort beweringen ons nog meer en meer geld uit de zakken trachten te kloppen en ons in de waan te laten dat het allemaal nog meevalt MITS we voldoende klimaatbelastingen overal op zetten en de burger arm maken.
Zelf blijf ik er bij dat ik voorlopig alleen maar OF kan stemmen op FvD OF op PVV want de andere partijen willen zich handhaven met leugens en verdraaiingen en die mogen dus niet meer gekozen worden tot ze beseffen dat de burger EERLIJK behandeld wil worden door zijn / haar overheid.

Machteloze
Machteloze
4 jaren geleden

De politiek kan zich onttrekken aan de waarheid omdat de mainstream media de linkse agenda steunt met valse berichtgeving. Er zijn nog zo veel mensen die blind varen op alleen het NOS verhaal.

max
max
4 jaren geleden

Klimaatvluchtelingen verpesten het leefklimaat in NL. Allemaal jonge mannen, hebben vrouwen daar dan geen last van opvliegers?

P. Sisterons
P. Sisterons
4 jaren geleden

Een één-kind-politiek zou een goede oplossing kunnen zijn om de Afrikaanse bevolkingsgroei in te dammen. Ze kunnen beter geld besteden aan goede voorlichting dan aan het spekken van corrupte “hoogwaardigheid bekleders”

Henny Keur
Henny Keur
4 jaren geleden

Ik ben het eens met de stelling dat wetenschap begint met waarneming en dat geldt mijns inziens niet alleen voor natuurwetenschappen. Daaruit volgen de vragen hoe en waarom. Onderzoeken kunnen daar vaak, maar niet altijd antwoord op geven. De reden kan zijn dat de onderzoeksmethode niet juist is, maar ook dat het ons (nog) aan kennis ontbreekt en dan krijgen dus geen antwoord op onze vragen. Allemaal heel legitiem en acceptabel, zou men veronderstellen, maar de werkelijkheid is helaas anders. Het belang bij de antwoorden moet worden gediend, niet de waarheid.
Wat is het belang van die ‘klimaatvluchtelingen’, wat is het belang van de westerse leiders. Wat is het beste verdienmodel. Dat zijn de vragen die men beantwoord wenst te zien. Daar komt weinig integriteit aan te pas.
Zolang er een leidende factor bestaat die belang boven waarheidsbevinding stelt, dan is vaststelling van schadelijke effecten in een variërend klimaat, een zaak die nauwelijks van invloed is op de wijze van leven, die gebezigd wordt. We stellen vast, dat de mens de schepping slecht beheert, maar zijn niet in staat daar wezenlijk iets in te veranderen, zolang echte rechtvaardigheid in het omgaan met elkaar en onze leefomgeving ontbreekt door ons handelen.

trackback

[…] Source: OpinieZ Klimaatvluchtelingen bestaan niet […]

Maarten Vasbinder
Maarten Vasbinder
4 jaren geleden

“Koekoek” vind ik wel een goed argument overigens

J. Boltendal
J. Boltendal
4 jaren geleden

Geachte Prof. Dr. Kees, het lijkt simpel maar er is meer aan de hand.
De studie van Kelly M. Greenhill ” Strategic Engineered Migration as a Weapon of War ” bewijst dat.
Ik citeer mevr. Greenhill:
In recent years, it has been widely argued that a new and different armament — i.e., the refugee as weapon — has entered the world’s arsenals. Einde citaat.
Mevr. Greenhill is verbonden aan de Harvard Universiteit.
Bron: https://www.belfercenter.org/publication/strategic-engineered-migration-weapon-war
De traditionele militaire denkwijze is achterhaald. Curaçao is het beste voorbeeld waar veel te veel mensen uit Venezuela het eiland gaan veroveren. Daar helpen zelfs geen pang pang roepende commando’s/mariniers.
P.S. Schrik niet te veel tijdens het lezen van het artikel van Mevr. Greenhill, ik deed dat al.

trackback

[…] dikwijls meetstations die eerst geïsoleerd lagen binnen de invloed van de stad gebracht. In een eerdere column van mijn hand wordt op dergelijke aspecten […]

Marien
Marien
4 jaren geleden

BegrensEuropa, ben het wel eens met uw conclusies, maar ik begrijp niet waarom u vind dat Opiniez,com een obscure nieuwssite is. Verder wel eens, dus.

19
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x