In de Klimaatwet ontbreekt iedere vorm van elementaire logica

Politici hebben geen flauw idee welk klimaat wenselijk is

Industriële gasuitstoot

Titelfoto: Industriële gasuitstoot- CC0

Zeven partijen in het Nederlandse parlement confronteren de niets vermoedende burger met een klimaatwet. In geen enkel verkiezingsprogramma kwam een dergelijke bedenksel voor, maar de burger draait wel voor de gigantische kosten op. Maar wat krijgt hij er voor terug? De vraag is dus gerechtvaardigd wat de rationale achter dergelijke vergaande wetgeving is. Als die er is….

Over de klimaatwet valt veel te zeggen, en dat moet ook gebeuren. In deze korte bijdrage zal ik me echter beperken tot de elementaire logica die bij deze klimaatwet opvallend ontbreekt. Kennelijke moet het allemaal anders met het klimaat, maar hoe dan? Wat is het gewenste klimaat en hoe gaan we dat tot stand brengen? Helaas hebben de wetgevers de natuurkunde op dit punt niet aan hun zijde.

Dynamisch

Het klimaat dat hoort bij een planeet met een atmosfeer, dus ook van de aarde, is een dynamisch systeem en is in een dynamisch evenwicht. Dat wil zeggen dat een veelheid van factoren invloed heeft op dat klimaat en dat die factoren het klimaat in verschillende richtingen kunnen beïnvloeden. Afhankelijk van welke indicator we kiezen voor klimaat (gemiddelde aardtemperatuur, temperatuur van het zeewater, zeespiegelstijging, etc.) zal onder invloed van deze wisselende invloeden het klimaat dan weer enigszins in de ene, dan weer in de andere richting bewegen.

Stabiel

Sommige invloeden versnellen de beweging van het klimaat in een bepaalde richting (meekoppeling), andere werken eventuele veranderingen juist tegen (tegenkoppeling). Over de geologische tijdschaal bezien valt op dat het klimaat eigenlijk buitengewoon stabiel is en dat tegenkoppelingseffecten doorgaans domineren over mogelijke run-way meekoppelingen. Dat is natuurlijk goed nieuws en dat ligt aan de basis van het feit dat gedurende een periode van vierenhalf miljard jaar het met het klimaat van onze planeet niet dramatisch uit de hand gelopen is. Ondanks grote variaties in temperatuur, luchtdruk, CO2 concentratie en welke andere factoren ook.

Illusie

De auteurs van de klimaatwet hebben kennelijk problemen met het klimaat en willen middels wetgeving iets aan die problemen doen. De suggestie dat door de CO2-concentratie in de atmosfeer op een bepaalde waarde te fixeren men een ‘stabiel’ klimaat kan scheppen in een dynamisch systeem, is een illusie. Maar laten we ons even in de wetgever verplaatsen, hoe moeilijk dat als serieuze natuurwetenschapper ook is. De vraag rijst dan welk klimaat we ons wensen en hoe we dat tot stand gaan brengen.

Welk klimaat vindt de wetgever ideaal? De keus is hier enorm. Willen we het klimaat van de geologische Jura-periode van 250 miljoen jaar geleden toen de sauriërs vrolijk op de planeet rondhuppelden en de CO2-concentratie ongeveer vijf maal de huidige (ongeveer 2000 ppm) was? Of streven we naar een CO2-concentratie van beneden de 180 ppm waarbij uitbundige plantengroei op aarde kwestieus wordt? Met CO2 als enige variabele, en dat suggereert de klimaatwet, is er niet zo heel veel keus. Nogmaals, waar kiest men voor?

Falende modellen

Stel dat het onwaarschijnlijke mogelijk wordt en men het eens wordt over het gewenste CO2-gehalte. In dat geval rijst de vraag hoe men die gewenste concentratie gaat handhaven en of – gezien allerlei andere factoren dan CO2 die het klimaat ingrijpend kunnen beïnvloeden – een dergelijke wens tot handhaving niet een illusie is. Bestaat er überhaupt genoeg kennis over het klimaat om een dergelijke vraag te kunnen beantwoorden? En hebben we al die factoren in de hand? En op basis waarvan kunnen die antwoorden gegeven worden? Op basis van de klimaatmodellen die de afgelopen dertig jaar nogal opvallend gefaald hebben?

Tenslotte kunnen gewenste veranderingen slechts gemonitord worden op basis van een betrouwbare nulmeting. Wat zijn de parameters die bij het gewenste klimaat horen, hoe meten we die en hoe gaan we die handhaven? Voor een natuurwetenschapper is een dergelijke nulmeting een buitengewoon voor de hand liggende vraag, maar voor politici lijkt het een non-issue te zijn.

Dwaasheid

De conclusie moge duidelijk zijn. De politiek heeft geen flauw idee welk klimaat men wenst en waarom. De politiek heeft geen flauw idee hoe men in een fysisch-dynamisch systeem een statisch evenwicht denkt te handhaven. De politiek heeft geen flauw idee dat het ontbreken van een adequate nulmeting de hele exercitie van de klimaatwet tot een natuurkundige gotspe maakt. Wat resteert is totale dwaasheid. Welkom in het Nederland van 2018.

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
20 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Piet van Linden
Piet van Linden
4 jaren geleden

We worden geregeerd door volledig idiote amateurs. Dat vinden we leuk kennelijk, want steeds worden ze weer herkozen.

niets is wat het lijkt
niets is wat het lijkt
4 jaren geleden

En dat wordt ook nog eens in wetten vastgelegd voor 10-tallen jaren, zodat zelfs een regeringswisseling er niet gemakkelijk tegenin kan gaan.
Alles om het grootkapitaal te laten verdienen over de rug van de ‘deplorables’ want dat zijn alle andere mensen inmiddels in toenemende mate echt wel geworden.
Niets tegen hoge salarissen als men veel verantwoording heeft enz., maar de verhoudingen zijn al heel lang helemaal zoek.
Voor alles wordt de rekening bij de kleine luitjes gelegd.
Huis duur van gas af aanpassen? Gemakkelijk op te brengen voor de grootverdieners.
BTW omhoog? Maken de grootverdieners zich echt niet druk om.
Huren omhoog door nieuwe EU heffingen? Hebben de villabezitters geen last van.
Tesla? Tuurlijk alleen te betalen voor de grootverdieners.
Belastingontwijking/ontduiking? Fluitje van een cent, zoals gebleken zelfs vaak met medewerking van de belastingdienst, maar natuurlijk wel alleen voor grootverdieners.
Het is te treurig voor woorden.

Ahava
Ahava
4 jaren geleden

En aan zulke onbeNULlen, zijnde de ‘regering’ betaal ik belasting. Welk geld ook nog deels naar terroristen gaat. En diezelfde regering importeert massaal onze cultuurvernietigers. En op die regering hebben mijn familieleden gestemd. En die familieleden betichten mij van fobieën, kortzichtigheid en negativisme.
Ik pas.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

De heer De Lange kan er wat van. Hij schudt de ene na de andere klimaatbespiegeling uit zijn mouw. In dit stuk gebruikt hij de verrekijker en beschouwt het gedoe van grote afstand. Hij bevindt zich aan de sceptische kant van het spectrum. Hij belooft de ‘rationale’ voor de klimaatwet, maar volgens hem staat de politiek met lege handen, of eigenlijk met lege hoofden (politici als leeghoofden, een mooi beeld eigenlijk). De klimaatwet stond nergens omdat hij politiek nog niet aan de orde was. Door de ‘bodembeweging’ (ook letterlijk) is dat snel veranderd: gekrakeel. En dan hebben we de eerstekamerverkiezingen begin jaar: onbestuurbaarheid dreigt. Gekrakeel + onbestuurbaarheid = klimaatwet. De natuurkundige, geologische, financiele of biologische kanten van de zaak interesseert kennelijk maar weinigen in Den Haag. De kabinetten van Rutte gaan als de allerrgekste die Nederland ooit gehad heeft de geschiedenis is in. Rutte I was heel gek, Rutte II misschien iets minder, maar Rutte III is ronduit bizar. Maar dankzij de klimaatwet zijn ze voorlopig niet van het pluche af te slaan. Zo zet de democratie zichzelf buitenspel.

ni28
ni28
4 jaren geleden

De burger betaalt zich krom voor het klimaat en krijgt er klimaat voor terug. Intussen verdienen een beperkte aantal mensen miljoenen. Klimaat miljoenen om wel te verstaan. Klimaat als verdienmodel voor de handelaars en politici.

karton
karton
4 jaren geleden

Ik ben van mening dat er een verbod moet komen op het ontstaan van heide- en bosbranden door extreem warm weer. Als sanctie natuurlijk wel een zware straf !
Verder zou er een verbod op wind uit het oosten moeten komen, met die wind komt veel rotzooi uit het Oostblok naar o.a. Nederland; en u én ik kunnen betalen voor het opruimen van de troep uit andere landen.
Dat is precies als met al die verpakkingsmiddelen die je in de winkel in je handen krijgt gedrukt : een pakje boter met 3 (drie !!!!!!) dekseltjes, koeken in drie-dubbel plastic !
Laat de leverancier dan óók betalen voor het ruimen van die bende. Ik heb er nooit om gevraagd. (mijn echtgenote trouwens ook niet !!)

ni28
ni28
4 jaren geleden

Prof. K. de Lange zegt”: Nederland is een van de weinige landen waar de politiek het klimaat tot de orde roept.
Mag ik aan toevoegen dat al in de jaren vijftig de communisten in het Oostblok het klimaat tot orde hebben al geroepen? Dit simpel door eenvoudige doch sterke strijdliederen. De resultaten waren waarschijnlijk vergelijkbaar met de onze straks .

Cool Pete
4 jaren geleden

Goed en verantwoord artikel van prof. dr. C.A. de Lange.

Twee aanvullingen :
– Ik las, dat CO2 slechts 0,04 % van de totale atmosfeer uitmaakt;
huidige toestand.
– Gas is een [ erg ] schone brandstof; en wereld-wijd in grote voorraden aanwezig.
Thorium m.s.r. kernenergie is een goede energie-bron voor de nabije toekomst.
Daarnaast blijken er zeer veel verbeteringen o.g.v. zonne-energie aan te komen.

emilia
emilia
4 jaren geleden

Maar ondertussen gaat het gewoon door; de verkeerde conclusies worden aan ons gepresenteerd en iedereen moet zijn lot ondergaan om binnen niet al te lange tijd voor hoge kosten te komen staan. Het is hetzelfde als kritisch staan tegenover de migratiestroom; dan ben je racistisch bezig en heb je kritiek op het milieuvraagstuk dan heb je geen oog voor de toekomst en deug je ook al niet. Diepe zucht. Ik blijf toch een voorstander van kernenergie.

Marjo
Marjo
4 jaren geleden

Het is toch al langer bekent dat dit niet alleen met het onderwerp klimaat zo is. Kijk maar naar al die anderen misstappen die ze begaan in de politiek. En altijd gaat dit ten koste van eigen burgers. Dat moet stoppen en mensen moeten ook eens de ogen gaan openen en zich niet langer honig om de mond laten smeren, maar eindelijk eens met verstand al die zittende rommel wegstemmen als er verkiezingen zijn zoals in Italy en Oostenrijk en Hongarije het geval is. Het is inmiddels wel duidelijk dat er meer normale burgers in het land rondlopen als die hele idioten malloten club in Den Haag,die niet meer kunnen als teren op de belastingcenten van de eigen burgers.

Der Ganzumsonst
Der Ganzumsonst
4 jaren geleden

Vanmorgen een stukje op Teletekst,
“Klimaatakkoord nog weinig concreet” (106)
De industrie en de vervoersbranche willen geld zien van de overheid.
“Er zijn wel concrete plannen voor het verduurzamen van huizen en gebouwen.”
De direct gedupeerden, die de rekening gepresenteerd krijgen, U en ik, zaten echter niet aan tafel.

N.B. Overheidssubsidie is natuurlijk ook geld van U en van mij, maar dat wordt onder dreiging van geweld gewoon geroofd

karton
karton
4 jaren geleden

@ ni28.
Ik las dat het Oostblok het klimaat in de jaren ’50 al tot de orde geroepen zouden hebben ?!
Het klimaat heeft dus wél of niet gereageerd ?
Zo niet : dan een buitengewoon zware straf !!
Zo ja : laat maar waaien.

Het klimaat levert voor een paar partijen extreem veel geld op, opgebracht door u én mij !
Die Haagse ballenhappers weigeren te verklaren waarom ons land ooit gebukt ging onder tropische omstandigheden, en ééuwen later werd geteisterd door een IJstijd.
Maar mogelijk kan iemand onder de (mogelijke) lezers van mijn vraag er een antwoord op geven ?

hendrikush
hendrikush
4 jaren geleden

Een onderstreping van het betoog van de Lange is
https://www.achgut.com/artikel/kleine_inspektion_am_klimadampfer

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden

FvD wil een zakenkabinet met capabele mensen die hun sporen verdiend hebben op een bepaald terrein. Zittende politici willen dit niet omdat zij daar niet voor in aanmerking komen.

Jay
Jay
4 jaren geleden

Ik denk dat het ze niet uitmaakt dat ze overkomen als idioten.
Als ze hun doel maar behalen: de massale overdracht van welvaart van burgers aan een aantal bedrijven en hun directies. VVD heeft dan zijn klusje geklaard. De (groen) linkse partijen hebben hun milieubewuste stemmetjes binnen van mensen die voelen ipv nadenken.
Dus wat maakt het hen uit dat het middel onlogisch, illiberaal en leugenachtig is?

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden

Ik voel me af en toe zo dom – ooit had ik immers de gedachte dat politiek bevolkt werd door wijze mannen en vrouwen die op basis van kennis en kunde besluiten namen. De mantra’s dat je PvdA solidariteit kon toevertrouwen of dat de VVD zich liet leiden door logisch nadenken en vertrouwen in initiatief van private partijen. Ik geloofde het allemaal.

Maar de maskers vallen af… het promo filmpje van Klaas Dijkhoff en Mw “Gaaf he” Yessilgoz over de klimaatwet. Ik heb het met verbijstering bekeken: overheidssturing past echt bij de VVD omdat…. Maakbaarheidsdenken past echt bij de VVD omdat…. Ik kom er niet uit.

Maar blijkbaar zijn al de stickertjes in Den Haag – ik behoor tot die partij of ik behoor tot die partij… allemaal waardeloos. Ze denken allemaal min of meer langs dezelfde lijnen. En het maakt dus geen moer uit waar je op stemt.

Dan zou je denken Nederlanders vinden hier zo langzaamaan wel wat van. Maar vraag eens om je heen… hoeveel mensen hebben meegekregen DAT er een klimaatwet is, en WAT dat gaat betekenen. Het lijkt maar weinig mensen echt te interesseren. Is dat dan democratie??

trackback

[…] hierover geschreven. Het akkoord gaat in zijn totaliteit honderden miljarden euro’s kosten en is ontdaan van natuurwetenschappelijke logica door CO2-reductie voor heilig te verklaren. Bovendien gaat het volplempen van land en zee met […]

Anton
Anton
4 jaren geleden

De nulmeting zijn de marges waarbinnen de menselijke soort optimaal kan leven.
Het kan niet zo moeilijk zijn om deze marges vast te stellen, zoals bijvoorbeeld het aantal individuen dat deze planeet maximaal kan onderhouden.
Het overschrijden van deze marges houdt dan een bedreiging in van het voortbestaan van de soort.

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden

Dhr. De Lange maakt een fundamentele logische fout. Hij denkt ‘beta’ en als hij ‘alfa’ gaat denken, wordt het allemaal heel logisch.

20
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x