Het ware verhaal van het Trump-Rusland complot (1)

Obama, Comey en het Clinton-emailschandaal

Als schoolvoorbeeld van ontkenning en projectie sponnen de vijanden van Trump binnen en buiten de overheid een sinistere draad die bedoeld was om hem te laten struikelen. Deel 1 van de artikelenserie van Michael Doran over het Trump-Rusland complot. Over Obama, FBI-chef Comey en het emailschandaal van Hillary Clinton.

Barack Obama houdt zijn eigen emoties gewoonlijk nauwlettend in de gaten. “Ik hield van Spock”, schreef hij in februari 2015 in een presidentiële verklaring bij het overlijden van Leonard Nimoy. Toen hij opgroeide in Hawaii, voelde de jongeman die later No-Drama Obama genoemd zou worden, een speciale verwantschap met de Vulcan Eerste Officier van de U.S.S. Enterprise. “Lang voordat nerds cool waren, was er Leonard Nimoy,” vervolgde de eulogie. ‘Leonard was Spock. Koel, logisch, met grote oren en nuchter”.

Barack Obama

Foto: Barack Obama by Matt Johnson is licensed under CC BY-NC 2.0

Emotie

Het is een zeldzaam moment als Obama zijn Spock-masker afzet. Maar 2 november 2016 was precies zo’n moment. Zes dagen vóór de presidentsverkiezingen, toen hij de Congressional Black Caucus toesprak, benadrukte hij dat de Republikeinse kandidaat, Donald Trump, de zwaarbevochten prestaties van zwarten bedreigde: verdraagzaamheid, gerechtigheid, goede scholen, beëindiging van de massale gevangenzetting – zelfs de democratie zelf. ‘Er is één kandidaat die al die zaken gaat bevorderen’, zei hij, met een van emotie dikkere stem. “En er is een andere kandidaat wiens leidend principe, het centrale thema van zijn kandidatuur, verzet is tegen alles wat we hebben gedaan.”

Estafette

Dit openlijke vertoon van emotie was nieuw, maar het thema van het beschermen van zijn nalatenschap was dat niet. Twee maanden eerder, op 5 juli, in Charlotte, N.C., sprak Obama zijn eerste verkiezingsrede uit voor Hillary Clinton. Hij beschreef zijn presidentschap als onderdeel van een estafetterace. Hillary Clinton had tijdens de regering van Bill Clinton hard geprobeerd om betaalbare gezondheidszorg te realiseren, maar ze faalde – en het estafette-stokje viel op de grond. Toen Obama het Witte Huis betrad, raapte hij het op. Nu liep zijn deel van de race ten einde. “Ik ben klaar om het stokje door te geven,” zei hij. “En ik weet dat Hillary Clinton het zal aannemen.”

Hillary Clinton

Foto: Hillary Clinton by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Emails DNC

Maar hij was minder zelfverzekerd dan hij deed voorkomen. Hillary Clinton deed het goed in de peilingen, maar ze was kwetsbaar. Drie weken eerder, op 15 juni, had een cyberterrorist die zichzelf Guccifer 2.0 noemde een cache van e-mails gepubliceerd die waren gestolen van de Democratic National Committee (DNC). Ze bewezen, zoals aanhangers van senator Bernie Sanders van Vermont al lang beweerden, dat de DNC samen met de Clinton-campagne had samengespannen om hun kandidaat te ondermijnen. Sanders onthield nog steeds zijn goedkeuring aan Clinton als president, ook al was haar nominatie als de Democratische kandidaat nu een uitgemaakte zaak.

Op het moment dat Clinton verwachtte dat de Democratische partij zich achter haar zou verenigen, leek de diepe kloof nog groter te worden. In tegenstelling tot Clinton had Obama wel wat overwicht over de opstandige aanhangers van Sanders. Hij kwam naar Charlotte om er bij hen op aan te dringen Clinton te steunen tegen hun gezamenlijke vijand, de veronderstelde Republikeinse kandidaat voor het presidentschap Donald Trump.

FBI-onderzoek

De opstand was niet de enige kwetsbaarheid van Clinton in de ogen van Obama. Hij was ook naar Charlotte gekomen om de aandacht af te leiden van de persconferentie die James Comey, de directeur van de FBI, die ochtend in Washington DC had gehouden. Het onderzoek naar het gebruik van een privé-e-mailserver door Hillary Clinton was voltooid, kondigde Comey aan. De FBI zou geen aanbeveling doen tot strafrechtelijke vervolging – dat was de honing. Maar Comey diende die op met een scheut azijn. Hij ging zo gedetailleerd in op Clintons misbruik van geclassificeerde informatie dat het klonk alsof hij de basis legde voor een aanklacht. Het besluit om Clinton niet in staat van beschuldiging te stellen – wat zijn verklaring impliceerde – was meer een oefening van een aanklager in zelfbeheersing, dat een echte onschuldigverklaring.

BV Clinton

Vanuit het perspectief van de kiezers vormden de dubbele e-mailperikelen van Clinton – het hacken van de DNC en het onderzoek naar haar server – twee kanten van één probleem. Noem het de “BV Clinton”. Sanders en Trump schilderden Clinton als de lieveling van Wall Street, de gevestigde kandidaat. Zij was de grootste verdediger en een hoofdbegunstigde van een corrupt politiek en financieel systeem. De verklaring van Comey had de opstandige aanhangers van Sanders direct in de kaart gespeeld. Het liet de duidelijke indruk achter dat wetten voor de onbelangrijke mensen zijn; ze zijn gewoon niet van toepassing op Hillary Clinton, want, nou ja, zij is nou eenmaal Hillary Clinton.

Wat wijst op Obama’s derde en laatste taak in Charlotte: het menselijk maken van de koningin. “Ik zag hoe ze iedereen met respect behandelde, zelfs de mensen die niet zogenaamd belangrijk zijn” verklaarde Obama. Hij zette de bescheidenheid van Clinton voor de menigte flink aan, omdat die voor het blote oog onzichtbaar was. Met zijn jasje en stropdas uit en opgestroopte mouwen en een winnende glimlach van oor tot oor, leende Obama zijn gewone uitstraling aan Hillary Clinton.

Clinton-supporters

Toch was het doorgeven van het stokje aan haar een teamprestatie. Er was veel werk voor nodig geweest van talloze facilitatoren. Het ging daarbij niet alleen om Democraten maar ook veel Republikeinen, die de overtuiging deelden dat Trump een buitengewone bedreiging voor onze democratie was. Wanhopige tijden vragen om wanhopige maatregelen. Om Trump te blokkeren, rekten de supporters van Clinton de regels op en overtraden ze wetten. Ze namen hun toevlucht tot verbijsteren maatregelen om haar sterker te maken door hem te framen – zowel in de zin dat ze hem in een negatief licht plaatsten als dat ze bewijs tegen hem fabriceerden.

Goede intentie

Als het gaat om lopende FBI-strafrechtelijke onderzoeken, onthouden presidenten meestal van het beschrijven van de door hen gewenste uitkomst. Ze zijn bang de indruk te wekken dat ze ongepaste invloed op Vrouwe Justitia uitoefenen. Maar in het geval van het e-mailmisbruik door Hillary Clinton maakte Obama een uitzondering. “Ze zou Amerika nooit opzettelijk in gevaar brengen”, zei hij in een tv-interview in april 2016. Ze heeft ” achteloosheid in het beheren van e-mails getoond”, liet hij toe. “Maar ik vind het ook belangrijk om dit in perspectief te houden.”

Goede intentie, maar achteloos, zei de opperbevelhebber. Drie maanden later beëindigde de FBI haar onderzoek en James Comey kwam tot een identieke conclusie. “Hoewel we geen duidelijk bewijs hebben gevonden dat secretaris Clinton of haar collega’s van plan waren de wetten betreffende de behandeling van geclassificeerde informatie te overtreden,” zei hij in zijn verklaring van 5 juli, “zijn er aanwijzingen dat ze uiterst onvoorzichtig waren in hun behandeling van zeer gevoelige, zeer geclassificeerde informatie. “Goede intentie, maar achteloos” – Comey zette zich vast in een typische Vulcan geestelijke samensmelting met zijn baas.

Niet-intentioneel misdrijf

Foto: Hillary Clinton op haar lap-top – van Hillary for America on Flickr

Als politieke zet was het benadrukken van de bedoelingen van Clinton scherpzinnig. Het sprak het gezonde verstand aan. Amerikanen houden intuïtief rekening met intenties bij het bepalen van een schuldvraag. Strikt juridisch was het echter onzinnig. Het verkeerd omgaan met geclassificeerde informatie valt onder de categorie ‘niet-intentioneel misdrijf’. Het is een soort objectieve roekeloosheid, zoals het aanrijden van een voetganger terwijl je door een rood licht raast. Overtredingen van deze aard leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid, ongeacht de gemoedstoestand van de overtreder.

Maar laten we aannemen dat een slimme jurist van het Ministerie van Justitie een zeer geleerde en oppervlakkig dwingende reden had ontdekt om de fictieve norm van Obama inzake intentie van toepassing te achten. Zelfs dan kon Hillary Clinton het probleem niet opheffen. De enorme hoeveelheid geclassificeerd materiaal die de FBI van haar server had kunnen halen, vormde het bewijs van intentie. “Tweeënvijftig e-mailwisselingen. . . bevatten gerubriceerde informatie, ” zei Comey.

Geclassificeerd

Bijzonder schadelijk was de vorm van dit materiaal. Het is onmogelijk om per ongeluk een geclassificeerd document in een niet-geclassificeerde e-mail te plakken, omdat de drie computersystemen (niet-geclassificeerd, vertrouwelijk /geheim en topgeheim) fysiek gescheiden netwerken zijn die elk gebruik maken een aparte harde schijf op het bureau van de gebruiker. Als een geclassificeerd document in een niet-geclassificeerde e-mail verschijnt, heeft iemand het op een USB-stick gedownload en handmatig naar het niet-geclassificeerde netwerk geüpload – een onmiskenbaar opzettelijke handeling.

Een van de e-mails van Clinton suggereert dat het op deze manier downloaden en uploaden van materiaal een alledaagse activiteit was in haar kantoor. In juni 2011 ondervond een stafmedewerker moeilijkheden bij het verzenden van een document naar haar via een geclassificeerd systeem. Een ongeduldige Clinton instrueerde hem om de geclassificeerde markeringen van het document te verwijderen en het op te sturen als een niet-geclassificeerde e-mail. “Verander het in niet-papier zonder identificerende titel en verzend het onbeveiligd,” instrueerde Clinton.

Onwetend

Bij drie verschillende gelegenheden werden personeelsleden slordig en slaagden ze er niet in om de “niet-papiersoorten” van alle markeringen te ontdoen die hun geclassificeerde oorsprong verraden. De FBI heeft bijvoorbeeld één e-mail achterhaald met een ‘C’ tussen haakjes in de kantlijn – een duidelijk teken dat de bijbehorende alinea als ‘Vertrouwelijk’ was geclassificeerd. Toen een agent persoonlijk Clinton interviewde, op 2 juli, liet hij haar het document zien en vroeg of ze begreep wat de “C” betekende. Voor iedereen die ooit een veiligheidsautorisatie heeft gehad, komen “C’s” in de kantlijnen vaker voor dan “C’s” op waterkranen – en wekken ze geen verbazing meer. Maar Clinton speelde de onwetende grootmoeder. Ze had eenvoudigweg aangenomen, zei ze, dat de ‘C’ een letter uit een alfabetische lijst was.

Foto: Wapen FBI – bron: FBI.gov

In de 2500-jarige levensduur van het alfabet was dit een primeur: een lijst die begon met de derde letter en slechts één item bevatte. De verklaring was lachwekkend, maar elk verstandig antwoord zou een erkenning van kwade trouw zijn geweest. Haar enige uitweg was het “goede intentie, maar achteloos”-scenario dat Obama voor haar had geschreven. Met andere woorden, ze loog tegen de FBI – een misdrijf.

Voordat ze deze stupiditeit vertelde, had Comey echter al een concept gemaakt van zijn verklaring die haar vrijpleit. De FBI liet Hillary Clinton lopen.

Obama

Maar geef Comey eens ongelijk. Als hij de letter van de wet had gevolgd, zou het spoor van schuld misschien helemaal naar Obama hebben geleid. Zoals Andrew C. McCarthy heeft aangetoond in National Review Online, heeft Obama een dummy e-mailaccount gebruikt om met Clinton te communiceren via haar privéserver. Maakte dit Obama medeplichtig aan Clinton’s misdrijf? Iedereen in Comey’s positie zou twee keer hebben nagedacht alvorens te besluiten haar te vervolgen – en niet alleen omdat de zaak de president zelf misschien in de val zou lokken.

De FBI moet de wet handhaven, maar men moet ook zien dat de FBI de wet handhaaft. Meestal ondersteunen deze twee regels elkaar. Tijdens de verkiezing van 2016 had Comey te maken met buitengewone omstandigheden. Als hij de wet letterlijk had nagevolgd, had hij de leidende presidentskandidaat ten val gebracht en de Democratische partij onthoofd. De supporters van Clinton, meer dan 50 procent van het electoraat, zouden in woede zijn ontstoken en schreeuwen dat een gepolitiseerde FBI de verkiezingen had overgeleverd aan Donald Trump.

Drama

Het bewaken van de onpartijdige reputatie van het Bureau is een belangrijke zaak. Maar het is niettemin een door en door politieke zaak. Comey wilde ons laten geloven dat het een uniek moment in zijn carrière was, een eenmalig optreden in de politieke arena van een verder apolitieke dienaar van de wet. De waarheid is dat Comey ervan houdt om er middenin te zitten, maar niet omdat hij een partijdige vechtersbaas is. Dat is hij niet. Het is het drama waar hij van geniet – het grote podium. Zijn favoriete rol is die van Joe Friday, de no-nonsense uitvoerder van de wet, de bewaker van de wettelijke procesgang tegenover de wetteloosheid van smerige politici.

Joe Friday was echter een eenvoudige detective, een bewuste vrijgezel, tevreden met een rustig leventje met zijn moeder en zijn parkiet. En hij was natuurlijk een tv-personage. In het echte leven worden nederige, rechttoe rechtaan figuren met een baksteen in elkaar geslagen voordat ze in de schijnwerpers treden. In het echte leven vereist het bemachtigen van de hoofdrol het equivalent van het achterlaten van een bloedig paardenhoofd in het bed van de producent. En het vereist ondersteunend personeel. Midyear Exam, de codenaam voor het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton, was gebaseerd op een team van mannen en vrouwen met de juiste bagage – een kwaliteit die moeilijk te definiëren, maar gemakkelijk te herkennen is.

Deel 2 van deze artikelserie is vanaf donderdag 28 maart 20.30 u te lezen op OpinieZ. De inleiding tot de serie vindt u hier.

Oorspronkelijk verschenen op 13 maart 2018 als The Real Collusion Story op de National Review. Met toestemming van de auteur Michael Doran vertaald door Asher.

 

 

Over de auteur

Michael Doran
Michael Doran
Senior Fellow at Hudson Institute, Washington DC.
Michael Doran diende onder president George W. Bush in het Witte Huis als senior director in the National Security Council. Hij was onder Bush ook werkzaam als adviseur op het State Departement en het Pentagon. Naast een academische carrière heeft hij tal van invloedrijke publicaties op zijn naam staan zoals het beroemde 9/11 essay “Somebody Else’s Civil War”. Doran verschijnt regelmatig op Amerikaanse televisie-stations en publiceert in bladen als Foreign Affairs, The American Interest, Commentary, Mosaic Magazine, The Wall Street Journal, The Washington Post en The New York Times.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
1 Reactie
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
trackback

[…] wil werken aan de denuclearisatie van Noord-Korea. Alle aandacht ging enkel uit naar het onzinnige collusie verhaal van de Democraten dat zou moeten verklaren waarom zij hebben verloren. Een voortslepend drama zonder een snipper […]

1
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x