Sigrid Kaag, de VN-Koningin van Buitenlandse Zaken

Nederland spekt geldverslindende VN-organisatie UNRWA

Titelfoto: minister Sigrid Kaag: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal Democraten66

VVD-minister Halbe Zijlstra was nog maar net terug uit Ramallah of de op Holocaustontkenning gepromoveerde president Mahmoud Abbas hield een avondvullende antisemitische toespraak. Vorige week zondag beledigde hij Holocaustoverlevenden en hun nabestaanden; bedreigde president Donald Trump, VN-diplomaat Nikki Haley en VS-ambassadeur David Friedman; ridiculiseerde de Joodse geschiedenis; citeerde Holocaustontkenners, complotdenkers en islamitische antisemieten; verheerlijkte geweld, terreur en martelaren; vervalste een paar eeuwen geschiedenis en haalde en passant ook Nederland door het slijk.

Aangezien men in Brussel en Den Haag ieder verkeerd uitgesproken woord van Israëlische politici weegt, ontleedt en veroordeelt, zou je toch op z’n minst een of andere reactie verwachten op deze urenlange vuilspuiterij twitter-icon👇🏽 van dr. Holocaust. EU-commissaris Federica Mogherini liet via haar woordvoerder weten dat ze ‘nooit commentaar becommentarieert’. Ook Halbe hield zich stil, evenals het kabinet en de Tweede Kamer.

Budget UNRWA

Op 16 januari kondigden de VS aan het budget van de exclusief voor Palestijnen opgerichte VN-organisatie UNRWA, met 65 miljoen dollar te korten. Nauwelijks 2 dagen later liet ons kabinet Rutte III via een persbericht weten dat het versneld hulp zal bieden aan zogenaamde ‘noodlijdende Palestijnse vluchtelingen’ om te voorkomen dat ‘humanitaire steun en basisvoorzieningen op korte termijn wegvallen’.

D66-minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking stelt daarom onmiddellijk de volledige jaarbijdrage van 13 miljoen euro beschikbaar aan UNRWA. Minister Kaag: ‘De VN spreekt van de grootste financiële crisis in de geschiedenis van UNRWA. Mensen, met name kinderen, dreigen daarvan direct de dupe te worden. Bovendien is er het risico dat de stabiliteit in de regio nog verder onder druk komt te staan.’

Snelheid

De ongewone snelheid waarmee het kabinet Rutte III besloot 13 miljoen euro beschikbaar te stellen zonder overleg met de regeringsfracties baarde, met het Groningse gasdebat op de achtergrond, wel enig opzien. Het leidde dezelfde dag nog tot 10 terechte Kamervragen gesteld door de Kamerleden Voordewind (CU), Becker (VVD) en Kuik (CDA).

De antwoorden zijn helaas voorspelbaar. Kamervragen aan BuZa-ministers hebben geen effect op het gevoerde beleid. De recente beantwoording van vragen over de financiering van terreurkampen voor kinderen, ons anti-Israëlische stemgedrag in de VN en over het blijven steunen van BDS-organisaties en terreur gelinkte NGO’s via het controversiële Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat dat beheerd wordt door de Palestijnse Birzeit universiteit, spreekt wat dat betreft boekdelen. BuZa bepaalt de eigen koers.

BuZa-mantra’s

BuZa-ambtenaren zijn getraind in het geven van nietszeggende antwoorden, om de hete brij heen draaien en het opvoeren van mythische mantra’s als: de bezette gebieden, internationaal recht, beleid in lijn met EU-partners, investeren in een vreedzame Palestijnse staat, 1967 grenzen en andere diplomatieke dogma’s.

BuZa is op afstand het meest hardnekkige ministerie van ons land. Het weigert de linkse koers te verleggen. Zolang politiek Den Haag verzuimt om eens grondig de bezem door deze gesloten gemeenschap te halen zullen botsingen tussen het parlement en dit ministerie onvermijdelijk en onoplosbaar blijven.

Lunch met Abbas

Belangrijker dan de beantwoording van de Kamervragen is de uitkomst van de ontmoeting die morgen, maandag 22 januari in Brussel plaats vindt tussen de EU-Raad Buitenlandse Zaken en dr. Holocaust. Ook onze Halbe prikt tijdens de lunch een vorkje mee met zijn nieuwe Arabische vriend. Wie meent dat de aanwezigen dr. Holocaust terecht zullen wijzen na zijn antisemitische haatpreek, komt bedrogen uit.

Tijdens de hernieuwde kennismaking staan de volgende punten op de agenda: UNRWA; het opvangen van VS-budgetkortingen; de ‘verzoening’ tussen Fatah en Hamas; het verzet tegen het Midden-Oosten plan van de VS; terugdraaien van de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël; de EU-opstelling in de VN en het streven naar erkenning van Palestina binnen 1967 grenzen met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. De uitkomsten van deze besprekingen zijn bepalend voor de opstelling van onze regering richting de VS, onze houding in Jeruzalem en Ramallah en ons stemgedrag in de VN en de VN-Veiligheidsraad.

Corrupte organisatie

Het is na drie kabinetten Rutte wel duidelijk dat het onze regering niet uitmaakt dat Nederlands belastinggeld wordt ingezet om terroristen van een salaris te voorzien, kinderen te indoctrineren en anti-Israëlische activiteiten te ondersteunen. Dat zo’n overheid UNRWA zou willen hervormen is ijdele hoop. UNRWA is in regeringsogen een bijna heilig instituut.

In werkelijkheid is UNRWA een tot op het bot corrupte organisatie. Een VN-orgaan dat op grote schaal fraudeert, samenwerkt met terroristen en een obstakel vormt voor vrede. In 1949 exclusief opgericht om “personen die in Palestina leefden tussen juni 1946 en mei 1948, die zowel hun huis als bron van inkomsten zijn kwijtgeraakt als gevolg van het Arabisch-Israëlisch conflict in 1948” financieel te ondersteunen en van een vluchtelingenstatus te voorzien. Uniek daarbij is dat alle nakomelingen van mannelijke vluchtelingen automatisch in aanmerking komen voor een UNRWA-status, zelfs geadopteerde kinderen. Ook als zij woonachtig zijn in Amsterdam. Voor de bijna 1 miljoen Joodse vluchtelingen die beroofd van geld en goederen uit de Arabische landen werden verjaagd is door de VN geen apart instituut opgericht. Zij moesten alles zelf oplossen.

Onafhankelijkheidsoorlog

Over het oorspronkelijke aantal Arabieren uit Palestina dat op drift raakte nadat de Arabische landen de net opgerichte staat Israël aanvielen, lopen de schattingen uiteen. De VN houden het op zo’n zevenhonderdduizend. Velen trokken op aandrang van hun leiders naar de Arabische buurlanden met de mededeling dat zij snel konden terugkeren nadat de Arabische legers alle Joden zouden hebben afgeslacht. De uitkomst van deze aanval verliep anders dan gedacht. Israël won deze eerste agressieve aanvalsoorlog. Van terugkeer was geen sprake meer. Bovendien wilde een groot aantal Arabieren niet langer in een Joodse staat leven. De achtergebleven Arabieren werden Israëlisch staatsburger.

Van de oorspronkelijke Arabische vluchtelingen zijn er naar schatting nog 20.000 in leven.

Vluchtelingenkampen

In werkelijkheid claimt UNRWA 5,3 miljoen vluchtelingen te voeden, te huisvesten en van onderwijs te voorzien. Op de statuslijst van deze VN-organisatie komen we inmiddels de achterkleinkinderen tegen van vluchtelingen die al ruim 65 jaar dood zijn. Vanaf het prille begin is er met de cijfers geknoeid. Doordat de Arabische vluchtelingen hun doden ’s nachts begroeven om zo hun rantsoenen te vergroten was het officiële sterftecijfer in de UNRWA vluchtelingenkampen de eerste 20 jaar vrijwel 0. Bovendien was er veel beweging tussen de verschillende kampen aangezien een vluchteling in meerdere kampen tegelijk ingeschreven kon staan en zo zijn inkomen kon vermenigvuldigen.

Wie aan vluchtelingen en vluchtelingenkampen denkt ziet hongerige ondervoede mensen in overvolle tentenkampen voor zich. Deze beelden zijn allang niet meer van toepassing op de UNRWA ‘kampen’. Die hebben meer weg van doorsnee buitenwijken en dorpen. Ondertussen zijn er miljoenen mensen dagelijks op de vlucht in de wereld. Deze vluchtelingen worden geholpen door de UNHCR. Met 10.966 leidinggevenden en werknemers en een budget van 3 miljard dollar, probeert deze VN-organisatie jaarlijks zo’n 66 miljoen vluchtelingen te helpen, van Congo tot Myanmar. Wie dan kijkt naar de 30.799 leidinggevenden, 21.946 onderwijsbeambten, 3334 medische stafleden en 905 stafmedewerkers voor sociale bijstand van UNRWA, die met een budget van ruim 1,5 miljard dollar 5 miljoen nazaten van Palestijnse vluchtelingen onderhouden, zal moeten erkennen dat hier iets ernstig mis is.

Oneindige groei

Voor een Palestijn is zes keer zoveel geld en mankracht beschikbaar als voor een ondervoede vluchteling uit Afrika of Azië.  Waar UNHCR er alles aan doet om het aantal vluchtelingen zo snel mogelijk in te dammen, tracht UNRWA door overerving van de status het aantal ‘vluchtelingen’ ieder jaar te vergroten. De verschillen tussen de beide organisaties zijn schokkend. UNRWA beschikt zelfs over een pensioen- en investeringsfonds dat meer dan 1,5 miljard dollar heeft uitstaan op financiële markten over de hele wereld. En toch blijft de organisatie klagen en bedelen. UNRWA is een ‘vluchtelingenorganisatie’ die vooral bezig is met de eigen toekomst. UNRWA werkt aan oneindige groei.

Hoe is het mogelijk dat deze krankzinnige situatie in stand wordt gehouden? Waarom prikken de media hier niet doorheen? Het motief is politiek. UNRWA wordt niet gebruikt om een vluchtelingenprobleem op te lossen, maar ingezet als wapen om de staat Israël te bestrijden. Om iedere vredesonderhandeling te frustreren. Om de Palestijnse strijd levend te houden. Daarom vertelt UNRWA leugens, vervalst het cijfers, verbergt het wapens en terroristen en leert het Arabische kinderen Joden te haten. Daarom hebben Arabieren met een UNRWA-status in landen als Libanon te maken met Apartheidswetten. Door te verhinderen dat deze ‘vluchtelingen’ integreren wordt het ‘Palestijnse probleem’ in stand gehouden, de haat gevoed en het bestaansrecht van UNRWA bevestigd.

Sigrid Kaag

D66-minister Sigrid Kaag, getrouwd met een Fatah-politicus en naar eigen zeggen moeder van een Palestijns gezin, was in de jaren ’90 programma-manager en directrice van de afdeling donorrelaties (!) van UNRWA. Voordat zij BuZa-minster werd in het huidige kabinet was ze verantwoordelijk voor alle VN-activiteiten in Libanon. Voor zover bekend heeft zij geen enkele poging ondernomen UNRWA te hervormen. Ook heeft zij als VN-hoofd nagelaten de Apartheidswetten aan te pakken in Libanon en het leven van Palestijnse Arabieren te verlichten.

Het is inmiddels wel duidelijk dat VVD-minister Halbe Zijlstra niet is opgewassen tegen het diplomatieke geweld van zijn linkse BuZa-ambtenaren. D66’er Sigrid Kaag daarentegen werd op het departement onthaald als een koningin. Zij spreekt de taal van BuZa-, EU-, en VN-activisten. Dat zij onmiddellijk 13 miljoen euro beschikbaar stelt voor haar ‘noodlijdende’ UNRWA zou niemand moeten verbazen. Als er bij één minister duidelijk is welke belangen prevaleren, dan is het wel bij deze VN-koningin van Buitenlandse Zaken. Wie denkt dat er op korte termijn iets zal veranderen heeft het mis. Niemand in Den Haag is van plan ministers van dit kabinet te laten vallen. Met Kaag en Zijlstra op BuZa staat ons nog heel veel meer te wachten.

Plan Trump

Iedereen die de situatie in het Midden-Oosten kent weet dat het vredesplan van het Trump-team ook zonder de EU en ons geneuzel gerealiseerd zal worden. Achter de schermen hebben de belangrijkste Arabische partners hun goedkeuring al verleend. Nederland ligt op ramkoers met de VS en wedt met de EU op het verkeerde geopolitieke paard. Een keuze die op termijn onze belangen ernstig zal schaden. De regeringsfracties kijken ernaar maar handelen niet.

Eigenbelang en partijbelang tellen in dit door ú gekozen parlement uiteindelijk zwaarder dan ons landsbelang. Denk daaraan wanneer u binnenkort weer eens in een stemhokje staat.

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
1 Reactie
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Paulien
Paulien
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-kaag-geeft-zichzelf-bizarre-zelffelicitatie-voor-schijnontwapening-van-assad~bfef43ec/

Het is bizar dat een vrouw die prat gaat op haar connectie met Arafat nog in het zadel gehouden wordt. Laat iemand eens een artikel schrijven over de connectie van Arafat met de Moefti van Jeruzalem die de mentor was van de jonge Arafat. Hij was dezelfde Moefti die een pact met Hitler sloot. Dan leren de mensen in Nederland van wie Arafat zijn moordzucht gericht op onschuldige Joden geleerd heeft. Dan gaan we het karakter en beweegredenen van Sigrid Kaag beter begrijpen. Wat drijft deze vrouw ten diepste en wat is haar ultieme doel?

https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/palestijnse-fabel-arafat-was-een-vredestichter

1
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x