#Sinterklaasbestand? Eerst een #Achterkamertjes-Verbod!

Discussie wordt bepaald door bestuurders en beroepsklagers

Zwarte Piet. Foto: Pixabay CC0

In het AD pleiten deze week op verzoek van hoofdredacteur Hans Nijenhuis enkele bekende Nederlanders voor een #Sinterklaasbestand. Zij vragen het wild geraas over Zwarte Piet te staken in de Sinterklaasperiode, zodat de kinderen onbezorgd van het feest kunnen genieten. De eeuwigdurende Zwarte Pietdiscussie kan na Sinterklaastijd weer voortgezet worden in zomers tenue.

Ik wil mij daarbij van harte aansluiten op één voorwaarde: dat de politiek dan ook stopt met het op een achterbakse wijze veranderingen doorvoeren via de achterkamertjes. Tijd voor een #AchterkamertjesVerbod !

Achterkamertjes
Laten we eerst de discussie voeren en pas als een meerderheid het erover eens is eventuele aanpassingen doorvoeren. Is dat niet hoe het in een democratie eraan toe zou moeten gaan? Helaas is dit in Nederland niet meer het geval. Ons poldermodel faalt in alle opzichten. We praten niet meer met elkaar, maar schreeuwen. Intussen voeren politici in de achterkamertjes allerlei veranderingen door. Maar roepen daarna schijnheilig dat zij zich nergens mee bemoeien.

Een kort (maar niet volledig!) overzicht van de meest stuitende achterkamertjespraktijken waar het Sint & Piet betreft:

Kruis verdwijnt van de mijter in Amsterdam
In 2006 verdwijnt ineens het christelijke kruis van de mijter van de Amsterdamse Sinterklaas, nadat de gemeente besloten had de vervaardiging van het kostuum van de goedheiligman in eigen beheer te houden, in plaats van dit traditiegetrouw over te laten aan het Nijmeegse atelier Stadelmaier. In een boeiende reconstructie uit 2008 van de socioloog  Herman Vuijsje blijkt dat de politiek hier in het geniep zijn slag heeft geslagen.

De reden hiervoor is volgens Vuijsje gelegen in de zelfislamisering van het Amsterdamse stadsbestuur: Vuijsje schrijft:

De verwikkelingen rond de sint en zijn kruis komen voort uit de botsing tussen de Nederlandse cultuur, met ruimte voor ‘alle gezindten’, en de islamitische, waarin die ruimte niet vanzelfsprekend is. Terwijl moslimkindertjes angstvallig worden afgeschermd van sint en kerst, worden uitheemse religieuze feestdagen als het Suikerfeest en Divali in Nederland hartelijk verwelkomd en op extraverte wijze gevierd.”

Zwarte Piet verdwijnt als eerste in Amsterdam
Enkele jaren later zet Eberhard van der Laan als burgemeester van de hoofdstad de afbraak verder. De beide “hoofdpieten” en organisatoren van de intocht, Frans van Konijnenburg en Bram Graafland die zich 23 jaar lang met hart en ziel ingezet hebben voor het festijn, worden in 2014 door de burgemeester ontboden voor een achterkamertjesoverleg. Frans en Bram staan vrij open in de Pietendiscussie en willen best aanpassingen doorvoeren in het uiterlijk van Pieterbaas, maar Van der Laan confronteert hen met een dictaat.

Vervolgens nemen beiden ontslag. In een opinieartikel in de Volkskrant, Zwarte Piet zijn was een droom maar nu stoppen we ermee, schrijven zij:

“De politiek moet zich niet met het inhoudelijke verhaal bezighouden. Als je iets van bovenaf oplegt doe je per definitie mensen tekort. In de vergaderingen met de gemeente, die we als bestuurslid hebben bijgewoond, was weinig plek voor discussie. Tevoren had Van der Laan uitgesproken dat de pietendiscussie in het publieke domein gehouden moest worden, maar uiteindelijk werd het een achterkamergesprek waarbij de uitkomst vast stond. Wij willen uit correctheid niet ingaan op wat daar precies besproken is. Die intocht moest er hoe dan ook komen, de pieten moesten worden aangepast.”

Na het vertrek  van Frans en Bram én van de traditionele Pieten in 2014, duikelt de Amsterdamse intocht enorm qua toeschouwersaantallen. Die cijfers worden onder de pet gehouden door de organisatie. Pas dit jaar is er door het mooie weer en een verhoogd budget van de gemeente weer sprake van een opleving, maar nog steeds zijn er ca. 100.000 toeschouwers minder dan bij de laatste intocht van Frans en Bram.

Rotterdam: stille coup van Aboutaleb
In Rotterdam werden afgelopen week vriend en vijand verrast door een zogenaamd Pietenakkoord. De traditionele pieten moeten geleidelijk verdwijnen, in 2019 moet het pietenbestand voor 90% een andere kleur hebben. Burgemeester Aboutaleb zegt enthousiast te zijn over het akkoord, waar hij zelf zogenaamd niets mee te maken had. Maar uit een reconstructie van het AD blijkt dat Aboutaleb wel degelijk de regisseur was van het “pietenakkoord” vanuit de achterkamertjes. Het AD schrijft:

“Aboutaleb zocht ‘draagvlak’ en, zo blijkt, schakelde een oude bekende in: PvdA’er Harlow Brammerloo, oud-voorzitter van deelgemeente Noord. Onomstreden is Brammerloo niet: in 2013 moest hij opstappen nadat bekend werd dat hij ten onrechte zijn bijna 20.000 euro kostende masterstudie had gedeclareerd bij de deelgemeente.”

NPO, RTL, Nickelodeon, Hema
Ik zou nog een heel stuk kunnen schrijven over het keihard ingrijpen in een eeuwenoude culturele traditie vanuit de achterkamertjes van NPO (Sinterklaasjournaal), RTL, Nickelodeon of in de Hema en andere grootwinkelbedrijven, maar dan wordt dit stuk te lang. Een ieder zal duidelijk zijn dat ook hier een elite via de achterkamertjes de gang van zaken bepaalt en dat de mening van de meerderheid van de Nederlanders niet meetelt. Volgens een onderzoek van Hart van Nederland is nog steeds 92% van de bevolking voorstander van de traditionele Piet.

#AchterkamertjesVerbod
Ik ben voorstander van het #Sinterklaasbestand van het AD mits dit gecombineerd wordt met een #AchterkamertjesVerbod. Laten we geen zogenaamde Pietenakkoorden accepteren die bedisseld zijn in de achterkamertjes tussen een PvdA-burgemeester, een overjarige actievoerder met een dubieus verleden en een paar studenten. Dit bestuursmodel leidt tot het steeds veeleisender worden van beroepsklagers, terwijl de meerderheid van de Nederlanders structureel genegeerd wordt en steeds bozer wordt.

Laten we er – inderdaad liever buiten Sinterklaastijd om! – eerst maar eens rustig over praten hoe we het feest inclusiever kunnen maken zonder de oorspronkelijke magie te vernielen. Daar ben ik persoonlijk niet op tegen. Vervolgens nemen we een besluit op basis van wat de meerderheid van de bevolking wil, waarbij met een minderheid rekening kan worden gehouden.

Zo werkt dat in een democratie!

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.