Israël-paragraaf regeerakkoord: D66 staat in de hoek

Zes weken nodig voor drie zinnen

Foto: Tel Aviv/Jaffo - Israël

Zes weken duurde het onderhandelen over Israël en de Palestijnen om tot een vergelijk te komen over een tekst daarover in het regeerakkoord. Dat er een tekst over in het regeerakkoord moest worden opgenomen is al merkwaardig omdat wij daar helemaal niet over gaan. Het Israëlisch-Palestijns conflict is een politieke lakmoesproef geworden voor veel regeringen die daar niet over gaan.

Dat is het effect dat de Joodse staat op de internationale politiek heeft. Bij ons zaten Sjoerd Sjoerdsma (D66), Joël Voordewind (ChristenUnie) en bemiddelaar Han ten Broeke (VVD) zes weken te strijden over een visie op een conflict dat kunstmatig in leven wordt gehouden.  Drie partijen. Zes weken. Drie zinnen.

1. ‘In het Midden Oosten draagt Nederland bij aan vrede en veiligheid.’

Deze zin doet niets anders dan het uitspreken van een intentie. Men kan er de scanners aan de Gaza grensovergang mee bedoelen, die Nederland geschonken heeft en die wapentransporten naar Gaza helpt voorkomen. Maar deze week onderschepte de Israëlische grenspolitie tonnen verborgen legerschoenen bestemd voor Hamas zonder scanner. Het cement en de andere bouwmaterialen die passeren worden aangewend voor de bouw van terreurtunnels daar valt niets aan te scannen.  Het is de Israëlische politie in Judea en Samaria die dagelijks grote hoeveelheden wapens en munitie van PLO-leden opspoort en vernietigt.

De betalingen aan de PLO, waarvan een belangrijk deel voor terreur en terreurverheerlijking wordt gebruikt, gaan gewoon door. Sommige Kamermoties hiertegen hebben onder bewind van Koenders geresulteerd in scherper beleid en minder steun. Vooral de salarissen van veroordeelde moordenaars van ons belastinggeld wekt steeds meer woede. Deze intentie bedoelt dus niet uit te spreken, dat het kabinet wenst dat er vrede en veiligheid moet heersen in het Midden Oosten, maar geldt specifiek voor Israël. Het zou ook een beetje raar zijn als Jemen, Syrië of Irak zou worden bedoeld, want dan waren de heren gauw klaar.

2. ‘Nederland benut de goede betrekkingen met Israël en de Palestijnse Autoriteit voor het behoud en de verwezenlijking van de tweestatenoplossing: een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig en internationaal erkend Israël.’

De door de VS onder Trump losgelaten term tweestatenoplossing komt hier met nadruk terug. Een staat die democratisch moet zijn en dus de facto de tweede democratie in het Midden-Oosten wordt, tenzij de Koerden er eerder in slagen een staat te verwerven. Levensvatbaar betekent dat het zichzelf moet bedruipen door een eigen economie. Zowel de eerste als tweede eis zijn onhaalbaar. In Judea, waar de PLO-enclaves liggen en in Gaza heerst autoritair totalitair bestuur met doodstraf en terreur tegen de eigen gegijzelde bevolking. Zodanig dat steeds meer Palestijnen aangeven onder Israëlisch bewind te willen leven.

De Palestijnse staat moet naast een veilig en internationaal erkend Israël liggen. Niet erin, helaas voor D66. Zeker zestien landen weigeren Israëliërs de toegang omdat ze Israël niet erkennen. Een Palestijnse staat, zoals D66 die nu al wil erkennen, zou de 17e worden. Geen Jood krijgt immers toestemming de Palestijnse staat te betreden, zo heeft Abbas meermaals laten weten. Daar beet Sjoerd Sjoerdsma dus weer in het stof. Niet alleen moet de democratische rechtstaat Palestina een plekje vinden naast en in de buurt van Israël, (niet in Israël) het moet ook nog eens de Joodse staat erkennen wil het op steun van dit kabinet rekenen. U rekent zelf uit hoe lang dit kabinet daarvoor moet bestaan.

3. ‘Nederland zet zich tevens in voor verbetering van de onderlinge relaties tussen Israëliërs en Palestijnen.’

Een cadeautje voor Joël Voordewind van de bemiddelaar Han ten Broeke die daarmee D66-beleid – het erkennen van een Palestijnse staat zonder meer – wat dit betreft definitief afstraft. Han ten Broeke en Joël Voordewind hebben in dit regeerakkoord op kundige wijze invulling gegeven aan de recente ontwikkelingen in het Midden Oosten waar de Palestijnen een storende invloed op hebben met hun gedragingen en terreur. Er is door dit regeerakkoord een punt gezet achter Arabische dwingelandij die is ingegeven door de opgelopen schande van de verloren oorlogen tegen de Joodse staat.

Hiermee toont het toekomstige kabinet in ieder geval op de hoogte te zijn van- en mee te willen in de ontwikkelingen die zich op dit moment geopolitiek afspelen. Het is in lijn met de eisen die Trump heeft neergelegd om tot een Soennitisch-Joods verbond tegen Iran te komen. Als dit team er nog één week aan vast had geplakt, zou de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zijn verplaatst. Dit Israël-Palestina hoofdstuk was het zwaarste gedeelte van de onderhandelingen op het terrein van de buitenlandse politiek, zo is mij toevertrouwd.

Ernst Lissauer – Twitter: @ErnstLissauer

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.