De bizarre heiligverklaring van de Open Grenzen

Terroristen kunnen zich in de EU vrij verplaatsen

Met de aanslagen in Barcelona en Cambrils werd deze week pijnlijk duidelijk dat de verschrikkelijke, mensonterende golf aanslagen die het Europese continent sinds drie jaar teistert nog lang niet voorbij is. Hoewel ik niet geloof dat grensbewaking een panacee is voor alle kwalen – daarvoor gaat het kwaad van de radicalisering te diep –, kunnen door betere grensbewaking de risico’s voor de bevolking in ieder geval verminderd worden.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal CBS News

Daarmee komt vanzelf de vraag aan de orde waarom de EU-elite dit nalaat en het leerstuk van de Open Grenzen heilig verklaart.

Hysterisch debat
Deze vraag aan de orde stellen lijkt me in ieder geval een nuttiger tijdsbesteding dan ingaan op het hysterische politiek-correcte debat dat momenteel gevoerd wordt in het Westen, variërend van een doldwaze beeldenstorm via allerlei uit hun verband gerukte citaten van de Amerikaanse president Trump tot aan het neonazisme.

Geweldsbereide stromingen
In feite worden we geteisterd door drie stromingen die gekenmerkt worden door geweldsbereidheid van een deel van hun aanhang: extreem-rechts (waaronder neonazi’s), extreem-linkse antifa’s en last-but-not-least de islamisten. Hoewel de laatste de grootste dreiging vormen, is het kennelijk nog steeds taboe om hier man en paard te noemen. Liever spreken politici en MSM-journalisten, die nog om hardst schreeuwden om het hoofd van Trump toen die bij Charlottesville niet meteen de neonazistische man en paard noemde bij islamitische aanslagen  van busjes die op mensen afrijden. Laten we daarom maar de vraag stellen, hoe we dankzij een betere grensbewaking wat minder van die busjes op ons af krijgen.

Schengen
Zoals bekend is het Schengen-akkoord over open binnengrenzen uit 1985 zo’n beetje de basis van de huidige EU. Met één grote, evidente weeffout: terwijl de binnengrenzen werden opgeheven, werd vrijwel niets gedaan om de buitengrenzen te versterken. Dit punt aan de orde stellen bij EU-bobo’s zoals Frans Timmermans leidt vrijwel altijd tot smalende reacties in de trant van “grenzen zijn achterhaald”, “we willen geen muur bouwen, want dat helpt toch niet“, etc.  Welnu, de Australiërs hebben ook geen muur gebouwd, maar omdat ze hun grens verdedigen met het Sovereign Borders-beleid,heb je daar geen ongewenste migrantenstroom meer (daar hebben ze al genoeg van overigens) en ook geen verdrinkingsdoden meer.

Het bewaken van de grenzen c.q. van een lange kustlijn is dus wel degelijk mogelijk en is een relevante optie. Ik steun de aangifte van Arnold Karskens tegen Timmermans c.s. dan ook volledig. Ook Nigel Farage twitterde dat het niet bewaken van de grenzen onherroepelijk tot nóg meer terreur zal leiden 👇🏽

Kritiek van Paul Collier
De vraag is dus waarom de EU-elite halsstarrig weigert het probleem van de open grenzen aan de orde te stellen en zelfs bereid is de eigen bevolking bij aanslagen op te offeren als kanonnenvoer. In een interview (hier de Engelse vertaling) met Die Welt in januari 2016 waarin hij gehakt maakte van Angela Merkel’s Willkommenskultur, maakte de Britse migratiedeskundige prof. Paul Collier interessante opmerkingen. Dit deel heb ik vertaald. Het begint met een vraag van Die Welt over het belang van grenzen in het kader van de asiel- en illegale migratie problematiek.

Collier: Europe houdt helemaal het verkeerde debat. De EU is niet verantwoordelijk voor het opvangen van vluchtelingen. Ze is wel verantwoordelijk voor het bewaken van haar grenzen, ofwel gezamenlijk, ofwel iedere staat voor zich. Ik begrijp überhaupt niet waarom dit controversieel is.

DIE WELT: Omdat het Schengen-akkoord, één van de belangrijkste prestaties van de interne markt, dan onvermijdelijk ter ziele zou gaan.

Collier: Schengen is al lang dood. En dat weten jullie. Maakt ook niet uit. Mijn land, het VK, is geen onderdeel van Schengen. Ik zie dat niet als een nadeel. Schengen is uitsluitend een theatraal symbool van Brusselse politici. Daardoor kunnen ze pretenderen dat er een soort Europese staat is. Maar Schengen heeft niets met Europa van doen. Waar het om gaat is dat je van het ene land naar het ander land kunt reizen. Dat kan ook zonder Schengen.

DIE WELT: Exporterende bedrijven in de EU zijn het daar niet mee eens. Ze vrezen hoog oplopende kosten als er weer grenscontroles worden ingesteld.

Collier: Ik geloof niets van dat argument. Als ik naar continentaal Europa reis laat ik mijn paspoort zien bij de grens, dat duurt tien seconden. Een kleine moeite. Het gaat erom dat je vrij kunt reizen en daarvoor is Schengen niet belangrijk. Het is heel simpel: ieder land moet zijn eigen grens bewaken. Je kunt ook niet zonder paspoort naar Botswana gaan. Waarom zou dat in Europa anders moeten zijn?

DIE WELT: Dus Europa zal niet breken, als er een eind komt aan het Schengen-akkoord?

Collier: Europa zal niet breken. Dat is overdreven nonsens. Het probleem van de grenzen zal opgelost worden. Of door de individuele staten of door gemeenschappelijke oplossingen van een aantal natiestaten tezamen.

Theatraal symbool
Ten tijde van dit interview was het Verenigd Koninkrijk uiteraard nog lid van de EU. Wat mij aansprak was de pragmatische benadering van Collier, die Schengen dus een theatraal symbool van Brusselse politici noemde. Je kunt heel goed niet alleen je buitengrenzen beschermen maar ook, gezien het hoge dreigingsniveau, besluiten om efficiënte ID-controles aan de landsgrenzen toe te passen zonder daarmee de interne markt duurzaam te ontwrichten. Denk bijvoorbeeld aan een snelle paspoort controle (desnoods met ingebouwde chip) in combinatie met een gezichtsscan. Het moordzuchtige terroristentuig kan zich dan niet meer vrijelijk verplaatsen van het ene land naar het andere. Dat is allemaal heel goed mogelijk en uitvoerbaar, ook met behoud van de EU. Maar de EU-elite vertikt het gewoon!

Trump neemt wél maatregelen
Die EU-elite klaagt liever ach en wee over president Trump, dan dat zij concrete maatregelen neemt om de eigen bevolking te beschermen. Dit terwijl president Trump er met zijn misschien wat horkerige optreden in korte tijd in is geslaagd de illegale migratie naar de VS te verminderen met ongeveer de helft. Hoewel er – zoals altijd –  discussie is over de exacte cijfers .

Ondanks het rommelige begin van president Trump en zijn regering is in de Verenigde Staten al een belangrijk keerpunt bereikt wat betreft migratiebeleid en grensbewaking. Wij worden intussen opgeofferd op het altaar van het EU-Open Grenzen leerstuk, al worden er incidenteel wel meer controles gehouden, bijvoorbeeld als er een G20-top is.

Voor gewone mensen neemt men de moeite niet. Met als gevolg dat u en ik – onze geliefden, onze kinderen – elke dag méér risico lopen dan strikt noodzakelijk is. Ik ben daar klaar mee. U ook?

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.