Het gaat om de woorden, niet om de spreker

We leven in een tijd waar de politieke polarisatie overheerst. Diverse groepen in de samenleving lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het is rechts vs links, autochtoon vs allochtoon, moslim vs ongelovige, Eurofiel vs Nexit, zwart vs blank. De huidige samenleving lijkt meer en meer op een lappendeken van verongelijkte gevoelens.

Een mooi voorbeeld daarvan is de commotie rond de 45e POTUS: Donald Trump. Voor de één kan hij niets kwaads doen en wordt op een voetstuk gezet; voor de ander is hij de Duivel in hoogsteigen persoon. Dit zien we ook terugkomen in de reacties op zijn plannen en maatregelen.

TPP
Neem bijvoorbeeld TPP, het Trans-Pacifisch Handelsverdrag dat in de steigers stond en waarover jarenlang is onderhandeld. Lange tijd was dat een doorn in het oog van anti-globalisten: zowel in de USA als ook bij de andere partners zoals Australië. Oppositie tegen het vrijhandelsverdrag kwamt van onder meer gezondheidswerkers, milieuactivisten, vakbonden, privacy-experts en verkozen politici. Zij maakten vooral bezwaar tegen de geheimhouding bij de onderhandelingen en de draagwijdte van het verdrag. Het gaat hier om mensen die zich zeker niet identificeren met de Republikeinen, laat staan met Trump.

En wat doet Trump op één van zijn eerste werkdagen: hij zet een streep door het hele TPP-project. Het gevolg is verwarring bij Links. De “meest gehate man van het westelijk halfrond” doet precies datgene wat de anti-TPP-demonstranten willen. Maar bijval voor die beslissing krijgt hij uit die hoek niet. Wellicht dat na TPP ook TTIP zal vallen, hoewel dat nu nog niet zeker is. Desondanks blijft Trump voor de anti-globalisten een “intens slecht mens” en met zo iemand mag je het gewoon niet eens zijn. Ook al doet hij wat je wil.

Ruchtbaarheid
Even later was er de Muslim Ban. Trump maakt het inwoners van bepaalde, islamitische risicolanden tijdelijk onmogelijk om naar Amerika te reizen. De boot was volledig aan en overal in de VS kwamen hevige protestdemonstraties. Maar Toen Barack Obama in 2011 een vergelijkbare maatregel trof, werd dit zonder veel ruchtbaarheid geaccepteerd. Amerika en het vrije Westen bleven verschoond van protesten.

Verketterd
Waar de een “deugt” en dus steun krijgt voor zijn daden, deugt de ander niet en wordt daarom voor dezelfde daden verketterd. Aanhangers van Trump wringen zich vaak in de meest onmogelijke bochten om alles recht te praten wat hij zegt. De vergoelijkingen van vliegen je om de oren, de “ja maars” worden te pas en vooral te onpas gebruikt. Als Trump de uitspraken van onafhankelijke rechters ridiculiseert – in mijn optiek een doodzonde in een democratie – is dat voor het fanatieke deel van zijn achterban geen enkel probleem.

Wilders
Selectieve verontwaardiging en steun zien we hier ook. Wilders wordt door velen uitgekotst vanwege zijn kritiek op de islam. Maar snijdt hij één van zijn uitgesproken linkse thema’s aan (de gezondheids- en de ouderenzorg bijvoorbeeld) dan worden ook die voorstellen al bij voorbaat in de ban gedaan. Zie het PvdA-decreet om tegen elk voorstel van de PVV te stemmen, ongeacht de inhoud.

Het komt blijkbaar erop neer dat het er niet meer toe doet wat er wordt gezegd; het gaat erom wie de uitspraken doet. Is het niet je voorkeurskandidaat dan moet hij/zij het ontgelden, ongeacht de inhoud van de voorstellen. Is het je politieke voorman/-vrouw dan wordt alles voor zoete koek geslikt.

Debat
Dit is een aantasting van onze democratie. Als het steeds minder gaat om discussie over feiten en inhoud en steeds meer om het betrekken van loopgraven en verketteren van tegenstanders, is een normaal politiek debat nauwelijks meer mogelijk.

Politieke tegenstellingen zijn gezond, anders wordt onze maatschappij buitengewoon saai en lethargisch. Laten we ophouden met de acceptatie van de boodschap af te laten hangen van de brenger van de boodschap. Laten we het weer eens echt over de inhoud hebben en niet over de poppetjes, laat staan over de door poppetjes gekwetste gevoelens. Voor de verandering.

===============================================================
Foto: Pictured: Donald Trump in a street art representation as a devil by Aaron Scheibner is licensed under CC BY 2.0
===============================================================

Over de auteur

Peter van Dijken
Man met een missie en een mening. Conservatief, liberaal. Voor alles een ras-optimist. Publiceerde eerder op Liberale Media en DDS. Ziet een mooie toekomst voor Europa zonder EU en Euro. Is te volgen op Twitter via @PetervanDijken

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.