Het politieke jaar 2016 is nog niet voorbij

Terwijl de kruitdampen optrekken en grijs winterlicht een rood tapijt van vuurwerkafval onthult, slijpen spindokters en strategen plichtsgetrouw hun pennen. Katterig gebogen over tactische plannen bedenken zij de zetten voor de politieke krijgshandelingen die vanaf 17 januari in ons land moeten losbarsten.

Dan zijn alle veldheren weer terug van kerstreces. Uitgebuikt en bijgebruind zullen de voormannen de verse aanvalsplannen ten uitvoer moeten brengen. Hen wacht roem of vergetelheid in de Slag om Den Haag.

Frontlinie
De inleidende beschietingen voor het kerstreces maken duidelijk hoe het gevecht zal verlopen. Om de Haagse frontlinie te bereiken moet men allereerst de weg verkennen. De troepen uit het linkse kamp gebruiken stafkaarten uit de periode voordat de tijdgeest definitief rechts afsloeg. Zij zijn ernstig verdwaald. Het echte strijdtoneel kunnen zij niet meer bereiken. Gedemoraliseerd en gewoontegetrouw zullen ze elkaar te lijf gaan.

Veldslag
De paar partijen die wel een weg weten te banen naar het nieuwe machtsfront zullen verwikkeld raken in achterhoedegevechten, ten prooi vallen aan desertie of in handen vallen van de troepen van de linkse bejaarde Krol, voor de gelegenheid gehuld in rechts gevechtstenue. De twee belangrijkste deelnemers aan de veldslag die op 15 maart zal plaatsvinden hebben zich inmiddels stevig gepositioneerd. Het wordt een veldslag tussen de VVD-troepen van Rutte en het PVV-leger van Wilders.

PVV
De PVV is op dit moment de grote favoriet. Zij beschikt over de meest loyale troepen. Over haar standpunten en strijdplannen kan geen onduidelijkheid bestaan. Ze passen op een A4’tje of in een aantal korte, felle tweets. Met flair, eenvoud en eerlijkheid weet de partij moeiteloos mankracht te mobiliseren. En wie zich de moeite getroost Kamerdebatten te volgen en PVV-publicaties te lezen, ziet dat de partij over een flink aantal eloquente en vooral humorvolle politici beschikt die de PVV-plannen gedetailleerd uiteen kunnen zetten.

Averechts
De snelle opmars en de overwinningskansen van dit PVV-leger schokken de zittende macht. Zij wappert voor een tweede maal met afgestofte wetsartikelen en ruim geïnterpreteerd internationaal recht om de goedgebekte en mateloos populaire kwelgeest voorgoed te stoppen en te muilkorven. Naar het zich laat aanzien met averechts effect. Hoe groot zijn de kansen van de VVD-troepenmacht? Weet Rutte genoeg mensen te overtuigen en te verzamelen voor een verrassingsoffensief tijdens de Slag om Den Haag?

Wazig
De VVD beschikt over een ruime hoeveelheid politiek talent dat zich op dit moment niet volledig weet te ontplooien. In tegenstelling tot de helderheid van de PVV opereert de VVD langs wazige lijnen. Bovendien kampt de goedgemutste generaal Rutte, door een stevige serie gebroken beloften, met een toenemend verlies aan vertrouwen bij zijn volgelingen en sympathisanten. Een deel van zijn voetvolk is daardoor overgelopen naar de tegenstander.

Imitatie
In een poging desertie te voorkomen en troepen terug te lokken imiteert en ridiculiseert men de vijand. De VVD-strategen kopiëren succesvolle punten uit het PVV-aanvalsplan en leggen aansprekende PVV-strijdkreten in de mond van vlijtig acterende VVD-kopstukken. Het laat een ongemakkelijke indruk achter. Arnold Schwartzeneggers Hasta la vista, baby vertolkt door Woody Allen. De geloofwaardigheid is nul komma nul.

Spot en hoon
Ook de stevig ingezette spot-en-hoon-tactiek lijkt gedoemd als een boemerang terug te keren. Hillary Clinton heeft laten zien dat het ‘boze oom’ dédain grote weerzin oproept en uiteindelijk leidt tot dramatisch verlies. Wie met een besmeurd blazoen de tegenstander beschuldigt van weglopen, falen en oplossingsarmoede moet niet gek opkijken dat het onderzoekslicht krachtig weerspiegeld op de eigen gelederen wordt gericht.

Blunders
Nog voor de echte strijd losbarst heeft de VVD al een aantal tactische blunders gemaakt. Zowel op binnenlands als buitenlands terrein. De partij heeft zich gemengd in het juridische gevecht tussen Wilders en de elite en zich achter de aanklagers en de eisers geschaard. Wilders moet zijn ‘meer of minder Marokkanen’ uitspraak terugnemen, anders is politieke samenwerking onmogelijk, liet adjudant Halbe Zijlstra de toeschouwers weten. Vlak voor het kerstreces sloot hij een eventuele PVV/VVD regering zelfs radicaal uit. En daarmee is de VVD-koers verankerd en de politieke wendbaarheid verdwenen. Met rechtse partijen wil de VVD geen coalitie smeden. De VVD wil opnieuw regeren over links. Ditmaal met D66 en het CDA.

Verantwortungsethik
VVD parlementariër Han ten Broeke is verantwoordelijk voor het buitenlandbeleid. In zijn proeve van bekwaamheid, 10 vuistregels voor realistisch buitenland beleid, schetst hij de visie van de VVD op internationale politiek en betrekkingen. In zijn essay tracht Ten Broeke los te komen van het door Nederland sinds de jaren 60 gevoerde buitenlandbeleid. In zijn artikel staan de Gesinnungsethik en de Verantwortungsethik uit Max Webers essay Politik Als Beruf centraal. Kortweg gezegd: geen buitenlandbeleid ontwikkelen op hoe de wereld zou moeten zijn, maar zoals de wereld daadwerkelijk is. Ten Broeke rekent in zijn stuk af met de Nederlandse getuigenispolitiek: het ‘geheven vingertje dat vooral lucht verplaatst’.

Internationale instituten
Maar of zijn rechtsere en realistischere visie PVV-aanhangers en andere rechtse kiezers kan overhalen zich te melden bij de VVD, valt te betwijfelen. Ondanks alle kanttekeningen, die Ten Broeke in zijn essay plaatst bij organisaties als de VN en de EU, zet hij sterk in op verdere internationale samenwerking in deze instituten. Van de oude VVD-roep om meer soevereiniteit en een gezonde twijfel aan nut en noodzaak van dergelijke ondemocratische organen is niets meer over. Het zal het deel van de bevolking dat afwil van de invloed die de VN en de EU uitoefenen op onze wetgeving en soevereiniteit niet overtuigen. Het is een groeiende groep die kijkend naar de Brexit het verschil zal maken. Overal in het Vrije Westen is voelbaar dat men de dwang van deze ondemocratische instituten spuugzat is.

Obama
Voor veel Amerikanen vormt de door de regering Obama geïnitieerde VN-resoltutie tegen Israël het keerpunt. Een Amerikaanse president die zijn volk, het Congres en de Senaat passeert en zijn beleid via een mensenrechtenclub geleid door moordenaars, dieven en bandieten voor ‘eeuwig’ wil vastleggen, schoffeert alle Amerikanen die beschikken over een democratische inborst.

Het team-Trump zal er alles aan doen om de VN en andere linksige internationale organisaties aan banden te leggen. En dat is ook de vurige wens van rechtse Europese en Nederlandse politici. Men wil weer baas zijn in eigen huis en niet langer leven onder de knoet van een oncontroleerbare en door niemand gekozen wereldheerschappij.

Bezette gebieden
In een Twitter-discussie over de recente VN-resolutie inzake de Israëlische nederzettingen merkt Ten Broeke op dat de tekst van de ‘oorspronkelijke’ VN-resolutie ‘staand beleid’ is. En hoewel de VVD geen voorstander is van dit soort resoluties noch van een eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat, kan de partij zich bij monde van Ten Broeke vinden in de strekking van de tekst. Aangezien de ‘1967 grenzen’ ook voor de VVD bepalend zijn spreekt de partij voortdurend over ‘bezette’ gebieden. De VN-resolutie maakt de consequentie van deze VVD-houding pijnlijk zichtbaar. Zo zijn de kotel (Klaagmuur) en de Joodse wijk in Jeruzalem vanaf heden illegaal Israëlisch gebied en worden Joodse inwoners criminele wetsovertreders in hun eigen land.

Parijs-conferentie
Op 15 januari komen in Parijs zeventig landen bijeen die deze kwaadaardige resolutie van een duivelsstaart willen voorzien. Net als Obama wil de mislukte president Hollande alsnog zijn naam in de geschiedenisboekjes vereeuwigen. Tijdens de conferentie zal hij, na de voorzet van de eveneens mislukte vredesstichter John Kerry, aandringen op een tweestatenoplossing; naar alle waarschijnlijkheid resulterend in een VN-resolutie die op de valreep een Palestijnse staat erkent. Want wat links niet lukt in de werkelijkheid van alledag, wordt afgedwongen in de utopische en ondemocratische organen van deze wereld.

Israël-boycot
De vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen boycotmotie van het CDA en D66 zal, na Parijs en de weigering van Israël om bij dit antisemitische scherpgericht aanwezig te zijn, moeten worden uitgevoerd. En zo ontstaat de mogelijkheid dat Nederland onder een VVD-premier overgaat tot het boycotten van een bevriende staat: Israël. Een boycot die niets te maken heeft met de doortastendheid van Palestina-promotor en PvdA-pauw Bert Koenders, maar alles met de ambivalente houding van de VVD.

Dubbelheid
Het belang dat de VVD hecht aan internationale instituten en internationaal recht geeft rechtse tegenstanders van de VVD volop munitie in handen. Israël, Oekraïne en het Europese miljarden-infuus zijn slechts openingssalvo’s. De lijst is lang en lastig te verklaren. Overal staat de VVD dubbel in. Men is voor en tegen de VN, voor en tegen de EU, voor en tegen het Europese Hof, voor en tegen miljardensteun. VVD-beleid nadert het terrein van de taalwetenschap.

Desertie
Twijfelende troepen hebben een hekel aan dit soort politieke dubbelzinnigheid. Het zal desertie bevorderen. Forum voor Democratie, VNL en Geen Peil -de satellieten rond de PVV- kunnen er flink van profiteren. De VVD-strategen die vandaag aan het werk gaan wacht een taaie klus. Voortzetting van het huidige beleid leidt onherroepelijk tot een nederlaag en iedere koerswijzing zal worden opgevat als een onwaarachtige wending.

Vooruitzicht
2017 gaat verder waar 2016 is gebleven. Wat worden de eerste besluiten van president Trump? Onderneemt Obama op de valreep nog een laatste stuntpoging in de VN? Leggen Frankrijk en Zweden een VN-bom onder Israël? Neemt het huidige VVD/PvdA kabinet boycotmaatregelen tegen Israël? Wie wint de Slag om Den Haag? Wordt Wilders de nieuwe premier of formeert Rutte opnieuw een linksige regering?

Gelukkig hoeft u geen jaar meer te wachten. Binnen elf weken zijn alle vragen beantwoord. Pas dan is 2016 voorbij en kan 2017 daadwerkelijk beginnen.

===============================================================
Photo: licensed under CC0 1.0
===============================================================

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x