Eenzijdige opstelling van Publieke Omroep beïnvloedt de verkiezingen

Geen pluriforme berichtgeving

Titelfoto bij artikel Eenzijdige opstelling van Publieke Omroep beïnvloedt de verkiezingen Bauke geersing opiniez

Foto: ©️OpinieZ.com

De Journalistieke Code vereist objectieve en evenwichtige berichtgeving. Helaas is daar nog steeds geen sprake van. Dat is des te ernstiger in verkiezingstijd. De eenzijdige en vooringenomen houding van NOS/NTR bleek nadrukkelijk bij het interviewen van Pieter Omtzigt door Mariëlle Tweebeeke. Ook het voortdurende klimaatalarmisme, woke-propaganda en verdedigen van mislukt overheidsbeleid vallen op. Deze partijdige opstelling van de publieke omroep beïnvloedt de verkiezingen, stelt Bauke Geersing.

De burger wordt dagelijks opgeroepen de verkiezingsdebatten van de publieke omroep te volgen. Een dergelijke oproep schept verplichtingen. De NOS/NTR zijn taakomroepen binnen de publieke omroep. Dat houdt in dat zij verplicht zijn objectieve en evenwichtige berichtgeving te verzorgen, die aan de hoogste journalistieke standaarden moet voldoen: onafhankelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld. De Journalistieke Code NPO schrijft voor dat de berichtgeving gebalanceerd moet zijn en verschillende visies vertegenwoordigt. Juist tijdens een verkiezingscampagne is het van cruciaal belang dat de NOS/NTR zich aan deze spelregels houden.

 

Interview met Pieter Omtzigt

Afgelopen zaterdag werd de lijsttrekker van NSC, Pieter Omtzigt, geïnterviewd door Mariëlle Tweebeeke. Zij heeft een prima staat van dienst als journalist. In deze uitzending koos zij er echter voor om Omtzigt te trachten onderuit te halen. Dat is niet de aanpak die van een journalist van de NOS/NTR wordt verwacht. Die behoort door het stellen van open vragen de geïnterviewde de gelegenheid te bieden zijn opvattingen weer te geven. Nu werden cynische vragen op Omtzigt afgevuurd die hem kennelijk in het nauw moesten brengen.

Een voorbeeld was de vraagstelling rond het idee van de instelling van een constitutioneel hof. Tweebeeke was er slechts op uit om aan te tonen dat het een slecht voorstel was. Zij liet hem nauwelijks uitspreken, kennelijk wilde zij haar gelijk halen. Tweebeeke stelde ook ten onrechte dat het besluit dat enkele ministers in Catshuis over de compensatie van 30.000 euro voor de toeslagslachtoffers een formeel kabinetsbesluit was. Omtzigt wees haar terecht met de opmerking dat alleen een kabinet waarbij alle ministers aanwezig c.q. uitgenodigd zijn een kabinetsbesluit kan nemen. Zo stelde een journalist van de NOS/NTR zich op als verdediger van het kabinet, terwijl het juist haar taak is dat beleid kritisch te volgen.

In de uitzending van WNL op zondag d.d. 12 november 2023 zei historicus Philip Dröge, dat Omtzigt de journalist Tweebeeke alle hoeken van de kamer had laten zien. Een indicatie dat zij niet optrad als onafhankelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld journalist, maar als mede-debater.

 

Doorrekeningen en modellen

Het valt verder op dat journalisten van de publieke omroep, ook van NOS/NTR, de doorrekening van enkele verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) gebruiken om daaraan de waarde van de voorstellen uit die programma’s te kunnen afmeten. Dat is een opmerkelijk eenzijdige aanpak.

Op 24 februari 2021 verscheen het essay van Pieter Omtzigt Modellen regeren Den Haag. Daarin laat hij de betrekkelijke waarde van de doorrekening van het CPB en van de rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zien. Die rapporten zijn gebaseerd op modellen, die een groot deel van de werkelijkheid – zoals bijvoorbeeld menselijk gedrag en lange termijneffecten – buiten beschouwing laten. Hij zegt dat er vele malen meer tijd en energie wordt besteed aan het maken van modellen en aan de verkoop van het beleid dan aan het analyseren van de echte noden van de samenleving.

Zo heeft de Algemene Rekenkamer, die kijkt naar de werkelijkheid en niet naar de modellen, al een aantal keren gehakt gemaakt van de kosten van het stimuleren van elektrisch rijden. Omtzigt vindt dat het “de hoogste tijd (is) om uit deze modellenwereld te vertrekken, en terug te keren naar de realiteit. Pas als we beseffen dat: ‘All models are wrong, but some are useful’ (statisticus George Box), kunnen we, met behulp van modellen, een echte bijdrage leveren aan de verbetering van onze leefomgeving of onze koopkracht”. Omtzigt noemt de aanpak gebaseerd op modellen electoraal opportunisme, waardoor steeds wordt doorgegaan met verkeerd beleid dat alleen in theorie effectief is. Hoe kan het zijn dat een grote nieuwsorganisatie als die van NOS/NTR, met bijna vijfhonderd journalisten, geen gebruik maakt van deze inzichten?

 

Stikstofdossier

Laten we eens kijken naar het stikstofdossier. Recent kwam demissionair minister Adema in het nieuws met de mededeling dat een realistisch stikstofbeleid nodig is en dat het op rekenmodellen gebaseerde beleid niet deugt.

Adema bevestigt daarmee het inzicht van Omtzigt uit 2021. Begin van dit jaar verscheen het baanbrekende boek van Arnout Jaspers De stikstoffuik. Aan dit boek werd welgeteld één keer aandacht besteed: in WNL op Zondag.

Het boek Niemand in de cockpit – Een stikstof case study van Thierry Baudet en Lidewij de Vos bevestigt de bevindingen van Jaspers. Het boek analyseert bovendien het beleid van de kabinetten van de afgelopen twintig jaar en toont de blunder die al op 11 september 2003 (!) is gemaakt door onterecht aan te nemen dat er een verband zou bestaan tussen de overschrijding van de kritische depositiewaarden en de daadwerkelijke toestand van de natuur. Beide boeken komen tot dezelfde conclusie: Nederland voert een absurd stikstofbeleid. De journalisten van NOS/NTR negeren dit inzicht en blijven het mislukte stikstofbeleid van de kabinetten Rutte als uitgangspunt nemen.

 

Alarmisme

Waarom volgen NOS/NTR stelselmatig ook alleen de alarmistische verhalen over de stand van de natuur? Waarom geen aandacht voor het feit, dat de postzegelgebieden van Natura 2000 ongeschikt zijn om een evenwichtige stand van de natuur tot stand te brengen? De draconische en bizarre effecten van dit beleid zijn ondertussen duidelijk gebleken. Aan de Nederlandse kant van de grens met Duitsland moet een boer stoppen, op korte afstand in Duitsland aan de overkant van die grens kan een Duitse boer uitbreiden.

In het klimaatdossier is sprake van eenzelfde verschijnsel. De NOS/NTR zijn al jarenlang op de toer van het klimaatalarmisme en schenden daarmee de Journalistieke Code NPO. Ik heb hierover onlangs een klacht ingediend bij de NOS en de NTR. Daarop kreeg ik het volgende wonderlijke antwoord: “Wij hebben er niet het minste belang bij om het ene perspectief boven het andere te stellen, of dat nou gaat om klimaat of de rol van kapitein Westerling of wat dan ook. Als wij dat wel zouden doen, dan zouden we ons bezondigen aan het opdringen van een mening, en dan zouden wij inderdaad handelen in strijd met onze missie en de Journalistieke Code van de NPO. En belangrijker nog: dan zou ons publiek het vertrouwen in ons snel verliezen. En dat is natuurlijk de belangrijkste kernwaarde van de NOS; betrouwbaarheid.” [Citaat uit notitie d.d. 6 oktober 2023 van Giselle van Cann (NOS) en Pieter Klein (Nieuwsuur), als reactie op mijn klacht d.d. 17 augustus 2023 bij de Ombudsman NPO.]

 

Woke-religie

In de uitzending NOS Op 3 van 1 november jl. werden zelfs de uitwassen van de woke-religie gepropageerd. In dat programma werd onlangs de ‘genderidentiteit’ non-binair gepromoot. D66-lijsttrekker Rob Jetten beweerde dat het uiten van twijfel aan het bestaan van deze identiteit haat zaaien is tegen de LHBTIQ+-gemeenschap. Ook hier stel ik dezelfde endemische eenzijdigheid en vooringenomenheid in de berichtgeving van NOS/NTR vast: woke-opvattingen en woke-terminologie over gender worden klakkeloos overgenomen en andere visies worden genegeerd en in verdachte hoek gezet. Dit is in strijd met de Journalistieke Code van de NPO.

 

Eenzijdigheid en vooringenomenheid

In de notitie Wat is de politieke voorkeur van de medewerkers van de NOS? staat opmerkelijk genoeg dat de NOS-redactie geen opinie heeft over het nieuws, het vormen van een mening is juist aan het publiek. Waarom blijkt dan in de praktijk het tegendeel? De NOS besteedt uitsluitend aandacht aan het alarmistische stikstof-, klimaat- en natuurbeleid, volgt de woke-religie kritiekloos en geeft de relativiteit van op modellen gebaseerd beleid niet aan in haar berichtgeving. Ook Telegraaf-columnist Ronald Plasterk bevestigt geregeld de endemische eenzijdigheid en vooringenomenheid van de NPO op dit terrein.

 

Propaganda en misinformatie

Dit is een ernstige situatie in een land, dat aan de vooravond van belangrijke verkiezingen staat. Verkiezingen die van beslissende betekenis zijn voor de koers van ons land. Het kan dan niet zo zijn dat de NOS/NTR de beleidsinvalshoek van een deel van het politieke spectrum meer aandacht geeft en op die manier de publieke opinie beïnvloedt. We komen dan in de buurt van propaganda en het verspreiden van misinformatie, die ontstaat door eenzijdigheid en vooringenomenheid in de berichtgeving.

Ik roep daarom maar weer eens de NOS/NTR op om de verplichtingen van de Mediawet en de Journalistieke Code NPO serieus te nemen. Volgens de Mediawet behoren de NOS/NTR op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving en van de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen te geven. Trefwoorden zijn: onafhankelijke, onpartijdige en onbevooroordeelde berichtgeving en evenwichtige, pluriforme en gebalanceerde inhoud. Dat staat allemaal in de Journalistieke Code NPO. Helaas is de praktijk anders.

Over de auteur

Bauke Geersing
Bauke Geersing
Jurist. Auteur van ‘Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en Werkelijkheid’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
24 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jan
Jan
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

“We komen dan in de buurt van propaganda.” Wat netjes weer. NOS/NTR is een propaganda zender. Net als de gerelateerde omroepen. En dat al tientallen jaren. Nederland is dan ook al tientallen jaren GEEN democratie meer (als het dat ooit was). De mars door de instituties van de tegenwoordig rijke links revolutionaire elite is al lang geleden voltooid.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
17 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Jan

In haar intervieuw met Omtzigt werd zij terechtgewezen door Omtzigt. Omtzigt moest haar vertellen hoe democratie werkt.
Opvallend was dat zij haar eigen fouten niet zag, zo overtuigd was zij.

Adrienne
Adrienne
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kijk al jaren geen journaal meer. En nauwelijks televisie. Ik erger me dood. Zo nu en dan VI, uit pure armoede, vanwege de dwarsheid van Derksen. Maar sinds hij op hoge toon selectieve verontwaardiging ventileert over de represailles in Gaza en het feit dat daar slachtoffers bij vallen, maar onvermeld laat dat Hamas zich juist verschuilt onder het eigen volk en het dus niks kan schelen dat zij de bommen en de kogels vangen, volgens mij oorlogsmisdaad no. 1; en sterker nog: hij daarbij met geen woord rept over de barbaarsheden die Hamas in Israel heeft begaan en waarschijnlijk nog begaat met de gegijzelden, sindsdien is VI voor mij niet aantrekkelijk meer. Derksen ontpopt zich als een vooringenomen kletskous zonder historisch besef met anti-semitische tendensen. En hij is gevaarlijker dan de NPO en consorten, want heel NL kijkt naar hem en velen nemen zijn vooroordelen voor zoete koek. Jammer.

Willem Ruitenberg
Willem Ruitenberg
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Als de NOS eerlijk is zouden ze duidelijk zijn over de politieke kleur van hun beeldbepalende medewerkers. Maar als ze die geven dan zal duidelijk zijn uit welke hoek de wind waait en kunnen ze niet meer pretenderen een objectieve organisatie te zijn. Dat wil zeggen, je kan het wel pretenderen, maar iedereen daarbuiten ziet wel dat het anders is. Het is een beetje als met “D66 rechters”, daar zit een kern van waarheid in en de rechterlijke organisatie ontkent dat niet. Dan is er heel goed mee te leven. De NOS probeert ons een onwaarheid door de strot te duwen, beter gedragen ze zich als de open rechterlijke organisatie.
Kortom, eis van de NOS dat ze informatie geven over de politieke voorkeur van hun beeldbepalende medewerkers, de pretentie dat ze neutraal presenteren maakt ze ongeloofwaardig. Om mijzelf als voorbeeld te nemen, ik kijk nooit meer naar Nieuwsuur omdat ik de schijnheiligheid/schijnvertoning niet meer trek. Ik behelp mij met nieuwsbronnen die ik wel vertrouw. Die bronnen bestonden twintig jaar geleden veel minder, nu wel dus nu heb ik de NOS minder nodig.

Hannah
Hannah
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Dank u wel Bauke Geersing voor uw onvermoeibare strijd voor objectieve berichtgeving bij de NPO.
Gezien de reactie van Giselle van Cann ontbreekt het bij de NPO aan voldoende zelfreflectie.
Men slaagt er bij NPO maar niet in om de objectiviteit te waarborgen.
Veel talkshowhosts en interviewers slagen er niet in om hun persoonlijke voorkeuren te verbergen.
Rob Jetten woont zo ongeveer in de studio tijdens verkiezingstijd.
Linkse politici hebben de overhand aan de praattafels.
Ik haak tegenwoordig vaak af . We weten het nu zo langzamerhand wel.
De voorspelbare eenheidsworst wordt storend.
De enige omroep (ON) met een tegengeluid staat op de nominatie om te verdwijnen.
Heeft NPO invloed op de verkiezingen?
Ik denk dat mensen die niet de tijd hebben om zich goed te informeren en dat zijn er veel, zich zeker laten beïnvloeden door de MSM en dat is een gevaarlijke ontwikkeling.

Andre
Andre
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

De NOS/NPO is altijd eenzijdig links geweest in de berichtgeving, al sinds 30 of 40 jaar. Het wordt wel steeds duidelijker, doordat de maatschappelijke ontwrichting die het gevolg is van o.a. deze eenzijdige berichtgeving, steeds meer voelbaar wordt voor steeds meer mensen. Voorbeeld:
– klimaatalarmisme: op tv en radio wordt alleen gekakeld over warmtepompen, minder vlees eten en elektrisch rijden. Dat China en India nog honderden of duizenden kolencentrales gaan bouwen, blijft onvermeld.
Als je echt gaat zoeken vind je op de NOS site dit berichtje:
” zorgt de toegenomen CO2-uitstoot in de atmosfeer ook voor de toegenomen temperatuur? Dat kunnen we nooit helemaal hard maken, omdat we geen tweede aarde hebben waar we een experiment mee kunnen doen.
Maar voor de opwarming hebben we ook geen andere verklaring dan de toename van broeikasgassen in de atmosfeer. De toegenomen temperatuur volgt een trend van toegenomen uitstoot van CO2 en het sluit ook aan bij fysische mechanismen.” (4 november 2022).
Zelfs deze achtergrond informatie, op het oog nog relativerend, is eigenlijk zwart/wit (er is geen andere verklaring, wat onzin is, die is er wel degelijk) en tendentieus (sluit aan bij fysische mechanisme, oeps, alles op aarde sluit aan bij fysische mechanisme, dat raad je de koekoek).
Bij deze nieuwsdienst is werkelijk alles nep en verdraaid.

Gussel
Gussel
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk al jaren geen televisie, maar volg de actualiteit op internet.De NPO/NTR heeft kilo’s boter op het hoofd (bijv verbieden ON), maar kijkt niet naar de misstanden in eigen organisatie. NPO/NTR “ Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.”

H.J.
H.J.
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

De media in al zijn geledingen is Links en verdedigd hun subsidieverstrekkers.
Het beste voorbeeld gisteravond bij Derksen en Gijp, een kakelende kip van de VVD, kreeg alle kans om ca 80% van de zendtijd aan het woord te zijn.
Nederland is allang geen democratie meer.
We gaan volgend week stemmen maar het resultaat is al bekend, een Links kabinet in dienst van de EU en het WEF.

Ni28
Ni28
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Het NPO is altijd partijdig en beïnvloed negatief de oppositie. Linkse partijen benaderen ze nooit kritisch. Logisch, het zijn hun broodgevers. Zij zijn wel nu wat voorzichtiger want onzeker voor mogelijke koers verandering.

Wijze van Zion
Wijze van Zion
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

En dan te bedenken dat de oorlog tussen Hamas en Israël in dit verhaal buiten beschouwing is gelaten !

s.f.hoekstra
s.f.hoekstra
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

advies aan personen die een interview geven :
1. spreek af dat na de derde interruptie de geïnterviewde 1000 Euro per interruptie uitbetaald krijgt via het salaris van de interviewer. Pak de vooringenomenden in hun portemonnee .
2. spreek af dat na elke zin of zinnen de interviewer moet parafraseren en een bevestiging krijgt
Bedacht tijdens Tweebeeke – Omtzigt tv ellende , wat een hijgerige vrouw.

J-P
J-P
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Wat krijgt de NOS/NTR betaald om door hun propaganda de kiezer een bepaalde richting op te sturen!

Realist1966
Realist1966
17 dagen geleden
Antwoord op reactie van  J-P

1 miljard per jaar.

Piet Friet.
Piet Friet.
17 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

1 miljard per jaar. Laat dat even inzinken…… WOW….. OPDOEKEN…… Nu.

Willem Ruitenberg
Willem Ruitenberg
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Naar aanleiding van het stuk van Geersing is zo veel op te merken. Bijvoorbeeld de stelling van het NOS-bestuur dat het geen belang heeft bij partijdigheid. Maar dat is het punt niet. Het punt is dat er partijdigheid is. Ze zijn daar niet dom, maar de stelling getuigt van een soort wereldvreemdheid, en dat bij een nieuwsorganisatie. Of sluwheid om het punt te omzeilen.
En ook vreemd dat men niet vraagt naar politieke kleur bij sollicitaties, je wilt toch een evenwichtig personeelsbestand. Dit is typisch een deugargument gebruiken om het eigenlijke punt buiten beschouwing te laten. Bij het ontkennen van politieke kleur van medewerkers zit het probleem. Een van de kenmerken van grote intelligentie is het vermogen tegelijkertijd tegenstrijdige gedachten te beheersen. Dat betekent dat veel mensen dit niet kunnen. Dus als je een bepaalde politieke opvatting hebt, is het voor de meeste mensen lastig de opvattingen van de tegenstander te schetsen. Laten we zeggen dat het voor mensen met een Havo-niveau moeilijker is dan voor mensen met een VWO-niveau. En ook voor mensen met een VWO-niveau is het best lastig. Ik weet niet waar het vermogen ermee soepel om te gaan begint, vermoedelijk bij de betere VWO-er. Dus je kan de meeste journalisten gekleurde berichtgeving niet verwijten, tenzij ze de pretentie hebben dat ze neutraal bericht geven. Dat laatste is alleen mogelijk voor echt knappe koppen.
We moeten dus af van de pretentie van neutraliteit, en als je die wel wilt, moet de toeschouwer weten welke politieke invalshoek de presentator heeft. En als die opleest wat een ander geschreven heeft, de opvatting van die ander.

Bernardo A.
Bernardo A.
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Help ik mijnheer Geersing hopen, dat de NOS na deze oproep spontaan haar leven betert. Maar op de een of andere manier heb ik er weinig vertrouwen in.

En voor steeds meer burgers geldt dat het hemd nader is dan de rok. Hetzij financieel, hetzij dat ze in hun burgerrechten worden aangetast, hetzij dat ze op straat met de ellende van het wanbeleid uit 070 worden geconfronteerd.
Gisteren ging een collega in de ochtend naar huis. Haar kinderen zaten in Oisterwijk op die school die bedreigd werd door “een verwarde man” Te weten, een licht getinte jonge man met halflang zwart krullend haar. In Oisterwijk is een asielzoekerscentrum waar ze dit soort mensen herbergen.
Wat denk je, zouden de betrokkenen -(groot)ouders, familie, collega’s etc nog vanwege de NOS links stemmen? Ik denk eerder dat deze “verwarde man” een stemmenkanon is voor de PVV. En voor opzeggingen voor de waarheidsverhullende “krant” Brabants Dagblad.
Deze collega werkt in Son en Breugel, onder de rook van Eindhoven, dus ga maar na wat de geografische reikwijdte is van zulke antireclame is voor het beleid van het kartel.

De verwoestende realiteit haalt de NOS in.

Laatste aanpassing 17 dagen geleden door Bernardo A.
Peter
Peter
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Vervelend is dat wij allemaal, alle Nederlanders, deze omroep financieren met ± 1 miljard Euro per jaar.
Zonder dat wij daar ook maar iets aan kunnen doen.
Of wel?

H.Nijhuis
H.Nijhuis
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn idee: Televisie beperken tot de avond tot 23.00 uur en eens per week een krant.

Chris
Chris
17 dagen geleden
Antwoord op reactie van  H.Nijhuis

Geen TV en geen krant werkt ook prima. Geen last van opdringerige desinformatie van onze overheid, geroeptoeterd door de volledig afhankelijke media. Op internet is een veel breder palet aan informatie en meningen te vinden. Wanneer dat over een paar jaar ook niet meer mogelijk is door overheidscensuur dan gaat ook internet de deur uit.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Mariëlle Tweebeeke heeft de NOS bepaald geen dienst bewezen. Het was een ongelooflijke stommiteit.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
17 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik zou Bauke Geersing mee willen geven dat kon gebeuren door de arrogantie van de macht.
Dit blijft niet bij een incident.

Antoinette
Antoinette
16 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Wat ik eigenlijk had verwacht, maar niet gelezen in het stuk, was kritiek op de verdeling van aandacht op TV aan diverse partijen. FvD, BVNL en PVV komen niet of nauwelijks aan bod, terwijl we overspoeld worden met VVD, BBB, NSC, D66, PvdA/GL.

Dit lijkt mij ook beïnvloeding van de verkiezingen, omdat de stemmers nooit de inhoud van die partijen hoort.

Marien
Marien
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

interessant stuk. Ik heb wel vertrouwen in Pieter Omtzigt. Ik hoop dat hij de grootste partij wordt bij de verkiezingen.

Gussel
Gussel
17 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Heeft u zijn stemgedrag in de kamer gevolgd/ bekeken van het afgelopen jaar? Geen Omtzigt voor mij.

24
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x