Frans Timmermans en de nieuwe kleren van de keizer

Pijnlijke combi van religieus klimaatgeloof en gebakken lucht

Titelfoto bij artikel Frans Timmermans en de nieuwe kleren van de keizer Bauke geersing opiniez

Titelfoto: Frans Timmermans, publicatie toegestaan onder vermelding copyright Europese Unie.

Frans Timmermans wil graag minister-president worden, ons land redden en hij heeft heel wat te bieden. Tenminste, dat vindt hijzelf. Bestaanszekerheid, herstel van vertrouwen in de politiek, vooruitgang en innovatie, erkenning van wetenschappelijke feiten, vergroening, verduurzaming en heel veel windmolens en zonnepanelen. Nadere analyse laat zien dat Timmermans grossiert in tegenstrijdige uitspraken en gebakken lucht. Een column van voormalig NOS-directeur en jurist Bauke Geersing.

In WNL op zondag 28 oktober 2023 bepleitte Jesse Klaver dat met Frans Timmermans als minister-president van Nederland er sprake zal zijn van bestaanszekerheid en vooruitgang. Ik heb de proef op de som genomen door eens goed te bekijken wat Timmermans recent allemaal heeft verkondigd.

 

Tolerantie

Op 10 september 2023 houdt Timmermans de 34ste Abel Herzberglezing. Daarin zegt hij dat Nederlanders niet hebben geleerd om te gaan met verschillen en het oplossen van conflicten. Wij zouden er een halve eeuw over hebben gedaan Nederlandse tolerantie, door hem opgevat als elkaar met rust laten, om te vormen van onverschilligheid naar betrokkenheid.
Opmerkelijke uitspraak, want in die tijd zijn er in Nederland verscheidene akkoorden gesloten – bijvoorbeeld het bekende akkoord van Wassenaar tussen werkgevers en werknemers – en werden er coalitiekabinetten gevormd die ons land regeerden. De werkelijkheid is omgekeerd aan de bewering van Timmermans.

Timmermans bepleit dat dominante opvattingen ruimte moeten bieden aan andere opvattingen van een minderheid. Hij geeft als voorbeeld de veranderde opvatting over Zwarte Piet. De dominantie van de woke-religie vooral in de randstad, die slechts een smalle marge van correct denken biedt, bespreekt hij niet.

 

Geldingsdrang

Timmermans zegt dat hij geldingsdrang heeft en de goede en slechte kanten ervan onderkent. Hij zegt dat in ieder mens de wens zit het goede te doen en het beste uit jezelf te halen. Maar evengoed de behoefte je af en toe te laten gaan, je mindere ik de ruimte geven. “Niks mis mee, zelfs nodig, zolang we die mindere ik niet gaan exalteren of als een deugd gaan zien”, zegt hij. Vervolgens bepleit hij dat exalteren op tijd te begrenzen en wil hij, dat we als mens en als samenleving niet alleen elkaar de ruimte geven en met respect behandelen, maar ook het geloof in een beter land, een betere samenleving behouden.

Wat is dit meer dan een optimistisch rooms-katholiek geloof in de mens die via de biechtstoel weer op het rechte pad terug komt?

 

Chagrijn en vertrouwen

Timmermans springt dan in die lezing plotseling over naar het chagrijn in de Nederlandse samenleving met totaal vervaagde normen. Hij oppert dat dit verband houdt met weggespoeld vertrouwen. Dat is het vertrouwen waarin uiteindelijk ons betere ik altijd de overhand krijgt en ons in staat stelt er samen een beter land van te maken. Hier blijkt dat de overtuiging van Timmermans, dat de mens altijd naar het betere streeft, een religie is die door de werkelijkheid wordt tegengesproken.

 

Stikstof en natuur

Twintig jaar geleden had Nederland moeten beginnen met duurzamere landbouw, dan hadden we nu geen stikstof- en natuurprobleem gehad, oppert hij. Hij gaat hier voorbij aan het door de Nederlandse politiek destijds zelf ontwikkelde absurde stikstof- en natuurbeleid, dat is vastgesteld doordat de politiek zich heeft neergelegd bij de wensen van actie- en lobbygroepen. Nederland zit daardoor praktisch op slot, de woningbouw stagneert, de landbouwsector die tot de wereldtop behoort staat onder grote druk, zonder uitzicht op oplossingen.

 

Feiten en wetenschap

Timmermans wil het vertrouwen in de overheid terugbrengen door in de allereerste plaats vertrouwen te geven aan alle burgers van Nederland. Hij doet dat als volgt: de mensen vertellen wat ze moeten horen, ook al is het niet wat ze willen horen of er liever niet mee geconfronteerd willen worden. Toch wil hij ook aansturen op dialoog, “zoals wij graag doen, moet je niet alleen de wil hebben te overtuigen, maar ook de bereidheid overtuigd te worden”. Verderop zegt hij hoe hij wil omgaan met radicale veranderingen. Hij wil opereren op basis van dialoog, dat je de feiten en de wetenschap (“in al haar diversiteit”) erkent en leidend laat zijn bij het inkleuren van de feiten.

Hoe doet Timmermans dat nu in het energie- en klimaatdossier?

 

Kernenergie

Op zondag 24 oktober 2033 was het programma College Tour. Daarin traden op Omtzigt, Timmermans, Van der Plas en Yeşilgöz. Timmermans beweert dat kernenergie voor Nederland niet betaalbaar en haalbaar zou zijn. Omtzigt en Yeşilgöz laten zien dat hij niet op de hoogte is van de relevante rapporten en gegevens. Kernenerge blijkt niet alleen betaalbaar en haalbaar, maar ook wenselijk om de klimaatdoelen te bereiken. Timmermans sputtert slechts wat tegen zonder de feiten en de wetenschap te erkennen als leidend, zoals hij beweerde wel te zullen doen in de Abel Herzberglezing. Timmermans blijkt ook niet op de hoogte van de feiten zoals die op 21 oktober 2023 zijn beschreven door wetenschapsjournalist Arnoud Jaspers in Wynia’s Week. Jaspers stelt: Kerncentrales nemen 1000 maal minder ruimte in dan zon & wind en kosten veel minder.

 

Religieus

In het FD van 27 oktober 2023 staat een groot interview met Timmermans. Dat interview is opgenomen op dinsdag 24 oktober 2023, dus na het programma College Tour van zondag 22 oktober 2023. De kop van het FD-interview luidt: “Er klinkt een religieus pleidooi voor kernenergie, laten we feitelijk zijn”. Dat is een zin van Timmermans uit dat interview.

Timmermans herhaalt alles wat hij eerder te berde heeft gebracht over kernenergie. Hij houdt een religieus aandoend pleidooi tegen kernenergie, alsof de eerdere discussie in College Tour niet heeft plaatsgevonden. Ook de feiten en de wetenschap, zoals Jaspers die eerder heeft gepubliceerd, respecteert Timmermans niet. Dat is dan dezelfde man die zich voorstaat op dialoog, de bereidheid overtuigd te willen worden en respect voor feiten en wetenschap zegt op te brengen. De man die het vertrouwen in de politiek wil terugbrengen.

Verrassend is dit optreden van Timmermans niet. Ik roep enkele voorvallen in herinnering.

 

MH-17 ramp

Tijdens de MH-17 ramp houdt hij, als minister van Buitenlandse Zaken, op 22 juli 2014 een emotionele toespraak in de VN-Veiligheidsraad en fantaseert erop los hoe passagiers zich zouden hebben gevoeld. Later wordt hij daarover aangesproken door Jeroen Pauw in een tv-uitzending op 9 oktober 2014, en wordt hij ontmaskerd als een fantast.

 

CO2

Wat betreft het klimaat – Timmermans heeft het continu over een klimaatcrisis en dreigende ondergang van de wereld –  zou er sprake zijn van een bijna unaniem inzicht van de wetenschap dat CO2-emissies, uitgestoten door de mens, de oorzaak zijn van klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Feitelijk bestaat dat inzicht niet, sterker nog, het is een minderheid van de wetenschappers die dat standpunt inneemt. De wetenschappelijke inzichten die aangeven dat CO2 niet de oorzaak is van de beweerde klimaatcrisis stapelen zich op. Recent blijkt uit een onderzoek van het Noorse Centraal Bureau voor de Statistiek dat die oorzaak allerminst vaststaat.

In het recente boek, Onbeslist uit 2023 van prof. Steven E. Koonin, staan vergelijkbare inzichten.
Wat is de waarde van de uitlating van Timmermans dat feiten en de wetenschap leidend zijn? In de praktijk blijkt dat de klimaatreligie die Timmermans erop nahoudt leidend is.

 

Immigratiedeal

Als blijkt dat de immigratiedeal met Tunesië, overeengekomen met de EU-Commissie toen Timmersmans eerste vicevoorzitter ervan was, niet werkt, roept Timmermans dat hij er tegen was. Waarom trad hij toen niet af? Hoe geloofwaardig is Timmermans hier?

Over het blijven steunen van het absurde stikstofbeleid en het fundamenteel aanpakken van de landbouwsector had ik het eerder.

 

Industriële revolutie

In het FD-interview zegt Timmermans, dat wereldwijd een industriële revolutie bezig is en Nederland zou in die fundamentele veranderende economie leidend kunnen zijn.
Zoekend naar de onderbouwing komt de lezer niet verder dan: verduurzaming, vergroening, waterstof, windmolens, zonnepanelen, natuur, klimaatneutraal, afbouwen fiscale voordelen op gebruik fossiele brandstoffen, de lasten van de veranderingen vooral bij het bedrijfsleven leggen. Winstbelasting omhoog naar 30% zou dan duidelijkheid bieden aan het bedrijfsleven, de verdiencapaciteit van Nederland in stand houden en de bestaanszekerheid van de Nederlanders bevorderen. Want dat laatste staat voorop, zegt hij. In het FD-interview ridiculiseert hij het pleidooi van Yeşilgöz voor bestaanszekerheid. Op de vraag van het FD: “Hoezo?”, antwoordt hij: “Nou, dat kwam een beetje geïmproviseerd over op het verkiezingscongres van de VDD. Maar dat kan aan mij hebben gelegen hoor.”

 

Niets dan lucht

De uitlatingen van Timmermans maken duidelijk dat hij onvoldoende kennis van de feiten en de wetenschap heeft op belangrijke kerndossiers, dat hij gewichtig aandoende overwegingen te berde brengt, dat hij zichzelf tegenspreekt, dat hij desalniettemin een pleidooi voor het herstel van vertrouwen in het landsbestuur doet, dat hij een reeks maatregelen voorstelt die de bestaanszekerheid fundamenteel aantasten, maar desalniettemin beweert dat hij die wil versterken.

Ik moest denken aan het sprookje De nieuwe kleren van de keizer van Hans Christian Andersen uit 1837. De keizer wordt wijsgemaakt door zijn dienaren dat hij een nieuw prachtig gewaad draagt, maar het blijkt niets dan lucht te zijn. De keizer gelooft echter heilig dat hij prachtige kleding draagt.

Wanneer gaan politici en media op de dwaze absurditeit van de opvattingen van Frans Timmermans wijzen?

 

Over de auteur

Bauke Geersing
Bauke Geersing
Jurist. Auteur van ‘Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en Werkelijkheid’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
26 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
24 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Niet alleen Timmermans, maar linkse mensen in het algemeen leven in een omgekeerde wereld waarin oplossingen (goedkope fossiele energie) tot problemen worden gemaakt en problemen (de te geringe energiedichtheid van zonne- en windenergie) tot oplossingen worden bestempeld. Feiten zijn daarbij zeer hinderlijk. De macht van het woord – wat in het jargon ‘narratief’ heet – wordt ingezet om mensen net zo lang ’te overtuigen’ (lees: hersenspoelen) totdat ze denken dat al die democratisch gekozen mensen op belangrijke posten het toch echt wel zeker zullen weten.
De werkelijkheid is anders. Deze mensen hebben geen eigen kwaliteiten en geen noemenswaardige kennis van de onderwerpen die ze zo belangrijk vinden. Het zijn narcistische niksnutten die als enige broodwinning hebben het bedriegen van anderen met verzonnen crises en mooie woorden (‘we moeten de planeet redden’).
Iedereen kan binnen enkele uren op internet controleren dat er geen klimaatcrisis is: de website van NOAA, NSIDC, NHC enzovoort tonen het elke dag aan met waarnemingen: het gaat om een zeer geleidelijke verandering, meer niet.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
23 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Gelet op zijn lichaamstaal en wat zijn ogen zeggen, vaak in tegenstelling tot wat zijn mond produceert, is dhr. Timmermans een soort van dictator. Die eenmaal in het torentje de ‘Rutte-doctrine’ tot een hoger niveau zal tillen. Deze man is gevaarlijk voor NL.

Peter109
Peter109
24 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Na de nieuwe bestuurscultuur van D66 mevrouw Kaag, wat een combinatie van arrogantie en de ontmanteling van de parlementaire democratie bleek te zijn, dacht ik misschien naïef veel erger als dit kan het niet worden.

Vrees dat ik het mis heb. PvdA en GL is een combinatie van een partij die ooit voor de arbeiders opkwam en een hoogopgeleid progressief links bastion van voormalige aanhangers van Stalin, Mao en Ché, die met het verbeteren van de wereld vooral anderen bedoelen. Onder leiding van een niet door milieu-technische kennis van zaken gehinderde heer Timmermans, zijn in vergelijking politici als bijvoorbeeld de heren Jetten en de Groot klein bier.

Het vooruitzicht van de heer Timmermans in het torentje, vrees ik dat het nog heel veel erger gaat worden. En is een in flinterdun democratisch papier verpakte milieudictatuur niet ver meer weg.

H.Nijhuis
H.Nijhuis
24 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Dit is kenmerktend voor de linkse intelligentia zoals ze graag genoemd wilden worden in de zestiger jaren. Geen kennis van zaken maar slechts een puberale drang om alles omver te werpen wat niet- linkse mensen belangrijk vonden maar wel gek op geld. Er is nog niets veranderd.

Ni28
Ni28
24 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Timmermans bezit natuurlijk linkse oogkleppen en staat voor wat in zijn GreenDeal staat en niets anders. Kernenergie wil hij niet zonder feiten te kennen. Duitsland gaat kapot aan hun groene wende terwijl men in Frankrijk van lage energieprijzen geniet door kernenergie. Dat wil hij niet zien. Met links stort je de afgrond in op alle onderdelen maar dat is niets nieuws onder de zon.

Marc
Marc
24 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

‘ … je mindere ik de ruimte geven. “Niks mis mee, zelfs nodig, zolang we die mindere ik niet gaan exalteren of als een deugd gaan zien”.

Rutte ….. Timmermans ….. de ene narcist die de andere aflost: hersenloos ….. met een kansloos Nederland als resultaat.

H.J.
H.J.
24 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Maak van een lang verhaal een kort verhaal.
Inderdaad, Timmermans liegt en weet er niets van.

Marien
Marien
23 dagen geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

ja, diegene die op hem stemt gaat daar zeker spijt van krijgen.

Peter
Peter
23 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang de “Media” de BS- verhalen van dit soort figuren blijven verkondigen zal er niets, noppes, nada veranderen. Na 22 november zit Nederland weer 4 jaar opgescheept met Haagse fantasten, totdat ze zelf (weloverwogen) of anderen de stekker eruit trekken voor het volgende narrenschip.
En ‘wij’ betalen er nog voor ook, via het abonnement op kranten, maar zeker met zijn allen voor de NPO/NOS nieuwsfabriek.
Kritische denken, argumenteren, discussie is al direct na de invoering van de Mammoet- wet uit het lesprogramma geschrapt. De data van historische gebeurtenissen zijn blijkbaar belangrijker geworden dan het leren ‘waarom’ het gebeurt is.
Net zoals aardrijkskunde, m.n. om te leren hoe ‘het klimaat’ echt werkt en geschiedenis, m.n. om te leren wat er echt gebeurt is.
Het lezen als vak, om te begrijpen wat er staat is vervangen door ‘A4-tjes ‘begrijpend lezen’ met voorgekauwde meningen van een of andere redactie.

“Wij zijn als de lammeren, die in de wei spelen, terwijl de slager al de een en de ander er tussenuit kiest”
A. Schopenhauer

Marien
Marien
23 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Bij aardrijkskunde kreeg je ook het onderwerp ‘demografie’. Ik denk dat veel politici toen aan de drugs waren toen dat onderwerp behandeld werd. hebben niet opgelet.

Peter
Peter
23 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Stond met nog veel meer gegevens in de Bos Atlas. Wordt die nog gebruikt of gedrukt?

Netty Meelen
Netty Meelen
23 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Ik klaag er al jaren over dat het vak geschiedenis een ondergeschoven kindje is geworden in het onderwijs. Het resultaat wordt steeds meer merkbaar.
Achtergronden, ontstaansgeschiedenis enz, geen idee, geen enkele interesse.
Vooral jongeren hebben geen benul en lopen gillend achter linkse volksmenners aan. Maar ook door NPO en RTL en de rest van de deugmedia wordt de kijker totaal eenzijdig voorgelicht. De eenzijdige kijker is kennelijk te lui om en te verwend om zelf eens op onderzoek uit te gaan.
De verkiezingsuitslag zal het ons leren.

Wie de geschiedenis kent, begrijpt het heden beter en kan de toekomst vooruit zien.
Leren van de geschiedenis, die hoop heb ook ik al lang laten varen.

Peter
Peter
22 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Netty Meelen

“Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen”
(George Santayana, 1903)

Peter
Peter
22 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Peter

“Als de meeuwen op één potje staan is het tijd om overstag te gaan”

(gezegde van schippers om niet vast te lopen op een ondiepte of zandbank)

Onze kinderen en kleinkinderen kunnen het (nog) niet, wij zullen het moeten doen.

reciprook
reciprook
21 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Verbeterde versie: Wie de demografie negeert, is gedoemd erdoor vermorzeld te worden.

Jos
Jos
24 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Als ik de peiling lees….
1.NSC 2.VVD 3.Pvda/CPN

Dan kan ik alleen maar concluderen dat;
De naïeve kiezer wordt wijsgemaakt door zijn heren dat die heren nieuwe prachtige gewaden dragen, maar het blijkt niets dan lucht te zijn.
De naïeve kiezer gelooft echter heilig dat zijn heren prachtige nieuwe gewaden dragen.

De keuze is simpel op 22 November 2023
A.
Leve de vrije en seculiere Republiek de Nederlanden en NEXIT.
B.
Links- of rechts om de bevelen van Brussel en Berlijn uitvoeren en daarmee de mars door de instituties verder voortzetten.
c.
NSC is ook een keuze voor B.
D.
VVD is ook een keuze voor B.
E.
Pvda/CPN is ook een keuze voor B.

Laatste aanpassing 24 dagen geleden door Jos
Marien
Marien
23 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Doe mij maar A.

Netty Meelen
Netty Meelen
23 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk dat deze fantast, graaier en veelvraat zo hoog geklommen is. Hij is het schoolvoorbeeld van de slogan:
“als je niks anders kunt worden, word je maar politicus”.
Maar gevaarlijk is ie zeker. Ik hou mijn hart vast, want als hij MP wordt, dan zullen we naar Rutte terug verlangen.
Ik dacht altijd dat het na Rutte niet erger kon worden. Maar Timmermans maakt af wat Rutte gestart is. Met Frans gaan we volledig ten onder!

Eric
Eric
23 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Frans Timmermans is onbetrouwbaar, dat zeg ik niet, maar dat vinden en zeggen duizenden! Keer op keer zijn argumenten van Timmermans achterhaald als zijnde leugens, verzonnen, en dat ook door mensen uit zijn eigen linkse hoek. Mensen die na jaren en jaren nu toch op Timmermans gaan stemmen zijn de mensen die nooit zich waar dan ook in hebben verdiept door eens verder te kijken en lezen dan hun neus lang is.

Als je gerichte vragen stelt, dan krijg je dus van menig politicus een zweverig antwoord, waar je als kiezer gewoon niets mee kunt. En Timmermans is ook een dergelijk politicus die lijd aan grootsheid waanzin. Klimaat zus en klimaat zo, maar Timmermans vliegt aantoonbaar de wereld rond zich tegoed doen aan schranspartijen en her en der rondbazuint hoe het met het klimaat gesteld is, maar zelf te beroerd is te minderen met vliegen. Zich vertoond op een demonstratie waarvan aantoonbaar photoshop is dat wat er werkelijk stond op de protest borden en daar zich dan niet over uitlaat. Zich ook niet uitlaat over migratie en oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. En dat droomt ervan te spelen met stratego zoals de SP terecht weergaf in haar verkiezingsspot op TV.

Marien
Marien
23 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Wij voelen ons alleen maar thuis bij Geert Wilders. Dat is de enige die antwoordt zoals je zou verwachten. Logisch denken.

els
els
23 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

“…….. dat we als mens en als samenleving niet alleen elkaar de ruimte geven en met respect behandelen, maar ook het geloof in een beter land, een betere samenleving behouden……
Is deze tekst ook vertaald in het Marokkaans, Turks en Arabisch? (want mislukte integratie)
“Hier blijkt dat de overtuiging van Timmermans, dat de mens altijd naar het betere streeft, een religie is die door de werkelijkheid wordt tegengesproken.”
Inderdaad. Hij kan beter sprookjesboeken gaan schrijven in plaats van Nederland nog verder naar de knoppen te helpen.
…… Dat is dan dezelfde man die zich voorstaat op dialoog, de bereidheid overtuigd te willen worden en respect voor feiten en wetenschap zegt op te brengen. De man die het vertrouwen in de politiek wil terugbrengen……
Precies. Ik heb hem in een interview (of debat, ik kijk zo min mogelijk) horen zeggen dat hij, in tegenstelling tot Pieter Omtzigt (gelukkig?) niets voelt voor een minderheidskabinet, omdat dat besluitvormingen vertraagt. Zijn wil moet wet zijn.
….een emotionele toespraak in de VN-Veiligheidsraad en fantaseert erop los hoe passagiers zich zouden hebben gevoeld….
Nogmaals, als sprookjesschrijver zou hij beter tot zijn recht komen dan als politicus.
….De wetenschappelijke inzichten die aangeven dat CO2 niet de oorzaak is van de beweerde klimaatcrisis stapelen zich op……
Maar mogen niet via de msm bekend gemaakt worden.
……dat hij desalniettemin een pleidooi voor het herstel van vertrouwen in het landsbestuur doet,………

els
els
23 dagen geleden
Antwoord op reactie van  els

Iemand bestempelde hem als een gevaarlijke man, en dat is hij ook. Hij praat als iemand die overloopt van empathie voor het welzijn van burgers, maar heeft ondertussen een tegenovergestelde agenda in zijn hoofd. Ik houd mijn hart vast voor het succes dat hij bij een groot deel van de kiezers zou kunnen hebben, mede dankzij de msm.
Meneer Geersing, hartelijk dank voor uw column. Zoals uit mijn reactie blijkt: ik heb er niets aan toe te voegen dan alleen een bevestiging van uw vaststellingen van feiten omtrent deze man.

HansVar
HansVar
23 dagen geleden
Antwoord op reactie van  els

Meest beangstigende is nog dat dit type psychopaten een agenda in hun hoofd hebben die vanuit hun subjectieve beleving en binnen het kader van hun ideologisch misvormd werkelijkheidsbeeld helemaal niet als als tegengesteld aan “empathie voor het welzijn van burgers” wordt geïnterpreteerd.
Laten we daar met zijn allen eindelijk eens wat dieper over gaan nadenken, die mentale ziekte van dat type links-zijn gaat veel dieper en is vanuit psychologisch oogpunt veel ernstiger dan we aannemen, het komt aardig in de buurt van een psychiatrische aandoening.

Nyong
Nyong
23 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Het spreekwoord: Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt HAAR wel.
Timmermans: Zijn vele leugens komen snel, het domme volksdeel gelooft HEM wel.

Het hele land gaat voor gaas
Als velen deze gozer kiezen als baas.

Timmy kletst de islam behoort tot Nederland
Die stemmen echter op Denk dat is niet zijn kant

Wim
Wim
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Wat mij zo mateloos stoort in die verkiezingsretoriek is de introductie (door Omtzigt?) van het begrip ‘bestaanszekerheid’ zonder concreet te maken hoe je bestaan er uit zaal zien.
Maak je het niet concreet dan betekent het inde kern dat je niet dood gaat… In een cel, veroordeeld tot eenzame opsluiting, heb je ook bestaanszekerheid. Ze komen je elke dag ‘voeren’. Af en toe word je zelfs gelucht. En er is zelfs een dokter in de buurt!

Hans
Hans
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Om MinPres moet je een getraind geheugenverlies hebben. Een citaat:”Daarin zegt hij (Timmermans) dat Nederlanders niet hebben geleerd om te gaan met verschillen en het oplossen van conflicten.”
Om zijn geheugen op te frissen, zou hij eens moeten nakijken wat het poldermodel voor Nederland heeft betekent. Of hij heeft een ander idee hierover dat lijkt op een stampvoetend kind dat zijn zin niet krijgt.

26
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x