Energietoeslag is sigaar uit eigen doos

Maatregel kan falend overheidsbeleid niet verhullen

Titelfoto bij artikel Energietoeslag is sigaar uit eigen doos wybren van haga opiniez

Titelfoto: ©️OpinieZ.com

Om de door wanbeleid veroorzaakte torenhoge energiekosten betaalbaar te maken voor minima komt er nu een energietoeslag voor die groep. Daar wordt weer een dure bureaucratie voor opgetuigd, terwijl in 2023 nota bene de belasting op energie fors is verhoogd. Zo kun je eindeloos met toeslagen aan de gang blijven, terwijl het beleid dringend moet worden veranderd. Met innovatie en realisme kan Nederland weer energie-soeverein zijn en behoort energiearmoede tot het verleden, stelt Wybren van Haga.

Gaat de overheid gratis geld uitdelen, dan moet je oppassen. Meestal is het een manier om het eigen falen te maskeren en bovendien is het gewoon andermans geld dat wordt uitgedeeld. Uw geld. “The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money”, zei wijlen Margaret Thatcher ooit al treffend. De energietoeslag om energiearmoede te dempen is daar een sprekend voorbeeld van.

Tien jaar geleden was Nederland nog een energie-soeverein land, of zoals sommigen het liever zeggen, energieneutraal. Ons land produceerde ongeveer evenveel energie als het verbruikte en dat is heel goed. Zo ben je niet afhankelijk van het buitenland, niet afhankelijk van oorlogen of geopolitieke spanningen en kun je de prijs in grote mate zelf bepalen. Wij produceerden veel gas uit Groningen en andere gasvelden, waarbij aangetekend moet worden dat de productiekosten voor gas uit het Groninger gasveld slechts 5 eurocent per m3 bedragen. Tot zover het goede nieuws.

 

Wanbeleid

Want vandaag de dag betalen we 1 euro per m3: 20 keer zoveel als voorheen, doordat we zo dom zijn geweest om het Groninger gasveld te sluiten. En dat terwijl het technisch uitstekend mogelijk is om veilig gas te produceren uit het Groninger gasveld. We hadden kolencentrales en we hebben een kerncentrale in Borssele, die stroom produceert voor 3 cent per kWh. Doordat we geen kerncentrales hebben bijgebouwd, maar opeenvolgende kabinetten in plaats daarvan hebben ingezet op peperdure en horizonvervuilende windmolens en zonne-akkers, betalen we nu gemiddeld 40 cent per kWh.
Deze keuzes van de afgelopen tien jaar zijn niet anders te kwalificeren dan als wanbeleid.

 

Onkunde weggepoetst

Niet gehinderd door enige technische kennis is de Nederlandse energievoorziening, en daarmee de Nederlandse energie-soevereiniteit, gesloopt. Dát, en niks anders, is de reden dat de energieprijzen zo hoog zijn. En om dit wanbeleid te maskeren gaan we de mensen, die het meest in de knel komen, geld geven dat we dan weer afnemen van mensen die iets minder in de knel komen, maar óók enorme last hebben van dit wanbeleid. Met drogredenen als ‘de oorlog in Oekraïne’ pikt men het allemaal en wordt de totale onkunde van de beleidsmakers weggepoetst. Met een grote herverdeling van 900 miljoen euro gemeenschapsgeld gaat het demissionaire kabinet verder nivelleren, de armoedeval vergroten en structureel helemaal niets doen aan het probleem van de hoge energieprijzen.

In de Tweede Kamer moeten we hierover debatteren met de minister van Armoede, terwijl de minister van Economische Zaken en Klimaat natuurlijk aan de basis staat van de energiearmoede. Als deze minister zorgt voor lagere energieprijzen, door bijvoorbeeld het Groninger gasveld weer in productie te nemen of kerncentrales te bouwen, hoeft hardwerkend Nederland helemaal niet op te draaien voor deze misplaatste subsidieronde. Dan zitten de mensen met een smallere beurs namelijk niet met energienota’s die ze niet kunnen betalen.

 

Koploper

En dan is er natuurlijk nog reden waarom de energieprijzen in Nederland zo hoog zijn. Wij zijn koploper in Europa als het gaat om de hoogte van de accijnzen op benzine. We betalen maar liefst 79 cent aan accijns per liter benzine, terwijl het EU-gemiddelde slechts 53 cent bedraagt, maar er ook 15 landen zijn die veel minder belasting heffen. Het laagste tarief is slechts 31 cent. Met betrekking tot de energierekening is de situatie nog erger.

Over iedere kubieke meter gas betalen we 59 cent belasting en voor elektra geldt een belasting van 15 cent per kWh. Per 1 januari 2023 is het btw-tarief op gas en elektra verhoogd van 9% naar 21%. De overheid is dus geheel verantwoordelijk voor de hoge energieprijzen. De oplossing is simpel: verlaag de btw, verlaag de accijnzen, verlaag de energiebelasting. Hoe? Door te snijden in het eigen vlees. Minder overheid, minder ambtenaren, minder onzinnige uitgaven.

 

Thuiszitten lucratiever dan werken

Nederland is het enige land ter wereld waarbij je, op het moment dat je gaat werken in een laagbetaalde baan, minder overhoudt dan wanneer je thuis op de bank blijft zitten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Waarom lossen we die armoedeval niet op en maken we geen einde aan het rondpompen van geld in de vorm van al die toeslagen? Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 stelt dat er een eenmalige energietoeslag komt voor huishoudens met een inkomen op of rond het sociaal minimum. Daar wordt 900 miljoen euro aan belastinggeld voor gebruikt, waarvan 100 miljoen euro op gaat aan uitvoeringskosten. Als we 11% verlies aan uitvoeringskosten normaal gaan vinden is de Hollandse koopmansgeest van zuinigheid en vlijt blijkbaar echt verleden tijd.

 

Lapmiddel

De energietoeslag is weinig anders dan een lapmiddel voor een kleine groep mensen, waarbij dak- en thuislozen, jongeren tot 21 jaar en grote groepen studenten ook nog eens worden uitgesloten. Net zoals alle hardwerkende Nederlanders die net boven het sociaal minimum zitten. Het enige wat dit oplevert is nog meer bureaucratie en nog meer geld dat nodeloos wordt rondgepompt. Uiteraard kost deze vicieuze cirkel onze samenleving een vermogen. Dat is niet in het belang van Nederland, noch in het belang van de Nederlanders die de rekening van deze contraproductieve geldsmijterij mogen betalen.

 

Nederland weer energie-soeverein

Wat wel in het belang van Nederland is zijn minder ambtenaren, minder bureaucratie, een kleine en dienstbare overheid, werk dat weer loont en een lagere energieprijs door ons land weer energiesoeverein te maken. Dat laatste is een fundamentele oplossing voor terechte zorgen die burgers hebben. Of gaat het kabinet, lees: de belastingbetaler, ieder jaar de mensen compenseren die de energienota niet kunnen betalen? We leven in een land waar een kabinet met droge ogen 28 miljard euro heeft uitgetrokken om 0,000036 graad opwarming van de aarde te voorkomen. En passant heft men de hoogste accijns en belastingen op brandstoffen en energie, om zich vervolgens af te vragen hoe het komt dat mensen in de problemen komen. Dat kan anders en dat moet anders.

 

Innoveren

Nederland moet meer innoveren en streven naar energiesoevereiniteit, waardoor we als land minder afhankelijk worden van energie uit het buitenland en de energierekening structureel omlaag gaat. Dat doe je niet met andermans geld, maar door gewoon logisch beleid te voeren. Daarvoor moeten we vrij worden gelaten om kerncentrales te bouwen en doorgaan met het veilig produceren van aardgas uit het Groninger gasveld. Dat laatste kan door te produceren op een laag productieniveau van bijvoorbeeld 12 miljard m3 per jaar, in combinatie met waterinjectie of stikstofinjectie, zodat de druk in het veld op peil blijft en het risico op seismische activiteit wordt geminimaliseerd.

De overheid moet weer faciliteren en stoppen met het belemmeren van de vrije markt. De Europese Green Deal en het Klimaatakkoord zeg ik liever gisteren dan vandaag op, omdat ze ons land op slot gooien en daarmee niet in het belang van Nederland zijn. Met innovatie en technische oplossingen komt Nederland juist weer in beweging en kunnen we onze eigen broek ophouden. Versneld inzetten op geothermie, onderzoek doen naar de haalbaarheid van winning van schaliegas in Nederland en dus eindelijk die broodnodige kerncentrales bouwen, dragen daar allemaal aan bij.

 

Voorop lopen

De energietoeslag moet van tafel. Het is geen oplossing om falend overheidsbeleid te verbloemen door geld af te pakken van de ene groep mensen, om dat dan als een barmhartige Samaritaan aan een andere groep te geven die het iets moeilijker heeft. Er wordt een enorm bureaucratisch gedrocht opgetuigd dat op zichzelf al heel erg veel belastinggeld kost. Zuurverdiend belastinggeld dat van andere, hardwerkende Nederlanders is afgenomen.

Het zou de overheid sieren als ze de klimaatreligie zou laten varen en in plaats daarvan zou faciliteren dat er goedkope energie geproduceerd kan worden door de vrije markt in Nederland zelf. Energiesoevereiniteit en het onvoorwaardelijk beschikbaar zijn van betaalbare energie moeten de hoogste prioriteit hebben. Daar kunnen alle Nederlanders van profiteren en niet alleen de huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum en een kleine groep studenten. Stop het wanbeleid, ga zo snel mogelijk aan het werk en zorg dat Nederland weer een soevereine en betaalbare energievoorziening heeft, waarmee ons land voorop loopt en nog vele decennia vooruit kan.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
21 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Een reeks van goede ideeën waarin centraal staat het gegeven dat welvaart voortkomt uit het verlagen van kosten en nooit door herverdeling van kosten, zoals links dat wil.
Het toeslagen-circus is bedoeld om:
– macht te verkrijgen over de ‘onderste’ helft van de samenleving, die steeds meer toeslagen afhankelijk wordt doordat de kosten van basisbehoeften voor deze groep een steeds groter deel van het inkomen opslokt;
– macht te verkrijgen over de ‘bovenste’ helft van de samenleving, die gedwongen betalen moet voor de toeslagen. Hierdoor wordt een steeds groter deel van hun inkomen opgeslokt door afdrachten die de toeslagen mogelijk moeten maken.
– de overheid als de grote herverdeler noodzakelijk te maken en nog meer macht te geven over beide groepen – en dus eigenlijk de hele samenleving.
De lezers zullen in deze opzet de marxistische onderbouw-bovenbouw theorie herkennen. Het toeslagen-circus steunt op de theorie van antropogene klimaatverandering, die energietransitie afdwingt, die energie veel duurder maakt dan voorheen, hetgeen vervolgens doorwerkt in alle producten vanwege verpakking, logistiek enzovoort.
Deze waanzin kan dus ook makkelijk gestopt worden door de religie van antropogene klimaatverandering te verlaten en te vervangen door het realiteitsbesef dat zonder fossiele brandstoffen geen welvaart mogelijk is.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Ja zeg, Wybren?! Niet gaan aankomen met oplossingen graag. Dan kan de media je niet meer demoniseren. En het hele circus van schuldhulpverleners, beleidsmedewerkers klimaat en de gesubsidieerde milieuclubs willen ook graag aan het werk blijven. We moeten qua energievoorziening wel het domste jongetje van de EU blijven anders heeft Rob Jetten niks te doen. Hij legt het graag nog een keer uit. Verder steeg de prijs van energie al ver voor de oorlog in Oekraine.

Hans
Hans
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Geweldig stuk, helemaal mee eens! Eindelijk een politicus die het begrijpt. Dank Wybren!

Jan Smelik
Jan Smelik
17 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Hans

Tja, nog altijd jammer dat Wybren de FvD heeft verlaten. Als je naar hun beider standpunten kijkt zie je dat het vrijwel hetzelfde is. Ik stem liever op het origineel.

Johan D.
Johan D.
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Het zou mooi zijn, als de mogelijke winnaars van de verkiezingen, zeg VVD, BBB, NSC, PVV e.a. nu ook eens doordrongen zouden zijn van deze oplossingen en niet doorgaan met het slechte stelsel waar VVD/D66 ons in terecht hebben laten komen. Van het gas af, wie is er ooit zo dom geweest, terwijl andere EU landen juist op aardgas over gestapt zijn?!

Youp
Youp
16 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

En dat is alleen nog maar Nederland. Maar Nederland bestaat niet in een vacuüm. We zijn een handelsland en handelen met de hele wereld, maar met name toch met Duitsland. En laat nu net Duitsland in serieuze problemen zitten omdat ze geen goedkoop Russische gas meer kunnen krijgen nadat Nordstream is opgeblazen waardoor hun complete maakindustrie zwaar benadeeld is.

Cui bono van het opblazen van Nordstream?
Het zijn niet de Russen, die willen je dolgraag hun gas verkopen. Het zijn ook niet de Chinezen, die zouden het liefst hun nieuwe zijderoute zien bloeien van Lissabon tot Beijing. Is meneer van Haga klaar om te zien dat de Amerikanen hier achter zitten? En betekent dat niet dat we onze relatie met diezelfde Amerikanen moeten herzien?

Overigens mijn complimenten voor het feit dat u zich in het publieke debat mengt.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
15 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Hupsakee. Complottheorie nr zoveel.
Hou toch eens op man, over dingen waar je netzomin als ik iets van weet.

Youp
Youp
15 dagen geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

1. Een onderzeese pijplijn ontploft niet uit zichzelf.
2. Het is gespecialiseerd werk om een onderzeese pijplijn op te blazen.
Niet alleen liggen die pijpleidingen vrij diep, ze zitten ingepakt in een dik betonnen omhulsel.
3. Wie hebben de kennis, ervaring en de materialen om een dergelijke pijpleiding op te blazen? Geheime diensten en speciale legeronderdelen.
4. Het opblazen van een onderzeese pijpleiding is daarmee per definitie een complot. Een samenzwering, in het geniep, waarvoor overheden nooit verantwoordelijkheid zullen of kunnen nemen want het zijn oorlogsdaden.
5. We hebben hier dus met een paar eenvoudige, heldere denkstappen vastgesteld dat het opblazen van een onderzeese pijpleiding altijd een complot is. De volgende stap is vaststellen wie daar het meeste belang bij heeft. Helaas komt u daar niet aan toe omdat u al vastslaat bij het woordje complot. Alsof die dingen niet gebeuren.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
15 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Tja, wie deed het? Daar komt u ook niet aan toe, behalve de op niets gebaseerde suggestie dat de Amerikanen er achter zitten.

elgoog
elgoog
15 dagen geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Als je je er in verdiept zoals bij de media zender “redacted” in de VS onder andere, dan is het zeer aannemelijk dat de VS er achter zit. Zei hebben het meeste belang bij energietekort in de EU en de oorlog. Niks complot gewoon de feiten.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
13 dagen geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Beste J. de Ruiter,

Complot of niet, definitie van een complot of niet, denk dat we met zijn allen het er toch over eens zijn dat beide Nordstream pijpleidingen alletwee diep onder water boem zeiden, en dat het boemen niet van zelf gebeurde.

Sherlock H. 1.01: Iemand heeft of iemanden heeft het gedaan.

Zoals Youp al doorredeneerde is de kans het een individuele cross-over was tussen de gebruikelijke vuurwerkbom aan de deur bij duistere betalingsgeschillen en een Japanse parelduiker, buitengewoon klein.

Ook een gehuurd bootje met een stel Oekie McGivers met watervast plakband is minder waarschijnlijk, maar niet geheel 007-onwaarschijnlijk. Waar Oekraïnse boems diep in Rusland vooral radikalinski’s, grote vliegtuigen en munitie-opslagen treffen is het diep water 2 x kunststukje toch van een andere orde.

Punt dat zowel de aandeelhouders NL (via de Gasunie, waar ook weinig meer van vernomen wordt) en D toch wel erg rustig zijn gebleven over de resulterende kapitaalvernietiging en verdrinking van allerlei prettige verdienkansen en vooruitzichten op maatschappelijke stabiliteit, schildert voor mijn ietwat wantrouwige oog toch een copy-repeat-paste van het atoomcadeau via Urenco aan de Paki’s.

Nog los van de aansluitende grap dat professor Khan de verworven inzichten tegen prettige prijzen deelde met de gezellige vrienden in Noord-Korea en Libië.

Niet echt subtiel, wat vreemd, maar voor iedereen duidelijk. Net zoals met je Colt .45 de kip in het diepvriesvak voor de tweede keer vermoorden. Het valt hoe dan ook op.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
15 dagen geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Nou, nou. Complotten zijn van alle tijden hoor. Je kunt ze natuurlijk ook anders noemen: samenzweringen of niet bewezen, maar wel erg toevallige samenhangen die bij doordenken en redeneren een duidelijk doel zouden kunnen hebben.
Die veelzeggende ’toevalligheden’ en/of daarop betrekking hebbende angstvallig geheim gehouden documentatie, zouden best een complot kunnen zijn. Laat de powers that be dan maar bewijzen dat het anders ligt.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
16 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Alle toeslagen moeten van tafel. En elke ‘ingreep’ in de koopkracht is uiteindelijk een sigaar uit eigen doos.
Lonen omhoog? Dan stijgen ook de prijzen, en kosten u uiteindelijk meer dan de loonsverhoging binnen bracht.
Steeds maar weer iets optuigen om de ‘kwetsbaren’ in leven te houden?
Nee, een voltijdsbaan, ook een laagbetaalde, moet weer toereikend zijn om een normaal leven te kunnen leiden. Bij weinig inkomen (heel) bescheiden misschien, maar toch. Zoals decennia geleden een arbeider als alleenverdiener zijn gezin kon voeden en kleden, een bescheiden huis kopen, een tweedehandsje rijden en de rekeningen betalen.
Ook is dan de perverse prikkel weg om in een uitkering te blijven hangen, ten laste van de samenleving, vanwege alle financiële en gemakzuchtige voordelen boven zelf werken voor je inkomen.
En voor wie echt door handicap e.d. geen mogelijkheid heeft tot zelf verdienen zou een toereikende uitkering zonder jaarlijkse toetsing en aanvragen niet meer dan normaal moeten zijn.
En die verhoging van de kinderbijslag? U weet dat die voor het grootste deel gaat naar de geïmporteerde nieuwe babyboom he?

Boris
Boris
16 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

If it moves, tax it. if it keeps moving…
Etcetera.

Dit is hoe macht werkt, mijnheer Van Haga. Altijd.

Jos
Jos
16 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Is een arrestatie een geldige reden om een Business klasse vliegticket naar Australië te annuleren?

Ik vraag dit voor één van de vele hypocriete klimaatactivisten die we arm zijn.

Ook waren enkele bekende gezichten weer van de partij. Zo was actrice Carice van Houten één van de opgepakte demonstranten. Zij stond op de weg met een bordje met daarop de tekst: ‘The night is dark and full of fossil fuels’. De zin is een verwijzing naar de hitserie Game of Thrones, waarin zij seizoenen lang een van de hoofdrollen speelde.

Laatste aanpassing 16 dagen geleden door Jos
J. de Ruiter
J. de Ruiter
15 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Als vanouds in sociaaleconomisch opzicht gematigd linkserig persoon (ja, ik geef het toe, CDA-achtig, geen lid hoor, nu als zwevend kiezer in de driehoek Omtzigt, BBB, JA21) ben ik het zeer eens met van Haga. Waarom fuseert hij eigenlijk niet met JA21?

Dat toeslagencircus wordt idd steeds idioter. Nu is het ‘controversieel’ verklaard en gaan we er dus nog (minstens) een jaar mee door…

Over kernenergie ben ik het 200% met Wybren eens. Ik ben fysicus en weet dus een beetje waar ik het over heb. Een jongere zeer goede kennis van mij werkt bij RCN Petten en houdt me regelmatig bij de les.

Met kerncentrales hadden we al jaren geleden moeten beginnen. Het werd altijd tegengehouden door groene en linkse onderbuiken. Terwijl er tot ver in de 70-er jaren, dus ook onder Den Uyl, elke week levensgevaarlijke chloortreinen van Akzo over het Maliebaanlijntje dwars door de woonwijken van Utrecht reden. Er waren waarschuwingen, maar die werden genegeerd. Een open gebarsten chloorwagon had daar meer doden veroorzaakt dan welke kernramp dan ook (m.u.v. het achterlijke Sovjet-Tsjernobyl).

Ja, kernenergie heeft nadelen, afval en zo. Maar daar is mee te dealen. Wie echt bezorgd is over CO2 zou kernenergie moeten omarmen!

Jan Smelik
Jan Smelik
15 dagen geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Het officiële dodental van Tsjernobyl is geloof 300. De rest van de doden zijn propaganda, laat je daardoor niet gek maken.

Youp
Youp
14 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Elk ander getal is een complot.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
15 dagen geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Bij mijn weten is het toeslagencircus nog wat meer opgetuigd.
De groen/linkse onderbuiken speelden ook in het verleden achter de schermen (geheim, dus misschien complot?) een bepaalde rol t.g.v. dubieus beleid. Al was het maar door stil te zijn.
Net zoals zij overigens tot nu toe vanuit de oppositie het beleid stiekem steunden.
Controlled opposition. Complot. Samenzwering. Want niet transparant en zeker niet eerlijk t.o.v. kiezers.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
13 dagen geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Beste J. de Ruiter,

Volgens mij is de quantum berekening, die graag gemaakt zou worden – maar zonder enig historisch bewijs dat dat zou kunnen werken – dat we met A) een immer toenemende bevolking een B) voor steeds meer mensen prettige materiële welvaart binnen C) kaders van ‘klimaatneutrale’ overwegingen en van D) een per saldo een kwalitatieve en kwantitatieve toename van ‘natuur’ willen invullen.

Het Pol Pot stylee inzetten op een tegengesteld initiatief op A en B zal ongetwijfeld leiden tot meer C en D, maar leidt aan humanitaire gebreken.

A en B met kans op C en D (even afhankelijk waar je de toetswaarde van ‘natuur’ aan ontleent) gaat niet langs onstabiele wind- en/of zonne-energie, maar loopt langs kernenergie en een gebroeders Hunt-achtige manipulatie van de kopermarkt.

Timmermans komt niet toe aan het eerste deel, laat staan aan het voorstelbare internationaal gekrakeel dat we vanuit het Westen helaas wat minder hoogstaande maatschappijen moeten herkoloniseren om toevoer van de nodige ertsen te waarborgen. En met de wereld kopervoorraad is het niet echt heel florissant gesteld, bovendien moet je China en de VS van je nek houden, en laten die nou internationaal wat minder remmingen hebben.

Wie weet is de CFA toch nog ergens goed voor.

Akzo chloorlijn: Die kon je ’s nachts inderdaad horen rijden. Tijd geleden dat die herinnering voorbij kwam.

Chris
Chris
17 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Appels (5 cent per kWh stroom productiekosten exclusief alles) met peren (40 cent consumententarief) vergelijken… maar voor de rest ben ik het helamaal met Wybren eens.

21
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen