De energietransitie: kostbare vergissing met fatale gevolgen

Een poging om de waanzin te begrijpen

Titelfoto bij artikel De energietransitie: kostbare vergissing met fatale gevolgen Peter moerland opiniez

Foto:

Onze hoog ontwikkelde en uiterst complexe samenleving is gebaseerd op het gebruik van fossiele energie. Overschakelen naar een fundamenteel andere wijze van energievoorziening is een enorme operatie, die nu al tot een overvol elektriciteitsnet en grote energietekorten leidt. Maar zelfs de eenvoudigste rekensommen zijn niet gemaakt, terwijl er wordt gedroomd over de Noordzee als industrieterrein en waterstof. De energietransitie is waanzin en we lopen het risico om in de middeleeuwen versie 2.0 te belanden, schrijft Peter Moerland.

Voor een succesvolle energietransitie zijn realiteitszin en een geloofwaardige aanpak nodig. We krijgen continu te horen: het is vijf voor twaalf, neen twee voor twaalf voor het klimaat en ‘we moeten iets doen’ wordt er maatschappijbreed geroepen. En daar ligt een groot risico. Er wordt inderdaad heel veel ‘iets’ gedaan zonder dat de samenhang en interactie duidelijk zijn. Vanuit de ‘we moeten iets doen’-filosofie zijn de klimaatdoelstellingen voor 2030 (en 2050) in het bewustzijn van de Nederlandse bevolking gehamerd.

 

Elementaire vragen

De onbalans binnen de elektriciteitsvoorziening groeit echter gestaag, maar door decennialang 99,99% bedrijfszekerheid lijkt het onvoorstelbaar dat het fout kan gaan. In de loop van 2022 kreeg ik het gevoel dat we de energietransitie en de waterstofhype in gerommeld werden. Ik besloot op zoek te gaan naar antwoorden op de meest elementaire vragen die iedere verantwoordelijke politicus zou moeten stellen:

“Hoeveel elektriciteit gebruiken we nu, wat verwachten we in 2030 te gebruiken, hoeveel is er dan beschikbaar en is dat voldoende?”

Om de antwoorden op die vragen te vinden wacht je een enorme berg publicaties van een omvangrijke ‘advies- en beleidsindustrie’ die door privatisering van technische expertise bij de overheid vrij baan heeft gekregen. De onderstaande cijfers (helaas noodzakelijk voor de context van dit verhaal) komen uit de Klimaat- en Energieverkenning (onderdeel van de Klimaatwet), gepubliceerd door het Planbureau voor de Leefomgeving PBL, TNO, CBS, het RIVM en anderen en publicaties van netbeheerder TenneT en het ministerie voor Klimaat en Energie.

 

Huidig en verwacht elektriciteitsverbruik

Ons huidige elektriciteitsverbruik is 118 miljoen MegaWattuur oftewel 118 TeraWattuur [TWh] per jaar. De vraag naar hernieuwbare elektriciteit zal de komende jaren sterk groeien om de klimaatdoelen te halen. In 2030 is er een elektriciteitsvraag van naar verwachting 206 TWh. Ook TenneT en TNO komen uit op deze verwachte vraag rond de 200 TWh. De productiecapaciteit in 2030 komt volgens de KEV- en CBS-rapportages echter niet veel verder dan nominaal 135 TWh tot maximaal 150 tot 165 TWh. Dat is inclusief 95 TWh wind op zee. In 2022 was het aandeel wind op zee volgens het CBS nog maar iets meer dan 8 TWh.

We zien hier dus een elektriciteitstekort oplopend naar meer dan de helft van wat we nu per jaar verbruiken. Structurele elektriciteitstekorten van deze orde zijn fataal voor een complexe samenleving als de onze. De betrokken bewindslieden en instanties gaan er nog steeds, met een nog niet eerder vertoonde naïviteit, vanuit dat met extra windturbines op zee en het wondermiddel waterstof de elektriciteitstekorten wel ingevuld zullen worden voor 2030.

 

Extra wind op zee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ziet als oplossing voor het energietekort “extra wind op zee met offshore waterstofproductie, want aanlanding van nog meer elektriciteit van zee naar land is tot 2030 niet mogelijk omdat elektriciteitsnetwerk vol zit”.

Ik moest het een paar keer lezen, maar dit staat echt in een rapport van dezelfde overheid, die de energietransitie koste wat kost doordrukt. Het geheel nieuw ontwikkelen van grootschalige offshore waterstoffabrieken met alles wat er bij komt kijken vindt de minister van Klimaat en Energie een meer serieuze oplossing dan ervoor te zorgen dat er voldoende aansluitcapaciteit op land is. Alsof de Noordzee een industrieterrein is.

 

Geen aansluitcapaciteit

En zo komen we bij de waanzin van de energietransitie. Het structurele tekort van 71 TWh opvangen door extra windvermogen op zee is een illusie, omdat er geen extra aansluitcapaciteit beschikbaar is op het overvolle elektriciteitsnetwerk. Het is er mudvol en zoals gezegd, de Noordzee is geen industrieterrein maar een woeste veeleisende corrosieve omgeving. We kunnen de gasproductieplatformen in de Noordzee hergebruiken, is een van de andere oplossingen. Ik zou zeggen, ga eens kijken op zo’n verouderd en door corrosie aangetast speciaal voor de gaswinning ontworpen platform en zie het realiteitsgehalte ervan.

 

Waterstof

We lossen elektriciteitstekorten wel op met waterstof, de Heilige Graal van de energietransitie. Er worden enorme investeringen gedaan in de waterstofindustrie. Nog afgezien van het feit dat het elektriciteitsnet al bomvol zit, hoe slim is het om in te zetten op waterstof? In de eerste plaats is waterstof geen energiebron, maar een energiedrager. Bij de lange weg van
hernieuwbare elektriciteit van wind op zee naar elektriciteit bij de eindgebruiker op land (Power-to-Power) gaat er door omzettingsverliezen ongeveer 79% verloren en blijft er van de oorspronkelijke hernieuwbare elektriciteit slechts 21% oftewel één vijfde over.

Stel dat je het energietekort van 71 TWh met waterstof uit windenergie op zee zou kunnen invullen, dan heb je drie keer ons huidige jaarverbruik extra windenergie op zee nodig. Waterstof is dus een bizarre manier van hernieuwbare energievernietiging in plaats van een realistische energiebron. Het is bijna niet te bevatten, zelfs als je een voorschot neemt op nog te ontwikkelen technieken. En dan de vragen ‘wat gaan we doen met 10 tot 44 dagen te weinig wind of 73 tot 99 dagen te weinig zon’? Het zijn nog vrijwel lege pagina’s.

 

Waanzin

Met de vanzelfsprekendheid dat er in Nederland altijd elektriciteit is, verklaarde D66-minister Jetten voor Klimaat en Energie begin 2022 nog dat hij “niet meer wil horen dat de energietransitie wel ‘haalbaar en betaalbaar’ moet blijven en dat hij koste wat kost de energietransitie gaat doorzetten. De minister heeft een berg geld tot zijn beschikking, € 35 miljard voor plannen waarvan de waanzin duidelijk is en niet of het resultaat oplevert.

Men realiseert zich onvoldoende dat in een complex energiesysteem alles met alles samenhangt. Je kunt niet ongestraft onderdelen eruit halen zonder de effecten op de totale energieketen mee te nemen. Als je eerst iets naar beneden duwt, kolencentrales eruit bijvoorbeeld, en daarna aardgascentrales stil zet omdat er te weinig aanbod van gas is, dan komt iets anders, vervuilende kolen- en/of kerncentrales weer omhoog. We blijven nog voor tientallen jaren direct en indirect aangewezen op fossiele brandstoffen, waarbij het aandeel aardgas o.a. door Groningen enorm onder druk staat.

 

Energietransitie is enorm en complex project

Het is goed om je te realiseren dat de energietransitie na de Deltawerken misschien het grootste en meest complexe project is waar Nederland ooit mee geconfronteerd wordt. De energietransitie is te groot, te complex en te ingrijpend om het alleen aan de politiek over te laten. De afbreukrisico’s zijn enorm omdat de energietransitie moet uitgevoerd worden in een samenleving die ‘vol in bedrijf is’ en niet even stilgezet kan worden. Het vereist heel veel kennis van zaken, ervaring en hoog ontwikkelde projectbeheersingsvaardigheden, competenties die je niet van een doorsnee kabinetslid mag en kunt verwachten.

De politiek zou zich dus moeten beperken tot het creëren van de ideale randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle energietransitie en de uitvoering laten bij een professionele projectorganisatie c.q. departement, misschien wel direct vallend onder de minister-president die beslissingen durft te nemen en dat ook doet.

 

Middeleeuwen versie 2.0

Rond 1850 is onze huidige fossiele brandstof-afhankelijke samenleving ontstaan en heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot de uiterst complexe samenleving anno nu. Een compleet fundamenteel andere wijze van energievoorziening laat zich niet dwingen door obsessieve jaartallen zoals 2030 en 2050. Dat toch willen forceren is waanzin en heeft vernietigende consequenties voor de samenleving.

Al bij een paar dagen geen elektriciteit is de lijst met vanzelfsprekendheden die geraakt worden enorm. Uiteindelijk zal vooral een beroep gedaan moeten worden op de zelfredzaamheid in de samenleving, die volkomen afhankelijk is van een stabiele elektriciteitsvoorziening. Ik weet het niet, maar wanneer de belangrijke voorzieningen langere tijd afwezig blijven is de kans groot dat het tot onomkeerbare maatschappelijke toestanden oftewel de middeleeuwen versie 2.0 zal leiden.

Systeemfalen gaat nooit geleidelijk, maar exponentieel en de gevolgen zijn niet te overzien. En als je dan zo’n minister Jetten en de rest van de Muppets bezig ziet…. ik hou mijn hart vast.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
65 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Dino51
Dino51
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Studenten van de UvA willen geen gebruik van fosiele bandstof meer. Leg alle voorzieningen die draaien op fosiel maar twee weken stil op de UvA dan piepen ze waarschijnlijk anders. Ook de energie voor ons mobiele netwerk draait nog grotendeels op fossiel. Eén dag geen mobiel contact en de crisis is compleet. Jetten en trawanten als muppets is zóóo treffend. Hij begrijpt de materie en complexiciteit echt niet.

fransje Spiljard
fransje Spiljard
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dino51

Goed idee!

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dino51

Dat zou een heel goed idee zijn. Studenten lijken steeds stommer te worden.

Saeftinghe
Saeftinghe
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Een B vergete? Moest het niet Blijken zijn?

MrPercussionPete
MrPercussionPete
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Nergens is de tegenstelling tussen ideologie en common sense duidelijker dan hier. Aan de ene kant onrealistisch maakbaarheidsdenken, aan de andere kant nuchtere logica. We worden geregeerd door volkomen incompetente idioten. Ik denk dat die hele ,,transitie” uiteindelijk zal gaan leiden tot een implosie van de maatschappij. We zullen dingen gaan zien die we nooit voor mogelijk hielden. Denk aan wat er gebeurt als mensen in de kou komen te zitten, of als de voedselvoorziening in gevaar komt. Beschaving is maar “skin deep”…

Jan Smelik
Jan Smelik
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  MrPercussionPete

‘Incompetente idioten’ komt dichter in de buurt van de werkelijkheid dan ‘muppets’.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  MrPercussionPete

Eens, u heeft het enorme gevaar helder en bondig beschreven.
Het toch blijven doordrammen van wat een gigantische clusterfuck gaat zijn kán een reden hebben. Rara.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik vraag me ook vaak af welke verborgen agenda’s hier achter steken. Is het grenzenloze domheid en naïviteit of is er iets anders dat achter dit geheel steekt.

Saeftinghe
Saeftinghe
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Dom lijkt me onwaarschijnlijk bij de lieden die het bedenken, die groep manipuleert en financiert de groep dommen die de uitvoerende macht zijn. En houden die stevig in de hand.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  MrPercussionPete

Ja, die angst en zorgen heb ik ook.

fransje Spiljard
fransje Spiljard
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Duidelijk artikel dat de waanzin laat zien waar de Nederlandse regering mee bezig is. Iedere logisch nadenkende burger moet toch kunnen begrijpen dat dit technisch alleen al niet haalbaar is. Waarom begrijpt de regering dat dan niet? Dit is geen landelijke politiek meer en we hebben geen schijn van kans dit nog te veranderen vrees ik. Ik ben voor een beter milieu maar niet op deze onmogelijke schijnmanier waarin we inderdaad in ME 2.0 terechtkomen.

Jan Smelik
Jan Smelik
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  fransje Spiljard

Al decennia verbaas ik mij als ingenieur over het gebrek aan inzicht in de meest basale technische feiten van zowel burgers als politici. Aleen al de omzetverliezen in de waterstofketen van zeker 70% komt niet binnen bij mensen.

Mooi verwoord: ‘Waterstof is dus een bizarre manier van hernieuwbare energievernietiging’.

Targo
Targo
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het artikel illustreert de waanzin goed en leg de achillespees bloot. Geeft de problemen aan ook dat de schrijver zelf vergeet dat in de winter er op het maximale zonnemoment 23 keer minder zonnekracht is waardoor er minimaal op dat maximale moment 23 keer zoveel zonnepanelen nodig zijn voor het opwekken van elektriciteit dan op datzelfde piekmoment in de zomer.

Dan is de zon niet aanwezig gedurende de hele dag en is de zonnekracht over de gehele dag stijgend en dan weer afnemend. Met als allerbelangrijkste dat wanneer er elektriciteit nodig is deze niet kan worden opgewekt. Dit naast de windstille dagen of luwe dagen.

Alle apparatuur is zuiniger geworden en des ondanks gebruiken we meer energie. Komt overeen met de voorspelling dat elke technologische vooruitgang meer energie kost dan de vorige stap die ontstegen is.

Gemak dient de mens en daarmee sloopt het zijn omgeving door problemen met grotere problemen op te lossen.

Stap terug naar de jaren 1970-1980 is de oplossing voor een land als Nederland. Want ook (drink)WATER is een probleem. Betekend dat we ook de bevolking met laten slinken.

Zonder grote veranderingen komen wij er niet en staan de dark ages voor de deur.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Targo

De winter zal ons de nek omdraaien, omdat ons energieverbruik dan op het hoogst is.
Stel u voor al onze auto`s elektrisch, warmtepompen die extra energie nodig hebben bij lagere temperaturen, lange donkere dagen.

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend verwoord.
De nieuwe middeleeuwen kloppen op onze voordeur. Niet alleen door de industrie te weren naar ook cultureel.
Geen vliegtuig meer nemen maar trein betekent in Europa blijven. Globalisering wel maar globale toerisme niet. De vrijheden worden een voor een beperkt via ecologische maatregelen. Wat eigenlijk politieke overwegingen zijn voor de nieuwe wereldorde. 15 minuten steden horen daar bij. U komt niet meer in Afrika maar de Afrikanen komen naar u toe. Blijvend. Dat bepaald de cultuur wat betekent dat u zich moet aanpassen naar hun en niet andersom want dat is zielig. De nieuwe middeleeuwen zullen de oorlogsvrije EU weer veranderen in Europa vol oorlog.
Ter Apel is al wakker de rest zal volgen als er meer Ter Apels ontstaan. Zeker als het gaat zoals de VN en het WEF eigenlijk wil met hun nieuwe wereldorde.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ja, griezelige toestand.

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Onvrijheid heeft een nare kant. Je weet nooit wanneer het echt komt of wanneer het er op lijkt. Als je het door hebt is het te laat. In die situatie bevinden wij ons nu.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Probleem van de Nederlandse politiek is dat er allemaal Alfa’s in zitten en geen Béta’s. Kortom de politici in de Tweede Kamer hebben helemaal NERGENS verstand van en denken serieus dat ze straks zonder fossiele energie kunnen en dat die energietransitie op rolletjes gaat verlopen. Mag ik even heel erg hard lachen als wetenschapper 😀

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

OK, uiteraard mag u lachen.
Maar lach dan vooral het rariteitenkabinet uit. Ik persoonlijk ben er van overtuigd dat er wel degelijk mensen in de 2e kamer zitten die met hart en ziel voor het welzijn van NL werken. Alleen….. cordon sanitair, functie elders, dichtgetimmerd ‘regeer ‘akkoord, stemmen mét last en ruggenspraak door kadaverdiscipline in partijen.
Die ‘Haagse Muur’ moet doorbroken worden.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ja, daar benik het mee eens. De mensen met verstand en gevoel horen de laffe baantjes jagers met korte termijn denken te verslaan. Anders gaat onze samenleving er aan. Men maakt zich druk over welzijn van steeds meer en meer asielzoekers, maar straks is er hier helemaal niets meer. Voor niemand.

Chris
Chris
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Afgelopen week hebben we twee volledige black-outs gehad op Curaçao, het hele eiland zonder stroom, winkels en scholen dicht, verkeersinfarct op doorgaande wegen, studenten die zich niet kunnen voorbereiden op tentamens, ontdooiende diepvriezers en als de stroom na 12 uur weer terugkomt met de gebruikelijke spanningspiek dan bewijken elektrische apparaten (mn koelkast/vriezers). Zo hebben jullie alvast een beetje idee wat je te wachten staat.

Overigens hebben wij daar geen last van, we hebben zonnepanelen met accu’s en draaien gewoon door tijdens die black-outs. En uiteraard geen stroomrekening meer.

trailerlier
trailerlier
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Chris

Idd offgrid energie aanleggen voor jezelf met accus als tijdelijke buffer en piekspanningsbeveiliging. Verder hoef je op curacau niet te verwarmen denk ik maar in nederland moet je inzetten op energiedragers dwz hout of pellets inslaan, want vertrouwen op collectieve netwerken wordt een drama straks en elektrisch verwarmen is een rekensom fie in absolute ellende ontaarden zal zeker als die troep stuk gaat elektrische auto’s zelfde drama.

Rico
Rico
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De hele transitie is gekaapt door activisten met een groen bord voor hun kop waar naif links net zo blind achteraan loopt. Bedrijven lopen er vanwege subsidie en hoge verdienste graag achteraan, wat ze nu neerzetten halen straks gewoon weer weg terwijl er zoveel goede alternatieven zijn. Overal zijn mensen bezig met groene ontwikkelingen die hooguit nog wat tijd vergen, tijd die er nog volop is. Een van de ontwikkelingen is uiteraard Thorium en gelukkig zijn er mensen met verstand die daar wel in geloven. Het duurt gelukkig niet heel lang meer voordat al die windmolens weer weg kunnen wel jammer van al dat geld dat we veel beter in innovatie hadden kunnen stoppen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Rico

U betreurt al het geld dat veel beter had kunnen worden besteed. En heerscharen mét u. Maar er zijn velen dolgelukkig en gigantisch rijk geworden met de geldvloed die tegen de zwaartekracht in van laag naar hoog stroomt.

Realist1966
Realist1966
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Rico

Jammer ook van de Noordzee en alle enorme windturbinefunderingen op land. Plus uiteraard alle afval waar we geen recyclemogelijkheden voor hebben en ook geen ruimte om het ergens te laten.
Misschien kan iemand leuke woningen ontwerpen die we van de wieken kunnen maken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Vooralsnog worden die gewoon op hopen gegooid en zand er over. Letterlijk.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Exact. Zeer zorgelijk allemaal. Ik houd mijn hart vast.

J-P
J-P
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Haha we gaan allemaal over op waterstof, waar laten wij al het vocht wat hierdoor vrijkomt! Oja dat gaat de lucht in , zie je niet. Nee dat klopt alleen zorgen wij er wel voor dat de klimaatverandering wel wordt aangewakkerd. Dit is onze bijdrage voor de volgende generatie, voor een wereld vrij van fossiele brandstof. Het draait alleen maar om geld

Jaan
Jaan
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Jetten is alleen een nobody die de groene droom mag waarmaken.en Timmermans degene die de natuur en het klimaat redt. Wat redden de heren?
Niks. De natuur is al 70 jaar wereldwijd kapot gemaakt door het overmatig gebruik van insecticiden. De bijen zijn vergiftigd, de sprinkhanen en de meikevers zijn uitgestorven en de kikkers door schimmelziektes. Door het gebrek aan insecten is de vogelstand drastisch teruggelopen. Blijkbaar moeten de laatste vogels er ook aan geloven door ze massaal met enorme windparken op de Noordzee te verhakselen. De oerbossen in de Baltische landen worden gekapt, want dat is CO2 neutraal. Immers voor een boom van 10 meter hoog komt een stekje van 40 cm. Het is eenzelfde soort redenering door te beweren dat als een legereenheden van honderden soldaten sneuvelt, dat dan je gevechtskracht niet afgenomen is, omdat er ook honderden kinderen geboren worden. Een twijg met een boom vergelijken is hetzelfde als een militair en een zuigeling vergelijken. Ze durven het te zeggen: Kappen van bomen is CO2 neutraal zeggen de onnozelen van geest die ons besturen.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jaan

Ja, de huidige politici en beleidsmaatregelen storten ons in het ongeluk.

Saeftinghe
Saeftinghe
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jaan

Molens die vogels “verhakselen” zijn er niet.
De enige vogel die gevaar loopt door een molen is de gier, die zoekt thermiek om hoog te blijven, thermiek vind je door wind tegen berghellingen en boven molens.

De gier heeft geen vijanden in de lucht, besteedt daar dus geen aandacht aan.
Dat heeft soms tot gevolg dat hij een klap van de molen krijgt. (een uitdrukking ontsaan in de tijd van de molens die we nu prachtig mooi vinden!!)

Ik verblijf in een omgeving waar vele honderden molens staan, terrein vrij toegangkelijk.
Ik ga daar vaak een kijkje nemen en wat babbelen wanneer er iemand daar controleert.
De moderne molens zijn muisstil en geen dode vogels te vinden!!
Wel veel op de weg doodgereden vogels. Moeten we daarom het autoverkeer stoppen?
Wanneer iemand een rondleiding over een aantal molens wil, laat hij contact opnemen, dan rijd ik hen ernaar toe.

Chris Schoneveld
Chris Schoneveld
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Saeftinghe

“vele honderden windmolens”. Dat zal dan wel een hele pittoreske omgeving zijn. Hebt u een suggestie voor een leuk hotelletje in de buurt?

Saeftinghe
Saeftinghe
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Chris Schoneveld

Zeker weet ik een goed hotel, wanneer je serieus van plan bent om te komen, laat me maar weten, dan maken we een rondritje.

Ribbel
Ribbel
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Saeftinghe

@ Saeftinghe,
Waar op deze wereldbivakeerd u?
Ben eigenlijk best wel benieuwd om één en ander te zien. in bezit van een rijdend mini hotelletje, dus slapen is voor mij al opgelost.
Hoop van je te horen.

M.vr.gr.

Chris
Chris
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

In 2014 heeft het KIVI een berekening (De Rekening Voorbij) gemaakt waaruit blijkt dat op land en zee onvoldoende vrije ruimte beschikbaar is voor het installeren van extensieve opwekking met zonnepanelen en windmolens om aan onze vraag naar energie te voldoen. De doelstellingen voor duurzame opwekking zijn daarmee sowieso onhaalbaar…
Wellicht verklaart dat de verbetenheid waarmee vissers en boeren uitgerookt worden?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dank u.
Het bestaat niet dat de machthebbers dusdanig dom zijn dat ze zich niet zouden realiseren welke consequenties hun volksvijandige handelen gaat hebben en deels zelfs al heeft.
Kan het bij heel veel zaken een onsje minder met verbruiken en consumeren? Zeker.
Ik ben ook helemaal voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen, geleidelijk en zorgvuldig op geleide van de voortgang van écht goed inzetbare nieuwe technieken.
Het doordrammen tegen beter weten in moet dus een reden hebben.
De New World Order?
De geldvloed eerst nog even fors van laag naar hoog laten vloeien voordat fysiek geld omgezet gaat worden naar de programmeerbare tegoedbon CBDC?

s.f.hoekstra
s.f.hoekstra
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

zelfbeheersing is niet bij de “muppets” aan te treffen, meneer Moerland, wat het door U waargenomen fenomeen verklaart.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Tja kijk wat er kàn gebeuren. Zuid-Afrika een eens zo welvarend land is compleet in de Middeleeuwen beland!!! Je hebt al een App die je waarschuwt wanneer de stroom uit gaat vallen. Tja…………
https://tinyurl.com/y4zwny77
Filmpje

Marien
Marien
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een uitstekend onderbouwde column.
Ik denk dat de huidige ‘regering’ direct hoort te vallen want ze hebben werkelijk nergens verstand van. Geen van allen. Dat vind ik de grootste bedreiging van ons voortbestaan. Zelden een stommer stel politici gezien dan de huidige.
Er hoort HEEL snel een denktank/taskforce te komen van mensen met echt verstand van zaken. Anders komt het scenario dat dhr Moerland beschrijft heel snel op ons af denderen.
Het lijkt wel of dit land bestuurd wordt door kleuters.
Ik hoop dat er middels BBB en JA21 en misschien een paar anderen met verstand (bv PvdA ers van statuur Ronald Plasterk) en wellicht paar VVD ers CDA ers met verstand snel gehandeld wordt op dit dossier.

AAA
AAA
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

“En de rest van de Muppets”.
Lijkt me een compliment voor het kartel.

S: ‘The question is: Wat is systeemfalen?
W: ‘The question is: Who cares?’ 🎯

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Jetten vertelt wat zijn ambtenaren hem influisteren, heeft zelf echt geen gezond verstand anders zou hij hen vragen stellen. Rekenen kan hij al helemaal niet, daar heeft hij in het verleden al blijk van gegeven. Maargoed, veel mensen -en vooral de jongelui- laten zich manipuleren omdat ze zelf ook niet kunnen rekenen. En ze hebben op school geleerd vooral niet kritisch na te denken. Dankbaar volk dus.

Boris
Boris
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Vergissing? Nee hoor. Doelbewust destructief beleid. Ordo ab chao.

Chris Schoneveld
Chris Schoneveld
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Meneer Moerland,

U schrijft: “in 2030 is er een elektriciteitsvraag van naar verwachting 206 TWh. ”

Hoe rijmt u dat met de ambitie van het kabinet om in 2030 60% minder CO2 uit te stoten? Wij verbruiken als land (primair verbruik) nu jaarlijks 3530 PJ (Peta Joule) inclusief scheep- en luchtvaart. Dat staat gelijk aan 1270 TWh
Bron: https://www.energieinnederland.nl/wp-content/uploads/2022/01/A4-digitaal.pdf
Als we alleen het eindverbruik in beschouwing nemen (om het wat minder dramatisch te laten uitzien) dan praten we over 850 TWh; daarvan is 5% hernieuwbaar (42 TWh) en 6% vervuilende biomassa.
Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/22/11-procent-energieverbruik-in-2020-afkomstig-uit-hernieuwbare-bronnen

Als biomassa wordt uitgefaseerd (want vervuilend) dan zal in 2030 60% van 808TWh (= 485 TWh) hernieuwbaar moeten worden opgewekt.

Hoe kunnen Tennet en TNO uitgaan van een vraag van 206TWh?

PS. Als we het primaire gebruik zouden nemen als maatstaf dan is het tekort nog dramatischer.

Chris Schoneveld
Chris Schoneveld
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter Moerland

Dank voor uw reactie. U bent inderdaad heel vriendelijk voor het kabinet want u gaat slechts in op de elektriciteitsbehoefte en niet de totale energiebehoefte. Ik daarentegen houd de regering aan haar ambitie om 60% CO2 te besparen op ALLE energie. En zoals ik in mijn reactie aantoonde is dat nog minder haalbaar dan uw op stroom gerichte berekeningen. Prettige vakantie!

Chris Schoneveld
Chris Schoneveld
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter Moerland

Ik ben gepromoveerd in de geologie (Leiden), heb een carrière bij Shell gehad en ben nu gepensioneerd. Ik schrijf regelmatige stukjes voor Climategate.nl. over onderwerpen zoals stikstof, energietransitie, CO2 etc.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Chris Schoneveld

Dank ook aan u voor de waardevolle info.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter Moerland

Ik dank de hemel op mijn knieën voor ter zake uiterst kundige mensen zoals u die het dapper aandurven hun gedachten en overwegingen voor iedereen begrijpelijk te verwoorden.
Hopelijk lezen de verantwoordelijke bewindspersonen mee.

Dick van Elk
Dick van Elk
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Peter Moerland heeft gelijk met dit, halve, verhaal. Het hele energieverhaal valt in grote lijnen samen met de ontwikkeling van de industriële revolutie vanaf midden 17e eeuw. Daaraan vooraf gingen 400-500 miljoen jaar waarin de natuur de fossiele brandstoffen vormde via een proces dat we kennen als fotosynthese. In vereenvoudigde vorm: CO2 werd omgezet in levende materie, hoofdzakelijk bomen en (water)planten, en O2, zuurstof. Gedreven door de, duurzame, energie van de zon.

Voor het gemak ‘vergeten’ we dit ontstaansproces van fossiele brandstoffen. De omkering van dit proces is de oorzaak het werkelijke probleem. Het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen na de 2e Wereldoorlog èn het ‘weggooien’ van het ‘afval’, CO2 en warmte, stelt ons al met dan 40 jaar voor een dilemma. Doorgaan met fossiele brandstof maar wel met het onvermijdelijke en onmiddellijk opruimen van het afval of overgaan op duurzame energie, eveneens met hetzelfde opruimen van het afval. De keus ligt voor de hand: zo snel mogelijk overgaan op schone, duurzame energie. Daarnaast zullen we het afval en de gevolgen daarvan hoe dan ook moeten opruimen en de kosten proberen te verhalen op de (rechts)personen die daarvoor aansprakelijk zijn. Een derde optie, gewoon doorgaan en doen of onze neus bloedt is mi. een fysiek en moreel onbegaanbare weg.

Met het oog op de toekomst is er veel(?) licht aan de horizon. Zo snel mogelijk onze duurzame energie in Afrika oogsten is een goede optie; 2 tot 2,5 maal meer energieopbrengst dan hier! Wij investeren en krijgen één deel van de energie. Hetzelfde als nu. Eén deel geven we weg aan de Afrikaanse samenleving; kost ons niets en voorkomt dat zij moeten investeren in onze vervuilende fossiele technologie. Wat overblijft delen we samen…

trailerlier
trailerlier
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dick van Elk

Sorry u denkt echt dat olie fossiel is? Waar zijn die massa’s plankton op de zeebodem dan, of lagen de bossen en dinosaurussen massaal opgestapeld destijds om geencapsuleerd te worden? Hoe zit dan dan op de maan titan van saturnus, oneindige hoeveelheden methaan en niets fotosynthese of zuurstof. Ooit abiotische herkomst ervan bestudeerd? Olievelden vullen zich aan uit de diepe aarde. Er is meer olie dan water op aarde. En dan de oplossing uit afrika, wil je de zon en de wind daarvan importeren of ga je de 80% energieverlies oplossing waterstof inschepen met tankers? Het is van een oneindige domheid niet in te zien wat er speelt in het eeuwige verhaal van schaarste. De huidige energie transitie wordt armoede , echte schaarste en oorlog, neem dat maar aan.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  trailerlier

Vrees dat u gelijk gaat krijgen.
Het lijkt wel of de roverheid uit is op een volksopstand of erger.

trailerlier
trailerlier
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

rantsoenering, dat is het doel, let maar op. Loadshedding is in zuid afrika al een bekend fenomeen wat men zich hier niet kan voorstellen. De blackout van new york in 1977 geeft aardig weer wat voor fenomenen je kan verwachten. Binnen enkele uren slaat de beschaving om in complete wetteloosheid wat uiteraard aangewend gaat worden voor strenge handhaving, hiervoor staan alle wetten al klaar.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  trailerlier

Ja, dat van die rantsoenering heb ik in reacties op eerdere topics ook al benoemd. Ik hoop van niet, maar vrees het wel. Preppen dan maar.

Martien de Wit
Martien de Wit
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dick van Elk

Voor welk dilemma stelt het gebruik van fossiele brandstof ons al 40 jaar? Ik zie wel wat kleine bezwaren, maar die wegen niet op tegen de enorme voordelen. Olie en gas leveren de luxe om zuinig met het milieu om te springen. Water en lucht worden steeds schoner (vergelijk de Maas en de Rijn maar met de zestiger jaren), orkanen nemen af, net als het aantal klimaat gerelateerde doden, dat drastisch is gedaald, en de zeespiegels stijgt met maar 18 cm per eeuw.
Tuvalu is niet gezonken, maar is gegroeid! Het Great Barrier Reef is gezonder dan ooit. En de aarde vergroent! Dankzij fossiel kunnen we de wereldbevolking voeden.
Maar fossiel is eindig, dus we moeten wat op termijn. Schone duurzame energie wilt u? Kernenergie is het enige bruikbare en echt duurzame antwoord voorlopig. Alle niet-duurzame materiaalverslinders als windmolens en zonnepanelen zijn misschien aardig voor bewoners in de outback, maar een moderne samenleving die welvarend en gezond wil blijven heeft veel betrouwbare energie nodig. Afrika volplempen met zonnepanelen en windmolens? Kolonialisme 2.0. Wanneer stoppen we ermee om Afrikanen als tweederangs burgers te behandelen? Ook zij hebben recht op betrouwbare energie, die er ook is als de zon niet schijnt en als het niet waait. Zodat zij een industrie kunnen opzetten. Want zonder industrie: armoede. Zie China. Consultants, ambtenaren en adviseurs doen wel eens nuttig werk, maar zij leveren geen werkelijke bijdrage aan het inkomen van een land. Handel, industrie en een sublieme agrarische sector zoals de Nederlandse, wel. En daarom moeten we gewoon weer nuchter gaan nadenken en de energievoorziening weer in handen geven van ingenieurs in plaats van luchtfietsers zonder enige kennis.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Martien de Wit

Ja Martien, volledig mee eens. Goede bijdrage.

fransje Spiljard
fransje Spiljard
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dick van Elk

U vergeet wel dat “duurzame” energie uit Afrika met kinderhandjes in de mijnen moet worden gewonnen? Kobalt bv? Nieuwe slavernij opdat wij groen kunnen gaan. Mensonterende omstandigheden daar.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  fransje Spiljard

Ja, hoor je ze niet over.

Frank
Frank
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dick van Elk

Jaja, een lange kabel van instabiele bananenrepublieken in Afrika naar Europa. Waarschijnlijjk ben je ook een alfa. reken de verliezen maar ens uit, en het totaal onrealistische verplaatsen van electriciteit over ettelijke duizenden kilometers. En dan ben je nog maar in Noord-Afrika. Nog even door de middelandse zee. En door naar Noord-Europa. Jaja….
Soort kolonialisme 3.0. Afrika kan ook z’n eigen energie goed gebruiken. Waarom doen ze dat daar dan niet om hun eigen landen op te bouwen ? Hint: tribale instabiele landen zonder lange termijn visie.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Frank

Spijker opnde kop.

Frank
Frank
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter Moerland

Volgens mij wordt het in Afrika trouwens ook donker in de nacht. En waaien doet het er ook niet altijd. Ziedaar de twee belangrijkste wiebelstroom issues die onlosmakelijk vastkleven aan de ‘schone’ energie opwek. Een stabiel grid maak je niet met zon en wind.

Dick van Elk
Dick van Elk
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter Moerland

Beste Peter,

Afrika heeft op dit moment een naar onze maatstaven gerekend een bescheiden fossiel energieverbruik per capita. Daarbij heeft het Afrikaanse continent een veel groter potentieel voor zonne-energie dan wij. Vanuit dit perspectief is voor de hand liggend in Afrika de elektriciteitsvoorziening geheel duurzaam te maken. Dat is met het oog op de klimaatverandering in hun en in ons belang. Bovendien is het wereldwijd gerekend de goedkoopste oplossing. Daarnaast brengt het werkgelegenheid naar het Afrikaanse continent waardoor de arbeidsmigratie door armoede afneemt.
De Sahara kan hier ook aan bijdragen als vestigingsplaats voor energie intensieve industrie, niet als waterstofwingewest voor de verouderde en vervuilende Europese industrie. Het financieel rendement op duurzame energie blijft hierdoor in Europa minstens 2x zo hoog… de relatieve nadelen van de verhuizing van de oude industrie voor onze economie kunnen hierdoor worden gecompenseerd.

De angst voor geopolitieke problemen is terecht. Deze angst wordt mi. aanzienlijk kleiner wanneer we door samen te werken aan de klimaatoplossing, de grootste uitdaging waar we de komende 10-15 voor staan.

Doorgaan op de huidige voet mist een mondiaal perspectief op een mondiaal probleem. De afhankelijkheid van de natuur wordt in Afrika meer ervaren dan in bij ons in het Westen. Wie aan een houdbaar perspectief wil werken moet verder kijken dan ‘onze’, fossiele, symptoombestrijding…

65
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen