Nieuwe pensioenwet geldt voor gewone volk, niet voor politici

Plan van 1500 miljard euro overhaast door parlement gejast

Titelfoto bij artikel Nieuwe pensioenwet geldt voor gewone volk, niet voor politici Peter moerland opiniez

Foto:

Op 30 mei jongstleden heeft Eerste Kamer in de oude samenstelling op de valreep de nieuwe pensioenwet aangenomen. Ook al waren er talloze kritische commentaren en waslijsten aan vragen: het deerde niet. Wij, het volk, moeten eraan geloven maar de politici zelf hebben zo weinig vertrouwen in deze nieuwe wet dat ze een uitzonderingspositie hebben bedongen. Wordt dit het grootste financiële debacle ooit, vraagt Peter Moerland zich af.

Je zit met wat senatoren in de Eerste Kamer der Staten-Generaal en je weet dat jouw coalitie weggestemd is door de kiezer. Niet een béétje weggestemd, maar compleet weggestemd. Toch stem je voor een transitiewet om één van de beste pensioenstelsels ter wereld af te breken en er een nieuw stelsel voor in de plaats te zetten, waarvan het nog volstrekt onduidelijk is wat de consequenties voor de pensioenuitkeringen zullen zijn. Het gaat om erg veel geld, een bedrag van €1500 miljard (€ 1500.000.000.000,- ). Het is een hoeveelheid geld die het menselijk voorstellingsvermogen ver te boven gaat, hetgeen bevestigd wordt door de senatoren die nog even voordat ze het veld moeten ruimen voor de wet gestemd hebben.

 

Transitieproject met onbekende uitkomsten

De nieuwe pensioenwet is op 30 mei 2023 door de ‘demissionaire’ Eerste Kamer geloodst, weliswaar met wat uitstel, maar gezien de vele onbeantwoorde vragen en afbreukrisico’s is het een transitieproject waarvan de uitkomst niet te overzien valt. Aan de louter positieve berichtgeving in de media ligt het niet, we moeten vertrouwen hebben dat het wel goed komt met het nieuwe pensioenstelsel.

Een recent interview met de voorzitter van de Pensioenfederatie: “Wat gaan we merken van de nieuwe pensioenwet?” had ook die positieve toonzetting. Desondanks zijn er een heel wat cruciale vragen, waarop tot nog toe onvoldoende tot geen onderbouwde antwoorden zijn gekomen.

 

Waslijst aan onbeantwoorde vragen

  • Wat zijn de verwachte directe en indirecte transitiekosten die gemaakt moeten worden voor het omzetten van het oude naar een nieuw pensioenstelsel? Of nog simpeler, hoeveel blijft er over van de €1500 miljard? Wie bewaakt die transitiekosten, is er een budget voor de uitgaven en wie is verantwoordelijk?
  • Met welke verdeelsleutel worden de bestaande  pensioenvermogens bij de pensioenfondsen verdeeld naar individuele pensioenpotjes? Welke invloed heeft het verschil in dekkingsgraden?
  • Zijn er diepgaande kosten-baten-risico-analyses voor een aantal toekomstige scenario’s gemaakt en zo ja, wat zijn de bevindingen die nog niet door de politieke positiviteitsredactie gegaan zijn?
  • Wie heeft de overall coördinatie c.q. procesbewaking die partijen kan sanctioneren als ze zich niet aan de afspraken kunnen of willen houden?
  • Het pensioen wordt afhankelijk van hoe goed of slecht de economie draait. Hoe wordt het bekende ‘benzineprijs-effect’ voorkomen? Als de ruwe olieprijs omhoog gaat gaan de benzineprijzen vrijwel onmiddellijk omhoog, als de olieprijs daalt duurt het lang voor de benzineprijzen dalen.
  • Hoe weet je dat jouw pensioenfonds zijn operationele dataprocessen op orde heeft? Zijn er auditrapporten waaruit dat blijkt en worden deze audits uitgevoerd door onafhankelijke derden?
  • Wat wordt de mogelijke boven/ondergrens in de persoonlijke pensioenuitkering, hoe groot wordt die spreiding?
  • Krijg je als gepensioneerde een overzicht over de omzetting van rechten (je pensioenaanspraken) waaraan je rechten kunt ontlenen? De individuele deelnemer aan een pensioenfonds heeft iedere maand een niet gering deel van zijn salaris betaald om pensioenaanspraken op te bouwen. Kun je individueel bij de rechter bezwaar maken tegen het omzetten van die opgebouwde rechten naar een persoonlijk pensioenvermogen in een nieuw onzeker pensioen?
  • Kan een pensioenfonds kiezen om in het oude stelsel te blijven? (Het oude stelsel is één van de besten ter wereld volgens het bpfBOUW pensioenfonds.)

 

Grootste financiële debacle ooit

Ik voel me als gepensioneerde bijzonder ongemakkelijk over deze wet, niet alleen vanwege de politieke spelletjes die er gespeeld zijn, maar vooral door de vraag: kijken we hier naar de wieg van het grootste financiële debacle ooit?

Het is best wel bijzonder dat de pensioenen van politici vooralsnog onder het oude pensioenstelsel blijven bij inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet. Dat wekt weinig vertrouwen, naar verluidt hebben politici arbeidsvoorwaarden die grondwettelijk alleen gewijzigd kunnen worden met een 2/3e meerderheid in beide Kamers en die was er niet.

Iedere burgerdeelnemer aan een pensioenfonds bouwt pensioenaanspraken op. Dit zijn rechten op toekomstige pensioenuitkeringen waarvoor de deelnemer en de werkgever jarenlang premies betalen. In de Grondwet artikel 1 staat “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”. Kennelijk geldt dat niet zozeer voor de pensioenaanspraken van politici en is er voor het invoeren van het nieuwe pensioenstelsel voor gewone burgers geen tweederde meerderheid nodig. Misschien zijn het juridische spitsvondige interpretaties waarop men zich in de politiek kan beroepen, maar de schijn van eigenbelang eerst zou vermeden moeten worden.

 

Onbekende risico’s

Het roept bij mij in ieder geval een vraag op: zijn er toch risico’s die niet in het publieke domein bekend zijn? De opeenvolgende kabinetten Rutte en de laatste versie Rutte IV/Kaag I blinken uit om losjes met de feiten om te gaan en van problemen heuse crisissituaties te maken, ik ga ze hier niet allemaal opnoemen, maar het wekt bijzonder weinig vertrouwen dat het goed gaat komen.

Een transitie van € 1500 miljard met onduidelijke consequenties voor de toekomst. Eén van de meest bijzondere motivaties om voor de wet te stemmen was wel dat men er al vijftien jaar aan werkte. Als je ergens zo lang aan gewerkt hebt moet het wel goed zijn, lijkt de redenering en is het zonde van alle moeite om tegen te stemmen. Bizar, kwantiteit verwisselen voor kwaliteit als argument om ongeacht de gevolgen door te zetten.

Iedere aankomend projectleider leert dat het tijdig beëindigen van een verschrikkelijk project altijd beter is dan een eindeloze doormodderende verschrikking. Ik citeer nog even Ronald Plasterk wat 1 miljard inhoudt: één miljoen seconden duren bijna 12 dagen, één miljard seconden duren bijna 32 jaar. Met het schijnbare gemak waarmee een wet van 1500 miljard euro er doorgedrukt wordt door een ‘demissionair’ kabinet, is het goed om hier even bij stil te staan.

En de antwoorden op de vragen? Daarover kunnen we in de feestvreugde horen: ‘dat lossen we in de toekomst wel op’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
30 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Peter
Peter
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dievenkliek die alles ondanks gemor voor de buhne en media elkaar in het zadel houden ,en doen wat ze willen ,als ze 1 jaar met reces gaan is geen mens die ze mist .

pedrodos
pedrodos
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ga zo door zou ik willen zeggen. Een herhaling van de gebeurtenissen in 1789 komt op deze wijze steeds dichterbij op. Het noemen van het jaartal 1789 levert klaarblijkelijk een publicatieverbod op. Hoezo eigenlijk?

Cor
Cor
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

George Orwell 1984, alle dieren zijn gelijk behalve………….politici
Dit sluit naadloos aan op agenda 2030 met als slogan ‘jullie bezitten niets meer en zijn gelukkig, en wij bezitten alles en zijn nog gelukkiger’. De agenda van het WEF is geen fiction meer of een complottheorie en het is realistisch en feitelijk.
Wij kunnen dit stoppen door nee te zeggen, ik doe hier in ieder geval niet aan mee.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Cor

Dat kan alleen als je een eigen pensioenpot hebt gespaard, buiten de fondsen om.
Die fondsen beheren het geld en doen er mee wat ze willen. Tot nu toe werden de goed renderende olies al min of meer onder dwang afgestoten en ervoor in de plaats ‘groene’ beleggingen gedaan, hetgeen al miljarden inboetingen opleverde.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Cor

Hoe wil je dat doen? Alleen mijn partner doet er niet aan mee, want die spaarde zelf als zelfstandige. Maar mijn pensioen zou gegarandeerd zijn.

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

In de EU zijn landen met goede pensioen en met slechte pensioen. Zo rijke pensioenpot als Nederland heeft bijna niemand en dat wekt jalouzie. Bij de EU moeten alle burgers qua inkomen aan elkaar toe groeien. Dus valt er wat te verdelen. Nederland moet dus inleveren en dat kan door de condities te veranderen. Onze politici hebben in principe onze pensioenreserve al verdeeld. Want Brussel heeft de macht nu. Het nieuwe systeem kon tot nu toe niemand echt goed uitleggen en toch moet het versneld doorgaan en het is dus duidelijk dat de burger hier gaat inleveren. Dat de pensioen ook hoger kan uitkomen is een bijkomende theoretische mogelijkheid en gezien alle gecreëerde crisissen tot nu toe lijkt het vooral een heel zwakke mogelijkheid. Dat de politici buiten schot blijven laat zien dat het enkel de plebs betreft. Het invaren is een duistere zaak geworden gezien het feit dat elke vergelijkingsmogelijkheid weggenomen is. Dat getuigd niet van goede intensies. Dat Pensioenfondsen gedwongen worden groene doelen na te streven zegt al genoeg over de geldroof. Het lijkt vooral een onderdeel van WEF plannen die gefinancierd moeten worden en de ontbrekende transparantie maakt het tot een onderdeel van de grote
complot, de Great Reset.

Laatste aanpassing 3 maanden geleden door Ni28
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Goed gezien, dat moet wel het plan zijn, anders is het niet te verklaren.
Vooral het aspect dat je geen bezwaar kunt maken als je van mening bent dat er niet goed met JOUW inleg wordt omgegaan is uitermate dubieus. Het is eigenlijk onteigening, want als men dat zou willen of er een noodzaak gecreëerd wordt krijg je gewoon nix meer.

Rien E
Rien E
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het is nog geen 1 juli, teken sowieso bezwaar aan bij uw pensioenfonds en (voormalig) werkgever(s).

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Rien E

Dit wordt door de pensioenfondsen als niet ontwankelijk gemaakt. Ik heb al antwoord binnen. Ik hou het toch als bewijs dat ik bezwaar heb aangetekend.

Rien E
Rien E
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ik ben bij het PME aangesloten en die antwoorden dat ze mijn bezwaar in mijn dossier opnemen, voor wat dit waard is uiteraard. Ook heb ik deze brief netjes in mijn eigen archief als bewijs opgeslagen. Van mijn werkgever nog niks gehoord. Ben nu 8 jaar met pensioen.

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Rien E

Betere reactie tenminste. Mijn vrouw heeft nog helemaal niets vernomen.

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Rien E

Ik heb de werkgever niet aangeschreven. Heeft ie nog mee te maken?

Rien E
Rien E
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

De werkgevers maken deel uit van de “sociale partners” die gaan medebeslissen over het invaren, dus ja

Wakker
Wakker
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Inderdaad, ze doen er niets mee, je kan contact opnemen met de pensioenraad en de sociale partners, maar of die naar ons luisteren, ik heb zo mijn twijfels…..

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Wakker

Ik heb het ook naar de werkgever gestuurd maar nog niets gehoord. Het is tenslotte een contract tussen hun en de Pensioenfonds.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Rien E

Ik heb begrepen dat in die wet is vastgelegd dat de gerechtigden (!sic) geen bezwaar kunnen maken. Zelfs niet als je na het ‘invaren’ aan kunt tonen dat er fouten in de berekening van je ‘persoonlijke potje’ zitten. Ze kunnen dus doen waar ze zin in hebben, en geloof me, dat is niet in uw belang.

Rien E
Rien E
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

De wet gaat op 1 juli in, dus voor die datum kun je gewoon bezwaar aantekenen. Niet direkt het hoofd in schoot leggen. Bovendien moeten de sociale partners, ergo vakbonden en werkgevers er nog mee instemmen. Dus hoe meer je kunt traineren des te beter.

M.de Jong
M.de Jong
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Rien E

8 Jaar gepensioneerd…PMT

Ik zou graag een voorbeeldbrief willen zien.
Zodoende kan ik gelijk aan de slag.
Ja ook ik zie het heel somber in.

Rien E
Rien E
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  M.de Jong

Die heb ik op internet gevonden, eventjes geduld dan plaats ik de link (als dit hier wordt toegestaan)

M.de Jong
M.de Jong
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Rien E

Alvast dank👍

Rien E
Rien E
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  M.de Jong

Het lijkt erop dat de link niet wordt gepruimd maar dan even googlen op
cmhf pro forma bezwaar
succes en laat me weten of u het heeft gevonden

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Rien E

Je kunt bezwaar aantekenen, kan natuurlijk altijd. De vraag is of er iets mee gedaan wordt. Zelfs in de tsunami van rechtszaken die voorspeld wordt, denk ik niet dat er ook maar enige kans is op succes.
Ze zullen na de vorige debacles (vermogens rendement heffingen) alles hermetisch hebben dichtgetimmerd. Inclusief de prostemmers bij RvS en 1e Kamer, sociale partners, vakbonden enz. Denk aan de pensioenfondsen die gedwongen ‘groen’ en ‘inclusief’ zijn geworden!

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik verwacht er ook niets van. Het is meer dat men niet later kan zeggen dat het niet gebeurd is.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het ergerlijke is ook dat de probleempjes die er in het oude pensioenstelsel waren (bijv. de zg. doorsneepremie, en bepaalde tekortkomingen in nabestaandenregelingen) met vrij eenvoudige wetswijzigingen opgelost hadden kunnen worden. Maar nee, dat wilde met name D66 niet, het hele stelsel moest overhoop.

De drogredenen komen nog wekelijks voorbij. Vorige week nog de nu voor de transitie verantwoordelijke minister Carola Schouten bij Nieuwsuur op NPO2. Een boerendochter met misschien enig verstand van landbouw, maar van pensioenen weet en begrijpt ze weinig.
Zo zei ze: “Met de oude wet konden de pensioenen vele jaren lang niet geïndexeerd worden”. Dat is onzin en onwaarachtig.

Het “kon niet” vanwege de door ECB en Klaas Knot extreem laag gehouden kunstmatige ‘rekenrente’, veel lager dan de werkelijke meerjarig gemiddelde rendementen van de pensioenfondsen.
Zo schreven de zg. FTK-regels het voor. Maar dat zijn ambtelijke uitvoeringsregels die niet eens letterlijk in de oude pensioenwet staan. Die hadden met een kleine wetswijziging (of misschien zelfs wel zonder dat) aangepast kunnen worden. Partijen als 50PLUS, PVV, FvD en SP hebben dat meerdere malen in de 2e kamer voorgesteld. Maar de huidige en vorige coalitiepartijen, waaronder de CU van Carola, stemden daar altijd tegen.
Ik ben nu gepensioneerd, maar ik ben er al jaren woest over. Nog afgezien van de dreigende uitvoeringschaos waar Peter Moerman het over heeft. De toeslagenaffaire zou er wel eens bij kunnen gaan verbleken.

J-P
J-P
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dit gaat er hetzelfde op uitdraaien als de toeslagen affaire. Alleen wordt nu de halve bevolking ( de gepensioneerden) getroffen. En dat wordt dan ook weer met een excuus afgedaan. Laten ze eerst eens de 2 grepen die ze uit de pensioenpot hebben gedaan eerst eens terug storten.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J-P

Inderdaad. Plus de graai in het goedgevulde fonds (leeg gemaakt en stilletjes opgeheven) dat destijds was ingericht om op termijn, nu dus, de gevolgen van de babyboom (een tijdlang/tijdelijk vergrijzing in wat toen toekomst was) op te vangen. Toen deden politici nog wat met regeren bedoeld wordt, nl. vooruitzien. De ‘moderne’ politici breken alles wat goed was af, ten koste van de welvaart en het welzijn en alleen maar reagerend op de waan van de dag.

Dwaalgast
Dwaalgast
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Met dit nieuwe stelsel wordt er gewoon (een deel van) mijn € 350.000 uitgesteld salaris van mij gestolen. Uit mijn persoonlijke pensioenpot, want die bestond al. Ik kreeg 42 jaar lang een overzicht van mijn persoonlijk opgebouwde pensioen, inclusief nabestaanden pensioen. Nieuwe wet voegt in mijn geval niets toe, behalve de mogelijkheid om mijn inkomen te verlagen.
ABP mede bestuurd door Paul Rozemuller. Dat had toch zeker alarmbellen moeten laten rinkelen.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dwaalgast

Je hebt gelijk, Dwaalgast. Er was allang een ‘persoonlijke’ pensloenpot, met gemeenschappelijke buffers.
Het ABP bestuur is volledig de weg kwijt. Met nu nota bene een dominee als voorzitter, wie heeft dát verzonnen?

Van de vakbondsvertegenwoordigers in het ABP-bestuur moeten we het ook niet hebben. Of het nu om Tuur Elzinga of Patrick Fey van “mijn” vanouds her CNV gaat, allen behoren ze tot dezelfde kliek.

Hun afzweren van Shell vind ik niet alleen diefstal van mijn pensioencenten maar ook zeer onethisch in klimaatopzicht.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

maar kan dat allemaal zo maar ? Ik begrijp er helemaal niks van dat er geen organisatie is van Pensioenfondsen die zeggen : Maar DIT doen wij niet op deze manier.

Rien E
Rien E
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Via verenoflood (chris rutenfrans retweet eduard bomhoff)
Gerenommeerd pensioenfonds Progress van Unilever ziet vrijwillig af van “invaren”. Pijnlijke afkeuring van beleid van DNB. Andere fondsen zullen duur “invaren” gaan traineren , hopend dat de slechte pensioenwet een stille dood sterft, zodra de opvolger van Klaas Knot bekend is.

30
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen