NPO zit flink fout inzake Ongehoord Nederland

Raad van Bestuur Publieke omroep handelt strijdig met Mediawet

Titelfoto bij artikel Raad van Bestuur NPO zit flink fout inzake Ongehoord Nederland bauke geersing opiniez

Foto: ©️Ongehoord Nederland

Omdat Ongehoord Nederland (ON) onvoldoende samenwerkt overtreedt zij de journalistieke code. Zo stelt de Raad van Bestuur van de NPO in zijn verzoek aan de staatssecretaris om de licentie van de omroep in te trekken. Maar er is niets gebleken van gebrek aan samenwerking. Bovendien is de journalistieke code een advies, geen bindend voorschrift. Het handelen van de Raad van Bestuur NPO is in strijd met de grondslagen van de publieke omroep. De staatssecretaris moet deze dwaling van de Raad van Bestuur NPO zo snel mogelijk stoppen, schrijft voormalig NOS-directeur mr. Bauke Geersing.

De Raad van Bestuur van de NPO heeft recent de staatssecretaris van Cultuur gevraagd de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Als reden werd opgegeven dat Ongehoord Nederland onvoldoende uitvoering geeft aan de bereidheid tot samenwerking ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst. Daarvoor werd als onderbouwing gegeven dat Ongehoord Nederland stelselmatig de journalistieke code van de NPO zou overtreden. Daarbij baseert de Raad van Bestuur zich op de niet bindende opvattingen, dat wil zeggen adviezen, van de omroepombudsman die betrekking hebben op de inhoud van programma’s van Ongehoord Nederland. Hier is sprake van een ernstige fout van de Raad van Bestuur.

 

Rol van de NPO

De wetgever heeft de sturende rol van de NPO onderscheiden in een strategische, tactische en een operationele fase. In de strategische fase wordt de programmastrategie en -visie, na overleg met de omroepen, vastgesteld. In de tactische fase worden de inhoudelijke kaders vastgesteld en richting gegeven aan de programmering en de verdeling hiervan over de verschillende omroeporganisaties. Ook in deze fase is sprake van overleg met de omroeporganisaties. Dan volgt de operationele fase, dat wil zeggen het maken van de programma’s.

De wetgever maakt duidelijk dat de NPO een sturende taak heeft in de strategische en tactische fase, maar dat de omroeporganisaties verantwoordelijk blijven voor het produceren en coproduceren van het media-aanbod. Zij bepalen de vorm en inhoud van het eigen programma en zorgen ervoor dat het wordt geproduceerd.

De wetgever stelt vast dat er vanzelfsprekend sprake is van spanning in het overleg over de vaststelling van de programmastrategie en het programmaschema. De wetgever stelt: “Deze interactiviteit kan tot spanning leiden. Spanning tussen inhoud en programmering is echter inherent aan het pluriforme bestel. Juist dit samenspel tussen de NPO en omroeporganisaties zorgt voor grotere creativiteit en maakt daarmee het Nederlandse publieke bestel uniek.”(bron: Memorie van Toelichting Mediawet, Kamerstukken Tweede Kamer 34.264, 2014–2015)
 

Onbevoegd over programma-inhoud oordelen

Uit het dossier blijkt dat Ongehoord Nederland actief is in de strategische en tactische fase van het overleg, volgens sommige omroepen zelfs op een erg lastige manier. Ongehoord Nederland is in dat overleg bezig de eigen visie en ideeën te realiseren. Dat is binnen het omroepbestel de normale gang van zaken. Nergens blijkt dat Ongehoord Nederland niet aan dat overleg meedoet, ook niet dat zij de genomen besluiten niet zouden respecteren. De kritiek van de Raad van Bestuur NPO op Ongehoord Nederland gaat over de inhoud van de programma’s. De wetgever waarschuwt te voorkomen dat er in de programmering te veel vanuit een eenzijdige opvatting of smaak programma’s worden gemaakt. De programma’s van Ongehoord Nederland voldoen aan die wens.

De NPO heeft geen bevoegdheid om over de programma-inhoud te oordelen. Om nu Ongehoord Nederland toch te kunnen raken wordt via een omweg gesteld dat die omroep onvoldoende bereidheid tot samenwerking toont. Die omweg loopt via de adviezen van de ombudsman NPO. Maar die adviezen gaan over de inhoud van de programma’s en daarover heeft de NPO geen bevoegdheid.
 

Journalistieke code

De journalistieke code is geen bindend besluit van de NPO. Als een omroeporganisatie die code niet geheel zou naleven, is er geen sprake van het inbreuk maken op een bindend besluit van de NPO. Artikel 2.154 lid 1 Mediawet is hier niet in het geding.

De NPO gaat er vanuit dat er slechts één opvatting is over de journalistieke code, het niet bindende oordeel van de ombudsman voor de publieke omroep. Dat is niet zo. In de eerste plaats zijn de oordelen van die ombudsman niet bindend (artikel 2.14a lid 5 Mediawet). In de tweede plaats schrijft de Mediawet voor dat het media-aanbod van de publieke omroepdiensten voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen, die binnen deze sector gehanteerd worden.

Deze eisen worden gesteld aan het totale media-aanbod. Als er zou worden vastgesteld dat er in het aanbod van een of meer van die instellingen iets niet goed is, staat nog niet vast dat deze wettelijke norm is overtreden. Die norm richt zich niet tot een individuele omroepinstelling.

 

Geen overtredingen

De wetgever is terughoudend om over individuele programma’s van individuele omroepen te oordelen. Het Commissariaat voor de Media controleert of sprake is van een overtreding van de Mediawet. Daarvan is in het geval van Ongehoord Nederland niets gebleken. Er is evenmin gebleken dat Ongehoord Nederland een andere wetsbepaling, bijvoorbeeld van het strafrecht, heeft overtreden. De voorzitter van de Raad van Bestuur NPO opperde dat aanvankelijk wel vanwege de uitzending van 15 september 2022 van Ongehoord Nederland. Die route, die via de rechter loopt, is echter niet ingeslagen.
 

Zwijgen opleggen

Blijkbaar wil de NPO Ongehoord Nederland per se het zwijgen opleggen en heeft daartoe een route geconstrueerd die leidt tot gebruik maken van een bevoegdheid, die de NPO voor een ander doel van de wetgever heeft gekregen. Die bevoegdheid stelt de NPO ertoe in staat dat omroepinstellingen meewerken in de strategische en tactische fase van het vaststellen van de programmastrategie en de programmering per net. Ongehoord Nederland heeft daaraan steeds meegewerkt. Desalniettemin beweert de Raad van Bestuur NPO dat Ongehoord Nederland dat niet heeft gedaan. De Raad van Bestuur NPO grijpt daarbij in, in de operationele fase van het werkproces binnen de publieke omroep, het maken en uitzenden van programma’s. De Raad van Bestuur NPO heeft daartoe echter geen bevoegdheid.

Tot drie keer toe heeft deze Raad dat desalniettemin gedaan! Op basis daarvan is de staatssecretaris nu gevraagd de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken.
 

Ernstige fout NPO

Door dit gedrag is het handelen van de Raad van Bestuur NPO in strijd met de grondslagen van de publieke omroep, zoals geformuleerd in de Mediawet. Hier is sprake van een ernstige fout van de NPO, die het imago en de positie van de publieke omroep in Nederland en Europa schade toebrengt. Ik neem aan dat de staatssecretaris zo spoedig mogelijk een halt toeroept aan deze dwaling van de Raad van Bestuur NPO.

Over de auteur

Bauke Geersing
Bauke Geersing
Jurist. Auteur van ‘Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en Werkelijkheid’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
30 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Antoinette
Antoinette
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

U heeft vast het vast helemaal bij het rechte eind, maar in het huidige tijdsgewricht maakt dat niet meer uit. Maakt niet uit wat deskundigen zeggen, wat het gezond verstand zegt.
Ze hebben iets in hun hoofd gehaald (ON! moet van de buis) en dat gaat gebeuren.

En dat vind ik heel erg.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Antoinette

Inderdaad. De NPO-top voert formele argumenten tegen ON aan, maar die slaan nergens op zoals Geersing overtuigend aantoont.
In werkelijkheid heeft men bezwaren tegen de inhoud van de ON-programma’s. Hun pogingen om ON van de buis te krijgen zijn daarom niet alleen in strijd met (de geest van) de omroepwet, maar ook met het grondwettelijke recht op vrije meningsuiting.

Terwijl men bij de (rest van de) NPO een blinde vlek heeft voor de eenzijdigheid en vooringenomenheid bij de eigen berichtgeving en commentaren. Dagelijks meerdere voorbeelden op radio en tv: suggestieve ‘woke’ woordkeus, irrelevante (of niet-gestelde relevante) vragen. Ene vlotte maar verder aantoonbaar domme Natasja Gibbs is wel het prototype hiervan.

Neem bv. zo’n Afrikaanse gelukszoeker bij de Italiaans-Franse grens die voor een NL microfoon klaagt dat hij Frankrijk niet in mag, terwijl hij “door zijn familie/dorp toch vooruitgezonden is”.
Overduidelijk geen echte vluchteling. Maar geen Saskia Dekker zal hem vragen waarom hij meent recht te hebben op een (permanent?) verblijf in Frankrijk. 0nbeperkte migratie is geen mensenrecht. Ook met mijn officiële NL paspoort kom ik de meeste landen in de wereld niet zonder meer in. Zelfs voor een verblijf als toerist zal ik vaak een moeizame visumprocedure moeten doorlopen…

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Zo’n 20 jaar geleden kwam ik naar NL terug vanuit het buitenland. Met mijn NL paspoort. Zelfs terug naar mijn geboorteplaats. Maar denk maar niet dat het regelen zo gemakkelijk ging, het heeft veel bureaucratisch gezemel en tijd gekost voor echt alles in orde was. En in die tussentijd moest ik het maar zelf uitzoeken. Als ik dan nu zie hoe gemakkelijk elke buitenlander hier eisend voet aan wal zet…….
Vwb de uitzendingen OP1 helemaal met u eens. Ik kan die alleen pruimen met bepaalde hosts.

Marien
Marien
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

klopt, als die 2 zemelvrouwen van de EO er zitten, heeft het geen zin om te kijken, want tenenkrommend. Alleen als Sven Kockelman en Fidan Ekiz presenteren heb je een kwaliteitsaflevering.

Marien
Marien
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

ja, maar voor mensen buiten Europa gelden volgens ‘wokers’ andere regels dan uit Afrika of Midden Oosten.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Antoinette

Vervolg:

PS1. Ben geen lid van ON, en vind dat ze journalistiek gezien nog wel beter moeten worden.
PS2. Toch bewondering voor hun charmante presentatrices. Arlette Adriani, de vrouw met de mooiste rechtopzittende houding van heel NL, hoe houdt ze het vol?
Plus Raisa Blommestijn, met haar lieve glimlach. Maar vergis je niet, ze is rechtsfilosoof, en dat is vaak te merken. Ik zeg dit alles als oudere natuurwetenschapper (bezig met zin en onzin op klimaatgebied) met belangstelling voor de verwante politieke filosofie.
Raisa is slimmer dan ze laat merken of mag laten merken.

Peter
Peter
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Staatssecretaris is van D66 ,dus van nutraliteit is niks te verwachten ,ongelooflijk wat deze partij een schade mag aanrichten .

Crelis
Crelis
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Zij d66 weten zich gesteund door het ruttekartel.

Realist1966
Realist1966
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Crelis

Vergeet de rechters niet.

Koos
Koos
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De D66 staatssecretaris heeft een probleem, hoezo bevooroordeeld. Ongehoord Nederland wint dit altijd bij de rechter. De NPO directie incl. de raad van bestuur en de ombudsman kunnen beter opstappen. De NPO moet politiek onafhankelijk zijn.

Henk uit Veliko Tarnovo
Henk uit Veliko Tarnovo
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Koos

Koos eerlijk gezegd verbaasd me je naiviteit, omdat je hier schrijft dat de NPO onafhankelijk zou moeten zijn.
Deze hele NPO is al decennia niet meer onafhankelijk en laat bijvoorbeeld nieuws wat niet zo goed uit komt bij de heersende eite per definitie niet doorkomen en verzwijgt vele zaken die de elite in een minder goed daglicht plaatsen.
Ik zat vandaag overigens te kijken naar de “tranen” van kaag die echt kurkdroog waren en dus en vervolg van hetgeen de NPO dus eenvoudig toe laat zonder ook maar met de ogen te knipperen.
Een Rutte die ook per definitie nooit vragen gesteld krijgt die er voor de burger werkelijk toe doen en dan hebben we het over onafhankelijkheid.
Helaas de uitkomst is eenvoudig dat deze hele NPO elke roeptoeter van het links liberale gedachtengoed alle ruimte geeft en oppositie het zwijgen op legt. Dit is overigens het zo ver Ik weet tweede critische stuk wat Bauke Gering schrijft over de NPO dus wacht Ik nou af wanneer hem het zwijgen opgelegd gaat worden.

Marien
Marien
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Henk uit Veliko Tarnovo

ja, ik had ook sterk de indruk dat het niet ‘echt’ was. En bij VI zei 1 van de presentatoren ook iets wat ik ook dacht….. ALS ze zo bedreigd wordt, is het raar dat ze toestaat dat haar dochters zo duidelijk in beeld zijn gebracht. Kan met niet voorstellen dat men zo naïef zou zijn als de bedreigingen aan haar adres zo echt zijn. IK zou dat niet willen en Kaag is van regie, dus ze heeft m.i zeker geweten dat dit fragment zou komen. Ze gebruikt dit OF voor meer stemmen OF om zonder gezichtsverlies uit de politiek te gaan. Dat is wat ik denk.

Laatste aanpassing 4 maanden geleden door Marien
Marc Bouwman
Marc Bouwman
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het bezwaarschrift heb ik op de bus gedaan. Moet je naam, adres, en geboortedatum invullen. Voor ON! doe ik dat graag. Maar dat ik mijn personalia moet overhandigen aan de Raad van Bestuur van de NPO, lui die ik volkomen maar dan ook absoluut wantrouw, is de zoveelste misser van deze D66-‘rechtsstaat’.

Machteloze
Machteloze
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik help het je hopen beste Bauke, maar er zijn vreemde krachten aan het werk in de wereld, en Nederland lijkt daarin een voortrekker te willen zijn.

Meine
Meine
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Machteloze

Klopt, het is niet meer een kwestie van gelijk hebben, maar van gelijk krijgen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Machteloze

Klopt. De linksdraaiende blokkeerders van de klimaatclubs gaan vrijuit, terwijl het OM voor de blokkeerfriezen alles uit de kast trok. Wilt u tweedeling en onrechtvaardigheid? Het NL’se OM kan dat blijkbaar verdedigen.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Machteloze

Nee hoor dat zijn helemaal geen vreemde krachten. Alles wat de macht van de elite in gevaar brengt moet gecanceld worden zo simpel is het gewoon. De psychopaten Mark Rutte, Sigrid Kaag etc. dulden geen enkele tegenspraak. Fortuyn was een gevaar en dus werd hij omgelegd zo werkt dat gewoon. Niets of niemand moet aan hun Status-Macht-Geld komen. Er is maar 1 mogelijkheid om dit te beëindigen en dat is een opstand à la de Franse Revolutie en de onvrede is nu zo groot in Europa dat ik dat ook wel zie gaan gebeuren.

Anna
Anna
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ongehoord Nederland DOET WAT DE OMROEP ZEGT.
Nieuws wat niet gehoord wordt voor het voetlicht brengen.
Ze schelden niet, ze spreken gewoon fatsoenlijk Nederlands, en we krijgen met deze omroep tenminste “ de zo toegejuichte diversiteit” in het nieuws.
Waarom maken anderen binnen het omroep bestel zich zo druk hierover…..❓
Zijn ze bang❓
Dat het nieuws toch iets anders is dan wat de MSM brengt…….
Nou dat wisten we al lang, maar omdat zo KLEINZIELIG TE ZIJN OM DEZE OMROEP WEG TE WILLEN HEBBEN VAN DE BUIS……. Dat schend toch de vrijheid van meningsuiting die deze mensen zo hoog achten…….
Je hoeft er niet naar te luisteren…… maar ik en velen met mij vinden het een verrijking van het bestel…..

Realist1966
Realist1966
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anna

Wat waar is, kun je afmeten aan hoe ver ze gaan om het geluid van ON te smoren.

Ni28
Ni28
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Alles wat de NPO verzwijgt laat ON horen. Daar wil de NPO vanaf en zij zullen alles tot gemeene praktijken toe doen om dat te verwezenlijken. Maar hoe meer tegenwerking hoe populairder het ON wordt. Dat beseffen de dictators nooit.

Marien
Marien
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

ja, het is een soort ‘woke’ actie, maar dan een ernstig misplaatste.
Op nieuwssites wordt b.v heel erg ingegaan op de CollegeTour aflevering met Sigrid Kaag. Als je een reactie geeft b.v op Nu.nl dat je vindt dat bedreiging ten alle tijden uit den boze is, maar dat je ook twijfelt aan de echtheid van het fragment (ik vond het zo onecht en slecht geacteerd overkomen) dan wordt ineens de reactiemogelijkheid gesloten op de site. Zij mogen alles beweren in artikelen, maar als jij commentaar levert van hoe jij het ziet, staat hen dat denk ik, niet aan. Dat is geen vrijheid van meningsuiting. Die ‘wokers’ zijn echt heel eng en zitten al helemaal verweven in alle publieke bedrijven en met name in de media.

Laatste aanpassing 4 maanden geleden door Marien
Daan van der Keur
Daan van der Keur
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Lang geleden in 1989 ben ik op mijn motor naar de toenmalige USSR gereden. Dat was eigenlijk verboden (met de auto mocht wel maar op de motor dus niet) maar ik had een truukje bedacht en dat werkte. Het was een eye-opener in alle opzichten. De verstikkende cultuur van het communisme heb ik nog net even kunnen proeven. In 1990 heb ik nog een keer de mooiste motorreis van hele mijn leven gemaakt op en neer naar Georgië. Daarna was het over en uit met de USSR. Ik heb daarna tegen iemand gezegd: “Let op in de komende 30 jaar verandert de westerse wereld in de voormalige USSR.” En zie daar: Woke – Cancellen – Andersdenkenden verboden – Mensen opsluiten in een mentale gevangenis – Een TV Omroep verbieden – Klimaatkritiek verboden – Kritiek op de stikstofcrisis verboden – en ga zo maar door en door en door en door. We hebben werkelijk waar een EUSSR geschapen en niemand in de politiek, behalve een paar wakkere politici, die het wil zien.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Als je een min zet dan graag uitleggen waarom. Toch?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Uitleg is uiteraard goed, maar weet je, het is geen wedstrijdje duimpjes of likes of zoiets. Laten we iedereen absoluut vrij laten in duim omhoog of omlaag of daar gewoon helemaal niet aan meedoen.
Doel is een interessante gedachtenwissel, toch?

Frank Geurts
Frank Geurts
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

We hebben de equityeperiment al achter de rug. De Soviet Union . 50m doden. Nee Dankje . Ik wekte in oost Duitsland.als je iets vroeg keken ze altijd eerst links rechts over de schouder uit angs. Reflexief. 1 op 3 burgers was informant vroeger

Daan van der Keur
Daan van der Keur
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Frank Geurts

Ik snap echt helemaal niets van wat je schrijft. Complete hak-op-de-tak-reactie. Wat betekent ‘equityeperiment’? En wat betekent ‘Reflexief’?

Daan van der Keur
Daan van der Keur
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Frank Geurts

Heb je dat duimpje zelf gezet? Ik snap echt werkelijk niet 1 woord van wat je hier schrijft.

Frank Geurts
Frank Geurts
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

We kijken naar het einde van van de npo. Een dino organisatie. #defundnpo

Jos
Jos
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Denkt u dat de Mos ooit gedagvaard zou zijn als hij van D66/GL was?
Dat het OM nog in beroep zou gaan na deze blunder?

Gerrit Kassies deVries
Gerrit Kassies deVries
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Soms gebeurt het. Het is ook al vaker in de politiek gebeurt, dat door wat onbeduidend lijkt een
kabinet over iets struikelde. Dit lijkt me ook zo’n “gevalletje”. Oh dat varkentje wassen wel even, maar
daar zit nu het fenijn in.
Druk doende over alle schandalen en crisissen en onverwacht iets onbeduidend. Hier wordt niet mee gerekend, snelle afhandeling, maar waar ze zich volledig mee verrekenen.
Geen paniek dus. Hoogmoed komt altijd voor de val, en wie een kuil graaft………. Je weet wel.
Dáááágg Mark, Dáááágg Sigrid. Adivideci !

30
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen