Weer die eenzijdige promotie van de Ramadan

Vertel eindelijk eens het hele verhaal

Titelfoto bij artikel Weer die eenzijdige promotie van de Ramadan Sonja Dahlmans opiniez

Foto:

De Ramadan is weer aangebroken en de NOS leert ons dat er allerlei initiatieven zijn om ook de niet-islamitische medemens hiervan te laten genieten om de algehele verbroedering te bevorderen en radicalisering tegen te gaan. Maar deze naïeve Westerse zoenoffers om het gebruikelijke Ramadan-geweld door islamitische extremisten de kop in te drukken werken niet en christenen blijven het doelwit. Vertel het hele verhaal over Ramadan en wees geen spreekbuis voor extremisten, schrijft Sonja Dahlmans.

Het zal u niet zijn ontgaan dat de media overuren draaien om u (jaarlijks) bij te praten over de aanvang, de voortgang en het einde van de islamitische vastenmaand. Die vastenmaand, de Ramadan, is begonnen en dat is fantastisch nieuws. Zo kon u de afgelopen dagen leren dat de Ramadan heel gezond is, dat je concentratie enorm verbetert wanneer je overdag jezelf uithongert om je ’s avonds en ’s nachts vol te proppen met te veel en zwaar op de maag liggend eten.

Onderzoek van een aantal jaren terug bewees overigens nog dat het islamitische vasten funest is voor de concentratie van schoolkinderen en studenten, maar een paar jaar later blijkt uit onderzoek dat het echt wonderen doet. Het artikel eindigt dan ook met de conclusie dat met name het collectieve vasten zo belangrijk is teneinde goede schoolresultaten te boeken.

 

Algehele verbroedering

Dat laatste, collectief vasten, is natuurlijk ook een geweldig middel ten bate van de algehele verbroedering. Via de NOS (wie anders?) leren wij dan ook dat er allerlei initiatieven zijn om ook de niet-islamitische medemens te laten meegenieten van deze vrolijke, gezonde en vooral heilige bruikbare tijd van het jaar.

In 2018 riepen islamitische jongeren uit twaalf verschillende Europese landen iedereen, moslims en niet-moslims, op om samen de Ramadan te beleven ‘om radicalisering tegen te gaan’. Deze actie heette Give it up 4 Ramadan en werd warm aanbevolen door de toenmalige ministers Van der Steur en Asscher.

Het programma maakte tevens deel uit van een campagne van het ministerie van Veiligheid & Justitie, onder het Actieprogramma Integrale aanpak jihadisme’ Als zodanig werd het warm aanbevolen door Dick Schoof, destijds nationaal coördinator terrorisme: “Dit is een van de vele instrumenten om tegen radicalisering te strijden.” Ook de politie Amsterdam is inmiddels een graag geziene gast bij de iftarmaaltijd.

 

Iftarmaaltijden

Kerken van Australië tot het Verenigd Koninkrijk organiseren iftarmaaltijden voor moslims. Je vraagt je af wanneer moslims eens gezellig een maaltijd zullen organiseren voor christenen die met Pasen de Grote Vasten breken. Ik zie het niet zo snel gebeuren dat moslims een maaltijd aanbieden om de opstanding van Christus te vieren met hun christelijke buren, terwijl de islam juist ontkent dat Christus werd gekruisigd. Wanneer je de kruisiging ontkent, is de opstanding natuurlijk ook niet gebeurd.

Een aantal jaren terug werd in Schotland een islamitische winkeleigenaar, kort nadat hij christenen een vrolijk Pasen had gewenst, met dertig messteken om het leven gebracht. De dader, ook een moslim, had volgens de politie een ‘religieus motief’. Pasen is bij uitstek een dag waarop veel aanslagen vanuit islamitisch-extremistische hoek voorkomen. Denk aan de aanslag in Sri Lanka in 2019 op een aantal kerken door islamitische extremisten.

Wereldleiders als Obama, May en Clinton leken allen zeer veel moeite te hebben om het woord christenen te vinden, maar spraken van ‘paasaanbidders.’ De media berichten slechts de aanslagen die niet genegeerd kunnen worden, namelijk die waar (extreem) veel doden bij vallen. De relatief kleinere aanslagen worden zoveel mogelijk verzwegen. Bij alle ontkenning van jihadistisch geweld rondom christelijke feestdagen heb ik moeite met de overkill aan iftarmaaltijden die dat moeten verbloemen.

 

Appeasing

Mijns inziens is het volgen van de religieuze praktijk van welke religie dan ook, inclusief de islam, nooit een glijmiddel voor nationale cohesie, laat staan een soort pressiemiddel om het allemaal gezellig en veilig te houden zoals ik reeds eerder bepleitte. Meedoen aan de islamitische vasten om jongeren niet te laten radicaliseren is niet alleen buitengewoon naïef, maar het legt de verantwoordelijkheid voor radicalisering bij mensen die daar niet verantwoordelijk voor zijn. In islamitische landen zoals bijvoorbeeld Egypte en Pakistan zien we al jaren dergelijke vormen van appeasing tijdens de Ramadan, zoals oproepen door christelijke clerici om tijdens de islamitische vastenmaand de vrede te bewaren. Dergelijke oproepen zijn er niet voor niets; de Ramadan is een van de gevaarlijkste tijden van het jaar om christen te zijn volgens kenners.

 

Extremistische aanslagen

In Egypte bereidden Koptische christenen in mei, tijdens de Ramadan van 2017, maaltijden voor hun islamitische stadsgenoten. Dit gebaar kwam nadat in april dat jaar tijdens het Koptische Palm Pasen twee kerken in Alexandrië en Tanta werden opgeblazen, waarbij tientallen doden en gewonden vielen. De gezamenlijke iftar weerhield extremisten er niet van om datzelfde jaar meer aanslagen op Kopten en Koptische kerken te plegen. In totaal werden in 2017 ruim 100 Koptische christenen vermoord. Naar buiten toe deed de regering van president Sisi alsof zij deze gruwelijkheden veroordeelde, maar de Egyptische media kregen naar eigen zeggen opdracht niet te veel over aanslagen te schrijven en verkondigen met name het staatsbeleid. Het zwijgen van de Egyptische regering in de media aangaande de aanslagen op de Kopten strooide nog meer zout in de wonden.

 

Geweld tijdens Ramadan

Niet alleen geweld door extremistische groepen is een probleem. Van de Egyptische autoriteiten kunnen christenen tijdens en buiten de Ramadan ook discriminatie en uitsluiting verwachten. Hami Shamshoun Girgis, een Koptische christelijke man, werd in 2018 aangehouden omdat er een flesje water in zijn tas zat tijdens de Ramadan. De horror!

In Iran pakten de autoriteiten dit nog hardhandiger aan; daar werden de lippen van een christelijke man, publiekelijk, met een sigaret verbrand omdat de zondaar zich niet aan de islamitische vastentijd had gehouden. Ook in Lahore, Pakistan, boden christenen en sikh hun islamitische stadgenoten een iftarmaaltijd aan in april 2018. Helaas bood ook dit zoenoffer weinig soelaas; er waren de weken ervoor en erna meerdere aanslagen op christenen. Ik heb dan ook, zoals gezegd, een hard hoofd in het proberen te voorkomen van radicalisering, aanslagen of woedende meutes middels een gezamenlijke iftarmaaltijd.

In Nigeria boden christenen 3.000 moslims een iftarmaaltijd aan in juni 2019. En ook daar ontkwamen de christenen in het land niet aan tal van aanslagen dat jaar, waarbij tientallen doden en gewonden vielen.

Waar komt al dit geweld juist tijdens de islamitische vastenmaand vandaan? De media hebben gelijk wanneer zij stellen dat de Ramadan voor veel moslims een tijd voor bezinning, gebed en spiritualiteit is. Daar doe ik niets aan af. Helaas is dit niet de enige invulling die er aan de vastenmaand wordt gegeven.

 

Islamitische successen vieren

Het is maar al te gebruikelijk om tijdens Ramadan de successen van islamitische veroveringen te vieren of te gedenken, die juist tijdens de vastenmaand werden geboekt. Denk daarbij aan de slag bij Badr, de verovering van Mekka, Andalusië, Hattin of Ain Jalut. Sommige imams spreken speciaal tijdens de Ramadan over de gloriedagen van weleer en het geweld dat daarmee samenhing. Raymond Ibrahim merkte terecht op dat wanneer een pastoor of dominee tijdens de Grote Vasten voorafgaand aan Pasen de Kruistochten zou prijzen als een ‘succesvol evenement’ in de christelijke geschiedenis ieders afschuw zou zijn gewekt. Het is dan ook beslist niet gebruikelijk dat dit gebeurt, niet in Nederland, niet in andere landen.

 

Eenzijdige inclusie en diversiteit

Naast maaltijden om de saamhorigheid te vieren, in het kader van het altijd maar weer moeten benadrukken van inclusie en diversiteit (hoewel dat zelden gaat over de Shabbat, Mahayana, Wesak of Diwali) moeten we ook allemaal respect hebben (applaus voor Ramadan) voor moslims die vasten. Natuurlijk ben ik niet tegen respect voor elkaar of elkaars tradities. Maar alle aandacht die uitgaat naar sporters die vasten, het spel mag nu stilgelegd worden zodat atleten kunnen drinken en/of eten na zonsondergang, is behoorlijk eenzijdig. Zo eiste bijvoorbeeld de Saoedische islamitische geleerde, Mohammed Alarefe, bij de FIFA dat voetbalspelers zou worden verboden na het scoren een kruisje te slaan. Dat wordt nog leuk wanneer het volgende WK daadwerkelijk in dat land zal worden gehouden.

Klachten zijn er ook in ons land. Zo was in een rapport over islamofobie bijvoorbeeld te lezen dat moslims tijdens de Ramadan vragen of zij geen dorst hebben uit den boze is, omdat dit het anders-zijn van moslims zou benadrukken. Of u zich daar even van bewust wilt worden.

 

Praktische religie

Nog belangwekkender is dat de islam een zeer praktische religie is. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen in Londen (2012) meer dan 150 imams werden geconsulteerd door de organisatie om islamitische atleten van advies omtrent sporten tijdens de Ramadan te voorzien. Voor atleten die door sport in hun levensonderhoud voorzien zijn er speciale fatwa’s mogelijk. Andere atleten kregen permissie het vasten niet strikt te volgen door een loophole in de islamitische regelgeving; wanneer je niet meer dan vier dagen ergens verblijft, kun je de vasten overslaan (Sahih Bukhari hadith 3:31:167). Een overblijfsel uit de tijd dat de eerste moslims nog via karavanen door de woestijn trokken. Of, zoals een andere sportman deed, geld doneren aan goede (islamitische) doelen voor elke dag dat hij niet kon vasten zodat hij toch met de Spelen mee kon doen.

 

Theologisch analfabeet

Enfin, mijn docent, Mark Durie, heeft alles reeds een keer uitgelegd wat betreft de islamitische Wet van de Noodzakelijkheid . Zo gedetailleerd kennen met name westerse overheden, instanties en media de islam niet, derhalve vullen zij veel zelf in of gaan enthousiast op zoek naar een kluitje in het riet. Juist omdat men hier in het Westen theologisch analfabeet is en denkt dat alles slechts een kwestie is van streng in de leer of gematigd zijn, heeft men weinig notie van de enorme verscheidenheid in islamitische teksten, regels en gebruiken. Jammer genoeg leidt juist dat er geregeld toe dat men een spreekbuis is voor extremisten, de jongens en meisjes die men zegt te willen bestrijden. Alle goede bedoelingen daargelaten.

 

Wederkerige wellevendheid

Wat bepleit ik hier dan wel? Wat mij betreft mag elke politicus, bestuurder of politieagent vrolijk tweeten ‘Ramadan Karim’ of ‘Ramadan Mubarak.’ Rekening met elkaar en elkaars gebruiken houden is een goede gewoonte, een beetje wellevendheid kan geen kwaad. Daar plaats ik wel de kanttekening bij dat er sprake moet zijn van wederkerigheid en dat iederéén gezien wordt; dus evenveel aandacht graag voor mensen die andere religieuze feesten of gebruiken naleven. Dat bevordert pas echt de onderlinge saamhorigheid, tenslotte kan de bedoeling van al die inclusie en diversiteit toch niet betekenen dat bepaalde groepen buitengesloten worden?

 

Probeer niet te paaien

Tenzij je natuurlijk inderdaad meent dat dergelijke projecten een geheel ander doel kunnen dienen, namelijk angst wegnemen of het idee dat je geweld of radicalisering op die manier kunt tegengaan. Verkoop het dan ook zo, hoe ineffectief het meestal ook is, en doe niet alsof het allemaal een hoger doel dient.

Maar bovenal zou ik iedereen in medialand, de politiek en de bestuurslagen van instellingen willen adviseren het hele verhaal over de Ramadan te vertellen en niet slechts propageren dat het allemaal zo gezellig en bewonderenswaardig is. Houd op te proberen extremisten en hun aanhangers te paaien. Zoals de voorbeelden die ik hierboven heb geschetst aantonen heeft dat nauwelijks het gewenste effect. Integendeel.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
48 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jos
Jos
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Toen de moslimimmigranten en -vluchtelingen kwamen, heb ik niet geprotesteerd, het waren toch hulpbehoevende mensen.

Toen ze moskee ’s en culturele centra bouwden, heb ik niet geprotesteerd, ze hadden het recht tot Allah te bidden.

Toen ze eisten dat op scholen alleen Halal voedsel aangeboden mocht worden, heb ik niet geprotesteerd, ze kunnen slechts eten wat de Koran het voorschrijft.

Toen ze criminaliteit, geweld, groepsverkrachtingen en terreur verspreidden, heb ik niet geprotesteerd, het was niet representatief voor de ware Islam.

Toen ze Sharia wetten wilden in hun eigen gebieden, heb ik niet geprotesteerd, ze hadden hun eigen ruimte nodig en we leven in een vrije wereld.

Toen de eerste Islamitische Staatshoofd geïnstalleerd werd, heb ik niet geprotesteerd, ze waren inmiddels bijna de helft van de populatie en hebben daardoor zo hun rechten.

Toen ze voor het hele land en alle inwoners de Sharia wet verplichtten, was het te laat om te protesteren.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Zo is het ook fout gegaan.

Cornelia
Cornelia
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Ja Jos hier idem dito, hoewel ik ergens in mijn botten wel dacht, dit is fucking fout…
Heden ten dag denk ik… misschien worden ze wel onze grootste vrienden tegen onze frauduleuze overheid en haar agenda 2030….
Desondanks… willen we ruilen van de ene naar de andere dictatuur?
Ik zit in een spagaat, ik verafschuw de dictatuur, maar heb groot respect voor hun saamhorigheid.
Dilemma!

Vin1
Vin1
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

Die “saamhorigheid” komt voort uit indoctrinatie en sektarisme. Niets bewonderingswaardigs aan. Typisch iets waar domme mensen slachtoffer van worden.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

Afgedwongen ‘saamhorigheid’ . Oftewel horigheid.

Els
Els
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Sorry dat ik het zeg, maar lange tijd wel een beetje naïef geweest, vindt u niet?

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Goh, de middeleeuwse feest is begonnen en dat kan je niet missen door de geweldige berichtgeving van de NOS die zelfs nieuws uit Frankrijk voor heeft weggelaten om deze heerlijke nieuws voldoende aandacht te geven. Het slaafse verheerlijking van alles wat naar islam ruikt is een onderdeel van de dagelijkse eenzijdige hersenspoeling in onze media. Wat leuk dat wij elkaar zo begrijpen en dat de moslims ook onze feesten verheerlijken op hun tijd. De islamisering Van Europa wat het natuurlijk niet is gaat gestaag door totdat Europa op de rest van de wereld gaat lijken. Honger, schaarste en geweld aangewakkerd door massamigratie en aangevuld door groene plannen. Het einde van de beschaafde wereld komt dichtbij en de ware schuldige is de linkse wereld die in haar droom de nachtmerrie niet in wil zien in de religie die zij principieel verafschuwen te omarmen als vredebrengende middel die een zwaard van Damocles zal blijken.

Andre
Andre
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dit artikel maakt heel goed duidelijk hoe vreselijk fout het beeld van islam is dat onze bestuurders ons willen opdringen.
Natuurlijk is het meedoen aan ramadan of het faciliteren eraan geen middel dat radicalisering tegengaat.
Islam is een religie die de wereld in twee delen rangschikt: het deel waar de islam en sharia geldend is, daar heerst vrede, en het deel waar dat (nog) niet het geval is. Het is de taak van de moslim om ook daar de heerschappij van de islam op te leggen en daar te leven volgens de regels. Dus ramadan. Als de autoriteiten daar meewerken aan ramadan, dan zien moslims dat als een stap in de verbreiding van islam en onderwerping aan islam. Dat is niet mijn mening, dat is de mening van de schriftgeleerden in de moslim wereld.
Het begrip ‘radicalisering’ bestaat helemaal niet in de moslim wereld en is een kunstmatige tweedeling die niet-moslims het gevoel moet geven dat het allemaal goed onder controle is.
Dus niet.
Dat moslims na een gezamenlijke iftar-maaltijd toch de christenen die eraan deelnamen zien als doelwit voor aanslagen, begrijp ik wel. Dat soort omgang van christenen en moslims zien ze als zondig, omdat het christenen gelijkwaardig maakt en dat is verboden in de koran. Het maakt ook weer duidelijk dat ook christenen in die gebieden niets begrijpen van islam.

Andre
Andre
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

In het westen wordt onvoldoende begrepen dat islam in staat van permanente strijd verkeert met het westen. In de islam is het volstrekt gerechtvaardigd om geweld te gebruiken tegen niet-moslims. Dat geweld zullen ze nooit ‘terreur’ noemen. Want alles wat gebeurt is de wil van Allah. In het verleden hebben moslims overwinningen uitgelegd als de gunst van Allah, nederlagen als een teken van Allah dat ze geen goede moslims zijn.
Als niet-moslims zich vrijwillig, zonder strijd, onderwerpen aan Allah, dat is natuurlijk nog beter. Dat is precies wat er gebeurt nu, door bijvoorbeeld faciliteiten te verstrekken die het leven van moslims nog meer aangenaam maken.
De Marokkaanse schrift-geleerde al-Siddiq schreef hierover in 1985:
“Europa en Amerika zijn, op grond van dit feit, islamitische landen geworden die voldoen aan alle islamitische kenmerken waardoor een inwoner die daar woont de inwoner van een islamitisch land wordt in overeenstemming met de terminologie van de juridische geleerden van de islam”. (Bron: https://www.interculturelecommunicatie.com/download/loyaliteit.pdf)
Want de rest is een kwestie van tijd, door migatie en een hoog geboortecijfer.

Hannah
Hannah
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel
Als vasten zo goed is voor de concentratie hoe verklaar je dan dat sommige scholen een gezamenlijk ochtendontbijt hebben ingesteld Dat komt de leerprestaties zeer ten goede, zegt men Soms denk ik dat Nederland een open inrichting is geworden. Gelukkig lees ik in OpinieZ dat er ook nog verstandige mensen rondlopen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hannah

Scherp.
Want aan de ene kant gaan we schoolontbijtjes regelen, omdat je ‘op een lege maag niet kunt concentreren’ maar tijdens de ramadan is die lege maag juist weer erg goed.
Nederland is nog niet helemaal een open inrichting, kijk maar naar de laatste verkiezingsronde. Den Haag, Amsterdam en Utrecht wel.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hannah

Het is gewoon irrationeel.
Als je het gelooft hoef je het niet te verklaren. Dat is precies wat geloven is.
Het blijft irrationeel.

Realist1966
Realist1966
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hannah

Sterker nog, een lage bloedsuikerspiegel vergroot irritatie en agressie, mensen zijn onrustig en raken verward. De korte lontjes worden nog korter. Zie ook de symptomen van een hypo.

Kruimeltje
Kruimeltje
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Angst is het sleutelwoord, voor het wegkijken van de donkere kant van de islamitische ideologie, angst om als racistisch aangemerkt te worden of als islamofoob ( betekenisloos woord ) angst voor hun korte lontjes angst voor hun jeugd, iftarende politie hopen dat daardoor de islamitische gemeenschap hun kroost koest houd, angst om het hoofd te verliezen.
De kruipende wereldleiders voor islamitische dictator’s geven duidelijk aan dat de angst voor het islamitische beest groot is, zowel economisch als uit lijfsbehoud.
Dat angst nog steeds een slechte raadgever is drinkt niet door tot de elite.

Ruud
Ruud
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Kruimeltje

@Kruimeltje, helemaal waar!
Dat angst het overheersende aspect is, vooral angst om als racist te worden bestempeld als je de waarheid zegt of misstanden aanpakt.
Én door complete naïviteit of deug als de islam door ‘ongelovigen’ wordt toegejuicht als zijnde vredelievend, tolerant.

Willem
Willem
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ruud

Islam is geen ras, kritiek op islam is dus niet racistisch, maar wel realistisch.

Realist1966
Realist1966
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Kruimeltje

En al dat gekruip maakt de minachting van deze zich superieur voelende moslims nog groter.
Hierdoor vergroten we de agressie alleen maar, waardoor er nog meer wordt gekropen. Een vicieuze cirkel, alleen te doorbreken door deze privileges niet toe te juichen en vergroten, maar te normaliseren en bij uitwassen gewoon te verbieden.

Saeftinghe
Saeftinghe
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Aan den lijve ondervonden;

Een Marrokaanse moslim was op zeker moment van mening dat ik een (zeer goed aangepaste) marrokaanse vrouw die in ons bedrijf werkte onjuist aansprak.

Hij zou me dat wel even afleren,

Een waarschuwend gilletje van die Marrokaanse dame deed me juist op tijd de vuist zien aankomen om de slag ermee te kunnen opvangen.
De man raakte een beetje uit evenwicht en ik had zomaar zijn neus tussen duim en wijsvinger.
De andere hand op de zenuwknoop in z´n bovennarm.

Ik heb hem in die greep het hele bedrijf rondgeleid en hem naar de openbare weg geleid.

Nooit meer problemen gehad met de overgebleven moslims binnen de afdeling.

De enige taal die de agessieven onder hen goed begrijpen.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Al die mensen die zich zo inspannen voor de Ramadan hoor je nooit iets over de Pasen en Vasten zeggen laat staan propageren. Zelf de koninklijke familie(zie Beatrix in Blauwe bloed van gisteren) niet terwijl de koningin uit een katholieke nest komt.Ook moeten de koeien en varkens het ontgelden maar over de schapen geen woord van Groen Links.Dit is kwaadachtige tweedeling zaaien in de maatschappij.Eigen cultuur verruilen voor een die geen Verlichting kent is ronduit misdadig.

Laatste aanpassing 2 maanden geleden door Ni28
Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Niet Beatrix maar Maxima.

Gussel
Gussel
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Aanpassen dat wordt verwacht van onze christelijke feestdagen. Geen Pasen maar voorjaar feest, geen Kerst maar winter feest, zodat we de moslims niet voor het hoofd stoten. Helaas worden wij wel geconfronteerd met religieuze feesten, die niet aangepast mogen worden en hier van oudsher niet voorkwamen. Het begin van de overheersing.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Er wordt duidelijk een voorkeur aangegeven. Vergeet eigen cultuur en omarm de islam. Zij kunnen niet duidelijker zijn alleen omarmen zij een dictatoriale leer en gooien een humane weg. En de christelijke partijen doen lekker mee. Afgang.

Servé
Servé
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

En geen woord dat het ook Vastentijd is – jawel 40 dagen ingaande Aswoensdag – voor de christenen. Niet dat veel (westerse) zich er veel aan gelegen laten liggen tegenwoordig, maar vroeger was toch geel anders:
geen vlees eten, minder eten ook, geen alcoholische dranken e.d. Nu geldt nog alleen op vrijdag geen vlees, omdat zware beroepen ook moeten werken.

Willem
Willem
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Servé

De aanslag in Christchurch, 51 moslim slachtoffers, wordt elk jaar herdacht. De aanslag op Sri-Lanka,250 christelijke slachtoffers, een maand daarna wordt niet genoemd. Dat zegt genoeg.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het gaat er niet alleen om negatieve aspecten van de islam te belichten, hoewel dat na zoveel decennia nog steeds broodnodig blijkt.

Het gaat er vooral om dat alles, dus ook de islam, door het zelfhatende Nederland (Westen), aangegrepen wordt om alles wat ook enigszins riekt naar authentieke autochtone cultuur te vernietigen. Dat zijn de werkelijke vijanden van onze cultuur: onze autochtone Nederlanders die al het eigene de vernietigingsmolen in mieteren.

Nog steeds, decennia na het overlijden en vergaan van de autochtone cultuur, wordt er nagetrapt op dat wat oorspronkelijk was. Het hele kleine beetje christendom dat nog rest is vergeven van de ‘naastenliefde’, uitmondend in de enige weg die D66 hen gelaten heeft, namelijk die van liefde voor de ander, in casu zelfhaat en -vernietiging.

En je komt dat vuil overal tegen: in gevestigde politieke partijen, in social media, uiteraard de NOS, kerken, hulporganisaties (die uitsluitend hulp verlenen aan groepen die niet-westers zijn).

Tijd dus om de zelfhatende Nederlander, die alle andere autochtone (én allochtone) medelanders het leven onmogelijk maken, eens vol in de schijnwerpers te zetten en ze met hoon en verachting na te wijzen als de land- en cultuurverraders die ze zijn!

Pappakilo
Pappakilo
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Eens! En in Israël gaan al weer wekenlang de waarschuwingen rond over mogelijk oplaaiende onlusten en geweld vanwege het samenvallen van ramadan (“vredelievende moslims”) met de Joodse en Christelijke feestdagen.

RFM de Haan
RFM de Haan
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het interesseert mij en de meeste Nederlanders niet wat voor eet of niet eet fratsen gelovigen er op na houden, zij doen maar, ik begrijp dan ook niet de interesse voor de rammedan van die politiek correct verziekte media.

Ruud
Ruud
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  RFM de Haan

@RFM de Haan

Die politiek correct verziekte media wordt aangestuurd door de kartelpolitiek.

Politiek die de WEF-agenda aan het uitrollen is: omvolking van dit land.
En daarbij helpt het verrotte journaille, behoudens een enkele journalist of omroep daargelaten, door framing en manipulatie grondig aan mee.
Verrot journaille zoals bij de NPO, SBS, RTL, AD, NRC, Parool, Trouw.

Realist1966
Realist1966
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ruud

Mooiste oorlog is burgeroorlog, het gepeupel maakt elkaar af en de elite hoeft geen moeite te doen, vliegt gewoon naar elders.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dank u voor het op een rijtje zetten van een aantal feiten.
‘Eenzijdige promotie’. Zegt precies wat er aan de hand is, nl. de politieke keuzes om het steeds verder opdringen en indringen van islamitisch gedachtegoed te faciliteren.
De politieke keuzes ook om de niet-islamitische, van oudsher overwegend christelijke, bevolking te dwingen zich daaraan aan te passen. Waarom?
Waarom hebben al die islamitische ‘overlegorganen’ en ‘samenwerkingsorganen’ blijkbaar zoveel invloed op de politiek?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Tja, islam is natuurlijk ook geïntegreerd in de staat. Kennelijk kan de politie je daar arresteren en straffen als je je niet aan religieuze wetten houdt Homosexueel zijn enzo. Religieuze wetgeving die vele irrationele regels kent zoals hoofddoekjes en de verhoudingen tussen man en vrouw. Stel je voor. In Iran weten ze er alles van.
In ieder geval de natte droom van de westerse politici. Ook hier kennen we zaken die we moeten geloven, klimaat, stikstof. de euro en ga zo maar door. Strafbaar kunnen maken door er niet meer in te geloven.
Ik begrijp wel waarom ze islam hier willen implementeren

Realist1966
Realist1966
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Om domheid te bevorderen (vee is makkelijker in de omgang dan critici) zijn geloof en doctrine een beproefd middel. Als straks alle dames niet meer naar school mogen en zich moeten verbergen onder zwarte doeken, daalt het gemiddeld landelijke IQ een stuk (al volop bezig overigen).

Paul
Paul
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Geïnspireerd door het artikel van theologe Sonja Dahlmans over de weer jaarlijks oplaaiende eenzijdige promotie van de Ramadan en daarmee de Islam wilde ik beginnen met een vraagje :

Waar was u of wat deed u op 15 maart j.l. ?

Op woensdag 15 maart lanceerden de Verenigde Naties de eerste editie van de Internationale Dag tegen Islamofobie, want volgens de socialistische Portugees Antonio Gutteres secretaris-generaal van de VN, is dat een manier om “een einde te maken aan aan het gif en de haat tegen moslims “.

Ondanks dat o.a. 2 grote landen met beide een aanzienlijk percentage moslims in hun bevolking hierop tegen waren om een zoveelste actiedag in het leven te roepen wilde de Algemene Vergadering met deze resolutie die o.a. door Nederland werd gesteund opnieuw bevestigen “dat terrorisme en gewelddadig extremisme “met geen enkele religie in verband kunnen en mogen worden gebracht”en pleiten voor tolerantie. Het was dan ook haast vanzelfsprekend dat Guterres tijdens een speciaal evenement dat op 10 maart mede door Pakistan werd georganiseerd de dag tegen de islamofobie in te luiden, waarin hij zijn liefde verklaarde voor de islam., die volgens hem een godsdienst is van “vrede, mededogen en vriendelijkheid “. Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om de “vrijgevigheid” van de moslimlanden tegenover migranten te prijzen. In dezelfde geest uitte Bilawal Bhutto Zardari, minister van Buitenlandse zaken van Pakistan zijn bezorgdheid over het feit “dat sinds de aanslag in New York op 11 september de animositeit en institutioneel wantrouwen jegens moslims alleen maar zijn toegenomen tot endemische proporties “.

Realist1966
Realist1966
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Paul

Vrijgevigheid van moslimlanden? U bedoelt dat ze hun bevolking deels aan het westen verstrekken?

piet12345
piet12345
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Vrijheden verdwijnen als sneeuw voor de zon en de agenda 2030 ideologie wordt gestaag uitgerold maar laten we ons vooral druk maken om de islam. Iets met prioriteiten.

Realist1966
Realist1966
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

In tegendeel, de ‘grote’ problemen maken juist dat het sluipende gif van de islam blijft binnendruppelen tot het te laat is. Als straks het ‘klimaat is gered’ en we opgelucht adem halen, is dat voor het vrouwelijke deel van de bevolking alleen fijn als dat niet onder een boerka hoeft plaats te vinden.

Elgoog
Elgoog
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Bijzonder dat geloof, als we ooit niet hadden geleerd te schrijven en lezen was er ook geen god geweest? Ik denk niet dat een God die zo briljant is en alles heeft geschapen even vergeten was om iets in te bouwen in zijn scheppingen om er voor te zorgen dat we niet allemaal van God los zouden gaan leven. En zie daar iedereen lijkt te beschikken over een geweten. Een kompas voor goed en kwaad. Wat dat dan ook mag betekenen. Immers het “de een zijn dood is de ander zijn brood” principe is ook heel natuurlijk of anders gezegd onderdeel van de Heer zijn schepping en hoger plan. Maar zelfs een dier moord er niet op los in een natuurlijke omgeving, (los dus van de vos in het kippenhok) Wanneer het voldoende heeft voor een maaltijd kan de Zebra grazen in de steppe waar de leeuw ligt te slapen na een goede maaltijd. Dit stellende zie ik eigenlijk geen enkele reden waarom welke God dan ook “Heilige geschiften” nodig zou achten om ons te leren hoe we moeten leven. En vooral de regeltjes die Hij zogenaamd eist geschreven door over het algemeen fanatieke mannen in een jurk. God is waarlijk overal en ziet alles en je kan praten met hem wanneer je maar wilt. Hij is namelijk in je geweten. De stem in je hoofd als je nadenkt. En God is alles, dus ook de natuur, en volgens alle heilige geschriften mogen we zijn scheppingen gewoon naar de bliksem helpen. Mij ontgaat de logica van dit alles. Waar gelooft men nu in, in een bijbel of in een God? Het is duidelijk dat geschriften van 2000 jaar oud nu de dienst uitmaken en niet God. Als ik de Duivel was zou ik die geschriften hebben laten schrijven. En als je een beetje om je heen kijkt lijken heel veel manipulators precies hetzelfde te doen met onze informatie bronnen over hoe we zouden moeten leven. Ik heb het licht gezien denk ik.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Elgoog

Als een God alles geschapen heeft, issie blijkbaar nog wel in het experimenteerstadium.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Wij denken dat we alles weten. Feit is dat we als mensheid in de kosmos minder voorstellen dan een planktondiertje in de Stille oceaan. Er is al 3,5 miljard jaar leven op deze planeet. Pas de laatste 2000 jaar hebben we wat kennis bij elkaar gekrabbeld. Maar we weten nog steeds niet wat zwaartekracht is of hoe groot het universum is of wat er voor de big bang was. Hoe zit het met buitenaards leven of zelfs buitenaards intelligent leven?

De schepping is voor ons onvoorstelbaar, daarom geloven we maar wat.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Een beetje flinke asteroïde en het is afgelopen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Enorme zonne-eruptie ook.

Elgoog
Elgoog
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

De nuance in mij verhaal zit hem in de definitie van “God”.
We weten niet wie of wat het is. En dus kan je makkelijk stellen dat de energie en materie van het Heelal waar alles uit bestaat de, het, een “God” is. En die is perfect, want “de natuur” is perfect, kijk maar om je heen en maak je los van alle menselijke invloeden, die in mijn ogen des duivels zijn.
Als je alles wat leven veroorzaakt enz. enz. ziet als God wordt het een heel ander verhaal. De verschillende culturen mogen het van mij een ander jasje geven, maar stop met die “heilige geschriften” die alleen door mensen zijn geschreven en nog zeer gedateerd ook.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Elgoog

Mensen zoeken altijd naar verklaringen, daarom hebben we wetenschap uitgevonden. Dingen begrijpen is altijd beter dan geloven, hoewel je er vaak niet onderuit komt. We weten nog altijd niet wat zwaartekracht is, maar we kennen wel het bestaan van zwarte gaten.
Daarom hebben de vroege mensen dus Genesis geschreven. Uiteraard geen enkele wetenschappelijke waarde, maar net als elk ander boek dat geschreven is, heeft het wel een menselijke waarde.
Die is niet te onderschatten. Soms begrijpen mensen intuïtief wat er in hun omgeving speelt.

Realist1966
Realist1966
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Reden waarom ik atheïst ben. Het is moeilijk geloven in een almacht die een zo gebrekkige schepping heeft gemaakt, laat staan zo dom is geweest om er een ‘kroon’ op te zetten.
Wij zijn gemaakt naar zijn evenbeeld, nou, dat hoef ik denk ik al helemaal niet te verduidelijken.
De natuur experimenteert volop, er onstaan nieuwe soorten en andere sterven uit. Wij zijn een uit de hand lopend natuurlijk experiment, wat ook weer op natuurlijke wijze ten onder zal gaan aan zichzelf.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Het universum blijft onvoorstelbaar.

AAA
AAA
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

‘Wederkerige wellevendheid’?
Complimenten voor de mooi gevonden woorden. Het klinkt geweldig. Leuk voor Opiniez.
Realiteit is dat mensen die het mohammedanisme aanhangen in een leugen leven.
Volgens mij bepleit jij bij voorkeur dat die mensen gered worden uit de onderwerping waarin ze geknecht zijn.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ja maarrr, roept links dan, er is op de NPO ook aandacht voor Carnaval en The Pasion. Ja, mag het? Dat zijn eeuwenoude tradities in dit land. Ik heb op mijn lagere school nog meegelopen in de Palm Pasen optocht. In bloody Amsterdam. En dat was niet op bloedige aanslagen op anderen te verheerlijken. Ik negeer dat islamitische vreetfeest zoveel mogelijk en dat lukt dit jaar prima.

48
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x