OpinieZ-auteurs over de toestand in Nederland en de wereld

Eindejaarsartikel 2022

Titelfoto bij artikel OpinieZ-auteurs over de toestand in Nederland en de wereld

Foto:

Met de jaarwisseling 2022-2023 in zicht geven de OpinieZ-auteurs kernachtig hun mening over de huidige staat van ons land en de wereld. De focus ligt op wat eenieder het meest bezighoudt. Een compilatie van persoonlijke gedachten, waarnemingen, zorgen en gevoelens. Uitgedrukt in openhartige taal, zoals u van ons gewend bent.

Wouter Roorda

Eén woord dat het publieke debat en de omgang met elkaar in 2022 het best samenvat is wel “hypocrisie”. De mensen die in alles zo de nadruk leggen op gelijkheid, blijken bij uitstek degenen die meten met twee maten. Je publiekelijk beklagen over de hardheid van het debat en maatschappelijke tegenstellingen, maar intussen iedereen met een andere mening uitmaken voor wappie, fascist of extreemrechts. ON! langs de meest zuivere journalistieke meetlat leggen, maar alle andere omroepen niet en de schandalen bij de NPO toedekken. Klagen over hoge energierekeningen, maar klimaatbeleid steeds extremer maken en de wereld blijven rondvliegen. Elon Musk de grootste bedreiging noemen voor de VVMU, maar de Twitterfiles een complottheorie. De Hunter Biden laptopstory tegenhouden, maar de Russia-hoax nog steeds volop verspreiden. De voorbeelden zijn welhaast eindeloos.

 

Alma van Hees

Een mammoettanker verandert niet snel van koers. En zo zagen we ons kabinet, de EU en de VN ook in 2022 onverstoorbaar verder opstomen richting een wereldregering die één grote inclusieve en diverse zero CO2-uitstootplaneet moet opleveren, waarin iedereen groen en gelukkig is met zijn of haar zelfgekozen gender. We hoeven in dat nieuwe Utopia ook zelf niet meer na te denken want de overheid doet dat voor ons: die weet toch het beste wat goed voor ons is? Helaas begint deze elitaire maakbaarheidsfilosofie steeds meer brokken op te leveren. Inclusief betekent mensen uitsluiten, divers houdt in dat andersdenkenden hun mond moeten houden en ‘groen’ verarmt de samenleving en bezorgt mensen een koude en tobberige Kerst. Toch wens ik u fijne feestdagen toe, hopend dat het volgend jaar anders zal zijn.

 

Maaike van Charante

Voor mij was 2022 het jaar waarin het verzet tegen een lompe overheid op meerdere plekken opvlamde. Natuurlijk werd dit verzet meteen voorzien van foute etiketten. Zo konden we van allerlei columnisten, ‘cabaretiers’, (uitgerangeerde) politici en een bonte verzameling BN’ers vernemen hoe extremistisch we waren. Zelfs wetenschappers en de NCTV-chef zongen mee in dit koortje. We waren antioverheids-, anti-establishment- en rechtsextremisten. Voor gewone mensen die in deze kringen niet gehoord worden is een medium als Twitter belangrijk, en daar brak dit jaar de revolutie uit. De establishmentgelederen sloten zich: “De Twitterfiles stellen niets voor en Elon Musk is een gevaarlijke gek.” Reden te meer voor ons om bij OpinieZ wel het vrije woord te verkondigen, en ook (juist!) te schrijven wat het establishment niet wil horen. Iedereen een gelukkig 2023!

 

Pamela Pinas

Opvallend aan 2022 is dat politici en journalisten zich steeds vaker in onderlinge theekransjes, die op televisie worden uitgezonden, afvragen waarom het wantrouwen en de agressie en bedreigingen naar hen toenemen.Wellicht heeft het ermee te maken dat er miljarden worden uitgegeven aan luxeproblemen, terwijl we ons juist nu in een tijd bevinden met reële problemen. De basisbehoeftes zijn ondergeschikt gemaakt aan luchtfietserij. We moeten ons druk maken over woorden, gebeurtenissen uit het verleden, het klimaat en hoe personen zich willen identificeren. Daar gaat alle aandacht en geld naartoe. Niet naar ouderen (want die hebben toch een voltooid leven) en mensen die in de kou zitten en/of de boodschappen of andere rekeningen niet meer kunnen betalen. Warmte en voedsel beginnen een luxe te worden in Nederland. Iedereen die zich niet kan vinden in deze bizarre illusie wordt door dezelfde politici en journalisten een racist, vrouwonvriendelijk, transfobisch, klimaatontkenner, zuur of een combinatie van allemaal genoemd. De uitspraak van Tijl Uilenspiegel geldt nog steeds: “Ze haten me, maar ik maak het ernaar.”

 

Jan Gajentaan

2022: Oorlog in Oekraïne. Energiecrisis. Inflatiecrisis. Asielcrisis. Immigratiecrisis. Stikstofcrisis en Boerenopstand. Nederland uit het WK gekukeld, de ‘Hollandse school’ verloochend door priester Van Gaal en zijn misdienaren. De voormalige liberaal Rutte is door Kaag tot excuusslaaf gemaakt en sleept ons land richting eindeloze onderhandelingen met alle voormalige koloniale gebieden, over ‘herstelbetalingen’. Henk Westbroek wijst er terecht op dat anderhalf miljoen Nederlanders intussen hun tandarts niet meer kunnen betalen. Krijgen die ook excuses? De EU wordt steeds dominanter, de PvdA-bureaucraten Timmermans en Samsom gaan u de komende jaren uit uw autootje pesten, als u dat nog heeft. Wie een huis heeft dat niet geschikt is voor zonnepanelen en warmtepomp, staat bittere armoede te wachten.
 2023: Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. Ik hoop dat u weet op wie u moet stemmen.

 

Henk Strating

Het vierde kabinet Rutte was in 2022 geen kabinet voor alle Nederlanders. Dat komt doordat een aantal onderwerpen bij het kabinet aanzienlijk meer prioriteit krijgt dan het bij veel Nederlanders heeft. Racisme, slavernijverleden, discriminatie, diversiteit, gender, lhbti en klimaat zijn zulke onderwerpen. Het wordt vooral veroorzaakt door het morele gelijk dat het kabinet voor zichzelf opeist en dat bij al deze onderwerpen als een dikke laag over het kabinetsbeleid ligt. Dát is wat veel Nederlanders stoort in alle generaties. Ik merk dat in gesprekken met mijn kinderen (40’ers) en kleinkinderen (tieners). Zij hebben hun eigen moraal en willen geen slaaf worden van een door het kabinet opgelegde collectieve moraal. Maar dat zal Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers een zorg zijn. En dat is het allerergste.

 

Ferdinand Meeus

Het gaat prima met het klimaat. En ondanks de dagelijkse doemberichten over “ondergang van onze planeet” gaat het prima met de aarde. Satellietmetingen van het Noordpoolijs bevestigen dat er in 2022 heel het jaar meer ijs ligt dan tien jaar geleden. Met wereldwijde bosbranden op het laagste punt sinds het begin van de metingen en geen stijgende trend in dodelijke orkanen, niet in aantal en niet in intensiteit, was 2022 een uitstekend premier cru-jaar voor het klimaat. Zelfs de NASA spreekt over Global Greening dankzij het CO2-fertilisatie-effect. Ik heb dan ook voldoende champagne in huis gehaald met 10000 ppm CO2 om dat gepast te vieren.

 

Uri van As

Het is verbijsterend om te zien hoe gemakkelijk onze bestuurlijke, journalistieke en babbelelites het afgelopen jaar hun waanideeën als waarheid konden verkopen. We moeten de planeet redden en Poetin, de Russische boeman die het one world feestje heeft verpest, vernietigend verslaan. Zelfs nu de bevolking in de kou zit en gierende inflatie de voedselprijzen laat exploderen is er geen sprake van inkeer of verzet. Er heerst apathische gelatenheid. De ‘afgehaakten’ proberen te overleven. Sociale druk en censuur knevelen de rest. Wie het waagt kritiek te uiten moet vrezen voor baan, reputatie en positie. Repressie wordt ingezet om ‘onze democratie’ te redden. De massa lijkt murw geslagen. De antidemocraten juichen. Eindelijk hebben de EU en de rest een raison d’être. Almacht binnen handbereik. Aan de horizon gloeien de poorten van de hel.

 

Johannes Vervloed

De ontwrichting van de Nederlandse economie is dit jaar door Rutte IV met verve voortgezet. De veeteelt, visserij en glastuinbouw die elk jaar vele deviezen binnenbrengen, worden sterk ingekrompen. De (petro)chemische en maakindustrie wordt overleven met regeldruk, lastenverzwaring en klimaatbeleid onmogelijk gemaakt en de bouw ligt door het stikstofbeleid grotendeels stil. Tezamen zijn deze economische sectoren goed voor de helft van het nationale inkomen. Het huidige verdienmodel van Nederland verdwijnt daarmee en een nieuw verdienmodel is niet in zicht. Duurzame, hoogwaardige, kennisintensieve economische activiteit moet volgens de regering het stokje overnemen en het gat, dat de verdwijnende sectoren achterlaten, vullen. Daarvoor zouden er in korte tijd tien brainports Eindhoven bij moeten komen. Een niet bepaald realistisch scenario. Het resultaat zal verarming zijn, een triest einde aan onze welvaarts- en verzorgingsstaat, die na WO II met veel bloed, zweet en tranen door onze (groot)ouders is opgebouwd.

 

Ines van Bokhoven

Wat kunnen we over 2022 zeggen? Dat het een nog vreselijker jaar was dan de twee vreselijke jaren ervoor? Dat onze democratie nog verder werd afgebroken? Dat we nog machtelozer gemaakt zijn? Dan heb ik het liever over 2023: laten we in het komende jaar iets van onze macht teruggrijpen. In maart hebben we die kans. In maart kunnen we een vuist maken en ons laten horen – en hoe. Het enige wat ik dan ook wil zeggen is: ga stemmen. Denk goed na over wat u anders wilt zien in ons land, wat u belangrijk vindt als pijlers van een gezonde samenleving, en maak een vuist tegen de heersende orde die alles wat voor u en mij belangrijk is aan het afbreken is – in recordtempo. Ga stemmen, hoe dan ook!

 

Henry Cornelius

2023: A Brand New Day? Mensen als Elon Musk en Ronald Plasterk hebben vermoedelijk maar weinig gemeen, behoudens dat ze in 2022 de enige écht levensgevaarlijke onderbuik naar de voorgrond wisten te toveren. Vrijheid van meningsuiting was weer de foetus, onophoudelijk argumentloos verbodsgebedel de beoogde breinaald. Meedogenloos moest worden voorkomen dat ook maar de minste vorm van kritiek op overheidsbeleid of radicaal linkse illusies kon uitgroeien tot iets waarover moet worden nagedacht of, erger nog, gepraat. Dergelijk onkruid moest weer rücksichtslos, met wortels en al, uit de grond worden gerukt. Kruisvaarders van het goede fatsoen slaan blind om zich heen met machetes, gesmeed uit deugdelijkheid. Wordt 2023 dan het jaar van de échte Brand New Day? En dan niet het type waar door sommig giftig blauw bloed zo gulzig voor geschnabbeld wordt? Het valt zeer te hopen. Proost!

 

Robert Raupach

Wooncrisis. Vluchtelingencrisis. Energiecrisis. Stikstofcrisis. Asielopvangcrisis. Klimaatcrisis. Personeelscrisis. Inflatiecrisis. Slavernijexcusesherstelbetalingencrisis. Dat is de staat van Nederland in 2022 onder premier Rutte en zijn schaduwpremier Kaag in acht woorden. Een land in permanente crisis. En waarschijnlijk ben ik er zelfs nog een paar vergeten. Inmiddels zijn we vier kabinetten onder de grote VVD-roerganger verder en is er werkelijk niets op orde in dit land. Het is dweilen met de kraan open, men erkent de problemen weliswaar maar oplossingen zijn er niet. Hoewel, die oplossingen zijn er wel maar het ontbreekt aan de juiste wil en daadkracht om ze toe te passen. Laat het alsjeblieft bijltjesdag zijn op woensdag 15 maart tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.

 

Freek van Beetz

Je kunt tal van belangwekkende politieke voorvallen noemen bij de vraag: schrijf een kort stukje over “wat heeft de meeste indruk op me gemaakt in het afgelopen jaar”. Ik hou het klein: een mail over een klein schilderijtje die ik begin maart ontving van de dochter van een ooit roemrucht minister. Dat kleine schilderijtje: een vaasje met sneeuwklokjes, getekend met potlood en Oost-Indische inkt, was door haar moeder, zo schreef ze me, tot haar overlijden als een kostbaar kleinood gekoesterd. Ook voor de dochter is die tekening heel dierbaar, omdat die samenhangt met wat haar moeder in de oorlogsjaren doormaakte. Het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne hield haar uit de slaap: ze was gaan googelen op haar familienaam en ‘Rusland’ en belandde zo bij mijn column. Daarmee werd voor haar het verhaal (en de signatuur ”Freek, maart 1945”) achter dat schilderijtje, nog betekenisvoller. En werd voor mij een ontbrekend, maar bijzonder stukje over het verzetsverleden van mijn vader ingevuld. Voor geïnteresseerden: lees dit artikel.

 

Guus Berkhout

Vooral dit jaar is het mij opgevallen dat zoveel jongeren somber zijn en zelfs hulp zoeken bij de GGZ. Jongeren snakken naar een positief vooruitzicht. Er is zoveel goed nieuws, maar dat goede nieuws krijgen ze niet te horen. Niet op school, niet in de media. Ze worden overstelpt met angstverhalen en bureaucratische rompslomp. Mijn kerstboodschap aan deze jongeren is: “Geloof niet in al die negatieve vooruitzichten!” Ze kloppen niet. En kies niet voor één van de vele modieuze studies die je opleiden voor een gebakkenluchtbaan. Dan kies je voor een zinloze invulling van je leven. Laat je inspireren door een studie die je opleidt voor een échte baan, dat is een baan met een hoge technische en economische toegevoegde waarde. Zo werk je mee aan een nieuwe toekomst van je land.

 

Katiana Kayvantash

Om een échte tirannie omver te kunnen werpen heb je vooral een dikke huid en een lange adem nodig, zei mijn vader altijd. Wat de meeste indruk op mij heeft gemaakt in het afgelopen jaar zijn het doorzettingsvermogen en de standvastigheid van de échte liefhebbers van vrijheid, vrede en rechtvaardigheid. De demonstranten op de straten van Iran, het verzet tegen de Haagse politiek en strijders die ondanks alle tegenslagen het ware verhaal blijven verspreiden op online platforms. Normaliter ben ik niet snel onder de indruk van gebeurtenissen in de wereld, maar dit afgelopen jaar heb ik met tranen in mijn ogen en veel waardering gezien hoe deze strijders zich dag in dag uit blijven verzetten tegen de tirannie van de gevestigde machthebbers. Uiteindelijk zal het goede het kwade altijd overwinnen.

 

Simon Soesan

Mijn Helden. Ze besloten het samen met hun drie zoontjes van 8, 6 en 4: huis weg, inboedel verkopen en een Catamaran kopen. In juli vertrokken ze naar Marseille, waar hun “Grand Cru” catamaran met drie slaapkampers, douches en wc’s op hen wachtte. Gedurende zes maanden zeilden ze via Italië, Sardinië, Corsica, Menorca, Cartagena en Gibraltar naar de Canarische Eilanden. Onze dochter is nu thuis bij ons met haar drie zoontjes, terwijl haar man de Atlantische Oceaan oversteekt met een volle bemanning, op naar Barbados, waar ze zich met de kinderen weer bij hem aan zal sluiten, de bemanning het jacht zal verlaten en ze samen hun avontuur zullen voortzetten. U kunt ze volgen op “Follow the Sun”, via Facebook of Instagram. Zij zijn mijn Mensen van het jaar 2023.

 

Hans van Tellingen

2022 was het jaar van ‘hoop’, ‘optimisme’ en ‘oplossingen’. Maar slechter dan dit jaar kan het niet meer worden. Alles kan dus alleen maar beter worden. De nieuwe bestuurscultuur bleek een wassen neus. Nooit was er een kabinet dat zoveel problemen zelf heeft gecreëerd. Om deze daarna aan te wakkeren en te overdrijven. Slechter dan dit kabinet bestaat niet. En dat hebben de meeste Nederlanders inmiddels ook door. Het vertrouwen in het kabinet is historisch laag. En de huidige coalitie staat op 43 zetels in de peilingen. Nederland is geen land dat top down geregeerd dient te worden. Nederland is er het land niet naar om in een dwangbuis van neocommunistische maatregelen verzeild te geraken. Het komt dus goed. Stapje voor stapje. Om te beginnen met de nakende Statenverkiezingen. Stem wijs.

 

Sonja Dahlmans

Niet alleen politiek, maar ook de media en instituties waarin Nederlanders een haast onnoemelijk vertrouwen in hebben -zo lijkt het althans soms- bleken weerbarstige trekken te hebben. Het ene na het andere schandaal kwam aan het licht waarbij dezelfde media die anderen de maat te namen, zelf ook niet heilig bleken te zijn. Moet dat ons verbazen? Natuurlijk niet. Wat de cancel culture, de adoratie van beroemdheden en het grenzeloze vertrouwen in politici met zich meebrengt is helaas het idee dat er zoiets als perfecte mensen bestaan. Laten wij in 2023 weer normaal doen en ons realiseren dat wij allemaal een optelsom zijn van goede en minder goede eigenschappen. Dat stemt milder naar jezelf en vooral ook naar de ander. Daar blijven we allemaal mens bij.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
17 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Heel veel dank aan alle auteurs die moedig en welbespraakt vele aspecten aan de vele toestanden duidelijk kunnen en durven verwoorden. De uiteenlopende reacties zijn ook een bron van inkijkjes in verschillende opvattingen.
Dank ook aan alle andere mensen die aan dit platform meewerken.

Bert Panhuise
Bert Panhuise
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

“Oorlog in Oekraïne. Energiecrisis. Inflatiecrisis. Asielcrisis. Immigratiecrisis. Stikstofcrisis en Boerenopstand”. Klopt allemaal, maar er zijn er nog een paar: De gedupeerde Groningers, De Toeslagenaffaire niet opgelost + uit huis geplaatste kinderen. Vissers die hun schip naar de schroot brengen omdat ze de diesel niet meer kunnen betalen. En de oplossing is er wel, namelijk de pulskorvisserij weer toe te staan waardoor het brandstofverbruik HALVEERT. Maar in oplossingen zijn ze in Den Haag en Brussel niet geïnteresseerd..

jaak Peeters
jaak Peeters
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Goede stukjes. Ze zijn evengoed van toepassing op de toestand in Vlaanderen. Jammer genoeg.

Bernardo A.
Bernardo A.
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De zaken staan er niet goed voor, laat ik me tot ons land beperken.

Hoopvol is, dat het kartel en haar vazallen hun hand hard overspelen. Waarbij de gevolgen zo tastbaar zijn dat ook steeds meer (dom) volk dat begint in te zien. Of aan en lijve gaat ondervinden. Aanschouwelijk onderwijs werkt erg goed.

En het kartel raakt verstrikt in haar leugens. Een leugentje om bestwil…., en meer dan dat heb je nou eenmaal in de politiek. Maar als je hele beleid in elk facet in een leugen is veranderd, wat nu het geval is, val je door de mand.

De hetze van D66 en GL tegen FvD is dan ook veelzeggend, deze partijen beseffen donders goed dat ze op te dun ijs lopen. Ze worden bang en een laatste wanhoopsmaatregel is, dat ze te kritische partijen willen verbieden.

Nog een beste economische crisis, wat bij dit wanbeleid gegarandeerd is, en het is gedaan met de regenten.

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

ja, wij hopen erop dat velen het licht gaan zien en dat het gedaan is met de huidige hypocritia van linkse partijen. Ik hoop op realistischer mensen die zakelijk en zelfbewust voor ons aan de slag gaan en die de invloed van activisten en milieuclubs
gaan inperken tot hooguit discussiepunten en mogelijk meedenken, maar die er niet hun oren naar laten hangen als ze zelf kunnen aantonen dat de activisten het NIET goed zien.

Walter
Walter
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Echt genoten van de heerlijke vrije onderbouwde meningen, en ook van de reacties hierop

cor
cor
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Opiniez is voor mij een doorgeefluik van alle meningen waarin waarheidsvinding een belangrijk item is. Samen met respectvol omgaan met meningen die op dit medium afwijkend mag zijn. Ik zou zeggen op naar 2023 met nog meer opiniez.

Martha
Martha
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben alle auteurs eindeloos dankbaar voor hun artikelen dit jaar gepubliceerd op deze fantastische site.
En ook deze samenvattingen over de staat van ons land!
Ik wens u allen veel zegen in uw werk

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Martha

ook het programma van pow ‘dat zijn geen grappen’ waarin BN ers wordt gevraagd naar hun mening over maatschappelijke zaken, vind ik heel goed. Althans de aflevering die we op 1e Kerstdag konden zien. o.a met Guido Weijers, Francis v Broekhuijzen, Caroline van der Plas, Johan Derksen en nog een aantal verstandige mensen, die nu gelukkig geen politiek correcte mening lieten horen. Ik zie nu dat ze dit al vaker hebben gemaakt. Goed initiatief naast alle politiek correcte praattafels.
Die leuke Fidan Ekiz zat er ook bij. De Op1 afleveringen die zij presenteert samen met Sven Kockelman zijn het beste. Jort Kelder vraagt ook wel door. (die zat er trouwens ook bij) Veel journalisten en interviewers vragen namens ons niet door. Dan blijft het bij wat oppervlakkige vragen en kan iemand bij zo’n praatprogramma helemaal het podium pakken met politieke correctheid. zo’n programma is pas zinvol als de politieke correctheid wordt doorgeprikt.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het leven is altijd geweest, is en zal de moeite waard zijn om geleefd te worden. Je kunt ook niet eens echt iets anders met hem doen.

Citaat J. Werich.

Den Helder
Den Helder
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een van de auteurs, weet niet meer welke, schreef dat de elite steeds verder radicaliseert. Het lijkt de rode draad van alle reacties.

Peter
Peter
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Aan alle schrijfsel is werkelijk niets meer aan toe te voegen. Chapeau!
Behalve dat OpinieZ een prachtig Nieuwsprogramma zou zijn.

els
els
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Kortom: tijd voor een rechtse regering die zich toelegt op het oplossen van de reële problemen die ons welzijn bedreigen.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Wat mij opvalt aan de NPO-journalisten, columnisten, onze politici en de elite is dat ze exact dezelfde hypocriete mening blijven verkondigen als ik toentertijd tegenkwam achter het IJzeren Gordijn. In 1989/1990 heb ik twee totaal bizarre motorreizen achter het IJzeren Gordijn gemaakt die op papier onmogelijk waren (een motor was verboden als vervoermiddel) maar juist daardoor zo ongelofelijk mooi. Ik heb toen mensen gesproken die net als de mensen hierboven zo heilig overtuigd waren van hun (communistische heilstaat-)gelijk dat je er gewoon NIET doorheen kwam wat je er ook tegenin bracht. Ik ben nog nooit in mijn leven als mens zo verbijsterd geweest dat dit soort mensen écht bestaan. En zie hier ruim 30 jaar later voltrekt zich in het westen exact dezelfde verblinding van de werkelijkheid. Weldenkende en hoogopgeleide mensen die welhaast dommer dan dom lijken te zijn en de werkelijkheid zoals tie is niet willen (kunnen?) zien. Het mooie is dat ik daarna nog meerdere keren in voormalige USSR-landen ben geweest en dat ik me daar toen vrijer voelde dan in Europa. In 2019 ben ik nog op en neer gereden naar Kirgizië en dat was werkelijk een geweldig mooie motorreis en dan vooral door de mensen/menselijkheid onderweg. Tja het kan verkeren hè! Wie had dit ooit durven dromen dat alles zo om zou draaien en dat werkelijk geen enkele journalist van de MSM het ziet. Ik rij volgend jaar voor het eerst sinds 3 jaar weer richting het oosten en heb er nu al zin in.

Laatste aanpassing 8 maanden geleden door Daan van der Keur
Pappakilo
Pappakilo
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Wordt een beetje eentonig om bij elk onderwerp over de motor reisjes te vertellen en dat u wilt vluchten middels een nieuwe motor reis. Waarom nog langer wachten? Of lees eerst: “Zen and the art of motor cycle maintenance” van R. Pirsig. Wellicht lukt het dan om “kwaliteit” te definiëren.

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Ja, Leo Lucassen is zo’n doorgeprikt figuur die men bij NPO en zo maar laat opdraven als ‘deskundige’ op migratie. De man is niet deskundig, hij heeft gewoon een abjecte visie op migratie.

Marien
Marien
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

gisteravond 1e kerstdag, op op NPO 3 POW bijdrage. aantal presentatoren, een cabaretier, leider debatcentrum en anderen, gaven om beurt hun mening/visie op diverse maatschappelijke zaken. reuze interessant. ze gaven goed weer waar de problemen zitten in de huidige maatschappij. gaven heel verstandige antwoorden. Ik viel er midden in. Aantal mensen herkende ik niet. Ik ga het vandaag nog even terugkijken, om te zien wie het waren.

Laatste aanpassing 8 maanden geleden door Marien
17
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x