Een walm van stikstof doordringt het VVD-congres

Zoveelste poging om de impasse te doorbreken

Titelfoto bij artikel Een walm van stikstof doordringt het VVD-congres Freek van beetz opiniez

Foto:

De stikstofproblematiek is ondanks het rapport van Remkes nog lang niet opgelost. Deze week trokken verontwaardigde boeren, de PAS-melders, naar het provinciehuis in Zwolle omdat hen torenhoge boetes boven het hoofd hangen, terwijl ze zich altijd aan de regels hielden. Op het komende VVD-congres wordt een motie besproken die een eind moet maken aan de stikstofwaanzin. Wie stopt de gekte? Freek van Beetz vraagt zich af of dat het VVD-congres zal zijn.

Wie dacht dat met het rapport van Remkes over de aanpak van de stikstofproblematiek de rust zou zijn weergekeerd en eindelijk piketpaaltjes zouden worden geslagen, kan wel eens bedrogen uitkomen.

 

PAS-melders

Deze week trokken honderden verontwaardigde boeren op naar het Overijsselse provinciehuis in Zwolle. Want Overijsselse PAS-melders, boeren die eerder onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) projecten met weinig stikstofneerslag konden afdoen met een melding en geen vergunning nodig hadden, zijn radeloos. Omdat die PAS-regeling in 2019 door de Raad van State ongeldig werd verklaard, worden ze nu geconfronteerd met dwangmaatregelen en hoge boetes. De boeren willen actie van de provincie en vragen om een onmiddellijke stopzetting van handhaving bij PAS-melders en het intrekken van dwangsommen. Een oplossing is nog niet in zicht.

 

Ingegraven

Over dat stikstofbeleid zijn inmiddels tal van commentaren geschreven, ook op OpinieZ. Voor- en tegenstanders hebben zich diep ingegraven in hun stellingen. Waarom en hoe zijn we daar eigenlijk in beland? Ik schreef al eens dat de politiek gedomineerd is geraakt door thema’s die bij Tweede Kamerverkiezingen nauwelijks of geen rol speelden, waar de burgers zich dus nooit over hebben kunnen uitspreken en die bekokstoofd werden in kongsi’s tussen gedreven beleidsmakers, sympathiserende ambtenaren en lobbyisten van door dezelfde overheid vaak ook nog royaal gesubsidieerde NGO’s en actiegroepen. Het Klimaat- en Stikstofbeleid is daar een voorbeeld van.

 

NRC vermaant

Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State dat de zogeheten bouwvrijstelling in strijd was met Europese natuurregels – die overigens niets over stikstof zeggen, dat hebben ze in Den Haag zelf bedacht – schreef de NRC in een hoofdredactioneel commentaar op 7 november: “De tijd van de geitenpaadjes moet nu echt voorbij zijn” (waarom steeds dat ‘moeten’ in die krantencommentaren?). En: “Nederland heeft altijd met de mond een streng klimaatbeleid beleden, maar kwam in de praktijk de afspraken niet na.” Alsof de stikstofnormen iets met klimaat te maken hebben…

Maar goed, de predikers op de NRC-redactie hebben weer eens hun zoveelste vermaning uitgesproken. Bij dit soort commentaren moet ik altijd weer denken aan het waarschijnlijk apocriefe hoofdredactionele commentaar in een regionaal dagblad in het Noorden des lands begin jaren 70, waarin de hoofdredacteur meende voorzitter Mao voor het laatst te moeten waarschuwen…

 

Bouwvrijstelling afgeserveerd

Na de uitspraak waarmee de bouwvrijstelling werd afgeserveerd, liet het NOS-journaal zien waar dit allemaal toe leidt: bij elk voorgenomen bouwproject moet voortaan modelmatig (!) – met dat Aerius-model, daarover later meer – worden berekend hoeveel stikstof al die heen en weer rijdende vrachtauto’s, machines en andere bouwactiviteiten teweeg kunnen brengen.

Dat leidt, zo liet de reportage zien, tot een centimeters dik rapport. En met die rapportage gaan vervolgens, achter hun beeldscherm (!), ecologen aan de slag om, alweer modelmatig, na te gaan welke effecten die theoretisch berekende stikstofuitstoot op een Natura 2000-natuurgebied kan hebben en of die – aldus berekende – uitstoot tot aantasting van de gewenste biodiversiteit zou kunnen leiden. Allemaal theoretische berekeningen, er wordt immers niets gemeten, want die activiteiten moeten nog plaatsvinden. En dan zijn er, zo meldde de verslaggever, nu ook nog veel te weinig ecologen om die theoretische toetsingen te verrichten. Dat belooft nog wat voor de bouwsector.

Twee onthutsende voorbeelden.

 

Woningbouwproject

Op het terrein van de voormalige IJsbaan in Deventer was al jaren geleden een duurzame woonwijk “de Tuinen van Zandweert” gepland. Die wijk is er inmiddels, maar de voorgeschiedenis geeft een inkijkje in het gestoei met stikstofmodellen. De NRC van 20 december 2019 gaf daarvan een treffend, maar ook wel ontluisterend beeld. De oorspronkelijke Natura 2000-paragraaf van dat woningbouwproject, gedateerd op 18 maart 2019, schatte de stikstofdepositie op het aangrenzende natuurgebied in zowel de aanleg- als de gebruiksfase op maximaal 0,03 mol per hectare per jaar. „De invloed op het leefgebied van kwalificerende soorten door deze zeer geringe extra depositie wordt als verwaarloosbaar klein beoordeeld.”

 

Alchemie

Maar de stikstofuitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 trok een streep door iedere vorm van extra stikstofdepositie in de nabijheid van een natuurgebied. En dus ook – vooralsnog – door de aanleg van de ‘Duurzaamste Wijk van Nederland’. Dankzij oeverloos en geduldig geschuif met de situering van de geplande woningen op de bouwkavels, berekeningen en gepuzzel met de ‘hexagonen’ van het Aeriusmodel (zie ook het artikel in Wynia’s Week) kon de mogelijke stikstofdepositie “op een minuscuul deel aan de overkant van de IJssel-oever waar het de groei van een specifiek soort gras in de weg zou kunnen zitten” tot nul worden ‘terugberekend’. Daardoor kon uiteindelijk de bouw van start gaan en de duurzame wijk gerealiseerd worden. Ik schreef al eens: beleid is in Nederland alchemie geworden…

 

Misbruik van modellen

Pieter Omtzigt hield onlangs een kritische lezing voor de modellenbouwers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij waarschuwde hen voor misbruik van de modellen: “In 2022 weigerde de provincie Drenthe een vergunning af te geven voor de organisatie van Muziektheatervoorstelling ‘Het Pauperparadijs’. De reden: op zes kilometer van de theaterplek ligt een Natura 2000-gebied. Volgens het AERIUS-model van het RIVM zou de voorstelling tijdelijk een toename van de stikstofdepositie op dit natuurgebied tot gevolg hebben, met een omvang van 0,01 mol/ha/jaar. Zoals TNO toen al in een nog vertrouwelijk rapport aan de regering had geschreven, is de ruis in het AERIUS-model in de orde van grootte van meerdere mollen per hectare per jaar. De meeste bestuurders en politici weten niet wat dat betekent. U weet dat wel. Dat betekent dat de modeluitkomst, een toename van 0,01 mol/ha/jaar, op geen enkele manier iets zegt over een daadwerkelijke toe- of afname van de stikstofdepositie op dat natuurgebied. Dat betekent dat het gooien met een dobbelsteen een even redelijke manier is om te beslissen of deze vergunning wel of niet had kunnen worden verleend, als op basis van deze AERIUS-berekening.“

 

Huiveringwekkend

Deze huiveringwekkende voorbeelden van een op hol geslagen bureaucratie gaan zelfs de fantasieën van Franz Kafka en Marten Toonder te boven.
Want moet dat echt zo? Moet dat echt zo streng?

Chris Backes, hoogleraar omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht en specialist Europees natuurbeschermingsrecht, vindt het onzin dat er gesteld wordt dat er nergens meer stikstof bij mag komen, tot voor een natuurgebied de zogenaamde kritische depositiewaarde is bereikt. “Als je dat wil bereiken, zou je bij wijze van spreken alle inwoners van Brabant gedurende dertig jaar moeten laten vertrekken, zodat er geen enkele activiteit is. Zelfs na die dertig jaar zou er in Brabant mogelijk nog te veel stikstof in sommige natuurgebieden belanden, alleen al door wat uit het buitenland en andere delen van Nederland komt. Er wordt niet realistisch gedacht.”

En dan laat hij de hondendrollen en de poep van overvliegende ganzen nog buiten beschouwing… Die ‘depositie’ zorgt, blijkens onderzoek, alléén al voor overschrijding van die depositienorm.

 

Motie VVD-congres

De stikstofuitspraak zal nog een flink staartje krijgen in het VVD-congres komend weekeinde. Niet alleen de asielwet van VVD-Staatssecretaris Van der Burg zal daar voor beroering zorgen, maar er is ook een motie naar aanleiding van deze uitspraak. In die motie wordt het VVD-congres opgeroepen om het kwantitatieve verband tussen het stikstofmodel Aerius en instandhoudingsdoelstellingen niet meer te gebruiken bij de beoordeling van vergunningen. Zoals in vrijwel alle andere EU-landen het geval is (alleen Nederland en België hanteren die zelf-geformuleerde strenge stikstofnormen) wordt voorgesteld de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden voortaan uitsluitend kwalitatief te beoordelen en vervolgens ook kwalitatief te rapporteren aan Brussel.

 

Verspilling belastinggeld

De indieners van de motie willen ook vastgesteld zien dat het model Aerius ongeschikt wordt verklaard als toetsingskader voor vergunningverlening. Ze dragen daar zes wetenschappelijke argumenten voor aan, gebaseerd op uitspraken van o.a. Rabbinge, Hordijk, PBL, TNO, Hanekamp en Lindeboom.

Voorts vragen ze het VVD-congres om vast te stellen dat grootschalige onteigening van boeren geen nut heeft bij de instandhouding van natuur en bovendien ongekende verspilling is van belastinggeld en economische ontwikkeling, nog afgezien van de sociale context en voorts nog vast te stellen dat het stilleggen van de bouw geen zin heeft. “Wij zelf gaan over de wetten die de rechter toetst”, staat er nadrukkelijk en veelbetekenend bij.

Ik vroeg me al eerder af: hoe hadden we vroeger ooit dijken kunnen bouwen, meren kunnen inpolderen, steden kunnen ontwikkelen, infrastructuur kunnen aanleggen in dit land?

Zover zijn we in Nederland gekomen. “Wie stopt de gekte” roep ik wel eens vertwijfeld uit, maar toch vrees ik dat dat niet het VVD-congres zal blijken te zijn.

 

Vond je dit artikel goed? Steun Freek van Beetz via pinchas.backme.org.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
25 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
MrPercussionPete
MrPercussionPete
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De VVD lijkt in geen enkel opzicht meer op de partij die het vroeger was, in de jaren ’70 met Wiegel. Nu is het een equivalent van D66, en de partij zou evengoed met D66 kunnen fuseren tot VVD66. Rutte is gewoon puur links, en ik kan hem nou nooit eens betrappen op een nuchtere “common sense” uitspraak. Ik begrijp niet, en dat meen ik echt, dat er nog IEMAND is die op die immer grijnzende non-valeur stemt. Wat is die lakei van de EU toch een misselijkmakend mannetje. Maar je zal het zien, straks, vlak voor de verkiezingen, verschijnt hij in wit overhemd, zonder stropdas en met opgestroopte mouwen (dat moet “daadkracht” uitstralen), en dan strooit hij wat stoere praatjes rond (“we moeten niet alleen dweilen, maar ook de kraan dichtdraaien”) en hoppa, gaat iedereen weer op de VVD stemmen. Dat VVD electoraat is van een nog niet eerder vertoonde domheid.

Laatste aanpassing 4 maanden geleden door MrPercussionPete
Andre
Andre
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  MrPercussionPete

De fusie tussen VVD en D66 is in het verleden verschillende keren voorgesteld, o.a. in 2005 en 2014. Onder andere met het argument dat D66 geen echte linkse partij zou zijn.

Jan Smelik
Jan Smelik
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Wel grappig hoe snel dat kan veranderen, nu is de VVD geen echte rechtse partij meer.

Henri
Henri
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  MrPercussionPete

Ik vrees dat Rutte/Kaag kort voor de verkiezingen met zwaarder geschut komen dan alleen zogenaamd daadkrachtige uitspraken. Deze 2 politieke criminelen zullen niet aarzelen tig miljard euro’s extra uit te trekken om door de extreme energieprijzen getroffen MKB bedrijven en burgers te helpen, lees: om te kopen. Al maanden houdt dit nobele tweetal de kaken op elkaar, om deze politieke bom vooral niet te vroeg te lanceren.

MrPercussionPete
MrPercussionPete
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Henri

Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Een energie-douceurtje om stemmen te kopen. Met dat soort manipulatieve trucjes zijn de VVD spindoctors ongetwijfeld nu al volop bezig, onder leiding van Ben Verwaayen, het orakel van Rutte. Deze voormalig CEO van British Telecom is verantwoordelijk voor het aan de man brengen van Rutte’s wanbeleid. De VVD is verworden tot een club van politieke charlatans, zonder enig besef van moraal, fatsoen en respect. Het ENIGE waar deze lieden mee bezig zijn is machtsbehoud. Zolang de VVD maar de grootste blijft. Maakt niet uit hoe, alle middelen zijn geoorloofd. En zo zitten we straks weer 4 jaar opgescheept met die immer grijnzende pathologische leugenaar.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ze gaan het nu aan den lijve ondervinden in den Haag, nu de door ons betaalde beroepsprocedeerder Vollenbroek hun eigen verbouwing aanvalt.
Mensen, begin bij het begin met deze gekte te keren, nl. een massale boycot van de Postcodeloterij, die dit soort onzin mede financiert. Zonder dat iemand daar ook maar iets over te zeggen heeft. 1 Man kan dat beslissen. Lekker democratisch.
Ook de veerbootNGO’s worden door dit soort loterijen gefinancierd, dus stop er massaal mee a.u.b.
Leg elke maand uw gebruikelijke loterijinleg apart, dan heeft u eind van het jaar in ieder geval prijs.

Hkr
Hkr
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Dit is de eerste stunt van Vollenbroek, die ik wel kan waarderen. Hij had er alleen bij moeten vermelden, dat al die beleidsmakers het in hun broek gaan doen van frustratie, dat de Tweede Kamer nu niet verbouwd kan worden. Maar beseft hij eigenlijk wel hoeveel extra stikstof het oplevert als zij dankzij Vollebroek nu een volle broek hebben? Een bekend iemand zei ooit eens ‘ ze kunnen allemaal de schijt krijgen’.
Om positief te blijven: de wal zal het schip keren. Eens zal dat gebeuren

Andre
Andre
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Merkwaardig genoeg is de stikstofdepositie geen reden om de vluchten naar klimaatconferenties te verbieden als onnodig belastend.
Ook heeft het niet geleid tot grenscontroles om illegale migranten tegen te houden, want immers met elk persoon erbij stijgt de stikstofdepositie weer iets via de consumptie van die migranten.
De maatregelen van dit kabinet werken altijd in een bepaalde richting en die is niet in het belang van de gewone burger, die niets merkt van stikstof. Die wel van alles merkt van migranten en van overbelasting van de infrastructuur en van zelfmoordsancties.
Je zou zo maar eens kunnen denken dat die maatregelen verzonnen zijn om een bepaalde van te voren bepaalde agenda uit te rollen.
Ze blijven elk verzonnen probleem hardnekkig bij de burger leggen. Door wie zijn zij gekozen? Niet door Natura2000, niet door milieuactivisten, niet door de zeldzame orchideeën en andere plantjes die kennelijk zo bedreigd worden. Deze ‘bedreigingen’ worden ons aangepraat.

Wil
Wil
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Het hele stikstof verhaal is lariekoek, die door de overheid wappie’s flink misbruikt worden.
Zolang de overheid niet eerlijk en transparant is, zal er altijd sprake blijven van een zgn. complottheorie, mede mogelijk gemaakt door de overheid, daar zitten de wappie’s.
Immers, als het niet past in het overheids narratief…….is het een complot, terwijl een normaal denkend mens enkel vraagtekens plaatst bij het handelen van deze roverheid.
Vele in de 2e slaapkamer zijn eigenlijk stampvoetende kleuters, die, om de wereld te verbeteren, zelf zijn vergeten om in de spiegel te kijken.

Peter.
Peter.
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Uiteindelijk zal het de VVD zelf verstikken ,alles op zijn tijd .
Zelden zoveel onbenullen bij elkaar gezien .
Arib moest en zou weg anders was het voor de kerst al gebeurd ,Hugo mag na zijn Coronasloopperiode gewoon doorgaan ,huizen alleen nog voor asielzoekers, Niks is toeval,alles gepland,maar ze lopen zo het ravijn in .Oppositie wordt kaltgesteld omdat ze te dicht bij de waarheid komen ,en elke post in het kabinet zit een minister die nergens de ballen verstand van heeft ,het volk is niet dom ,ze zijn lang genoeg belazerd en belogen door Rutte .Op het congres komen de jaknikkers weer samen,en plucheplakkers eigen jagen ze niemand weg ,daar hebben ze gewoon het lef en de ballen niet voor ,bukken voor Kaag ,en geld daar draait het om .

Jan de Jong
Jan de Jong
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vermoed dat de stikstofgekte net als de klimaatgekte en de immigratiegekte slechts middel is tot het bereiken van een ‘hoger doel’.

Ni28
Ni28
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

The greater good. Hoewel, good!?

Jan de Jong
Jan de Jong
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Als voorgeschreven door anti-democratische instellingen als VN, WHO, EU en WEF.

Jan de Jong
Jan de Jong
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Nog vergeten: de wereldwijde invoering van een gehoorzaamheidsbewijs: CBDC-wallet met CO2 restrictie en vaccinatiepaspoort.

Youp
Youp
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Lijkt mij ook evident. Rutte liet zich in een onbewaakt moment ontvallen dat hij weilanden gaat ‘leegtrekken’. Dat is het dus. Daarom moeten de boeren onteigend worden. Sowieso is het plan om de mensheid in omvang drastisch te verkleinen en degene die overblijven zullen dicht bij elkaar wonen in steden, zodat ze beter te controleren zijn. De rest wordt terug gegeven aan de natuur. Landbouw wordt afgeschaft. Je gaat 3D geprint vlees eten, insecten en groentes uit verticale tuinen. Nederland lijkt uitgekozen te zijn om 1 grote stad te worden samen met delen van Duitsland en Vlaanderen. Stikstof, CO2, covid19 zijn slechts smoesjes om daar te komen. De ‘oude’ politiek waar sommigen naar blijven verwijzen, en waar ze misschien naar terugverlangen, is niet langer van toepassing. Je bent voor de globalistische agenda of je bent er tegen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ben héél bang dat u gelijk heeft.
Ik zal op mijn manier ‘vechten’ tot het laatst, maar als we dat niet massaal doen zijn we verloren.
Nachtmerries heb ik over een soort ‘Gilead’ met een kaste van commandeurs en horigen die hen slaafs dienen te dienen.

Bernardo A.
Bernardo A.
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dat VVD congres haalt alleen wat uit wanneer een groep VVD’ers uit de partij stapt, samen met een aantal VVD kamerleden en “voor zichzelf begint”. Sloop 10 zetels uit dat gedrocht en het kartel is vleugellam. Zeker wanneer deze rechterflank aansluiting zoekt bij Omtzigt. Niet mijn ideaal, maar wel degene die een beweging kan veroorzaken. Wat de rechtse splintertjes met hun kruideniersmentaliteit dus nooit gaan bereiken.

Vwb EU normen. Er wordt steeds meer aangestuurd op een schuldenunie, omdat een deel van de EU, Clubmed zich niet aan Europese afspraken houdt. En als het ene land zich wat de EU betreft niet aan afspraken hoeft te houden, hoeven wij dat ook niet als het ons niet uitkomt.

Laatste aanpassing 4 maanden geleden door Bernardo A.
Ni28
Ni28
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Eigenlijk hoop ik dat deze kabinet in eigen stikstof stikt en daarmee ook de partijen die zoveel ellende hebben veroorzaakt.

Jos
Jos
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Telkens tegen de verkiezingen laat de VVD de kant zien die hun kiezers opleveren.
Sla de verkiezingsprogramma’s maar erop na. In de coalitieprogramma’s komt nagenoeg niets terug uit het verkiezingsprogramma. Van het coalitieprogramma komt niet veel terug in de uitvoering, want Nederland moet telkens bij de EU aankloppen voor toestemming. Daarnaast zijn er tal van verdragen afgesloten die de 2de kamer buitenspel zet. Het FEW en de VN komen daar nog eens overheen.
En als het lijkt dat de VVD-fractie eindelijk eens ballen gaat tonen of haar rug strekt, blijkt het slechts een natte scheet. En dat is waar het partij congres ook op zal uitdraaien, een natte scheet. Maar een fluwelen revolutie binnen de ooit liberale partij zou meer dan welkom zijn. Oeps; zei ik revolutie?!

Jos
Jos
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Het VVD partijcongres is zoals wij hier al verwachten, afgelopen met een natte scheet, knikkende knieën en rubberen ruggengraat.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dat er überhaupt nog mensen zijn die serieus in al die ‘Gektes’ trappen, man, man, man……….
Kernoorlog……. Ozonlaag…….. Gender-bullshit…… Klimaathysterie…… Stikstof-hysterie….. CO2-hysterie…… Energieprijzen-hysterie…….
Echt hè, kom op mensen denk eens nuchter na dan zie je toch dat dit allemaal gecreëerde onzin is van hier tot Tokio. Ik ben dolblij dat ik nu een heerlijke part-timebaan van 2,5 dag heb op een school. Lekker werken in de luwte van alle dag. Lekker auto’s testen in mijn vrije tijd, mooie verre motorreizen maken gewoon lekker genieten. Ik lees al heel lang geen kranten meer, kijk al vele jaren geen tv meer en laat me door niemand gek maken daarvoor is het leven te kort en veel te leuk. Ik lach me werkelijk helemaal te pletter om mensen die klimaat-depressies hebben. Dan ben je toch gewoon knettergek kom op zeg!

Laatste aanpassing 4 maanden geleden door Daan van der Keur
Pappakilo
Pappakilo
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Carpe Diem op uw bekende benzine fietsje?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Toch ben ik serieus heel nieuwsgierig, hoe en wanneer Rutte vertrekt.
Iets zegt mij dat dit niet op de standaard manier gaat gebeuren.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Hij gaat op enig moment, als het vuur te na aan zijn schenen komt, in op het ‘dringend beroep’ van een organisatie en ‘neemt dan verantwoordelijkheid.’

AAA
AAA
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De posities bij het RIVM zijn het probleem, niet de deposities bij het volk.

25
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x