Verlos ons van dit Kabinet (1)

Land van files en wachtlijsten

Langzamerhand is onze regering gaan functioneren als zetbaas van ondemocratische supranationale organisaties, die zich voegen naar de gedachtenwereld en idealen van het World Economic Forum (WEF). Parlement en burger staan buitenspel. De voorgeschreven one size fits all-ideologie leidt tot inflatie, armoede, overbevolking veroorzaakt door asielimmigratie en grote achteruitgang overal, waaraan door ons kabinet niets wordt gedaan. We hebben urgent een herstelkabinet nodig, schrijft emeritus hoogleraar Guus Berkhout van de TU Delft in dit eerste deel van een drieluik.

Wereldregering

We zien in de afgelopen decennia dat supranationale organisaties – onder ideologische leiding van het World Economic Forum (WEF) – bezig zijn met het oprichten van een zogenaamde wereldregering, die de nationale regeringen gaat voorschrijven wat zij moeten doen. Dat gebeurt door internationale verdragen in te voeren die nationale wetten overrulen. Een briljante strategie om nationale parlementen ongemerkt buiten spel te zetten. Hoe vaak horen we niet ministers zeggen: “Dat is juridisch onmogelijk”. We zien de afgelopen jaren een onmiskenbare trend, waarin nationale regeringen zijn gaan functioneren als het middle management van deze nieuwe wereldelite. Het gaat daarbij niet alleen om de verwezenlijking van een vergaande groene ideologie. Ook willen zij dat al het privébezit van het volk gaat verdwijnen, te beginnen bij de boeren.

 

One Size Fits All

Echter, individuele landen – vaak ook nog met zeer uiteenlopende nationale regio’s – zijn geografisch, economisch, sociaal en cultureel zeer verschillend, en hun nationale behoeften en mogelijkheden zijn dan ook zeer uiteenlopend. Zij vereisen op maat gesneden analyses en oplossingen. We zien al jaren dat uniforme EU-wetgeving niet werkt. Uniforme mondiale verordeningen zullen helemaal contraproductief zijn. De eerste gevolgen van deze one size fits all-wereldideologie zijn nu al zichtbaar: inflatie en armoede. Kiezers staan buitenspel.

 

Groene rampspoed

Twee concrete voorbeelden. Het WEF heeft nationale regeringen overgehaald te experimenteren met het zogenaamd groen maken van hun energie- en voedselsysteem. Zoals verwacht, is het resultaat catastrofaal. Als u nog niet overtuigd bent, kijk dan eens goed naar de ontwikkelingen in het groene Duitsland. Dit land heeft wereldwijd het grootste aandeel hernieuwbare energie in zijn energiesysteem (ongeveer 20%). Het gevolg daarvan is dat de energievoorziening onbetrouwbaar is geworden en de energieprijzen onbetaalbaar zijn. Die neerwaartse spiraal trad al in ver voor de Oekraïne-oorlog.

En kijk ook eens naar Sri Lanka. Dit land liet zich de afgelopen jaren door het WEF overhalen om zijn nationale landbouwsysteem zogenaamd duurzaam te maken, door het gebruik van meststoffen en traditionele gewasbescherming te verbieden. Als gevolg daarvan is niet alleen de voedselexport van het land ingestort, maar kan Sri Lanka ook zijn eigen bevolking niet meer voeden.

 

Asielimmigratie

En hoe zit het met ons land? Ook hier maakt de reactionaire one size fits all-ideologie van het WEF alles waar we nationaal in uitblinken kapot. Om te zorgen dat niet alle vooruitgang uit het verleden teniet wordt gedaan, is met hoge urgentie een nieuwe eigen koers nodig, die gericht is op vooruitgang en die past bij ons land. Zo moeten we in ons klimaat-, energie- en natuurbeleid voortvarend stoppen met al die naïeve maatregelen, waarvan de middelen veel erger zijn dan de kwaal. Maar de allerhoogste prioriteit zal moeten worden gegeven aan de volledig uit de hand gelopen asielimmigratie. Als we dat niet als eerste aanpakken, raakt de Nederlandse samenleving nog verder ontwricht.

 

Files en wachtlijsten

In 1990 telde ons land vijftien miljoen inwoners, nu zijn dat er bijna achttien miljoen (elk jaar ongeveer 100.000 erbij). Vrijwel allemaal door asielimmigratie. Let wel, deze drie miljoen extra inwoners vragen niet alleen om aanzienlijk meer fysieke woon-en leefruimte (drie miljoen is het aantal inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bij elkaar!), maar ze belasten ook de basisvoorzieningen, zoals energie, drinkwater en voedsel. En, niet in de laatste plaats, doen die drie miljoen nieuwe inwoners ook een beroep op onze maatschappelijke sectoren, zoals het openbaar vervoer, de zorg, het onderwijs, de sociale voorzieningen, de strafrechtketen, enzovoort. We zijn een overvol land van files en wachtlijsten geworden.

 

Energieverbruik

Weer enkele concrete voorbeelden. Een gemiddeld huishouden gebruikt jaarlijks 3500 kWh aan elektriciteit en 1500 m3 aan gas. Bij elkaar is dat ongeveer 18.000 kWh oftewel zo’n 8000 kWh per persoon. De drie miljoen inwoners, die erbij zijn gekomen, vragen van ons nationale energiesysteem dus om jaarlijks 24 miljard kWh extra energie te leveren. Dat is een enorme uitdaging, zeker als ook nog eens oplossingen worden gekozen die van nature onbetrouwbaar zijn en heel veel ruimte nodig hebben.

En hoe zit het met ons drinkwater? Een gemiddeld persoon in ons land gebruikt ongeveer 120 liter per dag. Die drie miljoen inwoners die erbij zijn gekomen, vragen van onze nationale drinkwaterbedrijven dus om per dag 360 miljoen liter extra drinkwater te leveren. Dat is per jaar 130 miljard liter, waarvan niet minder dan 90 miljard liter uit de toch al zo droge ondergrond moet worden gepompt.

 

Zorg overbelast

Ook enkele feiten over de belasting van onze medische zorg. Het aantal patiënten per fulltime huisarts is ongeveer 2000 en het aantal inwoners per geregistreerde verpleegkundige ligt om en nabij de 100. Die drie miljoen inwoners, die erbij zijn gekomen, vragen van ons nationale zorgsysteem dus om 1500 extra fulltime artsen en ca. 30.000 extra verpleegkundigen om onze zorg op peil te houden. Dit komt nog eens boven op de trend dat de Nederlandse bevolking ouder wordt en oudere mensen meer zorg behoeven!

 

Onderwijsbureaucratie

Voor onze onderwijssector zijn de getallen nog verontrustender, omdat daar ook nog eens de grote achterstanden van kinderen uit asielgezinnen speelt. Dat komt nog eens boven op het feit dat ons onderwijssysteem te maken heeft met een onvoorstelbare bureaucratische rompslomp. Wist u dat de gemiddelde onderwijskracht bijna de helft van de werktijd bezig is met administratie? Het gaat dan ook helemaal niet goed met ons onderwijs. Als exportland moeten het hebben van een goed opgeleide beroepsbevolking, maar we zien het tegenovergestelde gebeuren.

 

Kabinet doet niets

Samenvattend, door kritiekloos achter de WEF-elite aan te lopen, is er in ons land veel kapot gemaakt van wat we met elkaar in het verleden zorgvuldig hebben opgebouwd. We zien dan ook de achteruitgang zich voltrekken en, nog erger, we zien ook dat er bestuurlijk niets aan wordt gedaan. Dat geldt voor alle beleidssectoren, maar het meest in de asielimmigratiesector. Waarom moeten we goed gevoede, goedgeklede en goed-outilleerde jonge mannen, die ongevraagd ons land binnenmarcheren, zielig vinden en asiel verlenen? Waarom weigert dit kabinet te luisteren naar de noodkreten van de burgers? Waarom weigert dit kabinet onze manier van leven te beschermen?

Wanneer de stem van het volk niet meer doorklinkt in regering en parlement, dan faalt de democratie. En als uniforme verdragen van ondemocratische supranationale instituties onze bewindslieden degraderen tot uitvoerende zetbazen, dan wordt alles waarin we uitblinken van buitenaf stuk gemaakt.

 

Herstel de democratie

Om de gigantische WEF-schade ongedaan te maken, hebben we dringend behoefte aan een nationaal herstelkabinet met een competent team van verstandige projectministers, die de inhoud van hun portefeuille door en door kennen, die de moed hebben de belangen van ons land te dienen, die vooruitgang hoog in het vaandel hebben staan, die bereid zijn naar de burgers te luisteren, die de verstikkende bureaucratie gaan aanpakken en die in staat zijn de saamhorigheid in onze woonwijken te herstellen.

Zo’n herstelkabinet moet starten met een visie op de toekomst. Hoe moet ons land er in 2050 uitzien? Hoe reguleren we op een intelligente manier het inwonersaantal? Waar gaan we ons geld mee verdienen? Hoe maken we ons onderwijs weer van topkwaliteit? Immers, de toekomst is niet langer werken, maar slimmer werken!

Deel II van dit drieluik (publicatie rond 10 september 2022) bevat een concreet voorstel voor een Nationaal Herstelprogramma. Deel III (publicatie vlak voor Prinsjesdag) gaat in op de samenstelling van een Herstelkabinet.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
38 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In een democratie regeert het volk d.m.v. een regering die de belangen van datzelfde volk behartigt.
De huidige regering vertegenwoordigt en behartigt vooral de belangen van volk door wie ze NIET gekozen zijn: VN, NGO’s, migranten, WEF, IPCC.
Commentaar lijkt me overbodig.

Annemarijn
Annemarijn
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Het is veel erger. Rutte en Kaag die beide trouwe meelopers zijn van het WEF laten hun oren volledig hangen naar de standpunten van het WEF? Dat beoogt twee
hoofddoelen: ten eerste, de middenstand moet in zijn geheel worden uitgeschakeld omdat de middenstand in feite de ruggengraat vormt van de bevolking. Da is dus een machtsfactor, en natuurlijk moet die worden uitgeschakeld. Wat we dan overhouden is een groter wordende onderlaag omdat de middenstand door gebrek en armoede
Tot die onderlaag zal gaan behoren. Aan de andere L gedwongen gaat afzakken naar een lager niveau van armoede. Aan de andere kant blijven de rijken en de superrijken over, die dan het geld en de eigendommen beheren. En daardoor dus alle macht vergaren en de onderlaag gaat gebruiken om voor hun de slavenarbeid te verrichten, die toch nodig is om de rijken te kunnen laten profiteren. Daarvoor krijgt die
onderlaag dan een vastgesteld minimum inkomen, iedereen krijgt hetzelfde
standaardverdragen. Ik geloof niet datvdat een toekomst is waar we met z’n allen naar roe willen! Laten we ons niet voortdurend laten bedriegen door de Rutte-leugenaars.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Democratie bestaat hoofdzakelijk in twee vormen: Representatieve democratie: het volk kiest mensen die verstand van politiek hebben om hen te vertegenwoordigen. Directe democratie: het volk kan rechtstreeks meedoen aan het nemen van belangrijke beslissingen. Het tegenovergestelde van democratie is dictatuur .

Nyong
Nyong
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Nooit en te nimmer krijg je dit oh zo verdeelde volk onder één noemer.
Situatie: Verre van hoopgevend.
Nog even in herinnering brengen.
De eerste asielzoekers, vluchtelingen of hoe je ze ook noemen wil werden met muziek verwelkomd.
Het duivelse brein achter deze invasie van asielzoekers, gelukzoekers, vluchtelingen lachte in het vuistje. Overigens dat gebeurt nog steeds.

Het licht ziet men niet meer in de duisternis, maar wel de dood voor ogen.

Amèèèn

Vin
Vin
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Niet alleen in het onderwijs is de administratieve druk groot. Vorige week gemeld dat het handvat van mijn moeders rolstoel los zit (verzorgingstehuis). Hiervan is dus een dossier aangelegd en deze week is er een ergonoom langs geweest om de situatie te beoordelen en een oplossing te bedenken. Hiervan is een rapport en een opdrachtbon geschreven naar de afdeling hulpmiddelen is gestuurd. Vanaf dit punt moet ik spevuleren maar ik vermoed dat de financiële administratie hier giedkeuring aan moet verlenen en dat dan de vrijwilliger (ja echt een vrijwilliger die dus niets ontvangt) het handvat mag vastlijmen. Daarna zal er vermoedelijk een nulgfactuur naar financien gaan zidat de opdrachtbon kan worden afgetekend en het dossier kan worden gesloten. Hilarisch als het niet zo triest was.

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Ook soortgelijke ervaring. Tubetje secondelijm van 1,49 bij de action, los het tegenwoordig zelf en snel op, scheelt ergernis en soms maanden wachten. Wat vermoedelijk ook de gedachte is achter dit geneuzel.

Fred
Fred
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Alles moet geregistreerd worden tegenwoordig, de administratiedruk is gigantisch. Vervolgens wordt er niets met die informatie gedaan door dikbetaalde nietsnutten.

HenryN
HenryN
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Ja Vin het kan zo gegaan zijn maar om dat geOH te voorkomen had ik zelf wel een twee componenten lijm gepakt en alles en iedereen kon m’n rug op!!

r.maassen
r.maassen
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wie kan mij uitleggen waarom en hoe de WEF zoveel macht heeft gekregen. Het is dus geen complottheorie maar de realiteit.

Henk
Henk
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  r.maassen

Exact, steeds weer opnieuw vraag ik me af waar het begon. Die zgn. wappies schreeuwen het al tijden, maar wat wisten zij dat ik niet gezien heb.

Anna
Anna
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Henk

Omkopen met leuke emolumenten. Daar zijn politici gevoelig voor.
Leuke uitstapjes naar Davos enz enz….

L.Bakker
L.Bakker
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anna

En wat dacht u van chantage? Ik vrees dat vele van hun brave meelopers zwaar gechanteerd worden. Waarom worden er veel ongehuwde gekozen om het “werk” te doen voor Heer Schwab? Waarom verraden vele van hen harteloos hun vaderland? Ook vind ik die WEF sterk op een sekte lijken, en chantage is een van de zaken die in sektes veel voorkomt.

els
els
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anna

Ja, want geld is macht. Dat zie je maar weer.

Anna
Anna
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Henk

Een kwestie van goed het nieuws en de politiek bijhouden
. Meerdere sites en kranten lezen en je visie vormen.
Het proces is al bijna onomkeerbaar, omdat het “ gros “ van de Nederlandse bevolking niet geïnteresseerd is in politiek en alleen de MSM volgt die corrupte kant van het W.E.F.ons Op dringt.
De meeste mensen hebben alleen interesse voor Huisje boompje beestje auto en vakanties. En simpelweg geen belangstelling desinteresse Hierdoor ontglipt veel informatie aan de “ gewone burger” en “wandelen we zo het tijdperk W.E.F binnen…. “ u zult niets bezitten en gelukkig zijn……”

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Henk

Gewoon tussen de regels lezen en als iets te mooi is om waar te zijn (wondermiddel vaccin, klimaat redden met biomassa en windturbines etc.) ervan uitgaan dat het niet klopt. Je kunt ook heel veel opmaken uit dingen die niet worden gezegd en logische vragen die niet worden gesteld. Sowieso alles wat rutte en de jonge propageren niet geloven, zijn aartsleugenaars. Komt u een heel eind.

s.f.hoekstra
s.f.hoekstra
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  r.maassen

wegens het warme bad van ons kent ons en ik hoor er bij en 5 sterren hotels en 3 sterren diners , ze moeten toch wat te doen hebben ?!

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  r.maassen

Kijk de Nederlandse bevolking heeft in eerdere jaren Fortuyn en later Wilders en nog later Baudet door het (Rutte) Kartel belachelijk laten maken en Fortuyn laten vermoorden.
Bij mijn wandelingen met de Gele Hesjes in Den Haag, Rotterdam en Maastricht is mij duidelijk geworden dat 90% van de Nederlandse een standpunt inneemt die in de media wordt gepredikt als het ideaal, terwijl dat ideaal een doel heeft de burgers te onderwerpen aan onderdrukking.
Nederland is als vrij land al jaren geleden verandert in een Dictatuur onder bewind van het WEF.
Nederland moet kapot en Nederland gaat kapot.
Bedankt Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers.

Winnie
Winnie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  r.maassen

Mensen die alleen maar met macht bezig zijn eigenen zich dit gewoon toe.Is het niet links om dan wel rechts om. Als ze maar weer een instrument of orgaan hebben om de macht te houden.Hap snap mentaliteit,zoals het westen al eeuwen bezig is met het vergaren van rijkdom,en de macht vast te houden.Dus ook weer hap snapwerk naar de asielzoekers.De hoogmoedswaanzin ten top. Op het moment hebben trouwens andere dingen aan hun hoofd.De oorlog met Rusland moet gewonnen worden en de situatie rondom Amerika is een heet hangijzer.Oei oei als volgens hun(politici) dit verkeerd af loopt! Dan zijn wij(het westen) niet meer machtig!!Enfin hoogmoed komt voor de val.Is eerlijk delen nu echt zo erg vraag ik mij steeds af.??

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Winnie

U hebt gelijk dat de machtigen zich steeds meer macht toe-eigenen.
En eerlijk delen is uiteraard niet erg, maar dat is nu juist niet wat er gebeurt met de huidige asielpolitiek. Die is voornamelijk hypocriet.
Wie kans ziet illegaal een ander land binnen te komen heeft blijkbaar de sympathie van dat land, de achterblijvers in de herkomstlanden mogen massaal blijven verrekken. Is dat soms eerlijk?
Als je écht alle minder in welvaart bedeelde aardbewoners zou willen laten meedelen, moet je geen illegale volksverhuizingen toestaan voor (in verhouding) een beperkt aantal, met alle ontwrichtende gevolgen voor de landen van aankomst, maar zou de westerse wereld zich moeten inzetten voor verbeterde leefomstandigheden voor álle mensen in de landen van herkomst.

Winnie
Winnie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ben ik met je eens.Zet je in voor deze landen en leer van hun cultuur.Dank.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  r.maassen

Waarom het WEF zoveel invloed heeft, luidt de vraag.
Dat komt o.a. doordat:
1. socialisten al rond 1850 concludeerden dat cultuur een echte revolutie onmogelijk maakte. Dus vandaar ‘ cancel culture’.
2. De wereldrevolutie niet kwam na 1945 en ook niet door het eurocommunisme. Omdat de Sovjet Unie al rond 1980 begon te imploderen, verzon men het globalisme als nieuwe variant.
3. Het WEF als organisatie maakt gebruik van de achtergrond van 1) en 2) door congressen te organiseren waar mensen met dezelfde ambitie elkaar leren kennen en leren dezelfde taal te spreken.
4. Multinationals hebben dezelfde belangen als milieuorganisaries: wereldwijd een homogene markt die massaproductie en -afzet makkelijk maakt.
5. Media zijn massa gericht, hebben er dus belang bij om mee te spelen.
Dus hier is geen complot nodig, het is een kwestie van samenlopende belangen.

Henk
Henk
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Dan is dit dus niet meer met democratische middelen tegen te houden. Dan rest alleen de burgeroorlog, laat ons cake eten.

Piltdown
Piltdown
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Guss Berkhout heeft helemaal gelijk, net zoals de meeste columnisten hier op Opiniez. Helaas zullen aangedragen oplossingen nooit realiteit worden. Het politiek systeem is dermate verziekt dat er een revolutie nodig is om verandering te bewerkstelligen. En die revolutie gaat er komen. Ik hoop zonder geweld en bloedvergieten maar ik vrees het ergste.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Piltdown

Ik help het u hopen en vrees met u mee.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Aanvallen op komplotdenkers dienen als afleiding voor de echte komplot die al jaren bezig is de wereld naar eigen beeld te zetten via de onbelangrijke praat clubje met de baas die behalve neomarxistische ideologie verspreider fungeert pro forma als zaaltjes verhuurder. Rutte dient als goede voorbeeld voor de gevoerde hersenspoeling. Van rechts totaal naar links gedraaid en nog als fanatieke verspreider van de desastreuse linkse ideologie van Groen Links t/’m D66. De huidige verzet van buiten tegen al die plannen is een goed begin maar het is de rot van binnen die altijd de oplossing brengt. Begin is er maar er is meer voor nodig. Zal het doorzetten of sterft het een zachte dood?

peter klein
peter klein
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Aardige inventarisatie van de problemen.

Het grootste probleem is echter het ambtenaren apparaat.: De kabinetsleden hebben geen verstand van hun portefeuilles ( Kaag niet van financiën, Hoekstra niet van BZ, vd Wal niet van stikstof, de jonge niet van woningbouw, Jetten niet van klimaat of energie, etc), dus ambtenaren regeren dit land.
En zij blijken dus doordesemd met die WEF-ideologie en VN/EU- verdragen en richtlijnen.
Zijn er heel veel van, van die ambtenaren..
Hoe krijg je díe vervangen?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  peter klein

We zouden moeten beginnen met de top te vervangen. Want ik ben er van overtuigd dat vele ambtenaren doen wat hen wordt opgedragen hoewel zij persoonlijk het er niet mee eens zijn. Dissident of klokkenluider worden is voor de meesten juist door die dictatoriale top een brug te ver.
Overigens; hetzelfde gaat m.i. op voor justitie en politie.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  peter klein

Dit is een enorm probleem die ontstaan is door de cultuur van interim managers. Die hoeven geen verstand te hebben van de zaak en die willen zij ook niet hebben. Zij managen maar zielloos de tent. Alsmaar de cijfers kloppen. Het zijn leeghoofden zonder ziel die alleen cijfers voor de ogen hebben. Maar de politiek vindt jaknikkers zonder visie zoals die ene geschiedenisleraar goed genoeg. Zie een familiebedrijf. Geen zoon of dochter die geen kennis van zaken heeft kan het bedrijf overnemen. Daar let de eigenaar goed op om het voortbestaan te kunnen garanderen. Beheren met eigen geld laat de ware waarde zien. Maar geld van een ander uitgeven is altijd makkelijker maar ook rampzalig.Zie onze regering.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
Dawizo
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte is “Young Global Leader” van het WEF.
Het WEF is een creatie van de Duitser Klaus Schwab, telg uit een familie die in de oorlog met het Nationale Socialistische Regiem collaboreerden en voor ze werkzaam waren als leveranciers van oorlogsmateriaal en toeleveranciers van werktuigen die nodig waren om het atoomprogramma van AH te ontwikkelen.
Al vanaf 1943 stond deze familie en hun productiemogelijkheden onder controle van de Britse OSS. Uit deze recent openbaar geworden stukken is gebleken wat de vader van Klaus als hoge Duitse officier ten behoeve van het oorlogsapparaat heeft betekend. Na de oorlog is door de geallieerden, dank zij de relaties met Amerikaanse Bankiers, de fabriek gewoon kunnen doorwerken. Zo was het mogelijk dat de fabriek onder de leiding van de zoon Klaus Schwab gedurende de Zuid-Afrikaanse boycot wegens het Apartheidsregiem gewoon apparaten en machines, via Zwitserland heeft kunnen leveren, machines tbv het Zuid-Afrikaanse atoomprogramma en hun raketten productie.
Dat is een stukje van Schwabs achtergrond wat niet op zijn site van Wikipedia te vinden is.
At is de man die Rutte in 2019 een prijs heeft gegeven wegens zijn bijzondere inzet voor het WEF.
P.S. Alle informatie is op het internet open te vinden.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik blijf het volhouden in 2018 gaven de Gele Hesjes al aan,
Rutte praat niet MET ons.
Rutte praat OVER ons.
En de Nederlanders die schopte de Gele Hesjes van de Erasmus en zette Rutte op de troon.
Eigen schuld, dikke bult.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland is m.i. helemaal geen rijk land. Het is een landje met veel rijken, maar nog veel meer behoeftige afhankelijken. De gemiddelde burger heeft niets aan die rijken die hun rijkdom (offshore geparkeerd vaak) zien toenemen, vaak ook nog over de rug van de werkende armen en de gepensioneerden, waarvoor men alleen dedain over heeft. Daarbovenop importeert dat landje ook nog eens al decennialang massaal armoede. En daarmee neemt de armoede onontkoombaar exponentieel toe tot in de volgende generaties.
Nou is armoede als containerbegrip ook maar betrekkelijk. In dit land bestaat er dus armoede, maar op een geheel ander niveau dan in b.v. derdewereld landen.
Hierbij moet je je afvragen: wat is erger? Zonder of met weinig financiële middelen leven in een land waar niet of nauwelijks iets te koop is, of in behoeftige financiële omstandigheden in een land waar letterlijk alles te koop is (en de consumptie daarvan overal wordt gepropageerd) maar niet voor jou?

nanko55
nanko55
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Mussolini’s bekende definitie van Fascisme:
“Everything in the state, nothing outside the state, nothing against the state.” At its core fascism is about centralized state power.

Dat begint er inmiddels ook in ons land aardig op te lijken….

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Valt me op: nu recent hier op Opiniez drie artikelen over asielbeleid. Daarin staat weinig over wie die asiel-zoekende mensen zijn en wat ze bezielt. Ik bedoel: ik lees o.a. dat het Rode Kruis veiligheid van medewerkers niet kon garanderen. Ik vermoed dat er een gemeenschappelijke deler is bij asielzoekers (en statushouders) met ongepast gedrag.

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Uiteraard wordt niet vermeld wie zij zijn en wat hen bezielt. Dan zouden we namelijk acuut de grenzen willen dichtgooien. Dit bedoel ik met tussen de regels lezen (zie een eerdere reactie). Het feit dat dit juist niet wordt vermeld, zegt alles.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

ja, geen woord spaans bij. Hij zegt keurig wat er allemaal gaande is en waarom dat verkeerd is. Dit gaat niet meer goed komen als dit kabinet niet fluks valt. We hebben een beter kabinet nodig en we moeten UIT de EU en alle verdragen opzeggen. Laten we ons aansluiten bij Hongarije en Denemarken. Die komen voor zichzelf op.

Paul Quekel
Paul Quekel
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Leest u de brief aan de regering :

Geachte heer / mevrouw,

Leest u: https://sta-pal.nl/2022/08/brief-aan-de-regering/

Met verdrietige groet,
Paul Quekel 78 jaar met alleen AOW en ook Nederlands burger.

BCC politici, redacteuren, journalisten, hoogleraren, e.a.

NB: stuitend voorbeeld van gelegaliseerde en gefaciliteerde graaiers en snaaiers http://www.sdnl.nl/quekel-klacht-nma.htm zie NOVA uitzending.

Marc
Marc
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zodra een politicus zegt “Dat is juridisch onmogelijk”, geeft deze feitelijk aan dat hij/zij niet langer in staat is zijn functie van volksvertegenwoordiger te vervullen. Wanneer zo iemand dan niet uit eigen beweging opstapt, moet deze gedwongen worden zijn/haar post op te geven. De tijd van ‘doen alsof dit een democratie is’ is verstreken.

Deze situatie verdient daarom een adequate oplossing!

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Guus,

Een ruime voldoende voor het logisch verbinden van de voorhanden stippeltjes, die als incidenten of crises (naar gelang het gevoelde belang) aan ons gepresenteerd worden.

Maar daar houdt het ook bij op, want – en daar had je wat meer over na kunnen denken – welke factoren zouden er nog voor zorgen, dat deze logische en redelijk te noemen voorstellen maar niet van de grond willen komen. Sterker nog, voor iedereen die meer dan een paar van deze verbanden legt dreigt sociale exclusie, stevige foei en een verwaaid bestaan bij wappies, complotdenkers, alu-hoedjes en bij wat tegenwoordig niet anders dan als extreem rechts geduid wordt.

Dus weer die oude vraag ‘Qui bono’?

Wat zorgt er nou voor dat er dusdanige veel positieve invloeden zijn die een andere koers – die van onafgebroken incidenten en crises – blijven bevestigen en aanjagen, en die de logische en redelijke denkrichtingen van jou blijven excommuniceren?

Terug naar het huiswerk dus …

Heeft iets te maken met wat wel emailjobs genoemd worden en een powerplay dat anders in elkaar zit dan uw blanke … eh excuus witte erfschuld. Het midden moet eruit en we zijn een aardig eind op streek.

38
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x