Wie niet Deugt mag niet meer meedoen

Hoe Links het publieke debat manipuleert

Titelfoto bij artikel Wie niet Deugt mag niet meer meedoen Wouter roorda opiniez

Foto:

Door de linkse dominantie in het kabinetsbeleid en de media is er steeds minder ruimte voor discussie. Overheidsmaatregelen worden extremer en beperken de individuele vrijheid in toenemende mate. En als je dat in het openbaar constateert, word je juist als een ‘extremist’ beschouwd. ‘Verkeerde’ meningen dienen blijkbaar te worden bestreden. Intussen groeit de onvrede door het wanbestuur van een betweterige politieke klasse, die zich afsluit voor signalen van buiten, schrijft Wouter Roorda.

Het doet denken aan het ontvangen van gasten die onverzoenlijk veganist zijn. Je doet dan je best om hen geen dierlijke producten voor te zetten. Die moeite geldt bij een bezoek andersom vaak niet. Het is toch vanzelfsprekend dat bij de gastheer of gastvrouw geen dierlijke producten op tafel komen?

 

Linkse verhevenheid

Eenzelfde soort niet-wederkerigheid sluipt steeds vaker in het publieke debat, waar links zichzelf verheven voelt en anderen niet de ruimte gunt die het voor zichzelf wel opeist. Wie kijkt naar de klimaat- en stikstofplannen van het kabinet weet, dat hij niet mag tornen aan de omvang en de oorzaak van het onderliggende probleem. Die zijn immers door ‘de wetenschap’ met zekerheid vastgesteld. Wie twijfels uit, is gelijk een klimaat- of stikstofontkenner‘. Twijfelen aan de noodzaak van steeds verdere samenwerking in EU-verband levert de kwalificatie euroscepticus op. Wie voorstelt de instroom van immigranten te beperken, is algauw een racist of xenofoob. Er zijn geen gradaties in mogelijk.

Zo leidt elke kanttekening of vraag bij het mainstreamgeluid al snel tot het predicaat scepticus, met het betreffende beleidsterrein ervoor geplakt. En buitensluiting uit de discussie. Vaak nog met toevoeging van het als scheldwoord bedoelde etiket wappie, dat het moderne equivalent is van melaats. Niet het argument telt, maar tot welke groep degene hoort die het gebruikt. Het ontkennen van de grote immigratiestroom is dan ook geen probleem.

 

Gesmoord

Nu gaat het mij niet eens om een fundamentele discussie over klimaatverandering en stikstofdeposities. Als econoom wil ik wel iets zeggen over of de ingezette middelen de meest efficiënte en de meest effectieve manier zijn om het gewenste doel te bereiken. Ook die discussie wordt steeds vaker op dezelfde manier gesmoord als die over de problemen zelf. Zelfs temporiseren van maatregelen bepleiten mag niet, want er is een crisis.

 

Geen compromis meer mogelijk

Het heilig verklaren van zowel de doelen, de methoden alsmede het tempo waarin alles moet gebeuren, is een breuk met de manier waarop grote maatschappelijke problemen in Nederland voorheen werden aangepakt. Dat gebeurde meestal via de weg van dialoog en compromis, waarbij er uiteindelijk altijd water bij de wijn werd gedaan. Of het nu om aanpassingen in de sociale zekerheid ging, het plaatsen van kruisraketten, de aanleg van infrastructuur, altijd werden de oorspronkelijke plannen afgezwakt en werd na breed overleg een handreiking gedaan om de pijn te verzachten.

Ik wil het verleden niet idealiseren. Veel van die tegemoetkomingen werden betaald door de belastingbetaler. Nu gaat het echter zo dat men een zondebok aanwijst, die een maatregel door de strot krijgt geduwd. Het enige gesprek dat plaatsvindt, is dat waarin iemand namens het kabinet uitlegt wat de ander moet doen.

 

Linkse debattrucs

Op drie manieren proberen linkse partijen het debat te smoren en hun absolute gelijk te halen. Dit doen zij door een discussiepunt als onaantastbaar mensenrecht te definiëren, de tegenstander als extremist of verspreider van desinformatie neer te zetten, of door te stellen dat iets ingaat tegen ‘de wetenschap’.

 

Het mensenrechten-argument

Door iets als een fundamenteel recht te formuleren is er geen compromis mogelijk. De hoogste rechter stelde op verzoek van Urgenda strijdigheid van het klimaatbeleid vast met het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens. Dus kan de overheid maar op één manier handelen. En zo zit het immigratiedossier op slot vanwege het VN-Vluchtelingenverdrag.

De truc werkt andersom voor links ook. Het wettelijk verbod op kraken werd door de rechter afgezwakt, want het was volgens hem in strijd met een mensenrecht (huisvesting) dat kennelijk boven het recht op eigendom staat. Wethouders in verschillende grote steden legden het ook ‘gewoon’ naast zich neer, net als het verbod op de opvang van illegalen. Hun besef van goed en kwaad gaat wel boven wettelijke normen.

Diezelfde linkse partijen schreeuwden, toen zij minder invloed hadden, moord en brand over het schenden van hun rechten. Met een beroep op een geweten, waarover blijkbaar alleen zij beschikten, wisten ze vaak voor zichzelf ook nog uitzonderingsposities te bedingen.

 

Gewetensbezwaarden

Toen ik in militaire dienst moest, trof dat nog maar één op de drie mannen. Velen wisten te regelen dat ze niet hoefden en waren daar trots op. We vinden ze nu vaak terug in de rangen van hen die voorop lopen met roepen dat de oorlog in Oekraïne ook onze oorlog is. Naast buitengewoon dienstplichtigen en degenen die al dan niet terecht werden afgekeurd, was er ook een categorie die dienst weigerde. Als je dat slim aanpakte, kon je een leuk baantje voor jezelf regelen bij een onderzoeksinstelling of een overheidsdienst.

Deze tegemoetkoming voor hen die gewetensbezwaren hadden tegen het uitoefenen van dodelijk geweld kende meer gebruikers dan rechthebbenden, zoals we dat ook zien in bijvoorbeeld de sociale zekerheid. Vooral in tijden van hoge werkloosheid vormde een baantje als erkend gewetensbezwaarde een mooi opstapje naar een vaste baan.

Toen ik op het Ministerie van SZW ging werken, trof ik daar tientallen lieden aan die hun militaire dienst hadden ‘vervuld’ bij de directie tewerkstelling erkende gewetensbezwaarden van dat departement. Dat betaalde ook nog eens beter. Zij hadden daarna de reguliere sollicitatieprocedures omzeild door te regelen na afloop van hun ‘diensttijd’ als interne kandidaat te worden gezien in perioden waarin het ministerie niet extern mocht werven. De plicht voor iedere man om zijn land te verdedigen werd dus heel handig, met een beroep op het geweten, gemanipuleerd tot een vrijwel onaantastbaar recht om dienst te weigeren en daar beter van te worden.

 

Gedogen is er niet bij

Het voordeel van mensenrechten is dat je die maar op één manier kunt uitleggen. Gedogen is er niet bij. Tenminste, als het om punten gaat die links belangrijk vindt. Denk je eens in als er in Nederland nog een gemeente zou zijn met een weigerambtenaar in dienst. Hoewel was gegarandeerd dat in elke gemeente een homohuwelijk kon worden gesloten, was de gedachte dat er trouwambtenaren waren die principieel een dergelijk huwelijk niet wilden sluiten onverdraaglijk.

Voor links is ook abortus een mensenrecht, hoewel velen van hen niet eens meer kunnen vertellen wat een vrouw is. Met luid gejuich en bloemen vierden zij onlangs de afschaffing van de wettelijke bedenktermijn. Een daad eveneens vreemd aan de Nederlandse politieke cultuur, waar je je tegenstander niet de grond instampt omdat je die morgen weer nodig kunt hebben. Tenzij je je volstrekt moreel superieur waant natuurlijk.

 

Het desinformatie-argument

Een tweede manier waarop de tolerantie en ruimte voor andere opvattingen kleiner wordt, is door die meningen te framen als extreem of als desinformatie. Omroep ON! moet van tegenstanders het veld ruimen wegens beschuldigingen van het verspreiden van desinformatie en onvoldoende tegengas geven aan mensen die een afwijkend geluid verkondigen. Wie een term als omvolking gebruikt om een bepaald demografisch fenomeen aan te duiden, wordt direct als extreemrechts aangeduid en om die reden de mond gesnoerd. Andere publieke omroepen kunnen intussen rustig hun gang gaan, zolang zij maar het juiste nepnieuws brengen. Het op de man spelen met allerlei wilde verdachtmakingen en via associaties met al eerder als extremist weggezette personen heeft enorme vormen aangenomen in de (sociale) media.

 

Het willen cancellen van tegengeluid is ook zichtbaar in de Tweede Kamer, waar de aandacht meer lijkt uit te gaan naar het bestrijden van de rechtse oppositie dan naar het kritisch volgen van het kabinet. Bepaalde dossiers, zoals het toeslagenschandaal, de uithuisplaatsingen van kinderen, de compensatie van Groningers etc. blijven dan ook maar voortslepen.

 

Het Wetenschaps-argument

Last but not least wordt vaak de hulp ingeroepen van ‘de wetenschap’. Ook aan alfa- en gammawetenschappers wordt een absolute status toegekend, die sommigen zich graag laten aanleunen. Buiten delen van de wiskunde en de logica bestaan er geen absolute waarheden in de wetenschap. Daarmee is niet de wetenschap gediskwalificeerd, maar alleen de absolute toepassing daarvan. Wetenschappelijk onderzoek heeft ons heel veel gebracht als samenleving.

Het vrijuit bediscussiëren van verschillende meningen draagt bij aan betere wetenschap en ook aan een betere maatschappij. Elkaar daartoe de ruimte laten is een veel constructievere houding dan zeggen dat sommige meningen niet zijn toegelaten, terwijl niemands rechten zijn geschonden en alleen wat lange tenen zijn gekwetst.

Kortom, het publieke debat mag een stuk minder repressief.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
28 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Links is het grootste kwaad die de mensheid kan treffen. Links kan alleen functioneren als een dictatuur. Links is dictatuur en dat beginnen wij nu te beleven in het ooit vrije Westen.

JooJootje
JooJootje
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Wat wij onder het containerbegrip links scharen is een groep predikende mensen die zich moreel verheven voelen maar in realiteit over geen enkel moreel besef beschikken, in werkelijkheid zijn deze mensen amoreel en gaan over lijken.
Het zijn ook hele slechte bestuurders, geef ze een woestijn en binnen korte tijd is het zand op, geef ze een oceaan en het water raakt op, geef ze de verantwoordelijkheid over de economie, raadt eens :), geef ze wettelijke macht, ren….ren voor je leven.

Ni28
Ni28
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  JooJootje

Het is gewoon tuig van de richel.Zij beeigenen zich alle positieve kwalificaties zoals vrede,liefde alsof een ander daar niet om geeft en zij als einige zich voor inzetten.

Laatste aanpassing 9 maanden geleden door Ni28
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

De frustraties zitten heel hoog en in woede worden dingen geroepen.
Laten we geen woorden als tuig etc. gebruiken, want dat wordt uiteindelijk tegen je gebruikt. Ze zijn veel banger voor messcherpe ‘nette’ waarheden.

Jan
Jan
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Woke, oftewel links, is vrouwelijk, om Jordan Peterson te citeren. Maar ook zonder Peterson zie je dat veel in onze samenleving is verworden tot emotie, het vrouwelijke. Met als belangrijkste kenmerk de deugcultus. Over ‘Ik voel me gekwetst’ is geen discussie mogelijk. Doe je dat wel, wil je het beschouwen, dan deug je niet. Het manlijke, het overdenken, beschouwen, bediscussieren heeft de afgelopen decennia terrein moeten prijsgeven in praktisch alle sectoren van de samenleving. Deze feminisering zet onverminderd door, met name in het onderwijs. Het gaat niet alleen om de toename van vrouwen op de werkvloer, maar ook over de vervrouwelijking van mannen, al of niet onder invloed van het feminisme. Inmiddels zijn zelfs bedrijven, waar de ratio de boventoon zou moeten voeren, onderhevig aan de deugcultuur. Zolang de balans tussen emotie en ratio niet is hersteld zal het kwaad voort woekeren.

Vin
Vin
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Er is dan ook geen discussie mogelijk over “ik voel me gekwetst”. Enige dat mogelijk is is iedereen het recht gunnen zich gekwetst te voelen maar dus ook mij het recht gunnen mij daar helemaal niets van aan te trekken.

Piltdown
Piltdown
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Zelfs het gekwetst zijn is selectief. Ik hoor de linksen nooit over de blanken die zich gekwetst voelen als ze wit genoemd worden. Of als hun traditie wordt kapot gemaakt.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Piltdown

Nou, inderdaad. Over het toe-eigenen van inheemse culturen wordt schande gesproken (of erger), maar dat de cultuur van een land wordt platgewalst en uitgegumd door allerlei vreemde culturen, dat is dan weer normaal?
Over invasieve soorten gesproken.

Andre
Andre
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

1) Wetenschap op zich is niet het probleem. Echter de manier en het keuzemenu dat linkse politici toepassen op wetenschap – dat is het probleem. Vervolgens spiegelen ze ons voor dat alleen hun KEUZE de wetenschap is. Als wetenschap aantoont dat de ijsberenpopulatie toeneemt i.p.v. afneemt – dan wordt het uit de media gehouden. Als de Noordpool nog steeds niet ijsvrij is in de zomer – niets hoor je daar over. Je zou verwachten dat politici opgelucht zouden ademhalen en en zouden gaan relativeren. Ze doen precies het tegenovergestelde. Ook het koraal is niet aan het sterven. Daaruit blijkt dat het hier gaat om politieke KEUZES en niet om wetenschap. Er is geen consensus van 97 % over menselijke invloed op het klimaat – maar wel onder de glaciologen, marinologen, biologen en marketingmensen die hun brood verdienen met het uitventen van menselijke klimaatopwarming. Die mensen moeten immers ook ergens van leven. Je kunt dit gewoon nalezen op internet hoe die 97 % in elkaar gefabriekt is.
2) Mensenrechten zijn éénrichtingsverkeer. De rechten liggen bij de migranten, de plichten bij de gastheer. De mensenrechten van de gastheer bestaan uit betalen, betalen en nog meer betalen. Mensenrechten zoals die nu worden uitgevoerd, zijn NIET overeenkomstig het internationaal recht, zijn een INBREUK op het zelfbeschikkingsrecht van volken. Ik hoorde vandaag nog op de radio dat de burgemeester van Ter Apel doodleuk beweerde dat de asielzoekers daar uit een ‘oorlogsgebied’ kwamen. Op hun reis zijn ze door Griekenland, Bulgarije, Servië, Kroatië, Slovenië en misschien nog wel meer landen gekomen – zijn dat allemaal oorlogsgebieden? Nee het zijn veilige landen. Een asielzoeker die doorreist tot hij het land bereikt waar de uitkeringen het beste zijn geregeld is gewoon een migrant.

pedro dos
pedro dos
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Sta op! Accepteer het niet langer! Elk van ons, niet meer l*llen, maar poetsen. Ergens las ik onlangs de volgende zin: Als recht onrecht wordt, is verzet een plicht. Dit onderschrijf ik ten volle. Hopelijk nog velen met mij. En dan niet meer blijven zitten, maar ageren, je mening verkondigen, dat is de enige manier om uiteindelijk niet het onderspit te delven. Hau rein oftewel aan de slag!

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Steeds vaker overvalt me de associatie met het ontstaan van Gilead, het dystopische regime uit ‘a handmaid’s tale’.

‘Er is een coup gepleegd door radicale politici, activisten en NGO’s, die hun ideologie gebruiken om een revolutie te ontketenen. Grondwetten worden opzij geschoven, media gecensureerd, en wat eens een polderdemocratie was, verandert in een dwang- en repressieregime. Het regime consolideert zijn macht door alle instituties over te nemen. Ze reorganiseert de samenleving door hen niet welgevallige groepen uit te sluiten, en soms de gehele bevolking af te sluiten van het sociale leven.
Angst wordt gezaaid, hel en verdoemenis gepredikt.
De nieuwe ‘sociale’ klassen verkondigen hun ‘religie’ met ongekend fanatisme, wie zich niet onderwerpt wordt bestraft.’
Komt het u bekend voor?

John
John
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De journalistiek speelt in Nederland een heel merkwaardige rol, met name op radio en tv. Het valt mij telkens weer op dat als er in een gesprek/discussie meerdere deskundigen zijn, ze het eigenlijk altijd wel redelijk met elkaar eens zijn. Ik zou willen dat er in een vraag gesprek een voorstander en een tegenstander zijn. Dan zou ik graag een gespreksleider/ster willen hebben die redelijk neutraal is, en die de voor en tegenstander een beetje in balans houden. DAT is volgens mij journalistiek. De kijker/luisteraar kan aan het eind van de discussie zelf zijn conclusie trekken.
Volgens mij was dat 20 of 30 jaar geleden veel meer het geval. Nu zijn voor en tegenstanders en gespreksleiders het wel zo’n beetje eens, en lijkt het er alleen maar op dat de kijker/luisteraar een beetje gemasseerd worden naar de “””juiste””” mening.
Ach…waar zijn Jaap van Mekeren, Aad van den Heuvel, Ad Langebent, Aart Zeeman, Wibo van de Linde (wibohhhhhhhhhhhtje…), GBJ Hilterman gebleven…………………

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  John

Paar dagen gelden was er een man op TV die kwam uitleggen waardoor er druk op de drinkwatervoorziening zou kunnen komen. Toen hij aankwam bij o.a. de exploderende bevolkingsaanwas werd hij vliegensvlug, zijn verbijstering was aan zijn gezicht af te lezen, onderbroken. Zegt alles.

JooJootje
JooJootje
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Zelfs de vraag stellen is dit wel de mainstream die preekt is al extreem, die vraag is een uiting van gebrek aan fatsoen, en deugt niet.

johannes
johannes
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

ook jordan peterson geeft een goede uiteenzetting over de arrogantie van linkse globalisten die zichzelf nogal meer van waarde achten dan de rest van de bevolking en menen vrijelijk te mogen beslissen over het (nood)lot van de ander :https://www.youtube.com/watch?v=–QS_UyW2SY

Marien
Marien
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

iemand wees me laatst op boeken van Robin de Ruiter. Het lijkt er een beetje op als je de inhoudsbeschrijving van zijn boeken leest, dat we daar nu precies midden in terecht gekomen zijn.
ik neem het wel iets met een korrel zout want sommige theorieen zijn wellicht heel vergezocht, maar ik heb zelf ook altijd gedacht dat er ergens boven de reguliere overheden rijke mensen aan touwtjes trekken en dat de massa bevolking voor hen een ’tool’ is om de eigen macht en het luxe leven te handhaven. Een groot ‘spel’ zal ik maar zeggen. Klinkt vergezocht, maar als ik nu rond kijk wat er nu allemaal gebeurt en hoeveel lak onze eigen overheid heeft aan het welzijn van ons als NL burgers begin ik enorm te twijfelen aan de integriteit en oprechtheid van onze politici die nu aan de macht zijn. Dat gedoe met die Klaus Schwab vind ik toch ZEER verdacht voor dansen naar de pijpen van mensen achter de schermen door politici als Rutte en Kaag en alle dat gajes dat in Brussel de lakens wil uitdelen. Ik voel mij ZEER onveilig in NL en dat heb ik nooit eerder gehad.

Laatste aanpassing 9 maanden geleden door Marien
Joke
Joke
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

In de tijd van Joop den Uyl was links te pruimen. Links is nu verworden tot een clubje dat iedereen en alles de wet voorschrijft: wat we moeten voelen en hoe we moeten handelen. En ze komen ermee weg! Milieu Defensie heeft een zaak aangespannen tegen Shell en gewonnen! Het triomfantelijke gezicht van hun voorman sprak boekdelen. Wat een arrogantie! Milieu Defensie heeft 100.000 leden en sponsoren, maar wat een macht die splinterorganisaties hebben.

Jan Smelik
Jan Smelik
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Joke

Milieu Defensie heeft bijna geen sponsoren. Ruim 90% van hun budget komt uit subsidies en de Postcodeloterij.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Iedereen die meedoet aan de postcodeloterij moet beseffen dat ze 1 persoon de macht geven om fanaticiclubjes heel veel geld te geven. Die u vervolgens mangelen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Joke

Waarom denkt u dat ze ‘gewonnen’ hebben?
Omdat ze ook alle instituties hebben overgenomen. De roverheid gebruikt hen alleen om hun dystopie door te drammen. Welvaart en welzijn voor de club uitverkorenen over de rug van de verworpenen. Het mensenrecht van de een is tegelijkertijd het recht om de ander te vertrappen.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Wouter,

Ware woorden, zonder meer.

Een klein probleem is dat lieden die de vruchten van de boom van de echte waarheid hebben gegeten hebben (een soort omgekeerde zondeval, maar wie was hier de lispelende slang?) dan uit dit helle licht, dat wat goed is verlicht en dat wat slecht is in diepe slagschaduwen hult, moeten.

En dat willen ze natuurlijk niet, want dan moet je twijfelen, soebatten, daadwerkelijk iets afwegen, de beredeneerde gok wagen en vervolgens de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Allemaal heel erg grubby ten opzichte van dit in meerdere opzichten verlichte bestaan.

Kortom, how to cure a junkie. Als ze niet willen dan wordt het moeilijk, anders dan dat het dan eerst veel meer kapot moet voordat het weer heel kan worden.

Ook moeten mensen dan – die zich nu deel weten van een machtig collectief, of in ieder geval een luidruchtige drambende – in het intermenselijke op zoek naar daadwerkelijk contact. De vaart der volkeren en het luikje op de wereld ter grootte van niet bovenmatig bemeten ansichtkaart, genaamd smartphone wijzen helaas in een andere richting.

Hoewel van zonnige inborst en vol vertrouwen in mijn medemens zolang die zich maar niet in te grote getalen openbaart, vrees ik toch dat de klap totalitariteit die we met de coronaatjes gepakt hebben nog lang niet de laatste slok uit een bedenkelijke fles is. Op broodje poep, zo je wil.

Voordeel is wel – maar dan wordt het wat nihilistisch – dat er inmiddels allerlei dure geluiden van onder de motorkap komen en met een beetje voorspoed de drijfstangen alras aan het gietwerk zullen ontsnappen.

In de tussentijd wordt het niet goedkoper.

Jaan
Jaan
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Eikenbossen op de Veluwe vallen letterlijk dood door de stikstof beweert Tjeerd de Groot. Nou nou Tjeerd, dat is toch wel erg overdreven. er is nauwelijks een grotere eikel en je bent springlevend.

Thomas
Thomas
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ook hier een “ouwe stomp” die tot de 30% hoorde die 16 maanden van zijn jonge leven opofferde omdat hij niet wilde simuleren of liegen. Laten we het erop houden dat ik ook wel een paar dingen heb geleerd in mijn militaire diensttijd.
Dit artikel is een pakkende beschrijving van het steeds beroerder wordende discussieklimaat in Nederland. Steeds meer mensen moeten in het openbaar, b.v. in hun baan, iets anders zeggen dan ze denken, anders zwaait er wat… Het is een vorm van stille intimidatie die door een groot deel van de politiek en de media wordt gesteund of zelfs aangewakkerd. Een situatie die we in het verleden alleen uit totalitaire staten en dictaturen kenden.
Wat mij zorgen baart is dat de generatie die nu onze hogescholen en universiteiten bevolkt voor een groot deel in de ban is van Woke en geen moeite heeft met het wegdrukken of verbieden van andere meningen. Deze mensen bezetten over een jaar of twintig veel hogere functies, waarin ze macht kunnen uitoefenen. Wat is er tegen die tijd nog over van de vrijheid in Nederland? (En wat is er nog over van de soevereine staat Nederland?)

Bernardo A.
Bernardo A.
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Linkse mensen zijn zelden voor rede vatbaar. Maar in het tempo waarin de repressie toeneemt, kan je de mate aflezen waarin ook linkse mensen inzien dat hun standpunten onhoudbaar zijn. De belangen die links dient zijn geen linkse belangen, maar meer de belangen van een elite, die de absolute macht wil en die alle bezittingen van de bevolking wil afnemen.
Links is in de huidige situatie samen te vatten als egoïstisch, wereldvreemd en gewetenloos.
In de verste verte niet meer te vergelijken met de idealen zoals bijvoorbeeld Joop den Uyl ze had; overwegend dom maar navolgbaar.

Nu is links volkomen onkundig over absolute wetten, zoals die van de zwaartekracht. Economische en maatschappelijke vuistregels, die je niet ongestraft kunt negeren.
De milieubeweging kan de grote bedrijven het land uit jagen, gesteund door rechters. De overheid kan de agrarische sector, consumptie en mobiliteit de nek omdraaien en tegelijk massaal economische leeglopers het land binnenhalen.

Maar ergens in dat proces loopt links muurvast. Het geld raakt op en de overlast is niet meer te harden. Op enig moment komt de massa in opstand en is het uit met “de pret”. Tijdens de Russische revolutie in 1917 had de bevolking niets te verliezen en kon dat experiment worden doorgedrukt. Maar dat uitgangspunt is er nu niet.

De linkse hoop is er nu op gevestigd, dat men middels censuur, uitsluiting en repressie. Dat is een signaal, dat het einde voor links eraan zit te komen.
Komende winter, met een tekort aan energie voor de industrie en een tekort aan energie voor een verwarmde woning kon wel eens een mooi begin zijn.

Laatste aanpassing 9 maanden geleden door Bernardo A.
J-P
J-P
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

wij worden geregeerd door een paar patsers ( mannen en vrouwen). Weten ze wel waar Abraham de mosterd haalt.
Al ben je niets , mag je voor heel Nederland besluiten nemen, !!!!!!!!!!!!!!!

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J-P

Zeker weten ze waar Abraham de mosterd haalt.
Al jong gebruiken ze nepotisme, ellebogen, achterbaksheid e.d. om zich omhoog te werken in de kongsi van de macht.

Peter.
Peter.
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Stel voor dat het reces van Den Haag van mij nooit meer op houd,ik mis er geen een ,en de kosten blijven hetzelfde of ze er nou zitten of niet .
Gewoon de boel op slot ,scheelt een hoop gewauwel,avond aan avond debatten waar helemaal niks uit komt,en bergen geld kost,het zijn meesters in het naast zich neer leggen van belangrijke zaken ,laten wij ze negeren ,ik kan ze missen als kiespijn .
Wij de burger moeten het tenslotte verdienen met werken ,en daar hebben we geen niksnutten bij nodig .

Joost
Joost
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als men inplaats van te Regeren burgers gaat Negeren, dan leven we hier niet langer in een democratie, maar in een DEMONCRATIE. We hebben niets meer te verliezen dan onze stem, gebruik die als je enige wapen en stem deze niksnutten voor altijd weg.

Joost

28
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x