Universitair diploma is overgewaardeerd

Woke klaargestoomd voor een bullshitbaan

Titelfoto bij artikel Universitair diploma is overgewaardeerd Laura oorschot opiniez

Foto:

Cruciale beroepen zijn, zo leerde ons de coronacrisis, vooral praktische beroepen waarvoor geen universitaire opleiding is vereist. Bij deze beroepen bestaan ook de grootste personeelstekorten. Toch denken veel studenten dat een wetenschappelijke opleiding dé garantie is voor een goedbetaalde en uitdagende baan. De praktijk is anders: je wordt woke afgericht voor een bullshitbaan en bouwt grote schulden op. Kennis verwerven is altijd goed, maar dat kan beter en ook op andere manieren, stelt Laura Oorschot. 

Als je mij drie jaar terug zou hebben gevraagd hoe ik mijn carrière voor me zag, is de kans groot dat ik zou hebben gereageerd met plannen om na het afronden van de universiteit een ambitieuze functie te bekleden binnen een internationale organisatie of een NGO.

 

Geromantiseerd beeld

In de veronderstelling dat het me ver zou brengen begon ik drie jaar terug aan de opleiding HBO-bestuurskunde. De eerste maanden van mijn studententijd waren fantastisch, maar over het geleerde was ik minder enthousiast. Zonder twijfel wisselde ik de hogeschool daarom in voor de universiteit. Deze keuze werd goed ontvangen door mijn omgeving; een universitair diploma is nagenoeg toch een garantie voor een baan op topniveau, die zorgt voor voldoening én een goed salaris? Dat was ook het geromantiseerde beeld dat ik van de universiteit had.

Maar de afgelopen jaren is mijn beeld van de universiteit behoorlijk bijgesteld, en niet in positieve zin. Een academisch diploma brengt je vandaag de dag immers niet ver. WO-afgestudeerden vissen steeds vaker achter het net op de woningmarkt en doordat Nederland steeds hoger opgeleid raakt nemen de waarde en uniekheid van een masterdiploma in rap tempo af.

Zelf heb ik een levenslange passie voor leren en die passie reikt verder dan leren in de institutionele setting van een collegezaal, waarbij het enige tellende cijfers, resultaten en diploma’s zijn. Het is daarom tijd om de illusie van de voortreffelijkheid van een WO-diploma door te prikken.

 

Arbeidstekorten worden niet opgelost door hoger opgeleiden

De coronacrisis heeft ons laten zien welke beroepen onmisbaar zijn om de maatschappij draaiende te houden. Op de door de Rijksoverheid samengestelde lijst van cruciale beroepen zijn beroepen in sectoren als de zorg, het onderwijs, de voedselindustrie en het transport oververtegenwoordigd. Het zijn evengoed deze sectoren waar de grootste arbeidstekorten liggen. Opvallend is dat beroepen waarvoor een universitair diploma een vereiste is nauwelijks in de lijst zijn opgenomen.

 

Bullshitbanen

Waar waren de corporate business consultants, de communicatieadviseurs en de HR-managers dan in tijden van lockdown? Precies: thuis. Dit komt omdat het voorbeelden zijn van self created jobs, of zoals auteur Thijs Launspach het liever noemt: bullshitbanen. Het zijn banen waarbij werknemers het nut van hun eigen functie in twijfel trekken. Uiteraard zijn er ook functies waarbij er wel om gegronde redenen een wetenschappelijk diploma vereist is. Te denken valt aan de arts en aan banen in de rechtspraak. Het punt dat ik wil maken is echter dat het de sectoren met praktische beroepen zijn waar in Nederland de arbeidstekorten liggen.

Universitaire diploma’s zullen daarom niet bijdragen aan het oplossen van dit probleem – sterker nog, ze kunnen het probleem juist verergeren. Een toename van hoger opgeleiden betekent simpelweg een afname van mensen met praktische vaardigheden, die een functie kunnen vervullen in bijvoorbeeld de schoonmaakbranche of de alledaagse zorg. Het is daarom hoog tijd om de verhouding tussen het aantal hoogopgeleide managers en het aantal uitvoerende werknemers op de werkvloer weer in balans te brengen.

 

Kentering in het doel van de universiteit

Het is overduidelijk dat universiteiten steeds meer centra van sociale attitudevorming geworden zijn in plaats van locaties van het vrije denken. Dit wordt gevoed door de ultra progressieve woke-beweging, waar het gros van de universiteiten erg gevoelig voor bleek te zijn. De essentie van een universiteit is om door middel van wetenschap soevereine en individuele burgers te creëren, door studenten te instrueren hoe ze moeten denken in plaats van wat te denken. Universiteiten zouden nóóit een specifieke ideologie overwicht mogen geven. Indien dat wel gebeurt zal de geest van studenten worden gesloten in plaats van geopend, waardoor het vrije denken belemmerd wordt en de hele essentie van een universiteit in gevaar komt.

 

Progressief gestuurd

Niet bij elke universitaire opleiding zal er beoogd worden om het denkpatroon van studenten een bepaalde richting op te sturen, maar dat de objectiviteit van de sociale wetenschappen ver te zoeken is valt haast niet te ontkennen. Het is bij mijn opleiding politicologie dan ook een koud kunstje om de politieke voorkeuren van professoren te achterhalen. Dit komt door de eenzijdige literatuur, waarin rechts-ideologische opvattingen voortdurend in een slecht daglicht geplaatst worden en waar progressieve uitlatingen geprezen worden. Conformeren aan deze literatuur wordt beloond en wie de heersende opvatting van moraliteit in twijfel trekt bevindt zich op glas ijs. Geen wonder dat de meeste studenten op progressieve partijen stemmen als D66 en Volt.

 

Geobsedeerd door een papiertje

Veel studenten kijken ernaar uit om af te studeren, zodat ze eindelijk verlost zijn van de eindeloze druk om deadlines te halen. In mijn optiek is het dan ook zonde hoeveel tijd er gemoeid gaat met het behalen van een universitair diploma. De twintiger jaren zijn immers de meest vormende jaren van een mensenleven en wat mij betreft zijn er heel wat essentiële vaardigheden nodig om te functioneren in de maatschappij, die niet op de universiteit verworven worden. Universiteiten, evenals de rest van het onderwijssysteem, zijn gericht op het verwerken van informatie door de linkerhersenhelft. De linkerhersenhelft behoort aan categorisatie, analytisch vermogen en regelmaat en de rechterhersenhelft aan intuïtie, creativiteit en de vrije geest. Het was Aristoteles al duidelijk dat er te allen tijde een balans dient te worden gevonden tussen deze twee polen.

 

Inhoudsloos

Er wordt geopperd dat het leven van een volwassene anders is dan het schoolleven, maar niets is minder waar. De actuele cultuur waarin van alles moet stopt niet bij het verlaten van de universiteit. Universitaire opleidingen bereiden mensen voor op 9-5 banen met een opgehemelde Engelse functietitel die de nutteloosheid van de functie dient te verhullen.

Tegenwoordig vereist vrijwel elke openstaande vacature HBO- of WO-werk- en denkniveau om bekwaam te worden geacht voor de functie. Wat een sollicitant heeft gestudeerd is voor werkgevers vaak niet van belang: een papiertje behaald hebben is het enige dat ertoe doet. Wanneer iedereen straks een gerelateerd papiertje heeft valt de veronderstelde uniekheid van een behaald diploma geheel in het niet. Daarnaast vind ik het ook opmerkelijk dat een afgestudeerde communicatiewetenschapper en een afgestudeerde International Business op dezelfde functies kunnen solliciteren. Dat zegt wat over de inhoudsloze leegte van veel banen.

 

Studieschuld

Statistieken van het CBS laten een toenemende trend van het aantal Nederlandse burgers met een studieschuld zien. Het CBS stelt dat de toename te wijten valt aan een jaarlijkse toename van het aantal startende studenten. Het lijkt mij behoorlijk naïef om te geloven dat er elk jaar weer ietsje meer eerstejaarsstudenten zijn dan het voorgaande jaar en dat tegelijkertijd het leenstelsel daar geen enkele invloed op heeft.

Studieschulden maken mensen afhankelijk van zowel de staat als de arbeidsmarkt. Het is nagenoeg een onontkoombare val, waarbij studenten eerst een vermogen moeten neerleggen om te kunnen studeren, om ze vervolgens door middel van een schuld te prikkelen om zo snel mogelijk na afstuderen een baan te vinden en de doorgeslagen arbeidsmarkt te dienen.

 

Hypocrisie

Veel studenten leven in de veronderstelling dat de universiteit een brug is naar een financieel goedlonende baan. Het waanidee zit hem hier in de term goedlonend. Naast het maandelijks aflossen van de gemaakte studieschuld zijn veel WO-afgestudeerden gedoemd om een veel te hoge huur te betalen voor een micro appartement. Zelfs het salaris van een doctorandus blijkt tegenwoordig onvoldoende om een koopwoning te bemachtigen. Tegelijkertijd verdienen ze weer te veel voor een sociale huurwoning.

Wat een bureaucratische hypocrisie.

 

Alternatieven

Dit opiniestuk bevat een kritische stellingname ten aanzien van universitaire diploma’s. Mijn doel is niet om het belang van onderwijs in de bredere zin van het woord in twijfel te trekken. Geletterdheid, rekenkundigheid en kennis van de historie zijn cruciaal voor een goed functionerende samenleving. Het is wel mijn intentie om aan te sporen tot een hervorming van het wetenschappelijke onderwijs. Ik ben van mening dat eenieder die maatschappijkritiek geeft ook met suggesties dient te komen over hoe het beter kan. Om die reden wil ik enkele voorstellen doen.

 

Neutraal

Allereerst dienen professoren zich sociaal-politiek gezien weer neutraal op te stellen in plaats van dat ze, zoals nu het geval is, als een soort moraalridder optreden. Daarnaast ben ik voorstander van een herwaardering van het middelbaar beroepsonderwijs om de aantrekkelijkheid van cruciale beroepen te vergroten en daardoor tegelijkertijd de arbeidstekorten in te perken. Ook pleit ik voor meer mogelijkheden om ook zonder diploma een zinvolle bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. Veel vaardigheden zouden immers evengoed of zelfs nog beter op de werkvloer aangeleerd kunnen worden.

Tot slot wil ik de lezer aanmoedigen om geen genoegen te nemen met het reguliere onderwijs en aanzetten tot zelfonderwijs. Lees bijvoorbeeld eens een zelf uitgekozen boek in het eigen vakgebied in plaats van wederom een door je universiteit aangereikt artikel. Geloof me, er is een overvloed aan kennis te ontdekken buiten de academische wereld om.

Ik wil mijn respect uiten voor iedere student die vol passie en met een concrete visie voor ogen een opleiding volgt. Deze studenten staan in schril contrast met de vele studenten, die enkel een universitaire opleiding volgen om later één van de vele betekenisloze 9-5 corporate banen te vervullen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
34 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Bert
Bert
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Prima verhaal Laura! Maak- en zorgberoepen en veiligheid (politie, brandweer) zijn ondergewaardeerd, universitaire bluf overgewaardeerd.

Annette
Annette
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bert

Ik waardeer de vuilnisman.

Tigron
Tigron
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kennis haal je uit boeken, wijsheid uit het leven…

Arie
Arie
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het tekort aan vakmensen is ook de reden dat we massaal Polen etc hierheen halen. Op zich niks mis mee, maar in dit overvolle land is dat een zware last op het toch al behoorlijke huizentekort.

Een ander probleem is de enorme kloof tussen werkvloer en management.
De generatie van mijn ouders ging rond het 16e jaar werken en als ze wat konden dan klommen ze later omhoog. Daardoor was er in de top veel meer begrip voor en kennis van de werkvloer.

Tegenwoordig zien we vooral bij de overheid hele managementslagen vanaf de universiteit instromen. Die leiden scholengemeenschappen zonder ooit een dag les te hebben gegeven; sturen soldaten met afgekeurde mortieren naar Mali zonder ooit een dag in dienst te zijn geweest.
En voor degenen die op de werkvloer beginnen is bovenin geen plek meer, dus universitaire instromers worden ook niet bijgepraat. Ook bij politie en zorg is dat een enorm probleem. Er worden voortdurend nieuwe regeltjes bedacht en weer veranderd door mensen die geen idee hebben wat dat voor de echte handjes betekent.

Het beleid wordt daardoor steeds wereldvreemder.
Voor de val van Kaboel werd al ruim een jaar gewaarschuwd; maar de militaire top wist van niks. Al ruim 11 jaar waarschuwden belastingambtenaren dat de toeslagenregels onwerkbaar waren; de ambtelijke top wist van niks. In de corona-crisis werd op alle denkbare punten gefaald, ondanks een tiental (!!!) verschillende expertise-clubjes zoals rivm, omt, cib, loi, lovi, dvp, etc.

Met 10 kapiteins in plaats van 1 blijft een schip echt niet beter op koers. De omgekeerde piramidevorm van onze overheid is peperduur en saboteert bovendien slagvaardig beleid. De vele baantjesmachines voor talentloze politici maken dat nog erger.

Rob
Rob
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Goed beschreven, tegenwoordig komen de managers een bedrijf binnen, met ipad, puntschoentjes, broek strakke pijpjes, hoop blabla, kennis 0.0

Piltdown
Piltdown
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dat een afgestudeerde communicatiewetenschapper en een afgestudeerde International Business op dezelfde functies kunnen solliciteren zegt meer iets over de inhoudsloze opleiding.
Tegenwoordig kan Jan en alleman een universitair diploma halen. Het niveau van de opleidingen is zodanig aangepast (lees verlaagd) dat dat allemaal kan.

Arie
Arie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Piltdown

Het zegt iets over beiden. Inderdaad holt de kwaliteit van het onderwijs al een tijdje achteruit, maar kennelijk stelt het werk ook niet veel voor.
Bij echte vakken maakt het wel uit wat je opleiding is. Een goede electricien is nog geen opticien; een goede oncoloog nog geen LZV-vrachtwagenchauffeur. Een ervaren metselaar die besluit tandarts te worden moet ziich daarvoor op laten leiden, ongeacht zijn vakmanschap.

Bij communicatie wetenschappen en International Busines draait het om nietszeggende verkooppraatjes, managementsslogans, etc. Volledig uitwisselbaar.

Wouter1965
Wouter1965
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Ik zou mijn tandarts ook geen muurtje willen laten metselen en een hartchirurg ook niet met 20tonner door de straatjes van Amsterdam willen laten rijden.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Wouter1965

precies.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb al jaren geleden een WO studie afgerond. Al in die tijd hadden gamma-studies een slechte naam. Alfa- en beta-studies hebben een studie object in de echte wereld, maar gamma studies (sociologie, politicologie, enz) hebben maar een zwakke relatie met de echte wereld. Ze zijn idealistisch: ze doen vooral uitspraken over hoe de wereld ZOU moeten zijn en heel weinig over hoe de wereld werkelijk IS.
Dat heeft heel veel te maken met hoe sociologie is ontstaan, namelijk door filosofen als Saint Simon en Comte met uitdrukkelijk het doel de samenleving ‘beter’ in te richten.
Maar wie bepaalt wat beter is? Daar kan iedereen anders over denken en dat gebeurt ook in de dagelijkse wereld. Sindsdien is er weinig verandert in de gamma-studies: het is nog steeds een vergaarbak van wereldverbeteraars die vanuit impliciete vooraannames mooie verhalen vertellen.
Dat wil niet zeggen dat ze geheel overbodig zijn of onzin zeggen, maar het probleem wordt pas echt funest omdat deze mensen niet in staat zijn te onderkennen dat in de rest van de wereld er geheel andere aannames en theorieën worden gehanteerd. Zoals in Rusland, in China, in de islam. Ook de mensen in die landen weten precies hoe de wereld ‘beter’ gemaakt kan worden en dat is echt heel anders dan wij hier in Nederland vermoeden.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ik wou dat er net zoveel loodgieters waren als sociologen.

Wouter1965
Wouter1965
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Tegenwoordig betaald je voor een vakbekwame timmerman gauw 60 euro per uur. Die als het een beetje meezit nog een deel zwart kan afrekenen. Hij blij, klant blij.

Verklaart toch een hoop dat vele daardoor in een vette pick-up kunnen rijden en al die WO opgeleiden het met een Toyota Prius moeten doen.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

ja, maar waar het op neer komt is dat veel beroepen qua aanzien en beloning vreselijk over het paard getilde mensen creeert in vaak onzinbanen.
En mensen in beroepen die er toe doen wordt op neer gekeken door bovenstaande groep en ze worden in financiele zin ook nog eens enorm ondergewaardeerd.
Veel MBO opgeleiden worden slecht betaald. Het zou niet zo erg zijn als niet het basis leven in NL enorm veel duurder is geworden. 25-30 jaar geleden kon ik vele malen meer doen met mijn salaris in de zorg dan nu ik na 45 + jaren met pensioen ben. En het is al jaren dat je ziet dat je salaris veel eerder op raakt alleen aan basis dingen terwijl ik er 30 jaar geleden ook nog leuke winkeluitstapjes van kon doen.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een diploma zegt mij persoonlijk helemaal niets. Wat kun je dan? Ik heb op veel laboratoria gewerkt waar je het vak in de praktijk moest leren. Chromosomen analyseren leer je namelijk niet op de laboratorium-school en dan praat ik nog niet eens over het herkennen van chromosoomafwijkingen. Humane embryo’s kweken leer je ook niet op de laboratorium-school laat staan een spermacel in een eicel injecteren onder de microscoop. Juist die combinatie van theoretische kennis en praktische werkzaamheden vind ik het persoonlijk leukst. Nog leuker vind ik het als je moet improviseren en dat heb ik geleerd helemaal alleen op motorreis door verre landen buiten Europa. Dan was er vaak helemaal niets of niemand om je te helpen (bv. midden in de woestijn) dus je moet alles zelf doen en de gekste problemen oplossen. Ik denk dat 99,999999% van de (EU-)mensheid hier afvalt. Wat zegt dat? Ik denk dat het zegt dat wij totaal niet meer in staat zijn om onszelf te redden in buitengewone (voor mensen buiten de EU overigens doodnormale!) omstandigheden. Wat zegt dat over de Westerse mens die kickt op diploma’s en masters etc. Tja……. Alles vrees ik!

Nyong
Nyong
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Opleidingsinstituten beoordelen of je aan de wettelijke verplichting hebt voldaan, Indien ja wordt je schriftelijk meegedeeld dat je in aanmerking komt voor het getuigschrift “zo en zo”.
Maar er wordt nauwelijks onderwezen wat je straks in de praktijk te wachten staat, Je krijgt wel eens te horen, dat je figuurlijk in het diepe wordt gegooid en dat je maar op eigen kracht de kant moet zien te bereiken. Heb gepromoveerden mee gemaakt die in de praktijk sociaal behoorlijk tekort kwamen. Je kon altijd nog ambtenaar worden . . .
Dan nog in herinnering brengen, dat de opleidingsinstituten geüpdated werden.
De huishoudschool en kweekschool had je.
Ambachtschool werd LTS. UTS werd MTS en MTS werd HTS. De Hogeschool werd Universiteit. Dat had ook wel met het buitenland te maken. Als voorbeeld de HTS is de Fach-Hochschule. In NL had je toen de Technische Hogeschool. Vandaar die ommezwaai hier naar Universiteit.
Over de nodige tra-la-la opleidingen zwijg ik maar liever.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een utstekende analyze van Laura Oorschot.
In een van zijn programma’s met Matthijs van Nieuwkerk bijna twee jaar terug heeft Robbert Dijkgraaf toen nog in zijn functie in Princeton universiteit zijn zorgen geuit over de een mening denken op de Amerikaanse universiteiten. Ben benieuwd of hij zich dat nog herinnerd in zijn nieuwe functie. En wat gaat hij eraan doen?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ik vond Dijkgraaf in zijn wetenschaps-TV-optredens altijd wel sympathiek en realistisch. Hij valt nu echter totaal door de mand in zijn politieke optredens. Heeft blijkbaar ook trouw aan het Rutte kartel gezworen voor een leuke functie.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

dat is met allemaal zo waar je hoge verwachtingen van had. Ik vind Ronald Plasterk als columnist ook een stuk beter dan als minister. Heeft toch te maken met die politieke wereld en of je onder bewind staat van hoge ambtenaren als minister.

Ben
Ben
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het systeem is vast gelopen waardoor de waarde van een hbo en universitair diploma nu zijn werkelijke waarde laat zien dat de meeste niet essentieel zijn.

Vergeet niet dat eind van de vorige eeuw is het onderwijssysteem aangepast, gehamoniseerd en werden titels belangrijker dan toepasbare kennis en ambacht.

En hoe zit dat dan met die verpleegkundige en zo. Dat zijn toch HBO opgeleide mensen en die zijn wel essentieel zegt de regeringen, klopt. Toch is dit is een ambachtsberoep, de arts die elke keer weer handwerk aflevert, de verpleegester die elke keer weer handelingen doet en vecht tegen een indringer die slim en creatief is met het blote oog niet zichtbaar, strooit met dood verderf en doet aan mishandling en maakt op grote schaal slachtoffers.
Wellicht omdat het contact verloren hebben met de werkelijkheid doordat de belezen wereld de wereld is waar men stelt kennis is macht en degenen die schrijft degene die blijft.

Vergeten is dat essentiële beroepen de infrastrutuur uit maken het hard werken is met veel bloed zweet en tranen en men dit kan doen omdat deze mensen werk doen waar ze de juiste in de persoon competenties en -vaardigheden voor hebben die met geen titel te beschrijven of te betalen zijn.
Het zit gewoon in de persoon, en die wordt onderbetaald of weg bezuinigd.

Neem even de tijd en bekijk de volgende Duitse youtube spotje en kijk vooral tot het eind anders mist u de essentie.

Arie
Arie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ben

Mooi spotje inderdaad.

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

‘Hoogopgeleid’ als woord herdefiniëren of niet gebruiken dus.

Dick
Dick
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een taalfout is ook een misdaad in dit land. Terwijl op praktisch en technisch gebied dit land voor 80% kneuzen zijn.

Nyong
Nyong
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Dick

Heer Dicky. 👍
Indien ja wordt je schriftelijk meegedeeld dat je in aanmerking komt voor het getuigschrift “zo en zo”.
Was al onderweg toen ik de taalfout (=grammaticale fout) bemerkte.
Maar vergissen is menselijk 😉

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

maar om dat beeld te veranderen zal je toch minder hoge salarissen moeten bieden aan universitair geschoolden en hogere salarissen aan mensen die in de praktische beroepen worden opgeleid. Anders gaat het niet veranderen.
Ik heb ook liever te doen met een praktisch mens dan met eentje die maar loopt te oreren, maar nooit een vinger uitsteekt.
Van dicht bij gezien over betaalde ‘adviesburootjes’ voor onderwijs en hoe die mensen enorme rekeningen indienen voor flut adviezen en onzin rapporten. Maar dat gaat nog maar steeds door. Van overheidsgeld dan ook nog, he?

Wouter1965
Wouter1965
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik zie het aan mijn dochter met autisme. Jaren geleden na de Havo op haar 17e naar het HBO. Een opleiding SPH omdat ze graag wilde werken met kinderen met autisme. Het was dat de leerkrachten niet met haar autisme overweg konden waardoor ze is afgehaakt, zelfs zo zeer dat heel het leren haar is tegen gaan staan.

Daarna gaan werken met een fatsoenlijk inkomen voor haar leeftijd. Nu is ze 4 jaar verder. Mooie van het verhaal is dat ze geen studieschuld heeft van 40K, maar in plaats daarvan 50K spaargeld heeft op haar rekening. Een verschil van 90K met veel van haar leeftijdsgenoten.

Dus wie heeft er een betere start?
O, en voor hun die zeggen dat andere met een Universitaire opleiding haar snel zullen inhalen. De eerste 10 jaar gaat dat echt niet zo snel en worden er echt geen mega bedragen betaald voor een hoge opleiding.

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend verhaal Laura! In mijn tijd was een universiteit vooral gericht op het vormen van kritische denkers, tegenwoordig vormen ze meelopers. En een herwaardering van het MBO is zeker op zijn plaats. Het is mij al jaren een doorn in het oog dat de politiek een hoger opgeleide populatie nastreeft en geen oog heeft voor de praktische beroepen. Nu heb ik inmiddels het idee dat het niet meer gaat om hoger opgeleiden, maar om langer opgeleiden want het niveau is dalend en de indoctrinatie stijgend. Jouw stuk bevestigt dat.

Joke
Joke
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal eens met deze stellingname!

John Zoetebier
John Zoetebier
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zelfs als alles wat de auteur beweerd waar is dan nog blijft als een paal boven water staan dat wie niet afstudeert aan een universiteit het hoogstwaarschijnlijk kan vergeten om op een goedbetaalde bullshit baan te solliciteren. Laat staan op een echte leuke baan te solliciteren. Studeer nou maar gewoon af en doe er iets extras bij zoals een student assistentschap, dan vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Ik weet dat uit eigen ervering. Echt niemand zit te wachten op iemand die kritiek levert op het systeem, of je dat nu leuk vindt of niet. Mijn advies: zwem met de stroom mee, bewijs wat je kunt en verander dan je omgeving in piepkleine stapjes mocht je daar nog energie voor hebben.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Afgunst.?
Wat is er mis aan kennis vergaren.?
Vergelijk niet met vroeger, maar maak gebruik van je kennis.

linn
linn
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Vraag H.J. is de universiteit de enige plaats om kennis te vergaren? Kennis doe je op door heel goed naar je omgeving te kijken, dus verder dan je buren en vrienden, te kijken wat er leeft vind de samenleving, hoe de overheid ermee omgaat, de media die extreem eenzijdige informatie delen kritisch te bekijken en te beluisteren en te zoeken naar andere meningen om je eigen mening te kunnen vormen, kritische boeken te lezen, te kijken naar het verleden en te zien wat daarvan geleerd is. Ik kan je een boek aanbevelen: de pandemie van de angst waarin heel goed beschreven staat hoe in de politiek wereldwijd gewerkt wordt, heel leerzaam.
Oh ja, ik heb drie heel verschillende HBO studies gevolgd, werkte in de praktijk en niet op kantoor en dus nooit een geweldig loon kunnen verdienen, maar in de praktijk leer je wat er leeft.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  linn

Beste linn.
In 1938 heb ik mijn eerste plasje gedaan.
In 1953 heb ik mijn eerste gereedschapskist van een werkgever ontvangen.
In 2002 heb ik mijn hoge hoed aan de wilgen gehangen.
En nu genieten wij al 20 jaar van mijn zelf vergaarde zilverlingen.

Daarom, wat is er mis aan kennis vergaren.

Arie
Arie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Waar staat dan precies dat er iets mis is met kennis vergaren?

Annette
Annette
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Met kennis vergaren is niets mis. Het gaat om het verschil tussen een emmer vullen of een vuur ontsteken.

AAA
AAA
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Wat is er mis aan kennis vergaren? Goeie vraag.
Mijn twee centen:
1. Kennis heeft een halfwaardetijd. En ja, niet-praktiserende-studies/studenten zijn de helft van het geleerde sneller vergeten.
2. Studies die gebaseerd zijn op statistiek zijn verkeerd gefundeerd, want niet empirisch en dus niet kennis-vergarend.
3. ‘Kenniscentra’ zijn gevoelig voor Woke denken, waan van de dag en legitimeren van multinationals-belangen.

Let wel: Zelfstandig en kritisch denken wordt van de kleuterklas al veelvuldig onderdrukt. Vanaf dag 1 in groep 3 wordt elk kind geacht in het stramien van de methodes mee te kunnen/moeten gaan. Degenen die dit 18 jaar volhouden zijn…. niet de meest ondernemende mensen..
Maar natuurlijk altijd goed als je denkt dat jij moet werken voor jouw geld (ondernemende mensen denken anders; jouw geld moet werken voor jou!).

34
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x