Overheidsbeleid steeds meer verstrikt in linkse obsessies

Reële problemen van mensen worden genegeerd

Titelfoto bij Overheidsbeleid steeds meer verstrikt in linkse obsessies wouter roorda opiniez

Foto: Windenergie Urk

Of het nu over ‘systemisch racisme’ of ‘ons slavernijverleden’ gaat, over de ‘loonkloof’ tussen mannen en vrouwen en de ‘gezondheidskloof’ tussen arm en rijk, de energietransitie of de steeds maar ’toenemende ongelijkheid’, één ding staat vast: onze overheid raakt steeds verder verstrikt in waanideeën en obsessies en negeert de realiteit. Met dwang wordt het overheidsbeleid toch doorgezet ondanks het afbrokkelende draagvlak bij de burgers, stelt Wouter Roorda.

Volgens premier Rutte leven we in een land met “systemisch racisme”. En dus krijgen het door louter linkse activisten bevolkte College voor de Rechten van de Mens en de pas aangestelde Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie elk één miljoen euro per jaar extra van het kabinet. In de musea wordt elke expositie overgoten met een woke-sausje, zodat zelfs het optreden van Willem van Oranje is voorzien van een slavernijperspectief.

 

Woke-gedachtegoed

Minister van Engelshoven heeft in de afgelopen kabinetsperiode flink de portemonnee getrokken om de cultuursector en de universitaire wereld te doordrenken met het woke-gedachtegoed en het nieuwe kabinet gaat daarmee door. Diverse steden en De Nederlandsche Bank deden onderzoek naar hun slavernijverleden en in linkse kring heeft mede daardoor de gedachte postgevat dat onze huidige welvaart voor een belangrijk deel is te danken aan de slavernij. Uiteraard wordt volop voorgesorteerd op de komst van een slavernijmuseum, waarvoor de gemeente Amsterdam al de nodige stappen heeft gezet. Wie vraagt om een herinneringsmonument voor de Bersiap wordt hooghartig afgewezen door staatssecretaris Uslu. Hoogleraar Remco Raben is niet te beroerd om het gebruik van de term Bersiap als racistisch te framen.

 

Klimaatgekte

Over de pogingen van het kabinet om het wereldklimaat te redden is al veel geschreven. De honderden miljarden aan belastinggeld hebben nauwelijks invloed op de temperatuur op aarde. De relatie tussen kosten en baten van de energietransitie is volledig zoek en wordt (daarom) ook niet belangrijk gevonden door minister Jetten. Velen ter linkerzijde denken dat de wereld kan overleven op zon en wind en dat daarmee ons welvaartsniveau op peil kan blijven.

Intussen proberen gesubsidieerde actievoerders, nadat ze eerst de overheid nogal gemakkelijk op de knieën kregen, via de rechter af te dwingen dat grote bedrijven hun productieprocessen aan hun wensen aanpassen of anders vertrekken. In het regeerakkoord is 35 miljard geoormerkt voor een klimaatfonds, dat nog meer subsidies wil uitstrooien over allerlei maatregelen die nauwelijks bijdragen aan de beoogde doelstellingen. Intussen betaalt de burger zich blauw aan de pomp en aan het energiebedrijf.

 

Energiesubsidies

Een favoriete bezigheid op links is het wijzen op subsidies voor fossiele energie. Dat is nogal merkwaardig gezien de hoge brandstofprijzen. Volgens Milieudefensie gaat het per jaar echter om 8,3 miljard euro. Die subsidie wordt berekend door het zwaarst belaste product als maatstaf te nemen. Elk product dat minder zwaar wordt belast, ontvangt dus automatisch subsidie. Zo is diesel mede als gevolg van belastingheffing goedkoper dan benzine. Het prijsverschil, gesaldeerd met de lagere wegenbelasting voor benzineauto’s, is de “subsidie”.

Over kerosine wordt inderdaad geen belasting geheven. Daarover bestaan internationale afspraken. Die zijn blijkbaar in beton gegoten, want al decennia lukt het niet die te veranderen. Daarmee krijgen de activisten een koekje van eigen deeg, want zelf vinden zij het VN-vluchtelingenverdrag onaantastbaar. Ook de heffingsvrijstelling van aardgas en kolen voor elektriciteitsopwekking is een “subsidie”. Hier staat tegenover dat alleen al aan accijns en energiebelasting op fossiele brandstoffen het rijk een kleine 15 miljard euro per jaar binnenhaalt. Beide posten tegen elkaar wegstrepen mag niet. Enkel de “subsidies” moeten verdwijnen.

 

Immigratie

Het stikstoffonds van 25 miljard euro is louter opgetuigd om boeren die op reguliere wijze hun bedrijf uitoefenen van hun land te verdrijven. De vrijkomende ruimte moet worden benut voor natuur en woningbouw. Het laatste is hard nodig, aangezien de bevolking groeit. Terwijl het autochtone deel al jaren krimpt, neemt door immigratie en hogere geboortecijfers het aantal niet-westerse allochtonen snel toe. Een conservatieve schatting van het CBS schat het aandeel met een migratieachtergrond op 42 procent in 2070, tegenover bijna 25 procent nu. Over het causale verband tussen immigratie en onze milieu- en huisvestingsproblemen zwijgen de meeste politici en media als het graf.

Die nieuwe woningen moeten ook nog eens voor een substantieel deel sociale huurwoningen zijn, de meest dure variant die er is voor de schatkist. Ruim dertig procent van de woningvoorraad bestaat al uit sociale huurwoningen en het aandeel mensen met een inkomen dat hiervoor in aanmerking komt ligt veel lager. Over scheef wonen en illegale onderverhuur hoor je niemand meer. Net als over het verminderen van immigranten die de staatskas handenvol geld kosten. Intussen wil de EU weer arbeidskrachten uit Afrika halen.

 

Ongelijkheid

Eén van de grootste maatschappelijke problemen in linkse ogen is wel de ongelijkheid op allerlei terreinen, die ook nog eens alleen maar zou toenemen. Het verhaal dat de inkomensverdeling steeds minder gelijk zou worden, is inmiddels wel ontzenuwd. De aandacht is verschoven naar de verdeling van vermogen. Sander Schimmelpenninck toetert elke week op de publieke omroep dat Nederland het land is met één van de meest scheve verdelingen van vermogen.

 

Wie de World Inequality Database raadpleegt ziet dat vermogen in Nederland helemaal niet zo ongelijk is verdeeld. Sterker nog, alle landen om ons heen kennen een schevere vermogensverdeling. Ook is het niet zo dat de rijken steeds rijker worden. De Nederlandse vermogensverdeling is al decennia vrij stabiel. Toch wordt deze mythe de laatste weken volop in de politiek en de media gebruikt om de geesten rijp te maken voor een extra belasting op vermogens. Ook zzp’ers worden voortdurend neergezet als profiteurs en zouden net als vermogensbezitters veel te weinig belasting betalen. Een nieuwe verlaging van de zelfstandigenaftrek kon niet uitblijven. Beide beelden worden niet bevestigd door de cijfers.

 

Loonkloof

Ook zou er een grote loonkloof gapen tussen mannen en vrouwen. Deze bedraagt 14 procent als je het loon van alle mannen bij elkaar optelt en deelt door hun aantal en hetzelfde doet voor alle vrouwen. Als vervolgens deze wel heel grove maatstaf wordt gecorrigeerd voor allerlei objectieve achtergrondkenmerken, zoals verschillen in werkervaring, sector, opleiding etc. blijft er minder dan de helft van het verschil over.

Die resterende paar procent grenst statistisch gezien aan ruis, aangezien allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden buiten beschouwing blijven. Dat zijn precies de arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld (betaalde) verlofregelingen, waar vrouwen gemiddeld meer belang aan hechten dan mannen. Waar mannen en vrouwen hetzelfde werk verrichten, blijkt er geen verschil in beloning. Bij jongeren tot circa dertig jaar verdienen vrouwen zelfs meer dan mannen en dat is dan weer geen probleem.

 

Quotum

De ‘kloof’ gaapt er ook tussen mannen en vrouwen als het gaat om het bezetten van topfuncties. Het tempo waarin het gat wordt gedicht, gaat de activisten op links echter veel te langzaam. Reden voor een quotum. Een quotum dat uiteraard alleen van toepassing is op goedbetaalde topfuncties. Daar wordt het geprivilegieerde netwerk van de old boys nu ingeruild voor dat van een klein clubje progressieve vrouwen.

Tal van verschillen worden aangemerkt als ‘kloof’ en voorzien van het label problematisch, zoals bijvoorbeeld de gezondheidskloof. Daarom staat in het regeerakkoord de invoering van een “suikertaks” om de consumptie van calorierijke frisdrank te ontmoedigen, waarbij men vergeet dat Nederland een van de weinige landen is met een forse belasting op drinkwater.

 

Onderwijsvernieuwing

Om de kansenongelijkheid in het onderwijs te verminderen moet de overheid bijlesinstituten, examentrainingen en privéscholen aanpakken. Het decennialang uitstorten van allerlei vormen van ‘onderwijsvernieuwing’, het uithollen van het gezag van docenten en het uitrollen van het woke-gedachtegoed hebben de kwaliteit van het reguliere onderwijs ernstig aangetast. Dat ouders die het zich kunnen veroorloven hun toevlucht nemen tot genoemde marktpartijen wordt hen nu kwalijk genomen, maar dat verbieden is slechts symptoombestrijding.

 

Meer overheidsingrijpen

Voor al deze vanuit links aangedragen problemen is steeds de oplossing nog meer overheidsingrijpen en nog hogere belastingen. Intussen houdt men vol dat er een neoliberaal bezuinigingsbeleid wordt gevoerd. De belastingen en het beslag dat de overheid legt op het nationale inkomen zijn tot recordhoogte gestegen. De overheid slokt elke stijging van het nationaal inkomen op, wat de reden is dat de koopkracht van de gemiddelde burger al jaren nauwelijks is toegenomen. En dat blijft zo t/m 2025. Sterker nog, de nul uit het regeerakkoord zal zonder nadere maatregelen negatief worden nu de inflatie door toedoen van diezelfde overheid hoog blijft.

Eerder schreef ik al over het afbrokkelende draagvlak voor tal van overheidsbeleid en de neiging van diezelfde overheid om dan maar over te gaan tot steeds meer dwang om de eigen opvattingen door te zetten. Dwang is het logische sluitstuk van obsessief en op waanideeën gebaseerd beleid.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
18 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dit artikel roept de vraag op: hoe is het mogelijk dat miljoenen mensen steeds weer stemmen op partijen die de hele dag bezig zijn met het verzieken van het dagelijkse leven door het opdrijven van de brandstofprijzen, het bouwen van windturbines die niets opleveren, het aanzwengelen van immigratie, het veranderen van het consumptiepatroon bijv op gebied van vlees en vliegen?
Want als meer mensen op een oppositiepartij zouden stemmen, dan zouden al deze dingen niet of veel minder gebeuren.
Een paar verklaringen:
1) mensen zijn gehersenspoeld;
2) mensen zijn teveel bezig met het alledaagse en kijken niet naar de grote lijnen op de achtergrond;
3) Nederlanders cultiveren schuldgevoelens om moreel goed voor de dag te komen;
4) ze willen graag de wereldverbeteraar uithangen voor de buitenwereld, terwijl ze daar eigenlijk niet in geloven;
5) veel Nederlanders zijn kuddedieren, bewegen altijd mee met de massa uit gemakzucht.
Hoewel deze verklaringen min of meer aannemelijk lijken, denk ik dat we toch aan het begin staan van prijsverhogingen op allerlei gebieden die niet meer geassimileerd kunnen worden door de meeste Nederlanders zonder dat ze grote concessies moeten doen, zoals op houden met autorijden, niet meer op vakantie gaan. Ik ben benieuwd of mensen dat er echt voor over hebben of dat ze dan wel echt gaan nadenken.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Nog een mogelijkheid: de verkiezingsuitslagen worden gemanipuleerd. Feit is wel dat de MSM de kiezer wel heel erg een bepaalde kant op sturen.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Ook wel eens nagedacht waarom de verkiezingen tegenwoordig over meerdere dagen worden uitgesmeerd.?
Eerst de verkiezingen voor het EU gebeuren, daarna voor de Tweede Kamer en nu weer voor de Gemeente raad.
De op de eerste dagen uitgebrachte stemmen en de poststemmen, zijn dagen beschikbaar.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Ik denk niet dat de verkiezingsuitslagen worden gemanipuleerd, althans niet met vooraf ingevulde biljetten of iets dergelijks.
Dat is gewoon niet nodig. Het is al decennia zo dat de meeste mensen nu eens D66 stemmen, dan weer PvdA, dan GL. Maar hun stem blijft dezelfde richting uitgaan, ongeacht wat die partijen nu feitelijk voor elkaar maken. Voor veel kiezers betekent een politieke partij een soort morele bevestiging van de eigen overtuiging en wat er werkelijk mee wordt bereikt, dat volgen ze helemaal niet. Ze kopen er een goed gevoel mee, meer niet. Politici noemen dat ‘getuigenispolitiek’.

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Heel eenvoudig.
Kijk hoe eenvoudig de massa, met daarin intelligente mensen, te manipuleren is!
Het is eenvoudig onvoorstelbaar dat zelf denkende mensen bijv. al twee jaar lang de Corona leugens voor zoete koek slikken, terwijl iedere burger heel eenvoudig kan vast stellen hoe het werkelijk zit door even naar de rivm cijfers te kijken.
Afgezien van politici in de coalitie natuurlijk.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Je ziet er 1 over het hoofd, m.i. de belangrijkste:
Rechts gaat voor een heel groot deel helemaal niet meer stemmen, links des te meer met ook nog geronselde stemmen van opa en oma. Rechts en/of conservatief wordt al zo lang geschoffeerd, met termen als nazi, extreemrechts, tokkies, laagopgeleid enz., en ziet dat links hun tentakels muurvast in alle instituties hebben gewrongen, dat zij menen dat gaan stemmen zinloos is. En als we de Ruttekliek met hun vazallen niet wegsturen is dat ook zo en blijft dat ook zo.
Als het met wegstemmen niet kan, wat blijft dan over?

J-P
J-P
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het zou beter zijn dat er weer eens gedegen lui in het kabinet c.q. kamer zouden zitten Het overgrote deel zit er voor status. Een groot aantal zit er als beloning, maar verstand als een koe, of het nu een vrouw is of man

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het Rutte Kartel praat Links, ademt Links en is Links.

Yvonne
Yvonne
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dit kwaadaardige horrorkabinet met het verstand van een nootje moet weg!

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Geruststellend bericht aan de Oekraïne van Frans Timmermans op Betrouwbare bronnen:
‘Poetin bedreigt Oekraïne omdat hij aandacht wil afleiden van klimaatprobleem’.
Ach Oekraïners, het is niet zo serieus als het lijkt, het gaat maar om het klimaatprobleem.

John
John
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik weiger te geloven dat de verkiezingen gemanipuleerd worden.
Wel zie ik dat veel kiezers volledig te manipuleren zijn. Eigenlijk is dat ook niet zo gek. Als je na gaat dat de mode industrie in staat is grote groepen mensen meer voor een kapotte broek, dan voor een hele broek te laten betalen, dan kun je zien dat grote groepen mensen te dom zijn om zelfstandig te poepen.
Helaas.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk Wilders en Baudet zitten dicht tegen de waarheid aan.
Rutte, Kaag en Hoekstra zaaien in opdracht van ? angst en tweedracht.
De ene angsthype is nog niet voorbij, of de andere komt nog krachtiger binnen.
Ik ben blij dat ik bij de oudjes hoor.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het Westen is al jaren bezig met eigen afbraak en Nederland als de beste van de klas mag daar niet achterblijven maar juist voorlopen. Afgezwakt door veelal onnodige problematiek hobbelen wij van een crisis naar de andere. Verblind hierdoor vergaten wij de echte vijand te zien die intussen begonnen is met een ouderwetse militaire offensief aan de grenzen van de EU wetende dat die het meest effectief is als de tegenstander zwak is.

Koen
Koen
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

De echte vijanden zitten in Brussel en Davos.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Koen

Dat is een andere soort die de Westerse democratische stelsel wil afbreken. Eigenlijk bouwt men iets wat men onder de Sovjet had. Gorbatsjov was zelf al verbaasd daarover. Maar Poetin is een andere caliber een die macht militair grijpt in soevereine landen. Hij heeft ook al Finland en Zweden gewaarschuwd tegen hun NAVO lidmaatschap. Hij wil bepalen wat je mag of niet mag. Vind je dat goed?

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Minder geraffineerde suiker scheelt obsessief karakterloos gedrag.

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ongelooflijk maar waar

trackback

[…] Lees verder>>> […]

18
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x