Het Grote Gevaar: extreemrechts of extreemlinks?

Selectieve verontwaardiging bij overheid en media

Extreemrechts wordt gezien als het Grote Gevaar voor de democratie en de rechtsstaat en demonstranten tegen het coronabeleid zijn extreemrechts en ‘wappies’ bovendien. Maar waar is extreemlinks gebleven? Ze zijn bijna onzichtbaar en lastig op te sporen. Toch zijn ze zeer actief met het intimideren van tegenstanders en zijn ze tot geweld bereid. Ze kunnen straffeloos hun gang gaan, terwijl extreemrechts om politieke redenen tot zondebok is gemaakt, stelt Ines van Bokhoven.

Heeft u het al gehoord? Die truckers in Ottawa – waarvan niemand precies of zelfs maar bij benadering lijkt te weten hoeveel het er nou eigenlijk zijn – zijn extreemrechts. Allemaal. Trudeau zei het zelf. En die verwarde man, die onlangs met een fakkel voor het huis van Sigrid Kaag stond, die is het ook. Want hij had iets met het FvD – een partij die ook al zo extreemrechts is. Wappies zijn het ook, stuk voor stuk, en het komt erop neer dat zo’n beetje iedereen die het in zijn hoofd haalt kritiek te hebben op het overheidsbeleid hartstikke extreemrechts is. Want extreemrechts is het Grote Gevaar, voor de democratie en de rechtsstaat en zo.

 

Wappies

Gooi op dit moment het woord ‘extreemrechts’, of de Engelstalige variant ervan, in een zoekmachine voor nieuwsberichten en het levert uren aan leesvoer op. De ene column na de andere analyse, en de boodschap is elke keer weer helder: het is gevaarlijk en het rukt steeds harder op. Waar al dat gevaarlijke volk zich precies ophoudt is me nog altijd niet duidelijk, want men komt doorgaans niet verder dan verwijzen naar de anti-coronabeleiddemonstranten overal ter wereld, die in ons land nu al bijna twee jaar spottend ‘wappies’ worden genoemd. Uiteraard door dezelfde mensen die hen voor het gemak wegzetten als extreemrechts.

Ja, zo kan ik het ook.

 

Extreemlinks buiten schot

Extreemlinks lijkt niet meer te bestaan. Niemand heeft het er nog over, over hoe gevaarlijk álle vormen van extremisme zijn, en dus de linkse variant evengoed. Terwijl er nog maar vier jaar geleden een rapport verscheen, het verslag van een onderzoek uitgevoerd door Bureau Beke in opdracht van ons ministerie van Justitie: ‘Linksextremisme in Beeld’. Het is geen dik rapport, je leest het in een middag uit. Maar er staat genoeg in dat meer bezorgdheid zou moeten opwekken dan het nu doet. De eerste zin van het rapport verklaart al vrij veel: ‘Wetenschappelijk onderzoek naar links-extremisme is schaars’, staat er. En dat is niet vreemd, want het is erg moeilijk extreemlinks te onderzoeken.

 

Onderzoek Sterkenburg

Nikki Sterkenburgs recente onderzoek naar extreemrechts is zo’n drie, vier keer dikker dan dit rapport, en de reden daarvoor wordt in dit rapport verschillende keren uitgelegd. Men noemt het ‘veiligheidsbewustzijn’: extreemlinks voert doorgaans op een professioneel niveau actie, en weet precies hoe men uit handen van de wetgever moet blijven. Men heeft nooit ID’s bij zich, en we kennen allemaal de zwarte, identieke kleding en bedekte gezichten. Dat werkt geweldig: ‘In de praktijk worden (vrijwel) geen opsporingsonderzoeken verricht naar strafbare feiten die zijn gepleegd door links-extremistische groeperingen’, schrijven de onderzoekers. Dat betekent dus dat er vrijwel nooit iemand uit die bewegingen wordt berecht of gestraft. Dat er dus zelfs amper dossiervorming is.

 

Stromingen

Het rapport -Beke onderscheidt twee grote stromingen binnen extreemlinks: ‘Antifascisme & Mensenrechten’ en ‘Milieu & Dier’, en ziet in ons land in elk geval 27 groeperingen die als ‘extreemlinks’ te omschrijven zijn en die zich met deze thema’s bezighouden. De overlap tussen de groepen is groot, men deelt elkaars standpunten en evengoed deelt men elkaars activisten. Het mobiliseren van en contact houden met activisten uit het buitenland wordt, via allerlei sociale media, ook geregeld gedaan. Aantallen activisten en demonstranten worden overdreven, eenzijdige en zelfs onjuiste berichtgeving wordt toegepast om mensen in beweging te krijgen, afspraken omtrent de orde en veiligheid tijdens demonstraties worden vaak niet nagekomen, en dan is er de ‘bereidheid tot geweld’.

 

Naming and Shaming

‘Geweld’ kan voor deze groepen allerlei zaken betekenen. De meest voorkomende, volgens dit onderzoek, is intimidatie: naming and shaming is een veel gebruikte tactiek, en daar gaat men ver in. Vooral sociale media worden ingezet om mensen of bedrijven te demoniseren en anderen tegen hen op te zetten in pure haatzaaierij. Dan zijn er de home visits: iets wat heel wat mensen inmiddels aan den lijve hebben mogen meemaken. En dan bedoel ik niet alleen Sigrid Kaag, want haar fakkeldreigerhad zijn actie duidelijk niet zelf bedacht. Hij deed wat extreemlinks al jaren deed: hij ging bij een door hemzelf aangewezen zondebok thuis langs om zijn ongenoegen kenbaar te maken. De media mogen erover berichten alsof het iets absurds is dat nooit voorkomt, de feiten liggen heel anders.

 

Huisbezoekjes

En extreemlinks laat dat ongenoegen bij huisbezoekjes op allerlei manieren merken, weten we van de slachtoffers: lek geprikte banden, bekladdingen met verf, ingegooide ruiten en zelfs brandstichtingen zijn niets uitzonderlijks. Die bezoekjes worden goed voorbereid. Het rapport zegt dat men er soms zelfs jaren de tijd voor neemt, om verkenningen te doen en het komen en gaan van de bewoners goed in kaart te kunnen brengen. De slachtoffers worden dus eerst nauwgezet in de gaten gehouden in hun dagelijks leven.

Het inzetten van wapens vinden sommigen aan de links-extreme kant ook zeker een optie: de mensen die voor dit rapport zijn geraadpleegd, politie en andere veiligheidsinstanties, spreken van ‘wapens’ in het algemeen, maar ook van zwaar vuurwerk dat mee wordt genomen naar demonstraties. Geweld tegen ideologische tegenhangers wordt, volgens het rapport, zelfs aangemoedigd en de gevolgen ervan gebagatelliseerd.

En dan zijn er home visits die net een stapje verder gaan, zoals de gijzeling van veehouders die in een kwaad daglicht staan bij deze fanatici. Een treurig voorbeeld ervan wordt in het rapport genoemd, van een stalbezetting die afliep met het bevrijden van een aantal dieren, waarvan een deel in paniek een nabije snelweg op rende en werd doodgereden.

 

Brandstichting

Dat men het met veiligheid niet erg nauw neemt hebben we ook in het verleden kunnen waarnemen. En daarbij lijkt brandstichting toch wel een favoriet te zijn, zoals het drama rond de Centrumpartij-vergadering dat eindigde in een hotelbrand in Kedichem, in 1986. Het leverde een beenamputatie op voor een van de slachtoffers. De beelden uit Hamburg, in 2017, tijdens de protesten tegen de G20-top aldaar, waren verschrikkelijk om te zien: hele straten stonden zowat in brand.

En dan zijn er de beruchte ‘Makro-branden’ in de jaren ‘80, gepleegd uit naam van antiracisme en de strijd tegen Apartheid in Zuid-Afrika, waarbij de actievoerders brandbommen met een tijdontsteking gebruikten. In de Makro in Duivendrecht ging dat bijna fout: er waren nog zo’n zestig mensen in het pand aanwezig toen de ontsteking afging. Rene Roemersma, een van de daders, antwoordt in het programma ‘Andere Tijden’ onverschillig, als hij daarop gewezen wordt: ‘Ja, da’s lekker tendentieus. Ik bedoel, het was geen explosief. Het was een brandbom, en zo’n ding ontwikkelt zich langzaam. [.] Je moet wel ontzettend veel pech hebben om daarbij gewond te raken, hoor.’ Geen spoortje empathie, laat staan berouw, bij de man te bekennen terwijl hij het zegt. Mogelijke slachtoffers lijken hem absoluut niet te kunnen deren.

 

Ontregelen

Men zal ook geen kans laten schieten om de demonstratie van een vermeende ‘vijand’ te ontregelen en slaagt daar geregeld in. Naast sit-ins die bedoeld zijn verkeer en andere doorstroming te hinderen, is men ook vaak op straat bereid tot het plegen van geweld. Tegen de demonstratie die gaande is, maar ook vaak materieel, in de hoop de ‘foute’ demonstratie in een kwaad daglicht te zetten of afgelast te krijgen – iets dat helaas veel te vaak lukt. Anderen het zwijgen opleggen is juist het doel van veel acties, en men is tot heel wat bereid om dat voor elkaar te krijgen.

Er valt één ding sterk op in al deze acties: ze zijn vrijwel altijd op personen, groepen (zoals politieke partijen etc.) of bedrijven gericht. Relatief ‘persoonlijk’ dus, in tegenstelling tot de ‘wappies’ die tegen een bepaalde vorm van beleid protesteren. En het zijn nou net die ‘wappies’ die men ons op dit moment wil verkopen als gevaar voor de rechtsstaat, net zoals Trudeau de truckers in Canada verdacht wil maken: onacceptabele meningen, hangen hele foute partijen aan, willen zich niet aan de regels houden. Denk aan Hillary Clintons basket of deplorables.

 

Ongrijpbaar

Voor de media is het elke keer weer een schot voor open doel: extreemlinks is ongrijpbaar, de politie zit er ook amper achteraan, dringende dossiers lijken er daarom niet te zijn en dus hebben we het er niet over. Extreemrechts uitbuiten als politieke strategie: de grote afleidingsmanoeuvre én zondebok, samengevat in een krachtige term. En het schitterende excuus waarmee ongewenste, rechtse partijen bestreden kunnen worden. Ondertussen gaat het werkelijke extremisme, zowel rechts als links, ongestoord onder de radar verder.

Want er wordt ook veel politiek geweld niet geclaimd door deze extremisten: de afweging is lastig tussen je standpunten bekend maken en aandacht voor je zaak vragen, en tegelijkertijd in de anonimiteit willen schuilen. Zodra je op tv komt weet men tenslotte wie je bent, en dat probeert men nu juist te voorkomen. Veel van dit geweld blijft dus ook heel vaak onopgemerkt door de media.

 

Straffeloos

Links-extremisme is, in ons land, een vaak onzichtbare plaag met verwoestende gevolgen. Een plaag die ongestoord door kan woekeren, omdat zowel overheid als media daar niet erg in geïnteresseerd lijken te zijn. Extreemrechts is zo vaak in onderzoeken geanalyseerd dat je je afvraagt of het zin heeft er nog eentje te doen; extreemlinks, zoals het rapport dus zelf al stelt, wordt amper onder de loep genomen.

En ik kan het niet helpen: ik vraag me toch af waarom dat is, als blijkt dat deze mensen zo ontzettend inhumaan te werk gaan en zulke vreselijke schade maken – en blijven maken. Want zowel dit rapport als het onderzoek van Sterkenburg hadden een Kamerdebat tot gevolg, en Grapperhaus was de minister die in beide gevallen inging op de vragen. Zijn twee brieven lopen in toon nogal uiteen: waar de brief over extreemrechts vertelt over voorgenomen plannen om de ontwikkeling ervan tegen te gaan, zoals ondersteuning en training voor gemeenten, is de toon van de brief over extreemlinks redelijk obligaat: uiteraard is het kabinet er alles aan gelegen dit aan te pakken, en Grapperhaus benadrukt dat als een actie een strafbaar feit oplevert, men ‘waar mogelijk’ tot vervolging over zal gaan. Een handjevol niks, dus.

De conclusie is een simpele: extreemlinks kan in Nederland vrijwel ongestoord, of ‘straffeloos’ zoals het rapport het noemt, zijn gang gaan.

Over de auteur

Ines van Bokhoven
Ines van Bokhoven
Schrijfster van historische romans, vrouw met een mening en liefhebber van 'common sense’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
26 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Pieter
Pieter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Toen ik tegen Schengen was werd ik extreem rechts genoemd.
Toen ik tegen de invoering van de Euro was werd ik extreem rechts genoemd.
Toen ik tegen onbeperkte immigratie was werd ik extreem rechts genoemd.
Toen ik tegen onteigeningen van boeren was werd ik extreem rechts genoemd.
Toen ik tegen verplichte vaccinaties was werd ik extreem rechts genoemd.
Toen ik tegen uitsluiting en tweedeling was werd ik extreem recht genoemd.
Toen ik tegen censuur in de pers en op social media was werd ik extreem rechts genoemd.

Maar wat zou ik zijn als ik hier allemaal voorstander van was?

AAA
AAA
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Pieter

‘Maar wat zou ik zijn als ik hier allemaal voorstander van was?’
Iets met onverschillig, of iets met verraad, of allebei; iets met (vazal)politiek.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het verschil in behandeling van gewenst en ongewenst protest gevat in een vergelijking tussen 2 verboden demonstraties:

Op het Museumplein staan bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen duizenden vredelievende demonstranten. Ze worden uitgelokt, geschopt, geslagen, en aangevallen door honden. Ze worden in de media als extreemrechts weggezet.

In een poging de uitbreiding van een fabriek in Born tegen te houden komen demonstranten in het geweer tegen de geplande kap van een stuk bos. Een aantal van de demonstranten weet in bomen te klimmen, waarna vervolgens een week lang de krant vol staat met berichten over arme demonstranten die tegengewerkt worden door de politie, geen eten krijgen, en och, ze krijgen zo weinig slaap. Een tegendemonstratie van medewerkers van VDL krijgt nauwelijks aandacht. In de media worden de demonstranten gezien als helden, bejubeld om hun doorzettingsvermogen en hun strijdbaarheid.

Waarom worden de demonstranten in het Sterrebos niet uit de bomen gespoten met waterkanonnen? Waarom worden ze niet hardhandig aangepakt? Waarom worden er daar geen romeo’s ingezet? Beide demonstraties zijn immers verboden!

Als het op globalisten aankomt is de aanpak dus slap, maar bij vermeend extreemrecht keihard. Extreemlinks wordt niet erkend omdat het tegen de bovenliggende ideologie aanschurkt. Extreemrechts is verworden tot een makkelijk label om te plakken op mensen waar je als bestuurder niets mee te maken wilt hebben. Basket of deplorables…

Jos
Jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Adolf Hitler, Joseph Stalin, Vladimir Lenin, Mao Zedong: Pol Pot, Kim Il-sung, Ho Chi Minh, Karl Marx, Leon Trotsky, Kim Jong‑il, Benito Mussolini,
Allemaal socialist, communist en dus fascist. Iedereen doet mee en anders….precies zoals links. Geen ruimte voor anders denkende.

p.
p.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

En ook: allemaal vereerd als goden door ‘hun’ volk. Dat geeft toch te denken over de aard van al die ideologiën

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zoals het hierboven beschreven wordt is het precies. De laatste alinea over Grapperhaus toont expliciet waar het probleem ligt: extreemlinks is verweven met de bovenwereld. Extreemlinks is doodgewoon de militante vleugel van het globalisme dat zich in bijna alle politieke partijen genesteld heeft.
Wat betreft extreem-rechts: telkens als links tegenstand wil breken, beginnen ze over ‘het oprukkende extreem-rechts’. Extreem-rechts is nu al zo vaak opgerukt dat ze in elke plaats en wijk zou moeten kunnen zien. Dus niet. Het is een mythe die in stand wordt gehouden om mensen bang te maken en in het gareel te dwingen. In het linkse gareel uiteraard.
Dat extreem-rechts een mythe is blijkt ook uit de volgende tekst:
“Maar er bestaat binnen de wetenschap onenigheid over de
definiëring van de ideologie van extreem-rechts: er is geen consensus – noch in de wetenschap, noch in de samenleving – over wat extreem-rechts en zijn ideologie kenmerkt. ”
(Uit: Islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland, 2009, p. 61).
Vraag: hoe kun je iets bestuderen als je niet eens weet hoe je moet herkennen en bepalen?
Vraag: waarom worden islamitisch en extreem-rechts in een studie genomen en niet apart, of bijvoorbeeld islamitisch en extreem-links radicalisering? Zou dat iets met vooropgezette beeldvorming te maken hebben?

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Andre
PeterH
PeterH
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Extreem links zijn de voetsoldaten van de linkse politici. Altijd al geweest. Geweld door deze groepen worden gebagatelliseerd en in de doofpot gestopt. Msm behoort tot het kartel, dus daar hetzelfde wegkijken. Men vind het maar wat mooi dat tegenstanders worden geïntimideerd terwijl hun de handen in onschuld kunnen wassen. Af en toe doen ze voor de bühne alsof men geschokt is.
In de jaren 80 werkte ik in de weekenden en vakanties bij de Makro. Daar in de tijd van rara wel ontruimings oefeningen gehad.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Heel goed hier eens de spotlight op te zetten. Ik verbaas mij er al tientallen jaren over dat extreemrechts altijd als zoveel gevaarlijker wordt afgeschilderd dan extreemlinks. Terwijl vrijwel alle geweld en slachtoffers door links geweld veroorzaakt zijn. En eigenlijk ook weer niet zo raar met een voornamelijk linkse overheid en de vele linkse bestuurders.

J. Verhoeven
J. Verhoeven
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De stalbezettingen bij veehouders voor Covid ’19 was nog een mooi voorbeeld van (extreem) links.

AAA
AAA
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  J. Verhoeven

Vraag is met welke polariteit bezetting van halalslachterij geduid moet worden 😄.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het kenmerk van links is dat zij altijd een natuurlijke vijand nodig hebben. Alles wat tegen hun ideologie spant is dus rechts en dan maar liefst extreemrechts om het extra te benadrukken. Maar foute ideologieën zijn juist vanuit de sociale democratie opgekomen zoals het fascisme. Juist omdat links hun ideologie opdringt en als enige beschouwd is deze gevoelig voor ondemocratische dictatoriale doelen gekenmerkt door vele verboden. Daarom worden partijen uitgesloten in wat doorgaat als democratische verkiezingen. Dit is juist wat het echte gevaar is en door dagelijkse propaganda na tientallen jaren als gewoon wordt geslikt. Het opzeggen van staatsradio en televisie is onmogelijk gemaakt door het afschaffen van kijk en luistergeld. U betaalt het nu via de belastingen dus is het nooit afgeschaft alleen uw stem is ontnomen. Toen is het linkse dominantie al begonnen met stille instemming van iedereen die van de kosten af wilde. Zelfs het centrum-rechts is inmiddels links geworden en wie in principe al van de politiek afgestoten is wordt als extreemrechts betiteld. Het bestaan van linkse extremisme wordt verzwegen maar de troepen van volksmilities verkleed als linkse activistische knokpluggen staan paraat om in te grijpen. De propaganda leert ons dat een rechtse extremist een terrorist is terwijl de linkse een vrijheidsstrijder is. Mede daardoor is de linkse beweging gedoemd te mislukken maar recente historie leert ons dat het heel lang kan duren. Zolang alles voor zoete koek geslikt wordt zal de overheersing van links voortduren. Zolang zal de valse droom onze bestaan beheersen totdat wij door een nachtmerrie socialisme genaamd wakker worden

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

‘Democratie is de weg naar socialisme.’ citaat van Karl Marx…

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Socialisme is alle behalve democratisch en wij weten ook al hoe democratisch besluiten worden genomen. Democratie wordt te makkelijk misbruikt.
Ook van Marx is het begrip van kazerne communisme. Iedereen mag lid worden maar mag niet meer de partij verlaten(alleen dus horizontaal).
Opgeleide vakmensen die zich niet bij de partij willen aansluiten, moeten onder dwang lid worden of anders zo gecompromitteerd worden dat zij geen andere uitweg hebben.
Dit hebben de Sovjets al gauw van Marx overgenomen en de hele Oostblok zat zo in elkaar. De communisten van de eerste uur zijn vrij snel ook geliquideerd geweest.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Begrijp me niet verkeerd, ik ben het geheel met u eens. Het moet echter wel te denken geven dat de geestelijk vader van moordzuchtige ideologieën en regimes vond dat democratie blijkbaar een opstapje is naar het socialisme.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het kenmerk van links is dat zij altijd een natuurlijke vijand nodig hebben. Alles wat tegen hun ideologie spant is dus rechts en
dan maar liefst extreemrechts om het extra te benadrukken. Maar foute ideologieën zijn juist vanuit de sociale democratie opgekomen zoals het fascisme. Juist omdat links hun ideologie opdringt en als enige beschouwd is deze gevoelig voor ondemocratische dictatoriale doelen gekenmerkt door vele verboden. Daarom worden partijen uitgesloten in wat doorgaat als democratische verkiezingen. Dit is juist wat het echte gevaar is en door dagelijkse propaganda na tientallen jaren als gewoon wordt geslikt. Het opzeggen van staatsradio en televisie is onmogelijk gemaakt door het afschaffen van kijk en luistergeld. U betaalt het nu via de belastingen dus is het nooit afgeschaft alleen uw stem is ontnomen. Toen is het linkse dominantie al begonnen met stille instemming van iedereen die van de kosten af wilde. Zelfs het centrum-rechts is inmiddels links geworden en wie in principe al van de politiek afgestoten is wordt als extreemrechts betiteld. Het bestaan van linkse extremisme wordt verzwegen maar de troepen van volksmilities verkleed als linkse activistische knokpluggen staan paraat om in te grijpen. De propaganda leert ons dat een rechtse extremist een terrorist is terwijl de linkse een vrijheidsstrijder is. Mede daardoor is de linkse beweging gedoemd te mislukken maar recente historie leert ons dat het heel lang kan duren. Zolang alles voor zoete koek geslikt wordt zal de overheersing van links voortduren. Zolang zal de valse droom onze bestaan beheersen totdat wij door een nachtmerrie socialisme genaamd wakker worden .

A. Leen
A. Leen
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Niet vergeten: de aanslag op dhr. Aad Kosto. Hoor ik zelden meer over…

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Als het niet zo intens slecht, doortrapt en waanzinnig zou zijn, zou het bijna lachwekkend zijn.
Extreem Rechts?
Bestaat niet!
Wat gretig door Linksch als Extreem Rechts wordt gelabeld zijn conservatieve, geweld schuwende burgers, die vinden dat ze niet gehoord worden omdat ze overschreeuwd worden door Links.
Deze burgers worden gretig aangeduid als “Fascisten”, waarbij Links blijkt geeft geen flauw benul van Fascisme te hebben, maar een handig label om onschuldigen mee te lasteren.
Links is altijd gewelddadig!

Richard
Richard
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het kenmerkende van extreem is dat het aan het einde van de polen van het politiek spectrum wordt geplaatst. Over liever gezegd erbuiten. Zou het niet zo kunnen zijn dat er een situatie is ontstaan dat het extreme zich naar het midden heeft verplaatst? Een gevolg van angst, misschien van overmoed en waarschijnlijk van beide. Angst, omdat je iets te verliezen hebt, overmoed, omdat door de jaren heen de macht zo naar het midden is geconcentreerd dat je denkt alles te kunnen. Voor een midden dat zich als inclusief en divers voordoet en tegelijkertijd maar al te gemakkelijk en zonder mededogen bediend van het woord extreem (wat ongeveer hetzelfde betekent als crimineel, gestoord, al die termen die met uitsluiting van doen hebben), komt mij dat verdacht voor. Angst, overmoed, dat laatste misschien wel megalomaan; de hele aanpak van de (vermeende) coronacrisis, angst, overmoed en een stelletje megalomane ministers. Aanpak van het klimaat? Angst, overmoed, er schuilt iets extreem aan dit midden, ik kan er mijn vinger niet op krijgen.

Hoe heeft die macht zich naar het midden toe kunnen samenballen? Halsema wordt deze week vriendjespolitiek beticht. Hallo zeg, waar heeft ze zelf dat burgemeestersbaantje aan te danken? Hallo, wakker worden. In Arnhem hebben we er ook zo een zitten; ‘onze stadspark Sonsbeek zal door klimaatverandering de komende jaren steeds drukker worden met jonge mensen’. Ik zweer het je, als er de komende jaren 1 miljoen woningen in Arnhem bijgebouwd gaan worden, gaat er bij deze burgemeester Marcouch nog geen lichtje branden! Er schuilt iets extreem aan dit midden, ik kan er mijn vinger niet op krijgen, misschien heeft het iets met extreme domheid van doen.

Extreem links, extreem midden, extreem rechts. Zoek de verschillen, ik zie ze niet.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Richard

“Zou het niet zo kunnen zijn dat er een situatie is ontstaan dat het extreme zich naar het midden heeft verplaatst?”

Zou het niet zo kunnen zijn dat het politieke zwaartepunt zich ver naar links heeft verplaatst, waardoor extreemlinks nader aan de borst ligt?

Hoe dan ook, de macht heeft zich samengebald, mijns inziens door het buitensluiten van alle partijen die niet tot de samenballing behoren.

Richard
Richard
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

De politieke verhoudingen, de laatste verkiezingen laten ons echt iets anders zien. Dat geeft te denken over het midden. Maar je kunt je inderdaad afvragen hoe lang het nog gaat duren alvorens de VVD met Groen links gaat regeren?

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Richard

Heeft u daarbij de 34 zetels van de VVD geteld als rechts? En was die inschatting op basis van hun verkiezingsprogramma of op basis van het gevoerde beleid en de gesloten concessies? En vergeet ook niet dat de PVV ongeveer evenveel linkse als rechtse programmapunten kent.

Richard
Richard
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Maar Dertiende, dat is precies wat ik bedoel. Natuurlijk heb ik die zetels erbij geteld. Links heeft de laatste verkiezingen verloren. Kijken we naar ideologie, dan is daar iets in het midden gebeurd. Had Rutte zijn paal niet stijf gehouden, ik bedoel zijn poot niet had stijf gehouden, sinds dat knipoogje val ik wel eens in Freudiaanse versprekingen en weet ik ook niet wat die twee in de achterkamertjes aan het doen zijn, maar het had zo maar kunnen gebeuren dat de VVD met Groen links geregeerd had.

PVV kun je niet meerekenen, want die zijn immers extreem rechts verklaard, mogen niet aan tafel mee eten. Wat ik al eerder schreef was hoe kleutertje Klaver over het midden heen naar extreem rechts wijst en dit kleutertje wil wel even het monster in de smoel aankijken. Laat me niet lachen! Ideologisch mag Klaver een hapje mee eten aan tafel.

Kijk eens na de verdeling van de ministersposten. Hugo de Jonge krijgt een ‘functie elders’ niet omdat hij niet te sensibiliseren is maar omdat hij uit de wind moet worden. Ollongren kan vier jaar lang Bosma niet meer trekken en mag nu echt gaan neuspeuteren. Dat er sprake is van een baantjescarrousel is lijkt mij overduidelijk en dat speelt zich allemaal in het midden af.

Hendrikus
Hendrikus
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het framen van vrijheidstrijders als “extreem rechts” wordt bijna altijd gedaan door socialistische technocraten. De werkelijke strijd gaat niet tussen links of rechts maar tussen de elite en het volk. Mind control en hypnose wordt daarbij niet geschuwd.

A. Leen
A. Leen
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik lees continu de naam Halsema. Maar wat over Cohen en Van der Laan….. Minstens net zo fout in mijn opinie. Geplaveide weg voor Halsema.

Nyong
Nyong
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Heel simpel.
Ik schrijf hier ook mijn reacties neer.
Voel me zelf een edele burger, omdat ik mijn belasting betaal (weliswaar jaarlijks armer word). Ook wel eens een bekeuring gehad, omdat de “boetende” bromsnor aan zijn quotum moest komen. Heb 21 maanden vrijwillig verplichte dienst vervuld en met de “ontsmettende” ouwe stomp spuit (CTAB Cocktail) eervol ontslagen.
Maar in “andermans” ogen behoor ik tot de “extremen aan de rechterzijde”.
Maar . . . ik smul er geen stokje saté met ketjap saus” minder om. ;o)

WillemH
WillemH
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Rechts en links extremisme. Alleen wordt het 1 volop benoemd en het andere niet. Truckers zijn “extreem rechts” en moeten na 2 weken stoppen. Rellende Antifa tijdens coronademo in Brussel werd niet eens benoemd (zie NOS) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/24/relschoppers/ en 1 jaar anarchie in Portland vermeld NOS ook niets over? “After nearly a year of riots, protests and downright lawlessness (by Antifa/Blackbloc), the mainstream media is finally admitting Portland, Oregon, has a problem.”

Democrat politician “Antifa is a myth” https://youtube.com/watch?v=B1Zu2fQ7jXw BLM/Antifa riots waren “mostly peacefull”…….met ca $2 biljoen schade https://realclearinvestigations.com/articles/2021/09/09/realclearinvestigations_jan_6-blm_comparison_database_791370.html
En dus vallen Antifa radicalen bij de msm onder “demonstranten”. https://nationalfile.com/seattle-antifa-attack-historic-federal-courthouse-some-wonder-if-they-represent-threat-to-our-democracy/

1 jaar anarchie in Portland https://nos.nl/zoeken?q=antifa+portland (niets) vs 3 weken vredig protest in Ottewa. https://nos.nl/zoeken?q=ottawa (meer dan 15 artikelen) Msm weet er wel raad mee

26
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen