Big Government: wie stopt de groei?

Technocratie en pragmatiek domineren

Onze overheid groeit maar door en bemoeit zich steeds indringender met allerlei delen van ons leven. Tegelijkertijd beschikt ‘de overheid’ nauwelijks over een samenhangende visie voor de inrichting van onze maatschappij en zijn bij veel politieke partijen geen echte grondbeginselen meer te bespeuren. Sturen op hoofdlijnen heeft plaatsgemaakt voor micromanagement, meer regels, meer controle en vertrouwensverlies bij de burger. Wie kan Big Government nog stoppen, vraagt Rutger van den Noort zich af. 

In de afgelopen twintig jaar lijkt een samenhangende maatschappijvisie, gebaseerd op een ideologie of geloof, in de politiek plaats te hebben gemaakt voor een technocratische en totalitaire overheid. Als we daarnaast de collectieve lasten relateren aan het binnenlands product, zien we dat die een stijgende lijn vertonen: de overheid wordt dus in Nederland steeds groter en machtiger. En dat gebeurt niet alleen maar via allerlei rondpompende toeslagenmechanismes, maar ook in termen van regels opleggen aan de maatschappij.

 

Micromanagement

De overheid als regisseur op hoofdlijnen, die normen stelt voor de markt en maatschappij, is veranderd in een micromanager die op veel terreinen van ons leven invloed wil. Waar de VVD pretendeert een liberale partij te zijn, leiden de kabinetten-Rutte tot verschraling van de publieke dienstverlening, maar ook tot een grotere beïnvloeding van ons denken. We mogen woorden als allochtoon niet meer gebruiken en bepaalde politieke partijen staan buitenspel, waarmee de mensen die op deze partijen gestemd hebben tot verstotenen worden verklaard. Het is volgens de kartelpartijen niet acceptabel dat we stemmen op partijen die hen niet welgevallig zijn. We schijnen niet zo te mogen denken.

 

Big government

Ook stijgen de belastingen, waarna een herverdeling volgt naar fondsen waarvan het kartel vindt dat deze belangrijk zijn. Andersdenkenden in het coronavraagstuk worden weggezet en behandeld als paria’s. Het lijkt tegenstrijdig dat de overheid ideologisch heel schraal is, maar nog zoveel invloed heeft op ons leven. Ik denk dat dit toch niet zo onlogisch is. Sterker nog, het gebrek aan ideologie is de reden van deze uitbreiding van publieke macht. Behalve dat we allemaal vastzitten aan Big Tech, worden we ook gegrepen door Big Government.

Wat ik versta onder ‘de overheid’ is het systeem van publieke diensten die keuzes maken die gevolgen hebben voor iedere Nederlander. Dan praat ik dus niet alleen over de ministeries en het kabinet, maar ook over lokale overheden, nutsbedrijven, de staatsmedia; organisaties die direct of indirect betaald worden door belastingen of afdrachten. NGO’s, instituten of zelfstandige bestuursorganen, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving of het RIVM, horen daar uiteraard ook bij, want er zit bij deze organen altijd een belang om onevenredig weinig kritiek op hun financier uit te oefenen.

 

Groei

Geen enkele van deze publieke organisaties heeft er een belang bij om zichzelf zo snel mogelijk op te heffen. Daarnaast is er ook geen natuurlijke neiging om steeds zuiniger en efficiënter te opereren. Integendeel: de meeste van deze organisaties groeien jaarlijks, omdat er altijd wel meer werk te verzinnen valt of opgelegd wordt door een andere instantie. Dit begint al bij de Tweede Kamer zelf, waar de hoeveelheid Kamervragen maar blijft toenemen, waarna departementen weer aan de slag moeten en vervolgens Kamerleden weer vragen om meer support, want ze kunnen al het werk niet meer aan.

 

Steeds meer controles

Doordat departementen steeds minder op hoofdlijnen sturen, wordt de wetgeving steeds meer micro, waarna er weer nieuwe controlemechanismes bedacht dienen te worden om weer te bepalen of zaken wel rechtmatig gaan. Het hele dossier van de toeslagenaffaire is daar een duidelijk voorbeeld van. Wat begon met een initiatief om Bulgaarse fraudeurs aan te pakken, eindigde in een drama voor vele Nederlanders. Dat terwijl de Bulgarenfraude ook bij de bron had kunnen worden aangepakt door Europese onderdanen een inwerkperiode te geven in Nederland, voordat ze gebruik kunnen maken van ons Nederlandse sociale stelsel.

En zo groeit de overheid, bij gebrek aan een gesel vanuit de markt. Er is geen enkele partij meer in de Tweede Kamer die dagelijks pleit voor minder overheid, terwijl dit toch tot minder problemen zou leiden. Ook zijn er maar weinig overheidsorganisatie die echt fundamenteel prudent met hun geld omgaan, door bijvoorbeeld een efficiëntie-doelstelling van 3% per jaar met zichzelf af te spreken, zodat de funding van zo’n organisatie in de loop der jaren elk jaar met 3% afneemt, ook al is er inflatie.

 

Ideologische verschraling

De tijd van de verzuiling ligt al een poosje achter ons en bij veel politieke systeempartijen is steeds minder goed zichtbaar wat de ideologische grondbeginselen van de partij zijn. Je zou zelfs kunnen stellen, als je het stemgedrag bekijkt op essentiële thema’s, dat de VVD en D66 per direct kunnen fuseren, net zo goed als de PVDA en GroenLinks. Het CDA is in de peilingen zo gemarginaliseerd dat zijn bestaansrecht te betwijfelen valt en de ChristenUnie is in woorden soms fundamenteler, maar ook zij gaan bij daden veelal door de knieën, onder het mom van verantwoordelijkheid nemen.

 

Pragmatiek

De genoemde zes partijen, met daaraan toevoegend nog het D66-zusje Volt, zijn eigenlijk partijen die pragmatiek bij de besluitvorming belangrijker achten dan de achtergrond waar ze vandaan komen. Het gemak waarmee de VVD een avondklok accepteerde is op geen enkele wijze uit te leggen als je de Volkspartij voor Vrijheid heet en liberaal denkt te zijn. Er zijn nauwelijks debatten in de Kamer waarbij nog gerefereerd wordt aan rapporten van hun wetenschappelijke instituten of aan de grondbeginselen van hun partij. Met het verdwijnen van de zuilen verdween de noodzaak om hierover te praten. God en religie verdwenen en duurzaamheid en klimaat hebben die plek ingenomen.

 

Geen visie

Het klimaat is nauwelijks normatief, want juist dynamisch en daarom is de discussie daarover een stuk gemakkelijker dan bij fundamentele zaken over goed en kwaad. Het is een compleet gemis dat politieke partijen geen visie meer hebben op Nederland en hoe de inrichting van onze maatschappij zou moeten zijn, voorzien van een argumentatie. Waar het CDA vroeger pleitte voor het gezin als hoeksteen van de samenleving – omdat in een warm gezin heel veel maatschappelijke kosten worden voorkomen en uitleg en overdracht kan worden gegeven over wat goed is en wat niet – hoor je deze slogan nooit meer.

Is er überhaupt nog een visie op het gezin in Nederland? Waar is de visie op stedelijke ontwikkeling? De minister wees onlangs plaatsen aan waar asielzoekers moeten worden opgevangen, maar tot welke disruptie van de lokale setting leidt dit? Wat is het absorptievermogen van een gebied en wat wordt er verwacht van de mensen die nieuwe buren krijgen? De overheid als machine bepaalt en stort het besluit uit zonder voorwerk of doordachte strategie en de bevolking kan het verder oplossen. Ja, de overheid bepaalt wel en grijpt daarmee in op ons leven, maar geeft vervolgens niet thuis bij de uitvoering.

 

Uitvoering faalt

Operationele uitvoering en de overheid vormen een moeilijke combinatie, blijkt de afgelopen vijftig jaar. Er zijn verschillende ICT-projecten van de overheid die geflopt zijn en zelfs een ogenschijnlijke simpele operatie zoals vaccinaties zetten leidde tot grote vertraging, omdat er veel te moeilijk wordt gedacht. In plaats van mega-hallen neer te zetten had de vaccinatiecampagne gewoon via het meest fijnmazige netwerk van Nederland moeten plaatsvinden, namelijk de huisartsen. Daarnaast kent de huisarts ook nog eens de patiënt, dus kan er een goede inschatting worden gemaakt over nut en noodzaak van vaccineren en kan daarover eventueel een gesprek worden gevoerd. In dit artikel ga ik niet in op de coronadiscussie, maar te alle tijde is een gesprek in openheid en respect goed met andersdenkenden en de as huisarts-patiënt lijkt me daarin een hele verstandige zet.

De belastingdienst kan gedupeerden van de toeslagenaffaire maar geen bedragen uitkeren, de GGD kan buitenlandse coronavaccinatiecertificaten niet inlezen, het duurt zes weken voordat een stoeptegel recht is gelegd terwijl het aanvragen van allerlei documenten weken kan duren.

 

Eenzijdigheid

Waar burgers binnen enkele weken van alles moeten kunnen aanleveren bij de overheid, kan de overheid onbekommerd de wettelijke reactietermijn oprekken, of in het geval van sommige WOB-verzoeken zelfs weigeren om serieus antwoord te geven. Dit is ook opvallend bij de beantwoording van veel Kamervragen: het lijkt een sport om een zo achterlijk mogelijk antwoord te geven, waarmee de vragensteller eigenlijk niets kan, terwijl heel duidelijk is wat de vragensteller bedoelt.

Waarom niet gewoon antwoorden op de gestelde vraag? Wat is er mis met de ambtenaren en hun politieke bazen? Een volksvertegenwoordiger stelt je een vraag namens zijn achterban en de overheid probeert zo veel mogelijk te draaien om die burger maar niet te antwoorden? Waar is hun integriteit? Als mijn zoon mij een vraag stelt, probeer ik zo goed en zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Praten die mensen thuis ook zo met hun gezin?

 

Weinig vertrouwen

Wat we dus zien is een steeds grotere en meer omvattende overheid, waar eigenlijk nog maar weinig ideologische basis onder zit en waarbij de uitvoering zeer te wensen overlaat. Het vertrouwen in de overheid is de laatste jaren sterk gedaald, waarbij de overheid zichzelf afvraagt hoe dit toch kan. Het antwoord is niet zo moeilijk te raden: gewoon terug naar de basis van een overheid die zich beperkt tot zaken waarbij het een voordeel is dat dit op publieke wijze wordt opgepakt, met een verstandig en tactisch uitvoeringsapparaat erachter, zodat burgers erop kunnen vertrouwen dat het deel dat zij aan de publieke ruimte hebben toevertrouwd ook goed wordt uitgevoerd. Deze gewenste situatie lijkt in mijn leven echter verder weg dan ooit.

Wie stopt Big Government?

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
28 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De ideale situatie: het volk kiest volksvertegenwoordigers, die in een samenwerkingsverband de belangen van dat volk behartigen en uitvoering geven aan de wil van de meerderheid.

De huidige situatie: het volk stemt grotendeels op januskoppen die mooie dingen beloven. Maar het zijn januskoppen, zij hebben twee gezichten en dienen eigenlijk een andere meester dan het volk Ze gaan dus met elkaar een verbond aan om hun gezamenlijke agenda te verwezenlijken, die regelmatig diametraal staan tegenover de eerder gemaakte mooie beloftes. Draagvlak voor de gezamenlijke agenda wordt d.m.v. dagelijkse indoctrinatie gecreëerd.

Nederland wordt niet meer geregeerd voor het volk, Nederland is verworden tot een pilot, een proeftuin voor grotere krachten. Daarom blijft de overheid steeds verder uitdijen, deze labproef moet immers volledig gecontroleerd en gedocumenteerd worden. En er moet worden voorkomen dat dissidenten de overhand krijgen door ze via propagandamachines te ridiculiseren.

En de onwetende massa sukkelt geïndoctrineerd voort richting de afgrond, in de overtuiging dat ze dankzij hun stembiljet iets goeds doen voor hun land en de wereld.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

In de ideale situatie wordt de wil van de meerderheid uitgevoerd, zeg je. Waarom voert niet iedereen zijn eigen wil uit? Dan krijgen zowel de meerderheid als de verschillende minderheden hun gerief. Waarom zou je wat jij graag wilt outsourcen aan een peperdure en inefficiënte ambtenarenclub? Volgens mij is de taak van de volksvertegenwoordiging toezien op mogelijk machtsmisbruik van de regering omdat deze over het geweldsmonopolue beschikken. Dat is alles. De rest kunnen we zelf.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ja, de volksvertegenwoordiging heeft als taak om misbruik door de overheid te voorkomen. Maar nee, de rest kunnen we niet zelf. “Waarom voert niet iedereen zijn eigen wil uit?” Zeker in een klein drukbevolkte land als NL is dat onwerkbaar. Er moet een ambtenarenapparaat zijn om ervoor te zorgen dat de nutsvoorziening, de pensioenen, de riolering, de infrastructuur, wetgeving, de zorg en andere zaken goed geregeld zijn. Om dat allemaal te regelen zijn ook inkomsten nodig, de belastingen en accijnzen. Als iedereen doet wat hij/zij wil, hoe houdt je dan het stelsel in stand? Hoeveel kapiteins kun je op 1 schip hebben, zonder dat het ten koste gaat van de efficiëntie? En hoe ver komt een schip met kapitein, maar waar de bemanningsleden doen waar zij zelf zin in hebben?

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Ik begrijp het. De overheid zorgt voor een heleboel dingen en je kunt je niet voorstellen dat de overheid dat niet meer doet. Dat het misschien wel veel beter is: hogere kwaliteit voor een lagere prijs als je het privatiseert bv. Maar goed, laten we die discussie hier niet voeren. Misschien ten slotte een laatste opmerking: ik vind wel dat je jezelf erg afhankelijk maakt van een organisatie als de overheid waar je elke maand de helft van je salaris aan afstaat en waar je vervolgens maar vertrouwen in moet hebben want van enige terugkoppeling of garanties is geen sprake. Persoonlijk vind ik dat een situatie waarin je er zo ongeveer om vraagt belazerd te worden. En dat is inderdaad precies wat er nu gebeurt.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ik kies er zelf voor om in dit land te leven. Dat houdt ook in dat ik de structuur die daarbij hoort moet accepteren. Maar dat betekent niet dat ik het eens ben met de huidige gang van zaken. Het vertrouwen in de politiek en de overheid is niet alleen bij mij tot een dieptepunt gezakt. Er zijn talloze zaken die beter kunnen en een kleinere overheid is er daar zeker een van. Maar zolang de meerderheid kiest voor dezelfde januskoppen heb ik, als vrijwillige inwoner, te maken met de grillen van deze gemangelde vorm van democratie. Zoals Philippe Bouvard zei, Democratie is de helft van de nadelen plus één.

Yvonne
Yvonne
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Scherp gezien;deze [r]overheid berokkend ons alleen maar schade,op alle fronten!

Tigron
Tigron
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Yvonne

Beste Yvonne.

Het klopt wat je schrijft echter,
Na de privatisering van div. bedrijven ging het nog slechter;
De NS die in de herfst in paniek raakt om de blaadjes op de rails,
De KLM die zowat ieder decennia financieel in de lucht wordt gehouden.
De oude PTT die het werk niet meer aan kan tijdens de decembermaand
De zorgsector waarvan men vertelde dat die goedkoper zou worden.
wellicht dat dat komt omdat de overheid bij die bedrijven nog steeds een vinger in de pap hebben als aandeelhouder.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Tigron

De NS hebben slechts 1 aandeelhouder, de staat. Die deze partij ten onrechte voortrekt. Zie de mislukking rondom de Fyra. Een commerciële partij had die dienst in no time opgestart met 20 jaar oude TGV stellen. Oerdegelijk spul dat zich bewezen had.
Overigens onderhielden de NS rond de eeuwwisseling een waardeloze uitvoering op de nevenlijnen. Met als doel om deze op te heffen, want de NS beliefden enkel nog met intercity’s op hoofdlijnen te rijden. Toen commerciële partijen die diensten overnamen explodeerden de reizigersaaantallen.

KLM is onderdeel geworden van Air France, die de boel aan elkaar manipuleert. Daar moet je als overheid geen geld meer aan geven. Als een particulier bedrijf het niet redt, laat je het failliet gaan.

De zorg op zich wordt efficiënter geleid. Punt is alleen, dat die kosten onder invloed van een zwaar vergrijzende bevolking exploderen. Aan gezond leven hangt zogezegd ook een prijskaartje en pensionado’s betalen minder inkomensafhankelijke premie, maar consumeren wel veel meer zorg.

Jan Smid
Jan Smid
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

De zorgkosten exploderen nog meer door heel andere oorzaken: clientelisme, nepotisme, absurde winsten zorgbedrijven met nul risico, regelzucht en bemoeizucht, onnodige operaties.

Over KLM, het waren toch Leo van Wijk en Melanie Schulz van Haegen die vonden dat KLM een sterke partner moest hebben.? Ze waren daarbij vrijwel automatisch aangewezen op AirFrance maar daar heeft de staat een behoorlijk hand in. En alles werd bekrachtigd op een sigarendoosje.

Liever de NS dan het Engelse systeem waarbij spoorwegen hoge prijzen rekenen maar een slechte dienstverlening erop nahielden, zo slecht dat vliegen goedkoper en sneller was.

De FYRA is het voorbeeld van iemand die treinen bouwt maar feiteijk een trammenbouwer en de NS die voor een dubbeltje op de eerste rang wilde zitten. U weet dat de Denen ook de FYRA hadden maar dan onder een andere naam en die hebben alle treinen uit elkaar gesloopt en weer in elkaar gezet maar dan op de juiste manier.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De groei van de overheid wordt afgedwongen door de noodzaak om iedere burger gelijke kansen te geven in onderwijs, gelijke verzorging in het zorgstelsel en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. De overheid is de enige instantie die dit kan regelen en moet het dus ook doen.
Maar het aanbod van deze diensten wordt voortdurend onder druk gezet door nieuwe instroom aan de vraagkant, dwz. migranten die wel heel veel afnemen maar daar heel weinig voor bijdragen. Het verschil wordt bijgelegd door de autochtonen. Elk jaar verschuift de balans iets meer in het nadeel van de autochtonen.
Dat de overheid een politiek instrument is geworden van een bepaalde politieke ideologie blijkt uit het feit dat er een verband is tussen de kritiek op het beleid en het streven van diezelfde overheid om allerlei transnationale ambities uit te voeren op gebied van demografie, milleniumdoelen en klimaat.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

‘Geen visie’

De visie komt van het WEF en andere supranationale organisaties, misschien ook NGO’s, waar overigens ook veel geld naartoe gaat. Die kunnen gerust bij de overheid gerekend worden, als bv de EU. Tien jaar geleden al kwam 80% van onze wetgeving uit de EU. Het is dus nog veel erger dan de auteur beschrijft. Het is ook niet bepaald voor niks, al die wetten en regels die verwerkt moeten worden. Waar mensen bezig zijn met het opzetten, uitvoeren, naleven, bijstellen en evalueren van al die richtlijnen.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk Rutger, ik zie in jou stuk alleen maar waarheden, wat ik mij elke keer weer
af vraag is, in welke jaren onder welke partijen, is de samenleving zo verandert.
Conclusies benoemen is één ding, maar oorzaken en veroorzakers wie of wat zijn dat.
In deze nieuwe eeuw, is bv de Nederlandse saamhorigheid grotendeels verdwenen, is dit bewust gestuurd, of zit er geen cohesie meer in de Nederlandse samenleving, bestaat Nederland eigenlijk nog wel. ?

Tigron
Tigron
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Beste H.J.

Eén van de oorzaken is de emancipatie na de oorlog wat er voor zorgde dat vrouwen konden studeren en buitenshuis konden gaan werken.
Dit kwam goed van pas voor de overheid tijdens de weder opbouw van Nederland.
Hierdoor is echter de ” hoeksteen van de samenleving” in en andere verhouding komen te staan,
De gevolgen zoals o.a. kinderopvang, naschoolse opvang, enz. hebben ertoe bijgedragen dat belangrijke sociale verbanden anders zijn geworden.
De gezinsstructuur is losser geworden met minder tijd voor elkaar.
Ook de sociale structuur met de buurt waarin men woonachtig is wijkt behoorlijk af t.o.v. vroeger.
Het gevolg is dat men tegenwoordig in een IK cultuur terecht zijn gekomen.
Ook met persoonlijke levenszaken/problemen zoekt met buiten de deur naar een of andere zorgverlener die daar zijn/haar werk in heeft.
Kijk men b.v. naar o.a. de Noord Afrikaanse landen kan men zien dat daar een WIJ cultuur bestaat waarin vele zaken binnen de familie worden besproken cq opgelost.
De rolverdeling is daar nog zoals wij hem voor een groot deel achter ons hebben gelaten.

PS, voor de duidelijkheid, ik heb geen oordeel over deze ontwikkelingen.
Het is slechts het benoemen van één van de oorzaken.

Richard
Richard
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Tigron

Tigron, op zichzelf genomen denk ik niet dat je de vrouwenemancipatie als oorzaak kunt noemen. Waar ik het wel met je eens ben is hoe vervolgens vorm en invulling is gegeven aan de gelijke rechten van de vrouw.

Ik denk dat er maar heel weinig mensen in de samenleving rondlopen zoals ikzelf die bewust gemaakt hoeven te worden welk een geschenk het is geweest om in Nederland in 1968 geboren te zijn. Als ik terugkijk op de gezinssituatie waarin ik ben opgegroeid, dan ben ik mij er diep van bewust dat er in de jaren ’70 en ’80 geen armoede bestond en dat gezinnen van de meest vreemde pluimage hun weg in de samenleving konden vinden. Het gezin waarin ik ben opgegroeid, zou het nu niet gered hebben, zo simpel is het. In mijn tijd was er altijd iemand thuis en het ene kind dat met een sleutel om de nek rondliep omdat beide ouders werkte, daar sprak men schande van.

Het maakt je er eveneens diep bewust van dat er iets gruwelijks mis is aan het het hel woke gebeuren, racisme debatten, lgtbq, seksisme en dergelijke. Met recht kun je zeggen dat het linkse tuig, want dat is het, het kind met het badwater hebben weggespoeld. Er is weinig zo hypocriet als dat een linkse socialist zich uitspreekt over het neoliberalisme.

En weer mag ik mijzelf gelukkig prijzen. Want ondanks dat ik door onze sociale overheid het land heb moeten uitvluchten en van mijn bestaansrechten ben beroofd, heb ik tijd van leven en heb niets nodig. De vrijheid zit tussen mijn oren, dat pakt niemand van mij af. het is niet de ik-maatschappij dat de ander niets gunt, het is de wij-samenleving dat de ander niets gunt.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Tigron

In wezen beschrijft u een socialistische cultuur in welke iedereen hoort te werken en ook de vrouw onder de mom van emancipatie maar in het echt voor eigen levensbehoud. En ook in het socialisme geldt de wet van de sterkste of degene die de beste contacten heeft.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Om te begrijpen waarom de Nederlandse saamhorigheid is verdwenen moet je kijken naar subjectieve en objectieve factoren:
1) subjectieve factoren zijn bijv: mensen zijn mobieler geworden door auto en telefoon, voelen zich minder gebonden aan een plaats of een streek.
2) objectieve factoren: mensen moeten door schaalvergroting vaak opleidingen volgen buiten hun woonplaats of – streek, identificeren zich daardoor vooral met economische belangen. Bovendien heeft de overheid geen belang bij saamhorigheid van de bevolking omdat de beslissingen van de overheid steeds meer gestuurd worden door internationale verdragen en dus door overleg met buitenlandse bestuurders. Binnenland is veel minder belangrijk dan vroeger.
– De subjectieve factoren maken dat de Nederlanders zich vrij snel neerleggen bij de objectieve factoren omdat de belangen en resultaten ervan vaak samenvallen, vanwege het overwegend economische karakter ervan.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Inderdaad Andre je punt 2 en dan vooral je regels over de invloed van de overheid in onze saamhorigheid.
De negatieve invloed van de overheid op deze saamhorigheid, ondervinden wij deze dagen heel sterk, door het angst en tweedracht zaaien van het Rutte Kartel, merk ik dat als boreling uit 1938 dagelijks.
Vrienden voor het leven zitten stijf van de Corona hype op hun stoel.
In een kort tijdsbestek, is de knuffel vervangen door een boks, de GEKHEID ten top.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Nederlandse saamhorigheid vloekt met de globalisering waarbij een Nederlander iedereen kan zijn die hier net is. Dat juist dat polarisering vergroot wordt als bijkomende schade gezien en de show must go on.

Jos
Jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

We hebben veel meer behoefte aan een ambtenaren-norm en een belasting-norm dan aan heel veel van die andere door ambtenaren en politici bedachte normen.
Hoe harder de E.U. / W.E.F. / V.N. duwt hoe meer NEXIT noodzakelijk is. Momenteel zijn we slechts een provincie van de E.U. met een zwak bestuur.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dankzij een debiliserende individualisering zien we versplintering op de rechterflank. Waar 4 a 5 partijtjes met 7 tot 17 zetels zichzelf zorgvuldig buitenspel zetten. Als je ooit iets wilt stoppen. Een partij voor de hard-liners, een partij voor de ballen, een partij voor de boertjes, een partij voor de Randstadjers en dan nog wat eenmansfracties die denken dat zij, de wereld wel gaan redden.
Iedere rechtse bal voor zich en moge God zich over de verweesde bevolking ontfermen.
En het ergst zijn die wandelende tampon-koppen van JA21 met hun zompig verweekte hersenen. Die doen net zoveel water bij de wijn tot ze salonfähig zijn. Waarbij ze ten ene male onder ogen weigeren te zien dat je, als je maar genoeg water bij de wijn doet precies dezelfde partij bent als een VVD of D66.

Dan ga je de wereld niet verbeteren, dan ben je mede verantwoordelijk voor het in standhouden van het Haagse mismanagement.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Ik hoop dat de moderatoren vandaag wat geduld met mij willen hebben. Ik moet dit in 2 stukken doen.

In de laatste peilingen van De Hond staan de rechtse fracties bij elkaar op 44 zetels. De coalitie op 52 zetels. Laat die getallen op je inwerken; bijna even groot.
Stel dat rechts een alliantie vormt. Uitgangspunt is die 44 zetels, maar met 1 alliantie moet je met gemak naar de 50 zetels kunnen en als je je goed inzet naar de 55 zetels.

Hoe zet je je goed in? Maak je sterk voor de slachtoffers van een toeslagenaffaire en beloof (en maak later ook waar) dat deze mensen binnen een jaar ruimhartig gecompenseerd worden. Idem de slachtoffers van de aardbevingsschade in Groningen.
Zet je in voor de boeren, de middenstand en het MKB. Zet je in voor pensionado’s, die slachtoffer zijn van het rentebeleid en straks het loskoppelen van de AOW. Zet je schrap voor werknemers, die uitgebuit worden. Zet een eigen landelijke krant op en tv zender.

Rechts en links zijn niet meer dat rechts en links van vroeger. Ook menig SP’er moet tandenknarsend toezien hoe yuppen van D66 en Groen Links alles mogen wat ze anderen verbieden en zij steeds meer in hun bestaan gemarginaliseerd worden.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Dit is dan deel 2.
Op dit moment verkeert ons landsbestuur in staat van ontbinding. Na de komende verkiezingen kan de coalitie niet meer vooruit en een versplinterd rechts kan dat stokje nooit overnemen. Die BBB mevrouw is een uitstekend politica, maar ook met 8 zetels gaat ze de boeren niet redden. Met een coalitie van 85 zetels kan ze wèl het verschil maken.

Mijns inziens is een enorm deel van Nederland helemaal klaar met het huidige landsbestuur. Voor het leeuwendeel van de bevolking is het één groot “rien ne va plus”. Als je al die uitstekende rechtse politici nou in één alliantie onderbrengt, die zich als één partij presenteert. Dan héb je een kwalitatief ijzersterke bezetting. En je gaat naast de bevolking staan en je gaat de wensen van die bevolking respecteren en uiten, dan móet dat een enorm succes worden. Geert Wilders zal zich iets terughoudender over moslims moeten uitlaten, Thièrry Baudet iets minder impulsief, maar je creëert een groot machtsblok.

VVD en CDA draaien bij het zien van dat succes snel genoeg bij. Beter goed gejat dan slecht bedacht en het biedt uitzicht op regeren. Laat de rechtse alliantie op 55 zetels komen, VVD op 20 en CDA op 10, dan heb je een dijk van een meerderheid in de 2e kamer. Eventueel gedoogsteun van SGP en je zit geramd.

Dit is hèt momentum, waarop die cultuurwisseling plaats kan vinden. Precies dat ene moment, waarop woke, energietransitie en covid het slechtste uit onze bestuurders wisten te halen en precies dat moment, dat de bevolking openstaat voor verandering.

Het is éénmalig, het is nú….., of nooit!

Ik zou zeggen, rechts: grijp je kans, stap over je schaduw heen, vergeet de kleine onderlinge verschillen en maak nú die vuist. Je doet het voor je vaderland.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De participatiesamenleving waarmee Rutte, ons via de Koning, opzadelde is voor de burger alleen maar lastenverzwaring gebleken. Oprechte woorden over koopkracht, democratie en vrijheid hoor je nooit uit de mond van die JOVD-leugenaar. De terugtredende overheid? Laat me niet lachten. De overheid zit steeds dieper met zijn tengels in uw portemonnee. En nu een inflatie van 7.6%. BTW van 22%. Onbestaanbaar. Wie verlost ons van deze als nep-liberalen vermomde marxisten?

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

‘…terwijl de Bulgarenfraude ook bij de bron had kunnen worden’. Precies. Idem voor scholen waar onderwijs wordt aangepast omdat de meerderheid in de klas thuis geen Nederlands spreekt. enz. enz.

Overigens, waar klimaat kwam en religie ging is God nooit verdwenen. Check het bij Hemzelf.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Overheidsgroei is gerelateerd aan de richting die de overheid genomen heeft en dat is duidelijk links dus richting socialisme. Niet met de PvdA maar met de VVD zullen wij dit laagtepunt bereiken. Een kenmerk van het socialisme is de enorme bureaucratie want voor alles is er een regel en vooral vele verboden. Nu is Nederland van nature al een bureaucratisch land dus zal de overstap vrij zacht zijn. Veel van wat er al nu is
staat bij het socialisme bekend beginnend met de dagelijkse propaganda en eenzijdige berichtgeving. Rutte blijkt nog socialistischer dan zijn linkse collega’s te zijn alleen zijn kiezers hebben het nog niet door. Alleen de jongerenpartij van de VVD begint zich te roeren. Een begin van het einde? Van de VVD misschien maar niet in het parlement die nog steeds zwaar aan de polderziekte lijdt.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Rutte heeft in Nederland de Spertijd weer ingevoerd, de apartheidspas incl verplichte vaccinatie ingevoerd, de zorg afgeschaald en nu rommelt hij Nederland ook nog een oorlog in.
Bedankt kiezers op de VVD, D’66, CDA en CU.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Rutte is een man niet alleen zonder visie maar ook zonder ruggengraat en menselijk gevoel. Hij is in zijn eentje op macht belust kan niet delen en als mens dus helemaal verziekt.

Milo van der Linden
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Was de overheid de directie van een bedrijf waarvan wij Nederlanders allen de werknemers zijn en werd het enkel afgerekend op resultaat dan was het failliet, maar erger nog, als er zou worden afgerekend op arbeidsomstandigheden en leefomstandigheden, dan zou het huidige beleid voor een daadwerkelijk onafhankelijke rechter zwaar gestraft worden. Hoe komt ons land uit dit sociale en economische faillissement?

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Μilo van der Linden
28
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x